Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2139(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0018/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2009 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0037

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 3 февруари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Дивата природа и разнообразието представляват дар и богатство, за което човечеството трябва да се грижи не само в Европейския съюз. Усилията на Европейския съюз ще продължат да бъдат неефективни, докато не спрем унищожението на влажните тропически гори, ограбвайки водите в Азия, Африка и Америка, докато не предложим по­ефективно образование за общата ни отговорност да защитим природата от човечеството по цялата планета, а този доклад, който аз също подкрепих днес, просто ще се превърне в още едно парче хартия.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Г­н Председател, ако искаме да спрем ускоряващия се процес на загуба на биологично разнообразие, от съществено значение е да защитим дивите гори и водните басейни в Европа. За да бъдат общите ни действия ефективни, от първостепенно значение е, първо, да изготвим недвусмислена дефиниция за дива природа и да определим точното местоположение на последната на картата на Общността.

Особено важно е и да разработим стратегия, основана на експертни анализи на рисковете и процесите, свързани с деградацията на зоните на дива природа. Това се отнася особено до нахлуването на чужди видове, които се съревновават с местните видове, а също и до въздействието на протичащото в момента изменение на климата.

Друг ключов въпрос е туризмът в най­общ смисъл. По-конкретно, имам предвид въздействието на неустойчивия или дори агресивен туризъм. Ако ще повишим информираността сред гражданите на Общността, то тогава е важно да организираме информационни кампании, да осигурим специални фондове в рамката на местните водещи институции и да подкрепим гражданските инициативи.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Г­н Председател, бих искал да поздравя Gyula Hegyi за неговото досие и щателно проучване.

В това време на глобални изменения на климата и проблеми с околната среда, ясно е, че е необходимо да насочим вниманието си към въпроса за дивата природа в Европа. Вярвам, че е важно да координираме стратегия за защитата и възстановяването на безценните ни територии с дива природа. Ние имаме отговорност към природата да използваме земята подобаващо.

В моята страна Словакия увеличение в популацията на беловиноядите принуди службите в националния парк в областта Високи Татри да използват пестициди, за да се справят с разрушителната природа на насекомото. Тези пестициди обаче съдържат химикала циперметрин, който често унищожава непострадалата растителност и представлява сериозен риск за здравето на хората и животните в областта.

Точно както ние трябва да намерим по­добро решение на сериозното увеличение на популацията на насекомите в Словакия, така е необходимо и Европа да намери начин ефективно да защити зоните ни с дива природа. Приканвам Европейския парламент да действа отговорно и бързо, за да защити останалата дива природа.

 
  
  

- Доклад: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Г­н Председател, аз се радвам да подкрепя доклада относно доставките на развойни продукти, защото той сериозно намалява риска от инвестиции в иновации. Този аспект е особено важен в момент на рецесия. Успехът на доставките на развойни продукти ще позволи на обществените институции да си сътрудничат в разработването на нови продукти, имащи за цел да подобрят качеството на обществените услуги. Вярваме, че това ще повиши интереса на малките и средни предприятия при предлагането на иновативни решения за подобряване на качеството на обществения транспорт, здравеопазването, намаляването на потреблението на енергия в обществените сгради и защитата на гражданите от заплахи за сигурността без нуждата от вмешателство в личния им живот. Този нов подход ще помогне на публичния сектор в Европа да се справи с основните си публични задачи без държавна помощ, като в същото време увеличава иновативния потенциал на европейските фирми. С този доклад ние даваме на Европейската комисия сериозен сигнал да не се бави и да направи някои определени законодателни промени.

 
  
  

- Доклад: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Г­н Действащ председател, в този момент бих искал да изкажа мнението си по въпроса за отделянето на производствените и преносни системи на газ във връзка с приетото законодателство. Предложената процедура за удостоверяване за трети страни изглежда разумно решение. За първи път Европейският съюз насочва вниманието си към енергийната сигурност в контекста на пазара на газ. В отговор на газовата криза, на която станахме свидетели, необходимо е също да ускорим строежа на алтернативните газопроводи за Европа, които не са зависими от Русия. Главните инфраструктурни проекти, като газопроводът „Набуко“, който ще свързва Каспийския регион с Европа, не могат да съществуват без големи вертикално интегрирани предприятия и техните инвестиции. Те обаче едва ли ще започнат да се стичат, ако налице е риск от отделяне, а оттам и отслабена икономическа позиция. Решението, което Парламентът може да използва, е да въведе освобождаване от отделяне за новата инфраструктура до момента, в който налице е възвращаемост на инвестициите. Не знам дали сме изчерпали всички открити за нас възможности от това законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Г­н Председател, общата енергийна политика понастоящем представлява едно от най­големите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. Нашият отговор трябва да се основава на солидарност.

Всички сме наясно, че Русия си остава един от най­важните ни и най­трудни търговски партньори. Фактът, че Русия е основният ни източник на доставки на газ не може обаче да означава, че трябва да се ползва със специално отношение. Докладчикът предлага смекчаване на политиката на Съюза към Руската федерация. Считам, че трябва да поддържаме справедлива, но стриктна политика към един търговски партньор, който използва енергийните суровини като оръжие, с което да оказва политически натиск.

Изтъква се, че диверсификацията на енергийни източници е един от основните въпроси в сферата на енергийната сигурност. Един начин да се справим с проблема би бил да се освободим от зависимостта от руските суровини. Строежът на газопровода „Набуко“ и разработването на други източници на енергия са стъпки в тази насока.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Г­н Председател, в този Парламент отново се перчим с екологичните си препоръки, а ораторите се надпреварват да предлагат все по­нереалистични цели за енергия, получена единствено от възобновяеми източници, и за намаляване на емисиите на CO2 – и всичко това с убедеността, че чрез нашите жалки, но скъпо струващи усилия ще спасим планетата.

Да, трябва да ползваме и поощряваме устойчиви източници на енергия, но преследването на нещо, което за мнозина се е превърнало в догма, без оглед на цената или приложимостта, трябва да бъде ограничено от реалността, включително факта, че изменението на климата не е нещо ново, а има цикличен характер, както и факта, че докато си поставяме тези цели, производствата все повече се прехвърлят към места, където не биват възпрепятствани от такива ограничения. Един ден ще трябва да си понесем последствията от успешното постигане на целите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Г­н Председател, аз гласувах за доклада на г­жа Laperrouze, но гласувах също и за редица изменения, които поставят под съмнение използването на ядрената енергия като енергиен източник на бъдещето. Те бяха отхвърлени. Гласувайки за доклада като цяло, аз подкрепям големия брой добри елементи, които съдържа, но и отчитам факта, че мнозинството вижда ядрената енергия като част от енергийния избор на Европейския съюз без CO2.

Все още смятам обаче, че това не е решението за бъдещето. Последното е свързано с огромни инвестиции и разработване на възобновяема енергия.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Съгласна съм с разпоредбите от Втория стратегически преглед на енергийната политика, но бих искала да спомена и някои аспекти на газовата криза. Настоящата газова криза между Украйна и Русия, която, за съжаление, не е първата, засегна 15 страни от Централна Европа и Балканите. Не съм видяла данните за степента на икономическите загуби, понесени от засегнатите държави, но бих искала да подчертая поуката и сериозните загуби. Как трябва да се чувстват гражданите на Европейския съюз, когато конфликтът между Украйна и Русия, който очевидно беше политически, съсипва икономиката, енергийната сигурност и политическата стабилност на Европейския съюз, а държавите-членки са неспособни да предприемат каквито и да било мерки? Имам предвид намеренията на Словакия и България да възобновят дейността на безопасни ядрени електроцентрали, които са били затворени – нещо, което много от нас, парламентаристите подкрепят. Когато разискваме законови актове на Европейския съюз, включително тези в сферата на енергетиката, ние изтъкваме, че потребителят е най­важен, с други думи – лаикът. Кога ще започнем да обръщаме внимание на лаика – гражданина на Европейския съюз?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Г­н Председател, за мнозина колеги, целта от 95-процентово намаление на емисиите от CO2 до 2050 г. може да изглежда прекалена, но, ако приемем – както правя аз – данните от последния доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC), то това ниво на понижение ще бъде необходимо, ако искаме да запазим настоящото повишение от 2° C в глобалното затопляне.

Второ, макар че гласувах против поредица от изменения, свързани с ядрената енергия, заради растящите ми притеснения относно ядрения разпад, то аз нямам проблеми с отпратки към изследвания по въпроси за безопасността или новите поколения ядрена енергетика. Подобно на мнозина, аз следя и се чудя дали ядреният разпад някога ще стане реалност.

Третата точка, която искам да отбележа, е нарастващото ми притеснение по отношение на положението в Ирландия и липсата на прозрачно и действително разделяне на собствеността при електропреносната ни мрежа, което си остава възпиращ фактор за инвестиции от страна на други производители, особено използващите алтернативни горива, както и че ирландците плащат едни от най­високите цени за електроенергия в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Г­н Председател, въпросът за високите цени на електроенергията в Ирландия вече беше повдигнат от наш колега, бивш член на този Парламент, Simon Coveney, като се надяваме да е постигнал успех.

Аз гласувах за този доклад, защото той се занимава с деликатни проблеми като енергийната ефективност и енергийната сигурност във връзка с програмата за борба с изменението на климата. Имам притеснения относно ядрената енергия, както и много хора в Ирландия, но мисля, че трябва да приемем факта, че когато междусистемните връзки бъдат пуснати в експлоатация, ние най­вероятно ще използваме енергия, произведена от ядрения сектор. Затова да, необходими са изследвания за безопасното унищожаване на ядрени отпадъци и нови разработки на тази технология за подобряване на нейната безопасност и сигурност.

Заради отсъствието на гореспоменатото моите притеснения не се разсеяха и аз гласувах съобразно тях по отношение на този доклад. Съжалявам най-вече, че изменение 37 беше отхвърлено, защото според мен то отразяваше напълно справедливо много от притесненията на Парламента.

 
  
  

– Доклад: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - (EN) Г­н Председател, радвам се, че успях да подкрепя доклада на Luís Queiró относно пропорционалността и субсидиарността на малките летища. Винаги сме се опитвали да предлагаме универсални политики в Европейския съюз, но той трябва да приеме, че всяка държава-членка и всички местни обстоятелства изискват различни решения. Докладът на г­н Queiró е взел това предвид в най­пълна степен.

Съществуват малки летища, летища със среден размер и големи международни центрове. Не искаме Европейският съюз да бъде масивна летищна структура. В този доклад разполагаме с подходящия баланс и това е начинът, по който трябва да разглеждаме нашата инфраструктура в бъдеще. Това е една от главните причини в моя избирателен район в югоизточна Англия да не бъда склонен да подкрепя трета писта на „Хийтроу“, когато можем да имаме по­добра структура за Кент в едно ново летище при устието на р. Темза.

 
  
  

- Доклад: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) На практика, видно е, че процедурата съобразно член 45, параграф 2 има сериозни недостатъци. Освен факта, че в разискването никой освен докладчика не може да обсъжда темата в пленарната зала, това дори лишава докладчика от възможността да обсъжда отделни предложения за изменения, които са проблематични в доклада.

Не гласувах за предложението за изменение на групата на Зелените, защото по две точки новият вариант изразява резерви по отношение на предложението на чешкото председателство. Тъй като това обаче не е официалната позиция на Съвета, такива препоръки са ненавременни и често дават обратен резултат.

Ако искаме професионалният живот да бъде съвместим със семейния живот, то професионалната кариера на човек трябва да бъде поставена при равни условия с неплатената дейност, извършвана в контекста на солидарността между поколенията. Аз съм убедена, че докладът води до нови стимули за премахването на множествената дискриминация на мъже и жени, които свободно решават да се грижат за най­близките си.

Бих искала да изтъкна работата, свършена от докладчика Anna Záborská, но съжалявам, че заради процедурните процеси не сме гласували по нейния проектодоклад.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Г­н Председател, аз се дистанцирам от току-що обявените изменения към доклада Záborská относно недискриминация на основание пол и солидарност между поколенията. Едно зряло европейско общество трябва да се научи да гледа на целодневната грижа за деца и други зависими лица като на напълно стойностна алтернатива на професионалния живот. Предложението на Зелените, които се обявяват против този подход на чешкото председателство и го наричат реакционeн, според мен е погрешно и незряло, въпреки че, за съжаление, членовете на Европейския парламент гласуваха за него. Той не представлява реакционно свеждане на ролята на жените до положение на подчиненост на мъжете, а е начин да се реабилитира семейството в обществото, като се дадат равни права и на мъжете. Днес мъжете също бутат детски колички и се грижат за болните си деца. Онези мъже и жени, които посвещават част от живота си да се грижат за дете или болни родители, извършват социално значима дейност, на която в бъдеще не трябва да се гледа като на по­нисше занимание. Приветствам факта, че чешкото председателство е поставило този подход сред приоритетите си. Нашата цел трябва да бъде създаването на условия, в които даден мъж или жена, които решат да поемат по този път, няма да бъдат подложени на дискриминация на пазара на труда и ще могат да се възползват от редица възможности за постигане на равновесие между професионалния и семейния си живот в съответствие с принципите на гъвкава сигурност. Трябва да заздравим ролята на родителите, а оттам и гъвкавата сигурност между поколенията, вместо да я отслабваме с пречки, налагани от законите за труд. Предразсъдъците от миналия век задълбочават демографската криза. Докладът Záborská беше първата стъпка в правилната посока и аз възразявам срещу приетия изменен вариант.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Аз също бих искал да изкажа пълната си подкрепа за г­жа Záborská, която представи доклада по собствена инициатива, който действително адресира и изтъква необходимостта от солидарност между поколенията и между отделни членове на семейството. Това не е само въпрос на грижа за по­младото поколение, за новодошлите в семейството. В много случаи трябва също да решим и проблемите, свързани с грижата за по­възрастните членове на същото това семейство.

Мисля, че чешкото председателство правилно е проумяло неотложността на настоящото демографско положение – а налице са и икономически ползи, които трябва да бъдат взети предвид – и аз отхвърлям позицията на Зелените, които доста погрешно внесоха предложение за изменение, което намалява стойността на това правилно намерение. Напълно подкрепям доклада на г­жа Záborská.

По време на гласуването по окончателния доклад устройството ми за гласуване не работеше. Аз гласувах в подкрепа на позицията, изложена от г­жа Záborská.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Г­н Председател, благодаря ви за търпението. Нека се възползвам от случая, за да обясня защо гласувах против Зелените и предложеното от тях изменение. Не искам да гласувам против чешкото председателство.

Бих искал да кажа първо, че чешкото председателство не приканва за особена промяна в т. нар. цели от Барселона, а за разширяване на разискването за евентуално и осъществимо преразглеждане на целите. Второ, видно е, че съществуват различни социални, културни и икономически условия, които едва ли биха могли да направят постигането на целите от Барселона при общи и равни условия в целия Европейски съюз възможно. Трето, докладът не взема предвид по­нататъшни фактори, като свободата на всяко семейство, както и интересите на децата. Последно, но не и по важност, трудно е целите от Барселона да бъдат постигнати, защото съвсем правилно грижата за децата е в компетенциите на националните правителства.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Аз също възнамерявах да гласувам в полза на доклада Záborská, защото като цяло това е един безпристрастен доклад, който не изпада в традиционни, политически­коректни клишета, когато става дума за дискриминация например.

Изменението, внесено за обсъждане от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, срещу което гласувах, всъщност е изцяло в противовес на доклада и съдържа няколко доста спорни елемента, включително атаката срещу чешкото председателство и твърдението, че отглеждането на деца у дома всъщност би оказало ефект върху утвърждаването на ролята на родителя. Това е подчертано слаб аргумент, но очевидно винаги ще намерим повод, ако търсим обвинение и сериозни аргументи по въпрос като заплащането на родителите, които остават вкъщи.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г­н Председател, гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Záborská, предимно защото в него се изтъква работата, която жените вършат у дома. Работата, свързана с грижите, отглеждането, обучението, и възпитанието на детето трябва да бъде оценена подобаващо. В края на краищата, ако подобни дейности се извършват извън дома, то те се отчитат и включват при изчислението на брутния вътрешен продукт. Нобеловият лауреат Гари Бекер засяга значимостта на икономическия принос на хората, работещи вкъщи за икономическия прогрес на обществото като цяло. Що се отнася до определението на понятието семейство, на полски език този термин се отнася до съюз, способен да създаде потомство и в този смисъл не включва съюз между хора от един пол.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Г­н Председател, гласувах за доклада Záborská, който Зелените не подкрепиха, отклонявайки обсъждането. На мнение съм, че ние в Европа трябва да осигурим на основание на общите ни ценности правото на жените, създаващи семейство, да избират дали изцяло да спрат работа или да работят почасово след раждането, за да могат да се грижат за детето си. Самата аз имах голям късмет, че майка ми е имала възможността да го прави и трябва да кажа, че съм имала голяма полза от това.

Ако моята майка бе имала нещастието да се разведе след 20­годишен брак, то тя би се оказала в трудно положение, тъй като не би получавала никаква социална помощ, особено в напреднала възраст. От четиридесет години се боря за това жените, които избират да се отдадат на семейството и децата си, да не бъдат дискриминирани и да не правят погрешния избор. Не мога да гласувам в подкрепа на идеология, която желае да повери децата и възрастните изцяло на държавата.

Съжалявам, че докладът на Комисията по правата на жените и равенството между половете бе отхвърлен. Повечето членове, които гласуваха против него, направиха лоша услуга на жената, на семейството и на обществото.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Г­н Председател, благодаря много на Anna Záborská за изготвянето на този доклад. Въпреки че моята група имаше някои разногласия по него, смятам, че тя засяга въпрос, който е от съществена важност за Европейския съюз.

Населението на Европейския съюз рязко намалява. Ролята на жените, създаващи семейство, не се признава в редица държави­членки за принос към националния БВП. Жените и майките са неразделна част от трудовия живот в нашето общество и милиони майки се грижат за децата си в моя избирателен район в югоизточна Англия. Техният принос към британския БВП и в частност към благосъстоянието на моя район е от основно значение за нашата страна.

Мисля, че настоящият доклад за пръв път в Европейския съюз отчита този принос. Трябва да насърчим Парламента да разгледа в бъдеще тези въпроси в дълбочина, така че да има равенство и солидарност между половете.

 
  
  

- Доклад: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Г­н Председател, днес разискваме и осъждаме злината на сексуалната експлоатация на деца. Фактически всички участници в обсъждането с право осъдиха педофилията и детската порнография. Също така злоупотребата с интернет разгневи много хора.

Все пак е разочароващо, че въпреки единодушието, някои държави­членки не са постигнали същото равнище на инкриминиране на злоупотребата с деца. Сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба, сексуалната злоупотреба и детската порнография нямат място в Европейския съюз и не трябва да бъдат допускани. Мълчанието благоприятства педофилията. Виждали сме това в църкви, семейства и общности, където затварянето на очите доведе до скандали, с които сме наясно в нашите отделни държави­членки.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Г­н Председател, с радост подкрепих доклада, но ще добавя към предишния ми коментар факта, че седем държави все още не са обвързани с Конвенцията на Съвета на Европа или Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации, съдържащи съвременни средства за борба с проституцията, порнографията и трафика на деца. Със съжаление ще кажа, че това се отнася и за моята страна, Чешката република, която се стреми, разбира се, да се бори по­ефективно с този проблем, но от доста време решава въпроса за въвеждането на наказателна отговорност за юридически лица в своето законодателство. Разбира се, именно тези юридически лица организират трафика на деца и трупат огромни печалби от това. Затова призовавам чешкото председателство да се погрижи за решаването на този вътрешен проблем и така да послужи за пример за другите държави­членки на Европейския съюз.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Подобни изменения са от първостепенно значение в процеса на укрепване на отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати. Предвид конкуренцията, наложена от новите пазари, от първостепенна важност е да владеем положението и мисля, че този доклад изразява точно това.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада Niebler, тъй като научното и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати е безусловна необходимост. Настоящото трансатлантическо споразумение трябва да вдъхнови както САЩ, така и Европейската общност да пожънат успехите, произтичащи от научно-техническия прогрес, постигнат чрез изследователски програми. Настоящото споразумение ще подпомогне обмяната на идеи и опит за благополучието на научната общност, промишлеността и обикновените граждани. Бих искал да подчертая, че САЩ са световен лидер в областта на науката и техниката.

Трябва да вземем под внимание това, че споразумението се основава на принципите на взаимна изгода и също така насърчава участието в съвместни дейности като общи или координирани покани за съвместни проекти и достъп до програмите и дейностите на другата страна. Активно се насърчават принципи, които подпомагат ефективната защита на интелектуалната собственост и справедливото споделяне на правата върху интелектуална собственост. Споразумението предвижда също така мисиите на Европейската общност, експертните и работните групи, семинарите и срещите да бъдат организирани в Европейската общност или в Съединените щати.

Надявам се, че това споразумение ще допринесе също за успеха на Лисабонската стратегия, която се стреми да изгради Европа, основана на знанието. След създаването на Европейския технологичен институт, настоящото трансатлантическо научно и технологично сътрудничество ще породи нови възможности.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Г­жа Niebler представи доклад относно третото подновяване на споразумението между Европейския съюз и САЩ, което подкрепя решението на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати. Като взаимноизгодно споразумение, което усъвършенства научното познание и технологичния прогрес, съм радостна да подкрепя тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Подновяването на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и САЩ без съмнение е благотворно за европейските изследвания. Съкрушителното гласуване показва тъкмо това.

Все пак, опитът неведнъж сочи, че най-плодотворното научно сътрудничество се постига когато двама изследователи от две институции работят заедно по общ съвместно финансиран проект. По тази причина, за да може сътрудничеството със САЩ да придобие по­голяма значимост, призовавам Комисията ясно да установи прости, отнасящи се до проекта финансови инструменти за отпускане на безвъзмездни средства в съвместните изследвания между изследователите в Европейския съюз и САЩ. Приветствам категоричното включване в споразумението на области като биомедицината, нанотехнологиите и космическите изследвания. Бих искал да видя включени и други нови области като изследванията върху стволовите клетки. Фактът, че има оправдани етични въпроси, свързани с някои изследователски области, трябва по­скоро да навежда към размисъл в тази посока, отколкото да се превръща в пречка за общия научен прогрес.

Благодарение на предоставените безвъзмездни средства към Европейския съвет за научни изследвания в частност, Европейската общност става все по­привлекателна за американските изследователи. Европейският съюз вече разполага със средства за търсене в дългосрочен план на по­високо равнище на мобилност на учените и трябва да съдейства за притока на мозъци в Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Подновяването на споразумението за научно и технологично сътрудничество със Съединените американски щати потвърждава необходимостта от сътрудничество и взаимноизгоден обмен между Европейския съюз и САЩ в най-новите сектори за изследвания и иновации.

Включването на секторите за космически изследвания и сигурност в това споразумение бележи важна стъпка към укрепването на трансатлантическите отношения, което е приоритет за групата PPE-DE. Също така това сътрудничество трябва да покрие дейности в области от взаимен интерес на военно и гражданско равнище, включително новаторски сфери като новите космическите технологии, нанотехнологиите и изследванията в областта на отбраната.

Изразявам категоричното си убеждение, че това споразумение ще подпомогне повишаването на резултатите, постигнати при дейности, проведени на международната космическа станция, както и в специфичната област на комуникационните сателити. Освен това мисля, че сътрудничеството с трети страни е важно, особено с Русия, главно в проекти за спътникови радионавигационни системи от вида GPS-Glonass-Galileo.

Всички заинтересовани страни трябва да имат полза от ценните резултати, постигнати от една от страните, било то в гражданския сектор или във военния сектор с приложение в гражданския, защото днес безопасността и сигурността са основна грижа на гражданите по света. Споделянето на този успех е не само доказателство за взаимно доверие и съдружие, но и гаранция, че тези резултати ще бъдат използвани единствено и само в полза на човечеството.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Искам да заявя, че подкрепям доклада относно подновяването на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Съединените американски щати.

Все пак, моето устройство за гласуване не работеше и бих искала моят глас в подкрепа на доклада да се впише в протокола.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), в писмена форма. (DE) Гласувах против доклада на Angelika Niebler относно подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (A6-0006/2009).

Съдържанието на споразумението, подлежащо на подновяване, се различава от предишното споразумение в частта за космически изследвания и изследвания в областта на сигурността, които бяха прибавени. Тъй като и САЩ, и Европейската общност категорично планират да използват космическото пространство за военни цели и тъй като те определят сигурността преди всичко във военен план, разумно е да допуснем, че споразумението за сътрудничество също ще служи за военни цели.

Сътрудничество в областта на научните изследвания е от изключителна важност. Все пак, то трябва да се използва за граждански цели. Аз съм против каквато и да било военна употреба.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, предлагащ подновяване на Споразумението от м. декември 1997 г., подновено за пръв път през 2003 г., което ще позволи двете страни да продължат, подобрят и развият своето сътрудничество от взаимен интерес в областта на науката и технологията.

Това споразумение ще донесе взаимна изгода от научния и технологичен прогрес, достигнат от съответните ни изследователски програми. Ще има също така и обмен на познания, което ще бъде от полза както за нашите предприятия, така и за нашите граждани.

Това сътрудничество е част от европейската политика в областта на техническите изследвания и развойната дейност, която представлява голяма част от европейското законодателство. То ще позволи да се укрепят научните и технологични бази на европейската промишленост и да се насърчи нарасналата й международна конкурентоспособност.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), в писмена форма. (CS) Днес не гласувах в подкрепа на доклада относно подновяването на научното и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати, въпреки факта, че инвестициите на Европейската общност и САЩ в тази област са на едно от най­високите равнища в световен мащаб. Много взаимосвързани научни институти водят световния научно-технически прогрес и допринасят за решаването на редица световни проблеми. В дългосрочен план все пак, бих отправила критика към нежеланието на Комисията и на Съвета да постигнат споразумение със САЩ на основата на общи етични принципи по отношение на науката и изследванията. Притеснява ме това, че настоящото споразумение отново не съдържа такива разпоредби. Това е безотговорност към човечеството и показва липса на внимание към тези учени, които съзнателно поддържат определени етични принципи, а други не. Това важи с особена сила за биотехнологиите.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада Niebler относно подновяване на споразумението между Европейската общност и САЩ за научно и технологично сътрудничество. Това споразумение влезе в сила преди малко повече от 10 години и веднъж вече бе подновено след изтичането на първите пет години. Напълно съм съгласен, че споразумението трябва да бъде подновено отново, така че да бъде продължено насърчаването на научното и технологично сътрудничество със САЩ в общи приоритетни области, които носят полза в социално-икономически план и за двете страни по споразумението.

Удовлетворен съм също така, че условията на споразумението фактически съвпадат с подписаните преди, с изключение на няколко технически изменения. Накрая, приветствам добавянето в споразумението между Европейската общност и САЩ на космическите изследвания и сектора по сигурността.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за решение на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати, тъй като смятам, че всяко научно сътрудничество може да доведе до нови открития, които на свой ред могат да подпомогнат напредъка и развитието на човечеството. Като се има предвид, че Съединените американски щати са една от най-големите световни движещи сили в областта на научните изследвания, смятам, че подновяването на научното сътрудничество с тази държава ще бъде от полза за всяка държава­членка в Европейския съюз.

 
  
  

- Доклад: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Подновяването на споразумението за още пет години ще бъде от полза и за двете страни, тъй като ще бъде продължено сътрудничеството между Русия и Европейската общност в областта на науката и технологията.

Тъй като съдържанието на подновеното споразумение ще бъде идентично с това, чийто срок изтича на 20 февруари 2009 г., не би имало смисъл обсъжданията по подновяването на споразумението да продължат по обичайния ред.

Предвид преимуществата за двете страни, произтичащи от едно бързо подновяване на споразумението, предлага се едноетапна процедура (една процедура и един акт, отнасящ се до подписа и сключването). И двете страни по споразумението се стремят да осигурят постоянно сътрудничество (в частност относно въвеждането на дейности, при които могат да участват трети страни съобразно споразумението за сътрудничество). Изцяло съм съгласен с това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада Niebler, тъй като научното и технологично сътрудничество между Европейската общност и Русия е необходимост. Споразумението между Европейската общност и Русия трябва да вдъхновява както Европейската общност, така и Русия да се възползват от общите ползи, произтичащи от научно-техническия прогрес, постигнат чрез изследователските програми.

Това споразумение ще улесни обмена на идеи и опит в полза на научната общност, промишлеността и обикновените граждани. Отбелязвам, че това споразумение се основава на сходни принципи със споразумението, подписано между Европейската общност и САЩ в същите области, а именно науката и технологията.

Трябва да отбележим, че споразумението се основава на принципите на взаимна изгода и също така насърчава участието в съвместни дейности като „общи или координирани покани за съвместни проекти, достъп до програмите и дейностите на другата страна“.

Активно се насърчават принципи, подпомагащи ефективната защита на интелектуалната собственост и справедливото споделяне на правата върху интелектуална собственост. Освен това предложението осигурява организирането на мисии на експерти и служители от Европейския съюз, семинари и срещи в Европейската общност и Русия. Нека се надяваме, че в настоящата Европейска година на креативността и иновациите, това споразумение ще допринесе за по-ефективното стратегическо сътрудничество между Европейския съюз и Русия.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Г­жа Niebler представи доклада относно подновяване на съществуващото споразумение между Европейската общност и Русия за сътрудничество в областта на науката и технологиите. Мирното сътрудничество и работата между Русия и Европейския съюз са взаимноизгодни за усъвършенстването на научното познание и изследванията и съм радостна да подкрепя тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Подновяването на споразумението за научно и технологично сътрудничество с Русия е важна стъпка в процеса на нормализиране и заздравяване на отношенията между Европейската общност и Руската федерация, както и за успокояване на неотдавнашното напрежение.

Все пак, не е достатъчно да се нормализират отношенията по сътрудничеството в тези области. Европейската общност и Русия трябва преди всичко да намерят път за заздравяване на партньорските им отношения и за сътрудничество в областта на политиката на сигурност, главно в сферата на енергийната сигурност. Неотдавнашната газова криза подчерта необходимостта да възприемем сериозен общ подход относно въпроса със зависимостта на Европейския съюз от енергийните му доставчици.

Нека не забравяме и кризата в Грузия, която за известно време подложи на риск цялата европейска структура след края на Студената война.

Предвид всички промени, наложени от глобализацията и световната криза, Русия е важен играч, който не може да бъде пренебрегван или изключен от масата на преговорите. Все пак, Руската федерация трябва да спазва тези споразумения и стандартните международни разпоредби.

Призовавам Европейската комисия и чешкото председателство да намерят точния път за решаването на тези проблеми във възможно най­кратки срокове, за тяхно добро, както и за доброто на европейските граждани и трети страни-партньори (Украйна и Молдова).

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма. − Искам да заявя, че подкрепям настоящия доклад относно споразумението между Европейския съюз и Русия за сътрудничество в областта на науката и технологията.

Все пак, моето устройство за гласуване не работеше и бих искала моя глас в подкрепа на доклада да се впише в протокола.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), в писмена форма. − (SK) Гласувах в подкрепа на научното и технологично сътрудничество между Европейската общност и Русия, защото е необходимо да изградим здрави, устойчиви и истински добросъседски отношения с Руската федерация. Според мен сътрудничеството в областта на науката и технологията е отлично средство за изграждане на такива отношения. Европейската общност, както и Русия, е постигнала значителен напредък в областта на науката, който може да бъде взаимноизгоден и за двете страни. Общността може със сигурност да има полза от такова сътрудничество, осъзнавайки и усъвършенствайки своите собствени научни и технологични проекти. Все пак, бих искал да подчертая, че за постигането на истински добросъседски отношения са необходими също така воля и доверие.

През последните няколко дни станахме свидетели на сериозната неблагонадеждност на Русия като търговски партньор. Действията на Руската федерация породиха газова криза в много държави от Европейския съюз и това поставя под директна заплаха икономиките на държавите­членки и посочва недостатъците на енергийната зависимост от Русия. Надявам се, че в интерес на доброто сътрудничество в научната и технологичната област, подобни събития няма да се повторят в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), в писмена форма. (CS) Гласувах против сътрудничеството със САЩ, така както и гласувах против доклада относно Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Русия. Направих го по едни и същи причини. Притеснява ме това, че няма глава, посветена на общите етични граници на изследванията. Съжалявам за това, че Комисията и Съветът подценяват този аспект на изследванията, който е от голяма значимост, и дори не се опитват да поставят рамки на споразумение като това. Като че ли не е известен фактът, че поставянето на етични граници е необходимо повече от всякъде другаде в областта на науката, където предпазливостта е така нужна. Поне що се отнася до науката и изследванията, финансирани от публични фондове, сключването на международно споразумение относно етичните принципи би било напълно уместно за целите на подобно споразумение за сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Niebler относно подновяването на споразумението между Европейската общност и Русия за научно сътрудничество. Наистина, от съществена важност е да се поднови споразумението, сключено със Съветския съюз преди години. Сътрудничеството между Европейския съюз и Русия даде отлични резултати благодарение на факта, че се обединиха усилията за постигането на една единствена цел – повишаване на общото благополучие.

Затова приветствам инициативата на г­жа Niebler и подчертавам важността на продължаването и постоянството в дипломатическите отношения между Европейския съюз и Русия с оглед поддържането на международно геополитическо равновесие.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. (EN) Има няколко причини, поради които настоящото споразумение укрепва вътрешния пазар на Европейския съюз, както и сътрудничеството относно стандартите и осигуряването на защита на потребителите.

На първо място сред тях е фактът, че науката е световна дисциплина и споделянето на постиженията в тази област подпомага човечеството като цяло. Ползите, за които можем да работим заедно, са реалност в частност и като цяло.

Независимо дали става дума за намаляването на вредните емисии в автомобилната промишленост или за създаването на стратегически връзки на университетско равнище, успехът от насърчаването на това споразумение е видим.

Потребителите също са косвено облагодетелствани, тъй като най-добрите умове могат да бъдат привлечени за създаването на по­голямо доверие по въпросите от общ интерес.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Въпреки че на пръв поглед приемането на предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение (подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Русия) може да изглежда формалност от второстепенно значение, не смятам, че това е така. С нарастваща неотложност става ясно, че Русия трябва да бъде стратегически партньор на Европейския съюз, а не винаги да бъде укорявана и смятана за страшилище. Затова трябва да приветстваме всяка стъпка в посока на сътрудничеството между Европейския съюз и Русия на различни равнища и под различни форми. Освен това може да се очаква, че сътрудничеството с Русия ще изиграе много важна роля, една недвусмислено положителна роля, в настоящата тежка икономическа криза. Русия не може да бъде отделена от Европа. Тя принадлежи към Европа, независимо дали това ни харесва или не, и сътрудничеството с нея може скоро да се окаже жизненоважно за Европа.

 
  
  

– Доклад: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. (EN) Когато говорим за дивата природа, в действителност имаме предвид естествената среда, където липсва сериозна човешка дейност, с други думи – девствените райони. Дивата природа се отнася както за сушата, така и за морето.

Съществуват два различни вида отношение: едното се отнася до понятието съхранение, а другото до опазване. Те са различни. Първото може да бъде описано като „правилна употреба на природата“, а второто като „защита на природата от употреба“. Вярвам, че съхранението и опазването могат да бъдат различни, но тяхното приложение зависи от конкретния район. Например Европа е твърде малка, за да има забранени зони за гражданите. Горите покриват около една трета от земната повърхност, от която само 5 % могат да бъдат описани като дива природа.

Повечето диви райони в Европа са защитени от „Натура 2000“. Това е европейска мрежа, която вече покрива най-ценните области с най-голямо биологично разнообразие в Европейския съюз. По тази причина съм съгласен, че не се изисква ново законодателство по отношение на зоните с дива природа, тъй като повечето са защитени от „Натура 2000“. Все пак, важно е да се картографират тези зони, като се разграничат горите, прясната вода и морската дива природа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада. Има няколко причини, поради които Европа трябва да се интересува от защитата на зоните на дива природа. Първо, те служат като убежище за много видове и генетичен запас, които не са в състояние да оцелеят дори и при леко изменени условия. Също така има много видове, които чакат да бъдат открити и описани. Повечето от тях живеят в почвата или в гниещ дървен материал и са особено чувствителни към промени. Тези незасегнати зони са идеални за изследване на естествените промени и еволюцията на природата. В същото време тези области са крайно уязвими спрямо въздействието на промените в климата, предизвикани от човешката дейност извън техните граници.

Съществуват и много чисто етични причини за запазване на дивата природа в Европа. Ние имаме моралното задължение да гарантираме, че бъдещите поколения ще могат да се наслаждават и облагодетелстват от защитените зони на дива природа в Европа. Развиването на устойчив туризъм се използва като средство за придаване на икономическа стойност на дивата природа и за подпомагане на нейното съхраняване.

Затова е важно да се съставят съответни препоръки в помощ на държавите­членки на Европейския съюз, за да намерят най­добрия начин за гарантиране на защитата чрез „Натура 2000“ на настоящите и потенциалните защитени области, както и на зоните на дива природа и естествените процеси в тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на настоящия доклад, тъй като съм съгласен, че наистина трябва да пристъпим към картографиране на последните зони на дива природа в Европа. Разбира се, това не може да бъде направено без очертаването на дивата природа. Затова приканвам Европейската комисия да предприеме действия в тази област. Съгласен съм също с идеята, че трябва да насърчаваме устойчивия туризъм в тези райони и да обучаваме ръководителите по места как да опазват и защитават дивата природа.

По тази причина се присъединявам към искането на главните неправителствени организации в областта и моля Европейската комисия да даде насоки за опазването на дивата природа в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Този доклад показва, че дори най-отдалечените области на Европа попадат под контрола на Европейския съюз. Въпросът за дивата природа се състои в това, че тя трябва да остане недокосната от хората, включително от Европейския съюз. Все пак, като се имат предвид различните видове натиск върху околната среда, Комисията предложи действия за грижата и защитата на най-изолираните и отдалечени райони на Европа.

Затова като цяло подкрепям този доклад, стига само държавите­членки да запазят водеща роля в управлението, предназначението и защитата на дивата природа.

До известна степен съм скептичен по отношение на ползата от европейска стратегия за дивата природа, имайки предвид катастрофалното управление на Европейския съюз в областта на селското стопанство и рибарството. Жизненоважно е Европейският съюз да играе ролята на организация, която съдейства и предлага най-добър пример в този процес. В противен случай целият смисъл от предлаганите мерки ще бъде под въпрос.

Въпреки тези възражения, областта в югоизточна Англия, в която живея, е благословена с уединени райони с изключителна естествена красота, недокоснати от човешка ръка. Поради това подкрепям настоящия доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма. (EN) „Натура 2000“ е допринесла много за защитата на девствената околна среда. Този доклад набляга на значимостта на подобни проекти и съм напълно съгласен с докладчика, че трябва да бъдат използвани редица средства за осигуряване на защитата на тези области. Важно е да се картографират тези райони, защото може да бъде твърде късно, ако отлагаме нещата за по-нататък.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Докладът по лична инициатива на г­н Hegyi набляга на значимостта на защитата на зоните на дива природа в Европа в прилагането на съществуващите директиви, предлагайки определение за „дива природа“ като все още незасегнати зони, както и „зони, в които човешката дейност е минимална“.

Въпреки че докладът се радва на одобрение, някои места в него остават неясни. Например, дали съществуващите зони на дива природа или потенциалните бъдещи такива са предмет на обсъждане. Бих искала да знам също дали има зони на дива природа, които не са вписани като обекти в „Натура 2000“ и които потенциално биха били разгледани в настоящия доклад.

Зони, които се ползват с особено внимание от „Натура 2000“ попадат под компетенцията на различни Генерални дирекции на Комисията. Макар да съм впечатлена от работата на тези отдели и техните различни мандати, повишаването на равнището на сътрудничество и съгласуваност би могло отлично да подсили защитата, предоставена от обектите на „Натура 2000“. С удоволствие подкрепям доклада на г­н Hegyi, но съжалявам, че поради изпълнението на член 45, параграф 2, ми бе отказана възможността да го обсъждам.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада Hegyi, тъй като вярвам, че трябва да се подобри защитата и поддържането на зоните на дива природа в Европа.

Поради проблемите, свързани с околната среда вследствие на многовековната човешка намеса, зоните на дива природа днес представляват само 46 % от земната повърхност.

Смятам, че Европейската комисия трябва да състави препоръки за държавите­членки, които трябва да включват изготвяне на карта и стратегия за европейските зони на дива природа.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме в подкрепа на доклада, защото трябва да защитим природата, но чрез човешка намеса. Днес горите представляват 33 % от земната повърхност на страните от Европейското икономическо пространство, равняващи се на 185 милиона хектара. Само около 9 милиона хектара от горите (5 % от всички горски масиви) се отчитат като „дива природа“. Тези райони, заедно с растителните и животинските видове и екосистемите, от които са част, са като цяло в естествено състояние. Необходимо е тези зони на дива природа да подлежат на ефективни и специфични условия на защита, като например генетични резервати и убежища за много видове, които са неспособни да оцелеят дори при леко променени условия. Това се отнася с особена сила за кафявата мечка, вълка, риса и други едри бозайници.

Имаме моралното задължение да осигурим на бъдещите поколения възможността да се наслаждават и облагодетелстват от защитените зони на дива природа на Европа. Развиването на устойчив туризъм може да се използва като средство за придаване на икономическа стойност на дивата природа и за подпомагане на нейното съхраняване, насърчавайки обикновените хора да откриват скритата ценност на природата, без да причиняват вреди. Устойчивият туризъм укрепва възприемането на политиките за съхраняване, предвид това, че туристите вече осъзнават необходимостта от защита вследствие на собствения им опит и същевременно помага за икономическото поддържане на дивата природа, като осигурява работа за местното население.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Днес дивата природа на Европа е сведена до малка част от това, което е представлявала в миналото, така че защитата й е приоритет.

Поради това тази задача трябва да заема централно място в европейската политика за биологичното разнообразие и освен това е необходимо мрежата „Натура 2000“ да вземе предвид тези области, така че да използва по най­добрия начин услугите, свързани с околната среда, предлагани в определените обекти.

По тези причини одобрявам доклада Hegyi с надеждата, че европейските зони на дива природа могат да бъдат опазвани по­добре в името на бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям доклада, който подчертава необходимостта да се защитят 46 % от земната повърхност, представляващи дива природа, които не са особено изменени от човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Дните в човешката история, когато хората са оцелявали, борейки се със суровата природа, са вече отминали. В нашата част от света, макар все още да трябва да се защитаваме от атаките на природата, вече се налага да запазим природата от човешката намеса и господство. Трябва да сторим това заради самите нас – заради нашия интерес да опазим богатството на биологичното разнообразие и заради нуждата да опазим планетата, на която имаме шанса да живеем. Именно поради тези причини трябва да полагаме усилия за опазването на дивата природа на Европа, особено в най­отдалечените региони, където разнообразието има толкова голямо значение. Същите предписания изискват интервенцията и разпоредбите да бъдат балансирани и зачитани. Ако имаме желание да насърчим нов начин на отношение към нашите селски райони, не трябва да допускаме необратимо завишаване на човешката дейност в тези области. Защитата на дивата природа, особено там където е налице човешка дейност, трябва да означава насърчаване на равновесието, предпазване и устойчивост. Не бива да поставяме непосилни ограничения за селския живот или да заставяме хората да изоставят вече изтощени места.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувам в подкрепа на доклада Hegyi относно дивата природа в Европа. Вярвам, че Европейският съюз трябва да прояви по­голяма загриженост към зоните на дива природа, тъй като те представляват убежища и резервати за много видове, които не могат да оцелеят в променени условия. Още повече, не трябва да се забравят етичните причини за взимането на това решение.

Ние, европейските граждани, имаме морално задължение да дадем възможността на бъдещите поколения да се облагодетелстват от защитените зони на дива природа в Европа. Поради това приветствам инициативата на г­н Hegyi, целяща подпомагането на развитието на устойчивия туризъм – истински показател за икономическата стойност на дивата природа.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на настоящия доклад поради това, че според мен Европа трябва да защити дивата си природа и да допринесе за поддържането на националните си паркове. Според доклада „Дивата природа в Европа“, съществуват 10 национални парка в няколко европейски области. Поддръжката и защитата на тези национални паркове означава също така защита на видовете животни и птици, които ги населяват.

С оглед на факта, че някои от тези видове са пред изчезване, смятам, че Европейският съюз трябва да действа по­активно за изграждането на програми, които ще подпомогнат съживяването на популациите на тези видове и повторното заселване на райони, в които, за съжаление, някои видове животни и растения са вече изчезнали.

В тази насока считам, че са необходими следните мерки: задълбочен анализ на дейностите, свързани с обезлесяването на райони, които не принадлежат към националните паркове, както и разработване на специфични проекти, свързани със залесяване на вече обезлесени райони. Лично аз давам силната си подкрепа за всеки подобен проект и в тази връзка бих искал да поздравя докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Терминът дива природа се отнася до естествена среда, която не е била значително изменена от човешката дейност. Дори сега 46 % от земната повърхност се описват като дива природа.

Съществува разлика между понятията съхранение и опазване. Първото включва правилна употреба на природата. Второто предполага защита на природата от експлоатация. Според мен природата се нуждае от защита, но с помощ от човека. Европа е твърде малка, за да има забранени територии за гражданите й. Въпросните територии са изключително ценни. Те могат да бъдат използвани по начин, който не застрашава околната среда, чрез разработването на нови проекти в областта на туризма.

В същото време, тези територии са особено податливи на влиянието на промените на околната среда, причинени от човека. Наше морално задължение е да осигурим на следващите поколения възможността да видят и усетят истинската дива европейска природа. Развитието на устойчивия туризъм може да посочи начин за извличане на полза с икономическо значение от зоните на дива природа, както и за осигуряване на ресурси за тяхното опазване.

В Европа възникна интересна инициатива, отнасяща се до програми, насочени към дивата природа и устойчивия туризъм. Имам предвид фондацията „PAN Parks“, чиято цел е развитието на устойчивия туризъм в тези територии.

Не се налага въвеждането на ново законодателство по отношение на дивата природа, но въпреки това Европейската комисия трябва да изготви съответни препоръки с цел осигуряване на съдействие на държавите­членки на Европейския съюз относно най­добрия подход за опазване на съществуващите или потенциалните зони на дива природа, които могат да бъдат включени в мрежата „Натура 2000“.

 
  
  

– Доклад: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) В близките години, авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията бе най­бързо развиващият се отрасъл в сектора на авиацията. Летищата в моя избирателен район в североизточна Англия, като Newcastle и Durham Tees Valley, са известни с пилоти-любители и с нарастващия брой хора, занимаващи се с бизнес. Следователно това е подсектор, която се нуждае от подкрепа и практично регламентиране.

Впечатлен съм от ангажираността на Комисията във връзка с пропорционално регламентиране на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията. Този подход бележи значителна промяна в съпоставка с редица предишни предложения, свързани с транспорта и следва да бъде приветстван. Въпреки това, необходимо е да следим за това този сектор да продължава да се развива устойчиво без бюрократични затруднения, с които твърде често се характеризират предложенията на Комисията.

Неизбежно със задълбочаването на икономическата криза този сектор скоро ще залезе. Все пак, авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията имат значителен принос за икономическия растеж, особено на регионално равнище, както ние в североизточна Англия можем да потвърдим.

Гласувах в подкрепа на настоящия доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Съгласен съм с докладчика относно необходимостта да се изтъкне значението на събирането на данни, пропорционалното регламентиране, капацитетът на летищата и въздушното пространство и устойчивостта на околната среда, като в същото време се признава значението на една от най­бързо развиващите се индустрии на нашето време. Призоваваме да се постигне баланс по посочените въпроси, така че да не се възпрепятства бизнеса, а да се подпомогне устойчивото му развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Г­н Queiró, член на Европейския парламент отговори на Съобщението на Комисията относно „Дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията” и открои някои области, в които съображенията, свързани с политиката за сектора на въздухоплавателните средства, изпълняващи нетърговски полети, в авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията оказват допълнително въздействие. Особен интерес представлява повишаването на компетентността на Общността в секторите за сигурност и безопасност, както и въздействието върху сектора на инициативи на Общността като например Единното европейско небе и системата за управление на въздушното движение.

От първостепенна важност е гарантирането на безопасност, докато бъде осигурено отговорно отношение към въпросите на околната среда в сектора както по отношение на шума, така и по отношение на намаляването на вредните емисии. Равнището на ръста в сектора, както и разнообразният му характер, налагат необходимостта от бъдещо регламентиране. Настоящото съобщение посочва пътя за развиване на бъдеща политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. (DE) Гласувах против доклада на Luís Queiró относно бъдещето на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията.

Без съмнение броят на полетите с общо предназначение и бизнес полетите значително е нараснал, което се отразява на влиянието върху околната среда.

Все пак, смятам, че инвестирането в разширението на летищата е погрешният подход, защото това само ще доведе до по­голямо търсене при полетите и по­голяма натовареност на въздушното движение. Трябва да намерим алтернативи, така че равнището на въздушното движение да не се повишава и замърсяването да остане в рамките на допустимото.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията е процъфтяващ сектор, който се характеризира с повишено равнище на приспособимост и гъвкавост – характеристики, които противоречат на строгата рационалност при големите летища в частност. По тази причина подкрепям препоръките на моя колега Luis Queiró, относно последователното прилагане на принципите на пропорционалност и субсидиарност в тази област въз основа на всеки случай, при условие че всички изисквания за безопасност и сигурност са изпълнени.

Обръщам се към държавите­членки, да вземат под внимание всички препоръки на Комисията и докладчика, особено тези, отнасящи се до постигането на по­голяма ефективност на капацитета както на големите, така и на регионалните и местните летища.

Всъщност, като докладчик за Единно европейско небе ІІ и за разширяването на правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), взех предвид необходимостта този сегмент от сектора на въздухоплаването да разполага с всички необходими условия за устойчиво развитие в полза на индустрията и в крайна сметка на пътниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада на г­н Queiró относно дневния ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията. Разбира се, предупредени сме, че по отношение на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията се изисква нова европейска политика.

Това е така, защото е налице постоянно увеличаване на общия оборот на компаниите в сектора на гражданското въздухоплаване. Действително според приблизителни изчисления, броят на пътниците, ползващи бизнес авиацията може да се удвои в следващите десет години. Освен това като цяло трябва да признаем и предимствата на този вид авиация в икономически и социален аспект.

Поради това приветствам доклада на моя колега и се надявам, че потенциалът на сектор, който се радва на забележителен ръст, може да бъде напълно използван в бъдеще.

 
  
  

– Доклад: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. − (EN) Публичният сектор се възпрепятства от традиционните методи, свързани с предоставянето на услуги в областта на научноизследователската и развойна дейност. Това може да бъде променено чрез така наречените доставки на развойни продукти. Доставките на развойни продукти представляват специфичен подход към публичния сектор с оглед осигуряването на научноизследователска и развойна дейност.

Европейският съюз се нуждае от по­широка иновационна стратегия. Това, което наричаме доставки на развойни продукти трябва да се разглежда като част от стратегията. Това е от съществено значение за повишаване на способностите за иновации на Съюза и за подобряването на обществените услуги за европейските граждани. Публичният сектор в САЩ изразходва 50 милиарда USD за осигуряването на научноизследователска и развойна дейност. Европа изразходва 2,5 милиарда USD. Очевидно е, че доставката на развойни продукти е от ключово значение, съдействайки на публичния сектор в Европа да се справи със сериозните обществени предизвикателства.

Един от съществуващите проблеми в Европейския съюз е липсата на преценка във връзка с оптимизирането на предоставянето на услуги в областта на научноизследователската и развойна дейност. Проблемът е последица от така наречените изключителни права върху разработките. Компании, разработили продукт или услуги за публичен орган, не могат да използват разработките си за други клиенти. Доставките на развойни продукти ще се противопоставят на тази аномалия. Това предполага специфичен подход, който включва разпределянето на рисковете. Друга последица ще бъде рентабилното развитие на иновативните решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Благодаря ви, г­н Председател. Ще гласувам „за“. Смятам, че доставките на развойни продукти имат потенциала да насърчат иновациите, както и че това може да обезпечи и повиши високото качество на обществените услуги в Европейския съюз.

И не само това. Договорите за доставки на развойни продукти предоставят големи възможности за малките и средни предприятия по отношение на обществените поръчки, както и във връзка със световния опит и развитие в тази област. Действително те се характеризират с по­голяма достъпност за малките и средни предприятия в сравнение с големите традиционни търговски договори.

Въпреки всичко това се страхувам, че това, което се предлага, няма да успее да привлече малките и средни предприятия, осен ако начинът на действие на тези договори не е прозрачен, особено в интероперативен контекст и не се осигури по­нататъшна яснота относно някои процедурни аспекти, включително осигуряването на държавна помощ и интелектуална собственост, така че да се създадат стабилни и прозрачни условия за обществените структури и предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Настоящият доклад налага трезво преосмисляне: предвид всички разисквания по Лисабонската програма и превръщането на икономиката на Европа в най­конкурентната в рамките на следващата година, бях шокиран да прочета, че публичният сектор в САЩ изразходва 50 милиарда USD годишно за научноизследователската и развойна дейност.

Тази сума е 20 пъти по­висока от съответната, отделяна в Европа и представлява приблизително половината от общата разлика между Европа и САЩ по отношение на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност.

Приветствам настоящия доклад на моя колега Malcolm Harbour, който начерта път, по който Европа може да започне преодоляването на голямото различие в продуктивността. Ключът към този процес е заложен в заглавието: насърчаване на иновациите.

Според мен, най­добрият начин за постигане на целите на този доклад е Европейският съюз да обезпечи насърчаването на иновациите и технологичното развитие, вместо да поставя нормативни препятствия.

Предвид съществената роля на публичните доставки за насърчаването и поддръжката на нови технологии, подкрепих настоящия доклад. Надявам се, че принципите, заложени в него, ще бъдат от полза на местните органи в моя регион в североизточна Англия.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Съгласен съм с докладчика относно иновациите, особено в области като здравеопазването, застаряването и сигурността. Доставянето на развойни продукти ще ограничи възможностите за грешки и следователно трябва да се използва като средство за иновативна мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Моят колега, г­н Harbour, представи доклад по собствена инициатива във връзка с насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа. Достъпът до подобни услуги по справедлив и еднакъв за всички начин е от съществено значение за пълноценното функциониране на свободния пазар. Настоящото съобщение разглежда въпроса за фазата, свързана с научноизследователските и развойни дейности по даден развоен продукт.

Доставянето на развойни продукти представлява специфичен подход за публичния сектор с цел да се ангажират научноизследователските и развойни дейности с оглед насърчаване на иновациите, за да се осигури устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа. Обхватът на разглежданите обществени услуги покрива здравеопазването, образованието, сигурността, климатичните промени и енергийната ефективност – въпроси, които благоприятстват обществото като цяло. Приемането на тази стратегия ще направи възможно рентабилното развитие на нови, иновационни решения и с оглед на това аз подкрепих това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), в писмена форма. (PL) Публичните доставки в областта на научноизследователските и развойни дейности в Европа представляват незначителен процент от публичните доставки като цяло. Европа не изглежда в добра светлина в сравнение със Съединените американски щати, чийто публичен сектор отпуска 50 милиарда USD годишно за публични доставки в областта на научноизследователската и развойна дейност – сума, 20 пъти по­висока от тази, изразходвана в Европа. Това е неуместно, ако наистина искаме да подсилим иновативните ни възможности.

Струва си да отбележим, че редица стоки и услуги, в наличност днес не биха съществували, ако не бяха налице обществените ресурси. Спътниковата навигационна система GPS и полупроводниковата технология представляват само два от многото примери.

Европа се нуждае от технически подобрения в редица области като здравеопазването, устойчивия растеж и сигурността. В много от тези области все още са възможни нетърговски решения или, ако са търговски, са необходими по­нататъшни действия в областта на научноизследователската и развойна дейност. Доставките на развойни продукти представляват един от способите за отстраняване на различието между търсенето и предлагането в публичния сектор, предоставящ на публичните органи възможността да подобрят предлаганите от тях услуги.

Също така доставките на развойни продукти представляват съществена възможност за малките и средни предприятия. Иновативният потенциал на последните е огромен и благодарение на обществените ресурси, те имат възможността да развият и продадат решенията, разработени за други клиенти.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, горещо приветствам доклада на г­н Harbour относно доставките на развойни продукти: насърчаване на иновациите с цел обезпечаване на устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа. От изключителна важност за Европейския съюз е да се изправим срещу социалните предизвикателства по подходящ начин, така че да се осигури значително подобрение в обезпечаването на обществените услуги.

Погледнато от този ъгъл, доставянето на развойни продукти може да подпомогне преодоляването на различието между търсенето и предлагането в публичния сектор. Съгласен съм с докладчика, който подчерта необходимостта от обучение на потребителя по отношение на иновациите в обществените договори, тъй като професията е тясно специализирана и е необходимо включването на добре обучени служители.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Доставките на развойни продукти се осигуряват, когато публичният сектор прави поръчки в областта на научноизследователски и развойни дейности и по този начин се насърчават иновациите и се обезпечава устойчивостта и високото качество на обществените услуги.

Доставките на развойни продукти са безкрайно важни с оглед засилването на иновационния потенциал на Европейския съюз като цяло, чрез подобряване на обществените услуги, предлагани пряко на гражданите, както и чрез премахване на разликата между търсенето и предлагането в публичния сектор.

Добър пример за решение, изготвено на основата на публичните доставки, е навигационната система GPS.

В Съединените американски щати финансирането, предназначено за поръчки в областта научноизследователски и развойни дейности, представлява стойност, която е 20 пъти по­голяма от съответната за Европейския съюз.

За малките и средните предприятия обществените поръчки са ценна възможност за придобиване на опит. Договорите по доставките на развойни продукти са благоприятни за малките предприятия, тъй като те често не отговарят на изискванията за обикновени обществени поръчки.

Европа трябва спешно да разработи цялостно решение за усъвършенстване на употребата на доставките на развойни продукти не само от националните органи, но и на местно и регионално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Преди всичко, бих искал да поздравя г­н Harbour за изготвения от него доклад, за начина, по който отразява работата на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Приемането на настоящия доклад, изготвен по собствена инициатива от г­н Harbour, ще подпомогне иновациите в областта на научните изследвания и развойната дейност в Европейския съюз. Трябва да оползотворим това, което постигнем чрез доставките на развойни продукти. Обществените поръчки представляват област, която в перспектива предлага огромни възможности за малките и средни предприятия, като доставките на развойни продукти са по­лесно достъпни в сравнение с широкомащабните договори за обществени поръчки.

Трябва да следваме примера на САЩ и да се съсредоточим повече в доставките на услуги в областта на научните изследвания и развойната дейност. Трябва да очертаем рамките на една благотворна политика по отношение на развойните продукти с оглед повишаването на иновативната база на Европейския съюз. В настоящия момент фирми, които са развили продукт или услуга за конкретен обществен орган, нямат възможност да използват отново разработките си за друг потенциален клиент, което е основна финансова бариера за осигуряването на конкурентни решения. Доставките на развойни продукти позволяват рентабилно развитие на иновативни решения.

 
  
  

– Доклад: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh и Inger Segelström (PSE), в писмена форма. − (SV) Решихме да гласуваме против доклада на г­жа Laperrouze, тъй като според нас окончателният доклад е небалансиран и нарушава правото на държавите­членки да вземат решение относно въпроса за използването, развиването или инвестирането в ядрената енергетика. Подкрепяме общите научни изследвания за ядрена безопасност например, но на няколко места твърде ясно личи, че докладът подкрепя ядрената енергия. Тези решения трябва да бъдат взети на национално равнище във всяка държава­членка.

Освен това като цяло подкрепяме инвестициите в енергийната инфраструктура, но се колебаем относно одобряването на всички проекти и инвестиции, предложени за одобрение от докладчика. Искаше ни се да видим по­ясни критерии, за да можем да подкрепим подобна позиция, особено в светлината на разискванията по проекта „Северен поток“.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. (EN) Преди всичко, Европа трябва да насочи усилията си да подпомогне своите членове в търсенето доставки на газ и петрол. Има вероятност Малта да притежава запаси от изкопаеми горива по морското й дъно. Пълна експлоатация не би могла да бъде извършена поради спорната средна линия между Малта и северноафриканските й съседи. Това не трябва да бъде двустранен въпрос, тъй като е в интерес на Европа да намери решение от името на своята държава­членка.

Въпросът за ядрената енергия отново е на преден план. Съществуват доводи за и против. Разискванията по отношение на ядрената енергия не стихват. Не може да не отбележим възможността да оценим доставката на този вид енергия.

Уведомен съм, че Малта е разглеждала възможността за внос на ядрена енергия от Франция. Достигайки Малта, тази енергия ще бъде под формата на електричество и негативните страни, които се свързват с ядрените централи, няма да имат почва. Тази енергия ще бъде по­евтина от доставяната чрез газопровод от Сицилия. Няма да се наложи Малта да предприема необходимите капиталови разходи за изграждането на енергийна централа.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), в писмена форма. (EN) Приветствам отпуснатите тази седмица от Европейския съюз 100 милиона EUR за подпомагане изграждането на нова електрическа мрежа между източното крайбрежие на Ирландия и Уелс.

Този нов проект е част от пакета за икономически стимул на стойност 3,5 милиарда EUR, който бе обявен от Европейската комисия миналата седмица в Брюксел. Това ще подпомогне изграждането на най­съвременни енергийни мрежи, които в бъдеще изцяло ще гарантират сигурността на енергийните доставки за Ирландия.

Освен това Европейският съюз ще подкрепи финансово нови проекти в областта на алтернативната енергия, като това включва вятърната енергия.

Като член на Комисията по околна среда в Европейския парламент проследих развитието на разискването по енергийните доставки.

Всички ние трябва да се замислим за случилото се в последните седмици във връзка с енергийните доставки от Русия за Европейския съюз през Украйна.

Действителността показва, че ние в Европейския съюз трябва да прекъснем пълната си зависимост от руските енергийни доставки. Необходимо е да развием други енергийни сектори.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Благодаря ви, г­н Председател. Гласувам „за“. Смятам, че различните форми на възобновяема енергия като вятърната и слънчева енергия, водноелектрическата или геотермална енергия, биомасата или морските източници, потенциално представляват най­съществения енергиен източник за Европейския съюз. Те ще спомогнат за стабилизирането на цените на енергията и намаляването на енергийната зависимост.

Поради това от особена важност е да се въведе европейска енергийна политика, която ще позволи същественото преминаване към ефективни енергийни технологии с ниско равнище на емисии на парникови газове, които да покриват нуждите ни от енергия. Ако енергийната ефективност и спестяването на енергия продължат да бъдат приоритет заедно с развитието на източниците на възобновяема енергия, съгласен съм, че до 2050 г. ще бъде възможно да отговорим на енергийните ни изисквания, използвайки източници с минимални емисии на парникови газове. Съгласен съм също, че е от голяма важност да се подходи систематично въз основа на взаимодействието между различните сектори. Накратко, дългосрочните предизвикателства по отношение на енергията и климата както на европейско, така и на световно равнище са изключителна предпоставка за насърчаването на нови бизнес модели във всички икономически области с оглед насърчаването на иновациите и предприемачеството, които не застрашават околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Нямаме единна европейска енергийна политика. Всяка държава защитава своите интереси. Бяха отпуснати допълнителни 5 милиарда EUR за електроенергийните връзки и широколентовия интернет в Европейския съюз. Това е историческо събитие, тъй като за първи път в историята на Европейския съюз Европейската комисия отново разисква бюджета и предложи такъв проект. Това е от особена важност за Литва предвид това, че досега тя няма електрическа връзка нито с Швеция, нито с Полша и представлява един енергиен остров. Енергийните връзки са инвестиция, която няма значителна финансова възвращаемост. Поради това подобни жизнено необходими проекти трябва да бъдат финансирани от фондовете на Европейския съюз. Днес Литва купува газ за около 500 USD, докато други държави в Европейския съюз, разположени доста по­далече от Русия в сравнение с Литва, плащат по­малко за газ. Бихме спечелили много, показвайки нашата солидарност и единомислие в диалога с „Газпром“ по отношение на цените.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Трите основни цели – сигурността на доставките и солидарността между държавите­членки; справянето с климатичните промени (инициативата „20-20-20“ до 2020 г. и целта да се намалят емисиите на парникови газове с 50-80 % до 2050 г.) и икономическият растеж на Европейския съюз (постигането на най­добрите цени, като същевременно се избегне нестабилността на цените) – са от първостепенна важност при разискванията относно европейската енергийна политика. Трябва да вземем под внимание политиката, следствие на децентрализирането на енергийните източници, както и да насърчим новите видове възобновяема енергия.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Аз и моите колеги, британски консерватори, приветстваме стратегическия подход относно доставката на енергия, който се съдържа в доклада Laperrouze относно втория стратегически енергиен преглед.

Гласувахме против препратките към Договора от Лисабон съгласно нашата последователна политика на противопоставяне на този договор. Все пак, поради наличието на препратки към Договора от Лисабон, срещу които не можем да гласуваме, взехме решение да се въздържим от окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Laperrouze относно стратегическия анализ на енергийната обстановка в Европейския съюз, защото той определя, че бъдещата европейска енергийна политика трябва да включва планове за действие в извънредни ситуации, реализирането на проекти за диверсифициране на източниците, както и новите цели във връзка с климатичните промени.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Ние гласувахме против този доклад, защото не сме съгласни с много от изложените в него предложения, тъй като те се основават на свободната конкуренция и либерализирането на пазара в един стратегически сектор, в който са от съществено значение съществуването на публични политики и публичната собственост на основните средства за производство на енергия.

Ние гласувахме обаче в подкрепа на някои предложения. Например ние също сме загрижени за сигурността на изкопаемите енергоизточници, каквито са нефтът и природният газ, както и от твърдението на докладчика, че световното производство трудно ще надхвърли 100 милиона барела на ден (понастоящем 87 милиона), докато се прогнозира, че нуждите ще възлизат на 120 милиона барела на ден през 2030 г., както и от съществуващия риск от сериозна криза през следващото десетилетие.

Ние също така сме съгласни, че в областта на енергетиката трябва да се предприемат повече проучвания, по-конкретно по отношение на преобразуването на ядрените отпадъци и ядрения синтез.

Въпреки това, ние се противопоставяме на опита икономическите групи в Европейския съюз да се поставят в по-силна позиция по отношение на публичните дружества от трети страни и този доклад да бъде използван с цел да се защити Договора от Лисабон и да се изиска неговото ратифициране.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада Laperrouze относно втория стратегически енергиен преглед въпреки неговия (според мен) свръхентусиазъм по отношение на ядрената енергия. Не подкрепям ранното затваряне на безопасни ядрени електроцентрали, но моят ентусиазъм по отношение на новите централи е силно ограничен. В моя район, югозападна Англия, имаме възможност да построим бент през Северн, който е с много малък потенциал да разруши околната среда, а производителността му се равнява на две ядрени електроцентрали и задоволява по един „зелен“ начин 5 % от енергийните нужди на Великобритания.

Аз също така гласувах в подкрепа на изменение 22, внесено от Зелените, в което се посочват закъснението и повишаващите се разходи по проекта ITER за ядрен синтез. Не подкрепих базирането на този съвместен проект в Европа, тъй като домакинът заплаща несъразмерна част от общия бюджет. По този начин аз подкрепих Япония, която искаше да стопанисва това „главоболие“. Оказах се прав далеч по-рано от предвиденото.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Всички осъзнаваме, че енергията е огромно предизвикателство за държавите-членки. Икономията на енергия, повишената енергийна ефективност, изследването на жизненоважната от търговска гледна точка възобновяема енергия и на новите технологии за транспортиране и диверсифицирането на доставките са все познати пътища за намаляване на зависимостта на държавите-членки. Ние не поставяме под съмнение нуждата от известно сътрудничество, дори организация на междуправителствено равнище и солидарност между държавите.

Въпреки това, в действителност от доклада изглежда, че съставянето на енергийна стратегия и сигурността на доставките са по-маловажни от въвеждането на единна енергийна политика или от въвеждането на единна газо- и електропреносна мрежа под покровителството на единен европейски регулатор за всеки сектор. Днес изборът, нуждите, възможностите и капацитетът на различните държави се различават изключително много.

Този чувствителен въпрос наистина е от стратегическо значение и, като такъв, може да бъде оставен само на независимото решение на държавите в съответствие с техните интереси. Въпреки това, целта отново остава повишаване на правомощията на бюрокрацията в Брюксел. На този факт трябва да благодарим за създаваните проблеми, обхващащи всичко от ескалиране на цените на електричеството до редовни прекъсвания.

Ето защо ние гласувахме против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Докладът отново предлага ядрената енергия като възможност, въпреки че тази енергия не е конкурентоспособна, а уран се получава при опасни условия, които предизвикват етническа дискриминация и оказват неприемливо въздействие върху здравето.

Поради проблема с глобалното затопляне въглищата не могат да бъдат приети за „преходна съставна част“.

Считам, че „диверсифицирането на енергийните източници на Европейския съюз“ е свързано с експлоатацията на изкопаемите източници в Каспийско море. Газовите и нефтените полета в района на Кашаган подлагат на натиск населението и неговите природни ресурси: добиването на нефт, богат на сулфиди, заплашва здравето на населението и биологичното разнообразие.

Диверсифицирането на енергийните доставки предполага, че съществуват газо- и нефтопроводи, за да се транспортират ресурсите в Европейския съюз. Проектите TBC и „Набуко“ засягат политическата стабилност на нашите съседи. Ние имаме задължението да не позволяваме нашите енергийни нужди да заплашват тяхната стабилност. Населението на Южен Кавказ трябва да има икономическа и социална полза от добиването на енергия на неговата територия.

В Африка трябва да бъде подходящо възнаградено производството на слънчева енергия, предназначена за задоволяване на нашите нужди.

Защо в доклада не се казва, че възобновяемата енергия и икономията на енергия са отговорът в бъдеще? Аз гласувам против този доклад във вида, в който е понастоящем.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), в писмена форма. (LT) За да се гарантира енергийната сигурност на Еввропейския съюз, необходим е общ енергиен пазар на Европейския съюз, в който да бъдат обединени всички членки на Общността, преди всичко прибалтийският регион. Зависимостта на страните в този регион от Русия, като единствен доставчик на енергийни ресурси, пречи на енергийната сигурност, не само на тези страни, но и на Общността като цяло. Следователно е необходимо да се позволи свързването на прибалтийските страни с мрежите на Европейския съюз чрез приоритетни и достатъчно финансирани европейски проекти. Диверсифицирането на енергийните източници и доставчици не може да остане проблем на самите държави-членки. Той трябва да бъде решен на равнище Европейски съюз. Затова аз особено подкрепям докладчика в призива й към Комисията да изготви европейски стратегически план, който би предвидил дългосрочни инвестиции, предназначени да задоволят нуждите от бъдещо производство на електроенергия, и конкретни насоки за инвестиране в ядрената енергетика. Тъй като финансовата криза засегна особено силно строителния сектор, така е и в Литва, искането на докладчика за „по-големи усилия за решаване на въпросите с окончателното съхранение на отработеното ядрено гориво и по-специално във връзка със силно радиоактивните отпадъци“, става особено актуално със затварянето на ядрената електроцентрала Ignalina.

Споразуменията за партньорство и сътрудничество (по-конкретно с Русия) трябва да бъдат средство за гарантиране на интересите на всички членки на Европейския съюз, а държавите-членки на Европейския съюз трябва да се придържат към принципите на солидарност и единство при обсъжданията с енергийни доставчици от трети страни. Само обединена Европа би могла да бъде силна и конкурентоспособна във века на бързата глобализация.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Въпросът за енергийната сигурност на Европейския съюз е редовно появяваща се тема, която става изключително актуална, ясно показвайки, че има дълбоко заложени, нерешени проблеми. Неотдавнашната газова криза демонстрира абсолютната необходимост държавите-членки да обединят сили на равнището на Общността и да покажат солидарност и в кризисни ситуации, и при изработването и осъществяването на съвместни решения, които са от взаимна полза.

Разположена на източната граница на Европейския съюз, Румъния осъзнава и рисковете, и ползите от това геостратегическо положение. По тази причина Румъния подкрепя и подпомага, от една страна, изграждането на алтернативни пътища за пренос на енергия, главно газопровода „Набуко“, докато, от друга, подкрепя процеса на изясняване и укрепване на партньорството с Русия, която е главен участник на международната сцена, не само в този противоречив сектор, включващ доставката на енергийни ресурси.

Имайки предвид това, препоръките, направени от докладчика относно южноевропейския коридор, особено „Набуко“, и взаимовръзката между газовите и електрическите мрежи, преминаващи от север на юг в Югоизточна Европа, трябва да бъдат обмислени и осъществени колкото е възможно по-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Газовата криза, която току-що преживяхме, ясно показа още веднъж колко важни за Европейския съюз са сигурните, благонадеждни и евтини енергийни доставки. Притеснително е, че ядрената енергия изведнъж се представя като „климатосъобразна“, като част от разискванията за енергията и че реакторите, които достигат края на своя полезен живот и за чието извеждане от експлоатация бяха похарчени милиони субсидии, изведнъж се активират отново. Това вероятно е в резултат от факта, че Европейският съюз пренебрегна газовия спор и изостави източните държави-членки в критичен момент. Това е урок за бъдещето. Ние трябва да намалим консумацията на енергия, въпреки критичното съмнение дали задължителното въвеждане на енергоспестяващи крушки ще постигне това, и трябва да настояваме за употребата на алтернативни форми на енергия. Докато фокусът на бюджета обаче пада върху ядрената енергия, това никога няма да стане и новите енергийни технологии ще бъдат маргинализирани.

Въпреки че обсъжданията, свързани със сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз са важни, те не трябва да водят до подкрепа на влизането на Турция в Европейския съюз по причини, свързани с енергийната политика. Дори ако Турция не стане членка, планираните нефтопроводи все пак ще могат да преминават през Турция и все пак ще бъде възможно да се осъществят инфраструктурните проекти за газа.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), в писмена форма. (IT) Оценявам високо работата на г-жа Laperrouze и затова гласувах в подкрепа на доклада. Надявам се само, че идеите и данните, които тя е приложила в своя доклад ще бъдат адекватно оценени от Комисията и интерпретирани по възможно най-позитивен и широкообхватен начин.

Надявам се, че впоследствие няма да се появят никакви пречки за възможно най-бързото определяне на проектите, засягащи инфраструктурата, и че те ще бъдат оценени в съответствие с приоритетите, които се отнасят единствено до сроковете за развитие, финансовата структура, наличните доставки и връзката между обществената подкрепа и частния ангажимент.

В тази връзка с представянето на предложенията на Комисията за Европейски план за възстановяване, с план за финансова подкрепа на някои проекти, Средиземноморският регион се пренебрегва чрез изключването на тръбопровода за природен газ Алжир-Сардиния-Италия (включително участъка в Италия) от европейските проекти с най-висок приоритет.

Аз все пак се надявам, че ние можем да постигнем постепенен напредък в сферата на диверсифицирането на източниците и пътищата за доставка, използвайки новите възможности за инфраструктура, където тя липсва.

Надявам се, че механизмите на солидарност няма да допуснат изкривяване на пазара или да предизвикат прекомерно тежки процедури. Надявам се, че Енергийната харта ще бъде в състояние да играе основна роля заедно с разширяването на Енергийната общност, по-специално по отношение на транзитиращите страни, включително в областта на възобновяемите енергийни източници.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Контекстът, в който се обсъжда предвидената като дългосрочна стратегия, оказва решаващо влияние върху резултата от анализа и съдържанието на предложенията. Разискването по стратегическия енергиен преглед не е изключение. В този контекст обаче има повтарящи се показатели, подсказващи, че той е по-скоро постоянен, отколкото временен. Тези показатели включват енергийната зависимост (без значение от Русия или от основните страни производителки на петрол) и нейните последствия; повишаващите се цени на енергията поради по-високите цени, предизвикани от завишеното глобално търсене или поради намалената покупателна способност на държавите, чиито средства са се изчерпали вследствие на суровата икономическа криза; и екологичните последствия на различни нива от непрекъснато повишаващото се глобално потребление на енергия, които икономическата криза най-вероятно няма да промени. Всички тези фактори насочват вниманието към необходимостта от стратегически подход, основан на по-слабата зависимост и в резултат на това по-голямо разнообразие (и на доставчици, и на консумирана енергия); по-голяма ефективност; непрекъснати усилия за изследване на алтернативната енергия; по-голяма интегрираност; и в същото време развитие на производствените капацитети на местно равнище, по-специално на онези, използващи алтернативни енергийни източници. Това е огромно предизвикателство, но е и стратегически въпрос, който ние не можем да пренебрегнем.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Laperrouze относно втория стратегически енергиен преглед. Съгласен съм, че ние трябва да определим реална основа за бъдещата европейска енергийна политика, предназначена да осъществи целите за сигурност на доставките, борба с климатичните промени и икономически растеж на Европейския съюз.

Подобно на докладчика, и аз подчертавам значението на учредяването на европейски фонд за гарантиране на нетърговските рискове за някои проекти за производство и пренос на енергия, които са от европейски интерес, така че да бъдат насърчени инвестициите във всички мрежи.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. (EN) Европейският съюз има амбициозни планове за справяне с риска ресурсите да бъдат силно ограничени, тъй като населението по света изисква повече енергия. Отговорите при поддържането на сегашната сигурност на доставките и разработването на ефективни невъглеродни енергийни източници, не са взаимно изключващи се.

Безопасността на нашата околна среда и предотвратяването на настъпването на енергийна бедност сред онези хора, особено в югоизточна Англия, които живеят при фиксирани доходи, са еднакво важни цели.

Ето защо подкрепям съчетаването на технологичните решения за енергийни доставки в Европейския съюз. Зачитам необходимостта от предпазливост по отношение на ядрената промишленост от гледна точка на безопасността, но считам, че тя предлага известна степен на сигурност: ако се лишим от този процес сега, това би било пагубно за много от моите избиратели с фиксирани доходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Докладът относно втория стратегически преглед на енергийната политика демонстрира твърде малко по отношение на съгласуваността. По мое мнение, общият ангажимент за постигане на енергийно ефективна икономика би трябвало да получи първостепенен приоритет в европейската енергийна политика. Ограничаването на потреблението на енергия трябва да придобие абсолютен приоритет в стремежа за постигане на целите по отношение на изменението на климата, устойчивото развитие, иновациите, създаването на работни места и конкурентоспособността. В действителност подход като този е много ефективен и евтин начин за запазване на непрекъснатите енергийни доставки. Както вече беше споменато, той създава голям брой работни места и за висококвалифицирани, и за неквалифицирани работници.

Европейската енергийна политика трябва с оглед на бъдещето да отдели дължимото внимание на променящия се начин, по който се консумира и произвежда енергия. Децентрализираните енергийни системи ще трябва да бъдат комбинирани с разширени източници на възобновяема енергия. Наред с енергийната ефективност, от ключово значение са и мерките за икономия на енергия. Следователно трябва да настояваме за изолация, както и за други мерки, в строителната индустрия. В този доклад се надценява значението на ядрената енергия. Тя може да покрие около една трета от общото потребление на електричество, но това представлява само 6 % от общото търсене на енергия. В този контекст бих искал да ви напомня, че все още няма устойчиво решение на проблема с (високо) радиоактивните отпадъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма. (EN) Енергийната независимост в Европа трябва да заеме по-предно място в политическия дневен ред. Необходимостта от ясно дефиниране на енергийната бедност в Европейския съюз също има значение. Необходимо е също така да се види в по-широк контекст как можем да впрегнем „Зелената икономика“, за да ни помогне в настоящата финансова криза чрез създаване на работни места, но също така да даде на Европейския съюз енергийната независимост, от която се нуждаем. Трябва да насочим вниманието си към инвестиции в енергийната мрежа на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), в писмена форма. (PL) Докладът на г-жа Lapperouze относно втория стратегически енергиен преглед съдържа точка, която подкрепя изграждането на газопровода „Южен поток“. Това е побратимен проект на газопровода „Северен поток“, предназначен да направи напълно невъзможно осъществяването на проекта „Набуко“. Газопроводът „Южен поток“ засилва позицията на Русия по отношение на доставката на енергийни източници и следователно не може да бъде считан за проект за постигане на диверсификация в този аспект.

 
  
  

– Доклад: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh и Inger Segelström (PSE), в писмена форма. (SV) Ние сме силно критични към доклада на г-жа Záborská и сме решени да гласуваме против него, тъй като смятаме, че той е изключително враждебен към жените. Жените трябва да се грижат за дома, децата и възрастните, вместо да работят. За щастие, не ни се налага да гласуваме срещу резолюцията, тъй като изменението, внесено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, беше одобрено.

Дори ако ние в крайна сметка бяхме решили да подкрепим резолюцията, имаше формулировки, на които ние се противопоставяме или които предизвикват съмнение у нас, така нямаше да бъде ясно как трябва да гласуваме.

Като шведски социалдемократи, ние считаме, че всеки трябва да има правото да работи. Тогава обществото трябва да предостави и инструментите, и условията, за да даде възможност на жените да ходят на работа, нещо, което е предпоставка за тяхната еманципация. Добре развитите грижи за децата и възрастните са също сред най-важните предпоставки, необходими на жените, за да могат да ходят на работа. Разбира се, трябва да има солидарност между поколенията, но тази солидарност не трябва да завършва с принуда на жените да остават вкъщи, за да се грижат за възрастните и децата.

Въпреки това ние смятаме, че приетата от мнозинството резолюция изпраща ясно послание към чешкото председателство, с което показва, че неговата цел да постави грижите за децата и възрастните у дома на равна основа с работата е и старомодна, и изключително враждебна за жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Ние с моите колеги от британската Консервативна партия подкрепяме много от общите принципи, очертани в този доклад, включително подкрепата за лица, полагащи грижи, балансирането работа – личен живот и родителски отпуск.

Поради някои забележки в този доклад обаче, особено с оглед на Директивата за работното време, ние избрахме да се въздържим.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. (EN) Факт е, че в Лисабонската стратегия понятието „труд“ е ориентирано предимно към официалната платена трудова дейност. Понятието „труд“ трябва да се тълкува по-широко. Съществуват дейности, които се извършват както от мъже, така и от жени, които не се считат за „официална платена трудова дейност“, но никой не може да отрече, че тези дейности представляват работа. Например доброволческата дейност, домакинската работа и работата, свързана с грижи за семейството са различни аспекти на понятието, но не попадат в рамките на традиционната дефиниция за официална платена трудова дейност.

Дефиницията за работа в днешно време е твърде икономична. Много хора и от двата пола се грижат за зависими лица, но все още статистиците експерти по заетостта не обръщат внимание на тази дейност. По мое мнение, домакинската работа е производство на домакинството и следва да заема значителна част в статистиката, свързана с икономическите резултати на една страна.

Но при изчисляването на стойността на стоките и услугите, които формират БВП, домакинската работа не се признава. Това води до подценяване на жените, които основно допринасят за продукцията на домакинствата, по отношение на техния принос. Ако разгледаме дългия работен ден, посветен на работата в домакинството, трябва да приемем, че продукцията на домакинствата очевидно съставлява значителна част от общата продукция на дадена държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Záborská. Считам, че особено жените, които поддържат домакинство и отглеждат деца, не трябва да се сблъскват с дискриминация на пазара на труда. Поддържането на дома и отглеждането на децата до голяма степен е незабележима работа. Тя не се радва на престиж и въпреки това тази дейност се извършва за доброто на цялото общество. Има около шест милиона жени в Полша, които са домакини. Съответно, политиката на ЕС трябва да определи представата за работа по начин, който да позволи серия от отстъпки, облагодетелстващи жените, които оставят професионалната си кариера на изчакване; на жените, които се посвещават на семействата си, както и жените, които се грижат за семействата си, докато са активни и на работното си място.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) В Европа нивото на заетост при жените, които се грижат за деца е само 62,4 %, докато при мъжете то е 91,4 %. Още повече, че 76,5 % от работещите на непълен работен ден са жени. Неподходящите услуги, ниското заплащане, късното навлизане на пазара на труда, твърде дългите процедури, що се отнася до срочните договори и недостатъчните стимули за младите двойки – това са само някои от причините младите хора да предпочитат да сключат брак и да имат деца на по-късен етап. Настоявам държавите-членки на ЕС да се погрижат сумата на отпуска по майчинство да се покрива не само от работодателя, но и от обществото, както и да предложи на родителите повече възможности за приспособими дейности и детски заведения, повече възможности за гъвкаво работно време, така че и мъжете, и жените да могат да намерят по-успешно баланса между професионалния и семейния живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям този доклад, който се фокусира върху различните аспекти на пряката и непряка дискриминация на жените и мъжете, които са отговорни за грижите към близките си. Той твърди, че по-доброто разбиране на връзката между заетостта (платения труд) и семейните задължения (неплатения труд) е съществена за подобряване на икономическата независимост на жените и следователно на равенството между половете.

Неплатената трудова дейност на жените и мъжете, които например образоват деца, грижат се за възрастни хора вкъщи, осигуряват солидарност между поколенията и работят за общото благосъстояние, и до днес все още не се счита за икономическа дейност.

Докладът призовава държавите-членки да предприемат мерки, насочени към признаването не само на традиционните форми на официална платена трудова дейност, но също така и на различни други форми, като домакинската работа или работа, свързана с грижи за семейството, и да преценят начина, по който те трябва да бъдат включени в системата на националните счетоводни системи на държавите-членки и да оценят влиянието върху БВП.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Г­жа Záborská, представи доклад, който предоставя дефиниция на термина „труд“, който включва трудова дейност, която няма парично изражение, и неофициална трудова дейност; който разширява представата до работа, която не е базирана на пазара и за която не се заплаща. Въпреки че този вид работа преобладава във всички държави-членки, статистическите изчисления на „работната сила“ рядко я вземат предвид, не я анализират, оценяват и признават. Най-малкото, всички майки на пълен работен ден трябва да бъдат подпомогнати за целите на допълнителното пенсионно осигуряване.

Гласувах в подкрепа на този доклад, въпреки известните опасения и безпокойство за цялостната теза на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Гласувахме в подкрепа на тази алтернативна позиция, представена от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, въпреки че има определени части, с които не сме съвсем съгласни, защото тя подобрява предложението на докладчика.

Това е област, в която публичните политики, които са взаимосвързани с постигането на равенство между половете, са много важни. Важно е да съществуват обществените услуги и всички да имат достъп до качествени такива, независимо от финансовия статут и пола си и без да страдат от каквато и да е дискриминация. Това изисква национални обществени здравни услуги, които са или безплатни, или частично безплатни и качествено, безплатно, обществено образование за всички.

Важно е също така да се създаде и поддържа добро качество, достъпни здравни услуги, с работно време, което отговаря на нуждите на родителите и децата, както и добро качество, достъпни заведения за възрастни и зависими лица. Всичко това е важно, за да се гарантират на обществото по-добри условия на живот и да се улесни достъпът на жените до пазара на труда и работата срещу заплащане, така че те да могат да станат икономически независими, което е основна предпоставка за еманципацията на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Обяснението на причините на г-жа Záborská ни показва, че целта на нейния доклад е правилното социално и икономическо признаване на определени дейности, които не могат да бъдат класифицирани като част от „официалния пазар на труда“. За да бъда по-точен и кратък, по същество говорим за образование на децата и в нашите застаряващи общества – грижата за зависимите хора. Това беше необходимо да се каже, защото не е очевидно на пръв поглед, нито в заглавието на доклада, което говори за дискриминация, нито при първия прочит на текста, написан на места в странен стил.

Накратко, текстът с право говори за признаване от обществото, за включване на всичко, което създава блага, въпреки че е невидимо според националните изчисления, за свободата на избора и дори за предоставяне на лични права, свързани със социалната осигуровка и пенсиите на онези, които избират да се посветят на семейството си, вместо на кариерата.

За съжаление, тъжно е, че г-жа Záborská не е следвала собствената си логика при заключенията и е забравила единствената мярка, която наистина би била способна едновременно да даде свобода на избор и да допринесе за увеличение в ръста на раждаемостта, като изключим финансовите ограничения, а именно – родителската заплата, за която Националният фронт се застъпва от години.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Záborská, за да се сложи край на дискриминацията.

Трябва да направим всичко възможно, за да постигнем равенство на половете.

От една страна, мъжете трябва да се занимават повече с домакинската работа и грижите за децата, а от друга, трябва да бъде възможно жените да работят за напълно независима кариера. Но е важно никога да не изпускаме от поглед благополучието на децата и да направим достъпни подходящи детски заведения срещу разумно заплащане.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. − (SV) Равенството и равнопоставеното отношение на пазара на труда, както и навсякъде другаде, се подразбира в демокрацията. Дотолкова, разбира се, докладчикът има право.

Въпреки това, както обикновено се оказва, предложените мерки за коригиране на пропуските ни, що се отнася до човешките права и демокрацията се стремят да увеличат политическата власт на ЕС за сметка на държавите-членки. Винаги всичко приключва с атака срещу субсидиарността. На практика този доклад предлага ЕС да се нагърби с отговорността за социалната политика на държавите-членки и да издава закони по въпроси, които са тясно свързани с политиката за пазара на труда. Има също така формулировки, които отварят вратата за обща данъчна политика. Всички тези неща са примери за политически въпроси, които държавите-членки сами трябва да контролират.

Затова, въпреки няколкото добри намерения, избрах да гласувам против самия доклад по собствена инициатива и против алтернативното предложение за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), в писмена форма. (DE) Докладът на г-жа Záborská ясно твърди, че за жените решението дали да ходят на работа или не все още представлява избор между две неравностойни алтернативи.

Подкрепям идеята работата, извършвана и от мъже, и от жени вкъщи, включително домакинската работа, отглеждането на децата и грижите за възрастни или нетрудоспособни роднини да бъде по-добре приета и заплатена. Домашната икономика заслужава по-важна роля от тази, която в момента й е отредена. Тази отговорност трябва да се вземе под внимание особено в националното обществено осигуряване и пенсионната политика.

Вярно е, че потребността от „солидарност между поколенията“ е нараснала. Ние подкрепяме социалната отговорност към възрастните хора и няма да позволим цели групи да бъдат дискриминирани или изключвани. Цената на тази интеграция възлиза на почти една трета от националния приход на Германия. Този пример трябва да се превърне в общоприет подход в цяла Европа.

Също така е необходимо да признаем приноса за общото благосъстояние на хората над 50-годишна възраст. Младите пенсионери понастоящем се оказват в трудна ситуация, защото са спрели да работят твърде рано, обикновено в резултат на това, че са били принудени да го направят. Имаме нужда от повече работни места, подходящи за възрастни хора. Техният опит, изчерпателните им познания и готовността им да опитват нови неща ги поставят в добра позиция на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям този доклад, който е в полза на правата на работниците относно родителския отпуск и отпуска за полагане на грижи за близки хора, и който призовава за отхвърляне на дискриминацията на лицата, полагащи грижи за близки хора и за по-голямо признание за работата, която те извършват.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Вместо да се създават квоти, които могат лесно да предизвикат изблик на чувства като завист и негодувание, би било по-подходящо да се подкрепят младите жени в избора им на образование и планиране на кариера, за да не се концентрираме върху професиите на жените. Ако една жена избере сигурността на работата в екип или на семейството, вместо самотната, стресираща, ръководна роля, ние трябва да приемем това. Равностойното заплащане за равностоен труд е нещо, което отдавна очаква решение. Ако това не бъде изпълнено, тогава всички опити да се осигури отпуск по бащинство или родителски отпуск ще се провалят за сметка на финансовата реалност.

Самотните родители са подложени на особен риск от бедност и обществото трябва да покаже повече солидарност в това отношение. Друг проблем е, че работата, извършвана от жени, като домакинската работа, отглеждането на децата и грижите за близки хора, често не се счита за истинска работа. Ние трябва да направим промяна в това отношение. Ако искаме семейният живот да просъществува, трябва да предложим работно време, съобразено със семейството, но ЕС се противопоставя на това. Не е достатъчно само да призоваваме за солидарност между поколенията. Трябва да го приложим и на практика. Днешният доклад изглежда стъпка в правилната посока, ето защо гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, внесено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс като алтернатива на доклада на г­жа Záborská, тъй като то по-добре обхваща действителните проблеми, които все още съществуват, що се отнася до постигането на истинско равенство между мъжете и жените, признаването на промените в модела за семейство, съгласуването на личния и професионалния живот и положителните мерки за действие, които ние социалистите винаги сме поддържали.

Не можем да запазим стереотипите завинаги, нито да решим икономическите проблеми, като принудим жените да си останат вкъщи и да се грижат за възрастните хора и децата, както е формулирано в текста на г-жа Záborská, който представя жените като „потенциални майки”, които създават потомство и раждат деца, като преди всичко ги отглеждат заедно с бащите.

С гласа си също така искам да отправя ясно послание до чешкото председателство, което, както обяснява в програмата си за тези шест месеца, също възнамерява да създаде впечатлението за грижа към жените, като окуражава много жени професионалисти да се откажат от кариерата си и да се грижат за семействата си. Струва ми се, че чешкото председателство не разбира понятието „равенство между мъжете и жените“ в най-пълния му смисъл. Надявам се в рамките на тези шест месеца да можем да предоставим разяснение.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувам в подкрепа на доклада на г­жа Záborská, относно солидарността между поколенията. Считам, че понятието „труд“, така както понастоящем е формулирано от Европейския съюз, не покрива адекватно всички категории. Дискриминацията срещу жените или мъжете, които свободно избират да помагат на онези, които не могат сами да се грижат за себе си, или да отглеждат бъдещите поколения, днес е анахронична и старомодна.

Затова съм съгласен с докладчика, когато тя утвърждава съществената необходимост от създаването на устойчиво понятие за труд и от признаване на неплатения труд, извършван от жените и мъжете по отношение на солидарността между поколенията.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Доклад за отхвърляне на дискриминацията, базиран на солидарността между половете и поколенията беше приет днес по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Солидарността между поколенията е едно от структурните и ключови решения в европейския социален модел. Държавите-членки се ангажират да предприемат действия, с които да елиминират бариерите, които възпрепятстват достъпа на жените до пазара на труда при равни условия с мъжете. В сътрудничество с държавите-членки и социалните партньори Европейската комисия трябва да преразгледа политическите стратегии, насочени към балансиране на семейния и професионалния живот.

Показателите за заетост на жените потвърждават, че в много аспекти на работата все още има значителни разлики между жените и мъжете, що се отнася до съчетаването на личния и професионалния живот. В съответствие с целите на Лисабонската стратегия държавите-членки се ангажират с намирането на възможности за заетост на 60 % от жените в трудоспособна възраст.

Комисията следва да представи възгледите си относно новата директива, която засяга конкретни права и закрила, що се отнася до съчетаването на семейния и професионалния живот в семействата, където определени членове изискват грижи. Имам предвид например семействата с деца, възрастни хора и инвалиди.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Докладът по собствена инициатива говори за подобряване на съществуващата ситуация, що се отнася до оценяването на ролята на жените по отношение на солидарността между половете – грижата за децата, възрастните хора и зависимите лица в семейството. Докладът, който представих, наистина е революционен, защото това е първият път, когато инициатива на Парламента призовава за признаване на „невидимия“ принос на жените към финансовата система и БВП.

Докладът беше единодушно одобрен от Комисията по правата на жените и равенство между половете. Дори групата на Зелените не гласува против него. Днес същите тези членове на Европейския парламент представиха алтернативна резолюция, без предварително да предложат каквато и да е консултация преди това. Цялата левица в Европейския парламент гласува за алтернативната резолюция. От това си правя две заключения. Първо, левицата демонстрира, че не уважава работата на Комисията по правата на жените и равенство между половете, въпреки че привидно признава значението й. Второ, левицата повдигна съмнения по въпроса за равенството и недискриминацията между мъжете и жените, като създава подозрение, че за левицата този въпрос служи само за привличане на вниманието на медиите.

Гласувах против резолюцията. Тя определено е стъпка в погрешната посока. Въпреки че съдържа параграфи от оригиналния ми доклад, тя показва, че левицата не уважава работата на милионите жени в Европейския съюз. Авторите на резолюцията показаха, че все още са вкопчени в старите идеологии, които днес са изгубили валидността си. Нещо повече, резолюцията по един безпрецедентен начин поставя под съмнение чешкото председателство за това, че просто е предложило обсъждане относно целите от Барселона.

 
  
  

– Доклад: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Благодаря, г­н  Председател. Гласувах „за“. Притеснен съм, че детската порнография в интернет е феномен, който се разпространява във все по-голяма степен и особено за това, че засяга все по-малки деца. Сексуалната експлоатация на непълнолетните и детската порнография са сериозно нарушение на човешките права.

Поради тази причина считам за важно в рамките на международното сътрудничество да се предприемат по-сериозни стъпки за филтриране и закриване на уебсайтовете, съдържащи детска порнография, така че доставчиците на интернет услуги да са задължени да блокират подобни престъпни уебсайтове.

Въпреки факта, че в правните системи на държавите-членки се предвиждат наказания и се осигурява доста високо ниво на защита от сексуална експлоатация, сексуално насилие над деца и детска порнография, ние трябва да повишим равнището на закрила на децата както поради непрекъснатото разработване на нови технологии, по-специално интернет, така и поради използването на нови форми на онлайн сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба от страна на педофили.

Накратко, трябва да разработим кампании за повишаване на осведомеността, насочени към родителите и подрастващите, относно опасностите от детската порнография по интернет и по-специално относно риска от сексуална експлоатация в чат-стаите и форумите.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Аз гласувах в подкрепа на доклада и бих искал да поздравя г-жа Angelilli за разработването на такава трудна, но същевременно важна тема. Детската порнография е глобален проблем, който се разраства повече от всякога. Затова и трябва да се положат всички усилия да се борим с него на международно равнище. Полицейските сили на различните държави-членки следва да обменят информация и да си сътрудничат по такъв начин, че да предотвратят колкото е възможно повече престъпления от този род. Също така бих искал да подчертая нуждата от разработване на ефективни методи за подпомагане на децата, които са станали жертви на педофилия.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) По мое мнение, всички държави в Европейския съюз трябва да обявят сексуалните отношения с непълнолетни до 18 години, когато има употреба на сила, изнасилване или заплахи, за престъпление. Очевидното експлоатиране на доверието на децата, използването на позицията на авторитет спрямо тях или на въздействие върху тях, включително в рамките на семейството, и злоупотребата с положението на дете, особено поради умствен или физически недъг следва също да се инкриминират.

Държавите в Европейския съюз трябва да изискват доставчиците на интернет услуги да блокират достъпа до уебсайтове, които рекламират секс с деца, а банките и останалите компании за кредитни карти трябва да блокират плащания в уебсайтове с детска порнография.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен, че е необходимо „държавите-членки да обявят всички видове сексуална злоупотреба с деца за престъпление“, включително и сприятеляването с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба.

Трябва да се предотвратява достъпът на осъждани за сексуални престъпления лица до деца чрез трудова заетост или доброволни дейности, които включват редовен контакт с деца. Държавите-членки се задължават да гарантират, че досиетата за съдимост на кандидатите за определени длъжности за работа с деца се подлагат на проверка, включително като определят ясни правила или насоки за работодателите относно задълженията им в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Често Европейският съюз се опитва да предприеме съвместни действия, когато е по-добре нещата да бъдат оставени в ръцете на държавите-членки. В този случай обаче смятам, че можем да направим нещата различни, ако действаме заедно.

Бичът на детската порнография и сексуалната злоупотреба с деца е сериозна болест на нашето общество, която унищожава живота на онези, които са най-уязвими и най-много се нуждаят от закрила.

Като се има предвид естеството на Европейския съюз и свободното движение на хора, жизненоважно е да използваме различните средства, с които разполагаме, за да се борим с тези отвратителни престъпления там, където се появят. По-конкретно, важно е информацията за криминално проявените да се съгласува и осъвременява периодично.

Трябва също така да подобрим сътрудничеството с трети страни, така че гражданите на Европейския съюз, които пътуват извън него, за да извършват сексуални престъпления над деца, да могат да бъдат идентифицирани, спрени, преследвани и екстрадирани, ако се налага. Глобалната роля на Европейския съюз предлага важна възможност да популяризираме ценностите си в държави и региони, където правата на децата не са толкова добре защитени.

Ето защо гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark и Anna Ibrisagic (PPE-DE), в писмена форма. − (SV) Делегацията на шведските консерватори в Европейския парламент днес гласува в подкрепа на доклада (A6-0012/2009) на г­жа Angelilli (група на Съюза за Европа на нациите, Италия) относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Борбата срещу разпространението на детска порнография трябва бъде с приоритет. Във връзка с това европейското сътрудничество играе много важна роля в различни аспекти. Поради тази причина ние консерваторите гласувахме в подкрепа на този доклад.

В същото време обаче искаме да отбележим, че не споделяме мнението на докладчика относно две от многото предложения, които бяха направени. За разлика от докладчика, ние не смятаме, че трябва да правим компромиси със строгата професионална тайна, с която са обвързани определени професии, като адвокати, свещеници и психолози.

Също така смятаме, че едва ли можем да държим доставчика на интернет услуги отговорен за всички обсъждания, които се провеждат на даден уебсайт, включително и в личните разговори в затворени стаи. Въпреки поставената цел, прекалено е да изискваме всички собственици на уебсайтове в интернет да следят всички лични разговори, които се провеждат там, за да могат да гарантират законността на уебсайта в съответствие с това предложение. Вместо това, трябва да се съсредоточим върху по-ефективни методи за борба с мрежите, които разпространяват детска порнография, които няма да имат такива сериозни последствия върху неприкосновеността на обикновените интернет потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Angelilli, защото смятам, че закрилата на правата на децата трябва да бъде приоритет за Европейския съюз и неговите държави-членки. Законодателството за борба срещу сексуалната експлоатация на децата и детската порнография трябва да бъде осъвременено, като се вземе предвид развитието на новите технологии, особено на интернет, както и използването на някои нови форми на сприятеляване с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба от страна на педофили.

Вярвам, че институциите на Европейския съюз и държавите-членки трябва да се съсредоточат най-вече върху увеличаването на капацитета на институциите за борба с тези престъпления.

Тъй като тези престъпления преминават отвъд границите, Европейският съюз трябва да разработи международна мрежа за борба с тях. В тази връзка подкрепям идеята на ЕВРОПОЛ да създаде специален отдел, който да се занимава с детската порнография и проституция, съставен от експерти по специфични проблеми. Този отдел трябва ефективно да си сътрудничи с полицейските органи на държавите-членки и на трети държави със съответните компетенции.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Напълно подкрепям доклада по собствена инициатива на г-жа Angelilli и препоръката на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Все още предходните съвместни позиции не са въведени във всички държави-членки, а заплахата за безопасността на децата продължава да се увеличава заради по-големия технологичен прогрес. Този доклад трябва да осъвремени и засили съществуващите мерки за борба с тези отвратителни прояви и да ги определи като престъпления, наказуеми от закона. Изпълнението на доклада на г­жа Angelilli означава, че закрилата на децата от тези практики на насилие ще се засилва в отговор на развитието на технологиите, като се насочва по-специално към зловещата практика на „сприятеляването с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба“.

Други важни предложения включват трансграничната проверка на лица, осъждани за сексуална злоупотреба, за да се предотврати достъпът им до работа, където биха имали пряк контакт с деца в други държави-членки, и увеличаване на закрилата на жертвите по време на разследвания и съдебни процеси.

Интернет е жизненоважна част от нашето свързано информационно общество. Децата са наясно с компютрите повече от всякога, но при тази повишена грамотност и увереност, опасностите, предизвикани от безскрупулни хора, не са ясно видими за тях или за техните по-малко грамотни родители. Тези разумни предложения имат за цел да защитят най-уязвимите членове на нашите общества.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, защото смятам, че е важно да се осъвременят средствата за борба с всички видове експлоатация на деца, така че да се гарантира високо ниво на закрила на децата в Европейския съюз.

Ето защо подкрепям препоръките на настоящия доклад, особено предложението във всички държави-членки да се инкриминират всички сексуални престъпления срещу деца, да се повиши бдителността и да се наблюдават новите форми на сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба, особено в интернет, и за създаването на „система за предупреждение за изчезнали деца“, за да се подобри сътрудничеството на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Сексуалната злоупотреба с деца и детската порнография са особено противни престъпления, които изискват в ерата на интернет и секстуризма, по-силно законодателство, по-голямо сътрудничество между полицията и правните системи и повишаване на подкрепата за жертвите. Докладът на г-жа Angelilli заслужава нашата подкрепа.

Бих искал обаче да отбележа, че освен развитието на технологиите, които дават на дегенератите повече възможности да задоволят желанията си, трябва също да обърнем внимание на моралния упадък и девалвацията на ценностите като допълнителни причини за увеличаване на този род престъпления.

Само преди 30 години в името на така наречената свобода на нравите, в търсене на разюздани удоволствия за всички и личния псевдорастеж на индивида от най-ранна възраст, едно определено политическо направление насърчаваше сексуалната активност на непълнолетните, дори на страниците на този изразител на общественото мнение на модерната левица – френския вестник „Le Monde“. Въпреки че този недостоен аргумент е, да се надяваме, отхвърлен, неговите автори продължават да проповядват, а политическото им направление продължава да наставлява, без някога да е признало своята виновност.

В заключение бих искал да знам защо единственото право на децата, което не могат да си позволят в повечето от нашите държави, е правото да се родят.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Както се споменава в настоящото предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета, Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие (Конвенция на Съвета на Европа) – подписана вече от 20 държави от Европейския съюз, е първият законен международен документ, който класифицира като престъпления различните форми на сексуално насилие над деца, включително насилието, извършено, inter alia, с употреба на сила, принуда или заплахи, дори в рамките на семейството.

В този контекст Парламентът призовава всички държави-членки, които все още не са направили това, да подпишат, ратифицират и приложат съответните международни конвенции, като започнат с Конвенцията на Съвета на Европа. Измежду другите препоръки Парламентът призовава държавите-членки да подобрят законодателството си и сътрудничеството в тази област, за да гарантират, че сексуалните престъпления срещу деца на възраст под 18 години винаги ще се класифицират в Европейския съюз като експлоатация на непълнолетни, и да инкриминират всички видове сексуална злоупотреба с деца.

Независимо от необходимия анализ и суверенно решение на всяка държава по отношение на всяко от решенията на Парламента, ние сме съгласни с основната теза на резолюцията, насочена към закрилата и защитата на правата на децата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Сексуалната експлоатация на деца и детската порнография са отвратителни престъпления и е необходимо международно сътрудничество, за да се сложи край на това. Затова днес ние гласувахме в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli. Въпреки това, има аспекти от доклада, които не подкрепяме, например създаването на единно, екстратериториално наказателно законодателство, приложимо в целия Европейски съюз, както и определяне на равнище ЕС кое би трябвало да се счита за престъпление и утежняващо вината обстоятелство.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. (DE) Гласувам в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

В днешно време по-важно от всякога е да защитим развитието и неприкосновеността на децата по всеки възможен начин. Степента на риск е безспорна, тъй като в повечето семейства и двамата родители работят, дядото и бабата не са в състояние да се грижат за децата и интернет често е единствената форма на забавление.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Сексуалната експлоатация на деца и детската порнография са отвратителни престъпления и е необходимо международно сътрудничество, за да се сложи край на това. Затова днес аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli. Въпреки това, има аспекти от доклада, които не подкрепям, например създаването на единно, екстратериториално наказателно законодателство, приложимо в целия Европейски съюз, както и определяне на равнище ЕС кое би трябвало да се счита за престъпление и утежняващо вината обстоятелство.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. − (SV) Сексуалните престъпления срещу деца и детската порнография са сред най-отвратителните престъпления, за които са отговорни хората. Това са престъпления, за които трябва да има тежки наказателни санкции или сериозни надеждни грижи, ако извършителят е душевноболен.

Докладът предлага много конструктивни мерки за по-успешно справяне с тези потресаващи социални проблеми. Държавите-членки са призовани да ратифицират и прилагат всички международни конвенции в тази област, те следва да получат помощ за да подобрят законодателството си в тази област, а детският секстуризъм следва да бъде инкриминиран във всички държави-членки. Това изцяло съответства на представата ми за Европейския съюз като съюз на ценностите. Подкрепям голяма част от съдържанието на доклада и гласувах „за“ в много отделния гласувания.

Въпреки това, докладът се стреми също така да хармонизира наказателното законодателство в рамките на Европейския съюз и да установи система от превантивни мерки, финансирани от фондовете на ЕС, въпреки факта, че това е световен проблем, който трябва да се урежда посредством конвенциите и споразуменията на равнище ООН. Трудно е да се пренебрегне впечатлението, че още веднъж се сблъскваме с пример на цинично използване на един ужасен социален проблем с цел да се укрепи позицията на Европейския съюз за сметка на независимостта на държавите-членки. Наказателното право е абсолютно критична част от компетенциите на суверенната държава. Поради тази причина гласувах против доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Angelilli относно сексуалната експлоатация на деца, защото този въпрос засяга едно от най-безчестните и нечовешки деяния, които трябва да бъдат наказвани с мерки, приети от всички държави-членки.

В Румъния върху голяма част от този проблем няма светлина. Разполагаме с малко данни относно това до какви размери е достигнал. Ето защо смятам, че приемането на този доклад ще спомогне за разширяването на кампаниите, които предоставят информация, привличат вниманието и предупреждават за сексуалната злоупотреба с деца; ще увеличи броя и спектъра на дейностите, насочени към откриване на непълнолетни, които са сексуално експлоатирани; ще установи услуги за реадаптация, а впоследствие ще провежда периодични проверки на състоянието им; както и ще подобри системата за регистриране и наблюдаване на случаите на сексуална злоупотреба с деца.

Нещо повече, считам, че на малолетните и непълнолетни жертви на трафика на хора трябва да се осигурят услуги със специалисти във временни центрове, включително съдействие и реадаптация във всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям този доклад, който призовава останалите три държави, които все още не са направили това, да приложат рамковото решение на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца. Подкрепям увеличаването на нивото на защита на децата, по-специално в интернет, както и при използването на други развиващи се нови технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Докато Европейският парламент обсъжда как децата да бъдат по-добре защитени, ислямският свят се движи в противоположната посока. Най-старшият ислямски духовник в Саудитска Арабия описа момичета на възраст 10 или 12 години като „годни за брак“ и е изискал правото на детските бракове да се реализира. Заради ислямските имигранти, това ще има влияние и над Европа и трябва да се подготвим за една такава вероятност.

На децата ни трябва да бъде осигурена най-добрата възможна защита. Тъй като извършителите на сексуални престъпления, които преследват деца, често повтарят престъпленията си, трябва да установим регистър в целия Европейски съюз с имената на потенциалните извършители на сексуални престъпления, педофилите и хората с подобни проблеми в поведението. Трябва да се борим по-ефективно с насилието срещу деца и злоупотребата с деца във всичките им форми и да увеличим наказанията за сексуален контакт с деца и за притежание на детска порнография. Гласувах в подкрепа на доклада Angelilli, защото той ще спомогне да увеличим закрилата за нашите деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), в писмена форма. (GA) Информационните технологии се развиват и разрастват в Европейския съюз, тъй като живеем в „цифровия век“. Преимуществата от тези технологии и удобствата, свързани с тях от гледна точка на работните места, образованието, социалния живот и проучванията, са огромни. Това обаче не означава, че трябва да пренебрегваме опасностите, свързани с тях.

Има особена свобода, свързана с интернет – свободата без физически или практически граници. Тази свобода може да бъде положителна, като цяло, но тя може да бъде използвана и за сексуална експлоатация на деца и детска порнография.

Няма нищо по-важно от здравето, благосъстоянието и бъдещето на нашите деца. Трябва да направим всичко възможно да ги предпазим от вреди. Затова съм щастлив да подкрепя доклада на г­жа Angelilli и да я похваля за цялата работа, която е свършила по него.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада на г­жа Angelilli относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, тъй като той изисква спазване, което би трябвало да се подразбира, от всички държави-членки на настоящото международно право и преразглеждане на рамковото решение на Съвета с цел да се подобри закрилата на децата на европейско равнище.

Статистиката на Организацията на обединените нации е драматична. Мнозинството от жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са деца и юноши. Необходимо е международно сътрудничество в една цялостна борба срещу тези престъпления и всички държави-членки следва да гарантират, че техните извършители на престъпления ще бъдат съдени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli, защото имаме нужда от БЪРЗИ, ЕФЕКТИВНИ действия, за да се борим с причините и най-вече, с последствията от сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

Нашите деца все повече се оказват сами, тъй като ние сме все по-заети. Ето как те стават жертва на опасни изкушения. Ангажиментите на Европейския съюз, изразени от члена на Комисията Barrot, ни предоставят гаранции, че от м. март ще имаме отлична правна рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на този доклад, насочен към адаптиране и утвърждаване на Рамковото решение от 2004 г. с цел децата да бъдат защитени от сексуална експлоатация и насилие. Като се има предвид по-конкретно развитието на технологиите (особено интернет), оказва се, че е необходимо праговете на закрила в рамковото решение да бъдат повишени. Склоняването на деца за сексуални цели следва да се приема за престъпление. Сътрудничеството между държавите-членки трябва да бъде засилено от гледна точка на обмяната на информация за досиетата за съдимост, свързани с присъди за сексуално насилие, така че осъдените за подобни престъпления да не могат да заемат работни места, които включват пряк контакт с деца. Закрилата на жертвите също трябва да бъде подобрена.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, внесен от г­жа Angelilli, който е насочен към въпроса за борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, като набляга на превантивните мерки, които трябва да бъдат взети предвид от държавите-членки, когато създават законодателната си рамка за борба със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

Докладът звучи и като предупредителен сигнал що се отнася до слабото прилагане на съществуващото рамково решение, заедно със съответните международни инструменти, по-конкретно Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, по която Румъния е страна от 2007 г., а изисква и включване на нови сексуални престъпления. Държавите-членки трябва да окуражават жертвите на сексуална експлоатация да се свързват с полицията и съответните съдилища, компетентни по наказателни и граждански въпроси. Те трябва също така да обяснят и информират законните представители на непълнолетните и персонала, който има пряк контакт с непълнолетни относно опасностите, свързани със сприятеляването с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба.

Всички тези опасности могат да бъдат ограничени чрез установяване на национални органи за контрол и чрез сътрудничество с доставчиците на интернет услуги, които да блокират материалите или уебсайтовете с детска порнография.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г­н Председател, госпожи и господа, гласувам в подкрепа на доклада на г-жа Angelilli относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. В действителност осъждането на тези практики не е достатъчно за изкореняването на тези изключително тежки нарушения на правата на човека.

Обезпокоително е обаче, че не всички държави-членки са се съобразили с разпоредбите на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. Това решение, между другото, се нуждае от осъвременяване с цел да се увеличи закрилата на децата, както и с оглед на постоянното развитие на новите технологии, особено интернет, и използването на нови форми на сприятеляване с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба от страна на педофили.

Изцяло съм съгласен с докладчика, с предоставения подробен и конструктивен доклад, разкриващ отлично експертно познаване на проблема.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), в писмена форма. (RO) Детската порнография е деликатна тема, която винаги трябва да бъде в центъра на вниманието на европейските и националните органи. Държавите-членки на Европейския съюз следва сурово да наказват всеки вид сексуална злоупотреба с деца и сприятеляването с деца в онлайн среда.

Приветствам решението на Европейския парламент да изиска държавите-членки да поемат категоричен ангажимент за борба със сексуалната злоупотреба с деца, особено като се има предвид колко уязвими спрямо насилието са децата, които използват чат-стаите и интернет форумите.

Имайки това предвид, ефективното сътрудничество между националните органи и доставчиците на интернет услуги е от съществена важност не само, за да се ограничи достъпът на децата до уебсайтове с порнографско съдържание, но също така, за да се блокира достъпът на деца до уебсайтове, които рекламират възможността да се извършват сексуални престъпления. Има и препоръки за създаване на национални схеми за осигуряване на психологическа реадаптация, както на извършителите на сексуални престъпления, така и на жертвите на сексуално насилие.

Бих искала да наблегна на факта, че всяка държава-членка трябва да води индивидуален регистър за извършителите на сексуално насилие над деца и да предотвратява наемането на работа на такива извършители в сектори, които включват работа с деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Гласувах категорично в подкрепа на доклада относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Безспорно сприятеляването с деца в онлайн среда с цел сексуална злоупотреба (сближаването с деца със сексуални цели) и педофилските чат-стаи трябва да подлежат на наказание. В допълнение, циничните престъпления, включващи деца, трябва да попадат в обхвата на екстратериториалното наказателно законодателство. Също така Европейският съюз трябва да може да използва общия бюджет, за да финансира програмите за интервенция на ЕС с цел да се предотврати рецидивизмът при извършителите на сексуални престъпления. Подкрепям също така предложението, в което Комисията, заедно с големите компании за кредитни карти, ще разгледат техническата възможност за блокиране или спиране на системите за плащане по интернет на уебсайтове, в които се продава детска порнография.

Накрая, призовавам седемте държави-членки на Европейския съюз, които все още не са подписали Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, да го направят скоро. Това се отнася също и за осемте държави-членки, които все още не са ратифицирали Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография от 2000 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Политическите сили, които подкрепят империалистическото варварство, войната, ограбването на ресурсите за производство на блага и експлоатацията на народите, са солидарно отговорни за всекидневните престъпления, които се извършват срещу милиони деца по света. Те са отговорни за милионите деца, които са гладни, недохранени, които са принуждавани да работят и които живеят под прага на бедността в държавите от „цивилизования Запад“, за милионите деца, жертви на сексуална експлоатация, и за процъфтяващата индустрия с детска порнография, която прави оборот и реализира приходи от над 3 милиарда EUR само от интернет.

Наказателните мерки, предложени в доклада, няма да са в състояние да предпазят децата, защото не могат и няма да се насочат към главната причина, която поражда разложение и поквара до невиждани нива: печалбарството и дълбоко прогнилата експлоататорска капиталистическа система. Нито пък мерки като отмяна на принципа non bis in idem, наблюдение на комуникациите и своеволна намеса на органите на прокуратурата в интернет могат ефективно да допринесат за закрилата на детето. Напротив, опитът показва, че там, където са предприети подобни мерки, обикновено като изключение в името на борбата с престъпления, които предизвикват всеобщо негодувание и отвращение, целта е избирателите да се съгласят с такива условия, така че по-късно последните да могат да бъдат използвани за ограничаване на личните права и демократичните свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), в писмена форма. – (SV) Гласувах против доклада за хармонизиране на наказателното законодателство в Европейския съюз във връзка със сексуалните престъпления срещу деца. Подкрепям стабилното сътрудничество в рамките на ЕС за борба със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, но смятам, че наказателното право следва да бъде национален въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Закрилата на децата и младите хора от сексуална злоупотреба е важен въпрос, всъщност, това е проблемът на нашето време.

Винаги съм подкрепяла приоритетните права на родителите в отглеждането на децата им, но в този случай държавата също трябва да защитава децата и юношите. Тази закрила засяга не само интернет. Тя засяга и рекламите в медиите, които трябва да бъдат благоприлични и съответстващи на моралните ценности и не трябва да нарушават правото на невинност на младите хора.

Родителите играят специална роля в закрилата на децата от сексуална злоупотреба. Всеобщата декларация за правата на човека ясно посочва в член 26.3, че родителите имат право с приоритет да избират вида образование, което да получат техните деца. Образованието, дадено от родителите включва и образование за отговорна употреба на медиите. Но родителите не могат постоянно да изпълняват образователната си роля, ако не разполагат със съответното време, което да посветят на семейството и децата си. Държавата трябва да разрешава на родителите това свободно време. Интернет никога няма да може да замени отделеното време за разговор между родители и деца. Една компютърна игра не може да замени разговора с баба. Джойстикът не е еквивалентен на един час прекаран с дядо в гаража.

Истинското семейство е мястото за закрила на децата и родителите са техните първи закрилници. Ето защо аз започнах един проект в Словакия, адресирайки го главно към родителите: „Знаете ли къде е детето ви сега?“

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), в писмена форма. (RO) В едно цивилизовано общество трябва да поставяме безопасността на децата си над всичко. Сексуалната експлоатация е нарушение на правата на детето на грижи и закрила. Сексуалната експлоатация оставя децата с психологически белези и понякога дори с физически такива и по този начин намалява очакванията им да водят един достоен живот.

Бих искал да подкрепя идеята, предложена от докладчика, г-жа Angelilli, че рамковото решение от 2004 г, което понастоящем е в сила, трябва да бъде осъвременено. Приветстваме решението, чрез което този процес на осъвременяване трябва да бъде извършен с цел да се повиши нивото на закрила на децата, особено що се отнася до новите заплахи, създадени от интернет и другите нови системи за комуникация. Държавите-членки трябва да гарантират, че законодателството ще бъде изменено така, че уебсайтовете с криминално съдържание да бъдат блокирани.

Трябва да насърчаваме сътрудничеството между държавите-членки, за да се сложи край на този род престъпления и активно да се борим с детската порнография и останалите форми на сексуална експлоатация на деца с търговска цел. Ние имаме нужда от всеобща глобална стратегия, наред с дипломатическо и административно сътрудничество, за да гарантираме, че това законодателство се прилага за благото на децата. Трябва да предложим закрила на жертвите на насилие. Трябва също така да сложим край на секстуризма.

 
Правна информация - Политика за поверителност