Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 14. januar 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Præsentation af det tjekkiske formandskabs program (debat)
 4.Afstemningstid
  4.1.Sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter (A6-0500/2008, Carlos Coelho) (afstemning)
  4.2.Offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (A6-0415/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  4.3.Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) (A6-0341/2008, Carl Schlyter) (afstemning)
  4.4.Bemyndigelse til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188) (A6-0423/2008, Ilda Figueiredo) (afstemning)
  4.5.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 (A6-0479/2008, Giusto Catania) (afstemning)
  4.6.Søfarendes arbejdsforhold (B6-0624/2008) (afstemning)
  4.7.Udvikling af FN's Menneskerettighedsråd, herunder EU's rolle (A6-0498/2008, Laima Liucija Andrikienė) (afstemning)
  4.8.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (A6-0459/2008, Marco Cappato) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Situation i Mellemøsten/Gazastriben (forhandling)
 9.Gasleverancer fra Rusland til Ukraine og EU (forhandling)
 10.Spørgetid (Rådet)
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 12.Situationen på Afrikas Horn (forhandling)
 13.EU-strategi for Belarus (forhandling)
 14.Højtideligholdelse af den 11. juli som mindedag for ofrene for massakren i Srebrenica (forhandling)
 15.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 16.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (907 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2190 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik