Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0491/2008

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την έκθεση της κας Riera Madurell, και όχι επειδή αντιτίθεμαι στην αρχή της ισότητας των φύλων. Το αντίθετο, φυσικά, αλλά το πρόβλημα με αυτή την έκθεση, και με όλες τις παρόμοιες εκθέσεις, σε αυτή την πολιτικώς ορθή αίθουσα, είναι ο αλαζονικός τόνος της. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να επικροτήσει την ανατροπή του βάρους της απόδειξης, για παράδειγμα, παρότι αποτελεί βασική αρχή των κανόνων δικαίου ότι πρέπει να αποδεικνύεται η ενοχή, και όχι η αθωότητα, των ανθρώπων;

Γιατί επιβάλλεται στις επιχειρήσεις η ετήσια υποχρέωση να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων; Πρόκειται για πολύ αλαζονικές και δύσκολες πρακτικές, με γραφειοκρατικές ανοησίες απλά για να περάσουν ορισμένες αρχές οι οποίες είναι μεν γενικά αποδεκτές, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε μια επιχείρηση να απασχολεί ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, αντί να την απασχολεί απλά ποιος είναι πιο κατάλληλος για την δουλειά;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου