Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Kinnipeetavate Guantánamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine – LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)
MPphoto
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE).(DE) Härra juhataja, daamid ja härrad. Guantánamo kinnipidamisasutus on saanud inimõiguste ja õigusriigi mahasalgamise sümboliks. Uus USA president Barack Obama on edastanud samaväärselt võimsa ja üliolulise teate, lõpetades Guantánamos sõjaväe kohtuprotsessid ning lubades sulgeda asutuse aasta jooksul.

Samas pole mitte ainult Ameerika Ühendriigid need, kes on kaotanud usaldusväärsust oma inimõiguste eiramise ja terrorismivastase sõja tulemusena. Meie Euroopa valitsused ei saa eitada vastutust, nagu kinnitas Euroopa Parlamendi ajutine komisjon, kes uuris LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetavat kasutamist, oma raportis 2007. aasta veebruaris. See toob ilmsiks Euroopa Liidu paljude riikide topeltstandardid, milles õiglaselt nõutakse kandidaatriikidelt inimõiguste toetamist, kuid ise trambivad inimõigustel Euroopa Liidus.

Euroopa Liidul on ka kohustus osaleda aktiivselt protsessis, mille käigus leitakse ühine lahendus kinnipeetavatele, kes pole küll enam kahtluse all, kuid kes ei saa koduriikidesse tagasi pöörduda. See kehtib eriti Saksamaa kohta, kes saab aidata ning peaks aitama kaasa võimalusele võtta vastu põgenikke. Me ei tohi korrata sama viga, mis juhtus Bremenist pärit Saksa türklase Murat Kurnaziga, kes veetis alusetult neli aastat Guantánamo lahe asutuses.

Uus algus Washingtonis on meie jaoks võimalus saata selge signaal, et inimõigusi ei tohi terrorismivastase võitluse käigus õõnestada.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika