Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 15 januari 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Vervoer van dieren (debat)
 3.Mediterraan voedselpakket (debat)
 4.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 5.Hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat (0086/2008) (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  6.1.Begrotingscontrole van financiële middelen van de EU in Afghanistan (A6-0488/2008, Véronique Mathieu) (stemming)
  6.2.De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (A6-0491/2008, Teresa Riera Madurell) (stemming)
  6.3.Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)
  6.4.Situatie in de Hoorn van Afrika (stemming)
  6.5.Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (stemming)
  6.6.11 juli als dag van herdenking van de slachtoffers van de massamoord in Srebrenica (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  10.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi
  10.2.Guinee
  10.3.Persvrijheid in Kenia
 11.Stemmingen
  11.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi (stemming)
  11.2.Guinee (stemming)
  11.3.Persvrijheid in Kenia (stemming)
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (517 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1351 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid