Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja tacka för ert svar och ställa följande fråga: Om det fanns tre förfalskare – ”A” som opererade i Tyskland, ”B” på Irland och ”C” i Slovakien – skulle alla få samma straff om de ertappades med förfalskning?

Låt mig uttrycka det på ett annat sätt. Finns det någon anledning, om man är förfalskare, att hellre bedriva sin verksamhet i en stat än i en annan därför att straffen är mindre stränga? I Förenta staterna är valutaförfalskning ett allvarligt brott. Har vi samma inställning inom EU?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy