Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 3 lutego 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Repatriacja i ponowne umieszczenie osób więzionych w Guantanamo – Rzekome wykorzystanie przez CIA krajów europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (debata)
MPphoto
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE).(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Więzienie w Guantanamo stało się symbolem pogardy dla praw człowieka oraz rządów prawa. Nowy prezydent USA Barack Obama wysłał równie mocny i ważny sygnał nakazując zawieszenie sądów wojskowych w Guantanamo oraz obiecując zamknąć obóz w ciągu roku.

Jednakże nie tylko Stany Zjednoczone straciły wiarygodność w wyniku zlekceważenia przez nie praw człowieka w wojnie z terroryzmem. Nasze europejskie rządy nie mogą wyprzeć się odpowiedzialności, co potwierdziła Komisja tymczasowa Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w swoim raporcie z lutego 2007 roku. Demaskuje to podwójne standardy wielu krajów Unii Europejskiej, które słusznie żądają, aby kraje kandydujące stały na straży praw człowieka, ale same deptają prawa człowieka wewnątrz Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest również zobowiązana do odegrania aktywnej roli w procesie poszukiwania wspólnego rozwiązania dla wszystkich więźniów, na których nie ciążą już podejrzenia i którzy nie mogą wrócić do swoich krajów pochodzenia. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, które mogą – i powinny – pomóc w umożliwieniu przyjmowania więźniów. Nie wolno nam powtarzać błędów popełnionych w przypadku Murata Kurnaza, obywatela Niemiec tureckiego pochodzenia, który niesłusznie spędził w Guantanamo cztery lata.

Nowy początek w Waszyngtonie jest dla nas szansą na wysłanie jasnego sygnału, że w wojnie z terroryzmem nie wolno podważać praw człowieka.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności