Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 15 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Превоз на животни (разискване)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Г­н Председател, Комисар, госпожи и господа, една общност може да работи съвместно, само ако всички се придържат към законите и правилата. Фермерите, в частност, дават най­голям приоритет на това да се гарантира, че животните се транспортират по начин, при който след клането месото, достигащо до потребителите, е с най­добро качество и е възможно най­малко засегнато от стреса. Нарушителите трябва да бъдат посочени по име и опозорени, тъй като тези нарушения са неприемливи и компрометират цялата индустрия.

Ние трябва да успеем да намалим транспортирането на животни за клане. Надявам се, че най­накрая ще постигнем обозримо и ясно състояние на нещата в това отношение и че също така те ще бъдат поставени на научна основа. Комисар, аз искам отново да отправя моя призив, че внос от трети страни, който не отговаря на правилата, трябва да се третира и наказва по абсолютно същия начин, както и пратките с животни в Европейския съюз.

 
Правна информация - Политика за поверителност