Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. ledna 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Představení programu českého předsednictví (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Bezpečnostní a biometrické prvky vcestovních pasech a cestovních dokladech (A6-0500/2008, Carlos Coelho) (hlasování)
  4.2.Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti (A6-0415/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (hlasování)
  4.3.Nebezpečné látky a přípravky (dichlormetan) (A6-0341/2008, Carl Schlyter) (hlasování)
  4.4.Povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) (A6-0423/2008, Ilda Figueiredo) (hlasování)
  4.5.Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2004–2008) (A6-0479/2008, Giusto Catania) (hlasování)
  4.6.Úmluva o práci na moři z roku 2006 (B6-0624/2008) (hlasování)
  4.7.Vývoj Rady OSN pro lidská práva a úlohy EU (A6-0498/2008, Laima Liucija Andrikienė) (hlasování)
  4.8.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (A6-0459/2008, Marco Cappato) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání:viz zápis
 8.Situace na Blízkém východě/Gaza (rozprava)
 9.Dodávky zemního plynu z Ruska na Ukrajinu a do EU (rozprava)
 10.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 11.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 12.Situace v Africkém rohu (rozprava)
 13.Strategie Evropské unie ve vztahu k Bělorusku (rozprava)
 14.11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (rozprava)
 15.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 16.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (944 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (2051 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí