Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Παρουσίαση του προγράμματος της Τσεχικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα (A6-0500/2008, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  4.2.Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (A6-0415/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  4.3.Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) (A6-0341/2008, Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
  4.4.Εξουσιοδότηση κύρωσης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) (A6-0423/2008, Ilda Figueiredo) (ψηφοφορία)
  4.5.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008) (A6-0479/2008, Giusto Catania) (ψηφοφορία)
  4.6.Σύμβαση για την εργασία των ναυτικών (διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο) (B6-0624/2008) (ψηφοφορία)
  4.7.Η ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ (A6-0498/2008, Laima Liucija Andrikienė) (ψηφοφορία)
  4.8.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0459/2008, Marco Cappato) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (συζήτηση)
 9.Παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και την ΕΕ από την Ρωσία (συζήτηση)
 10.Ώρα των ερωτήσεων (Συμβούλιο)
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής (συζήτηση)
 13.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας (συζήτηση)
 14.Εορτασμός της 11ης Ιουλίου ως ημέρας μνήμης για τα θύματα της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1617 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1715 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου