Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 януари 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Превоз на животни (разискване)
 3.Средиземноморският начин на хранене (разискване)
 4.Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протокола
 5.Възстановяване на излъчването за Китай на NTDTV посредством Eutelsat (писмена декларация)
 6.Време за гласуване
  6.1.Бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан (A6­0488/2008, Véronique Mathieu) (гласуване)
  6.2.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условия на труд (A6-0491/2008, Teresa Riera Madurell) (гласуване)
  6.3.Положението в Средния изток/Ивицата Газа (гласуване)
  6.4.Положението в Африканския рог (гласуване)
  6.5.Стратегия на ЕС спрямо Беларус (гласуване)
  6.6.Възпоменание на 11 юли като ден на жертвите от клането в Сребреница (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава(разискване)
  10.1.Иран: случаят на Shirin Ebadi
  10.2.Гвинея
  10.3.Свобода на пресата в Кения
 11.Време за гласуване
  11.1.Иран: случаят на Shirin Ebadi (гласуване)
  11.2.Гвинея (гласуване)
  11.3.Свобода на пресата в Кения (гласуване)
 12.Внесени документи: вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116): вж. протокола
 15.Предаване на текстовете, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Версия ОВ (811 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (935 kb)
Правна информация - Политика за поверителност