Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 2. veebruar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Hiljutise gaasisektori kriisi tagajärjed - Teine strateegiline energiaülevaade - Energiatõhususe probleem info- ja sidetehnoloogia kontekstis (arutelu)
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Härra juhataja, sooviksin tänada raportööri tema tehtud töö eest.

Teeksin paar tähelepanekut strateegilise energiaülevaate ja hiljutise energiakriisi kohta, mis on tihedasti seotud.

Esimene tähelepanek: meie raportis, milles kutsutakse liikmesriike üles saavutama Euroopas energiaküsimustes üksmeel, oleme selgelt sõnastanud selle, mis on viimastel nädalatel kõigi eurooplaste jaoks juba tegelikkuseks saanud: energiavarustuse kahjustamine ühes liikmesriigis kahjustab kogu Euroopa Liitu. See on väga oluline. See on Euroopa solidaarsuse kujundamise ja eriolukordades reageerimiseks meetmete väljatöötamise lähtepunkt.

Minu teine tähelepanek puudutab raportis väljendatud seisukohta, et Euroopas üsna levinud energiaallika – kivisöe – kasutamisel saaksime süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogiat rakendades saavutada oma keskkonnaeesmärgid. Kõnealust tehnoloogiat arendades võiks Euroopast saada ülemaailmne liider kõrgtehnoloogia kasutamises, mis soodustab meie konkurentsivõimet kogu maailmas ja tugevdab meie majandust. Sama kehtib ka kivisöe gaasistamise tehnoloogia puhul, mis on väga oluline täiendava gaasiallikana – see aitab gaasitarnet mitmekesistada.

Kolmas tähelepanek on see, et kõnealuses strateegilises dokumendis rõhutatakse eriti just vajadust investeerida energiavarustuse infrastruktuuri. Euroopa Liidult toetust saavad infrastruktuuriprojektid peaksid eelkõige aitama tõeliselt mitmekesistada allikaid ning liikmesriikidesse ja kogu Euroopa Liitu energia tarnimise teid.

Ukrainasse tehtavad investeeringud tunduvad meile eriliselt tähtsad. Koos oma Ukraina partneritega saaksime tulevikus ühiselt vastutada gaasitarne eest Venemaa ja Ukraina piiril. Põhjus, miks me sellist sammu soovime, on väga lihtne. Energiaalastes suhetes järgib Ukraina rahvusvahelisi standardeid. Ta on ratifitseerinud energiaharta ja tegutseb seega läbipaistvate mängureeglite järgi.

Minu neljas tähelepanek on see, et meie strateegiline dokument täiendab olulisel määral meie jõupingutusi kolmanda energia siseturu õigusaktide paketi elluviimisel. Mida see tähendab? See tähendab toimivat energia siseturgu Euroopa Liidus; see tähendab solidaarsust ja paljude toetust. Viigem see õigusloomemenetlus järgmise kolme kuu jooksul lõpule. See on meile väga oluline.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika