Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2009 m. vasario 2 d. - Strasbūras Tekstas OL

Neseniai įvykusios krizės dujų sektoriuje pasekmės – Antroji strateginė energetikos politikos apžvalga – Efektyvesnis energijos vartojimas pasitelkiant informacijos ir ryšių technologijas (diskusijos)
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą.

Leiskite pabrėžti keletą aspektų dėl strateginės energetikos apžvalgos ir energetikos krizės problemos. Jos – glaudžiai susijusios.

Mano pirmasis akcentas toks: pranešime, kuriuo valstybes narės raginamos dėl energijos klausimų veikti sutartinai, aiškiai konstatavome tai, ką visi europiečiai per pastarąsias dvi savaites pamatė savo akimis, būtent kad energijos tiekimo nutraukimas valstybėms narėms sukėlė nerimą visai Europos Sąjungai. Tai – labai svarbu. Tai – Europos solidarumo pagrindas. Tai – į kritinę padėtį reaguoti skirtų priemonių plėtojimo pagrindas.

Antrasis mano akcentas: pranešime anglies dioksido surinkimo ir laikymo technologija minima kaip galinti atitikti mūsų aplinkosauginius tikslus, nes būtų eksploatuojami tie energijos šaltiniai – būtent anglis, – kurie prieinami Europoje. Vystydama anglies dioksido surinkimo ir laikymo technologijas Europa gali tapti pasaulio lydere pažangiųjų technologijų, prisidėsiančių prie mūsų pasaulinio konkurencingumo pagerinimo ir sustiprinsiančių mūsų ekonomiką, srityje. Tą patį galima pasakyti ir apie akmens anglių dujinimo technologiją, kuri yra itin svarbi, nes gali būti laikoma papildomu dujų tiekimo šaltiniu – o tai reiškia didesnę dujų tiekimo šaltinių įvairovę.

Trečiasis mano akcentas: šis strateginis dokumentas ypač pabrėžia investavimo į energijos tiekimo infrastruktūrą poreikį. Paramą ES lygmeniu gaunantys infrastruktūros projektai pirmiausia turėtų prisidėti prie tikros didesnės energijos šaltinių ir tiekimo trasų į valstybių narių teritorijas ir į visą Europos Sąjungą įvairovės skatinimo.

Investicijos į Ukrainą mums dabar atrodo ypač svarbios. Ateityje kartu su Ukrainos partneriais galėtume prisiimti bendrą atsakomybę už dujų tiekimą per Rusijos ir Ukrainos sieną. Priežastis tokiam žingsniui iš mūsų pusės labai paprasta. Kalbant energetikos ryšių terminais, Ukraina susijusi su tarptautiniais standartais. Ji ratifikavo Energetikos chartijos sutartį, todėl žaidžia pagal suprantamas taisykles.

Ketvirtasis mano akcentas susijęs su tuo, kad šis strateginis dokumentas prisideda prie mūsų pastangų dėl trečiojo energetikai skirtų teisės aktų rinkinio įgyvendinimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia Europos Sąjungos labui veikiančią energetikos vidaus rinką; tai reiškia solidarumą ir daugybės požiūrių paramą. Leiskite per ateinančius tris mėnesius užbaigti teisėkūros procedūrą. Mums tai labai svarbu.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika