Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 3 lutego 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (debata)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że zostanie wprowadzona dyrektywa karząca pracodawców nielegalnych imigrantów. Stwierdza się, całkowicie zasadnie, że możliwość znalezienia pracy w Unii Europejskiej czyni nielegalną imigrację atrakcyjną. Powinniśmy jednak być konsekwentni i również uwzględnić inne czynniki, które przyciągają imigrantów. Najważniejszym z nich jest bezkarność, z jaką cudzoziemcy mogą nielegalnie przybywać do Europy. Są przecież państwa członkowskie, które nagradzają nielegalnie przebywających tam cudzoziemców, przy czym wskazać tu można na masowe legalizacje między innymi w Hiszpanii, Włoszech i Belgii.

Występuje także hipokryzja w odniesieniu do tzw. indywidualnych legalizacji na podstawach humanitarnych. Tylko w ubiegłym roku było ich nie mniej niż 12 000 w tak małym kraju, jakim jest Belgia. Nielegalni imigranci powinni bowiem być deportowani, a ich pobyt nie powinien być legalizowany, jako że każdy zalegalizowany nielegalny imigrant przyciąga mnóstwo nowych imigrantów. Każde państwo członkowskie, które legalizuje ich pobyt, czyni to imieniem pozostałych państw członkowskich. Nie wystarczy zatem zająć się pracodawcami. Musimy podjąć zagadnienie nielegalnej imigracji w jego pełnym kontekście.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności