Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 14. januar 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitve glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A6-0479/2008

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. – (HU) Menim, da je poročilo kolega poslanca pomembno, saj človekove pravice predstavljajo enega izmed stebrov vrednot, določenih v Pogodbah Evropske unije. Od držav kandidatk pričakujemo poleg demokracije in pravne države tudi spoštovanje človekovih pravic, v naših mednarodnih odnosih pa prav tako poudarjamo priznavanje univerzalnih, neodtujljivih pravic. Vendar pa bo Evropska unija verodostojna globalna varuhinja človekovih pravic le, če bo na svojem ozemlju vedno uporabljala vse razpoložljive instrumente, namenjene varovanju vrednot, navedenih v Listini o temeljnih pravicah.

V poročilu je poseben oddelek namenjen Romom, ki so največja manjšina v Evropski uniji in ki so najbolj obremenjeni s socialno izključenostjo. Skupna odgovornost evropskih držav je oblikovati celovito in poenoteno strategijo, namenjeno odpravljanju problemov Romov, ki večino življenja preživijo v žalostnih pogojih in revščini. Potreben je okvirni program z jasnimi cilji, ki so usmerjeni k dejanjem, in časovnimi roki, program, kjer se uporabljajo učinkoviti mehanizmi nadzora in ocenjevanja.

Pripraviti je treba program, ki se neodvisno od strankarskih in vladnih sprememb sočasno nanaša na izobraževanje, bivališče, zdravje in diskriminacijo ter izboljšuje slabe prakse v državah članicah; takšen program bi moral služiti kot osnova za takojšnje ukrepanje v kriznih regijah. Če lahko pomagamo milijonom Romov, da postanejo zreli evropski državljani in člani Evropske skupnosti v duhovnem pomenu, bo to pomenilo ogromen korak k socialni koheziji celine.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov