Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2504(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0051/2009

Debatten :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Stemmingen :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0025

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 15 januari 2009 - Straatsburg Uitgave PB

6.3. Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, dank u dat u mij het woord geeft. Staat u mij allen toe twee opmerkingen te maken. De eerste opmerking betreft de ontwerpresolutie die in stemming wordt gebracht, de tweede is een persoonlijke opmerking die ik tot een van de afgevaardigden in dit Parlement wil richten.

Mijn fractie heeft zich gisteravond nog een keer over de ontwerpresolutie gebogen. Het was een zeer intensieve en emotionele, maar ook doordachte discussie. Ik denk dat we vanochtend, vlak voor de stemming, allemaal geschokt zijn door wat de heer Wurtz ons zojuist heeft meegedeeld. Wanneer in een militaire confrontatie de internationale instellingen niet meer veilig zijn, is er sprake van een uiterst zorgelijke situatie. In dit geval moet met name een beroep worden gedaan op Israël om de instellingen van de internationale gemeenschap te respecteren, omdat anders de humanitaire infrastructuur in gevaar komt, en dat strookt zeker niet met het internationaal recht.

We hebben echter besloten deze ontwerpresolutie te steunen omdat wij vinden – en we hebben er gisteravond lang over gediscussieerd – dat het een belangrijke en goede zaak is om de resolutie op dit moment aan te nemen. Het is nodig dat wij een signaal afgeven en dat ook het Europees Parlement als instelling een signaal afgeeft. Eén ding staat echter vast: als het geweld zodanig escaleert dat het zelfs scholen en kleuterscholen niet meer ontziet, dan moet dat geweld niet worden betreurd, maar ten scherpste worden veroordeeld. Hoewel we dat niet terugvinden in de ontwerpresolutie,

(Levendig applaus)

willen we dat hier toch benadrukken, omdat we daarmee naar ons idee de gevoelens van een groot aantal afgevaardigden verwoorden, ook van leden uit andere fracties.

Dan wil ik nu graag iets zeggen tegen een medeafgevaardigde die zich gedurende zijn hele politieke carrière zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrede in de wereld en in de Europese Unie. Dit is de laatste plenaire vergadering die wordt bijgewoond door mijn collega, de heer Rocard. Voor ons sociaaldemocraten, maar ik denk voor ons allemaal …

(Staand applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hartelijk dank, mijnheer Schulz. Aangezien ik de receptie van gisteren niet kon bijwonen vanwege het bezoek van de voorzitter van de Raad, de Tsjechische premier Mirek Topolánek, richt ik mij tot de heer Rocard met de volgende woorden. Mijnheer Rocard, ik betuig u mijn vriendschap en diepe respect en ik wens u veel geluk en succes met al uw toekomstplannen. Ik hoop dat we elkaar regelmatig terug blijven zien, en ik wil u bedanken voor de grote bijdrage die u aan de Europese integratie hebt geleverd. Ik spreek mijn oprechte dank aan u uit, mijnheer Rocard.

(Levendig applaus)

Vóór de stemming over paragraaf 3

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, na ook met de andere fracties te hebben overlegd wil ik het volgende amendement indienen:

(EN) namelijk om “een bijzondere verantwoordelijkheid” te vervangen door “een belangrijke rol”, zodat er komt te staan: “wat een belangrijke rol voor Egypte inhoudt”.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Dames en heren, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering (EMPA) deel ik u mee dat ik zal trachten om een soortgelijke resolutie als die wij zojuist hebben aangenomen, in het EMPA-bureau erdoor te krijgen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid