Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Pirmdiena, 2009. gada 2. februāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Nesenās gāzes krīzes sekas – Otrais stratēģiskais pārskats enerģētikas jomā – Energoefektivitātes paaugstināšana ar informācijas un sakaru tehnoloģijām (debates)
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties referentei par viņas ziņojumu.

Ļaujiet man komentēt dažus jautājumus par Stratēģisko pārskatu enerģētikas jomā un par nesenās enerģētikas krīzes problēmām, kas ir cieši saistītas.

Mans pirmais punkts: mūsu ziņojumā, kurā dalībvalstis tiek aicinātas runāt vienā Eiropas balsī par enerģētikas jautājumiem, mēs esam skaidri pateikuši, ka tas, ko visi eiropieši ir reāli piedzīvojuši pēdējās nedēļās, proti, enerģijas piegāžu pārtraukumu dalībvalstīs, ietekmē Eiropas Savienību kopumā. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir Eiropas solidaritātes pamats un pamats ārkārtas reaģēšanas pasākumu attīstīšanai.

Mans otrais punkts ir tas, ka ziņojums piemin CCS tehnoloģiju kā iespēju sasniegt mūsu vides mērķus, tomēr izmantojot kā enerģijas avotu akmeņogles, kas ir plaši pieejamas Eiropā. Attīstot CCS, Eiropa var kļūt par pasaules līderi progresīvo tehnoloģiju jomā, kas dos ieguldījumu mūsu globālajā konkurētspējā un nostiprinās mūsu ekonomikas. Tas pats attiecas uz akmeņogļu gazifikācijas tehnoloģiju, kas ir ļoti svarīga kā papildus gāzes piegādes avots – tas nozīmē gāzes piegāžu diversifikāciju.

Mans trešais punkts ir tas, ka šis stratēģiskais dokuments īpaši uzsver nepieciešamību veikt ieguldījumus enerģijas piegāžu infrastruktūrā. Infrastruktūras projektiem, kas saņem atbalstu ES līmenī, ir pirmkārt un galvenokārt jādod ieguldījums reālā avotu un maršrutu diversifikācijā piegādēm dalībvalstīm un ES kopumā.

Ieguldījumi Ukrainā mums ir īpaši nozīmīgi. Kopā ar Ukrainas partneriem mēs varētu nākotnē uzņemties kopīgu atbildību par gāzes padevi uz Krievijas un Ukrainas robežas. Šāda soļa iemesls no mūsu puses ir ļoti vienkāršs. Enerģētikas attiecību ziņā Ukraina atbilst starptautiskajiem standartiem. Tā ir ratificējusi Enerģētikas hartas līgumu un tādēļ darbojas ar pārredzamiem noteikumiem.

Mans ceturtais punkts ir tas, ka mūsu stratēģiskais dokuments lielā mērā papildina mūsu centienus Trešās enerģētikas paketes īstenošanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē darbīgu iekšējo enerģijas tirgu Eiropas Savienībai; tas nozīmē solidaritāti un atbalstu no daudzām pusēm. Pabeigsim likumdošanas procedūru nākamajos trīs mēnešos! Tas mums ir ļoti svarīgi.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika