Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 15. januára 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Preprava zvierat (rozprava)
 3.Stredomorská strava (rozprava)
 4.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 5.Obnova televízneho vysielania NTDTV do Číny prostredníctvom organizácie Eutelsat (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  6.1.Rozpočtová kontrola finančných prostriedkov EÚ pre Afganistan (A6-0488/2008, Véronique Mathieu) (hlasovanie)
  6.2.Transpozícia a uplatňovanie smernice 2002/73/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postup v zamestnaní a o pracovné podmienky (A6-0491/2008, Teresa Riera Madurell) (hlasovanie)
  6.3.Situácia na Blízkom východe/v Gaze (hlasovanie)
  6.4.Situácia v Africkom rohu (hlasovanie)
  6.5.Stratégia Európskej únie s ohľadom na Bielorusko (hlasovanie)
  6.6.Pripomenutie si 11. júla ako dňa pamiatky na obete masakru v Srebrenici (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu(rozprava)
  10.1.Irán: prípad Širin Ebadiovej
  10.2.Guinea
  10.3.Sloboda tlače v Keni
 11.Hlasovanie
  11.1.Irán: prípad Širin Ebadiovej (hlasovanie)
  11.2.Guinea (hlasovanie)
  11.3.Sloboda tlače v Keni (hlasovanie)
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116): pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (509 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1161 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia