Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 15. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0491/2008

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, nemôžem sa stotožniť so správou pani Riery Madurellovej, nie však preto, že by som bol proti zásade rodovej rovnosti. Práve naopak, samozrejme, no problémom tejto správy a všetkých podobných správ v tomto politicky korektnom Parlamente je jej povýšenecký tón. Ako môžeme privítať napríklad prenesenie dôkazného bremena, hoci je kľúčovou zásadou právnej normy, že ľudia by sa mali považovať za vinných, až kým sa nedokáže ich nevina?

Prečo sú podniky povinné každoročne predkladať podnikateľský plán pre rodovú rovnosť? Je veľmi povýšenecké zaťažovať podniky byrokratickým nezmyslom, akým je vnucovanie množstva zásad, ktoré sa univerzálne prijímajú, ale ktoré nie je vždy jednoduché zaviesť do praxe. Ako môžeme nútiť podniky, aby naberali rovnaký počet mužov a žien namiesto toho, aby určili, kto je pre dané miesto najvhodnejším kandidátom?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia