Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (разискване)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Трябва да приветстваме факта, че ще бъде въведена директива, която ще наложи санкции на работодателите, дали работа на незаконни имигранти. Не без основание се посочва, че възможността да се намери работа в Европейския съюз е привличащ фактор за незаконната имиграция. Трябва обаче да бъдем последователни и да се заемем с другите фактори, които привличат имигрантите. Най­важният от тези фактори е безнаказаността, с която имигрантите могат да идват в Европа незаконно. Действително съществуват държави-членки, които възнаграждават незаконните имигранти, като примери за това биват масовите легализации в Испания, Италия, Белгия и други страни.

Налице е и лицемерието на т. нар. индивидуални легализации по хуманитарни съображения. Само през изминалата година бяха осъществени най-малко 12 000 легализации и то в малка страна като Белгия. Незаконните имигранти трябва да бъдат депортирани, а не легализирани, защото всеки един легализиран незаконен имигрант привлича множество нови имигранти. Всяка държава-членка, която ги легализира, прави това от името на другите държави-членки. Затова не е достатъчно да се справим с работодателите. Трябва да се насочим към незаконната имиграция в цялостния й контекст.

 
Правна информация - Политика за поверителност