Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 3. februar 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Hjemsendelse og genbosættelse af fangerne fra Guantánamo – CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)
MPphoto
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Guantánamo-fangelejren er blevet et symbol på den manglende respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Den nye amerikanske præsident Barack Obama har udsendt et både kraftfuldt og vigtigt budskab ved at beordre lukning af militærdomstolene i Guantánamo og love lukning af lejren inden for et år.

Det er imidlertid ikke kun USA, der har mistet troværdighed som følge af landets foragt for menneskerettigheder i forbindelse med krigen mod terror. Vores europæiske regeringer kan ikke frasige sig ansvaret, hvilket Parlamentets Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger fastslog i sin betænkning fra februar 2007. Dette udstillede dobbeltmoralen i mange EU-medlemsstater, der med rette kræver, at kandidatlande skal respektere menneskerettighederne, men som selv krænker menneskerettighederne i EU.

EU skal også spille en aktiv rolle i processen med at finde en fælles løsning for alle de fanger, der ikke længere er under mistanke, og som ikke kan vende tilbage til deres hjemland. Dette gælder specifikt for Tyskland, der kan og bør hjælpe med at gøre det muligt at modtage flygtninge. Vi må ikke gentage den fejl, vi begik i forbindelse med den tyske tyrker fra Bremen, Murat Kurnaz, som fejlagtigt tilbragte fire år i Guantánamo Bay.

Den nye start i Washington er en mulighed for at sende et tydeligt signal om, at menneskerettighederne ikke må udvandes i krigen mod terror.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik