Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 3. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Sankcie voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (rozprava)
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Je pozitívne, že bude prijatá smernica, ktorá bude penalizovať zamestnávateľov nezákonných prisťahovalcov. Bolo povedané, a to oprávnene, že vidina práce v Európskej únii je atraktívny faktor pre nezákonné prisťahovalectvo. Mali by sme však byť dôslední a zaoberať sa aj inými faktormi, ktoré prisťahovalcov priťahujú. Najdôležitejším z týchto faktorov je ten, že cudzinci môžu prichádzať do Európy nelegálne a beztrestne. V skutočnosti sú také členské štáty, ktoré nelegálnych cudzincov odmeňujú, typickým príkladom je napríklad masová legalizácia v Španielsku, Taliansku a Belgicku.

Ďalej sa stretávame s pokrytectvom v podobe takzvanej individuálnej legalizácie z humanitárnych dôvodov. Len v takej malej krajine, akou je Belgicko, ich bolo minulý rok okolo 12 000. Nezákonní prisťahovalci by mali byť deportovaní, nie legalizovaní, pretože každý legalizovaný nezákonný prisťahovalec v skutočnosti priláka množstvo nových prisťahovalcov. Každý členský štát, ktorý ich legalizuje, tak robí v mene ostatných členských štátov. Nestačí preto zameriavať sa len na zamestnávateľov. Musíme sa zaoberať nezákonným prisťahovalectvom v celom jeho rozsahu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia