Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 3 februari 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo - Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoeren illegaal vasthouden van gevangenen (debat)
MPphoto
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, het gevangenenkamp Guantánamo is een symbool geworden voor het gebrek aan respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat. De nieuwe Amerikaanse president Barack Obama heeft met zijn besluit om de militaire tribunalen in Guantánamo op te heffen en het kamp binnen een jaar te sluiten een krachtig en noodzakelijk signaal afgegeven.

Evenwel hebben niet alleen de Verenigde Staten van Amerika aan geloofwaardigheid ingeboet door de mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme te veronachtzamen. Ook onze Europese regeringen kunnen hun handen niet in onschuld wassen, zoals de CIA-commissie van het Europees Parlement in haar verslag van februari 2007 heeft vastgesteld. Daarbij komt de dubbele moraal van vele landen van de Europese Unie aan het licht, die van naar toetreding strevende landen handhaving van de mensenrechten eisen, maar zelf binnen de Europese Unie de mensenrechten met voeten treden.

Ook de Europese Unie draagt verantwoordelijkheid en moet op actieve wijze bijdragen aan een gemeenschappelijke oplossing voor alle gevangenen die niet langer verdacht worden van strafbare feiten en niet meer naar hun thuisland kunnen terugkeren. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de Bondsrepubliek Duitsland, die zelf een bijdrage kan en moet leveren om de opname van vluchtelingen mogelijk te maken. We mogen niet dezelfde fout begaan als in het geval van de Duits-Turkse Murat Kurnaz uit Bremen, die vier jaar ten onrechte gevangen heeft gezeten in Guantánamo Bay.

De nieuwe start in Washington biedt ons de kans om ook een signaal af te geven tegen de uitholling van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid