Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0051/2009

Rozpravy :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Hlasovanie :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0025

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 15. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.3. Situácia na Blízkom východe/v Gaze (hlasovanie)
Zápisnica
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Vážený pán predseda, ďakujem vám, že ste mi dali slovo. S vaším dovolením a s dovolením svojich kolegov by som rád uviedol dve pripomienky, prvú o uznesení, o ktorom sa hlasuje, a ako druhú osobné stanovisko k poslancovi tohto Parlamentu.

Pokiaľ ide o uznesenie, moja skupina včera večer znovu prediskutovala túto záležitosť. Diskusia bola veľmi dôkladná a vášnivá, ale aj veľmi uvážená. Domnievam sa, že dnes ráno, pri príprave hlasovania, nami všetkými otriasla správa, ktorú nám práve oznámil pán Wurtz. Keď vypuknú ozbrojené konflikty, pri ktorých už nie sú medzinárodné inštitúcie bezpečné, takáto situácia je veľmi vážna. V tomto prípade sa na Izrael treba obrátiť so žiadosťou o rešpektovanie organizácií medzinárodného spoločenstva, pretože v opačnom prípade to ohrozuje humanitárnu infraštruktúru, čo rozhodne nie je v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.

Rozhodli sme sa však podporiť toto uznesenie, keďže – po včerajšej rozsiahlej diskusii – veríme, že teraz je ten správny a zásadný okamih na jeho prijatie, a že je potrebné pre nás, pre Európsky parlament ako inštitúciu, aby sme vyslali takéto signály. Jedna vec je však celkom istá, a to, že keď vypukne násilie, ktoré nešetrí školy ani škôlky, nie je to vec hodná poľutovania, ale odsúdenia v najhlbšom slova zmysle. Hoci toto nie je obsiahnuté v uznesení,

(hlasný potlesk)

chceme v ňom túto skutočnosť zdôrazniť, keďže veríme, že to odráža pocity mnohých našich kolegov vrátane kolegov z ostatných skupín.

Dovoľte mi povedať niekoľko slov o kolegovi, ktorý počas svojej politickej kariéry významne prispel k mieru vo svete a v Európskej únii. Toto je posledné plenárne zasadnutie, na ktorom sa zúčastní môj kolega pán Rocard. Pre nás v Socialistickej skupine v Európskom parlamente, ale verím, že pre nás všetkých…

(potlesk v stoji)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujeme pekne, pán Schulz. Keďže som sa nemohol zúčastniť včerajšej recepcie kvôli návšteve predsedu Rady, českého premiéra Mirka Topolánka, rád by som pánovi Rocardovi povedal nasledovné: pán Rocard, rád by som vyjadril svoje priateľstvo a svoj hlboký rešpekt voči vašej osobe, želám vám veľa šťastia a úspechu vo všetkých vašich budúcich plánoch. Dúfam, že budeme naďalej často v kontakte a rád by som vám poďakoval za váš veľký prínos k európskej integrácii. Úprimne vám ďakujem, pán Rocard!

(hlasný potlesk)

– Pred hlasovaním o odseku 3:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, so súhlasom svojej skupiny ako aj ostatných skupín by som rád navrhol nasledujúcu zmenu a doplnenie:

Nahradiť pojem „osobitná zodpovednosť“ pojmom „významná úloha“, takže výsledok by znel: „čo znamená významnú úlohu pre Egypt“.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážené dámy a páni, rád by som vás informoval, že v rámci svojej funkcie predsedu Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia (EMPA), sa teraz pokúsim dosiahnuť podobné uznesenie v predsedníctve EMPA Bureau, na akom sa práve uzniesol tento Parlament.

(potlesk)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia