Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0001/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 1 του Milan Horáček (H-0968/08)

Θέμα: Δικαιοσύνη στη Ρωσία

Πώς βλέπει η Προεδρία του Συμβουλίου το νομικό σύστημα στη Ρωσία, ιδίως τη φυλάκιση των πολιτικών της αντιπολίτευσης – για παράδειγμα του Platon Lebedev και του Mikhail Khodorkovsky, οι δίκες και οι συνθήκες κράτησης των οποίων αποτελούν παραβίαση ακόμη και της Ρωσικής νομοθεσίας; Πόση σημασία θα δοθεί σε αυτές τις παραβιάσεις, όταν τελεί υπό διαπραγμάτευση η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συμφωνία σύνδεσης με τη Ρωσία;

Ερώτηση αριθ. 2 του Bernd Posselt (H-0999/08)

Θέμα: Νομικό σύστημα στη Ρωσία

Ένα από τα κύρια εμπόδια στις απαραβίαστες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία και σε μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι η παρουσία των σημαντικών ατελειών στο νομικό σύστημα της Ρωσίας. Τι μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο για να προτρέψει την αναθεώρηση των πολιτικών αποφάσεων-όπως εκείνες στην υπόθεση Yukos που είχαν ως συνέπεια τη φυλάκιση των Khodorkovsky, Lebedev και Bakhmina – και την εξίσου παράνομη εφαρμογή εκείνων των αποφάσεων και για να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός συστήματος κανόνων δικαίου ανεξάρτητου από τις απολυταρχικές πολιτικές δομές;

Ερώτηση αριθ. 3 του Tunne Kelam (H-1008/08)

Θέμα: Το κράτος δικαίου και το νομικό σύστημα στη Ρωσία

Ως κοινότητα που βασίζεται σε αξίες, η ΕΕ πρέπει να καταστήσει το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το θεμέλιο λίθο των σχέσεών της με τρίτες χώρες. Το νομικό σύστημα στη Ρωσία είναι πολιτικοποιημένο και χρησιμοποιείται ανοικτά ως μέσο στα χέρια των κυβερνόντων του Κρεμλίνου. Επομένως, η ανομία και η διαφθορά πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ΕΕ όταν επιχειρεί να επιδιώξει τη σύναψη μελλοντικών σχέσεων.

Ενόψει των τελευταίων εντυπωσιακών υποθέσεων που αφορούν στους Khodorkovsky, Lebedev και Bachmina, η ερώτησή μου προς το Συμβούλιο είναι η εξής: Πώς το Συμβούλιο απαντά στη Ρωσία για υποθέσεις με τέτοιες άνομες και ανήθικες δικαστικές αποφάσεις; Πώς θα χειριστεί αυτό το ζήτημα το Συμβούλιο στη σχέση ΕΕ-Ρωσίας και τι μέτρα θα λάβει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι η Ρωσία πραγματοποιεί αλλαγές στο δικαστικό της σύστημα;

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Γνωρίζω ότι ο φίλος μου κ. Milan Horáček είναι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε για μεγάλο διάστημα με την παρατήρηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και θέλω να τον ευχαριστήσω που το έκανε, επειδή αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να κάνει αυτός ο φορέας, αυτός ο οργανισμός.

Αναφορικά με το θέμα γι’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες του σχετικά με τις εξελίξεις σε ότι αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη Ρωσία.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η εταιρική μας σχέση με τη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στη Ρωσία να εκτελέσει πλήρως την υποχρέωση που υπέγραψε ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ασφαλώς του ΟΑΣΕ, καθώς επίσης στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ- της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την ΕΕ.

Οι υποθέσεις που αναφέρατε εσείς και οι συνάδελφοί σας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις.

Το Συμβούλιο αναφέρει τους προβληματισμούς του για τη Ρωσία σε τακτική βάση ως μέρος του πολιτικού διαλόγου, ιδιαίτερα στη διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο η οποία παρουσιάσθηκε τον Μάρτιο του 2005.

Οι δράσεις της Ρωσίας σε αυτό το θέμα και σε άλλους τομείς θα ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας με τη Ρωσία - που είναι πολύ σημαντική - καθώς επίσης και σε άλλες πλευρές των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας.

Η επίτευξη ισχυρών όρων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που τώρα τελεί υπό διαπραγμάτευση αποτελεί επίσης μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αναφέρθηκε στην διαπραγματευτική οδηγία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το προηγούμενο έτος.

Η στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία, στην οποία αναφέρονται κάποιοι, πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες, διαφορετικά δεν θα έχει νόημα. Η ΕΕ χρειάζεται τη νέα συμφωνία, αλλά τη χρειάζεται και η Ρωσία. Είναι σημαντικό οι διαπραγματεύσεις, καθώς και το κείμενο της συμφωνίας αυτό καθ’ εαυτό, να αντανακλούν αξίες που τις ενστερνιζόμαστε, όπως το κράτος δικαίου. Προσωπικά, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα ήθελα να τονίσω ότι η ενότητα της ΕΕ είναι απολύτως καθοριστική για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε αυτήν την περίπτωση.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, με προβληματίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο επανειλημμένως μας δήλωσε στο παρελθόν ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία έχουν προτεραιότητα, αλλά στις συγκριμένες περιπτώσεις των Mikhail Khodorkovsky, Platon Lebedev και της Svetlana Bakhmina δεν έχει διαπιστωθεί καμία πρόοδος.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Vondra, σας εκτιμώ βαθύτατα ως έμπειρο ακτιβιστή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα τη δημιουργικότητα της Τσεχίας, γι’ αυτόν το λόγο υποβάλλω τις εξής ερωτήσεις. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε νέους τρόπους για να επιλύσουμε το θέμα των φυλακισμένων της Yukos μετά από έτη διεξαγωγής συζητήσεων, δηλαδή να αναπτύξουμε κάποια δράση; Επίσης, πώς μπορούμε στην πράξη να καταδείξουμε καλύτερα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσία;

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Συμφωνείτε ότι, εάν το Συμβούλιο είχε παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικό και πειστικό τρόπο στη Ρωσική πλευρά, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη της μια τέτοια σκανδαλώδη παραβίαση της δικαιοσύνης, οι οικονομικές σχέσεις θα ήταν επίσης θεμελιωμένες σε στερεότερη βάση σήμερα;

Συμφωνείτε ότι, εάν δεν βρεθεί μια δίκαιη και διαφανής στην υπόθεση των Khodorkovsky και Lebedev, η ΕΕ δεν μπορεί να αναμένει ότι η Ρωσία θα εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της;

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Νομίζω ότι, με την Τσεχική Προεδρία, δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα σιωπήσουμε. Δεν ήμουν σιωπηλός όταν συζητούσαμε για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν ήμουν σιωπηλός στο παρελθόν, όταν συζητούσαμε για την υπόθεση Khodorkovsky και για άλλες υποθέσεις.

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι θα έχουμε μια συνάντηση τρόικας τον Φεβρουάριο, όπου η Προεδρία θα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Karel Schwarzenberg. Βεβαίως, σε αυτές τις υποθέσεις που αναφέρατε, θα λάβουμε υπόψη μας τα διαβήματα, αλλά ασφαλώς εάν έχουμε αποτελέσματα ή όχι εξαρτάται εντελώς από τη Ρωσία. Μπορούμε απλά να δημιουργήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον ώστε να διατηρήσουμε την άσκηση πίεσης, αλλά εναπόκειται στη Ρωσία να αντιδράσει.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Θα ήθελα να υποδεχτώ τον κύριο Υπουργό στο Κοινοβούλιο και την Τσεχική Δημοκρατία στην Προεδρία. Εύχομαι κάθε μέλος αυτού του Κοινοβουλίου να έλεγε το ίδιο. Ομολογώ ότι μου προκάλεσε έκπληξη η σημασία ορισμένων ερωτήσεων που απευθύνονταν στον Τσέχο Πρωθυπουργό σήμερα. Ένας από τους συναδέλφους σας, ο κ. De Rossa από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τον κάλεσε να ανακαλέσει την παρατήρησή του ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να μην είναι τόσο αξιοθαύμαστη όσο νόμιζε ο κ. De Rossa, πράγμα το οποίο εκτός των άλλων ήταν μάλλον προσβλητικό για την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του κ. De Rossa…

(Ή Πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 4 της Marian Harkin (H-0969/08)

Θέμα: Ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου

Ως μέρος των προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας, η Τσεχική Δημοκρατία σκιαγράφησε στην ιστοσελίδα της Προεδρίας τις φιλοδοξίες της σε σχέση με την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Μπορεί η Προεδρία να αναφέρει λεπτομερώς τις φιλοδοξίες της σχετικά με αυτό το θέμα και ιδιαίτερα σχετικά με τη λήψη μέτρων που προτείνει σε σχέση με την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ;

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Σας ευχαριστώ για τη συγκεκριμένη ερώτηση, επειδή προέρχομαι από μια χώρα που είναι υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου. Αποτελεί τη βάση της οικονομίας μας – σχεδόν 80% του ΑΕγχΠ μας παράγεται κάπως από τη δραστηριότητα που έχει σχέση με αυτό το εμπόριο. Συνεπώς, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η Προεδρία μας χαίρεται ιδιαίτερα που η Ένωση παραμένει πλήρως επιφορτισμένη με την επίτευξη ισορροπημένης, φιλόδοξης και περιεκτικής συμφωνίας στο Γύρο της Ντόχα για την Ανάπτυξη του ΠΟΕ. Θα εργασθούμε σκληρά γι’ αυτό το θέμα.

Αναφορικά με την ερώτηση για τις φιλοδοξίες της Προεδρίας μου σε σχέση με την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, η Προεδρία καθόρισε με σαφήνεια την κύρια προτεραιότητά της σχετικά με αυτό το θέμα στο πλαίσιο του προγράμματος διάρκειας 18 μηνών του Συμβουλίου για τη Γαλλική, την Τσεχική και τη Σουηδική Προεδρία, καθώς στο δικό της πρόγραμμα εργασίας, το οποίο δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και παρουσιάστηκε εδώ σήμερα μέχρι ενός σημείου από τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, η εμπορική πολιτική παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέσο για να αντιμετωπισθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και για να καλλιεργηθεί η οικονομική ανάπτυξη, οι θέσεις απασχόλησης και η ευημερία για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Οι προσπάθειες θα συνεχισθούν, ώστε να προαχθεί ένα ανοικτό, παγκόσμιο εμπορικό σύστημα της αγοράς που βασίζεται σε κανόνες προς όφελος όλων.

Οι εμπορικές πολιτικές πρέπει επίσης να συμβάλλουν στο στόχο της Ένωσης για το περιβάλλον και για το κλίμα, ιδιαίτερα με την ενίσχυση της επέκτασης του εμπορίου σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Ένωση εξακολουθεί να παραμένει πλήρως επιφορτισμένη με τη σύναψη ισορροπημένης, φιλόδοξης και περιεκτικής συμφωνίας στο Γύρο της Ντόχα για την Ανάπτυξη του ΠΟΕ.

Επιπλέον, η χώρα μου έθεσε τρεις τομείς προτεραιότητας για την Προεδρία του Συμβουλίου. Μία από αυτές τις προτεραιότητες θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μου θα τονίσει τη σημασία της εμπορικής πολιτικής ως μέσου προώθησης της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ακολουθώντας τη νέα στρατηγική για την εμπορική πολιτική της ΕΕ που ονομάζεται στρατηγική για την Ευρώπη στον κόσμο, καθώς και σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης.

Παράλληλα με το πολυμερές σύστημα, η Τσεχική Δημοκρατία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες με ελπιδοφόρους εταίρους ή περιοχές - όπως η Κορέα, η Ινδία, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Κοινή Αγορά του Νότου και οι χώρες της Κοινότητας των Άνδεων, καθώς η Κεντρική Αμερική και ενδεχομένως και η Κίνα – και να διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τους πιο κοντινούς γείτονες της ΕΕ, για παράδειγμα την Ουκρανία ή να ξεκινά διαπραγματεύσεις τέτοιου είδους όταν έχουν εκπληρωθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως στη Ρωσία.

Η Προεδρία θα παρουσιάσει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου το πρόγραμμά της σχετικά με τον τομέα του εμπορίου στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Αναφορικά με την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ, η Προεδρία έχει την άποψη ότι ο προστατευτισμός δεν θα συμβάλλει να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός τροφίμων στην Ευρώπη ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, η Προεδρία υποστηρίζει την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα και τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή γεωργία. Αυτό σημαίνει παροπλισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

Αυτά τα στοιχεία, όπως η διαφανής ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου και η ανταγωνιστική γεωργία, αποτελούν επίσης τη βάση για την αναβάθμιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Η επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ έχει άμεση σχέση με το διεθνές εμπόριο ειδών διατροφής που τα καθιστά διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές και θέτει τα σωστά κίνητρα για εκείνα τα κράτη μέλη όπου μπορούν να παράγονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Σήμερα, η επισιτιστική ασφάλεια δεν έγκειται μόνο στην τοπική παραγωγή τροφίμων, αλλά στην ικανότητα μιας χώρας να χρηματοδοτεί την εισαγωγή τροφίμων μέσω εξαγωγών άλλων αγαθών. Υπό αυτήν την έννοια, ένα ανοικτό, πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών όπου διάφορες χώρες προμηθεύουν είδη διατροφής μπορεί να είναι η καλύτερη εγγύηση για σταθερές και ασφαλείς προμήθειες.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Ευχαριστώ το Συμβούλιο για τη λεπτομερή απάντηση, την οποία θα πρέπει να μελετήσω, παρόλο που δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Θα εφιστήσω την προσοχή σας σε μια έκθεση που ψηφίσθηκε μέσω αυτού του Κοινοβουλίου σχετικά με την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, όπου ήμουν ο εισηγητής, η οποία αναφέρει σαφέστατα ότι η αγορά δεν θα μας παράσχει επισιτιστική ασφάλεια και βέβαια δεν θα δώσει στους γεωργούς την εισοδηματική σταθερότητα που απαιτούν. Συνεπώς, μπορείτε να μου διευκρινίσετε εάν πιστεύετε ότι το ελεύθερο εμπόριο στον τομέα της γεωργίας είναι η πορεία προς το μέλλον και ότι αυτή είναι η προτεραιότητά σας υπό την Προεδρία σας;

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Μπορώ να σας δώσω μια σύντομη απάντηση – ναι! Εάν υπάρχει ελεύθερο εμπόριο στον τομέα της γεωργίας, δεν υπάρχει πείνα στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Vondra, αναφέρεται πάντοτε ότι η γεωργική πολιτική υπάρχει μόνο για το 3% των γεωργών, αλλά υπάρχει το 100% από εμάς που καταναλώνει τρόφιμα. Εγώ πάντως, τρώω με όλη μου την καρδιά και θα ήθελα να δηλώσω σαφώς την άποψή μου ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι υποστασιακή. Προς το παρόν διαπιστώνουμε τα προβλήματα της ενεργειακής εξάρτησης. Τάσσομαι υπέρ του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου, αλλά πρέπει να μπορούμε να τραφούμε από το δικό μας έδαφος, οπότε πρέπει να διατηρήσουμε τις γεωργικές δομές μας: αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κατ’ αρχήν, όπως έκανε και ο συνάδελφός μου πριν από εμένα, ο κ. Hannan, θα ήθελα να υποδεχτώ την Τσεχική Προεδρία – θα είναι μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την προηγούμενη Προεδρία της ΕΕ – και για άλλη μια φορά ζητώ συγγνώμη για την επαίσχυντη συμπεριφορά κάποιων από τους συναδέλφους μου σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Ορθά αναφέρεται ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τον ΠΟΕ, αλλά είχαμε τις εκλογές στην Ινδία, είχαμε τις εκλογές στις ΗΠΑ και έχουμε τις ευρωεκλογές. Με όλες αυτές τις εκλογές που πραγματοποιούνται και τις αλλαγές κυβερνήσεων, πώς μπορούμε πράγματι να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τον ΠΟΕ;

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Νομίζω ότι σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ συγκαταλεγόμαστε μεταξύ εκείνων που προσπαθούσαν να πιέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει τις νέες προτάσεις δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, τη Λευκή Βίβλο. Προσπάθησα ακόμη να διοργανώσω κάποια κοινή προσπάθεια με τον συνάδελφό μου από τη Σουηδία, επειδή το 2009 είναι το έτος της Τσεχικής και της Σουηδικής Προεδρίας και έχουμε αρκετά παρόμοιες απόψεις. Ωστόσο, δεν εξαρτάται από εμάς να υποβάλλουμε μια νομοθετική πρόταση.

Πρέπει να δηλώσω στο φίλο μου κ. Bernd Posselt ότι προερχόμαστε από παρόμοια πολιτισμικά περιβάλλοντα, αλλά νομίζω ότι γνωρίζετε ότι και οι δύο αποτελούμε ζωντανά παραδείγματα ότι δεν υπάρχει πείνα στην Ευρώπη, απλά και μόνο χάρη στο γεγονός ότι το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων αναπτύσσεται από την προηγούμενη εικοσαετία. Γνωρίζω ότι χρειαζόμαστε επίσης ορισμένα γευστικά προϊόντα για να διατηρήσουμε την αγορά, όπως η Βαυαρέζικη και η Τσεχική μπύρα, αλλά και πάλι, γενικά νομίζω ότι το ελεύθερο εμπόριο προάγει την ευημερία στην Ευρώπη, όπως και στον κόσμο.

. Το Συμβούλιο θυμάται ότι, στο πλαίσιο της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας σχετικά με την εξέταση της ΚΓΠ στο Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο των συζητήσεων που ξεκίνησαν στο Αννεσύ της Γαλλίας στις 23 Σεπτεμβρίου σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το έτος 2013 και με την επιφύλαξη της νέας οικονομικής προοπτικής γι’ αυτό το διάστημα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται να εξετάσουν από κοντά τις δυνατότητες για την ανάπτυξη άμεσων πληρωμών στην Κοινότητα και να επεξεργαστούν τα διαφορετικά επίπεδα άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών.

Μπορώ να σας δηλώσω ότι η νέα Τσεχική Προεδρία προτίθεται να διοργανώσει τη συζήτηση αυτού του θέματος στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας που θα διεξαχθεί στο Μπρνο τον Μάιο. Ο συνάδελφός μου από την κυβέρνηση, κ. Petr Gandalovič, ανυπομονεί να ξεκινήσει αυτήν τη συζήτηση.

Στόχος μας είναι να διεξάγουμε ως Προεδρεύοντες μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, με σκοπό τη διερεύνηση μέσων αγροτικής πολιτικής, ιδίως στον τομέα των άμεσων πληρωμών που θα καταστήσουν δυνατή τη μη διακριτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων που συγκεντρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και δαπανώνται για την ΚΓΠ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων γεωργών, βελτιώνοντας τη θέση των αγροτικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών προϊόντων διατροφής της Ευρώπης σε μια παγκοσμιοποιημένη και ανοικτή αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, βελτιώνοντας την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και την παροχή μη εμπορεύσιμων αποτελεσμάτων της γεωργίας, και συμβάλλοντας στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Η έκβαση του παραπάνω διαλόγου πρέπει να έχει ως συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος – θα ήθελα να δώσω έμφαση – για τη σύγχρονη ΚΓΠ, παρέχοντας ίσους όρους για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 5 του Seán Ó Neachtain (H-0971/08)

Θέμα: Το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της περιόδου 2013-2020

Μία από τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας είναι η Κοινή Γεωργική Πολιτική. Ποια μέτρα θα λάβει η Τσεχική Προεδρία για να διαπραγματευτεί το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής;

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα σχέδια της Τσεχικής Προεδρίας να παράσχει ενίσχυση σε μειονεκτικές περιοχές. Όπως αντιλαμβάνομαι, οι μειονεκτικές περιοχές χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια και τη χρειάζονται απεγνωσμένα στην Ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα να μάθω τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Το πρόβλημα των μειονεκτικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη είναι ένα από τα συγκεκριμένα προβλήματα που αποτελούν συνεχώς αντικείμενο συζήτησης σε σχέση με την ΚΓΠ. Νομίζω ότι όλοι, ή σχεδόν όλοι, συμφωνούμε ότι πρέπει να κινηθούμε από την άμεση πληρωμή στην πληρωμή για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, εάν υπάρχει κάποιο είδος ανακατανομής και όχι να συνεχίσουμε με προστατευτικά μέτρα.

Κατά συνέπεια, υπάρχουν τρόποι και μέσα και ασφαλώς συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο κ. Fischer Boel. Δεν είμαι ειδικός σε θέματα γεωργίας, αλλά νομίζω ότι ασφαλώς θα έχετε την ευκαιρία να προσεγγίσετε και τον Υπουργό Γεωργίας μας και να συζητήσετε αυτό το θέμα εκτενώς.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Τσεχική προεδρία κατά τη διάρκεια της θητείας της. Θα ήθελα ο κ. Υπουργός να σχολιάσει σχετικά με τη μέχρι τώρα εμπειρία των Τσέχων γεωργών και της Τσέχικης γεωργικής βιομηχανίας-βιομηχανίας προϊόντων διατροφής για την κοινή γεωργική πολιτική, εάν είναι ικανοποιημένοι και εάν αυτή η πολιτική επέφερε αποτελεσματικές βελτιώσεις στη δική τους συμμετοχή σε διάφορες επιχειρήσεις. Πώς βλέπουν – και πώς εσείς, οι Τσέχοι – βλέπετε την κοινή γεωργική πολιτική όπως εφαρμόζεται στην Τσεχική Δημοκρατία;

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Δυστυχώς, η οικονομική κρίση οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής σημαίνει επίσης υγιεινή διατροφή.

Η Ρουμανία έχει πολύ μεγάλο αριθμό γεωργών, αλλά τα αγροκτήματά τους έχουν μικρό μέγεθος. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ενίσχυση έχετε υπόψη σας για τους μικρούς γεωργικούς παραγωγούς, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Στα νέα κράτη μέλη έχετε διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η χώρα μου δεν έχει τόσα μικρά αγροκτήματα όσα υπάρχουν σε ορισμένες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγροτική βιομηχανία με μεγάλα αγροκτήματα, αλλά εάν πάτε στη γειτονική Πολωνία, για παράδειγμα, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική.

Σχετικά με την ερώτηση της κας Doyle τι κάνουμε με την αγροτική πολιτική: λοιπόν, στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν ορισμένοι γεωργοί στη Βόρεια Βοημία και αφετέρου, τα πάνε καλύτερα επειδή έχουν περισσότερα χρήματα. Οπότε, τώρα έχουμε γεωργούς με γραβάτες Hugo Boss. Δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση πριν από πέντε με δέκα χρόνια. Αφετέρου, οι γεωργοί αισθάνονται επίσης κάπως αδικημένοι, λόγω των διαφορών των πληρωμών μεταξύ των παλαιότερων κρατών μελών και των νέων κρατών μελών. Είναι ένα θέμα απονομής στοιχειώδους δικαιοσύνης στο σύστημα και θα πρέπει να διορθωθεί.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταρρύθμιση στην ΚΓΠ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη. Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Δεν είμαι ειδικός που μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον να μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Και η ερώτηση της κας Ţicău;

Λυπάμαι κύριε Υπουργέ, δεν ήμουν σίγουρη ότι είχατε απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Προσπάθησα να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

 
  
  

Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

 
  
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου