Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2210(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0478/2008

Ingivna texter :

A6-0478/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0034

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

6.3. Vildmark i Europa (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (omröstning)
Protokoll
 

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, föredragande.(EN) Herr talman! Eftersom vi inte hade någon debatt i kammaren om denna fråga och det inte fanns möjlighet att lägga fram ändringsförslag efter omröstningen i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, måste ni antingen lita på föredraganden, det vill säga på mig, eller förkasta hela resolutionen. Enligt mig är det inget bra system, men det är det verktyg vi har.

Flera aspekter av Natura 2000-direktiven bör ändå ses över inom en nära framtid. Förhoppningsvis kommer rättsakten även att omfatta vildmarksområden, vilket ger möjlighet för nästa församling att fortsätta ägna sig åt detta tilltalande ämne. Jag hoppas att min resolution kommer att utgöra grundvalen för fortsatta lagstiftningsåtgärder, som kommer att göra det möjligt för ledamöterna att i framtiden förbättra lagstiftningen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy