Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 3. února 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (rozprava)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Je třeba přivítat, že bude přijata směrnice, která bude postihovat zaměstnavatele nelegálních přistěhovalců. Z dobrých důvodů se uvádí, že možnost získání pracovního místa v Evropské unii je přitažlivým faktorem nelegálního přistěhovalectví. Měli bychom však zachovat soudržnost a bojovat rovněž proti ostatním faktorům, které přistěhovalce lákají. Nejdůležitějším z těchto faktorů je beztrestnost nelegálních přistěhovalců do Evropy. Jsou to členské státy, kdo ve skutečnosti odměňuje nelegální přistěhovalce, konkrétními případy budiž masové legalizace ve Španělsku, Itálii a Belgii.

Pokrytectvím je rovněž takzvaná legalizace jednotlivců z humanitárních důvodů. Jen v posledním roce došlo v tak malé zemi, jako je Belgie, k nejméně 12 000 takových případů. Nelegální přistěhovalci by měli být deportováni, nikoliv legalizováni, protože každý legalizovaný nelegální přistěhovalec přitahuje mnoho nových přistěhovalců. Každý členský stát, který je legalizuje, tak činí i jménem ostatních členských států. Proto není dostatečné bojovat proti zaměstnavatelům. Musíme řešit nelegální přistěhovalectví v jeho všeobecných souvislostech.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí