Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 januari 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Presentation av programmet för det tjeckiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar (A6-0500/2008, Carlos Coelho) (omröstning)
  4.2.Offentlig upphandling inom områdena för försvar och säkerhet (A6-0415/2008, Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  4.3.Farliga ämnen och preparat (diklormetan) (A6-0341/2008, Carl Schlyter) (omröstning)
  4.4.Bemyndigande för att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) (A6-0423/2008, Ilda Figueiredo) (omröstning)
  4.5.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004-2008 (A6-0479/2008, Giusto Catania) (omröstning)
  4.6.Arbetstidens organisation för sjömän 2006 (förfaranden beträffande den sociala dialogen) (B6-0624/2008) (omröstning)
  4.7.Utvecklingen för FN:s råd för mänskliga rättigheter, inbegripet EU:s roll (A6-0498/2008, Laima Liucija Andrikienė) (omröstning)
  4.8.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (A6-0459/2008, Marco Cappato) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)
 9.Gasleverans från Ryssland till Ukraina och EU (debatt)
 10.Frågestund (frågor till rådet)
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Situationen i Afrikas horn (debatt)
 13.Europeiska unionens strategi för Vitryssland (debatt)
 14.juli som dag till minne av offren för massakern i Srebrenica (debatt)
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (925 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2244 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy