Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2145(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0479/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 14
CRE 17/12/2008 - 14

Hlasování :

PV 14/01/2009 - 4.5
CRE 14/01/2009 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0019

Rozpravy
Středa, 14. ledna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pane předsedající, hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože požaduje reformu v zájmu ochrany dětí a zavádí také opatření ke zvýšení bezpečnosti pasů. Celkově je to proto soubor opatření, který posunuje dopředu boj proti obchodování s dětmi a vede k vyšší míře ochrany dětí.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Považuji za potřebné, abychom zvyšovali bezpečnostní prvky v cestovních dokladech také o biometrické prvky. Kromě zlepšení bezpečnosti Evropanů, což je naším prvotním cílem, však musíme zvážit i obrácenou stranu mince a tím je ochrana soukromí našich spoluobčanů. Zasadím se o to, aby provedení této legislativy do praxe a její aplikace na národní úrovni neumožnila byrokratické těžkosti či dokonce zneužití dat, a to i mimo EU ze strany třetích států. Připomínám, že je nutné podporovat větší zapojení Europolu a Frontexu do této záležitosti, jedině vysoká míra kooperace mezi policejními orgány členských států zajistí kýžený efekt, aby Evropa byla bezpečným domovem pro nás všechny. Jsem ráda, že svůj vlastní pas budou mít i děti od dvanácti let. Toto opatření omezí zneužívání dětí pro organizovaný zločin přeshraničně, což je dalším důvodem, proč jsem podpořila tuto zdánlivě kontroverzní zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pane předsedající, byl jsem rád, že jsem mohl jednoznačně podpořit zprávu poslance Coelha o biometrických prvcích v pasech EU, protože je to alespoň první krok v boji proti nespočetným případům zneužívání a falšování pasů. Je to určitá forma harmonizace, kterou můžeme přinejmenším schválit, protože je to v zemích schengenského prostoru bezpochyby užitečné a dokonce nezbytné opatření.

Jestliže je zaváděn systém otevřených vnitřních hranic, měla by být samozřejmě chráněna co nejúčinněji rozsáhlejší vnější hranice. Tato zpráva je krok správným směrem, protože ochrana vnější hranice je v tomto okamžiku nedostatečná.

Mám ovšem jednu výhradu. Pouze lepší pasy nestačí. Každý rok vstupují na náš kontinent, do Evropy, stovky tisíc cizinců ze třetích zemí. Jsou to legální přistěhovalci, pololegální přistěhovalci, ale také nelegální přistěhovalci. Moje země, Belgie, přijala minulý rok více než 70 000 cizinců z třetích zemí, vedle neznámého počtu nelegálních cizinců. To je přílivová vlna, kterou musíme zastavit a pouze lepší pasy tuhle záležitost nevyřeší.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Děkuji vám, vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě poslance Coelha ze dvou důvodů. Za prvé, v této věci jsem krajně znepokojen porušováním práv občanů a také skutečností, že shromažďování biometrických údajů bude představovat významné ohrožení bezpečnosti občanů, zejména z hlediska jejich svobody a bude porušeno také základní lidské právo na svobodu pohybu.

Ale co mě znepokojuje ještě více, je skutečnost, že v mé zemi to bude podruhé během posledních deseti let, kdy byly zavedeny nové osobní doklady. Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že to bude skutečně potřetí během deseti let, co jsem si nechával vystavit osobní doklady. Může vám to připadat komické, ale lidé v Bulharsku mají tak nízké příjmy, že je jednoduše neetické a nemorální zatěžovat je dalšími výdaji spojenými se zakoupením nových osobních dokladů. Vezmeme-li například důchodce, jejichž příjem činí 100 BGN, což odpovídá penzi 50 EUR, není správné účtovat jim 20 EUR za vydání nových osobních dokladů. To je důvod, proč jsem hlasoval proti zprávě poslance Coelha, protože jsem přesvědčen, že pro mou zemi je nanejvýš nevhodná.

 
  
  

- Zpráva: Marco Cappato (A6-0459/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, chtěl bych jenom, aby bylo dáno do zápisu, že jsem nakonec hlasoval proti zprávě poslance Cappata, protože jsem přesvědčen, že existuje lepší zpráva, která má být předložena Parlamentu a která bude tyto záležitosti řešit.

Chci také říci, že Parlament nemusí dělat žádné kroky ve vztahu k našim zápisům, jestliže existují poslanci, kteří jsou zde více než čtyři a půl roku, po celou dobu brali plat a mluvili méně často než pan Burke, který byl v Parlamentu šest měsíců. Myslím, že je čas, abychom na toto skutečnost upozornili.

Existují lidé, kteří se nepodílejí na práci tohoto parlamentu, jeho výborů nebo jeho plenárního zasedání. Někteří z nich jsou členy malých skupin. Přicházejí sem a dostanou slovo před tím, než opět odkvapí na letiště a budou trávit čas v našich národních členských státech, místo toho, aby byli zde a vykládali lidem, jak strašná je demokracie v Evropské unii. Ano, demokracie v Evropské unii je strašná, pokud poslanci tohoto parlamentu, kteří se zde nevyskytují, mohou nadále pobírat plat a pokračovat v tomto způsobu do nebe volajícího zneužívání demokracie. Chci aby to bylo dáno do zápisu, vážený pane předsedající.

Jsem přesvědčen, že jestliže tu provádíme reformu, jestliže se snažíme, aby byly k dispozici dokumenty, jestliže se snažíme zajistit větší transparentnost, měli bychom také přijmout opatření, jež by ukázala, kteří poslanci se podílejí na práci Parlamentu a kteří se na ní nepodílejí.

 
  
  

- Zpráva: hrabě Alexander Lambsdorff (A6-0415/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Evropský zbrojní trh funguje neefektivně, protože je fragmentován. Dnes jsme otevřeli prostor pro veřejné zakázky i v tomto sektoru, přičemž respektují výjimky ze strategických důvodů podle článku 273 zakládající smlouvy. Ve výboru jsem se zasadila o to, aby skončilo plýtvání veřejnými prostředky, které netransparentní armádní zakázky skýtají. Národní klauzule se v minulosti zneužívala i na veřejné zakázky pro armádu, které rozhodně neměly nic společného s kvalitou zajištění bezpečí. Namátkou mohu jmenovat stavební zakázky, stravování či dopravní služby. Tento návrh přinese úsporu finančních prostředků, které bude možno investovat do výzkumu a technologií, které nás budou účinněji chránit i před budoucími hrozbami..

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážený pane předsedající, jsem proti této zprávě, protože si uvědomuji nebezpečí, které představuje pro vlády a firmy, jež učinily rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje v odvětví výroby vojenské obranné techniky, a které budou nyní připraveny o návratnost investic prostřednictvím fáze vývoje a výroby.

Podle této navrhované směrnice mají být nyní veřejné zakázky otevřené evropské hospodářské soutěži, což ponechává společnosti vyrábějící vojenskou obrannou techniku – či dokonce jednotlivé země – bez prostředků na ochranu mezinárodních majetkových práv a pracovních příležitostí. Vzhledem k tomu, že několik společností působících v odvětví vojenské obranné techniky ve Spojeném království má výzkum a vývoj na špičkové úrovni, mým hlavním důvodem ke znepokojení jsou rizika spojená s touto zprávou.

Moje znepokojení ještě umocňuje vědomí faktu, že určující motivací v této zprávě je snaha podpořit integraci EU a evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, nikoli upřednostňovat hmotný ekonomický prospěch.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se být stručnější než obvykle; hlasoval jsem pro zprávu poslance Lambsdorffa, která činí krok vpřed směřující ke společné bezpečnosti a obraně. Zajímala by mě ale jedna věc, a proto vám položím tuto otázku: kdy budeme mít konečně skutečnou evropskou obranu, skutečnou evropskou armádu, skutečnou příležitost ušetřit finanční prostředky a kdy budeme schopni se bránit jako sjednocená Evropa? Doufám, že to bude opravdu velice brzo, vážený pane předsedající!

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − V tomto případě není mou věcí, abych dával okamžitou odpověď, která by byla složitá. Přistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.

 
  
  

– Zpráva: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Podpořila jsem zprávu o nebezpečných látkách a přípravcích, konkrétně dichlormetanu, umožňující omezení této karcinogenní látky pro odstraňování nátěrů, a to i přesto, že umožňuje výjimky, byť za přísných podmínek. Jsem totiž přesvědčena o tom, že nebudou výjimky v praxi využity, jelikož existují bezpečné alternativní látky, které nejen spotřebitelé, ale i profesionální uživatelé budou moci v budoucnu preferovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Vážený pane předsedající, některé látky jsou tak nebezpečné, že musí být zcela zakázány nebo musí být jejich používání vyhrazeno pouze pro přísně omezené případy použití doprovázené nejpřísnějšími zdravotními a bezpečnostními opatřeními. Dichlormetan je jednou z těchto látek a musí být stažen z oběhu.

 
  
  

- Zpráva: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Oceňuji mezinárodní smlouvu, která přinese nové pracovní podmínky pro pracující v odvětví rybolovu. Rybáři totiž čelí nejvyššímu výskytu těžkých pracovních úrazů a také úmrtí. Jen vyzývám Radu a Komisi, aby udělaly vše proto, aby došlo k ratifikaci úmluvy mnohem dříve než v roce 2012. Prosím do zápisu, že mi selhalo hlasovací zařízení a že jsem hlasovala samozřejmě pro tuto zprávu.

 
  
  

– Zpráva: Giusto Catania (A6-0479/2008)

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Iniciativní zpráva pana Catanii vyvolala značnou výměnu názorů mezi politickými skupinami a poslanci.

V současnosti Evropská unie čelí velice závažným problémům, jako je finanční krize a energetická krize vyvolaná ukrajinsko-ruským konfliktem. Právě v tomto období bychom měli postupovat jednotně a vyvarovat se všech akci, které mohou naši jednotu ohrozit. Důsledky krizí se bezpochyby dotknou každého občana Evropské unie, dotknou se tedy i Slováka, Poláka, Maďara nebo Němce. Vyvolávání problémů mezi členskými státy, které se s určitou periodicitou na našich jednáních opakuje, považuji za ignorování současného vážného stavu ohrožení jednoty Unie. Měli bychom se více soustředit na hledání řešení a ratifikaci Lisabonské smlouvy, na posílení konkurenceschopnosti Evropské unie.

Opakovaně jsem zde, na půdě Evropského parlamentu vystoupila s myšlenkou, že autonomie v rámci našeho společného prostoru nemá opodstatnění. Hlavní myšlenka sjednocení států EU nesmí být přehlížená, ignorovaná nebo odmítaná. Musíme si připomínat výrok Schumana, který tvrdil, že inteligentní Evropan se nemůže radovat z neštěstí svého souseda, všichni jsme spojeni společným osudem, v dobrém i ve zlém.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pane předsedající, zpráva poslance Catanii je opravdu fraška. Neobsahuje žádný přezkum rozsahu, v němž byla v Evropské unii dodržována základní práva v období od roku 2004 do roku 2008; jedná se pouze o seznam požadavků levicového křídla v této sněmovně.

K jeho požadavkům patří uznání sňatků stejného pohlaví ve všech členských státech a legalizace drog, eutanazie a nelegálního přistěhovalectví. Delegace Rakouské lidové strany (ÖVP) i já odmítáme bez váhání výše uvedené požadavky, které byly přijaty většinou a proto jsme – včetně mé osoby – hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Hlasoval jsem pro zprávu o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008.

Tuto svou podporu jsem vázal na nepřijetí formulace v článku 49 o podpoře územních a regionálních autonomií. Považuji to za jasný odmítavý signál snahám provokatérů a konspirátorů jakkoli spekulovat s daným statusem quo. Evropský parlament tedy nepřijímá hry s územní a regionální autonomií. Je to velmi cenný závěr dnešního pléna Evropského parlamentu, ke kterému nám všem blahopřeji.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pane předsedo, hlasovala jsem také proti přijetí této vlastní zprávy komunistického poslance o situaci základních práv v Evropské unii. Přesto oceňuji, že se zpravodajům za ostatní frakce podařilo text trochu upravit a má i dobré odstavce, pokud jde o situaci menšin. Ale některé nejsou objektivní. Tato zpráva navíc bezprecedentně překračuje rámec dokumentu, který měl mapovat minulé období. Zpráva si osobuje příliš jednostrannou politickou představu ohledně lidských práv v Unii. Zpráva pošlapává subsidiaritu tím, že v rozporu se zakládajícími smlouvami diktuje pravidla pro rodinnou politiku a v dalších etických otázkách.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Hlasoval jsem také proti zprávě poslance Catanii, protože obsahuje nejméně dva odkazy na potrat jako na formu lidského práva. To je něco s čím nesouhlasím a co je pro mě nepřijatelné. Je škoda, že takto důležitá zpráva, která postihuje takové široké rozpětí témat, měla zapotřebí řešit aspekty, které jsou bezesporu mimo oblast působnosti Evropské unie a do nichž Evropská unie nemůže a neměla by zasahovat; zejména vzhledem k zásadě subsidiarity. To je důvod, proč jsem hlasoval proti zprávě poslance Catanii.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) Vážený pane předsedající, pokud jde o zprávu poslance Catanii, hlasoval jsem pro ni, protože byly odstraněny její předchozí nedostatky týkající se práv menšin. Tato záležitost je obzvláště důležitá pro Maďarsko a pro menšiny žijící na obou stranách jeho hranic. Zpráva zdůrazňuje ochranu mateřského jazyka menšin a prohlašuje, že možnost užívat mateřský jazyk je jedním z nejzákladnějších práv. V několika nových členských státech EU tomu tak bohužel v poslední době nebylo.

Zpráva dále zdůrazňuje nutnost definovat a určit status národnostních menšin. Věřím, že pro 150 menšin v Evropě je to nesmírně důležité.

A konečně považuji za mimořádně důležitý odstavec 49, protože stvrzuje, že samospráva je nejúčinnějším prostředkem k řešení problémů komunit národnostních menšin. Optimálním řešením je řídit se nejexemplárnějšími vzory v Evropské unii, pokud jde o osobní, kulturní, územní a regionální autonomie.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Vážený pane předsedající, společnost, kterou stravují její vlastní práva, je společností, která umí jenom brát, a ztratila svou rovnováhu. To je také určujícím faktorem nároků zprávy dožadující se zrovnoprávnění řádně oddaných manželských párů a homosexuálních vztahů. Přirozeným řádem je vztah mezi mužem a ženou. Tento vztah pokřivujeme, jestliže požadujeme, aby stav jeho naprostého popření s ním byl zrovnoprávněn.

Jakkoli to je možná nemoderní, otevřeně prohlašuji, že nepřirozené partnerství mezi páry stejného pohlaví je něco s čím já, jako zákonodárce, nechci souhlasit. Mají snad moje práva podporovat tento postoj menší váhu než práva lidí, kteří požadují pravý opak? S ohledem na netolerantní atmosféru, ve které část této rozpravy probíhala, bych se skoro domníval, že tomu tak je.

S tímto aspektem zprávy nesouhlasím. Pokud se kvůli tomu stanu terčem posměchu, nechť tomu tak je. Raději si budu stát za tím, co si myslím, že je správné, než abych tleskal něčemu, co je špatné.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pane předsedající, za dobu mého působení v tomto parlamentu, jsem byl jenom zcela výjimečně svědkem takové snůšky politicky korektních nesmyslů a takzvaně progresivních banalit, jako ve zprávě poslance Catanii. Úplný vrchol je ale skutečnost, že zpráva o takzvaných základních právech je de facto založena na Lisabonské smlouvě, smlouvě, kterou nepotkalo nic menšího než to, že ji občané odmítli v referendu a v současné době nemá vůbec žádný právní základ. Jaká arogance! Zajímalo by mě, zda by se základní lidská práva snad neměla vztahovat pouze na eurokracii, a nikoli na evropské občany.

Kromě toho existuje jedno základní právo, které v této zprávě chybí, a to právo lidí, například lidí vlastního národa, cítit se doma a bezpečně ve své vlastní zemi, bránit svou těžce vydobytou prosperitu, zachovat si svůj vlastní jazyk, vlastní kulturu, vlastní tradice a vlastní zákony. To by tedy byla novinka v tomto svatostánku politické korektnosti. Parlament se zase jednou dokonale blamoval tím, že zprávu poslance Catanii schválil převážnou většinou.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážený pane předsedající, právo na svobodné vyjadřování názorů a způsob, kterým lze toto právo uplatňovat, je bezesporu klíčovým ukazatelem pro posouzení naší situace v oblasti základních práv. Zpráva zcela oprávněně varuje před neoficiální cenzurou a sebecenzurou, k nimž dochází, jestliže jsou určitá témata vyloučena z veřejné diskuse. Stejně oprávněný je také oddíl zprávy, jenž varuje před jednotlivci a skupinami, kteří chtějí ostatní umlčet tvrzením, že jsou neustále nespravedlivě napadáni.

Na druhé straně je pro mě zcela nepochopitelná výzva k „důraznému postihování jakýchkoli štvavých rasově motivovaných projevů v programech v médiích a v článcích v tisku, které šíří postoje rasové nesnášenlivosti“. To je přesně přístup, který vede k cenzuře a sebecenzuře, na kterou si v jiných pasážích zprávy její autor stěžuje. Je to typ právních předpisů, kvůli němuž byla v Belgii největší vlámská politická strana odsuzována, neboť kritizovala imigrační politiku. Lidé by proto měli vědět, co chtějí. Není možné být tak trochu stoupencem svobodného vyjadřování názorů. Buď je člověk stoupencem svobodného vyjadřování názorů a přijímá všechny důsledky, které to sebou nese, nebo jím není.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v otázce základních práv jsem hlasoval pro odstavec 81, který podporuji, přestože jsem při závěrečném hlasování zprávu poslance Catanii odmítl. V tomto odstavci můj přítel, pan Catania, který mě v tomto okamžiku pozoruje ze svého místa, vyzývá členské státy, aby udělaly vše, co je v jejich silách, aby usnadnily a zlepšily přístup mladých lidí, starších lidí a zdravotně postižených osob na trh práce.

Giusto Catania – který dělá svému jménu čest, protože je stoprocentně spravedlivý – musel mít na mysli, i když to nevyjádřil písemně, že je třeba zlepšit nejenom přístup k práci, ale také k sociálním dávkám, což vyvozuji z jeho zmínky o starších lidech. Otázka dávek pro mladé lidi, zdravotně postižené osoby a starší lidi je proto relevantní. Jsem si jist – a vidím, že pan Catania souhlasí –, že mladí lidé pobírají také dávky v době, kdy jsou mladí, a pak pracují, když jsou staří. Vidím, že pan Catania mi tleská. Myslím si, že i vy se mnou souhlasíte, ale vzhledem k tomu, že moje poznámky budou zveřejněny na internetových stránkách, rád bych vysvětlil, že jsem svými slovy chtěl jemně naznačit, že starší lidé mají také právo na dávky.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Vážený pane předsedající, při projednávání zprávy poslance Catanii se mnozí v této sněmovně zase jednou pokusili využít lidských práv jako záminky pro prosazování potratu, a to navzdory faktu, že potrat upírá každoročně milionům dětí nejdůležitější lidské právo – právo na život, tedy lidské právo, na kterém všechna ostatní práva závisejí.

Kromě toho jako pro irskou poslankyni Evropského parlamentu a jako pro voliče je pro mě zajímavé konstatovat, že tato zpráva a její pozměňovací návrhy spojují Lisabonskou smlouvu a Chartu základních práv s právními předpisy upravujícími otázku potratů v EU.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, ráda bych úvodem požádala služby, aby daly do zápisu, že první část mého hlasování o odstavci 31 měla být pro jeho přijetí.

Chtěla bych poznamenat, že tato zpráva mohla udělat více pro oblasti zdravotního postižení, které vyžadují více práce. V této věci jsem ale ráda, že se Parlament rozhodl podporovat můj pozměňovací návrh č. 42, který naléhá na Komisi, aby zajistila, že finanční prostředky budou přiděleny pouze členským státům, které splňují kritéria Úmluvy Spojených národů, pokud jde o deinstitucionalizaci. Toto je pro mě a pro mnoho lidí v této sněmovně klíčová otázka. Tato zpráva obsahuje mnoho otázek – jak uvedli ostatní – jež jsou v souladu se zásadou subsidiarity, ale nikoli se zásadami Evropské unie, která nevytváří právní předpisy povolující potraty a neměla by a nebude vytvářet právní předpisy povolující potraty. Nemohla jsem proto podporovat zprávu jako celek. Místo toho jsem se zdržela hlasování, protože jsem přesvědčena, že pozměňovací návrh týkající se zdravotního postižení je důležitý pro ty z nás, kteří nemluví, nemají hlas nebo jim nikdo nenaslouchá.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Zpráva poslance Catanii je zprávou, která se zabývá mnohými otázkami lidských práv. Souhlasím s některými předřečníky a vyjadřuji také zásadní nesouhlas s touto zprávou kvůli jedné klíčové záležitosti: neprošly klíčové pozměňovací návrhy, které by byly tuto, jinak původně špatnou zprávu, opravily.

V textu zůstaly odkazy na „takzvané“ sexuální zdraví a sexuální práva, která, například podle definice Světové zdravotnické organizace, výslovně obsahují právo na potrat, a to je něco, na co se v komunitárním právu Evropské unie nemůžeme odvolávat a vnucovat to členským státům.

Jako lékař hájím lidský život a lidskou důstojnost od početí, a proto jsem takto kontroverzní text, který navíc nerespektuje zásadu subsidiarity, nepodpořil.

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím s tím, co řekl pan Pirker a proto není nutné, abych se této věci dále věnoval. Jsem přesvědčen, že pan Catania psal o nesprávném tématu; tato zpráva se dokonce neměla dostat ani do sněmovny, protože úřední služby měly zkontrolovat, zda zpráva řeší zadané téma a její obsah odpovídá zadanému názvu. Zpráva je čímsi zcela jiným a ve skutečnosti neodpovídá ani názvu, ani zadání.

Pokud jde o konkrétní otázku týkající se odstavce 49, dával bych přednost tomu, aby sněmovna přijala původní text, bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů. Hlasoval jsem proti zprávě jako celku, přesně z týchž důvodů, které jsem uvedl.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Vážený pane předsedající, v minulosti bych našel opravdu jen málo případů, kdy jsem hlasoval proti nějaké zprávě s tak nezvratným přesvědčením jako dnes. Pokud bychom se měli řídit doporučeními uvedenými v této zprávě, vytvořili bychom v budoucí Evropské unii diktaturu politické korektnosti, díky níž by pod rouškou takzvaného boje proti rasismu a bombastického deklarování zásad bylo svobodné vyjadřování názorů týkajících se témat jako je azyl a přistěhovalectví dále omezováno. Tato zpráva si klade za cíl otevřít ještě více stavidla legálního i nelegálního přistěhovalectví do Evropské unie, nepovažuje za úhelný kámen své politiky právo občana na bezpečí a místo toho se domnívá, že jako takzvaná základní práva by měla být uznána práva zločinců.

To je zvrácený svět. V normální společnosti jdou práva a povinnosti ruku v ruce. V této objemné zprávě ale nemohu najít ani stopu po jakékoli povinnosti cizinců integrovat se do naší evropské společnosti. Právě naopak: jen my Evropané se donekonečna stáváme terčem druhých. Víte, naši občané už mají plné zuby odsuzujícího ukazováním prstem od evropských mandarínů, kteří se zaměřují jenom na ně.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, ve zprávě poslance Catanii je řada věcí, s nimiž nesouhlasím.

Za prvé, neakceptuji tvrzení, že je věcí Evropské unie udělit nám jakákoli práva – z dějinné zkušenosti víme, že Evropská unie učinila pravý opak.

Neakceptuji také tvrzení, že Charta základních práv – která je základním politickým dokumentem, narychlo daným dohromady místo neúspěšné evropské ústavy – by měla být začleněna do evropské ho práva a zejména ne do britského práva.

Hluboce nesouhlasím s Chartou základních práv. Odmítám absolutistický přístup k lidským právům. Řekl bych, že nejsem ze zásady proti uznávání partnerství stejného pohlaví, ale znovu opakuji, tohle není věcí Evropské unie: tuto záležitost si mají rozhodnout parlamenty jednotlivých členských států na svém území.

Vzhledem k tomuto zásadnímu výčtu námitek jsem hlasoval proti zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pane předsedající, zkušenost mnohých dějinných epoch nás učí, že práva na papíře sama o sobě nejsou dostatečnými zárukami občanských svobod. Práva, která jsou stanovena v Chartě základních práv a svobod, se příliš neliší od práv nastíněných například v ústavách východního Německa nebo Sovětského svazu, ale jak občané těchto nešťastných společenských zřízení zjistili, práva na papíře jsou sama o sobě bezcenná, pokud neexistují odpovídající mechanismy parlamentní vlády.

V Evropské unii neexistuje žádná krize lidských práv, ale krize demokratické legitimity. Dovolte mi poznamenat, že jedním způsobem, jak zmírnit tuto krizi by bylo důvěřovat našim voličům a nechat hlasovat o Lisabonské smlouvě, jak jsme přislíbili, v sérii referend. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Vážený pane předsedající, všechny děti mají právo na lásku obou rodičů. I v případě, že se manželský svazek rodičů rozpadne, faktorem, který by měl rozhodovat o stycích dítěte s rodiči, je blaho dítěte a ne „libovůle“ státních úředníků.

Děti mají právo mluvit se svými rodiči v mateřském jazyce. Pokud je každý z rodičů jiné národnosti, měly by mít právo mluvit v obou těchto jazycích. Ale Jugendamt (Úřad pro mládež v Německu) jedná v rozporu se zájmem dětí ze smíšených manželství tím, že okamžitě omezuje přístup rodiče, který není původem Němec, k jeho dítěti. Petiční výbor zaznamenal více než 200 stížností v této záležitosti. Proto jsem také podporovala pozměňovací návrh č. 24. Jeho zamítnutí vedlo k mému konečnému hlasování proti zprávě, která popírá právo na život prostřednictvím právních předpisů povolujících potraty, a porušuje zásadu subsidiarity.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Vážený pane předsedající, britská Strana nezávislosti je proti rasismu, zmrzačování ženských pohlavních orgánů, kriminalizaci homosexuality a předsudkům vůči cizincům, ať k nim dochází kdekoli na světě. Britové mají ale zajištěna lidská práva naprosto vyhovujícím způsobem podle našich vlastních zákonů a ochranu Evropské unie v tomto směru nepotřebujeme. EU je nedemokratická a protidemokratická a není proto vhodným ochráncem lidských práv kohokoli.

Rádi bychom také upozornili Parlament, že rodinné právo je v kompetenci příslušného členského státu a nespadá do pravomoci EU. Otázka, zda by narkomani měli být obžalováni z trestného činu, je věcí práva příslušného členského státu a EU by se neměla snažit podrývat a nahrazovat systémy soudní moci členských států. Poslanci Evropského parlamentu za britskou Stranu nezávislosti proto hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, když se projednávají zprávy, jako je tato, často hovořím s různými skupinami dobrovolníků a skupinami komunit z mého volebního obvodu a díky těmto rozhovorům lze získat hodně poznatků ze zkušeností a kontaktů jiných lidí.

Pravidelně se také snažím zjišťovat názor jiných poslanců Evropského parlamentu napříč politickým spektrem a z různých zemí, abych si udělal představu o názorech a problémech jiných a porozuměl jim. Plně sdílím názory, které vyjádřili mí kolegové, pan Hannan a pan Callanan.

Pokud jde ale o otázky, jako jsou ty, které jsou obsaženy v této zprávě, rád o nich diskutuji s poslanci jako je pan Allister, který přestože není z mé politické strany, je tvrdě pracujícím a pragmatickým poslancem v této sněmovně; jeho rady jsou často rozumné a je někým, o němž vím, že s ním mohu civilizovaným způsobem souhlasit, že s ním nesouhlasím – což je zrovna případ mého názoru na to, co právě řekl.

U zpráv tohoto typu – ze kterých si můžete vybrat mnoho různých otázek, abyste se rozhodli, jak o nich hlasovat – přestává být možné najít dělicí čáru mezi tím, zda byste hlasovali pro nebo proti, a tak jsem se z toho vyvlékl – zdržel jsem se hlasování. Omlouvám se.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE-DE). (HU) Vážený pane předsedající, zpráva, kterou jsme právě přijali, nazvaná „Situace v oblasti základních práv v Evropské unii“, je komplexní a v mnoha ohledech průlomová. Způsob, jakým prezentuje práva dítěte a základní sociální práva, si zaslouží zvláštní pozornost. Považuji za mimořádně pozitivní věc, že konečně zaujímá správný přístup k problémům a právům tradičních národnostních menšin, tím, že stanoví zásady samosprávy a používání mateřské řeči, oblasti v nichž Unie vytváří normy dost opožděně.

To je také důvod, proč jsem tuto zprávu podporovala a zasazovala se o její přijetí a proč maďarská delegace skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů hlasovala také pro její přijetí, přes několik sporných přijatých odstavců, se kterými nemůžeme souhlasit, protože považujeme za nepřijatelné regulovat některé problémy na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (Verts/ALE). (HU) Vážený pane předsedající, omlouvám se, že jsem se nepřihlásil, nevěděl jsem o tom. Jako kněz a člen maďarské národnostní menšiny, která je diskriminována, vzhledem k tomu, že jsem ochoten přijmout v případě potřeby kompromisní řešení, jsem hlasoval v dobré víře pro zprávu poslance Catanii o základních právech, protože ji v mnoha ohledech považuji za důležitý krok vpřed, například pokud jde o sociální práva.

Rád bych speciálně ocenil článek o právech menšin, který by mohl tvořit základ a východisko pro právní rámec EU v oblasti ochrany menšin. Souhlasím s tím, co řekla paní Kinga Gálová.

Bylo nutné přistoupit na určitý kompromis, protože nemohu souhlasit s některými body, například s odstavcem o eutanazii nebo s otázkami týkajícími se homosexuality. Odmítám názor, že by svoboda svědomí a náboženství náboženských vůdců ve vztahu k homosexualitě měla být omezena.

Mrzí mě, že odstavec 49 neobsahuje prohlášení o tradičních právech menšin a komunit nebo o územní a regionální autonomii.

 
  
MPphoto
 

  Georgs Andrejevs (ALDE). - (LV) Děkuji vám, vážený pane předsedající. Při závěrečném hlasování jsem hlasoval proti této zprávě, která si v mnoha ohledech podporu zasloužila. Hlasoval jsem proti této zprávě, protože zpráva zaměňuje tradiční menšiny a jejich práva s ekonomickými přistěhovalci a nuceně vysídlenými přistěhovalci, kteří zaplavili mou zemi v důsledku okupace Lotyšska po druhé světové válce. V průběhu 50 let okupace byl poměr původního obyvatelstva ve 13 největších městech Lotyšska, včetně hlavního města Rigy naředěn na 50 %. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  John Attard-Montalto (PSE). - Vážený pane předsedající, právě dnes jsme hlasovali o situaci v oblasti lidských práv v Evropské unii. Velice nás mrzelo, že společně se dvěma kolegy z Malty ve skupině PSE, jsme se museli zdržet hlasování o této zprávě.

Přestože se zpráva týká četných problémů základních lidských práv, jejichž řešení je chvályhodné, obsahuje také další problémy, jako například potraty, které do ní neměly být nikdy začleněny. Vzhledem k tomu, že zástupci Malty v Evropském parlamentu jsou proti potratům, museli jsme hlasovat proti těmto konkrétním částem zprávy.

V této zprávě jsou skutečně další otázky, jako například závěti stanovující podmínky lékařské péče v případě, kdy nemocný už nemůže sám rozhodovat (living will) a právo na důstojné podmínky na sklonku života, což jsou citlivé otázky, v souvislosti s nimiž jsme se museli zdržet hlasování. Proto jsme se v závěru tohoto hlasování zdrželi hlasování. Rád bych vám za tuto příležitost poděkoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Nyní přejdeme k vysvětlení hlasování o zprávě poslance Cappata, k níž se již vyjádřil pan Mitchell.

 
  
  

– Zpráva: Marco Cappato (A6-0459/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pane předsedo, nepodpořila jsem tento populistický text, který v původním znění obsahoval řadu užitečných ustanovení pro větší transparentnost politických aktivit v Evropské unii. Bohužel změnil se. A já nehodlám podporovat takové nesmysly, jako je zveřejňování pracovních a osobních dokumentů, které si vyměňují poslanci mezi sebou či je dostávají od nevládních organizací a lobbyistických organizací. Nepovažuji je za tajné, ale ani žádný národní parlament v civilizované demokracii si neukládá povinnost zveřejňovat pracovní, natož veškerou korespondenci.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající . − Dobře. A v neposlední řadě, Syed Kamall!

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, děkuji vám za vaše velice vlídná slova. Doufám, že na ně nikdy nezapomeneme.

Jestliže hovoříme o transparentnosti a o přístupu k dokumentům EU, je to něco, na čem se můžeme všichni napříč sněmovnou dohodnout. Konec konců jsme tady jenom díky daňovým poplatníkům, kteří nás zvolili do našich funkcí a daňových poplatníků, kteří financují tyto instituce a financují naši práci. Ale řekněme si tyto věci zcela otevřeně. Jestliže hovoříme o transparentnosti dokumentů a přístupu k dokumentům, ujistěme se, že daňový poplatník má přístup k těm dokumentům, ke kterým skutečně přístup mít chce.

Nedávno předsedové parlamentních skupin navštívili hlavu státu demokratické země, České republiky. Předsedové skupin, kteří zastupovali Parlament, alespoň jak jsme byli informováni, urazili prezidenta této země. Řada občanů chtěla jen zápis z této schůzky. Chovejme se tedy transparentně, vyjadřujme se jasně a mějme úctu k těm, kdo mají jiný názor než poslanci tohoto parlamentu.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Jedním z přísně tajných bezpečnostních opatření, jež byla dohodnuta, je otázka biometrických údajů v pasech a cestovních dokladech. Samozřejmě, že to znamená významné náklady, které dosahují částek v řádu milionů eur, ale pokud jde o bezpečnostní opatření, nelze dělat kompromisy.

Na druhé straně člověk musí vzít v úvahu příjmy našich lidí, které se stát od státu liší. Vydání běžného pasu na Maltě sebou nese výdaje. Kdo zaplatí za výměnu biometrických pasů: stát, jednotlivec nebo to bude formou ujednání o sdílení těchto nákladů ?

V Evropském parlamentu jsme se dnes dohodli, že ty členské státy, ve kterých bylo dovoleno, aby měli rodiče zapsány děti v dokladech, budou mít povinnost vydat jednotlivé doklady pro děti bez dalších nákladů, kromě materiálových nákladů. Bylo by vhodné, kdyby vláda vzala tuto skutečnost na vědomí, protože se pro vládu stalo zvykem neoznamovat vybírání mimořádných tarifů a daní, jak tomu bylo v případech týkajících se DPH při registraci a minulých platbách satelitních antén.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , písemně. (NL) Ve zprávě poslance Coelha zvítězil zdravý rozum a to je také důvod, proč jsem zcela jednoznačně hlasoval pro ni. Je třeba uvítat skutečnost, že používání biometrických údajů v pasech a cestovních dokladech bude podléhat přísnějším pravidlům a harmonizaci, zejména vzhledem k tomu, že zrušení vnitřních hranic v Evropě ukázalo potřebu posílených bezpečnostních kontrol na vnějších hranicích. Jednotný a harmonizovaný systém biometrických údajů nám kromě jiného umožní účinnější boj se zločinem. Zpráva činí váhavý krok tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Toto nařízení usiluje o změnu standardů pro bezpečnostní prvky a biometrické údaje v pasech a cestovních dokladech vydaných členskými státy. Je to nařízení, se kterým jsme nesouhlasili od jeho vzniku v roce 2004, vzhledem k tomu, že zavádí harmonizaci bezpečnostních mechanismů a integraci biometrických identifikačních prvků v souvislosti s bezpečnostními politikami podporovanými na úrovni Evropské unie.

Základním cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavedení výjimek pro děti mladší 12 let, odchylka, která je plánována na dobu čtyř let tak, že země s právními předpisy, které stanoví nižší věkovou hranici, si mohou tuto hranici ponechat za předpokladu, že dodrží minimální věkovou hranici šesti let (v případě Portugalska, Francie a Estonska), kromě jiných aspektů týkajících se ochrany a bezpečnosti biometrických údajů.

Přestože návrh stanoví pravidla výjimek pro děti mladší 12 let (rozhodnutí založené na čistě technických faktorech), domníváme se, že neřeší zásadní problém, to jest využití biometrických údajů, zejména dětí, a jejich harmonizaci na úrovni EU (především vzhledem k tomu, že vydávání pasů spadá do pravomoci každého členského státu) v souvislosti s jeho bezpečnostní politikou.

Z těchto důvodů jsme se zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. − (DE) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Coelha o bezpečnostních prvcích a biometrických údajích v pasech a cestovních dokladech.

Nemá ale smysl přijímat bezpodmínečně vadné nařízení, jestliže existují určité způsoby, jak je lze zlepšit.

Je například nepřijatelné, aby různé členské státy uplatňovaly různá pravidla týkající se věku pro odebrání otisků prstů dětí a je proto důležité zavést opatření, zejména pokud jde obchodování s dětmi, která, i přesto, že nebudou vždy podnikána společně, budou alespoň komplexnější.

A konečně považuji za důležité zdůraznit, že biometrické údaje nesmějí být za žádných okolností využívány pro nepoctivé účely. Je proto naprosto nezbytný přísný, opakovaný přezkum bezpečnosti údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. – (PL) Vážený pane předsedající, hlasuji pro zprávu o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní prvky a biometrické údaje v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (A6-0500/2008).

Souhlasím s návrhem zpravodaje zavést zásadu „jedna osoba – jeden pas“, tak, aby každá osoba měla pas se svými biometrickými údaji.

Situace, v níž může být držiteli a jeho dětem vydán jediný pas, po zapsání jejich jmen a příjmení do tohoto dokladu nebo pas obsahující pouze biometrické údaje rodiče, který je držitelem pasu, může vést k obchodování s dětmi.

Podporuji také iniciativu pana Coelha, která by umožnila dvě výjimky (osvobození) z povinného odebírání otisků prstů pro děti mladší šesti let a všech osob, které z různých důvodů nejsou fyzicky schopny poskytovat otisky prstů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože vysvětluje důležité body týkající se norem požadovaných pro vydání biometrických pasů.. Kromě toho doufám, že zavedení biometrických pasů (k němuž došlo v Rumunsku dne 1. ledna 2009), vyústí v zařazení Rumunska do programu cestování bez víz Spojených států (Visa Waiver Programme) a urychlí proces jeho integrace do schengenského prostoru.

Musíme ovšem zaměřit naši pozornost na spolehlivost biometrických technologií, protože se ukázaly být neúčinné v případě identifikace dětí mladších šesti let. Členské státy by měly zanedlouho zahájit nový pilotní projekt zaměřený na analýzu spolehlivosti tohoto identifikačního systému, což jistě pomůže přesně zjistit veškeré chyby zaznamenané v členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Dokonce i děti musí být v evidenci, protože mohou být potenciální hrozbou EU. Toto je návrh Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu. Jediný rozdíl mezi návrhem směrnice a zněním prosazovaným Evropským parlamentem je věk, ve kterém je dítě považováno za nebezpečné. Komise se domnívá, že děti se stávají nebezpečné ve věku šesti let a musí proto poskytnout otisky prstů, které jsou zařazeny do osobních pasů od tohoto věku, zatímco Evropský parlament prokazující svůj „demokratický útlocit“, zastává názor, že děti musí být zařazeny do evidence v poněkud starším věku, a to ve 12 letech.

Tato nepřijatelná směrnice, která byla schválena v Evropském parlamentu stoupenci jednosměrné ulice v Evropě, je nevyhnutelným důsledkem horečné „protiteroristické politiky“ EU, která, aby v zásadě zajistila svrchované postavení kapitálu ve vztahu k pracovní síle a lidovému hnutí, vyrukovala se škodlivými praktikami kvalifikujícími dokonce i děti jako nebezpečné. Skoro jakoby EU přišly vhod zkušenosti izraelské armády, která hájí „bezpečnost“ státu Izrael před palestinskými „teroristy“ tak nepřiměřeně, že ve chvíli, kdy zde vedeme naši rozpravu, vraždí nesčíslné množství dětí v Gaze. Kolik let je zavražděným palestinským dětem? Je jim šest nebo dvanáct?

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písemně. (DE) Zdržel jsem se hlasování o „zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní prvky a biometrické údaje v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy“.

Tato zpráva předpokládá omezení biometrického sledování občanů členských států EU v tom smyslu, že děti mladší 12 let jsou osvobozeny od požadavku poskytovat biometrické údaje. Takové osvobození je třeba vřele přivítat.

Nicméně systémy biometrického prokazování totožnosti apriori odmítám. Vedou ke zvýšenému sledování občanů praktikami policejního státu. To není způsob, jak zlepšit bezpečnost. Vzhledem k tomu, že zpráva obecně toto sledování akceptuje, nemohl jsem hlasovat pro její přijetí; zatímco její zamítnutí by znamenalo zamítnutí zlepšení, které jsem zmiňoval. To je také důvodem, proč jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu poslance Coelha o bezpečnostních prvcích a biometrických prvcích v pasech a cestovních dokladech.

Souhlasím s návrhem používat pasy i pro děti, aby se bojovalo proti únosům dětí a obchodování s dětmi. Podporuji minimální věkovou hranici šesti let, ale z výše uvedených důvodů by v dokladu mělo být uvedeno jméno osoby nebo osob, které mají za dítě rodičovskou odpovědnost.

A konečně souhlasím s panem Coelhem, pokud jde o jeho návrh zavést tříletou revizní doložku, aby bylo možné vyčkat výsledků hloubkové, rozsáhlé studie zkoumající spolehlivost a užitečnost otisků prstů odebraných dětem a starším lidem: takový citlivý a závažný problém vyžaduje neustálé sledování, aby mohl být správně řešen z hlediska práva Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Tento právní předpis umožňuje uložení otisků prstů v pasech/cestovních dokladech, aby bylo možné ověřit pravost dokladu a totožnost držitele.

Hlasoval jsem pro změny navrhované zpravodajem. Co je pozitivního na tom, že otisky prstů dětí mladších 12 let lze odebrat pouze v případě, že členské státy již mají právní předpisy v tomto smyslu? Ve srovnání s možností prosazovanou Komisí a Radou, aby byly otisky prstů odebírány dětem již od šesti let, je to krok směrem vpřed.

Odebrání otisků také něco stojí. Vízum vás brzy přijde na 60 EUR. Povinné odebrání otisků prstů tuto cenu výrazně zvýší, takže čtyřčlenná rodina, která chce cestovat do zahraničí, bude muset před svým odjezdem utratit poměrně vysokou částku.

V každém případě nesouhlasím s nadměrným uplatňováním odebírání otisků prstů nebo používáním biometrických údajů. Nepřinese více škody než užitku? Účinnost těchto postupů nebyla prokázána, jejich uplatňování není úměrné kýženému výsledku a je velice nákladné. Proto jsem podpořil pozměňovací návrhy, které původní text zlepšily, ale nakonec jsem vyjádřil svou nespokojenost hlasováním proti legislativnímu rozhodnutí.

 
  
  

– Zpráva: hrabě Alexander Lambsdorff (A6-0415/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Hlasovali jsme pro zprávu pana Lambsdorffa o pravidlech zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Ze zprávy jasně vyplývá, že pouze členské státy mají pravomoc rozhodovat o obraně a národní bezpečnosti, což považujeme za důležité zdůraznit. Jsme přesvědčeni, že zařízení, stavební práce a služby by měly být zadávány formou veřejné zakázky i v tomto odvětví. Jsme ovšem také přesvědčeni, že je přirozeným důsledkem speciální povahy tohoto trhu, že zadávání veřejných zakázek nelze uskutečnit bezvýhradně v souladu s pravidly směrnice. Tyto výjimky by ovšem měly platit pouze v případě, že je lze odůvodnit z titulu jejich významu ve vztahu k bezpečnostní politice. Věříme, že se tímto způsobem můžeme vypořádat s obvyklým využíváním výjimek z protekcionistických důvodů, což je obzvláště škodlivé pro švédský průmysl.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Hrabě Alexander Lambsdorff předložil návrh týkající se „Bezpečnostního souboru opatření“ Komise, který se vztahuje na zadávání veřejných zakázek pro vojenské i nevojenské bezpečnostní účely a zároveň se vztahuje na nevojenské veřejné zakázky uzavřené mezi hospodářskými subjekty v EU. Tento návrh představuje zlepšení směrnice z roku 2004 (2004/18/ES) která je v současnosti v platnosti díky zvýšení flexibility, transparentnosti a což je nesmírně důležité, korektní hospodářské soutěže. Trh veřejných zakázek v oblasti obrany je velice specifický a pan Lambsdorff nabídl prostředky pro řešení jeho složité povahy.

Existují výslovné výjimky (osvobození) z určitých povinností týkajících se zveřejňování informací, pokud jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy příslušného členského státu.

Přestože zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany zůstává v podstatě ve vnitrostátní kompetenci, tento návrh pomáhá vytvořit jednotný evropský trh s obrannými a bezpečnostními materiály prostřednictvím strukturovaného právního rámce. Jedná se o trh, který má hodnotu 90 miliard EUR ročně. Pan Lambsdorff navrhl společný postoj, který mohu podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Snaha posílit konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu, který je údajně poškozen evropskými trhy, jež jsou příliš úzké a příliš uzavřené samy do sebe, posloužila jako záminka pro tuto směrnici o otevírání hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek v tomto odvětví.

Je jistě pravda, že text, který nám je dnes předkládán, zohledňuje řadu problémů nastolených původním textem Komise, jako oblast působnosti směrnice, neuplatňování dohody Světové obchodní organizace o veřejných zakázkách, finanční limity a důvěrnost.

Text je ovšem zcela v intencích logiky Bruselu, v jejímž rámci žádné odvětví, ani strategické, ani životně důležité nemůže být osvobozeno od jeho dohledu, liberalizace nebo privatizace. Nezaručuje respektování suverenity členských států, přestože pouze ony jsou právně odpovědné za svou národní bezpečnost. Nepodporuje existenci rozsáhlých trhů v Evropě, kde jsou obranné rozpočty členských států drasticky snižovány. Nezavádí žádný systém preferencí Společenství, který by sám o sobě umožnil přirozený vznik skutečného evropského trhu. Posiluje dichotomii mezi civilním a vojenským sektorem, která je pro Evropu tak typická a která nás už vyšla tak draho. A především staví ekonomické a tržní zřetele nade vše. Tyto závažné nedostatky klíčových aspektů jsou důvodem, proč text nepodpoříme.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. − (PL) Evropský trh veřejných zakázek v oblasti obrany je značně roztříštěný, což má negativní ekonomický dopad. Hlavním cílem přijaté směrnice je odstranit tuto roztříštěnost a vytvořit společný obranný trh na území Evropské unie a zároveň zohlednit zvláštní aspekty obranného trhu a ochranu bezpečnostních zájmů členských států.

Členské státy založily svá rozhodnutí na předpokladu, že současná směrnice o zadávání veřejných zakázek nedostatečně zohledňuje zvláštní aspekty veřejných zakázek v oblasti obrany. Ve směrnici proto byly přijaty různé nástroje pro zadávání zakázek, výběr uchazečů nebo pro zadávací podmínky ukládané ze strany zadavatelů. Kontroly zapracované do směrnice by měly zaručit uchazečům přiměřenou právní ochranu, podporovat transparentnost a antidiskriminační mechanismy při zadávání veřejných zakázek.

Věřím, že přijaté předpisy budou představovat důležitý příspěvek k otevírání trhu a zároveň náležitě zohlední národní bezpečnost. Směrnice by měla vést také k optimalizaci nákladů ve vnitrostátních rozpočtech i v průmyslu a zajistit, aby ozbrojené síly byly vybaveny nejlepším zařízením, které je k dispozici na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour a Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Delegace konzervativců důsledně podporovala úsilí směřující k otevírání trhů a podpoře přeshraničního obchodu mezi členskými státy EU. Vítáme příležitosti, které se britskému průmysl otevírají v oblasti přístupu k trhům s obrannými zařízeními, které by jinak byly vnější konkurenci uzavřeny. Mrzí nás, ale že takové pozitivní, praktické aspekty mají druhořadý význam ve vztahu k politické motivaci EU vytvořit integrovanou evropskou obrannou průmyslovou základnu a posílit evropskou bezpečnostní a obrannou politiku. Proti tomuto aspektu jsme důsledně vystupovali.

Jsme obzvláště znepokojeni negativními důsledky postojů, které trvají na tom, že bez ohledu na investice národních vlád a firem do výzkumu a vývoje v oblasti obrany, by měla by existovat otevřená hospodářská soutěž pro různé výrobní zakázky. To znemožní získat zpět investice do výzkumu a vývoje a zbaví hospodářské subjekty možnosti ochrany duševního vlastnictví, vytváření pracovních příležitostí nebo příležitostí v oblasti vývozu. Máme také obavu, že do sebe zahleděný evropský přístup poškodí naše velice potřebné a plodné vztahy v obranném průmyslu – zejména se Spojenými státy, ale také s Japonskem, Izraelem a jinými zeměmi.

Ze všech těchto důvodů se delegace konzervativců zdržela hlasování o této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu pana Lambsdorffa o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Vytvoření evropské bezpečnostní a obranné politiky nastoluje potřebu vybudovat nezbytné kapacity, což je účel, pro který je nezbytným předpokladem vysoce výkonný evropský průmysl. Vytvoření evropské obranné technologie, základny obranného průmyslu a evropského trhu veřejných zakázek v oblasti obranného materiálu má k těmto cílům přispět.

Tato dvě opatření mohou zajistit potenciál potřebný k plnění celosvětových obranných úkolů a vyrovnat se s novými výzvami v oblasti bezpečnosti. Souhlasím proto se zpravodajem, že návrh směrnice by měl usilovat o vytvoření jednotného evropského právního rámce, který umožní členským státům uplatňovat právo Společenství, aniž by byly ohroženy jejich bezpečnostní zájmy.

A konečně souhlasím s tím, aby do právního předpisu byl začleněn postup přezkumu. Tím bude naplněn cíl účinné právní ochrany uchazečů, podpořena transparentnost a antidiskriminační mechanismy při zadávání veřejných zakázek a předpis přispěje ke skutečnému otevírání trhu.

 
  
  

– Zpráva: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro Schlyterovu zprávu o omezeních při uvádění některých nebezpečných látek a přípravků (dichlorometanu) na trh a jejich používání. Domnívám se, že tento návrh ke změně směrnice 76/769/EHS přispěje k účinnému snížení rizika expozice člověka látkám s nebezpečnými vlastnostmi, jako je dichlormetan (DCM), který má výlučný profil negativních účinků na lidské zdraví. Ochrana lidského zdraví musí mít přednost před průmyslovými zájmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Hlasovali jsme pro přijetí kompromisního textu, vzhledem k tomu, že toto opatření může mít pozitivní dopady na pracovníky v různých odvětvích, zejména v automobilovém a lodním průmyslu, protože omezuje na minimum jejich expozici zcela škodlivým toxickým látkám. Text se zabývá otázkami spojenými s dichlormetanem (DCM), což je bezbarvá chemická sloučenina se sladkým příjemným a pronikavým pachem, podobná éteru. Na trh je uváděna v podstatě kvůli výrobě farmaceutických produktů, rozpouštědel a pomocných produktů, odstraňovačů nátěrů a lepidel.

DCM má výlučný profil negativních účinků na lidské zdraví a je uveden na seznamu 33 prioritních látek sestaveném podle podmínek směrnice, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Vodní směrnice). Tato látka je klasifikována jako karcinogenní látka v kategorii 3. Má narkotický účinek a v případě vysoké expozice paralyzuje centrální nervový systém, působí ztrátu vědomí, vyvolává kardiotoxické účinky, s přímým rizikem smrti v důsledku nevhodného používání.

Podle Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika jeden z hlavních problémů souvisejících s toxicitou DCM spočívá v ohrožení obzvláště zranitelných skupin.

Na trhu jsou již k dispozici různé alternativy odstraňovačů nátěrů na bázi DCM.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Souhlasím v zásadě s cílem návrhu: snížit rizika použití dichlormetanu (DCM) širokou veřejností a odborníky.

DCM má výlučný profil negativních účinků na lidské zdraví: je to karcinogenní látka, má narkotický účinek a v případě vysoké expozice paralyzuje centrální nervový systém, působí ztrátu vědomí, vyvolává kardiotoxické účinky, s přímým rizikem smrti v důsledku nevhodného používání.

Podle Komise v období let 1989 až 2007 bylo v EU zaznamenáno 18 případů úmrtí způsobených používáním DCM. Považuji za absolutně nezbytné uplatnit evropská opatření k zákazu nebo nahrazení této látky.

V návaznosti na hlasování ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podporuji zákaz používání DCM širokou veřejností, ale povolení používání této látky profesionálními pracovníky v případě zajištění bezpečných podmínek.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro Schlyterovu zprávu o změně směrnice Rady o omezeních při uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání.

Dichlorometan má ve skutečnosti mnoho negativních účinků na lidské zdraví: má narkotický a paralyzující účinek na centrální nervový systém a v případě vysoké expozice má kardiotoxikologické účinky. Je proto nezbytné, aby byly prosazeny současné právní předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků, vzhledem k tomu, že postupy vynucování práva v této oblasti jsou nedostatečné, zejména vzhledem k velkému počtu a mobilní povaze podniků, do kterých jsou tyto látky dodávány. A konečně souhlasím s prohlášením pana Schlytera, že musíme speciálně zohlednit zdraví dětí, které jsou náchylnější ke zdravotním rizikům, vzhledem k významnému potenciálu vysoké míry expozice.

 
  
  

– Zpráva: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Dnešní hlasování o této zprávě, kterou jsem představila jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, a která se týká Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007, je důležitým příspěvkem k vytvoření minimálních mezinárodních norem na celosvětové úrovni, které zaručí lepší pracovní podmínky, větší bezpečnost a méně smrtelných nehod v odvětví, které je velice nebezpečné, ale má také strategický význam. Klade do centra našeho zájmu obhajobu důstojnosti a náročného pracovního života rybářů s ohledem na fakt, že je to oblast s nejvyšším procentuálním podílem smrtelných nehod. Je třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.

Úmluva č. 188 vstoupí v platnost poté, co bude ratifikována 10 ze 180 členských států Mezinárodní organizace práce, z nichž 8 musí být přímořské země.

Chtěla bych poukázat na to, že Úmluva reviduje ujednání týkající se minimálního věku rybářů, lékařských prohlídek, dohod rybářů a ubytování lodní posádky a upravuje také otázky, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nábor a umisťování pracovníků a sociální zabezpečení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Evropský parlament vyzývá členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (Úmluva č. 188). Tato úmluva vznikla v roce 2007 a upravuje významné otázky, jako například pracovní prostředí rybářů, dobu odpočinku a sociální zabezpečení. Členské státy by měly mít možnost se svobodně, v demokratickém procesu rozhodnout, zda chtějí či nechtějí tuto Úmluvu Mezinárodní organizace práce ratifikovat. Hlasoval jsem proto proti této zprávě, protože není věcí, ve které by se Evropský parlament měl angažovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Unie se prostřednictvím společné rybářské politiky snaží zefektivnit rybářské činnosti tak, aby toto odvětví, včetně akvakultury, bylo ekonomicky prosperující a konkurenceschopné a zajišťovalo dostatečnou životní úroveň pro obyvatele, kteří jsou na rybářských činnostech závislí, a aby zároveň vyhovělo zájmům spotřebitelů.

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 přijatá v červnu 2007 je dokument, který si klade za cíl umožnit korektní hospodářskou soutěž mezi vlastníky rybářských člunů a důstojné pracovní podmínky pro profesionální pracovníky v tomto odvětví. Úmluva prosazuje tyto cíle prostřednictvím stanovení souboru mezinárodních minimálních norem pro odvětví rybolovu, které v některých oblastech spadají do výlučné pravomoci Společenství. Zdá se tedy nezbytné navrhnout členským státům, že by tuto úmluvu měly ratifikovat, v zájmu Společenství a v zájmu důslednosti společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podporuji zprávu paní Figueiredo týkající se schválení ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (2007) (Úmluva č. 188).

Jedním z cílů dokumentu z roku 2007 je dosáhnout v odvětví rybolovu rovných podmínek a tyto podmínky zachovávat prostřednictvím důstojných životních a pracovních podmínek rybářů a korektnějších podmínek hospodářské soutěže ve světě s cílem napravit malý podíl ratifikace mnohých úmluv v oblasti námořní práce. Za tímto účelem přijetí Úmluvy představuje krok směrem vpřed při vytváření důstojných pracovních podmínek pro profesionální pracovníky v tomto důležitém strategickém odvětví, v tom smyslu, že upravuje řadu aspektů jejich profesionální činnosti, zejména lepší instalovaná zařízení a bezpečnostní podmínky při práci, plat, zdravotní péči na moři i na pevnině, dobu odpočinku, pracovní smlouvy a sociální zabezpečení.

A konečně bych chtěl aplaudovat iniciativě paní Figueiredo, protože se snaží zajistit, aby byly všeobecně uplatňovány minimální normy vztahující se na všechny, aniž je tím dotčena existence norem v jednotlivých členských státech, které jsou pro pracovníky výhodnější.

 
  
  

– Zpráva: Giusto Catania (A6-0479/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu. Přestože dnes řešíme otázku základních práv v EU, nesmíme zapomenout poukázat na hrůzné události v Gaze. To, co se děje na Blízkém východě, vyžaduje, aby EU věnovala neustálou pozornost problému dodržování základních lidských práv, která jsou bohužel v dnešní době ohrožena. Řekl bych, že v obtížných jednáních, která, jak doufám přinesou pozitivní posun, autorita a pevný postoj orgánů Společenství částečně závisí na kvalitě demokracie, jíž jsme schopni dosáhnout v rámci EU.

Vzniká bohužel reálné riziko, že i v Evropě boj proti terorismu může mít za následek nedodržování základních práv a svobod. Vkládám naděje do výroků nově zvoleného amerického prezidenta Baracka Obamy, pokud jde o zahájení spolupráce v této otázce mezi Evropou a Spojenými státy. Jestliže uvažuji o všech aspektech, které tvoří rámec nedotknutelných práv člověka, docházím nakonec k závěru, že by měla být věnována zvláštní pozornost nejzranitelnějším jedincům, a to dětem, starším lidem, přistěhovalcům a mladým lidem, kteří hledají práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Konzervativci znovu připomínají svůj dlouhodobě zastávaný názor, že o Chartě základních práv by neměl rozhodovat soud. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že mnohé otázky, jimiž se zabývá tato zpráva, by měly být správně v kompetenci členských států a EU by se neměla snažit vnucovat jim předpisy upravující tyto záležitosti. Zpráva obsahuje také řadu otázek, které jsou věcí individuálního svědomí, například výslovné doporučení eutanazie a legalizace tvrdých drog. Z těchto důvodů nemůžeme hlasovat pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE) , písemně. − (IT) Důvodem, proč jsem nakonec hlasoval proti této zprávě není ani tak její obsah, ale spíš to, co opomíjí.

Není možné diskutovat o lidských právech, aniž zmíníme první a nejzákladnější právo: právo na život. Každoročně je v 27 členských státech zahubeno přibližně 1 200 000 lidských bytostí v důsledku úmyslných potratů. To je tragické číslo a vedle tohoto údaje ještě existují nelegální potraty a nesčetné množství lidských embryí zahubených v důsledku uplatňování metod umělého oplodnění in vitro. Je naší povinností vzít v úvahu různost názorů na tuto otázku, ale je jisté, že se jedná o útok na samotný základ kultury lidských práv. Usnesení nejenže tento problém ignoruje, ale snaží se zajistit, aby se na něj zapomnělo tím, že zaměřuje svou pozornost pouze na „reprodukční a sexuální zdraví” žen.

Nikdo se nemůže stavět proti zdraví žen, zejména jestliže jsou mladé, těhotné a jsou-li matkami, ale to nemůže omluvit naprosté opomíjení práv dětí. Na druhé straně je dobře známo, že výrazivo jako „reprodukční a sexuální zdraví“ se používá jako způsob, jak skrytě uznat potrat jako právo a jako sociální službu.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem proti zprávě, kterou představil pan Catania, protože nesouhlasím s článkem  49, kontroverzním článkem, který doporučuje, aby se k problémům „tradičních komunit národnostních menšin“ přistupovalo prostřednictvím „samosprávných řešení (individuálně-kulturní, územní, regionální autonomie)“.

Podporuji práva osob patřících k menšinám, ale kategoricky odmítám myšlenku územní autonomie založené na etnických kritériích a na kolektivních právech menšin, myšlenku, která v praxi vyvolala etnický separatismus a konflikty mezi etniky. Kromě toho mlhavé, kontroverzní koncepty jako „samospráva“ a „kulturní autonomie“ bývají také zdrojem konfliktu. Tyto koncepty se vymykají rámci současných evropských norem mezinárodního práva ve vztahu k právům osob patřících k národnostním menšinám a vyvolávají spory.

Jsem přesvědčen, že členské státy EU mají suverénní právo rozhodnout samy, do jaké míry přijímají nebo odmítají takové koncepty. EU musí ve skutečnosti respektovat a zaručit suverenitu a integritu členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (UEN), písemně. – (PL) Přestože záměr zajistit dodržování lidských práv je jedním z úhelných kamenů všech států a organizací na mezinárodní úrovni, tato zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2007 je skandálním porušení týchž práv v Evropě. Z tohoto důvodu jsem ji nemohl podpořit v dnešním hlasování. Zase jednou jsme zde svědky pokusu vnucovat určitý pohled na svět vyjádřený autorem zprávy členským státům. To je něco, s čím nemohu souhlasit.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage a Michael Henry Nattrass (IND/DEM), písemně. − UKIP nesouhlasí se zmrzačování ženských pohlavních orgánů, homofobií, rasismem a xenofobií. Jsme ale také proti kontrole základních práv ze strany EU. Spojené království má již zcela vyhovující zákony a ochranu základních práv. EU není demokratická a není proto vhodným ochráncem lidských práv. Kromě toho rodinné právo je v kompetenci členských států a nespadá do pravomoci EU. Otázka, zda by narkomani měli být trestně stíháni, je věcí práva členských států a EU by se neměla snažit zvrátit výkon justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. − (PT) Řadu let Rada předkládala Evropskému parlamentu výroční zprávu o situaci v oblasti základních práv v Unii, na niž Parlament reagoval vypracováním tzv. zprávy z vlastního podnětu.

Poprvé byla tato zpráva vypracována na základě výsledků získaných Agenturou pro základní práva. To má svůj zvláštní význam vzhledem k tomu, že od roku 2003 nebyla přijata žádná zpráva na toto téma.

Domnívám se, že zpravodaj některá témata příliš rozvinul, protože již byla analyzována v samostatných zprávách a je zde také řada značně kontroverzních bodů, z nichž proti některým jsem hlasoval, protože jsou zcela jednoznačně proti mým zásadám.

Je zde ale mnoho jiných bodů, s nimiž plně souhlasím, a z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování, nejenom proto, že jsem přesvědčen, že text se podařilo výrazně zlepšit díky skvělé práci, kterou odvedla paní Gálová, ale také proto, že jsem nemohl za žádných okolností, s čistým svědomím, hlasovat proti zprávě obhajující základní práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem proti této zprávě, protože navrhuje přístupy, které podporují několikanásobné potraty, sňatky párů stejného pohlaví nebo autonomii založenou na etnických principech.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která předkládá doporučení k široké škále otázek, včetně diskriminace, přistěhovalectví, sociálních práv a rovnosti pohlaví.

Ve zprávě se uvádí, že členské státy a orgány EU doposud neprovedly doporučení tohoto Parlamentu uvedená ve zprávě o tajných vězeních CIA v EU (únor 2007). Boj proti terorismu nesmí být nikdy využíván k omezování úrovně ochrany lidských práv a základních svobod. Obrana lidských práv spočívá právě v boji proti terorismu v jeho příčinách i důsledcích. V tomto směru vítám prohlášení nově zvoleného prezidenta Spojených států Baracka Obamy k uzavření věznice na základně Guantanamo a závazek nikdy v budoucnu nevyužívat praktik tajných vězení.

Zpráva také navrhuje informační kampaně rozšiřující informovanost veřejnosti o právech žen požívat v plném rozsahu svých sexuálních a reprodukčních práv, včetně umožnění přístupu k antikoncepci za účelem předcházení nechtěnému těhotenství a nelegálním vysoce rizikovým potratům a potírání praktik mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Zpráva kromě toho žádá členské státy, aby přijaly legislativní opatření směřující k odstranění diskriminace, jíž jsou vystaveny páry stejného pohlaví uznáním těchto vztahů. Členské státy s právními předpisy upravujícími partnerství párů stejného pohlaví by měly přistoupit k uznávání právních předpisů s týmiž účinky přijatými jinými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Podpořil jsem zprávu poslance Catanii o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii (2004-2008). Hlasoval jsem zejména pro odstavec 32, který požaduje, aby byl respektován rozsudek Evropského soudního dvora o organizaci Mudžáhidové iránského lidu (PMOI). Tento rozsudek požaduje, aby organizace PMOI byla odstraněna ze seznamu teroristických organizací sestaveného EU.

Nejsem žádným zvláštním zastáncem této organizace. Je to už poměrně dávno, co jsem přestal podepisovat jejich prohlášení k situaci v Íránu, o jejichž věrohodnosti jsem měl značné pochyby, zejména poté, co jsem společně s delegací Výboru pro zahraniční věci navštívil Teherán, kde jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit o vznikající reformní opozici vůči fundamentalistickému režimu tvrdé linie v Íránu.

Nicméně nemusím být stoupencem této organizace a přesto mi to nebrání odsoudit fakt, že není naplňován názor Soudního dvora, že činnost PMOI nezakládá důvod k jejímu zařazení na seznam teroristických organizací a vystavení všem represivním důsledkům, jež to přináší.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písemně. − (PL) Zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008 uznává, že účinná ochrana a prosazování základních práv tvoří základ demokracie v Evropě. Parlamentní komise ovšem konstatuje, že členské státy opakovaně odmítly přezkoumání jejich politik v oblasti lidských práv ze strany EU a ochranu lidských práv situovaly výhradně na vnitrostátní úroveň a tím podrývají věrohodnost Společenství v ochraně základních práv na mezinárodní scéně.

Evropská komise by se proto měla soustředit na to, aby vedla členské státy k užší spolupráci s Komisí tím, že je vyzve, aby v budoucích zprávách o lidských právech byly uvedeny nejenom analýzy situace v celosvětovém měřítku, ale také v jednotlivých členských státech. Pozornost si zaslouží také řada návrhů, jejichž cílem je účinně bojovat proti diskriminačním politikám v EU, s důrazem na fakt, že rovné příležitosti jsou základním právem každého občana a nikoli privilegiem. Je velice zneklidňující, že přibližně 20 % dětí v Evropské unii žije pod hranicí chudoby a mnohé z nich pocházejí z neúplných rodin nebo z rodin, jejichž rodiče pocházejí ze třetích zemí. V tomto směru je třeba přijmout vhodné prostředky zajištění přístupu k právům a soustředit se zejména na potřeby dětí a pokud jde o členské státy, je třeba, aby přijaly účinná opatření k potírání chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Zpráva pana Catanii je velice znepokojivá. Je to dlouhý výčet všech práv, privilegií a přemrštěných práv odvozených z platných zákonů, která by podle něj měla být nutně přiznána menšinám, zejména pokud jsou neevropské. Je to soubor pokynů ke zničení národních a regionálních identit, zničení hodnot, tradic a kultur našich zemí a způsob systematické a institucionální diskriminace Evropanů v jejich vlastních zemích. Je to útok na naše nezadatelné právo na sebeurčení – které je přiznáno všem národům kromě toho našeho.

Je to také značné pokrytectví od instituce, která se denně dopouští diskriminace z titulu svých politických idejí a která bez náležitého úsudku nebo rozmyslu označí nálepkou „pravděpodobně vinen“ některé ze svých poslanců, jako je pan Vanhecke a já, kteří jsme každý ve své zemi oběťmi honu na čarodějnice.

Nejsme tady v prvé řadě pro to, abychom hájili tyhle viditelné a hlučné menšiny, které požadují stále více privilegií a veřejně pranýřují původní obyvatele, kteří jsou dost laskaví nebo dost pošetilí, aby je přijali do své vlasti. Jsme tady proto, abychom hájili vlastní hodnoty, občany našich národů, tuhle velkou většinu – zatím – Evropanů, kteří jsou ve vašich očích neviditelní, neslyšitelní a hodní opovržení.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. − (PL) Hlasoval jsem proti zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004-2008, jejímž autorem je italský poslanec Evropského parlamentu Giusto Catania, protože autor ani tolik nepodává popis situace v minulých čtyřech letech, jako spíš dává průchod svým vlastním názorům a navrhuje či se dokonce pokouší vnucovat členským státům právní předpisy, které jsou výlučně v jejich kompetenci. Nevěřím, že by země Evropské unie mohly být nuceny přijímat právní předpisy, které jejich veřejnost považuje za nepřijatelné.

Samotná definice pojmu „sňatek“ by měla být vyhrazena svazkům mezi ženami a muži. Návrh pana Catanii nepovede ani tak k toleranci homosexuálního chování (již podporuji), ale k diskriminaci základních biologických, tedy heterosexuálních vztahů. V zásadě se musíme ptát, zda je cílem skutečně omezit práva rodiny v jejím tradičním pojetí, to jest matka, otec a děti. Tento přístup mění svrchovaně soukromé záležitosti týkající se sexuálního života určité osoby ve zpolitizované akty, někdy dokonce prostřednictvím veřejné demonstrace homosexuality v takzvaných „love parades“.

Podle mého názoru, tato zpráva, tím, že užívá formulace jako „reprodukční práva“, jejichž součástí je v současném pojetí mezinárodního práva možnost potratu na vlastní žádost, otevírá stavidla praktikám tohoto typu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písemně. – (HU) Považuji zprávu mého kolegy poslance za mimořádně významnou, protože lidská práva představují jeden z pilířů hodnot zakotvených ve smlouvách Evropské unie. Vedle demokracie a právního řádu je dodržování lidských práv čímsi, co požadujeme od kandidátských zemí a stvrzení všeobecných, nezadatelných práv také zdůrazňujeme v našich mezinárodních vztazích. Evropská unie však bude věrohodným celosvětovým ochráncem lidských práv pouze tehdy, pokud bude na svém vlastním území neustále využívat každého dostupného nástroje k ochraně hodnot vyjádřených v Chartě základních práv.

Zpráva věnuje samostatný oddíl Romům, kteří jsou největší menšinou v Evropské unii a kteří jsou nejvíce postiženi stigmatem společenského vyloučení. Je společnou odpovědností evropských států navrhnout komplexní a jednotnou strategii pro řešení problémů Romů, kteří většinou žijí v žalostných podmínkách a v krajní bídě. Je třeba vytvořit rámcový program s akčně zaměřenými a jasnými cíli a lhůtami, plán, který využije účinných mechanismů sledování a hodnocení.

Musí být navržen program, který nezávisle na stranách a vládních cyklech bude současně řešit otázky vzdělání, bydlení, zdravotnictví a diskriminace a zjedná nápravu v případě nevyhovujících postupů v členských státech; takový program by měl sloužit jako výchozí bod pro okamžitou akci v krizových oblastech. Pokud můžeme pomoci milionům Romů, aby se stali plnoprávnými evropskými občany a členy Evropského společenství v duchovním slova smyslu, bude to představovat velký skok směrem k sociální soudržnosti našeho kontinentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. (LT) Jednou ze základních svobod občanů ve Společenství je svoboda pohybu. Jsem přesvědčena, že všichni občané EU mají stejné právo podílet se na politickém životě v Evropské unii (EU), svobodně vyjadřovat své politické názory a postoje. Tyto svobody ještě nabyly na významu po té, co došlo k rozšíření EU o země východní Evropy, protože jakmile východoevropské země přistoupily k EU, ekonomická imigrace z nových členských států do západní Evropy se výrazně zvýšila. Pokud jde o Litvu, má primát v počtu lidí, kteří od vstupu země do Unie emigrovali. Když jsem se setkala s litevskými emigranty v Londýně, dozvěděla jsem se, že mnozí z těchto lidí plánují zůstat ve Spojeném království dlouhodobě, zejména ti, kteří zde založili rodiny a jejichž děti zde studují. Pokud je mi známo, tato tendence se projevuje i statisticky. V jiných zemích EU, do kterých Litevci emigrovali, je situace podobná. Jsem přesvědčena, že je mimořádně důležité zaručit těmto občanům právo na účast ve volbách do Evropského parlamentu v zemi, v níž v současné době pobývají.

Chtěla bych také zdůraznit, že podíl občanů na záležitostech EU a účast ve volbách do Evropského parlamentu se nezvyšují, spíš naopak, EU se stále více svým občanům vzdaluje. Vzhledem k této skutečnosti si myslím, že jakmile občané EU získají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu v zemi pobytu, jenom to posílí jejich důvěru v orgány EU. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro pozměňovací návrh č. 45.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. − (PL) Hlasoval jsem proti zprávě Giusta Catanii o situaci v oblasti lidských práv v Evropské unii (2004-2008). Hlasoval jsem proti zprávě, ne proto, že bych byl proti základním právům. Naopak jsem přesvědčen, že mají mimořádný význam pro Evropskou unii i pro celý svět. Problém je v tom, že zpráva poslance Catanii věci prosazování základních práv škodí. Proč tomu tak je? Je to proto, že požadavek, aby evropské právní předpisy bojovaly proti homofobii nebo uznávaly partnerství stejného pohlaví, není základním právem. Pokud mají být vytvářeny právní předpisy k úpravě základních práv, měly by být součástí naprosto samostatné zprávy. Evropský parlament nemůže prakticky rozšířit definici základních práv, protože nemá pravomoc vytvářet mezinárodní právo. Kromě toho některé členské státy s takovým rozšířeným výkladem nesouhlasí. Není to tedy nic víc, než jen politické gesto a zbožné přání.

Nebezpečí spočívá v tom, že toto je oblast, v níž členské státy přijímají a měly by přijímat svá vlastní rozhodnutí. Vnucování takových názorů je políčkem do tváře soudržnosti v Evropské unii. Nemám rád homofobii, ale vytvářet právní předpisy proti ní v komunitárním právu je absurdní. Pokud má EU bojovat s homofobií, mohli bychom stejně tak dobře říci, že by měla bojovat s nenávistí vůči Polákům, Rusům, Němcům, Francouzům, papeži, klerikalismu, katolicismu a řadě jiných postojů a způsobů chování. A nutit členské státy, aby přijaly právoplatnost sňatků homosexuálních párů by mohlo být ještě nebezpečnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písemně. − Hlasoval jsem proti pozměňovacímu návrhu č. 103 ve zprávě poslance Catanii, který navrhoval, aby cizinci s dlouhodobým pobytem, kteří nemají občanství hostitelské země, se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu a také místních voleb s cílem podporovat sociální a politickou integraci.

Volby do Evropského parlamentu jsou ve skutečnosti ekvivalentem voleb do národního parlamentu. Účast v nich je právem každého občana. Jinak by občanství ztratilo svůj význam a cizinci, kteří v hostitelské zemi pobývají, ale nemají její občanství, by ztratili motivaci k tomu, aby žádali o občanství. Jedině takto můžeme zachovat nesmírně důležitou rovnováhu mezi právy a povinnostmi, jež přísluší pouze občanům.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Odlišné politiky členských států, pokud jde o etické otázky vyvolaly v politických skupinách, zejména v té naší, pouze určitý typ dalekosáhlé debaty, který jsme ostatně mohli předpokládat. Mohu jenom říci, že se shodneme na tom, že se neshodneme a to je třeba brát jako známku toho, jak je Evropa různorodá: musíme být schopni najít prostor pro názorovou různost. V mnoha ohledech obdivuji základní postoje mé vlastní skupiny.

K bodu 61 bych ovšem ráda řekla toto. Považovala bych za problematické, kdyby někdo současně vystupoval proti šíření informací o právu na reprodukční a sexuální zdraví (což je, obecně řečeno, eufemismus pro právo na potrat) a proti zmínkám o umožnění přístupu k antikoncepci za účelem zabránění nechtěným těhotenstvím a potratům. Být proti obojímu zároveň bych považovala za mezeru mezi očekáváním a skutečností, která by mohla mít nežádoucí důsledky. Říkám to ve vší úctě a chtěla bych ještě jednou všem účastníkům rozpravy poděkovat za tuto obohacující výměnu názorů.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE), písemně.(EL) Parlamentní skupina PASOK v Evropském parlamentu hlasovala pro zprávu poslance Catanii o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii, ale zdůrazňuje, že nesouhlasí se zněním odstavce 49 a souvisejícího pozměňovacího návrhu č. 35.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Svěřit zprávu tohoto typu komunistickému poslanci je provokací vůči stovkám milionů obětí komunismu. Je jistě pravda, že pan Catania byl při sestavování této zprávy inspirován ideologií, která není tak brutální jako komunismus, ale je stejně totalitní: eurointernacionalismus. Jeho text je ve skutečnosti popřením nejzákladnějších lidských práv:

– práva na život, vzhledem k tomu, že prosazuje potrat a eutanazii;

– práva každého dítěte mít otce a matku, vzhledem k tomu, že vyzývá členské státy, aby uplatňovaly „zásadu vzájemného uznávání homosexuálních párů, ať již jsou sezdané nebo žijí v registrovaném občanském partnerství“;

– práva evropských národů na sebeurčení a na setrvání tam, kde jsou, jímž opovrhují návrhy směřující k ještě většímu otevření Evropy globální imigraci – vývoj, jemuž se mají občané našich zemí přizpůsobit;

– a demokracie, protože zpráva tvrdí, že je v souladu s Lisabonskou smlouvou, kterou irští voliči odmítli.

Dnes více než kdy jindy vyžaduje ochrana našich svobod a identita našich národů vybudování nové Evropy, Evropy svobodných a suverénních národů.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Naše politické uskupení Junilistan je přesvědčeno, že ochrana základních svobod a práv má nesmírný význam, v EU i mimo EU. Je mimořádně důležité, aby členské státy EU dodržovaly základní svobody a práva a je jasné, že nemůžeme ponechat na členských státech, aby tento proces sledovaly samy. Ale Junilistan se staví kriticky k vytvoření nové evropské agentury v této oblasti a k záměru provádět „vnější politiku“. Jsme přesvědčeni, že Organizace spojených národů – nikoli EU – se svou celosvětovou působností, rozsáhlými zkušenostmi a kompetencemi, má nejlepší předpoklady pro sledování a provádění potřebných opatření.

Rozhodl jsem se tedy hlasovat proti zprávě jako celku, ale jsem velice pozitivně nakloněný některým formulacím v tomto návrhu, pro který jsem hlasoval. Vítám skutečnost, že se zpráva zabývá nespravedlivým zacházením s vězni v americkém vězení na Guantánamu. V tomto směru existuje pouze jedna cesta: soudit je nebo je propustit.

Velice mě znepokojuje mimořádná zranitelnost jednotlivců z různých skupin menšin a jsem přesvědčen že je třeba přijmout opatření na úrovni členských států i na mezinárodní úrovni. Hlasoval jsem pro tato opatření ve zprávě, ale jsem skeptický, zda je soudní rámec na úrovni Společenství dobrým řešením tohoto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Zpráva zmiňující se o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii obsahuje pozměňovací návrhy, které jsem podal, a které považuji za důležité pro rumunské občany (například pozměňovací návrh, kterým se ruší omezení uplatňovaná na pracovním trhu vůči cizincům z nových členských států).

Kromě toho souhlasím s mnohými body předloženými ve zprávě, jako je například strategie začleňování Romů, ochrana menšin, práva migrujících pracovníků nebo ochrana dítěte.

Zpráva ale obsahuje určité závěry, které zpochybňují některé ze základních zásad v rumunské společnosti (jako například princip, že rodina je považována za základní prvek společnosti) nebo které jsou v rozporu s rumunskými právními předpisy (jako například braní drog).

Z těchto důvodů jsem hlasoval v závěrečném hlasování proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám toto usnesení, které mapuje a shrnuje nejdůležitější znepokojivé skutečnosti týkající se stavu základních práv v Unii a doporučení, jež obsahuje v otázce jak zlepšit situaci v oblasti lidských práv v členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Zpráva poslance Catanii o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008 zdůrazňuje potřebu chránit práva menšin, bojovat proti veškeré diskriminaci vůči všem zranitelným kategoriím .

Oceňuji tuto zprávu, která obsahuje důležité prvky převzaté z písemného prohlášení č. 111 o ukončení bezdomovectví na ulicích, které Evropský parlament přijal v dubnu 2008.

Zejména oceňuji výzvu zprávy k zavedení zimních nouzových plánů pro bezdomovce, k rámcové definici bezdomovectví a sběru spolehlivých statistických dat o bezdomovectví v celé EU.

Ukončení bezdomovectví na ulicích je v Evropské unii zásadním problémem. Tato zpráva je dalším krokem směřujícím k vyvíjení tlaku na Evropskou radu, Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k bezdomovectví.

A konečně bych chtěla podotknout, že Lisabonská smlouva nezlepší situaci v oblasti základních práv v EU. Podpora pro tuto zprávu neznamená podporu pro tuto smlouvu. Ve skutečnosti fakt, že Evropský parlament odmítá respektovat odmítnutí Lisabonské smlouvy v irském referendu, je v rozporu s duchem Charty.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. − (DE) Pokud se obyvatelé jednotlivých členských států rozhodnou, že povolí sňatky homosexuálních párů, uzavírání registrovaných partnerství nebo adopci dětí, ostatní členské státy by neměly být nuceny, aby je povinně následovaly. Pokud z přesvědčení náboženských vůdců nebo politiků vyplyne, že nejsou zrovna nadšeni z homosexuality – jak jim diktuje politicky korektní mainstreamová ideologie – neměli by být za tato svá přesvědčení odsuzováni nebo perzekuováni. Totéž platí pro klacek rasismu, kterým se okamžitě hrozí každému, kdo poukáže na úchylky související s azylem a s cizími státními příslušníky.

Místo toho jsme svědky snahy nedemokraticky, zadními vrátky vnutit členským státům uznávání partnerství homosexuálních párů – což je pravděpodobně malá ukázka toho co nás čeká, jestliže potvrdíme platnost Lisabonské smlouvy. Každý, kdo se odváží kritizovat homosexualitu nebo upozornit na to, co se děje v souvislosti s poskytováním azylu nebo soužitím s cizími státními příslušníky bude mít cejch zločince – a bude porušeno lidské právo svobody projevu. Je proto třeba zprávu poslance Catanii co nejdůrazněji odmítnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně. (RO) Zpráva, kterou předložil Giusto Catania, je plná výkladů a obecných doporučení týkajících se situace v oblasti lidských práv v členských státech Evropské unie. Ovšem regulační základ, který potřebujeme, existuje: Charta základních práv a základních svobod Evropské unie a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Pro nás je v tomto okamžiku prioritou nikoli vytvářet nové předpisy, ale ty stávající učinit funkčními a účinnými.

Jedním z problémů, které zpráva řeší, je volný pohyb pracovních sil, který v tomto okamžiku bohužel není umožněn všem evropským občanům v souladu se zásadou rovných příležitostí. Přestože dvouleté období omezení pracovního trhu uplatňované vůči novým členským státům uplynulo na konci roku 2008, šest členských států prodloužilo omezení pro Rumunsko a Bulharsko na další tři roky a toto rozhodnutí zdůvodnilo současnou finanční krizí. Zpráva se tímto problémem výslovně nezabývá, přestože upozorňuje na rozdíly v zacházení s občany EU, které není v této souvislosti oprávněné.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem proti zprávě, která obsahuje kromě minimálně deseti bodů, jež si zaslouží kritiku (což je značný eufemismus), nepřijatelný odkaz na doporučení Rady Evropy č. 1201. Autor zprávy by se na toto doporučení neměl odvolávat, pokud co nejpřesněji nepodá výklad tohoto aktu, protože jej lze vyložit jako přiznání kolektivních práv menšinám nebo územní autonomie na základě etnických kritérií. Vítám schválení pozměňovacího návrhu č. 35, který je velice rozumný, ale řada aspektů zprávy je nepřijatelná.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Zpráva se pokouší zakrýt takzvaný 'demokratický a sociální deficit' – ze samotné své podstaty – hluboce reakční EU, aby ji učinila přitažlivější a otupila ostří nespokojenosti vyvolané její protilidovou politikou. Akceptuje a oceňuje veškeré reakční zásady a instituce, které přijala EU, jako například čtyři svobody v Maastrichtské smlouvě tím, že se pokouší připisovat jejich uplatňování rozměr efektivnosti.

Je založena především na Chartě základních práv EU, doplňující protilidovou Lisabonskou smlouvu, která nabízí občanům práva nedosahující úrovně práv zaručených v mnohých členských státech, Je to svou povahou zejména ideologická zpráva a mlhavý výčet přání. Zabývá se základními právy, jako je právo na práci, právo na vzdělání a právo na zdraví a pojímá je jednoduše jako „příležitosti“, které je třeba poskytovat „rovně“ každému, tedy cosi, co je v praxi fyzicky nemožné, a v těch pasážích, ve kterých je konkrétnější, navrhuje řešit pouze některé krajní případy chudoby, diskriminace a tak dále, a to opatřeními, jako je přijetí minimální mzdy atd. A konečně nedostatek jakéhokoli poukázání na nedemokratická rozhodnutí a perzekuci občanů, jako je zákaz komunistických stran a jiných organizací a věznění komunistů a jiných bojovníků v členských státech EU ve střední Evropě a v Pobaltí odhaluje skutečnou povahu zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Hlasoval jsem pro zprávu o situaci v oblasti základních práv v Evropě, protože jsem přesvědčen, že se dotýká jednoho z nejzákladnějších problémů naší unifikační struktury prostředky konstruktivní kritiky. K diskriminaci v oblasti požívání základních práv dochází zejména z titulu pohlaví, věku, původu nebo sexuální orientace diskriminovaných, jak zpráva správně uvádí. Problém se zhoršuje, jestliže oběti takových porušení práv nemají možnost se bránit, protože jsou zavřeny v psychiatrických léčebnách, pečovatelských domech a tak dále. Evropa nemůže této situaci nečinně přihlížet, zejména v těch případech, kdy zpřísnění opatření v oblasti lidských práv pomůže posílit evropský prostor svobody a bezpečnosti. Z tohoto důvodu a s ohledem na skutečnost, že Charta základních práv není závazná a soukromé osoby mají jen velmi omezené právní nástroje pro odvolání se k soudům Společenství, jenom vítám návrhy předložené panem Cataniou s cílem stanovit všeobecnou povinnost orgánů Společenství zohlednit při výkonu jejich úřadu lidská práva a zřídit pro tento účel specializovanou agenturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. – (SK) Problémem zprávy je, že se zabývá velkým množstvím citlivých otázek. I přesto, že zpráva přináší řadu doporučení v různých oblastech, včetně práva menšin, zpravodaj do zprávy opět zahrnul otázku reprodukčního zdraví.

Pozměňovací a doplňovací návrhy týkající se reprodukčního zdraví, které EP ve svém hlasování schválil, popírají právo na život a porušují zásadu subsidiarity. Úcta ke každému ještě nenarozenému dítěti a potřeba chránit lidský život od početí jsou pro mě zásadními otázkami. Nesouhlasím, aby se na evropské úrovni přijímala rozhodnutí, k nimž mají členské státy rozdílný přístup vycházející z jejich křesťanských tradicí. Nesouhlasím, aby EU nutila Slovensko, Polsko, Irsko a jiné členské státy, aby souhlasily s interrupcí nebo s eutanazií, které jejich vnitrostátní právní předpisy nepovolují. Na evropské úrovni mluvíme vždy jen o právu matky rozhodnout o svém životě nebo smrti svého dítěte a zapomínáme na právo nenarozeného dítěte na život.

Z těchto důvodů jsem hlasovala proti zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně.(RO) Je samozřejmé, že PPE a PD-L (Rumunská liberálně demokratická strana) si cení základních lidských práv a respektují je a zaujímají také pevný postoj, jestliže jsou porušována.

Hlasoval jsem proti zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v letech 2004-2008, protože zpráva překročila rámec svého zadání. Předkládá totiž doporučení a připomínky, které časově nespadají do období let 2004-2008, o kterém měla být podána zpráva. Místo, aby se zabývala konkrétními případy porušování lidských práv, zpráva poslance Catanii glosuje situaci a doporučuje členským státům, aby uplatňovaly předpisy, které jsou v rozporu s jejich vnitrostátními předpisy. Například v článcích 38 a  76 se používá termín sňatky osob stejného pohlaví, cosi, co je v rozporu nejenom s našimi náboženské názory, ale také s našimi právními a rozumovými zřeteli.

V článku 149 je zmiňována legalizace požívání drog, tedy čin, který je porušením rumunského trestního práva.

Přestože myšlenka sestavení zprávy o situaci v oblasti lidských práv v Evropské unii je chvályhodná a některé body uvedené v této zprávě jsou dokonce správné, na základě výše uvedených důvodů jsem hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Myslet si, že v Evropské unii a v členských státech jsou základní práva plně zaručena a chráněna, by byl mylný předpoklad, který by byl také škodlivý z hlediska případných politických opatření. Základní práva, dokonce i ve svobodných a demokratických společnostech, musí být chráněna a prosazována. V souvislosti s touto zprávou a rozpravou ovšem vyvstávají jiné problémy.

Za prvé, dochází k dohledu nad ochranou těchto práv na úrovni členských států. Ve společnostech, jako je ta naše, je tato funkce vykonávána především ve vnitrostátním kontextu, ale přirozeně, aniž je tím dotčena možnost odvolání na úrovni Společenství, kterou máme. Ve vztahu mezi povinností orgánů zaručovat Smlouvy a národní suverenitu existuje prostor pro každou ze zúčastněných stran vykonávat svou funkci, aniž je tím dotčena institucionální povaha EU.

Na druhé straně v této zprávě se projevuje zejména nežádoucí směšování základních práv a ideologických možností organizace společnosti. Rozprava na toto téma je zajímavá. Ovšem pokus vnucovat tyto postoje členským státům, v rozporu s jejich demokraticky vyjádřeným přáním a v rozporu se zásadou subsidiarity, prokazuje jasně jaká jsou rizika vnášení vnitrostátních záležitostí do oblasti působnosti Společenství. Z tohoto důvodu, a protože nesouhlasím s většinou obsahu této zprávy, jsem hlasoval proti jejímu přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), písemně. − (PT) Kdybych hlasoval v irském referendu proti Lisabonské smlouvě, nadšeně bych zprávě poslance Catanii a jejím stoupencům zatleskal. Představuje tak hrubé nerespektování zásady subsidiarity a pošlapává institucionální pravidla Evropské unie a pravomoci členských států do té míry, že popřává sluchu všem těm, kdo živí nedůvěru v politickou nenasytnost Bruselu. Napadat články zaručující lidská práva, které jsou přímým výrazem Smluv a základní zárukou demokracie členských států, jako prostředek sloužící „ke kodifikaci ... diskriminačních praktik“ je patetické a hrubě podrývá základní občanská práva.

Tvrdit, že podpis mezinárodních úmluv většinou členských států ukládá povinnost celé EU, aby se jimi řídila, je z právního hlediska naprostý nesmysl, skok do tmy, který překračuje rámec toho nejkrajnějšího federalismu. Odmítám také naprosto zvrácené tvrzení o „nedostatku věrohodnosti“ Evropy, které má vést k naší „taktické méněcennosti“: přestože Evropa jistě má konkrétní problémy, není Súdán ani Čínská lidová republika ani Kuba, Somálsko či Severní Korea. Stručně řečeno, zpráva odbíhá do oblastí politického boje, které nemají nic společného se základními právy, a autor ji tak zbavuje věrohodnosti, konzistentnosti a platnosti. Hlasoval jsem proti jejímu přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě pana Catanii o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii (2004-2008).

Nesouhlasím s tvrzením, že členské státy poškozují aktivní roli obrany lidských práv, kterou Evropská unie plní ve světě. Kromě toho nesouhlasím s tím, aby válka proti terorismu byla záminkou ke snížení úrovně ochrany lidských práv, zejména práva na soukromí.

Jsem proto proti bodům týkajícím se Romů, kteří nepotřebují žádnou zvláštní ochranu; jinak by byla vytvořena závažná diskriminační situace vůči Romům, které toto usnesení považuje za etnickou skupinu odlišnou od jiných. A konečně nesouhlasím s odstavcem o repatriaci: postupy, které mají být uplatňovány při repatriaci jednotlivce, nelze posuzovat výhradně na základě těchto parametrů.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písemně. – (FR) Nemůže existovat evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva bez ochrany základních práv. Evropa má povinnost jít příkladem a být v tomto ohledu zcela bezúhonná.

Ve zprávě jsou určena a odhalena porušení práv a uvádí příklad uzavřených zařízení, ve kterých jsou ubytovány děti a starší lidé. Věčným problémem je také katastrofální situace některých vězení, jak zdůrazňuje tato zpráva, pro kterou jsme dnes hlasovali. Musíme také bojovat za to, aby byla uznána sociální práva.

Chudoba a riziko nezaměstnanosti jsou ohrožením lidských práv. Jak můžeme v Evropě a v 21. století připustit situaci, kdy lidé mají práci, ale nemohou si dovolit byt, v němž by žili?

Musíme deklarovat základní práva každého z nás. Evropská unie má k dispozici Chartu základních práv.

Zajistěme, aby byla dodržována!

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písemně. − Vážený pane předsedající, hlasoval jsem pro tuto zprávu a vítám zejména začlenění odstavce 31 do této zprávy, v němž Evropský parlament odsuzuje, že není zajištěna vykonatelnost rozsudků soudu první instance ze 12. prosince 2006 a 4. a 17. prosince 2008 a odvolacího soudu Spojeného království ve prospěch Organizace Mudžáhidů íránského lidu ze dne 7. května 2008.

Evropská unie podporuje demokracii a právní řád. Tím hrozivější je představa, že jeden z jejích orgánů jedná v rozporu se zásadami Unie. Doufám, že Rada náležitě zohlední postoj Parlamentu při sestavování nové „černé listiny“ EU. Obvinění z teroristické činnosti by měla být skutečně podložená, stejně jako rozhodnutí o zařazení některých organizací na „černou listinu“ by mělo být transparentnější.

Tyto otázky nelze řešit libovolně, ale v souladu s demokratickými zásadami a právním řádem. EU nemůže dovolit, aby se globální boj proti terorismu změnil v půdu pro politické machinace a musí proto respektovat výše uvedené soudní rozsudky.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Odstavec 149 zprávy pana Catanii o situaci v oblasti lidských práv v Evropské unii chápu jako apel na členské státy, aby zajistily rovné zacházení s pacienty v systému zdravotní péče také ve vztahu k drogově závislým. Hlasoval jsem proto pro tento odstavec.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE), písemně. – (HU) Poslední dvě kola rozšíření Evropské unie, při nichž byly do EU přijaty středoevropské a východoevropské země, bývalé socialistické země, otevřela novou kapitolu v přístupu Společenství k lidským právům.

Od té doby se stalo zřejmým, že ochrana základních práv – a v jejím rámci, práv národnostních menšin – v nových členských státech představuje pro Evropské společenství největší výzvu.

Vlastní zpráva Giusta Catanii zdůrazňuje, že při řešení problémů tradičních komunit národnostních menšin musí sloužit zásady subsidiarity a samosprávy jako ukazatel cesty umožňující vypracování politik směřujících k řešení situace příslušných komunit uklidňujícím způsobem.

Zpráva podporuje využívání kulturních, územních a regionálních forem autonomie.

Vítám také skutečnost, že zpráva mého kolegy poslance pana Catanii vyzývá k vypracování definice příslušnosti k národnostní menšině a navrhuje vypracování návrhu minimálního souboru norem Společenství na ochranu práv těchto menšin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Ochrana a prosazování základních práv jsou úhelnými kameny naší evropské demokracie a jsou klíčovými předpoklady zlepšení našeho evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Je proto samozřejmé, že v praxi tato práva byla promítnuta do cílů různých oblastí politiky EU.

Kromě toho bychom požádali Radu, aby analyzovala situaci ve světě a v každém členském státě EU ve výročních zprávách o lidských právech v zájmu stvrzení důvěryhodnosti Evropy v tom smyslu, že nepoužívá dvojí měřítka ve své vnitřní nebo vnější politice. Pozměňovací návrhy, které předložila Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance v souvislosti s antidiskriminačními opatřeními, právy menšin a sociálními právy, byla přijata jako celek nebo částečně.

Zaznamenali jsme také úspěch naší iniciativy začlenit do zprávy zmínku o potřebě zohlednit základní práva v právních předpisech v oblasti procesního trestního práva. Zpráva poslance Catanii mapuje problémy týkající se základních práv a předkládá doporučení k jejich řešení. Může proto počítat s mou bezvýhradnou podporou, protože respekt ke všem lidem a jejich základním právům je podstatou politiky Zelených, bez ohledu na pohlaví, věk, národnost nebo společensko-ekonomický původ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − S potěšením jsem konstatovala, že Evropský parlament podporuje odstranění PMOI ze seznamu teroristických organizací. Dvacet tisíc lidí v Íránu, kteří jsou v opozici vůči režimu, bylo zabito. Pokud PMOI zůstane na seznamu teroristických organizací, v Íránu bude zabito více lidí prostě jenom proto, že vyjádřili nesouhlas s režimem. EU musí následovat Spojené království a odstranit PMOI ze seznamu teroristických organizací.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (PL) Při dnešním hlasování jsem se zasazoval o přijetí zprávy pana Catanii o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii.

V Evropské unii jsou bohužel základní práva často porušována, k nejčastějším zjištěným jevům patří diskriminace menšin a porušení práva na soukromí. Rovné příležitosti, zejména rovnost žen, představují dalším problém. Zpravodaj požádal členské státy, aby odmítly argumenty ospravedlňující násilí a diskriminaci žen na základě tradice a náboženství.

V mnoha zemích EU jsou občané, zejména ti nejslabší, tedy děti, postiženi diskriminací a chudobou. Zpráva správně odsuzuje všechny formy násilí na dětech, jako je domácí násilí, sexuální zneužívání a tělesné tresty ve školách.

Členské státy nejsou schopny kontrolovat praktiky týkající se lidských práv a tím podrývají důvěryhodnost zahraniční politiky EU ve světě. Podle mého názoru Společenství nemůže uplatňovat ve své vnitřní a vnější politice „dvojí měřítka“.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. − Pro mě hlavní význam zprávy poslance Catanii spočívá v tom, že nás upozorňuje na skutečnost, že my uvnitř EU máme své vlastní problémy, jimž čelíme. Měli bychom si tedy velice dobře rozmyslet, zda budeme sebe sama pasovat do role mravokárce v případě připomínek k lidským právům mimo EU.

Působil jsem v dočasném výboru pro šetření tzv. tajných vězení CIA. Byla to v podstatě platforma pro levici, která mohla napadat svého oblíbeného otloukánka, Spojené státy.

Podle mého názoru bychom měli být CIA a Spojeným státům vděční za to, že pomáhají chránit Evropany před teroristy, kteří mají v úmyslu zabíjet nevinné občany. Je třeba klást vinu našim vlastním společnostem, že se musíme spoléhat na Spojené státy, aby tuhle práci dělaly za nás.

Absolutistické postoje v otázkách ochrany lidských práv hrají do karet těm, kdo mají v úmyslu nás zničit, a kdo ohrožují lidská práva našich občanů.

Hlasoval jsem proto proti přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. − (PL) Zpráva o situaci v oblasti základních práv v EU v letech 2004-2008 přijatá dnes Evropským parlamentem obsahuje požadavky na vzájemné uznávání homosexuálních párů ve všech zemích EU a provádění těchto vztahů do právních předpisů členských států. V jiné část zprávy figurují takzvaná „reprodukční práva“, což v jazyce mezinárodního práva znamená také potrat na vlastní žádost. K autorům těchto připomínek se řadí i náboženští vůdci.

Evropská levice se zmocnila zprávy o situaci v oblasti základních práv v EU, aby prosazovala požadavky ve prospěch potratů a homosexuálů, které nemají nic společného se základními právy. V mezinárodním ani evropském právu neexistují žádné dokumenty, které by podporovaly existenci takových „práv“.

Přestože zpráva je svou povahou nezávazná, je to nejškodlivější dokument, který byl schválen ve funkčním období tohoto parlamentu. Je to nejnovější pokus opětovně definovat základní práva a zavést změny jejich významu, aniž by byly měněny jakékoli smlouvy na úrovni Spojených národů nebo EU.

Jedním z dalších aspektů zprávy je požadavek, aby EU zavedla zvláštní směrnici, která by trestala „homofobní“ činy. Vzhledem k obecné a mlhavé povaze této formulace se jedná o pokus vyloučit homosexuální kruhy z demokratického práva na svobodnou kritiku. Uplatňování tohoto přístupu by mohlo mít své důsledky z hlediska cenzury.

Výsledek konečného hlasování (401 pro; 220 proti; 67 se zdrželo hlasování) ukazuje, jak hluboce jsou poslanci Evropského parlamentu v této otázce rozděleni. To je porážka pro zpravodaje, protože základní práva jsou cosi, co by mělo Parlament spojovat, ne rozdělovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. − Byl bych rád, kdyby tato zpráva podrobněji přezkoumala situaci sirotků a zdravotně postižených dětí v institucionální péči v Rumunsku a v Bulharsku, nejnovějších členských státech EU.

Před vstupem těchto zemí do EU existovaly velké obavy ohledně úrovně péče o sirotky a zdravotně postižené děti. Příští zpráva by snad mohla tuto záležitost přezkoumat podrobněji.

V obecnější rovině jsem své myšlenky k této zprávě sdělil v rozpravě minulý měsíc. Jsem znepokojen tím, že naše kultura lidských práv je nakažena absolutistickými postoji a že tím, že se podbízíme právům zločinců a teroristů podrýváme práva všech ostatních.

V konkrétní rovině jsem přesvědčen, že záležitosti týkající se potratů a antikoncepce nejsou věcí Evropské unie, ale měly by podléhat příslušným právním předpisům na úrovni členských států. Nesouhlasím také s výzvou, aby Charta základních práv měla přednost před právem Spojeného království, které si vyjednalo výjimku z těchto ustanovení.

Zdržel jsem se proto hlasování o této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), písemně. − (DE) Hlasoval jsem proti zprávě poslance Catanii. Jsem šokován tím, že služby této sněmovny dokonce prohlásily tuto zprávu v současné podobě za přípustnou. Zpráva neustále porušuje zásadu subsidiarity. Pokud jde o její obsah, všechno, opravdu všechno si zaslouží kritiku. Národní státy nesmějí připustit, aby je někdo zbavil práv nebo omezoval jejich právo rozhodovat o sobě v souvislosti se základními právy. Zpráva je pokusem prosadit na úkor většiny menšinová práva, která nelze uplatňovat na úrovni členských států. Kladný postoj k potratům je pro mě nemyslitelný. Skutečným zadáním zprávy, lidskými právy a jejich uplatňováním v minulých čtyřech letech, se zpráva nezabývá.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písemně. − Zdržel jsem se hlasování o odstavci 62 protože jsem přesvědčen, že každá země – EU je výjimkou – by měla zajistit, aby právní předpisy zakazující zmrzačování ženských pohlavních orgánů byly navrženy a uplatňovány na místní úrovni. Mezinárodní dohoda by byla vhodnější a prozíravější. Situace je taková, že EU nemá v současné době pravomoci v záležitostech zdraví, a neměla by ani o jejich získání usilovat.

Zdržel jsem se také hlasování o odstavci 72, protože jsem znepokojen jeho důsledky pro svobodu projevu. Přestože je diskriminační poznámky třeba odsoudit, nemusí nutně podnítit „nenávist a násilí“. To, že se po nás žádá, abychom tento odstavec odsouhlasili, znamená, že ti, kdo budou chtít, ho budou moci použít jako důkaz..

Mé rozhodnutí zdržet se hlasování o pozměňovacím návrhu č. 54 vychází z mého nesouhlasu se zásadou volného pohybu osob EU a zásadou vzájemného uznávání a v žádném případě nevyjadřuje mé názory na partnerství homosexuálních párů, které by měly požívat stejná práva jako ostatní.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. – (FR) Evropský parlament právě hlasoval pro zprávu o situaci v oblasti základních práv předloženou poslancem Cataniou. V době, kdy jsme právě oslavili 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, tato zpráva zpochybňuje význam pojmu základního práva tak jak jej chápeme.

Je pravda, že Charta základních práv Evropské unie byla výsledkem konsenzu dosaženého po více než roce jednání mezi různými nátlakovými skupinami a lobby, představiteli občanské společnosti a národních vlád, atd. Tento postup, ke kterému jsme jako zástupci zemí Východu nebyli přizváni, je zajímavý v několika aspektech. Charta, jak zpráva poslance Catanii zdůrazňuje, bude právně nezávazný text, dokud Lisabonskou smlouvu neratifikují všechny státy.

Ovšem Agentura pro základní práva založená v rakouském hlavním městě Vídni, vychází kompletně z tohoto politického textu který používá k tomu, aby obhájila postoje, které zaujímá. Je proto zajímavé zběžně se seznámit s tím, jak jsou základní práva podle Charty chápána, na základě analýzy zadání, jimiž se Agentura pro základní práva zabývá. Tento postup je ještě zajímavější, pokud je aplikován na síť odborníků agentury FRALEX, kteří byli najati v létě 2008 a patří zejména do nizozemské sítě „Human European Consultancy“.

 
  
  

Návrh usnesení (B6-0624/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro toto usnesení, vzhledem k tomu, že ratifikace Úmluvy významně přispěje k prosazování řádných pracovních norem v celosvětovém měřítku, Podporuje také dohodu uzavřenou sociálními partnery o některých aspektech pracovních podmínek v odvětví námořní dopravy, protože zajišťuje přiměřenou rovnováhu ve vztahu mezi potřebou zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví a bezpečnost námořníků, ale také proto, že tato profesní kategorie v Rumunsku existuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písemně. (RO) Usnesení předložené paní Mary Lou McDonaldovou shrnuje hlavní body, které musí zohlednit návrh směrnice Rady o Úmluvě o práci na moři z roku 2006, kterou se mění směrnice 1999/63/ES (KOM(2008)0422).

Pracovníci na moři patří do kategorie, která vykonává své činnosti v krajně náročných, často dokonce nebezpečných podmínkách. To je důvod, proč potřebujeme normy pro pracovní podmínky, které nám umožní vzít v úvahu zdraví a bezpečnost těchto pracovníků a také jasná pravidla pro jejich zaměstnávání. První krokem při stanovení těchto norem musí být zdůraznění potřeb a problémů, které zaměstnanci a zaměstnavatelé v odvětví námořní dopravy určili, a zároveň zajištění určité míry flexibility v jejich vynucování členskými státy.

Dokumenty, které přijímáme na úrovni Společenství, musí být následovány akcí členských států a postupy sledování realizovanými Komisí, abychom se ujistili, že tato ustanovení jsou uplatňována. Dále pokud jde o normy pro práci na moři, Evropská unie má možnost etablovat se jako lídr v transformování těchto norem do zásad, které lze uplatnit kdekoli ve světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí dohoda uzavřená mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) o Úmluvě o práci na moři, 2006, kterou se mění směrnice 1999/63/ES, protože sjednocuje mezinárodní minimální pracovní práva. To je důležité k zajištění lepších pracovních podmínek a větší bezpečnosti, a zároveň respektování důstojnosti těchto profesionálních pracovníků.

Litujeme ale, že návrhy, které naše skupina předložila, nebyly přijaty, konkrétně ty, které usilovaly o odstranění veškerých právních nejistot nebo poškození práce uskutečněné sociálními partnery k dosažení dohody. Úmluva samotná připouští, že země by neměly mít flexibilní podmínky a to byl důvod, proč byl návrh směrnice předložen, se souhlasem sociálních partnerů. Nesouhlasíme proto s většinou poslanců Evropského parlamentu v tom, že otázku flexibility začlenila do odstavce 6.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych potvrdil, že jsem hlasoval pro usnesení o Úmluvě o práci na moři, 2006 (postupy týkající se sociálního dialogu).

Plně podporuji dohodu uzavřenou zaměstnanci a zaměstnavateli o některých aspektech pracovních podmínek pracovníků v odvětví námořní dopravy, protože zajišťuje přiměřenou rovnováhu ve vztahu mezi potřebou zlepšit pracovní podmínky a chránit zdraví a bezpečnost námořníků. Kromě toho jsem přesvědčen, že je nesmírně důležité definovat a prosadit celosvětové minimální normy pro podmínky zaměstnávání, zdraví a bezpečnost námořníků pracujících na moři nebo na palubě lodí vyplouvajících na moře. A konečně, jsem spokojený s rolí, kterou hrají zaměstnavatelé a zaměstnanci ve zlepšení zdravotních a bezpečnostních podmínek pro pracovníky.

 
  
  

– Zpráva: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu. Více než jindy si nyní uvědomujeme, jak důležitou úlohu hraje orgán, jako je Rada OSN pro lidská práva (HRC). Dosavadní přijatá opatření je třeba podpořit a měli bychom ocenit také aktivní úlohu, kterou v rámci HRC hraje Evropská unie, navzdory nesporným omezením, jaká představuje nepřítomnost Spojených států; tato nepřítomnost často staví EU do izolace. To by však nemělo být pro Evropskou unii výmluvou, neboť by měla být schopná vynaložit politické úsilí a vytvořit jednotné soudržné vedení, které překoná proti sobě stojící zeměpisné bloky, které v jejím rámci často pozorujeme.

HRC tak musí udělat ještě velký kus práce, aby získala větší důvěryhodnost a autoritu a aby přiměla vlády plnit svou povinnost v mezinárodním měřítku. Plně proto podporuji novou analýzu se zřetelem na revizi a chtěl bych potvrdit, že posílení HRC je velice významnou etapou na cestě civilizace, kterou EU vždy podporovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu poslankyně Andrikienėové o budoucnosti Rady OSN pro lidská práva, neboť mám pocit, že Evropská unie potřebuje dlouhodobou strategii pro působení této instituce, která se musí stát hlavním celosvětovým fórem pro lidská práva. Domnívám se, že členské státy EU musí prokázat větší jednotu a účinnost při podpoře určitých společných stanovisek EU o lidských právech.

Evropská unie se musí stát celosvětovou vůdčí silou a iniciovat strategie na ochranu lidských práv všude na světě. Větší pozornost musíme zaměřit na prosazování lidských práv v oblasti sociální, ekonomické a kulturní, protože chudoba, zaostalost a nízká úroveň vzdělání a kultury mezi obyvatelstvem mají negativní dopady, které se násobí.

Aby získala širší podporu pro své postoje, Evropská unie musí vytvořit mechanismy pro utváření koalic a začít pořádat pravidelná setkání na určitá témata se všemi demokratickými státy na druhých kontinentech. Důležité také je, aby na mezinárodní fóra státy vysílaly skutečné odborníky v dané oblasti, což zpráva paní Andrikienėové naléhavě a plným právem doporučuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), Koenrad Dillen (NI), písemně. (NL) Hlasoval jsem proti této zprávě, protože tuto Radu pro lidská práva nelze v žádném případě považovat za legitimní orgán. Je pro mě nepřijatelné, aby země jako Kuba, Saudská Arábie, Egypt, Pákistán, Jordánsko a řada afrických režimů vydávaly usnesení, která kritizují situaci lidských práv v jiných zemích. Situace politických či náboženských disidentů v těchto zemích je otevřeným výsměchem této instituci.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení Evropského parlamentu, protože uznávání, podpora a záruka univerzální platnosti lidských práv jsou nedílnou součástí právních acquis Evropské unie a je to jedna z hlavních zásad EU. Hlasoval jsem pro něj také vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů a její Rada pro lidská práva patří k těm organizacím, které se jsou nejzpůsobilejší pro komplexní řešení problematiky související s lidskými právy a výzvami v humanitární oblasti. Myslím si, že lidská práva a demokracie jsou klíčovými prvky ve vnějších vztazích a vnější politice Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písemně. − Pane předsedající, potěšilo mě, že mohu hlasovat pro zprávu paní Andrikienėové týkající se Rady OSN pro lidská práva, neboť vítám skutečnost, že tato agentura je mnohem důvěryhodnější než její předchůdkyně, Komise OSN pro lidská práva. Komise se značně zdiskreditovala, neboť několik jejích členských zemí mělo v oblasti lidských práv velice pochybnou pověst.

Pravidelné přezkoumávání situace v oblasti lidských práv v jednotlivých členských zemích je klíčovým prvkem zvyšujícím prestiž Rady. To bude zvlášť důležité v dalším kole přezkoumávání, které bude zahrnovat Rusko, Kubu, Saúdskou Arábii a Čínu.

Vítám rovněž ta ustanovení ve zprávě, která se zaměřují na posouzení koordinace mezi členskými státy EU v této oblasti. Je nesmírně důležité, že EU jako organizace, která ve svém působení klade lidská práva na první místo, spolupracuje s mnohonárodnostními partnery, jako je OSN, které mají obdobné ideály a s nimiž navazuje hlubší spolupráci. Spolupráce je nezbytná, aby se lidská práva už nestávala pouhým cílem zahraniční politiky z obchodních nebo strategických důvodů.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Zpráva prozrazuje určitou nespokojenost Evropského parlamentu s Radou OSN pro lidská práva (UNHRC), neboť členské státy EU představují „početní menšinu“, což v jeho pojetí „závažným způsobem omezuje schopnost EU ovlivňovat agendu UNHRC“ a zajistit si požadovanou úlohu jako „vedoucí síla“.

Tato vznešená vize vychází z nepřijatelné snahy zavést EU jako model pojímání lidských práv, zejména když fakta usvědčují její politiku v této oblasti z pokrytectví, jak dokazuje spoluvina EU ve vztahu k Izraeli – viz její zdržení se hlasování o usnesení UNHRC o Palestině.

Zpráva je plná rozporů, zejména když „lituje rozdělení UNHRC do regionálních bloků“, zatímco současně tvrdí, že podporuje „koordinovaný společný postoj EU v rámci UNHRC“. Není to rovněž politika bloků, nebo je politika bloků špatná pouze tehdy, nefunguje-li ve prospěch EU?

Na rozdíl od EP nepovažujeme za „politováníhodné“, že Spojené státy nejsou v UNHRC zastoupeny, neboť za prvé neustále porušují lidská práva a mezinárodní právo, a také proto, že nekandidovaly, aby se vyhnuly ostudě, že nebudou zvoleny. Je pochopitelné proč. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva obsahuje překvapivě mnoho rozumných názorů, které pocházejí z Výboru pro zahraniční věci. Objevuje se zde například názor, že je dobré, aby členské státy EU otevřeně vyjadřovaly své postoje a nepřipustily, aby předsednictví EU hovořilo za všechny země. Podobná prohlášení se vyskytují jen velice zřídka a já je vítám.

Bohužel toho pozitivního je zde pomálu. Jednu z nejproblematičtějších formulací najdeme v úvodní části H, kde si výbor stěžuje, že „členské státy chtějí neustále jednat nezávisle na OSN“. „Jeden stát, jeden hlas“ je ostatně jedním ze základních kamenů Organizace spojených národů. Výbor pro zahraniční věci také lituje, že UNHRC se stále více rozděluje na regionální bloky. Docela paradoxní je, že některé regionální bloky – například EU – jsou zřejmě potřebné.

Evropský parlament není, nemůže být a ani by neměl být zárukou dodržování lidských práv ve světě. To je vidět zejména na prohlášeních poslanců této sněmovny například o homosexuálech. I když podstata zprávy je pravděpodobně dobrá, v dnešním hlasování jsem hlasoval proti ní.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. − (DE) Evropská unie prohlašuje, že lidská práva a demokracii klade ve vnějších vztazích na první místo. Tato sněmovna vyzývá Evropskou unii, aby při ratifikaci smluv věnovala pozornost důvěryhodnosti v oblasti lidských práv. Jenomže vlastní důvěryhodnost Evropské unie se ztratila: postaraly se o to přelety CIA, neschopnost přijmout kroky v případě mučících věznic Spojených států a její kličkování v mezinárodním právu – například v případě kosovské krize.

Jak může nějaké společenství, které chce budit dojem, že mu tolik záleží na demokracii, popírat výsledky referenda, opakovat hlasování, dokud nebude dosaženo žádoucího výsledku, a trestat členské státy za výsledky voleb? Pokud by Evropské unii skutečně tolik záleželo na respektu k jejímu často citovanému společenství hodnot, byla by musela již dávno přerušit přístupová jednání s Tureckem, ale nejpozději od té doby, kdy haraší se zbraněmi. Místo toho, aby se skutečně snažila prosazovat lidská práva a společné hodnoty, v současné době Evropská unie každým rokem podle všeho vyhazuje přibližně 15 milionů EUR na zbytečnou Evropskou agenturu pro základní práva (FRA).

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. Hlasoval jsem pro zprávu o vývoji Rady OSN pro lidská práva, neboť i když si uvědomuji nepopiratelné úspěchy a úsilí vynaložené na zvýšení důvěryhodnosti a úrovně ochrany lidských práv, pevně věřím, že v budoucnu je fungování tohoto orgánu možno ještě zlepšit.

Zároveň se domnívám, že Evropská unie musí i nadále zastávat aktivní a vysoce sledovanou úlohu při formování a fungování Rady OSN.

Rovněž oceňuji, že zpráva vyzývá Evropskou unii, aby opětovně potvrdila a důsledně bránila zásady univerzální platnosti a nezávislosti lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Pokud Organizace spojených národů a s ní spojené různé agentury a organizace mají být svým charakterem odrazem světa, je přirozené, že výsledný obraz není tím, který bychom si přáli nebo který bychom chtěli vytvořit. V souvislosti s rozpravou o Radě Organizace spojených národů pro lidská práva jsou tyto úvahy nutné.

Lze předpokládat, že debaty o lidských právech a rozhodování na základě hlasování ve světě, kde některé země lidská práva vůbec neberou na vědomí, mohou přinést prapodivné výsledky. Není to pouze otázka legitimity. Je to především otázka jazyka. Jaké hodnotící kritérium asi tak mohou sdílet vlády Libye nebo Zimbabwe společně s demokratickými státy, které jsou odpovědné svým obyvatelům? Pochopitelně žádné. Avšak právě proto je tady diplomacie, aby napomáhala dialogu mezi těmi, kteří hovoří různými jazyky. Mezi sobě rovnými není zprostředkování zapotřebí.

Musí tudíž existovat místa pro dialog a tuto politiku dialogu je nutno podporovat a prosazovat. Jinak nemohu věřit, že kritériem našich hodnot a našich kroků může být nebo by mělo být něco, o čem se rozhoduje v takových souvislostech.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Andrikienėové o vývoji Rady OSN pro lidská práva a úlohy Evropské unie. Evropská pozice v Radě je klíčová.

Evropská unie, která klade lidská práva a demokracii na čelní místo svých vnějších vztahů, zejména ve svém působení v rámci mezinárodních organizací pro lidská práva, se vlastně od samého počátku zavázala převzít aktivní a viditelnou úlohu při vzniku a fungování Rady pro lidská práva s cílem prosazovat nejvyšší standardy v oblasti lidských práv prostřednictvím financování a spolufinancování dokumentů vymezujících standardy.

Vítám proto návrh paní Andrikienėové, který zkoumá, jaká opatření může EU přijmout, aby zvýšila svůj vliv v Radě pro lidská práva a dala jí nový impuls k účinnějšímu působení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Dne 15. března 2006 Valné shromáždění OSN přijalo usnesení nahrazující Komisi OSN pro lidská práva Radou pro lidská práva, mezinárodním orgánem na prosazování a ochranu lidských práv.

Změnu názvu provázelo zavedení nových mechanismů a postupů, které zvyšují možnosti Rady pro lidská práva.

Zpráva si klade za cíl zhodnotit dosažené úspěchy Rady a posoudit, nakolik výsledky naplnily očekávání. A především má stanovit, v čem je případně možné činnost Rady zlepšit.

Nezapomínejme, že demokracie a lidská práva jsou pilířem, na němž Evropská unie zakládá své působení na mezinárodní scéně. Evropská unie si vytkla velice významnou úlohu v mezinárodních organizacích, které se zabývají lidskými právy, a také se aktivně podílela na ustavení Rady pro lidská práva. Za jejího přispění vznikaly texty, jako jsou úmluvy či usnesení stanovující normy pro ochranu lidských práv.

Bohužel Evropské unii často chybí předvídavost (zejména v důsledku časově náročných postupů, které jsou pro vypracování společných stanovisek někdy nezbytné) a schopnost postavit se do čela iniciativ v otázkách lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. Spolu se svými britskými konzervativními kolegy podporuji činnost OSN a Rady OSN pro lidská práva. Uznáváme nutnost další reformy Rady za účelem zlepšení situace v oblasti lidských práv na celém světě.

Souhlasíme s tím, aby členské státy EU společně vypracovávaly souhlasná stanoviska v rámci Rady, ale zdůrazňujeme, že je důležité, aby každý stát hájil své vlastní vnitrostátní zájmy a stanoviska.

Naše podpora této zprávy neznamená, že podporujeme onen odstavce ve zprávě (odstavec 56), který požaduje provádění usnesení OSN týkající se moratoria na trest smrti. Trest smrti je pro každého konzervativního poslance EP věcí svědomí.

 
  
  

– Zpráva: Marco Cappato (A6-0459/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Hlasuji pro. Vzhledem k blížícímu se dalšímu setkání s voliči je třeba poskytnout občanům, kteří budou volit, všechny nástroje umožňující přístup k dokumentům Evropského parlamentu. V době, kdy žádáme voliče, aby těmto orgánům dali svou důvěru, musíme se současně snažit o odstranění všech překážek, které z hlediska transparentnosti a dostupnosti dosud existují.

Proto se domnívám, že voliči by také měli mít možnost kontrolovat činnost, účast a docházku poslanců v rámci parlamentní činnosti, a to absolutně, relativně a procentuálně, a že by měla být rovněž přijata opatření umožňující přístup k informacím o odměnách a výdajích poslanců. A na závěr, věřím, že toho lze dosáhnout do konce stávajícího parlamentního období.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. – (RO) Právo na přístup k dokumentům Parlamentu, Rady a Komise je základním právem, které požívají všichni občané a rezidenti Evropské unie (v souladu se Smlouvou o EU, články 254 a 255).

Chtěl bych však upozornit na jednu věc. Domnívám se, že zveřejnění pracovních dokumentů evropských orgánů je pouze prvním krokem, neboť většina občanů Evropy nerozumí postupům, které používáme, a nebudou vědět, jak potřebné informace vyhledat. V tomto směru souhlasím se svým kolegou, který navrhuje vytvoření jednotného evropského přístupového portálu pro všechny dokumenty, jehož struktura bude všem dobře srozumitelná. Tento portál by měl poskytovat informace přístupným a jednoduchým způsobem, aby jej evropští občané mohli bez problémů používat. Tato technická řešení nepochybně existují a já věřím, že se na realizaci tohoto portálu najdou finanční prostředky.

Nicméně jsem hlasoval proti zprávě, protože i když obecný rámec je správný, některé jednotlivosti navrhované mým kolegou jsou nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písemně. (NL) Jelikož jsem zastáncem co největší otevřenosti ve všech orgánech EU, hlasoval jsem důrazně pro tuto zprávu. Je dobré, že různé evropské orgány jsou podrobovány vážné kritice. Evropská rada přijímá závažná politická rozhodnutí a projednává velmi důležité a sporné otázky. Bylo by rovněž znepokojivé a nepřijatelné, pokud by Rada neumožňovala zveřejňovat přesná stanoviska různých národních delegací v době rozhodování. Parlament by si měl ovšem udělat pořádek také sám u sebe a měl by po všech stránkách zaručit co největší otevřenost.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE), písemně. (NL) Vysvětlení hlasování jménem delegace Křesťanskodemokratické výzvy (CDA) v Evropském parlamentu o zprávě pana Cappata týkající se dostupnosti dokumentů.

Delegace CDA se dnes v Evropském parlamentu zdržela hlasování o zprávě týkající se dostupnosti dokumentů. Důvodem však není to, že bychom měli problém s transparentností. Jsme pro transparentnost a pro demokratickou kontrolu. Ne nadarmo u kolébky právních předpisů Společenství v této oblasti stála bývalá poslankyně Evropského parlamentu paní Maij-Weggenová.

Zdrželi jsme se hlasování proto, že zpráva pana Cappata obsahuje příliš mnoho nepřesností, nesprávné formulace a příliš zjednodušující tvrzení. Například podle našeho názoru by měla být zaručena dostupnost dokumentů Rady, ale je jasný rozdíl mezi dokumenty, které se týkají legislativních postupů, a dokumenty vztahující se k jiným postupům. Zpravodaj však mezi těmito postupy nerozlišuje. Znepokojuje nás také velká administrativní zátěž, kterou by s sebou nesla doporučení obsažená ve zprávě pana Cappata.

Zprávu jsme nemohli schválit vzhledem k nepřesnostem a nejasným tvrzením. A jelikož jsme v podstatě chtěli podpořit zásadu transparentnosti a demokratické kontroly, zdrželi jsme se nakonec hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , písemně. (NL) Důrazně jsem hlasoval pro tuto zprávu. Pro jednou to bolet nebude. I když musíme tleskat tomu, že některé z evropských orgánů začínají být podrobovány závažné kritice, rád bych uvedl jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že Evropská rada je u kormidla a nakonec rozhoduje o velice důležitých a kontroverzních otázkách, je nepřijatelné, aby Rada bránila zveřejnění stanovisek různých národních delegací v době rozhodování. Je pravda, že Parlament by si měl udělat pořádek sám u sebe, a než někomu začne mýt hlavu, měl by po všech stránkách zaručit co největší otevřenost.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. Současný návrh z vlastního podnětu, který předložil Marco Cappato, požaduje, aby Parlament schválil zprávu o provádění nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v případech, kdy vykonávají své legislativní funkce.

Zatímco cíl zvýšit transparentnost evropských orgánů má moji plnou podporu, toto nařízení obsahuje tři hlavní body, které podle mého názoru opravňují k dalšímu přezkoumání.

(1) Velmi důležitá ochrana důvěrných informací ve vztahu klient a právník není dostatečně ošetřena, jak stojí v rozhodnutí ve věci Turco zmiňovaném v úvodních odstavcích, a výzvu na jeho uplatnění nelze podpořit.

(2) Jednotlivé procesy, jejichž prostřednictvím národní vlády docházejí k rozhodnutí, mohou být rovněž těžce narušeny, bude-li zrušen souhlas požadovaný k uvolnění dokumentů předávaných orgánům EU, a

(3) Tato celounijní doporučení neberou v úvahu různé přístupy ke svobodě informací v jednotlivých členských státech.

Aby politické debaty mezi politickými skupinami probíhaly plně a otevřeně, je vyžadován určitý stupeň důvěrnosti, a zveřejňování těchto názorů může nadělat více škody než užitku. Vyhlídka na regulované výměny názorů namísto živé diskuse je špatnou předzvěstí pro naše demokratické instituce.

(Vysvětlení hlasování zkráceno na základě čl. 163 odst. 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. – (FR) Nikdo, kdo je obeznámen s tajemnými mystérii Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady, nepochybuje o tom, že hledání přístupu k informacím o orgánech Evropské unie zůstává pro běžného člověka cestou plnou nástrah. A to z mnoha důvodů.

Je to problém obrovského množství vydaných dokumentů uveřejňovaných v nesčetných podobách (zprávy, expertizy, usnesení, směrnice, nařízení a tak dále), stejně jako problém nedostatečné jednoduchosti a srozumitelnosti registrů institucí a webových stránek a nedostatečné průhlednosti a komunikace.

Tato zpráva zcela správně navrhuje, aby se tyto problémy řešily zajištěním větší transparentnosti evropských orgánů.

To spadá do širšího okruhu posilování úlohy občanů Unie v tom, jakým způsobem Unie funguje a jak chápe věci. Národy Evropy nechtějí být neustále vylučovány z rozhodnutí, která mají přímý dopad na jejich každodenní život, a přitom nemají žádné právo na kontrolu nebo námitky. Při vzácných příležitostech, kdy nechali zaznít svůj hlas v referendu, se odvrátili od svých čelních zástupců a bruselských úředníků, kteří nevidí, neslyší a nereagují na jejich potřeby a požadavky.

Zajištění větší transparentnosti evropských orgánů je prvním krokem směrem k nové Evropě, Evropě národů a Evropě suverénních států.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. − (DE) Hlasoval jsem pro výroční zprávy o zjednodušení přístupu k dokumentům orgánů EU.

Není sporu o tom, že by měl být usnadněn přístup k různým dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Občané Evropské unie nesmějí mít pocit, že jsou vyloučeni z činnosti a hlasování orgánů EU. Kromě toho mají právo na veškeré informace, které lze poskytnout.

Měli bychom však prověřit, zda by zveřejňování nemělo být nějak omezeno, aby nakonec lidé neztráceli přehled. Za prvé nikdo nechce být zahlcen informacemi, a za druhé i nadále je třeba respektovat soukromí zaměstnanců, neboť běžně se stává, že i sebemenší podrobný údaj je všeobecně přístupný, a to i jiným institucím včetně těch vnitrostátních.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro návrh předložený panem Cappatem o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pro Evropskou unii má zásadní důležitost, aby občané měli pocit, že orgány Společenství jsou jim nablízku. Toho lze dosáhnout pouze zpřístupněním dokumentů těchto tří orgánů veřejnosti. Plně proto souhlasím se zpravodajem, když prohlašuje, že musíme vyzvat orgány EU a členské státy, aby podporovaly společnou správní kulturu transparentnosti vycházející ze zásad vytyčených v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, z judikatury Soudního dvora Evropských společenství, z doporučení evropského veřejného ochránce práv a z osvědčené praxe členských států.

Nakonec vítám iniciativu pana Cappata, neboť se domnívám, že pro zlepšení a urychlení integračních procesů je třeba, aby poskytování informací veřejnosti mělo velmi vysokou prioritu, vzhledem k problémům se špatnou docházkou italských poslanců do sněmovny.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Smlouva o Evropské unii stanoví, že prioritu musí mít transparentnost a stále těsnější vazby mezi národy Evropy a že rozhodnutí musí být přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. V demokratickém systému průhlednost umožňuje občanům těsnější účast na rozhodování a zaručuje větší důvěryhodnost a účinnost správy a její odpovědnost vůči občanům.

Rozhodnutí ESD v případu Turco se výrazným způsobem odrazí na transparentnosti a dostupnosti dokumentů evropských orgánů, které se zabývají legislativními otázkami.

Rozhodnutí potvrzuje, že zmíněná zásada by měla mít prioritu a měla by platit pro všechny orgány společenství, a (což je velmi důležité) možné výjimky je třeba přesně vymezit a posuzovat případ od případu z hlediska převažujícího veřejného zájmu, tedy otevřenosti. Otevřenost zvyšuje důvěru v instituce, neboť umožňuje otevřenou diskusi.

ESD prohlásil, že ze zamítnutí přístupu k dokumentům nelze v tomto případě odvozovat všeobecný požadavek na důvěrnost právních názorů k legislativním otázkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), písemně. − (DE) Tuto zprávu jsem odmítl. Požadavky, které vznáší, daleko přesahují to, co rozumím pod pojmem transparentnost. Za nebezpečné bez dalšího vysvětlení považuji zveřejnění prezenční a hlasovací listiny poslanců EP. Já mám docházku dobrou, takže jsem mimo podezření. Důležité rovněž je, aby poslancům EP byla zachována právní ochrana osobnosti. Evropa by pro začátek mohla zvýšit transparentnost zveřejňováním obsahu veřejných zasedání Rady a Komise, než začne nutit poslance k obnažování. Kromě toho musí existovat důvěrnost mezi orgány během obtížné vyjednávací fáze.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. – (SK) Evropská unie na základě zkušeností členských států začala uznávat skutečné „právo na přístup k dokumentům“ a „právo na informace“ vycházející ze zásad demokracie, transparentnosti, veřejného zájmu a otevřenosti.

Evropský parlament je přesvědčený, že přístup k informacím týkajících se orgánů EU je pro běžného občana problematický vzhledem k chybějící účinné meziinstitucionální politice transparentnosti a komunikace orientované na občana.

V zájmu větší transparentnosti by měly orgány EU respektovat zásadu mnohojazyčnosti. V roce 2008 jsem představila písemné prohlášení Evropského parlamentu k této otázce. EU používá jako pracovní jazyky všechny jazyky členských států, nikoli pouze jeden jazyk nebo některé jazyky, které by si zvolila a kterým by značná část jejích občanů nemusela rozumět.

Překlad legislativních, politických a administrativních dokumentů umožňuje EU plnit své právní závazky a zároveň systém mnohojazyčnosti zvyšuje transparentnost, legitimitu a účinnost Unie. To je v zájmu dobré přípravy voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2009.

Tímto žádám orgány EU, aby zajistily, aby v rozpočtu EU byly vyčleněny prostředky potřebné na doplnění chybějících pracovních míst pro úřední překladatele v orgánech EU; Evropský parlament žádá orgány EU, aby bezodkladně přeložily do všech úředních jazyků EU všechny legislativní, politické a administrativní dokumenty za toto parlamentní období, aby občané mohli sledovat politickou činnost všech orgánů.

Tímto způsobem můžeme skutečně přispět k větší transparentnosti pro naše občany.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí