Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 2 februari 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Utvärdering av konsekvenserna av den kompromiss som uppnåddes inom ramen för Dohaförhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och om tjänster i slutet av juli 2008 (debatt)
 15.Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (debatt)
 16.Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn - Den andra strategiska energiöversynen - Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (debatt)
 17.De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
 18.Vildmark i Europa (kortfattad redogörelse)
 19.En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (kortfattad redogörelse)
 20.Icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (kortfattad redogörelse)
 21.Kommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (411 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1053 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy