Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 2. února 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Dopady současné krize na plynárenství – Druhý strategický přezkum energetické politiky – Zlepšování energetické účinnosti pomocí informačních a komunikačních technologií (rozprava)
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval zpravodajce za její práci.

Chci uvést několik poznámek ke strategickému přezkumu energetické politiky a poslední energetické krizi, jež s ním úzce souvisí.

První poznámka: v naší zprávě, která vyzývá členské státy, aby v energetické politice mluvily společným evropským hlasem, jsme výslovně uvedli, že všichni Evropané v minulých týdnech zažili na vlastní kůži, jak poškození dodávek energie do členských států zasahuje Evropskou unii jako celek. To je velmi důležité. Jedná se o základ evropské solidarity a základ pro rozvoj opatření na řešení naléhavých situací.

Za druhé bych rád řekl, že zpráva spojuje technologii CCS s potenciálem naplňování našich cílů při ochraně životního prostředí při současném využívání zdroje energie – uhlí –, který máme ve velkém množství k dispozici v Evropě. Rozvojem CCS se může Evropa stát světovým průkopníkem pokročilých technologií, což přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí naše hospodářství. To samé platí pro technologii zplyňování uhlí, která je velmi důležitým doplňkovým zdrojem plynu – přispívá k diverzifikaci dodávek plynu.

Moje třetí poznámka se týká faktu, že strategický dokument výslovně zdůrazňuje potřebu investovat do infrastruktury pro distribuci energie. Projekty infrastruktury, které získají podporu na úrovni EU, by měly v první řadě přispívat ke skutečné diverzifikaci zdrojů a zásobovacích cest do členských států a EU jako celku.

Zdá se, že obzvláštní význam pro nás nesou investice na Ukrajině. Spolu s našimi ukrajinskými partnery bychom v budoucnu mohli převzít společnou odpovědnost za dodávky na rusko-ukrajinskou hranici. Důvod pro takovýto krok z naší strany je velmi prostý. V energetických vztazích se Ukrajina ztotožňuje s mezinárodními normami. Ratifikovala Energetickou chartu, a proto hraje podle průhledných pravidel.

Za čtvrté, náš strategický dokument skvělým způsobem doplňuje naše úsilí o realizaci třetího energetického balíčku. Co to znamená? Znamená to fungující vnitřní trh s energií v Evropské unii, znamená to solidaritu a podporu na mnoha stranách. Dokončeme tento legislativní proces v příštích třech měsících. Je pro nás velmi důležitý.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí