Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 januari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy