Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 3. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (Komisia)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi za odpovede a opýtať sa, či by v prípade troch falšovateľov – falšovateľa „A“ z Nemecka, falšovateľa „B“ z Írska a falšovateľa „C“ zo Slovenska – každý dostal rovnaký trest v prípade, že by boli prichytení pri falšovaní.

Dovoľte mi opýtať sa ešte inak – v prípade, že ste falšovateľom, existuje motivácia presunúť falšovanie do iného štátu z dôvodu, že v inom štáte sú miernejšie tresty? V Spojených štátoch je falšovanie meny vážny zločin. Máme v Európskej únii k tejto problematike rovnaký postoj?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia