Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0478/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0034

Συζητήσεις
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Η άγρια φύση και η πολυμορφία της αποτελούν δώρο και θησαυρό, τον οποίο η ανθρωπότητα πρέπει να φροντίσει όχι μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνουν αναποτελεσματικές, εάν δεν σταματήσουμε την καταστροφή των τροπικών βροχερών δασών, τη λεηλασία των ασιατικών, αφρικανικών και αμερικανικών υδάτων, εάν δεν διαδώσουμε αποτελεσματικότερη εκπαίδευση σχετικά με την κοινή ευθύνη μας για την προστασία της φύσης από τον άνθρωπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, και θα καταστήσουν την παρούσα έκθεση, την οποία υποστήριξα επίσης σήμερα, ένα απλό κομμάτι χαρτιού.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, εάν επιθυμούμε να σταματήσουμε την επιταχυνόμενη διαδικασία απώλειας βιοποικιλότητας, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα δάση και τις υδάτινες μάζες της άγριας φύσης της Ευρώπης. Για να είναι αποτελεσματικές οι κοινές δράσεις μας, είναι καθοριστικής σημασίας, πρώτον, να εκπονήσουμε σαφείς ορισμούς της άγριας φύσης και να καθορίσουμε την ακριβή τοποθεσία τους στον χάρτη της Κοινότητας.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αναπτύξουμε μια στρατηγική βασισμένη σε αναλύσεις εμπειρογνωμόνων για τους κινδύνους και τις διεργασίες που εμπλέκονται στην υποβάθμιση των περιοχών άγριας φύσης. Αυτό αφορά, ειδικότερα, την εισβολή ξένων ειδών που ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη καθώς και τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης αλλαγής του κλίματος.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι ο τουρισμός, υπό την ευρύτερη έννοια. Αναφέρομαι, ειδικότερα, στις συνέπειες του μη βιώσιμου ή του πραγματικά επιθετικού τουρισμού. Εάν θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Κοινότητας στα ζητήματα αυτά, είναι σημαντικό να διοργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, να παρασχεθούν ειδικά κονδύλια στο πλαίσιο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και να υποστηριχθούν δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Gyula Hegyi για τον φάκελό του και τη διεξοδική του έρευνα.

Σε αυτή την εποχή παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και περιβαλλοντικών προβλημάτων, είναι σαφές ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής άγριας φύσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συντονίσουμε μια στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των πολύτιμων άγριων εκτάσεών μας. Έχουμε ευθύνη απέναντι στη φύση να χρησιμοποιούμε τη γη κατάλληλα.

Στη χώρα μου, τη Σλοβακία, η αύξηση του πληθυσμού των σκολυτών ανάγκασε τις εθνικές υπηρεσίες προστασίας των δασών στην περιοχή Άνω Τάτρα να χρησιμοποιήσουν παρασιτοκτόνα για την καταπολέμηση της διαβρωτικής δράσης του εντόμου. Ωστόσο, τα εν λόγω παρασιτοκτόνα περιέχουν τη χημική ουσία κυπερμεθρίνη, η οποία καταστρέφει συχνά υγιή βλάστηση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων στην περιοχή.

Όπως πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση στη δραματική αυτή αύξηση του πληθυσμού των εντόμων στη Σλοβακία, είναι αναγκαίο να βρούμε τρόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τις φυσικές και άγριες εκτάσεις μας. Καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσει υπεύθυνα και γρήγορα, προκειμένου να προστατεύσουμε την εναπομείνασα άγρια φύση.

 
  
  

- Έκθεση: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω με χαρά την έκθεση σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των επενδύσεων στην καινοτομία. Η πτυχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο ύφεσης. Η επιτυχία των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων θα επιτρέψει στους δημόσιους φορείς να συνεργασθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ να προτείνουν καινοτόμους λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης, της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και της προστασίας των πολιτών κατά κινδύνων ασφάλειας χωρίς παρεμβάσεις στην προσωπική τους ζωή. Η νέα αυτή προσέγγιση θα βοηθήσει τον δημόσιο τομέα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει θεμελιώδη δημόσια καθήκοντα χωρίς κρατική ενίσχυση, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με την έκθεση αυτή δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ηχηρό μήνυμα για να σπεύσει και να δρομολογήσει συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές.

 
  
  

- Έκθεση: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Κύριε ασκούντα την Προεδρία, θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τον διαχωρισμό των συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου σε σχέση με την εγκριθείσα νομοθεσία. Η προτεινόμενη διαδικασία πιστοποίησης για τις τρίτες χώρες φαίνεται να είναι μια εύλογη λύση. Για πρώτη φορά η ΕΕ δείχνει το ενδιαφέρον της για την ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου. Ως απόκριση στην κρίση του φυσικού αερίου που βιώσαμε, είναι επίσης αναγκαίο να επιταχυνθεί η κατασκευή εναλλακτικών αγωγών προς την Ευρώπη, οι οποίοι δεν θα εξαρτώνται από τη Ρωσία. Τα κύρια έργα υποδομής, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco, ο οποίος πρόκειται να συνδέσει την περιοχή της Κασπίας με την Ευρώπη, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς μεγάλης κλίμακας κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις τους. Ωστόσο, αυτές δεν πρόκειται να εισρεύσουν, εάν ελλοχεύει ο κίνδυνος του διαχωρισμού, και κατ’ επέκταση της αποδυνάμωσης της οικονομικής θέσης τους. Η λύση που θα μπορούσε να εφαρμόσει το Κοινοβούλιο είναι να θεσπίσει εξαίρεση από τον διαχωρισμό για τις νέες υποδομές έως ότου υπάρξει απόδοση των επενδύσεων. Δεν γνωρίζω κατά πόσον εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται στη νομοθεσία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι επί του παρόντος μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόκρισή μας σε αυτήν πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους αλλά και πιο δύσκολους εμπορικούς εταίρους μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ρωσία είναι η κύρια πηγή του εφοδιασμού μας σε φυσικό αέριο δεν μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης. Η εισηγήτρια προτείνει τη χαλάρωση της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε μια δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική απέναντι σε έναν εμπορικό εταίρο ο οποίος χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες της ενέργειας ως όπλο για την άσκηση πολιτικών πιέσεων.

Τονίζεται ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που ανακύπτουν στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού θα ήταν να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση από τις ρωσικές πρώτες ύλες. Η κατασκευή του αγωγού Nabucco και η εκμετάλλευση άλλων πηγών ενέργειας είναι βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο αυτό υπερηφανευτήκαμε για τα πράσινα διαπιστευτήριά μας και οι ομιλητές ανταγωνίστηκαν ο ένας τον άλλο προκειμένου να προωθήσουν ολοένα και περισσότερο τους μη ρεαλιστικούς στόχους για ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και τους στόχους για μειώσεις των εκπομπών CO2 – όλα αυτά με την πεποίθηση ότι οι μικρές αλλά δαπανηρές προσπάθειές μας θα σώσουν τον πλανήτη.

Ναι, πρέπει να χρησιμοποιούμε και να προωθήσουμε βιώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά η επιδίωξη αυτού που για τους περισσότερους έχει γίνει δόγμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το κόστος ούτε η βιωσιμότητα, πρέπει να αντισταθμιστεί από τη συνεκτίμηση της πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικότητας ότι η αλλαγή του κλίματος δεν κάτι καινούριο, αλλά είναι ένα κυκλικό φαινόμενο, καθώς και της πραγματικότητας ότι, ενώ επιβάλλουμε τους στόχους αυτούς στον εαυτό μας, η μεταποιητική βιομηχανία μεταφέρεται εκεί όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Κάποτε θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για τους ίδιους τους στόχους στους οποίους η ΕΕ αριστεύει.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze, αλλά ψήφισα επίσης υπέρ ορισμένων τροπολογιών, όλες εκ των οποίων βάζουν ένα ερωτηματικό στην πυρηνική ενέργεια ως πηγή ενέργειας για το μέλλον. Οι τροπολογίες αυτές καταψηφίσθηκαν. Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης στο σύνολό της, υποστηρίζω τα πολλά θετικά στοιχεία που περιέχει, αλλά αναγνωρίζω επίσης το γεγονός ότι η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του απαλλαγμένου από εκπομπές CO2 ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης.

Ωστόσο, νιώθω ότι αυτή δεν είναι η λύση για το μέλλον. Η λύση για το μέλλον είναι οι μαζικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Συμφωνώ με τις διατάξεις της δεύτερης στρατηγικής ενεργειακής ανασκόπησης, αλλά θα ήθελα επίσης να αναφέρω ορισμένες πτυχές της κρίσης του φυσικού αερίου. Η παρούσα κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δυστυχώς όχι η πρώτη, επηρέασε 15 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Δεν έχω δει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την έκταση της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν οι θιγόμενες χώρες, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ηθικές και πολύτιμες απώλειες. Πώς πρέπει να νιώθουν οι πολίτες της ΕΕ, όταν η σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία είχε εμφανώς πολιτικό χαρακτήρα, καταστρέφει την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα της ΕΕ, και τα κράτη της ΕΕ δεν είναι σε θέση να λάβουν κανένα μέτρο; Αναφέρομαι στις προθέσεις της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας να ανανεώσουν τη λειτουργία ασφαλέστερων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν κλείσει, κάτι που πολλοί εξ ημών υποστηρίζουμε. Όταν συζητούμε οποιαδήποτε νομική πράξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης κάθε πράξης στον τομέα της ενέργειας, τονίζουμε ότι ο καταναλωτής, δηλαδή ένας μη ειδικός, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πότε θα δώσουμε σημασία σε έναν μη ειδικό – στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς συναδέλφους, ο στόχος μείωσης κατά 95% των εκπομπών CO2 έως το 2050 μπορεί να φαίνεται υπερβολικός, αλλά, εάν δεχθούμε –όπως δέχομαι– τις επιστημονικές αξιολογήσεις, όπως παρουσιάζονται στην τελευταία έκθεση της ΔΕΚΑ, αυτό το επίπεδο μείωσης είναι απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 2 °C.

Δεύτερον, παρότι ψήφισα κατά μιας σειράς τροπολογιών σχετικών με την πυρηνική ενέργεια λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών μου όσον αφορά την πυρηνική σχάση, δεν έχω πρόβλημα με τις αναφορές στην έρευνα σε θέματα ασφάλειας ή σχετικά με νέες γενιές πυρηνικής ενέργειας. Όπως πολλοί άλλοι, παρακολουθώ και αναρωτιέμαι κατά πόσον η πυρηνική σύντηξη θα γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να καταγραφεί είναι η συνεχιζόμενη ανησυχία μου όσον αφορά την κατάσταση της Ιρλανδίας και την απουσία διάφανου και πραγματικού διαχωρισμού της κυριότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που παραμένει σημαντικό αντικίνητρο για τις επενδύσεις άλλων παραγωγών, ιδίως με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, με αποτέλεσμα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία να είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία εξετάζει ένας συνάδελφός μας, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Simon Coveney, και ελπίζουμε ότι το έργο του θα στεφθεί από επιτυχία.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή αναφέρεται σε ευαίσθητα θέματα, όπως η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή ασφάλεια που σχετίζονται με την ατζέντα για την αλλαγή του κλίματος. Προβληματίζομαι σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, όπως πολλοί άνθρωποι στην Ιρλανδία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, όταν οι γραμμές διασύνδεσης θα έχουν τοποθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία, είναι πιθανό να χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από την πυρηνική βιομηχανία. Επομένως, ναι, πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την ασφαλή διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων και σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη συγκεκριμένη τεχνολογία, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλειά της και η προστασία του κοινού.

Ελλείψει αυτών, διατηρώ τους προβληματισμούς μου και ψήφισα σύμφωνα με τους προβληματισμούς αυτούς σχετικά με την παρούσα έκθεση. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί απορρίφθηκε η τροπολογία 37, καθώς πιστεύω ότι αντικατόπτριζε με πολύ δίκαιο τρόπο πολλές από τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

 
  
  

- Έκθεση: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, χάρηκα ιδιαίτερα που μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση του κ. Luís Queiró σχετικά με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα των μικρών αερολιμένων. Στην ΕΕ προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μία πολιτική που να ταιριάζει σε όλους, αλλά η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει ότι κάθε κράτος μέλος και όλες οι τοπικές περιστάσεις απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Η έκθεση του κ. Queiró έλαβε πλήρως υπόψη τον παράγοντα αυτό.

Υπάρχουν μικρά αεροδρόμια, υπάρχουν μεσαίου μεγέθους αεροδρόμια και υπάρχουν μεγάλα διεθνή κεντρικά αεροδρόμια. Δεν θέλουμε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μαζική δομή αεροδρομίων. Στην παρούσα έκθεση επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις υποδομές μας στο μέλλον. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους στην εκλογική μου περιφέρεια, στη νοτιοανατολική Αγγλία, είμαι πραγματικά ιδιαίτερα απρόθυμος να υποστηρίξω έναν τρίτο διάδρομο απο-προσγειώσεων στο Heathrow, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη δομή για το Kent σε ένα νέο αεροδρόμιο στις εκβολές του Τάμεση.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Στην πράξη, βλέπουμε ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισμού εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες. Εκτός από το γεγονός ότι κανένας άλλος, εκτός του εισηγητή, δεν μπορεί να συζητήσει το θέμα στον ολομέλεια, στερεί ακόμη και από τον εισηγητή τη δυνατότητα να συζητήσει μεμονωμένες τροποποιητικές προτάσεις, οι οποίες είναι προβληματικές στην έκθεση.

Δεν ψήφισα υπέρ της τροποποιητικής πρότασης της ομάδας των Πρασίνων, επειδή, σε δύο σημεία, η νέα έκδοση διατυπώνει επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση της τσεχικής προεδρίας. Ωστόσο, καθώς αυτή δεν είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου, οι συστάσεις αυτές είναι πρόωρες και συχνά αντιπαραγωγικές.

Για να είναι η επαγγελματική ζωή συμβατή με την οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική σταδιοδρομία πρέπει να τοποθετηθεί σε ισότιμη θέση με τη μη κερδοφόρα δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Είμαι πεπεισμένη ότι η έκθεση προσφέρει νέα κίνητρα για την κατάργηση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες που αποφασίζουν ελεύθερα να φροντίσουν τα κοντινά και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Θα ήθελα να τονίσω το έργο της εισηγήτριας Anna Záborská, αλλά λυπάμαι γιατί, λόγω της διαδικασίας, δεν ψηφίσαμε επί του σχεδίου της έκθεσής της.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, αποστασιοποιούμαι από τις τροπολογίες που μόλις ανακοινώθηκαν στην έκθεση Záborská για την αμεροληψία με βάση το φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Μια ώριμη ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να μάθει να θεωρεί την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων ως πλήρως αναγνωρισμένη εναλλακτική δυνατότητα στην επαγγελματική ζωή. Η πρόταση των Πρασίνων, η οποία επικρίνει τη σχετική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας και την χαρακτηρίζει αντιδραστική, είναι, κατά την άποψή μου, εσφαλμένη και ανώριμη, παρότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς την υπερψήφισαν. Απέχει πολύ από το να είναι μια αντιδραστική υποβάθμιση της γυναίκας σε ρόλο υποτελή στον άνδρα, είναι ένας τρόπος αποκατάστασης της οικογένειας στην κοινωνία, παρέχοντας ίσα δικαιώματα και στους άνδρες. Σήμερα και οι άνδρες σπρώχνουν καροτσάκια και φροντίζουν παιδιά στο νοσοκομείο. Αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες που αφιερώνουν μέρος της ζωής τους στη φροντίδα ενός παιδιού ή ανήμπορων γονέων εκτελούν ένα κοινωνικά σημαντικό έργο, το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί στο μέλλον να θεωρηθεί υποδεέστερη απασχόληση. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η τσεχική προεδρία ενέταξε την προσέγγιση αυτή στις προτεραιότητές της. Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία συνθηκών στις οποίες ένας άνδρας ή μια γυναίκα που αποφασίζει να ακολουθήσει την πορεία αυτή δεν θα υφίσταται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από εναλλακτικές δυνατότητες για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, σύμφωνα με τις αρχές της ευελισφάλειας. Πρέπει να ενισχύσουμε τη γονική ιδιότητα, και επομένως την ευελισφάλεια μεταξύ των γενεών, αντί να την αποδυναμώνουμε με εμπόδια που επιβάλλονται από τους εργατικούς νόμους. Οι προκαταλήψεις του περασμένου αιώνα βαθαίνουν τη δημογραφική κρίση. Η έκθεση Záborská ήταν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, και διαφωνώ με την τροποποιημένη έκδοση που εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου στην κ. Záborská, η οποία παρουσίασε μια έκθεση πρωτοβουλίας που εξετάζει πραγματικά και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών μεταξύ των μεμονωμένων μελών της οικογένειας. Το ζήτημα δεν αφορά μόνον τη φροντίδα της νεότερες γενιάς, των νέων αφίξεων στην οικογένεια. Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει επίσης να επιλυθούν προβλήματα φροντίδας των γηραιότερων μελών της ίδιας οικογένειας.

Νομίζω ότι η τσεχική προεδρία αντιλήφθηκε ορθά τον επείγοντα χαρακτήρα της παρούσας δημογραφικής κατάστασης –και πρέπει επίσης να εξετασθούν τα οικονομικά οφέλη– και απορρίπτω τη θέση των Πρασίνων, οι οποίοι κακώς υπέβαλαν μια τροποποιητική πρόταση που απαξιώνει την ορθή αυτή πρόθεση. Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Záborská.

Κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, η συσκευή μου δεν λειτούργησε. Ήμουν υπέρ της θέσης που πρότεινε η κ. Záborská.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή και την επιείκειά σας. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί ψήφισα κατά της Ομάδας των Πρασίνων και της τροπολογίας τους. Δεν θέλω να ψηφίσω κατά της τσεχικής προεδρίας.

Το πρώτο μου επιχείρημα είναι ότι η τσεχική προεδρία δεν ζητεί κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των λεγόμενων στόχων της Βαρκελώνης, αλλά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με μια ενδεχόμενη κα βιώσιμη αναθεώρηση των στόχων. Το δεύτερο επιχείρημά μου είναι ότι είναι προφανές ότι υπάρχουν διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές περιστάσεις που δύσκολα θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης γενικά και εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ. Τρίτον, η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη περαιτέρω παράγοντες, όπως την ελευθερία κάθε οικογένειας καθώς και τα συμφέροντα των παιδιών. Τέλος, και εξίσου σημαντικό, είναι επίσης δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης, επειδή η φροντίδα των παιδιών ανήκει αποκλειστικά, και δικαίως, στις αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Σκόπευα και εγώ να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Záborská, επειδή ήταν γενικά μια αντικειμενική έκθεση, η οποία δεν καταφεύγει στα παραδοσιακά πολιτικώς ορθά στερεότυπα, όσον αφορά τα θέματα των διακρίσεων ή το τι νοείται ως διάκριση.

Η τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων /Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, την οποία καταψήφισα, ακύρωσε εντελώς στην πραγματικότητα την έκθεση και περιέχει ορισμένα πολύ αμφισβητήσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά της τσεχικής προεδρίας και τον άστοχο ισχυρισμό ότι η ανατροφή των παιδιών στο σπίτι θα έχει, στην πραγματικότητα, συνέπειες επιβεβαίωσης ρόλων. Το επιχείρημα αυτό είναι ιδιαίτερα έωλο, αλλά όπως φαίνεται κάθε επιχείρημα είναι καλό προκειμένου να πραγματοποιηθούν συζητήσεις, να παρασχεθούν πραγματικά επιχειρήματα για ένα ζήτημα όπως η αμοιβή για τους γονείς που μένουν στο σπίτι.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská, ειδικότερα επειδή αναγνωρίζει την εργασία που αναλαμβάνεται στο σπίτι από τις γυναίκες. Η εργασία με χαρακτήρα περιποίησης, φροντίδας, ανατροφής και εκπαίδευσης πρέπει να αποτιμάται κατάλληλα. Άλλωστε, όταν αυτή η εργασία αναλαμβάνεται εκτός σπιτιού, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ΑΕγχΠ. Ο νομπελίστας Gary Becker αναφέρεται στη σημασία της οικονομικής συμβολής ανθρώπων που αναλαμβάνουν οικιακά καθήκοντα για την οικονομική πρόοδο της κοινωνίας στο σύνολό της. Όσον αφορά τον ορισμό της οικογένειας, στα πολωνικά, ο όρος αυτός παραπέμπει σε μια ένωση ικανή να αναπαραχθεί και, επομένως, δεν περιλαμβάνει ενώσεις του ίδιου φύλου.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Záborská, στην οποία η Ομάδα των Πρασίνων αντιτάχθηκε και σε σχέση με την οποία εισήγαγε μια εναλλακτική συζήτηση. Είμαι της άποψης ότι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουμε, στη βάση των κοινών αξιών μας, ότι οι γυναίκες ειδικότερα οι οποίες ξεκινούν μια οικογένεια έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ του κατά πόσον θα σταματήσουν πλήρως να εργάζονται ή θα εργάζονται μόνον με καθεστώς μερικής απασχόλησης μετά τη γέννηση του παιδιού τους, προκειμένου να το φροντίσουν. Ήμουν πολύ τυχερή που η μητέρα μου μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο, και πρέπει να πω ότι ωφελήθηκα από αυτό.

Εάν η μητέρα μου είχε την ατυχία να είναι διαζευγμένη, ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου, θα βρισκόταν σε δεινή κατάσταση, καθώς δεν θα λάμβανε καμία στήριξη κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως σε μεγάλη ηλικία. Αγωνίζομαι εδώ και σαράντα χρόνια ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να αφοσιωθούν στην οικογένεια και στα παιδιά τους δεν υφίστανται διακρίσεις και δεν αδικούνται λόγω της επιλογής αυτής. Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας ιδεολογίας, η οποία θέλει να εμπιστευθεί τα παιδιά και τους ενηλίκους στο κράτος από την κούνια έως τον τάφο.

Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων απορρίφθηκε. Η πλειοψηφία των βουλευτών που την καταψήφισαν πρόσφεραν μια κακή υπηρεσία στις γυναίκες, στην οικογένεια και στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Anna Záborská για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Παρότι η Ομάδα μου εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με αυτήν, πιστεύω ότι η εισηγήτρια έθιξε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ.

Ο πληθυσμός της ΕΕ εμφανίζει έντονη μείωση. Ο ρόλος των γυναικών στη δημιουργία οικογένειας δεν αναγνωρίζεται σε πολλά κράτη μέλη ως συμβολή στο εθνικό ΑΕγχΠ τους. Οι γυναίκες και οι μητέρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής της κοινωνίας μας, και υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μητέρων που φροντίζουν τα παιδιά τους στην εκλογική μου περιφέρεια στη νοτιοανατολική Αγγλία. Η συνεισφορά τους στο ΑΕγχΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και στον πλούτο της περιοχής μου έχει θεμελιώδη σημασία για τη χώρα μας.

Η παρούσα έκθεση, η πρώτη με αυτό το αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω, αναγνωρίζει τη συνεισφορά αυτή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το Κοινοβούλιό μας να εξετάσει τα θέματα αυτά με τεχνικές λεπτομέρειες στο μέλλον, ώστε να επιτύχουμε την ισότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των φύλων.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε και εκφράζουμε τη λύπη μας για τη μάστιγα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Ουσιαστικά κάθε ομιλητής στη συζήτηση καταδίκασε δικαίως τις παιδοφιλικές δραστηριότητες και την πορνογραφική κακοποίηση των παιδιών. Ομοίως, η κατάχρηση του Διαδικτύου προκάλεσε την οργή πολλών.

Είναι, ωστόσο, απογοητευτικό το γεγονός ότι παρά την ομοφωνία αυτή, αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο ποινικοποίησης αυτής της κακοποίησης των παιδιών. Το λεγόμενο grooming (δηλαδή η προσέγγιση ανηλίκων στο Διαδίκτυο για σεξουαλικούς σκοπούς), η σεξουαλική κακοποίηση και η παιδική πορνογραφία δεν πρέπει να έχουν καμία θέση πουθενά στην ΕΕ, ούτε πρέπει να ανεχθούμε καμία πτυχή τους. Η σιωπή είναι ο καλύτερος φίλος της παιδοφιλίας. Το είδαμε αυτό σε εκκλησίες, οικογένειες και κοινότητες, όπου υπήρξε αδιαφορία, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα σκάνδαλα τα οποία γνωρίζουμε στα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα με χαρά την έκθεση μόλις τώρα, αλλά πρέπει να προσθέσω στις προηγούμενες παρατηρήσεις μου το γεγονός ότι επτά χώρες δεν δεσμεύθηκαν ακόμη όσον αφορά τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ή το προαιρετικό πρωτόκολλο του ΟΗΕ που περιλαμβάνουν σύγχρονα μέσα για την καταπολέμηση της εμπορίας, της πορνείας και της πορνογραφίας με αντικείμενο παιδιά. Λυπάμαι που αυτό ισχύει επίσης για τη χώρα μου, την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία, φυσικά, θέλει να καταπολεμήσει το πρόβλημα αυτό με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά εδώ και καιρό προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της ενσωμάτωσης της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων στη νομοθεσία της. Φυσικά, αυτά τα νομικά πρόσωπα οργανώνουν την εμπορία παιδιών και αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από αυτήν. Καλώ, επομένως την τσεχική προεδρία να διασφαλίσει την επίλυση του εσωτερικού αυτού προβλήματος και να αποτελέσει παράδειγμα για τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις νέες αναδυόμενες αγορές, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, και πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση εκφράσει επακριβώς το αίσθημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler, καθώς η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Αυτή η διατλαντική συμφωνία πρέπει να εμπνεύσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ώστε να καρπωθούν τα αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων. Η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των απλών πολιτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ΗΠΑ είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμφωνία βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, προωθεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας, όπως συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής κοινών σχεδίων έργων, πρόσβαση στα προγράμματα και στις δραστηριότητες αλλήλων. Οι αρχές που υποστηρίζουν την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον ισότιμο επιμερισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προωθούνται ενεργά. Η πρόταση προβλέπει επίσης αποστολές εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων της ΕΕ καθώς και εργαστήρια, σεμινάρια και συσκέψεις που θα οργανωθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελπίζω η συμφωνία αυτή να συμβάλει επίσης στην επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης βασισμένης στη γνώση. Μετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, αυτή η διατλαντική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η κ. Niebler παρουσίασε την έκθεση σχετικά με την τρίτη ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καθώς πρόκειται για μια αμοιβαίως επωφελή συμφωνία, η οποία προωθεί την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική πρόοδο, είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστηρίζω το μέτρο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), γραπτώς. − Η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι αναμφίβολα μια θετική πτυχή για την ευρωπαϊκή έρευνα. Η συντριπτική υποστήριξή της στην ψηφοφορία καταδεικνύει αυτό ακριβώς.

Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει κατ’ επανάληψη ότι οι πιο αποδοτικές επιστημονικές συνεργασίες επιτυγχάνονται όταν δύο ερευνητές δύο ιδρυμάτων συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται και χρηματοδοτείται από κοινού. Επομένως, προκειμένου να καταστεί ουσιαστικότερη η επιστημονική συνεργασία με τις ΗΠΑ, καλώ την Επιτροπή να θεσπίσει ρητά απλά χρηματοδοτικά μέσα προσανατολισμένα σε σχέδια, για την επιδότηση κοινής έρευνας μεταξύ ερευνητών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Η ρητή συμπερίληψη στη συμφωνία τομέων όπως η βιοϊατρική, οι νανοτεχνολογίες και η διαστημική έρευνα είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς αιχμής, όπως η έρευνα σε βλαστοκύτταρα. Το γεγονός ότι υπάρχουν εύλογα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με ορισμένους ερευνητικούς τομείς πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για κοινό προβληματισμό σχετικά με τις πτυχές αυτές και όχι εμπόδιο στην κοινή επιστημονική πρόοδο.

Λόγω ειδικότερα των επιδοτήσεων του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή έρευνα, η ΕΕ καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική για τους αμερικανούς ερευνητές. Η ΕΕ διαθέτει πλέον εργαλεία για να επιδιώξει υψηλότερη και μεγαλύτερης διάρκειας εισερχόμενη κινητικότητα επιστημόνων και πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η ΕΕ να επιτύχει την «προσέλκυση εγκεφάλων».

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ανανέωση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια επιβεβαίωση της αναγκαιότητας για συνεργασία και αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους τομείς αιχμής της έρευνας και της καινοτομίας.

Η συμπερίληψη των τομέων του διαστήματος και της ασφάλειας στην εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση των διατλαντικών σχέσεων, η οποία αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ. Η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να καλύπτει μορφές μη στρατιωτικής και στρατιωτικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών τομέων, όπως οι νέες τεχνολογίες του διαστήματος, οι νανοτεχνολογίες και η έρευνα στον τομέα της άμυνας.

Πιστεύω σθεναρά ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στη προώθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή διαστημικό σταθμό καθώς και στον ευαίσθητο τομέα των επικοινωνιακών δορυφόρων. Επιπλέον, πιστεύω ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι σημαντική, ιδίως με τη Ρωσία, κυρίως σε σχέδια του τύπου GPS-Glonass-Galileo.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επωφεληθούν από τα πολύτιμα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από ένα εκ των μερών, είτε στον μη στρατιωτικό τομέα είτε στον στρατιωτικό τομέα με εφαρμογή στον μη στρατιωτικό τομέα, καθώς η ασφάλεια και η προστασία είναι το πρωταρχικό μέλημα των πολιτών του κόσμου σήμερα, και η από κοινού αξιοποίηση της επιτυχίας αυτής δεν είναι απλώς απόδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εταιρικής σχέσης, αλλά αποτελεί επίσης εγγύηση ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το όφελος της ανθρωπότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να σημειωθεί ότι υποστηρίζω την παρούσα έκθεση σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ.

Ωστόσο, η συσκευή μου δεν λειτούργησε κατά την ψηφοφορία και θα ήθελα να καταγραφεί η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Καταψήφισα την έκθεση της Angelika Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (A6-0006/2009).

Το περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας διαφέρει από την προηγούμενη συμφωνία κατά το ότι προστέθηκαν ενότητες σχετικά με τη διαστημική έρευνα και την έρευνα σε θέματα ασφάλειας. Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ σκοπεύουν ρητά να χρησιμοποιήσουν το διάστημα για στρατιωτικούς σκοπούς και καθώς ορίζουν την ασφάλεια κυρίως με στρατιωτικούς όρους, μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι η παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξυπηρετήσει επίσης στρατιωτικούς σκοπούς.

Η συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Είμαι αντίθετος σε κάθε στρατιωτική χρήση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης που προτείνει την ανανέωση της συμφωνίας του Δεκεμβρίου του 1997, η οποία ανανεώθηκε για πρώτη φορά το 2003, και η οποία θα επιτρέψει στα δύο μέρη να συνεχίσουν, να βελτιώσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία αυτή θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη από την επιστημονική και την τεχνολογική πρόοδο που θα επιτευχθεί από τα αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά μας. Θα υπάρξει επίσης μεταφορά γνώσεων, η οποία θα είναι επωφελής για τις εταιρείες και για τους πολίτες μας.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να προωθήσουμε την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), γραπτώς. (CS) Σήμερα δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη συνέχιση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τούτο παρά το γεγονός ότι το επίπεδο των επενδύσεων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στον κόσμο, και πολλά διασυνδεδεμένα ιδρύματα ηγούνται της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στον κόσμο και συμβάλλουν στην επίλυση αρκετών παγκόσμιων προβλημάτων. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θα επέκρινα την απροθυμία της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμφωνήσουν με τις ΗΠΑ σε βασικές κοινές δεοντολογικές αρχές για την επιστήμη και την έρευνα. Με προβληματίζει το γεγονός ότι η παρούσα συμφωνία δεν περιέχει για άλλη μια φορά τέτοιες διατάξεις. Κάτι τέτοιο δείχνει ανευθυνότητα απέναντι στην ανθρωπότητα και έλλειψη σεβασμού προς τους επιστήμονες εκείνους που τηρούν εθελοντικά συγκεκριμένες δεοντολογικές αρχές, ενώ άλλοι όχι. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη βιοτεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/ΗΠΑ. Η συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τέθηκε σε ισχύ πριν από λίγο περισσότερα από 10 χρόνια και έχει ήδη ανανεωθεί μία φορά, ύστερα από την πρώτη πενταετία. Συμφωνώ απολύτως ότι η συμφωνία πρέπει να ανανεωθεί και πάλι ώστε να συνεχισθεί η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κοινούς τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι παρέχουν σε αμφότερα τα μέρη κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Θεωρώ επίσης ότι οι όροι της συμφωνίας είναι ουσιαστικά ταυτόσημοι με εκείνους που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, με εξαίρεση μερικές τεχνικές τροποποιήσεις. Τέλος, επικροτώ την προσθήκη της διαστημικής έρευνας και της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας στη συμφωνία ΕΚ/ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς πιστεύω ότι κάθε επιστημονική συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους ηγετικούς παράγοντες παγκοσμίως στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, πιστεύω ότι η ανανέωση της επιστημονικής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη χώρα θα είναι επωφελής για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η ανανέωση της συμφωνίας για άλλα πέντε έτη θα είναι επωφελής για αμφότερα τα μέρη, καθώς θα συνεχισθεί η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Καθώς το περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας θα είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο της συμφωνίας που λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2009, δεν θα είχε νόημα να συνεχισθούν οι συνομιλίες σχετικά με την ανανέωση της παρούσας συμφωνίας με τον συνήθη τρόπο.

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων για αμφότερα τα μέρη από την ταχεία ανανέωση της συμφωνίας, προτείνεται μια διαδικασία ενός σταδίου (μία διαδικασία και μία πράξη, η οποία συνδέεται με την υπογραφή και τη σύσταση της συμφωνίας). Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία προσπαθούν να εξασφαλίσουν συνεχή συνεργασία (ιδίως υλοποιώντας δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να συμμετάσχουν τρίτοι, δυνάμει της συμφωνίας συνεργασίας). Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler, καθώς η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας αποτελεί αναγκαιότητα. Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να εμπνεύσει τόσο την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και τη Ρωσία ώστε να καρπωθούν τα αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των απλών πολιτών. Σημειώνω ότι η παρούσα συμφωνία βασίζεται σε παρόμοιες αρχές με εκείνες της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους ίδιους τομείς, δηλαδή την επιστήμη και την τεχνολογία.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμφωνία βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, προωθεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας, όπως συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής κοινών σχεδίων έργων, πρόσβαση στα προγράμματα και στις δραστηριότητες αλλήλων.

Οι αρχές που υποστηρίζουν την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον ισότιμο επιμερισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προωθούνται ενεργά. Η πρόταση προβλέπει επίσης αποστολές εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων της ΕΕ καθώς και εργαστήρια, σεμινάρια και συσκέψεις που θα οργανωθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στη Ρωσία. Σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας, ας ελπίσουμε ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλει ώστε η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας να καταστεί πιο αποτελεσματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η κ. Niebler παρουσίασε την έκθεση σχετικά με την ανανέωση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Ρωσίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Η ειρηνική συνεργασία και εργασία μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ είναι αμοιβαίως επωφελείς για την προώθηση των επιστημονικών γνώσεων και της έρευνας, και είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστηρίζω το συγκεκριμένο μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ανανέωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη Ρωσία είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ομαλοποίησης και παγίωσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πέρα από τον κατευνασμό των πρόσφατων εντάσεων.

Ωστόσο, δεν αρκεί να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις για τη συνεργασία στους τομείς αυτούς. Η ΕΕ και η Ρωσία πρέπει καταρχάς να βρουν έναν τρόπο για να παγιώσουν την εταιρική σχέση τους και να συνεργασθούν στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας, και πρωτίστως στην πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου ανέδειξε την αναγκαιότητα να υιοθετήσουμε μια σοβαρή και ενωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους προμηθευτές πόρων.

Ας μην λησμονούμε επίσης την κρίση στη Γεωργία, η οποία έθεσε, για κάποιο διάστημα, σε κίνδυνο ολόκληρη τη μεταψυχροπολεμική δομή στην Ευρώπη.

Εν όψει όλων των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια κρίση, η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ούτε να αγνοηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να τηρήσει τις συμφωνίες αυτές καθώς και τους πρότυπους διεθνείς κανονισμούς.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τσεχική προεδρία να βρουν συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών, όσο το δυνατόν συντομότερα, για το δικό τους όφελος και προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και των τρίτων χωρών εταίρων (Ουκρανία και Μολδαβία).

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να καταγραφεί ότι υποστηρίζω την παρούσα έκθεση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

Ωστόσο, η συσκευή μου δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και θα ήθελα να καταγραφεί η ψήφος μου υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ψήφισα υπέρ της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας, επειδή είναι αναγκαίο να οικοδομηθούν στέρεες, σταθερές και γνήσιες γειτονικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θεωρώ τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία ως εξαιρετικό τρόπο οικοδόμησης μιας τέτοιας σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως και η Ρωσία, έχει επιτύχει σημαντικές επιστημονικές προόδους, οι οποίες μπορεί να είναι αμοιβαίως επωφελείς για αμφότερα τα μέρη. Η Κοινότητα μπορεί οπωσδήποτε να επωφεληθεί από μια τέτοια συνεργασία, υλοποιώντας και τελειοποιώντας τα δικά της επιστημονικά και τεχνολογικά σχέδια. Ωστόσο, θα υπογραμμίσω ότι, για να υπάρχουν γνήσιες γειτονικές σχέσεις, απαιτούνται προθυμία και αξιοπιστία και από τις δύο πλευρές.

Τις τελευταίες ημέρες καταδείχθηκε η σοβαρή αναξιοπιστία της Ρωσίας ως εμπορικού εταίρου. Οι ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκάλεσαν κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτέλεσε άμεση απειλή για τις οικονομίες κρατών μελών, καταδεικνύοντας τα μειονεκτήματα της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Ελπίζω ότι, προς το συμφέρον της καλής συνεργασίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια συμβάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), γραπτώς. (CS) Όπως ψήφισα κατά της συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ψήφισα επίσης κατά της έκθεσης σχετικά με τη συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Το έπραξα αυτό για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Με προβληματίζει το γεγονός ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με κοινώς αποδεκτά δεοντολογικά όρια για την έρευνα. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο υποτιμούν αυτή την πολύ σημαντική πτυχή της έρευνας και δεν επιχειρούν καν να πλαισιώσουν μια τέτοια συμφωνία. Ενεργούν ωσάν να μην γνωρίζουν ότι τα δεοντολογικά όρια έχουν θέση, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στην επιστήμη, όπου η προκαταρκτική προσοχή είναι τόσο αναγκαία. Τουλάχιστον στην περίπτωση της επιστήμης και της έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια, μια διεθνής συμφωνία σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας ΕΕ/Ρωσίας. Είναι πράγματι απαραίτητο να ανανεωθεί η συμφωνία που καταρτίσθηκε με τη σοβιετική κυβέρνηση πριν από χρόνια. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα, επειδή τα δύο μέρη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τον αποκλειστικό στόχο της βελτίωσης της γενικής ευημερίας.

Επομένως, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της κ. Niebler και τονίζω τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της διεθνούς γεωπολιτικής ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η συμφωνία αυτή ενισχύσει την εσωτερική αγορά της ΕΕ και τη συνεργασία σε πρότυπα καθώς και για τη διατήρηση της προστασίας των καταναλωτών.

Καταρχάς, η επιστήμη είναι ένας παγκόσμιος κλάδος και οι πρόοδοι που μπορούμε να μοιραστούμε συμβάλλουν στην αύξηση του συνόλου των ανθρώπινων προσπαθειών. Τα οφέλη για τα οποία μπορούμε να καταβάλουμε προσπάθειες αποτελούν, γενικά και ειδικά, θετικό στοιχείο.

Είτε πρόκειται για τις προσπάθειες της αυτοκινητοβιομηχανίας με στόχο τη μείωση των εκπομπών είτε για τη δημιουργία στρατηγικών δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων, η επιτυχία προώθησης της παρούσας συμφωνίας είναι μετρήσιμη.

Οι καταναλωτές επωφελούνται επίσης έμμεσα, καθώς τα καλύτερα μυαλά μπορούν να συνεργασθούν για την ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στις απαντήσεις στις κοινές μας ανησυχίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι η έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας (ανανέωση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας) είναι στην πραγματικότητα μια τυπική διαδικασία δευτερεύουσας μόνον σημασίας, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Με ολοένα και πιο επιτακτικό τρόπο, καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία πρέπει να είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ μάλλον παρά να είναι καταδικασμένη για πάντα και να θεωρείται φόβητρο. Επομένως, πρέπει να καλωσορίσουμε κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες μορφές. Η συνεργασία με τη Ρωσία μπορεί επίσης να αναμένεται ότι θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό, αναμφίβολα θετικό, ρόλο στην παρούσα σοβαρή οικονομική κρίση. Η Ρωσία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την Ευρώπη. Ανήκει στην Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε όχι, και η συνεργασία μαζί της μπορεί να αποκτήσει σύντομα ζωτική σημασία για την Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Όταν κάνουμε λόγο για την άγρια φύση, αναφερόμαστε στην πραγματικότητα σε ένα φυσικό περιβάλλον από το οποίο απουσιάζει κάθε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, με άλλα λόγια, αναφερόμαστε σε παρθένες περιοχές. Η άγρια φύση αφορά τόσο την ξηρά όσο και τη θάλασσα.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: η μία αφορά την έννοια της διατήρησης και η άλλη την έννοια της συντήρησης. Οι έννοιες αυτές είναι διαφορετικές. Η πρώτη μπορεί να περιγραφεί ως «ορθή χρήση της φύσης», η δεύτερη ως «προστασία της φύσης από τη χρήση». Πιστεύω ότι η διατήρηση και η συντήρηση μπορεί να είναι διαφορετικές έννοιες, αλλά η εφαρμογή τους εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, η Ευρώπη είναι πολύ μικρή για να έχει απαγορευμένες περιοχές για τους πολίτες τους. Τα δάση καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της χερσαίας έκτασης, και από αυτά μόνον το 5 % μπορεί να χαρακτηρισθεί άγρια φύση.

Οι περισσότερες περιοχές της Ευρώπης που αποτελούν άγρια φύση προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο καλύπτει ήδη τις πιο πολύτιμες και βιολογικά πολύμορφες περιοχές της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ ότι δεν απαιτείται νέα νομοθεσία σχετικά με τις περιοχές άγριας φύσης, καθώς οι περισσότερες καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν οι περιοχές άγριας φύσης ανά δάση και ζώνες άγρια φύσης γλυκών και θαλάσσιων υδάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη πρέπει να ενδιαφέρεται για τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης. Πρώτον, λειτουργούν ως καταφύγια και απόθεμα γενετικών πόρων για πολλά είδη, τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και σε συνθήκες ελάχιστα αλλαγμένες. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί και περιγραφεί. Τα περισσότερα εξ αυτών ζουν στο χώμα ή σε σάπιο ξύλο και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές. Αυτές οι αμόλυντες περιοχές είναι ιδανικές για τη μελέτη των φυσικών αλλαγών και της εξέλιξης της φύσης. Ταυτόχρονα, οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητες στις συνέπειες των ανθρωπογενών αλλαγών του κλίματος που συμβαίνουν εκτός των ορίων τους.

Έπειτα, υπάρχουν πολλοί καθαρά δεοντολογικοί λόγοι για τη διατήρηση των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη. Έχουμε ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να απολαύσουν και να ωφεληθούν από τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού χρησιμοποιείται ως μέσο για την απόδοση οικονομικής αξίας σε περιοχές άγριας φύσης και για την προώθηση της διατήρησής τους.

Επομένως, είναι σημαντικό να διατυπωθούν κατάλληλες συστάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να βρουν τον βέλτιστο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπάρχουσες και οι ενδεχόμενες προστατευόμενες περιοχές, καθώς και οι περιοχές άγριας φύσης και οι φυσικές διεργασίες τους, προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, καθώς συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε πραγματικά να προχωρήσουμε στη χαρτογράφηση των τελευταίων περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ορίσουμε την άγρια φύση. Επομένως, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι πρέπει να προωθήσουμε τον βιώσιμο τουρισμό στις συγκεκριμένες περιοχές και να δείξουμε στους διαχειριστές των τοποθεσιών πώς να συντηρήσουν και να προστατεύουν την άγρια φύση.

Επομένως, συντάσσομαι με το αίτημα των κύριων ΜΚΟ του τομέα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη συντήρηση της άγριας φύσης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης υπάγονται στον έλεγχο της ΕΕ. Το νόημα της άγριας φύσης είναι ότι θεωρητικά θεωρείται ανέγγιχτη από τον άνθρωπο – συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, η Επιτροπή πρότεινε τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διαφύλαξη των πλέον απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών της Ευρώπης.

Επομένως, υποστηρίζω γενικά την παρούσα έκθεση, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση, στον ορισμό και στην προστασία της άγριας φύσης.

Είμαι κάπως επιφυλακτικός όσον αφορά την αξία μιας στρατηγικής της ΕΕ για την άγρια φύση, δεδομένου ότι η διαχείριση της γεωργίας και της αλιείας από την ΕΕ αποδείχθηκε τόσο καταστροφική. Είναι ζωτικής σημασίας να ενεργήσει η ΕΕ ως διαμεσολαβητής και θεματοφύλακας βέλτιστων πρακτικών στη διαδικασία αυτή, αλλιώς θα υπονομευθεί η ουσία των προτεινόμενων μέτρων.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η περιοχή μου στη βορειοανατολική Αγγλία διαθέτει απομονωμένες περιοχές εξαιρετικές φυσικής ομορφιάς, σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες από τον άνθρωπο. Επομένως, υποστήριξα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Το δίκτυο Natura 2000 έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία του ανέπαφου ή παρθένου περιβάλλοντος. Η παρούσα έκθεση τονίζει τη σημασία τέτοιων σχεδίων και συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλοί πόροι για τη διασφάλιση της προστασίας των περιοχών αυτών. Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν οι περιοχές αυτές, επειδή κάθε αναβολή μπορεί να είναι επιζήμια.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Hegyi τονίζει τη σημασία της προστασίας των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη κατά την εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών, προτείνοντας έναν ορισμό της «άγριας φύσης» ως περιοχών που είναι ακόμη παρθένες καθώς και «ζωνών όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ελάχιστες».

Παρότι η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη, ορισμένες περιοχές παραμένουν ασαφείς· για παράδειγμα, κατά πόσον εξετάζονται υφιστάμενες περιοχές άγριας φύσης ή δυνητικές μελλοντικές περιοχές άγριας φύσης. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν περιοχές άγριας φύσης οι οποίες δεν είναι χαρακτηρισμένες επί του παρόντος ως τοποθεσίες Natura 2000, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να ληφθούν υπόψη από την παρούσα έκθεση.

Οι περιοχές που λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 υπάγονται στις αρμοδιότητες των διάφορων ΓΔ της Επιτροπής. Παρότι εκτιμώ το έργο που έχουν αναλάβει οι διάφορες αυτές υπηρεσίες καθώς και τις διάφορες εντολές τους, η αύξηση των επιπέδων συνεργασίας και συνεκτικότητας θα βελτίωνε σημαντικά την προστασία που παρέχεται στις τοποθεσίες Natura 2000. Υποστηρίζω με χαρά την έκθεση του κ. Hegyi, αλλά εκφράζω τη λύπη μου γιατί, λόγω της εφαρμογής του άρθρου 45 παράγραφος 2 του Κανονισμού, δεν είχα την ευκαιρία να τη συζητήσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hegyi, καθώς πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η προστασία και η προώθηση των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη.

Λόγω των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον, αποτέλεσμα αιώνων ανθρώπινης δραστηριότητας, οι περιοχές άγριας φύσης καλύπτουν σήμερα μόνον 46% της επιφάνειας της Γης.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν την εκπόνηση ενός χάρτη και μιας στρατηγικής για τις περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση, αλλά μέσω της ανθρώπινης χρήσης. Τα δάση καλύπτουν επί του παρόντος 33% της χερσαίας έκτασης των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ήτοι 185 εκατομμύρια εκτάρια. Μόνον περίπου 9 εκατομμύρια εκτάρια δασών (5% της συνολικής δασικής έκτασης) θεωρούνται «άγρια φύση». Οι περιοχές αυτές, μαζί με τις αυτοχθόνους φυτικές και ζωικές κοινότητές τους και τα οικοσυστήματα στα οποία ανήκουν, βρίσκονται ουσιαστικά σε φυσική κατάσταση. Αυτές οι περιοχές άγριας φύσης πρέπει να απολαμβάνουν αποτελεσματικών και ειδικών συνθηκών προστασίας, ως αποθέματα γενετικών πόρων και καταφύγια για πολλά είδη που δεν είναι σε θέση να επιβιώσουν ακόμη και σε ελάχιστα αλλαγμένες συνθήκες, και ιδίως μεγάλα θηλαστικά, όπως η φαιά αρκούδα, ο λύκος και η λυγξ.

Έχουμε ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να απολαύσουν και να ωφεληθούν από τις περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την απόδοση οικονομικής αξίας στην άγρια φύση και τη δημιουργία στήριξης για τη διατήρηση, ενθαρρύνοντας τους απλούς ανθρώπους να ανακαλύψουν την κρυφή αξία της φύσης χωρίς να την καταστρέφουν. Ο βιώσιμος τουρισμός ενισχύει την αποδοχή των πολιτικών διατήρησης, καθώς οι τουρίστες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα προστασίας ως αποτέλεσμα της προσωπικής τους εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην οικονομική διατήρηση των περιοχών άγριας φύσης οι οποίες μπορούν να παράσχουν ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Σήμερα, η άγρια φύση της Ευρώπης έχει μειωθεί σε κλάσμα αυτής που ήταν στο παρελθόν, επομένως η προστασία της αποτελεί προτεραιότητα.

Πρέπει, επομένως, να κατέχει κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιοποικιλότητα, και το δίκτυο Natura 2000 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιοχές αυτές για τη βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχουν.

Επομένως, εγκρίνω την έκθεση Hegyi με την ελπίδα ότι οι περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης μπορούν να συντηρηθούν καλύτερα για να τις απολαύσουν οι επόμενες γενεές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία τονίζει την αναγκαιότητα προστασίας του 46% της χερσαίας έκτασης του κόσμου, η οποία είναι άγρια φύση που δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η ιστορία της επιβίωσης μπροστά στην αντιπαλότητα της φύσης. Στις περιοχές μας, παρότι πρέπει ακόμη να προστατευόμαστε από τη φύση και τις επιθέσεις της, είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε τη φύση από την ανθρώπινη παρουσία και κυριαρχία. Αυτό πρέπει να το πράξουμε για τον εαυτό μας: για το συμφέρον μας να διατηρήσουμε τον πλούτο της βιοποικιλότητας και για την ανάγκη μας να συντηρήσουμε τον πλανήτη στον οποίο μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε. Με βάση τις αρχές αυτές, πρέπει να εξετάσουμε τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για τη συντήρηση της άγριας φύσης στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου η πολυμορφία αυτή είναι τόσο σημαντική. Οι ίδιες αρχές απαιτούν ισορροπημένες και συνετές παρεμβάσεις και κανονισμούς. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε έναν νέο τρόπο χρήσης των αγροτικών μας εκτάσεων, δεν πρέπει να αυξήσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές σε μη ανεκτά επίπεδα. Η προστασία της άγριας φύσης, ιδίως όταν συνυπάρχει με την ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει να σημαίνει την προαγωγή της ισορροπίας, της συντήρησης και της βιωσιμότητας. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε μη ανεκτά βάρη στην αγροτική ζωή ούτε να ωθούμε τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν περιοχές που είναι ήδη φτωχές εκ φύσεως.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Hegyi σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενδιαφερθεί περισσότερο για τις περιοχές άγριας φύσης, επειδή λειτουργούν ως καταφύγια και ως αποθέματα γενετικών πόρων για πολλά είδη που δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αλλαγμένες συνθήκες. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούνται οι δεοντολογικοί λόγοι για την απόφαση αυτή.

Εμείς, οι ευρωπαίοι πολίτες, έχουν ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να ωφεληθούν από τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης στην Ευρώπη. Επομένως, επικροτώ την πρωτοβουλία του κ. Hegyi, η οποία στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού, πραγματικού δείκτη της οικονομικής αξίας της άγριας φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τις περιοχές άγριας φύσης και να συμβάλει στη διατήρηση των εθνικών πάρκων της. Σύμφωνα με την έκθεση για την άγρια φύση στην Ευρώπη, υπάρχουν 10 εθνικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Η συντήρηση και η προστασία των εθνικών αυτών πάρκων σημαίνει επίσης προστασία των ειδών ζώων και πτηνών που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα είδη αυτά κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη προγραμμάτων, τα οποία θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση των ειδών αυτών και στην ανασύσταση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές όπου, δυστυχώς, ορισμένα είδη ζώων και φυτών έχουν εξαφανισθεί.

Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω ότι είναι αναγκαία τα ακόλουθα μέτρα: προσεκτικότερη ανάλυση των δραστηριοτήτων εκχέρσωσης σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα, και ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων με στόχο την αναδάσωση σε περιοχές οι οποίες εκχερσώθηκαν. Προσωπικά παρέχω την έντονη στήριξή μου σε κάθε τέτοιο σχέδιο και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ο όρος άγρια φύση αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον το οποίο δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακόμη και σήμερα, 46% της επιφάνειας της Γης χαρακτηρίζεται άγρια φύση.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών της διατήρησης και της προστασίας. Η πρώτη περιλαμβάνει την ορθή χρήση της φύσης. Η δεύτερη συνεπάγεται την προστασία της φύσης κατά της εκμετάλλευσης. Κατά την άποψή μου, η φύση πρέπει να προστατευθεί, αλλά μέσω ανθρώπινων ενεργειών. Η Ευρώπη είναι πολύ μικρή ώστε να είναι λογικό να απαγορευθεί στους πολίτες της να εισέρχονται σε ορισμένες εκτάσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις έχουν ιδιαίτερη και εξαιρετική αξία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο αναπτύσσοντας νέα προϊόντα στον τομέα του τουρισμού.

Ταυτόχρονα, είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες στον αντίκτυπο των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών αλλαγών. Έχουμε ηθικό καθήκον να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενεά θα είναι σε θέση να δει και να γνωρίσει πραγματική άγρια φύση στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού μπορεί να αποδειχθεί ένας τρόπος αξιοποίησης της οικονομικής σημασίας των εκτάσεων άγριας φύσης και απόκτησης πόρων για την προστασία τους.

Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία συνδέει προγράμματα με στόχο την άγρια φύση και τον βιώσιμο τουρισμό αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (PAN) του Ιδρύματος Πάρκων, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Δεν απαιτείται θέσπιση νέας νομοθεσίας για την άγρια φύση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα λάβουν συνδρομή όσον αφορά τους βέλτιστους τρόπους προστασίας της υπάρχουσας ή της δυνητικής άγριας φύσης, η οποία ενδέχεται να περιληφθεί στο δίκτυο Natura 2000.

 
  
  

- Έκθεση: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Τα τελευταία χρόνια, η γενική και επαγγελματική αεροπορία υπήρξε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τομέα της αεροπορίας. Τα αεροδρόμια της εκλογικής μου περιφέρειας στη βορειοανατολική Αγγλία, όπως το Newcastle και το Durham Tees Valley, έχουν μεγάλη απήχηση στους ερασιτέχνες πιλότους και ολοένα και περισσότερο στους επιχειρηματίες. Πρόκειται, επομένως, για έναν υποκλάδο, ο οποίος χρειάζεται στήριξη και λογική ρύθμιση.

Εντυπωσιάσθηκα από την προσήλωση της Επιτροπής στην αναλογικότητα στον κανονισμό για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική απόκλιση από πολλές προηγούμενες προτάσεις σχετικές με τις μεταφορές και είναι ευπρόσδεκτη, παρότι πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου με βιώσιμο τρόπο χωρίς το είδος της επαχθούς γραφειοκρατίας η οποία χαρακτηρίζει πολύ συχνά τις προτάσεις της Επιτροπής.

Αναπόφευκτα, ο κλάδος αυτός θα γνωρίσει κάποια ύφεση βραχυπρόθεσμα καθώς η οικονομική κρίση συνεχίζει την επέκτασή της. Ωστόσο, η γενική και επαγγελματική αεροπορία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, όπως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με την αναγκαιότητα υπογράμμισης της σημασίας της συλλογής δεδομένων, της αναλογικής ρύθμισης, της χωρητικότητας αεροδρομίων και εναέριου χώρου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της εποχής μας. Ζητούμε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε να μην εμποδιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να παραμείνει βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο βουλευτής Queiró αποκρίθηκε στην ανακοίνωση της επιτροπής με τίτλο «Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία» και ανέδειξε αρκετούς τομείς στους οποίους οι πολιτικοί παράγοντες για τον μη εμπορικό κλάδο των εναέριων μεταφορών γενικά και την επαγγελματική αεροπορία έχουν πρόσθετο αντίκτυπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επέκταση της αρμοδιότητας της Κοινότητας σε τομείς ασφάλειας και προστασίας, και ο αντίκτυπος στον τομέα κοινοτικών πρωτοβουλιών όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διασφάλιση της ασφάλειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προβληματισμών από τον κλάδο με υπεύθυνο τρόπο, όσον αφορά τόσο τη μείωση της ηχορύπανσης όσο και τη μείωση του όγκου των παραγόμενων εκπομπών, είναι πρωταρχικό μέλημα. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου και η πολυμορφία του τον καθιστούν έναν κλάδο στον οποίο η ρύθμιση θα είναι αναγκαία στο μέλλον. Η παρούσα ανακοίνωση υποδεικνύει έναν δρόμο για την ανάπτυξη της μελλοντικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα κατά της έκθεσης του Luís Queiró σχετικά με το μέλλον της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας.

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο αριθμός των κινήσεων αεροσκαφών της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας έχει αυξηθεί σημαντικά και, επομένως, ότι έχει αυξηθεί επίσης ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον.

Ωστόσο, κατά την άποψή μου, η επένδυση στην επέκταση των αερολιμένων είναι μια εσφαλμένη προσέγγιση, επειδή κάτι τέτοιο θα οδηγήσει απλώς σε μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια και σε αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην κλιμακωθεί το επίπεδο της εναέριας κυκλοφορίας και να παραμείνει η ρύπανση εντός εύλογων ορίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση με την αυστηρή έλλειψη ευελιξίας που χαρακτηρίζει ειδικότερα τους μεγάλους αερολιμένες. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τις συστάσεις του συναδέλφου μου Luis Queiró σχετικά με τη συνεκτική εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, κατά περίπτωση, υπό τον όρο της συμμόρφωσης προς όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας.

Καλώ τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη όλες τις συστάσεις που διατύπωσαν η Επιτροπή και ο εισηγητής, και ιδίως αυτές που αφορούν τρόπους προκειμένου η χωρητικότητα των αερολιμένων να καταστεί πιο αποδοτική και να χρησιμοποιείται για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, όχι μόνον σε σχέση με τους μεγάλους αερολιμένες, αλλά ιδίως σε σχέση με περιφερειακούς και τοπικούς αερολιμένες.

Στην πραγματικότητα, ως εισηγητής της δέσμης μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό II και για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του EASA, έλαβα υπόψη την αναγκαιότητα να απολαύει το συγκεκριμένο τμήμα του κλάδου της αεροπορίας όλων των συνθηκών που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξή του προς όφελος τόσο του κλάδου όσο και, τελικά, των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Queiró σχετικά με μια θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Οπωσδήποτε μας προειδοποιεί ότι απαιτείται μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τη γενική και επαγγελματική αεροπορία.

Και τούτο, επειδή παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας. Πράγματι, εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν την επαγγελματική αεροπορία μπορεί να διπλασιασθεί την επόμενη δεκαετία περίπου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να αναγνωρισθούν τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτός ο τύπος αεροπορίας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία στο σύνολό της.

Επομένως, χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου μου βουλευτή και ελπίζω ότι σταθεί εφικτή η πλήρης αξιοποίηση στο μέλλον των δυνατοτήτων ενός τομέα που εμφανίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη.

 
  
  

- Έκθεση: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Ο δημόσιος τομέας εμποδίζεται από τις παραδοσιακές μεθόδους στις συμβάσεις για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μέσω των λεγόμενων προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια ειδική προσέγγιση για την ανάθεση συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα.

Η ΕΕ χρειάζεται μια ευρύτερη στρατηγική καινοτομία και οι λεγόμενες προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις πρέπει να θεωρηθούν μέρος της στρατηγικής αυτής. Αυτό είναι βασικό για την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας της Ένωσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών για τους ευρωπαίους πολίτες. Ο δημόσιος τομέας των ΗΠΑ δαπανά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Η Ευρώπη δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Είναι προφανές γιατί οι προ-εμπορικές συμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να βοηθηθεί ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη να ανταποκριθεί σε σημαντικές δημόσιες προκλήσεις.

Ένα από τα προβλήματα που παρατηρούνται στην ΕΕ είναι η έλλειψη επίγνωσης τρόπων βελτιστοποίησης των δημόσιων συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που είναι γνωστή ως αποκλειστική ανάπτυξη. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για έναν δημόσιο φορέα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά τους για άλλους πελάτες. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις θα αντιμετωπίσουν την ανωμαλία αυτή. Θα επιτρέψουν μια ειδική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον επιμερισμό των οφελών των κινδύνων. Αυτό θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης. Θεωρώ ότι οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελείς για την καινοτομία και ότι μπορούν να παράσχουν επικαιροποιημένες δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και όχι μόνον αυτό. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε σχέση τόσο με τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όσο και με τη συνολική ανάπτυξη και πείρα τους. Πράγματι, λόγω της φύσης τους, είναι πιο προσιτές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι οι παραδοσιακές μεγάλες εμπορικές συμβάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, φοβούμαι ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα καταφέρουν να προσελκύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν ο τρόπος λειτουργίας των εν λόγω συμβάσεων καταστεί σαφής, ιδίως σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, και εκτός εάν παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένες διαδικαστικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να δημιουργηθεί ένα διάφανο και σταθερό περιβάλλον για τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η παρούσα έκθεση είναι ρεαλιστική: παρ’ όλες τις συζητήσεις σχετικά με την ατζέντα της Λισαβόνας και τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη οικονομία ανά την υφήλιο έως τον επόμενο χρόνο, διάβασα εμβρόντητος ότι ο δημόσιος τομέας των ΗΠΑ δαπανά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για δημόσιες συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Το ποσό αυτό είναι εικοσαπλάσιο από αυτό που δαπανά η Ευρώπη και αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της συνολικής διαφοράς επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Χαιρετίζω την παρούσα έκθεση του συναδέλφου μου Malcolm Harbour, ο οποίος προσδιόρισε τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να αρχίσει να μειώνει αυτή τη διαφορά παραγωγικότητας. Ο καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τίτλο: προώθηση της καινοτομίας.

Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της παρούσας έκθεσης είναι να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ ενθαρρύνει την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη αντί να τίθενται κανονιστικά εμπόδια στην πορεία τους.

Λόγω του σημαντικού ρόλου των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση και τη στήριξη νέων τεχνολογιών, υποστήριξα την παρούσα έκθεση. Ευελπιστώ ότι οι αρχές της θα φανούν χρήσιμες στις τοπικές αρχές της περιφέρειάς μου στη βορειοανατολική Αγγλία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με τη σημασία της καινοτομίας, ιδίως σε απαιτητικούς τομείς όπως η υγεία, η γήρανση του πληθυσμού και η ασφάλεια. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις περιορίζουν το περιθώριο σφάλματος και πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται ως καινοτόμα μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο συνάδελφός μου κ. Harbour παρουσίασε μια έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την αύξηση της καινοτομίας στην Ευρώπη με σκοπό την εξασφάλιση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών. Η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες με δίκαιο και ισότιμο τρόπο είναι θεμελιώδους σημασίας για την πλήρη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει το ζήτημα της φάσης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) ενός προ-εμπορικού προϊόντος.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια ειδική προσέγγιση για τη δρομολόγηση Ε&Α από τον δημόσιο τομέα, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Το πεδίο των ενδιαφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών περιλαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, την αλλαγή του κλίματος και την ενεργειακή απόδοση, ζητήματα επωφελή για το σύνολο της κοινωνίας. Η έγκριση της παρούσας στρατηγικής θα επιτρέψει την αποδοτική από άποψη κόστους και με προστιθέμενη αξία ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων, και επομένως υποστήριξα την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν αμελητέο ποσοστό των συνολικών δημόσιων συμβάσεων. Η θέση της Ευρώπης δεν είναι καλή ούτε σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο δημόσιος τομέας διαθέτει 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ποσό εικοσαπλάσιο από αυτό που δαπανάται στην Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα άστοχο, εάν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα της καινοτομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σήμερα διαθέσιμα δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δέσμευση δημόσιων πόρων. Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GPS και η τεχνολογία των ημιαγωγών είναι απλώς δύο παραδείγματα.

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την τεχνολογία της σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ασφάλεια. Σε πολλούς από τους τομείς αυτούς, δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικές λύσεις ή, εάν υπάρχουν, απαιτείται περαιτέρω δράση έρευνας και ανάπτυξης. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τρόπος κατάργησης αυτής της διαφοράς μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις αποτελούν επίσης σημαντική ευκαιρία για τις ΜΜΕ. Οι δυνατότητες καινοτομίας των ΜΜΕ είναι τεράστιες και χάρη στη δέσμευση δημόσιων πόρων έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να πωλήσουν σε άλλους πελάτες τις λύσεις που επινόησαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω θερμά την έκθεση του κ. Harbour σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κατάλληλα τις κοινωνικές προκλήσεις, ώστε να εξασφαλισθούν σημαντικές βελτιώσεις στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Από την άποψη αυτή, οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση της διαφοράς μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών. Συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος τονίζει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των πελατών σχετικά με την προσέγγιση της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολύ εξειδικευμένο τομέα ο οποίος απαιτεί καλά καταρτισμένο προσωπικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις συνάπτονται όταν ο δημόσιος τομέας προβαίνει σε παραγγελίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την καινοτομία και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους πολίτες και επίσης καταργώντας την απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον δημόσιο τομέα.

Ένα παράδειγμα λύσης που αναπτύχθηκε στη βάση δημόσιας σύμβασης είναι το σύστημα πλοήγησης GPS.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χρηματοδότηση που διατίθεται για παραγγελίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης είναι εικοσαπλάσια από αυτήν που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τις ΜΜΕ, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν πολύτιμη ευκαιρία απόκτησης πείρας. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι επωφελείς για τις μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς αυτές συχνά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονικών εμπορικών δημόσιων συμβάσεων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη συνολικές λύσεις για τη βελτίωση της χρήσης των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων, όχι μόνον από τις εθνικές αλλά και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Harbour για την έκθεση που εκπόνησε, για τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζει το έργο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO). Η έγκριση της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Harbour θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που θα αποκομίσουμε από μια πολιτική προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τομέας ο οποίος παρέχει προοπτική τεράστιων ευκαιριών για τις ΜΜΕ, και η πρόσβαση σε προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι ευκολότερη από την πρόσβαση σε μεγάλης κλίμακας δημόσιες συμβάσεις.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ και να επικεντρωθούμε περισσότερο στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης. Πρέπει να καθορίσουμε ένα επωφελές εργαλείο προ-εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της βάσης καινοτομίας της ΕΕ. Σήμερα, εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για έναν δημόσιο φορέα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τα ευρήματά τους για άλλους δυνητικούς πελάτες, γεγονός που κατέχει κορυφαία θέση στα οικονομικά εμπόδια προμήθειας ανταγωνιστικών λύσεων. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις επιτρέπουν την αποδοτική από άποψη κόστους ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

 
  
  

- Έκθεση: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. − (SV) Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση της κ. Laperrouze, καθώς πιστεύουμε ότι η τελική έκθεση στερείται ισορροπίας και παραβιάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν ή να επενδύουν σε πυρηνική ενέργεια. Τασσόμαστε υπέρ της κοινής έρευνας σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, για παράδειγμα, αλλά πιστεύουμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η έκθεση τάσσεται σε υπερβολικό βαθμό υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Επιπλέον, τασσόμαστε γενικά υπέρ των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τη στήριξη όλων των σχεδίων και των επενδύσεων που η εισηγήτρια θα ήθελε να υποστηριχθούν. Θα θέλαμε να υπάρχουν σαφέστερα κριτήρια προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια θέση, ιδίως ενόψει της συζήτησης σχετικά με τον αγωγό Nord Stream.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Καταρχάς και πρωτίστως, η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει τα μέλη της στην αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχει πιθανότητα η Μάλτα να διαθέτει αποθέματα ορυκτών καυσίμων κάτω από τον βυθό της θάλασσάς της. Η πλήρης εκμετάλλευσή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τη μέση γραμμή μεταξύ της Μάλτας και των γειτόνων της στη Βόρεια Αφρική. Το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να έχει μόνον διμερή χαρακτήρα, αλλά είναι επίσης προς το συμφέρον της Ευρώπης να επιδιώξει μια λύση εξ ονόματος ενός κράτους μέλους της.

Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας καταλαμβάνει και πάλι εξέχουσα θέση. Εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια δεν έχει τέλος. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδεχόμενο αξιολόγησης αυτής της πηγής ενέργειας.

Πληροφορούμαι ότι η Μάλτα εξέτασε το ενδεχόμενο εισαγωγής ενέργειας παραγόμενης από πυρηνικές μονάδες στη Γαλλία. Φτάνοντας στη Μάλτα, η ενέργεια αυτή θα έχει τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας και οι αρνητικές πτυχές που σχετίζονται με τις πυρηνικές μονάδες δεν θα αποτελούν ζήτημα. Η παραγόμενη ενέργεια θα είναι φτηνότερη από εκείνη που μεταφέρεται με έναν αγωγό φυσικού αερίου από τη Σικελία. Η Μάλτα δεν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − Χαιρετίζω αυτή την εβδομάδα το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της κατασκευής νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ανατολικής ακτής της Ιρλανδίας και της Ουαλίας.

Το νέο αυτό σχέδιο εντάσσεται στο πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Θα συμβάλει στην κατασκευή πιο σύγχρονων δικτύων ενέργειας, τα οποία θα προστατεύουν πλήρως την ασφάλεια των ενεργειακών εφοδιασμών της Ιρλανδίας στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται επίσης να παράσχει οικονομική στήριξη σε νέα σχέδια στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αιολικής ενέργειας.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω παρακολουθήσει τη διογκούμενη διαμάχη σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πρέπει όλοι να προβληματιστούμε σχετικά με τα όσα συμβαίνουν εδώ και μερικές εβδομάδες όσον αφορά τους ενεργειακούς εφοδιασμούς από τη Ρωσία στην ΕΕ μέσω της Ουκρανίας.

Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς στην ΕΕ πρέπει να καταργήσουμε την αποκλειστική εξάρτησή μας από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει να αναπτύξουμε άλλους τομείς ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης. Θεωρώ ότι οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική ή η γεωθερμική ενέργεια, η βιομάζα ή οι θαλάσσια πόροι, είναι δυνητικά οι σημαντικότερες πηγές ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας και στον περιορισμό της αύξησης της ενεργειακής εξάρτησης.

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να θεσπισθεί μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα επιτρέψει την ουσιαστική μετατόπιση προς ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες είναι αποδοτικές και συνοδεύονται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες. Εάν η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, σε συμφωνία με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμφωνώ ότι πρέπει να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις μας χρησιμοποιώντας πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Συμφωνώ επίσης όσον αφορά τη σημασία μιας συστηματικής προσέγγισης βασισμένης σε συνέργειες μεταξύ των διάφορων τομέων. Εν ολίγοις, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών προτύπων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με στόχο την υποκίνηση της καινοτομίας και την ενθάρρυνση της φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Δεν διαθέτουμε ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Κάθε κράτος προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Διατέθηκαν άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές συνδέσεις στην ΕΕ και για το ευρυζωνικό Διαδίκτυο. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε τον προϋπολογισμό εκ νέου και πρότεινε ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Λιθουανία καθώς, έως τώρα, δεν διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση ούτε με τη Σουηδία ούτε με την Πολωνία και είναι εντελώς απομονωμένη ενεργειακά. Οι ενεργειακές συνδέσεις είναι επενδύσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν πολλά κέρδη από οικονομική άποψη. Επομένως, τέτοια ζωτικής σημασίας σχέδια πρέπει να χρηματοδοτούνται από κεφάλαια της ΕΕ. Σήμερα, η Λιθουανία αγοράζει φυσικό αέριο στην τιμή των 500 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ άλλα κράτη της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται πολύ πιο μακριά από τη Ρωσία από ό,τι η Λιθουανία, πληρώνουν λιγότερο για φυσικό αέριο. Θα αποκομίζαμε μεγάλα οφέλη επιδεικνύοντας αλληλεγγύη και μιλώντας με μία φωνή στη Gazprom σχετικά με τα τιμολόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Οι τρεις κύριοι στόχοι –ασφάλεια του εφοδιασμού και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών· καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: υπενθύμιση του στόχου «τρεις φορές 20» για το 2020 και του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως 80% έως το 2050· και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ: εξασφάλιση των καλύτερων τιμών, αποφεύγοντας παράλληλα την αστάθεια των τιμών– είναι ύψιστης σημασίας όταν συζητούμε την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική που συνεπάγεται η αποκέντρωση των πηγών ενέργειας, και πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε νέους τύπους ανανεώσιμης ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί χαιρετίζουμε την στρατηγική προσέγγιση για τον ενεργειακό εφοδιασμό, η οποία περιέχεται στην έκθεση Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση.

Καταψηφίσαμε τις παραπομπές στη συνθήκη της Λισαβόνας, σύμφωνα με την μακροχρόνια πολιτική της αντίθεσής μας σε αυτήν. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν παραπομπές στη συνθήκη της Λισαβόνας τις οποίες δεν μπορέσαμε να καταψηφίσουμε ειδικά, αποφασίσαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze σχετικά με τη στρατηγική ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης της ΕΕ, επειδή προβλέπει ότι η μελλοντική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια επείγουσας δράσης, την υλοποίηση σχεδίων που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού καθώς και νέους στόχους για την αλλαγή του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης, επειδή διαφωνούμε με πολλές από τις προτάσεις που προτείνει, καθώς βασίζονται πάντοτε στον ελεύθερο ανταγωνισμό και στην απελευθέρωση των αγορών σε έναν στρατηγικό τομέα στον οποίο η ύπαρξη δημόσιων πολιτικών και δημόσιας κυριότητας των βασικών μέσων παραγωγής ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας.

Ωστόσο, ψηφίσαμε υπέρ αρκετών προτάσεων. Για παράδειγμα, μας απασχολούν επίσης η ασφάλεια των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και η δήλωση της εισηγήτριας σχετικά με την απουσία πιθανότητας να υπερβεί η παγκόσμια παραγωγή τα 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (επί του παρόντος είναι 87 εκατομμύρια), τη στιγμή που οι απαιτήσεις για το 2030 εκτιμώνται σε 120 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς και ο κίνδυνος μεγάλης κρίσης κατά την επόμενη δεκαετία.

Συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες στον τομέα της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη μεταστοιχείωση των πυρηνικών αποβλήτων και την πυρηνική σύντηξη.

Παρ’ όλα αυτά, διαφωνούμε με την απόπειρα να τεθούν οι οικονομικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέση ισχύος σε σχέση με τις δημόσιες εταιρείες τρίτων χωρών και με τη χρήση της παρούσας έκθεσης για την προάσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας και ως έκκληση για την κύρωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση, παρά τον υπερβολικό (για μένα) ενθουσιασμό της για την πυρηνική ενέργεια. Δεν τάσσομαι υπέρ του πρόωρου κλεισίματος ασφαλών πυρηνικών μονάδων, αλλά ο ενθουσιασμός μου για την κατασκευή νέων μονάδων είναι εξαιρετικά συγκρατημένος. Στην περιφέρειά μου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε ένα παλιρροιακού φράγματος στο Severn, το οποίο θα αποδίδει την παραγωγή δύο πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με πολύ μικρότερη δυνητική βλάβη για το περιβάλλον, και θα καλύπτει με «πράσινο» τρόπο το 5% των ενεργειακών αναγκών της Μεγάλης Βρετανίας.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 22 της Ομάδας των Πρασίνων, η οποία επισημαίνει την καθυστέρηση και το κλιμακούμενο κόστος του σχεδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο της σύνταξης ITER. Δεν ήμουν υπέρ της εγκατάστασης αυτού του κοινού σχεδίου στην Ευρώπη, καθώς η χώρα υποδοχής καταβάλλει δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού. Επομένως, ήμουν υπέρ της εγκατάστασής του στην Ιαπωνία, η οποία ήθελε το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο. Αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο, πολύ νωρίτερα από ό,τι ανέμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ο καθένας γνωρίζει ότι η ενέργεια αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η έρευνα σχετικά με τις εμπορικά βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και οι νέες τεχνολογίες για τη μεταφορά και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού είναι γνωστές μέθοδοι για τη μείωση της εξάρτησης των κρατών μελών. Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα κάποιου βαθμού συνεργασίας, οργάνωσης ακόμη και αλληλεγγύης, σε διακυβερνητικό επίπεδο, μεταξύ των κρατών.

Στην πραγματικότητα, όμως, όπως προκύπτει από την έκθεση, η εκπόνηση μιας ενεργειακής στρατηγικής και η ασφάλεια του εφοδιασμού έχουν πολύ μικρότερη σημασία από τη θέσπιση μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής ή τη θέσπιση ενός ενιαίου δικτύου για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, υπό την αιγίδα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα για κάθε τομέα. Σήμερα, οι επιλογές, οι ανάγκες, οι εναλλακτικές δυνατότητες και οι ικανότητες των διάφορων κρατών είναι εξαιρετικά διαφορετικές.

Το ευαίσθητο αυτό ζήτημα είναι στην πραγματικότητα ένα στρατηγικό ζήτημα και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να αποφασισθεί μόνον από την κυρίαρχη βούληση των κρατών, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Ωστόσο, ο στόχος είναι και πάλι η αύξηση των εξουσιών της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Γνωρίζουμε ότι σε αυτήν οφείλονται προβλήματα που κυμαίνονται από την έξαρση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως τις τακτικές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση εισηγείται και πάλι την εναλλακτική δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας, παρότι η ενέργεια αυτή δεν είναι ανταγωνιστική, το δε ουράνιο αποκτάται σε επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε εθνοτικές διακρίσεις και έχουν απαράδεκτο αντίκτυπο στην υγεία.

Λόγω του ζητήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο άνθρακας δεν μπορεί να θεωρηθεί «μεταβατικό στοιχείο».

Πιστεύω ότι η «διαφοροποίηση των ενεργειακών εφοδιασμών» της ΕΕ συνδέεται με την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων στην Κασπία Θάλασσα. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή Kashagan ασκούν πιέσεις στους πληθυσμούς και στους περιβαλλοντικούς πόρους τους: η εξόρυξη πετρελαίου πλούσιου σε θειούχες ενώσεις απειλεί την υγεία των πληθυσμών και τη βιοποικιλότητα.

Η διαφοροποίηση των ενεργειακών εφοδιασμών προϋποθέτει την ύπαρξη αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου για τη μεταφορά πόρων στην ΕΕ. Τα σχέδια TBC και Nabucco επηρεάζουν την πολιτική σταθερότητα των γειτόνων μας. Έχουμε την υποχρέωση να μην επιτρέψουμε στις ενεργειακές ανάγκες μας να απειλήσουν τη σταθερότητά τους. Οι πληθυσμοί του νότιου Καυκάσου πρέπει να αποκομίσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την εξόρυξη ενέργειας από τα εδάφη τους.

Στην Αφρική, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας που προορίζεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας πρέπει να ανταμειφθεί κατάλληλα.

Γιατί να μην αναφέρεται στην έκθεση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν την απάντηση για το μέλλον; Ψηφίζω κατά της παρούσας έκθεσης, με την τρέχουσα διατύπωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. (LT) Για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ απαιτείται μια κοινή ενεργειακή αγορά της ΕΕ, στην οποία θα ενταχθούν όλα τα μέλη της Κοινότητας, και κυρίως η περιοχή της Βαλτικής. Η εξάρτηση των χωρών της περιοχής αυτής από τη Ρωσία, ως μοναδικό προμηθευτή ενεργειακών πόρων, αποτελεί εμπόδιο στην ενεργειακή ασφάλεια, όχι μόνον για τις χώρες αυτές, αλλά και για την Κοινότητα στο σύνολό της. Επομένως, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η σύνδεση των χωρών της Βαλτικής με τα δίκτυα της ΕΕ μέσω σχεδίων προτεραιότητας επαρκώς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Η διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει ένα θέμα που θα αντιμετωπίζεται από τις χώρες μέλη. Πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, υποστηρίζω ιδιαίτερα την εισηγήτρια όταν καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα θεσπίσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που προορίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών της μελλοντικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια. Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα, εξίσου και στη Λιθουανία, η έκκληση της εισηγήτριας προς τα κράτη μέλη «να εντείνουν τις προσπάθειές τους σχετικά με την επίλυση του θέματος της τελικής εναπόθεσης όλων των ειδών ραδιενεργών αποβλήτων, ιδίως δε των εξαιρετικά ραδιενεργών αποβλήτων» αποκτά ιδιαίτερη σημασία με το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ignalina.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ιδίως με τη Ρωσία) πρέπει να είναι ένα μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών της ΕΕ, και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να σέβονται τις αρχές της αλληλεγγύης και της ενότητας στις συζητήσεις με τους προμηθευτές ενέργειας από τρίτες χώρες. Μόνον μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι ισχυρή και ανταγωνιστική σε μια εποχή ταχείας παγκοσμιοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που επανέρχεται τακτικά, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία υποδηλώνοντας σαφώς ότι υπάρχουν βαθιά ριζωμένα ανεπίλυτα προβλήματα. Η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου κατέδειξε την απόλυτη αναγκαιότητα για τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κοινοτικό επίπεδο και να επιδείξουν αλληλεγγύη, τόσο σε καταστάσεις κρίσης όσο και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών λύσεων, οι οποίες είναι αμοιβαίως επωφελείς.

Λόγω της θέσης της στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, η Ρουμανία γνωρίζει τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή η γεωστρατηγική θέση. Για τον λόγο αυτό, η Ρουμανία υποστηρίζει και προωθεί αφενός την κατασκευή εναλλακτικών διαδρομών διαμετακόμισης της ενέργειας, και πρωτίστως τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco, ενώ, αφετέρου, υποστηρίζει τη διαδικασία αποσαφήνισης και ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία είναι σημαντικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, και όχι μόνον στον δύσκολο αυτό τομέα που αφορά την προμήθεια ενεργειακών πόρων.

Έχοντας αυτά υπόψη, οι συστάσεις της εισηγήτριας σχετικά με τον νότιο ευρωπαϊκό διάδρομο, και ιδίως τον αγωγό Nabucco, και τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναπτύσσονται από τον βορρά προς τον νότο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να εξετασθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κρίση του φυσικού αερίου, από την οποία μόλις επιζήσαμε, κατέδειξε με σαφήνεια και πάλι πόσο σημαντικός είναι για την ΕΕ ο ασφαλής, αξιόπιστος και φθηνός ενεργειακός εφοδιασμός. Το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια προωθείται ξαφνικά ως «φιλική για το κλίμα», στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενέργεια και ότι αντιδραστήρες, οι οποίοι έφτασαν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής και για τον παροπλισμό των οποίων δαπανήθηκαν εκατομμύρια σε επιδοτήσεις, ξαφνικά επανενεργοποιούνται είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η ΕΕ αγνόησε τη διαφορά γύρω από το φυσικό αέριο και άφησε τα ανατολικά κράτη μέλη σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, παρότι οι επικριτές αμφιβάλλον για το κατά πόσον η υποχρεωτική χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας θα επιτύχει κάτι τέτοιο, και πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ωστόσο, όσο ο προϋπολογισμός επικεντρώνεται στην πυρηνική ενέργεια, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ και οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες θα περιθωριοποιηθούν.

Παρότι οι προβληματισμοί που σχετίζονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ είναι σημαντικοί, δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη στήριξη της εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ για λόγους ενεργειακής πολιτικής. Ακόμη και αν η Τουρκία δεν γίνει μέλος, οι προγραμματισμένοι αγωγοί πετρελαίου θα μπορέσουν να διέλθουν από την Τουρκία και η υλοποίηση των σχεδίων υποδομών φυσικού αερίου θα είναι εφικτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), γραπτώς. (IT) Εκτίμησα ιδιαίτερα το έργο της κ. Laperrouze και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης. Ελπίζω μόνον ότι οι ιδέες και οι ενδείξεις που παρέσχε στην έκθεσή της θα εκτιμηθούν κατάλληλα από την Επιτροπή και θα ερμηνευθούν με τον πλέον θετικό και ευρύτερα δυνατό τρόπο.

Επομένως, ελπίζω ότι δεν θα τεθεί κανένα εμπόδιο στον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σχεδίων που αφορούν υποδομές και ότι αυτά θα εκτιμηθούν σύμφωνα με προτεραιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με χρόνους ανάπτυξης, χρηματοδοτικές δομές, διαθέσιμες προμήθειες και τη σχέση μεταξύ δημόσιας στήριξης και ιδιωτικής ανάληψης υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, με ένα σχέδιο για τη χρηματοδοτική στήριξη ορισμένων έργων, παραμελεί την περιοχή της Μεσογείου αποκλείοντας τον αγωγό φυσικού αερίου Αλγερίας-Σαρδηνίας-Ιταλίας (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που βρίσκεται εντός της Ιταλίας) από τα ευρωπαϊκά σχέδια ύψιστης προτεραιότητας.

Εξακολουθώ να ελπίζω ότι στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρόμων εφοδιασμού, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε βαθμιαία πρόοδο, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες για να ξεκινήσουμε την κατασκευή υποδομών εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Ευελπιστώ ότι οι μηχανισμοί αλληλεγγύης δεν θα επιτρέψουν τις στρεβλώσεις της αγοράς ούτε θα οδηγήσουν σε υπερβολικά επαχθείς διαδικασίες. Ελπίζω ότι ο Ενεργειακός Χάρτης θα μπορέσει να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο μαζί με τη διεύρυνση της ενεργειακής κοινότητας, ιδίως σε σχέση με τις χώρες διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Το πλαίσιο εντός του οποίου εξετάζεται μια στρατηγική η οποία προορίζεται να είναι μακροπρόθεσμη έχει αποφασιστική επίδραση στο αποτέλεσμα της ανάλυσης και στο περιεχόμενο των προτάσεων. Η συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι είναι περισσότερο μόνιμο παρά παροδικό. Στις ενδείξεις αυτές συγκαταλέγονται η ενεργειακή εξάρτηση (είτε από τη Ρωσία είτε από τις κύριες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες) και οι συνέπειές της· η αύξηση του ενεργειακού κόστους, είτε λόγω των υψηλότερων τιμών που συνεπάγεται η μεγαλύτερη παγκόσμια ζήτηση είτε λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης κρατών που κλονίσθηκαν από τη σοβαρή οικονομική κρίση· και οι περιβαλλοντικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, η οποία δεν είναι πιθανό να αναστραφεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Μαζί οι παράγοντες αυτοί υποδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής προσέγγισης βασισμένης σε μικρότερη εξάρτηση και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ποικιλία (είτε προμηθευτών είτε της ενέργειας που καταναλώνεται)· μεγαλύτερη αποδοτικότητα· διαρκή ερευνητική προσπάθεια σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας· μεγαλύτερη ολοκλήρωση· και ταυτόχρονα την ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής σε τοπικό επίπεδο – ειδικότερα, εκείνων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η πρόκληση είναι τεράστια, αλλά πρόκειται για ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση. Συμφωνώ ότι πρέπει να θέσουμε μια πραγματική βάση για μια μελλοντική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, για την επιδίωξη των στόχων της ασφάλειας του εφοδιασμού, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως και η εισηγήτρια, τονίζω τη σημασία επίτευξης της σύστασης ενός ευρωπαϊκού ταμείου, το οποίο θα εγγυάται τους μη εμπορικούς κινδύνους ορισμένων σχεδίων για την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας που αφορά την Ευρώπη, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε όλα τα δίκτυα.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Η ΕΕ έχει φιλόδοξα σχέδια αντίστοιχα προς τον κίνδυνο της συνεχούς μείωσης των πόρων, καθώς οι πληθυσμοί σε ολόκληρο τον πλανήτη χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Οι απαντήσεις, όσον αφορά τη διατήρηση της τρέχουσας ασφάλειας του εφοδιασμού και την ανάπτυξη αποδοτικής ενέργειας η οποία δεν θα βασίζεται στον άνθρακα, δεν αποκλείουν η μία την άλλη.

Η ασφάλεια του περιβάλλοντός μας και η αποφυγή της ενεργειακής πενίας των πληθυσμών, ιδίως στη νοτιοανατολική Αγγλία, που ζουν με σταθερά εισοδήματα είναι εξίσου σημαντικοί στόχοι.

Για τον λόγο αυτό υποστηρίζω ένα μείγμα τεχνολογικών λύσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ. Παρότι σέβομαι την αναγκαιότητα της προσοχής στην πυρηνική βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια, πιστεύω ότι προσφέρει έναν βαθμό βεβαιότητας: εάν στερηθούμε αυτή τη διαδικασία τώρα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για πολλούς από τους ψηφοφόρους της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι ζουν με σταθερά εισοδήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η έκθεση σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ανασκόπηση της ενεργειακής πολιτικής περιέχει ελάχιστα στοιχεία όσον αφορά τη συνοχή. Κατά την άποψή μου, η πλήρης δέσμευση για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια προσέγγιση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για τη διατήρηση συνεχούς ενεργειακού εφοδιασμού. Όπως προαναφέρθηκε, δημιουργεί τεράστιο αριθμό θέσεων απασχόλησης τόσο για εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση όσο και για ανειδίκευτους εργαζομένους.

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική οφείλει να εξετάσει κατάλληλα τον μεταβαλλόμενο τρόπο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα θα πρέπει να συνδυασθούν με εκτενείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα με την ενεργειακή απόδοση, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι καίριας σημασίας. Επομένως, πρέπει να επιμείνουμε στη μόνωση, καθώς και σε άλλα μέτρα, στον κατασκευαστικό τομέα. Στην παρούσα έκθεση, η σημασία που αποδίδεται στην πυρηνική ενέργεια είναι υπερβολική. Μπορεί να καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το μερίδιο αυτό αντιστοιχεί μόλις σε 6% της συνολικής ζήτησης για ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει ακόμη βιώσιμη λύση για το πρόβλημα των (υψηλά) ραδιενεργών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης πρέπει να τοποθετηθεί σε υψηλότερη θέση στην πολιτική ατζέντα. Η αναγκαιότητα σαφών ορισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ενεργειακή πενία είναι επίσης σημαντική. Απαιτείται επίσης περισσότερος από κοινού προβληματισμός όσον αφορά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πράσινη οικονομία, ώστε να μας βοηθήσει στην παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αλλά και για να παράσχουμε στην ΕΕ την ενεργειακή ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε. Πρέπει να εξετασθούν οι επενδύσεις στο δίκτυο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Η έκθεση της κ. Lapperouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση περιέχει ένα σημείο, στο οποίο υποστηρίζει την κατασκευή του αγωγού South Stream. Πρόκειται για ένα αδελφό σχέδιο του αγωγού North Stream, στόχος του οποίου είναι να καταστήσει πλήρως ανέφικτη την υλοποίηση του σχεδίου Nabucco. Ο αγωγός South Stream ενισχύει τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά την προμήθεια των πηγών ενέργειας και, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί σχέδιο για την επίτευξη διαφοροποίησης στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Εκφράζουμε την έντονη κριτική μας στην έκθεση της κ. Záborská και σκοπεύαμε να την καταψηφίσουμε, καθώς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά εχθρική απέναντι στις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους αντί να εργάζονται. Ευτυχώς δεν χρειάσθηκε να ψηφίσουμε κατά του ψηφίσματος, καθώς εγκρίθηκε το τροποποιητικό ψήφισμα της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

Παρότι τελικά επιλέξαμε να υποστηρίξουμε το ψήφισμα, υπήρχαν διατυπώσεις με τις οποίες διαφωνούσαμε ή για τις οποίες είχαμε αμφιβολίες και επομένως δεν ήταν σαφές με ποιον τρόπο έπρεπε να ψηφίσουμε.

Ως σουηδοί σοσιαλδημοκράτες, πιστεύουμε ότι το δικαίωμα εργασίας πρέπει να ισχύει για όλους. Η κοινωνία πρέπει, επομένως, να παρέχει τα μέσα και τις συνθήκες που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να εργασθούν, πράγμα το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χειραφέτησή τους. Τα καλά αναπτυγμένα συστήματα φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων είναι από τα πιο σημαντικά προαπαιτούμενα που είναι επίσης αναγκαία ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εργασθούν. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, αλλά η αλληλεγγύη αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι γυναίκες να μένουν στο σπίτι για να προσέχουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Ελπίζουμε, παρ’ όλα αυτά, ότι το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην τσεχική προεδρία, σύμφωνα με το οποίο ο στόχος της να τοποθετήσει τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων στο σπίτι σε ισότιμη βάση με την εργασία είναι αφενός απαρχαιωμένος και αφετέρου εξαιρετικά εχθρικός προς τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε ορισμένες από τις γενικές αρχές που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τα άτομα που φροντίζουν άλλους, της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της γονικής άδειας.

Ωστόσο, λόγω ορισμένων αναφορών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, ειδικότερα σε σχέση με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, επιλέξαμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Είναι γεγονός ότι στη στρατηγική της Λισαβόνας, η έννοια της «εργασίας» παραπέμπει σε επίσημη επικερδή απασχόληση. Η έννοια της «εργασίας» πρέπει να αποκτήσει ευρύτερη ερμηνεία. Υπάρχουν δραστηριότητες που εκτελούνται τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες οι οποίες δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά της επίσημης επικερδούς απασχόλησης, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν εργασία. Για παράδειγμα, η εθελοντική, η οικιακή και η οικογενειακή εργασία είναι διαφορετικές πτυχές της έννοιας, αλλά δεν υπάγονται στον παραδοσιακό ορισμό της επικερδούς απασχόλησης.

Ο ορισμός της εργασίας σήμερα παραμένει υπερβολικά οικονομικός. Πολλοί άνθρωποι και των δύο φύλων φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα και όμως, παρά το γεγονός αυτό, η εισροή της εργασίας αυτής αγνοείται από τους στατιστικολόγους της απασχόλησης. Κατά την άποψή μου, η οικιακή εργασία είναι οικιακή παραγωγή και πρέπει να αποτελεί σημαντικό τμήμα των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην οικονομική παραγωγή μιας χώρας.

Ωστόσο, αυτό δεν αναγνωρίζεται όταν υπολογίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποτελούν το ΑΕγχΠ μιας χώρας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συμβολή των γυναικών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της οικιακής παραγωγής, υποτιμάται. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ωρών που αφιερώνονται στην οικιακή παραγωγή, πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή πρέπει να συνεκτιμάται στον υπολογισμό της συνολικής παραγωγής μιας χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská. Πιστεύω ότι ιδίως οι γυναίκες που διευθύνουν ένα νοικοκυριό και αναθρέφουν παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η ευθύνη για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών είναι σε μεγάλο βαθμό αθέατη εργασία. Δεν διαθέτει γόητρο, και όμως είναι εργασία που εκτελείται προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας. Στην Πολωνία υπάρχουν περίπου έξι εκατομμύρια οικοκυρές. Κατά συνέπεια, η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ορίσει την έννοια της εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει μια σειρά από παραχωρήσεις προς όφελος των γυναικών που αναστέλλουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, των γυναικών που αφιερώνονται στην οικογένειά τους καθώς και των γυναικών που φροντίζουν την οικογένειά τους ενώ ταυτόχρονα είναι ενεργές στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Στην Ευρώπη, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών που φροντίζουν παιδιά είναι μόλις 62,4%, ενώ για τους άνδρες είναι 91,4%. Επιπλέον, το 76,5% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες. Έλλειψη υπηρεσιών, χαμηλές αποδοχές, καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, μακρά διαδοχή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ανεπαρκή κίνητρα για τα νεαρά ζευγάρια – αυτοί είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι επιλέγουν να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά αργότερα. Καλώ τα κράτη της ΕΕ να προβλέψουν την κάλυψη του κόστους της άδειας μητρότητας όχι μόνον από τον εργοδότη, αλλά και από την κοινωνία, και να παράσχουν στους γονείς περισσότερες ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας, και στα ιδρύματα φροντίδας των παιδιών περισσότερες ευκαιρίες για ευέλικτα ωράρια εργασίας, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να εξισορροπήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία επικεντρώνεται στις διάφορες πτυχές των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών και των ανδρών που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων. Σύμφωνα με την έκθεση, η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ απασχόλησης (αμειβόμενης εργασίας) και οικογενειακών υποχρεώσεων (μη αμειβόμενης εργασίας) είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και, κατά συνέπεια, για την ισότητα των φύλων.

Η μη επικερδής απασχόληση γυναικών και ανδρών οι οποίοι, για παράδειγμα, αναθρέφουν παιδιά, φροντίζουν ηλικιωμένους στο σπίτι, παρέχουν αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εργασία για το κοινό καλό εξακολουθεί έως σήμερα να μην θεωρείται οικονομική εργασία.

Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με στόχο την αναγνώριση όχι μόνον των παραδοσιακών μορφών επικερδούς απασχόλησης, αλλά και διάφορων άλλων μορφών όπως η εθελοντική, η οικιακή και η οικογενειακή εργασία, και να αξιολογήσουν με ποιον τρόπο πρέπει να περιληφθούν στα συστήματα των εθνικών λογαριασμών των κρατών μελών, καθώς και τον αντίκτυπο της εργασίας αυτής στο ΑΕγχΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η βουλευτής κ. Záborská παρουσίασε μια έκθεση, η οποία παρέχει ένα ορισμό του όρου «εργασία» που περιλαμβάνει τη μη νομισματική και την άτυπη εργασία, επεκτείνοντας την αναγνώριση στην εργασία που δεν βασίζεται στην αγορά και στην εργασία που δεν αμείβεται. Παρά την διάδοση της εργασίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη, οι στατιστικές αξιολογήσεις του «εργατικού δυναμικού» σπάνια τη λαμβάνουν υπόψη, με αποτέλεσμα να αναλύεται ανεπαρκώς, να εκτιμάται εσφαλμένα και να μην αναγνωρίζεται. Τουλάχιστον, η εργασία όλων των μητέρων που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη δραστηριότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται για σκοπούς ανταποδοτικής σύνταξης.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης παρά τις κάποιες αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με τη συνολική ροπή της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Ψηφίσαμε υπέρ της εναλλακτικής αυτής θέσης που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, παρότι υπάρχουν ορισμένα μέρη με τα οποία δεν συμφωνούμε πλήρως, επειδή βελτιώνει την πρόταση της εισηγήτριας.

Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την επίτευξη της ισότητας των φύλων, είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και όλοι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση και το φύλο τους και χωρίς να υφίστανται καμία διάκριση. Κάτι τέτοιο απαιτεί εθνικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας οι οποίες παρέχονται δωρεάν, ή κυρίως δωρεάν, και ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους.

Είναι επίσης βασικό να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν ποιοτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας, με ωράρια εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες γονέων και παιδιών, καθώς και ποιοτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το ευρύτερο κοινό και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην αμειβόμενη εργασία, ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητες, πράγμα που αποτελεί βασικό ζήτημα για τη χειραφέτηση των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η αιτιολόγηση της κ. Záborská μας δείχνει ότι σκοπός της έκθεσής της είναι η κατάλληλη κοινωνική και οικονομική αναγνώριση ορισμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν ως μέρος της «επίσημης αγοράς εργασίας». Για να το θέσουμε με σαφή και περιεκτικό τρόπο, αναφερόμαστε ουσιαστικά στην ανατροφή των παιδιών και, στις γηράσκουσες κοινωνίες μας, στη φροντίδα για τα εξαρτώμενα άτομα. Αυτό πρέπει να ειπωθεί, επειδή δεν είναι προφανές εκ πρώτης όψεως, ούτε από τον τίτλο της έκθεσης, ο οποίος κάνει λόγο για αμεροληψία, ούτε από την πρώτη ανάγνωση ενός κειμένου το οποίο είναι γραμμένο με περιστασιακά παράξενο ύφος.

Τελικώς, το κείμενο αναφέρεται, δικαίως, στην αναγνώριση από την κοινωνία, στη συμπερίληψη στα εθνικά στοιχεία, κάθε δημιουργίας πλούτου, έστω αθέατου, στην ελευθερία της επιλογής, ακόμη και στη χορήγηση προσωπικών δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων σε εκείνους που επιλέγουν να αφοσιωθούν στην οικογένεια και όχι σε μια σταδιοδρομία.

Ωστόσο, δυστυχώς, η κ. Záborská δεν ακολούθησε το σκεπτικό της μέχρι τέλους και παρέλειψε το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να παράσχει πραγματικά ελευθερία επιλογής και να προαγάγει την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων καταργώντας τους οικονομικούς περιορισμούς, δηλαδή τη γονική αμοιβή που υποστηρίζει εδώ και χρόνια το Front National.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Záborská προκειμένου να δοθεί τέλος στις διακρίσεις.

Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων.

Αφενός, οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των παιδιών και, αφετέρου, οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να ακολουθήσουν μια πλήρως ανεξάρτητη σταδιοδρομία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε κατά νου την ευημερία των παιδιών και να μεριμνήσουμε για την ύπαρξη κατάλληλων, οικονομικών εγκαταστάσεων φροντίδας των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η ισότητα και η ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, καθώς και σε άλλα πλαίσια, είναι αυτονόητες σε μια δημοκρατία. Στον βαθμό αυτό, η εισηγήτρια έχει φυσικά δίκιο.

Ωστόσο, ως συνήθως, φαίνεται ότι τα μέτρα που προτείνονται για την επανόρθωση των παραλείψεών μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία επιδιώκουν να αυξήσουν την πολιτική εξουσία της ΕΕ εις βάρος εκείνης των κρατών μελών. Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ένα πλήγμα στην επικουρικότητα. Στην πράξη, η παρούσα έκθεση προτείνει στην ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη για την κοινωνική πολιτική των κρατών μελών και να νομοθετεί σε θέματα τα οποία συνδέονται στενά με την πολιτική της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν επίσης διατυπώσεις, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για μια κοινή φορολογική πολιτική. Όλα αυτά είναι παραδείγματα πολιτικών ζητημάτων τα οποία πρέπει να τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών.

Παρά τις αρκετές καλές προθέσεις, επέλεξα επομένως να καταψηφίσω τόσο την έκθεση πρωτοβουλίας όσο και την εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η έκθεση Záborská καθιστά σαφές ότι, για τις γυναίκες, η απόφαση του κατά πόσον θα εργασθούν ή όχι εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή μεταξύ δύο άνισων εναλλακτικών δυνατοτήτων.

Είμαι υπέρ της καλύτερης αναγνώρισης και της καλύτερης αμοιβής της εργασίας που εκτελείται τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εργασιών, της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας των ηλικιωμένων ή ανήμπορων συγγενών. Η οικιακή οικονομία αξίζει έναν σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που της απονέμεται επί του παρόντος. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη στις εθνικές πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων.

Δικαίως τίθεται η απαίτηση για «αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Υποστηρίζουμε την κοινωνική ευθύνη απέναντι στους ηλικιωμένους και δεν θα επιτρέψουμε τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων. Η αξία αυτής της εργασίας ενσωμάτωσης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του εθνικού εισοδήματος στη Γερμανία. Το παράδειγμα αυτό πρέπει να καταστεί η αποδεκτή προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών στο κοινό καλό. Οι νεότεροι συνταξιούχοι βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση, επειδή σταμάτησαν να εργάζονται υπερβολικά νωρίς, συνήθως επειδή υποχρεώθηκαν να πράξουν κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης κατάλληλες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η πείρα, οι λεπτομερείς γνώσεις και η προθυμία τους να δοκιμάσουν νέα πράγματα τους τοποθετούν σε προνομιακή θέση στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά τη γονική άδεια και την άδεια για τα άτομα που φροντίζουν άλλους, απευθύνοντας έκκληση για αμεροληψία απέναντι στα άτομα που φροντίζουν άλλους και για καλύτερη αναγνώριση της εργασίας που επιτελούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αντί για τη θέσπιση ποσοστώσεων, οι οποίες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν αισθήματα φθόνου και προσβολής, θα ήταν σκοπιμότερο να παρασχεθεί στήριξη στις νέες γυναίκες στις εκπαιδευτικές επιλογές τους και στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους, ώστε να αποθαρρυνθεί η επικέντρωση σε γυναίκα επαγγέλματα. Εάν μια γυναίκα επιλέγει την ασφάλεια της εργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας ή εντός της οικογένειας αντί του μοναχικού, αγχωτικού ρόλου ενός διευθυντικού στελέχους, πρέπει να αποδεχθούμε την επιλογή αυτή. Η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι κάτι που οφείλεται εδώ και καιρό. Εάν η αρχή αυτή δεν εφαρμοσθεί, όλες οι απόπειρες παροχής άδειας πατρότητας ή γονικής άδειας θα αποτύχουν, λόγω της οικονομικής πραγματικότητας.

Οι μόνοι γονείς διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο φτώχειας και η κοινωνία πρέπει να δείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη στο θέμα αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η εργασία που εκτελούν οι γυναίκες, όπως οι οικιακές εργασίες, η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα συγγενών, δεν θεωρείται συχνά κανονική εργασία. Πρέπει να επιφέρουμε αλλαγές στον τομέα αυτό. Εάν θέλουμε να συνεχισθεί η οικογενειακή ζωή, πρέπει να θεσπίσουμε ωράρια εργασίας φιλικά προς την οικογένεια, αλλά η ΕΕ αντιτάσσεται σε κάτι τέτοιο. Δεν αρκεί να ζητούμε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πρέπει να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Η σημερινή έκθεση φαίνεται να αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ως εναλλακτικής πρότασης στην έκθεση της κ. Záborská, καθώς αντιμετωπίζει καλύτερα τα τρέχοντα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αναγνώριση των αλλαγών στο οικογενειακό πρότυπο, τον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τα θετικά μέτρα δράσης, τα οποία εμείς οι σοσιαλιστές υποστηρίξαμε πάντοτε.

Δεν μπορούμε να διαιωνίζουμε στερεότυπα ούτε να επιλύσουμε τις οικονομικές μας δυσκολίες αναγκάζοντας τις γυναίκες να μένουν στο σπίτι και να φροντίζουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, όπως αναφέρεται στο κείμενο της κ. Záborská, το οποίο παρουσιάζει τις γυναίκες ως «δυνάμει μητέρες», οι οποίες γεννούν και φέρνουν παιδιά στον κόσμο και τα ανατρέφουν κυρίως με τους πατέρες.

Με την ψήφο μου θέλω επίσης να στείλω ένα σαφές μήνυμα στην τσεχική προεδρία, η οποία, όπως εξήγησε στο πρόγραμμά της για το παρόν εξάμηνο, σκοπεύει επίσης να προωθήσει την εικόνα της γυναίκας που είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα, ενθαρρύνοντας πολλές επαγγελματίες γυναίκες να εγκαταλείψουν τη σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Έχω την εντύπωση ότι η τσεχική προεδρία δεν αντιλαμβάνεται τον όρο «ισότητα ανδρών και γυναικών» σε όλη του τη σημασία. Ευελπιστώ ότι στο διάστημα των έξι μηνών θα μπορέσουμε να της τον εξηγήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Θεωρώ ότι η έννοια της «εργασίας», όπως εκφράζεται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτει κατάλληλα όλες τις κατηγορίες. Οι διακρίσεις κατά των γυναικών ή των ανδρών που επιλέγουν ελεύθερα να συνδράμουν εκείνους που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ή να αναθρέψουν τις μελλοντικές γενεές είναι πλέον αναχρονιστικές και απαρχαιωμένες.

Επομένως, συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν ισχυρίζεται ότι είναι απολύτως αναγκαίο να καταστεί η έννοια της εργασίας βιώσιμη και να αναγνωρισθεί η μη αμειβόμενη εργασία που εκτελείται από γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Σήμερα κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο εγκρίθηκε μια έκθεση για την αμεροληψία με βάση το φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι μια από τις διαρθρωτικές και βασικές λύσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα για να καταργήσουν τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους άνδρες. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει ανασκόπηση των πολιτικών στρατηγικών που στοχεύουν στον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής.

Οι δείκτες για την απασχόληση των γυναικών επιβεβαιώνουν ότι, σε πολλές πτυχές της εργασίας, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τον συνδυασμό της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να βρουν απασχόληση για το 60% των γυναικών που είναι σε θέση να εργασθούν.

Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά με τη νέα οδηγία που αφορά συγκεκριμένα δικαιώματα και προστασία όσον αφορά τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε οικογένειες των οποίων ορισμένα μέλη χρειάζονται φροντίδα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η έκθεση πρωτοβουλίας αναφέρεται στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την αποτίμηση του ρόλου των γυναικών στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών – φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κα άλλων εξαρτώμενων ατόμων στην οικογένεια. Η έκθεση που παρουσίασα ήταν πραγματικά επαναστατική, επειδή για πρώτη φορά μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ζήτησε την αναγνώριση της «αθέατης» συνεισφοράς των γυναικών στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στο ΑΕγχΠ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Δεν την καταψήφισε ούτε η Ομάδα των Πρασίνων. Σήμερα, οι ίδιοι αυτοί βουλευτές κατέθεσαν ένα εναλλακτικό ψήφισμα χωρίς να προτείνουν οποιαδήποτε διαβούλευση προηγουμένως. Το σύνολο της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του εναλλακτικού ψηφίσματος. Από αυτό συνάγω δύο συμπεράσματα. Πρώτον, η αριστερά έδειξε ότι δεν σέβεται το έργο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, παρότι φαινομενικά αναγνωρίζει τη σημασία της. Δεύτερον, η αριστερά ήγειρε αμφιβολίες στο ζήτημα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, δημιουργώντας υπόνοιες ότι για την αριστερά το ζήτημα αυτό εξυπηρετεί μόνον επικοινωνιακούς σκοπούς.

Ψήφισα κατά του ψηφίσματος. Ήταν αναμφισβήτητα ένα βήμα προς λάθος κατεύθυνση. Παρότι περιέχει παραγράφους από την αρχική μου έκθεση, δείχνει ότι η αριστερά δεν σέβεται την εργασία εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συντάκτες του ψηφίσματος έδειξαν ότι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι σε παλαιές ιδεολογίες, οι οποίες έχουν χάσει πλέον την αξία τους. Επιπλέον, το ψήφισμα αμφισβητεί, με έναν άνευ προηγουμένου τρόπο, την τσεχική προεδρία απλώς και μόνον επειδή πρότεινε να συζητηθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαπλώνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό και, ειδικότερα, ότι αφορά ολοένα και μικρότερα παιδιά. Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και η παιδική πορνογραφία αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Επομένως, θεωρώ σημαντικό, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, να εντατικοποιηθούν τα μέτρα που λαμβάνονται για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των δικτυακών τόπων που περιέχουν παιδική πορνογραφία, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου να υποχρεώνονται να εμποδίζουν την πρόσβαση σε τέτοιους εγκληματικούς δικτυακούς τόπους.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι έννομες τάξεις των κρατών μελών προβλέπουν κυρώσεις και ένα αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των παιδιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα του Διαδικτύου, και τη χρήση νέων μορφών επιγραμμικών συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών από παιδόφιλους.

Εν ολίγοις, πρέπει να αναπτύξουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους γονείς και τους εφήβους όσον αφορά τους κινδύνους της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, και ιδίως τον κίνδυνο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε δωμάτια συζητήσεων και σε διαδικτυακά φόρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της υπό εξέταση έκθεσης και θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Angelilli, η οποία εξέτασε ένα τόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό θέμα. Η παιδική πορνογραφία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επομένως, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την καταπολέμησή του σε διεθνές επίπεδο. Οι αστυνομικές δυνάμεις των διάφορων κρατών μελών πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται, ώστε να προλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα εγκλήματα του είδους αυτού. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών μεθόδων παροχής συνδρομής σε παιδιά που υπήρξαν θύματα παιδοφιλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Κατά την άποψή μου, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταστήσουν αξιόποινη πράξη τις σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όταν υπάρχει χρήση βίας, βιασμού ή απειλής. Η προφανής εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των παιδιών, χρησιμοποιώντας μια θέση εξουσίας σε σχέση με αυτά ή επιρροής σε αυτά, ακόμη και στο εσωτερικό των οικογενειών, και η κακοποίηση που εκμεταλλεύεται την κατάσταση του παιδιού, ιδίως μια ψυχολογική ή σωματική αναπηρία, πρέπει επίσης να καταστούν αξιόποινες πράξεις.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να απαιτήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου να εμποδίζουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που προωθούν τις σεξουαλικές επαφές με παιδιά, ενώ οι τράπεζες και άλλες εταιρείες πιστωτικών καρτών πρέπει να εμποδίζουν τις πληρωμές σε δικτυακούς τόπους παιδικής πορνογραφίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, επειδή συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να «ποινικοποιήσουν κάθε είδους σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών», συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Οι καταδικασθέντες για σεξουαλικά αδικήματα πρέπει να εμποδίζονται από την απόκτηση πρόσβασης σε παιδιά μέσω απασχόλησης ή εθελοντικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτική επαφή με παιδιά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για ορισμένες θέσεις που περιλαμβάνουν εργασία με παιδιά υποβάλλονται σε έλεγχο του ποινικού μητρώου τους, πράγμα που περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών κανόνων ή κατευθυντήριων γραμμών για τους εργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η ΕΕ επιδιώκει συχνά να αναλάβει κοινή δράση εκεί όπου θα ήταν προτιμότερο να ενεργήσουν τα κράτη μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, πιστεύω ότι ενεργώντας μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Η μάστιγα της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία μας, καταστρέφοντας τη ζωή των πλέον ευάλωτων μελών της που χρήζουν προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ΕΕ και την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών εγκλημάτων όπου και αν διαπράττονται. Ειδικότερα, είναι σημαντικός ο συντονισμός και η τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους δράστες τέτοιων αδικημάτων.

Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ώστε οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ για να διαπράξουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών να μπορούν να εντοπισθούν, να συλληφθούν, να διωχθούν και να εκδοθούν, όπως απαιτείται. Ο παγκόσμιος ρόλος της ΕΕ παρέχει μια σημαντική ευκαιρία προώθησης των αξιών μας σε χώρες και περιοχές στις οποίες τα δικαιώματα των παιδιών απολαύουν λιγότερο καλής προστασίας.

Επομένως, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Η αντιπροσωπεία των σουηδών συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli (Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη τωv Εθνώv, Ιταλία) (A6-0012/2009) σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας. Από την άποψη αυτή, η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς. Επομένως, εμείς οι συντηρητικοί ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης.

Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ταυτόχρονα ότι δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας όσον αφορά δύο από τις πολλές προτάσεις που παρουσιάσθηκαν. Σε αντίθεση με την εισηγήτρια, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να θέσουμε υπό αμφισβήτηση το αυστηρό επαγγελματικό απόρρητο από το οποίο δεσμεύονται ορισμένα επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, ιερείς και ψυχολόγοι.

Πιστεύουμε επίσης ότι δύσκολα μπορούμε να καταστήσουμε τον ιδιοκτήτη ενός δικτυακού τόπου αυστηρά υπεύθυνο για όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται σε έναν δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συζητήσεων σε κλειστά δωμάτια. Παρά τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι δυσανάλογο να απαιτείται από όλους τους ιδιοκτήτες δικτυακών τόπων να παρακολουθούν όλες τις ιδιωτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε αυτούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα του δικτυακού τόπου, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση. Αντ’ αυτού, πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλες πιο αποτελεσματικές μεθόδους καταπολέμησης των δικτύων διάδοσης παιδικής πορνογραφίας, οι οποίες δεν έχουν τόσο σοβαρές συνέπειες στην ακεραιότητα των κοινών χρηστών του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή πιστεύω ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και ιδίως του Διαδικτύου, καθώς και τη χρήση ορισμένων νέων μορφών επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών από παιδοφίλους.

Πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν, ειδικότερα, στη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας καταπολέμησης των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Καθώς τα αδικήματα αυτά δεν έχουν σύνορα, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ένα διεθνικό δίκτυο για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Από την άποψη αυτή, υποστηρίζω την ιδέα σύστασης από την Ευρωπόλ μιας ειδικής μονάδας με αντικείμενο την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και της παιδικής πορνείας, η οποία θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η μονάδα αυτή πρέπει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση πρωτοβουλίας της βουλευτή κ. Angelilli και τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Προηγούμενες κοινές θέσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η απειλή για την ασφάλεια των παιδιών που θέτει η συνεχής τεχνολογική πρόοδος εξακολουθεί να αυξάνεται. Η παρούσα έκθεση θα επικαιροποιήσει και θα ενισχύσει τα υπάρχοντα μέτρα για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών συμπεριφορών και θα τις χαρακτηρίσει ποινικά αδικήματα τα οποία τιμωρούνται από τον νόμο. Η εφαρμογή της έκθεσης της κ. Angelilli σημαίνει ότι η προστασία των παιδιών κατά των καταχρηστικών αυτών πρακτικών θα αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, στοχεύοντας ειδικότερα στην απαίσια πρακτική της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών («grooming»).

Άλλες σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνουν τον διασυνοριακό έλεγχο προσώπων που έχουν καταδικασθεί για σεξουαλική κακοποίηση, ώστε να εμποδιστεί η απασχόλησή της σε επαγγέλματα στα οποία θα έχουν άμεση επαφή με παιδιά σε άλλα κράτη μέλη, και την αύξηση της προστασίας των θυμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικών.

Το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας τμήμα της διασυνδεδεμένης κοινωνίας της πληροφορίας. Τα παιδιά είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τους υπολογιστές από ποτέ άλλοτε, αλλά, με αυτές τις αυξημένες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση, οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από ασυνείδητους ανθρώπους δεν είναι σαφώς εμφανείς σε αυτά ή στους γονείς τους που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Αυτές οι προτάσεις κοινής λογικής στοχεύουν στην προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, επειδή θεωρώ βασικό να επικαιροποιηθούν τα μέσα καταπολέμησης όλων των μορφών εκμετάλλευσης παιδιών, ώστε να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τις συστάσεις που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, και ιδίως την πρόταση ποινικοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη όλων των σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών, την αυξημένη επαγρύπνηση και παρακολούθηση όλων των νέων μορφών συναναστροφής ανηλίκων με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδίως στο Διαδίκτυο, και τη δημιουργία του συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης για τα εξαφανισμένα παιδιά για τη βελτίωση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι ιδιαίτερα απεχθή εγκλήματα, τα οποία απαιτούν, στην εποχή του Διαδικτύου και του σεξουαλικού τουρισμού, αυστηρότερη νομοθεσία, αυξημένη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των έννομων τάξεων και βελτίωση της στήριξης των θυμάτων. Η έκθεση της κ. Angelilli αξίζει τη στήριξή μας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι, εκτός από τις εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες παρέχουν σε διεστραμμένα άτομα πολύ περισσότερες ευκαιρίες να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ηθική παρακμή και την υποβάθμιση των αξιών ως περαιτέρω λόγους για τη μεγάλη αύξηση αυτού του είδους εγκλήματος.

Πριν από περίπου 30 χρόνια, στο όνομα της λεγόμενης απελευθέρωσης των ηθών, της αχαλίνωτης επιδίωξης των απολαύσεων για όλους και της ψευδο-προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μια ορισμένη πολιτική τάση προώθησε τη σεξουαλική δραστηριότητα των ανηλίκων, ακόμη και από τις στήλες του φερέφωνου της μοντέρνας αριστεράς, της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Παρότι πρέπει να ελπίζουμε ότι το αξιοκαταφρόνητο αυτό επιχείρημα έχει απορριφθεί, οι συντάκτες του εξακολουθούν να κηρύττουν και η πολιτική τάση τους εξακολουθεί να δίνει μαθήματα χωρίς να έχει αναγνωρίσει ποτέ την ενοχή της.

Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω γιατί το μόνο δικαίωμα που δεν παρέχεται στα παιδιά στα περισσότερα από τα κράτη μας είναι το δικαίωμά τους να γεννηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης) –η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης– είναι η πρώτη διεθνής νομική πράξη η οποία χαρακτηρίζει εγκλήματα τις διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων πράξεων κακοποίησης που διαπράττονται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού ή απειλών, ακόμη και εντός της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, αρχής γενομένης από τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων συστάσεων, το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη νομοθεσία και τη συνεργασία τους στον συγκεκριμένο τομέα, να διασφαλίσουν ότι τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών χαρακτηρίζονται πάντοτε σε ολόκληρη την ΕΕ εκμετάλλευση των ανηλίκων και να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Ανεξάρτητα από την αναγκαία ανάλυση και την κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας όσον αφορά καθεμία από τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, συμφωνούμε με τη βασική ώθηση του ψηφίσματος προς την κατεύθυνση της προστασίας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι αποτρόπαια εγκλήματα, και απαιτείται διεθνής συνεργασία για την πάταξή τους. Επομένως, ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης Angelilli. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές της έκθεσης τις οποίες δεν υποστηρίζουμε, όπως τη δημιουργία ομοιόμορφης, εξωεδαφικής ποινικής νομοθεσίας η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τον ορισμό σε επίπεδο ΕΕ του εγκλήματος και των επιβαρυντικών περιστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε για την ανάπτυξη και την ακεραιότητα των παιδιών να προστατεύονται με κάθε δυνατό τρόπο. Καθώς, στις περισσότερες οικογένειες, εργάζονται και οι δύο γονείς, οι παππούδες δεν είναι διαθέσιμοι για να προσέχουν τα παιδιά, και το Διαδίκτυο είναι συχνά η μόνη μορφή ψυχαγωγίας, η έκταση του κινδύνου είναι αναμφισβήτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. − Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι αποτρόπαια εγκλήματα, και απαιτείται διεθνής συνεργασία για την πάταξή τους. Επομένως, ψήφισα σήμερα υπέρ της έκθεσης Angelilli. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές της έκθεσης τις οποίες δεν υποστηρίζω, όπως τη δημιουργία ομοιόμορφης, εξωεδαφικής ποινικής νομοθεσίας η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τον ορισμό σε επίπεδο ΕΕ του εγκλήματος και των επιβαρυντικών περιστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και η παιδική πορνογραφία συγκαταλέγονται στα πλέον απεχθή εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει κάποιος. Πρόκειται για εγκλήματα στα οποία πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές ή εκτενής και αξιόπιστη περίθαλψη, εάν ο δράστης είναι ψυχικά ασθενής.

Η έκθεση προτείνει πολλά εποικοδομητικά μέτρα για τη βελτίωση του χειρισμού των φοβερών αυτών κοινωνικών προβλημάτων. Τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις διεθνείς συμβάσεις στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση της νομοθεσίας τους στον συγκεκριμένο τομέα, και ο σεξουαλικός τουρισμός με αντικείμενο παιδιά πρέπει να ποινικοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Όλα αυτά είναι απολύτως σύμφωνα με την άποψή μου για την ΕΕ ως ένωση αξιών. Υποστηρίζω πολλά από τα όσα περιέχει η έκθεση και ψήφισα υπέρ σε πολλές επιμέρους ψηφοφορίες.

Ωστόσο, η έκθεση επιδιώκει επίσης την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στην ΕΕ και τη θέσπιση ενός συστήματος προληπτικών μέτρων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ρυθμισθεί μέσω συμβάσεων και συμφωνιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Είναι δύσκολο να μην σχηματίσουμε την εντύπωση ότι, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδειγμα της κυνικής χρήσης ενός φοβερού κοινωνικού προβλήματος για την προώθηση της θέσης της ΕΕ εις βάρος της ανεξαρτησίας των κρατών μελών. Το ποινικό δίκαιο είναι ένα απολύτως κρίσιμο τμήμα της αρμοδιότητας ενός κυρίαρχου κράτους. Επομένως, καταψήφισα την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, επειδή το ζήτημα αυτό αφορά μια από τις πιο αποκρουστικές και απάνθρωπες πράξεις, η οποία πρέπει να τιμωρείται με μέτρα που θα θεσπισθούν από όλα τα κράτη μέλη.

Στη Ρουμανία, εξακολουθούμε ακόμη να αγνοούμε πολλά σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Διαθέτουμε ελάχιστα δεδομένα σχετικά με την έκτασή του. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι η έγκριση της παρούσας έκθεσης θα συμβάλει στην επέκταση των εκστρατειών για την παροχή πληροφοριών, στην επικέντρωση της προσοχής και στις προειδοποιήσεις σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, στην αύξηση του αριθμού και του πεδίου των δράσεων που στοχεύουν στον εντοπισμό ανηλίκων που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στη εγκαθίδρυση υπηρεσιών αποκατάστασης και στη μετέπειτα διενέργεια τακτικών ελέγχων σχετικά με την κατάστασή τους, καθώς και στη βελτίωση του συστήματος καταχώρησης και παρακολούθησης των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες από ειδικούς στα ανήλικα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων συνδρομής και αποκατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία ζητεί από τις τρεις εναπομένουσες χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Υποστηρίζω την αύξηση του επιπέδου προστασίας των παιδιών, ιδίως στο Διαδίκτυο, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευθούν καλύτερα τα παιδιά, ο ισλαμικός κόσμος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο ανώτερος κληρικός του Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε σε κορίτσια ηλικίας 10 ή 12 ετών ως «ικανά για γάμο» και απαίτησε το δικαίωμα τέλεσης παιδικών γάμων. Ως αποτέλεσμα των μουσουλμάνων μεταναστών, αυτό θα έχει επίσης αντίκτυπο στην Ευρώπη και πρέπει να προετοιμασθούμε για το ενδεχόμενο αυτό.

Πρέπει να παράσχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή προστασία. Καθώς οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων με θύματα παιδιά εμφανίζουν υψηλό ποσοστό υποτροπής, πρέπει να θεσπίσουμε σε ολόκληρη την ΕΕ ένα μητρώο με τα ονόματα των δυνητικών δραστών σεξουαλικών αδικημάτων, παιδοφίλων και ατόμων με συναφή προβλήματα συμπεριφοράς. Πρέπει να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη βία κατά των παιδιών και την κακοποίηση των παιδιών σε όλες τις μορφές της και να αυξήσουμε τις ποινές για τη σεξουαλική επαφή με παιδιά και την κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή θα βελτιώσει την προστασία των παιδιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (GA) Η τεχνολογία της πληροφορίας διογκώνεται και επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην «ψηφιακή εποχή». Οπωσδήποτε, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία συνδέονται με την τεχνολογία αυτή και με τις διευκολύνσεις που τη συνοδεύουν από την άποψη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ζωής και της έρευνας. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να αγνοήσουμε τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία αυτή.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ελευθερία, η οποία συνδέεται με το Διαδίκτυο – μια ελευθερία χωρίς φυσικά ή πρακτικά όρια. Η ελευθερία αυτή μπορεί να είναι θετική, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και για την παιδική πορνογραφία.

Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία, την ευημερία και το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προστατεύσουμε από το κακό. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξα με χαρά την έκθεσης της κ. Angelilli και τη συγχαίρω για το έργο της στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Angelilli για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, διότι ζητά επιτακτικά την αυτονόητη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με το ισχύον διεθνές δίκαιο και την αναθεώρηση της σχετικής απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η προστασία των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι δραματικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι παιδιά και έφηβοι. Η διεθνής συνεργασία για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών είναι απαραίτητη και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι δράστες τους θα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή χρειαζόμαστε ΤΑΧΕΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ δράση για την καταπολέμηση των αιτίων και, κυρίως, των συνεπειών της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Τα παιδιά μας βρίσκονται ολοένα και συχνότερα μόνα, καθώς εμείς είμαστε ολοένα και πιο απασχολημένοι. Έτσι υποκύπτουν σε επικίνδυνους πειρασμούς. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως τις διατύπωσε ο Επίτροπος Barrot, μας παρέχουν την εγγύηση ότι από τον Μάρτιο θα διαθέτουμε ένα εξαιρετικό νομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης με στόχο την προσαρμογή και την ενίσχυση της απόφασης-πλαισίου του 2004, για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βίας. Λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, τις εξελίξεις των τεχνολογιών (και ιδίως του Διαδικτύου), αποδεικνύεται ότι τα κατώτατα όρια προστασίας της απόφασης-πλαισίου πρέπει να αναβαθμισθούν. Οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών πρέπει να θεωρούνται έγκλημα. Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικά μητρώα που αφορούν καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση, ώστε τα άτομα που καταδικάσθηκαν για τέτοια αδικήματα να εμποδίζονται να εργασθούν σε θέσεις που συνεπάγονται άμεση επαφή με παιδιά. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η προστασία των θυμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Angelilli, η οποία εξέτασε το θέμα της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδικών και της παιδικής πορνογραφίας, δίνοντας έμφαση στα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να εξετασθούν από τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση του νομοθετικού πλαισίου τους για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Η έκθεση κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την πλημμελή εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης-πλαισίου, μαζί με τις συναφείς διεθνείς πράξεις, και ειδικότερα τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, της οποίας η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 2007, ζητώντας επίσης ταυτόχρονα την ενσωμάτωση νέων δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να απευθύνονται στην αστυνομία και τα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Πρέπει επίσης να καταστήσουν υπόλογους και να ενημερώνουν τόσο τους νόμιμους εκπροσώπους των ανηλίκων όσο και το προσωπικό που έχει άμεση επαφή με ανηλίκους σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την επιγραμμική συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να περιορισθούν μέσω της σύστασης εθνικών οργάνων ελέγχου και της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου για την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε δικτυακού τόπους ή υλικό παιδικής πορνογραφίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Στην πραγματικότητα, η καταδίκη των πρακτικών αυτών δεν αρκεί για την εξάλειψη αυτής της εξαιρετικά σοβαρής παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Είναι, ωστόσο, ανησυχητικό ότι δεν έχουν συμμορφωθεί όλα τα κράτη μέλη με τις απαιτήσεις της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2004/68/ΔΕΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2003. Η εν λόγω απόφαση πρέπει, μεταξύ άλλων, να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των παιδιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, και ιδίως του Διαδικτύου, και τη χρήση νέων μορφών επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από παιδοφίλους.

Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια, η οποία μας έδωσε μια λεπτομερή και εποικοδομητική έκθεση που αντικατοπτρίζει εξαιρετική γνώση εμπειρογνώμονα των προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Η παιδική πορνογραφία είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο πρέπει να αποτελεί πάντοτε βασικό αντικείμενο επικέντρωσης των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τιμωρούν αυστηρά κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και κάθε είδους επιγραμμική συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Χαιρετίζω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από τα κράτη μέλη να δεσμευθούν αποφασιστικά για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη πόσο ευάλωτα στην κακοποίηση είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούν αίθουσες συζήτησης και επιγραμμικά φόρα.

Με βάση τα προαναφερθέντα, απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, προκειμένου όχι μόνον να περιορισθεί η πρόσβαση των παιδιών σε πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους, αλλά και να εμποδιστεί η πρόσβαση των παιδιών σε δικτυακούς τόπους που διαφημίζουν τη δυνατότητα διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων. Υπάρχουν επίσης συστάσεις για τη δημιουργία εθνικών προγραμμάτων για την παροχή ψυχολογικής αποκατάστασης τόσο στους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων όσο και στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να τηρεί μεμονωμένα ένα μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών και να εμποδίζει τα εν λόγω πρόσωπα να απασχοληθούν σε τομείς που περιλαμβάνουν εργασία με παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα με έμφαση υπέρ της έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Είναι αναμφισβήτητο ότι η προσέγγιση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς (grooming) και οι αίθουσες συζητήσεων παιδοφίλων πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις. Επιπλέον, τα αδικήματα προσβολής της αιδούς που αφορούν παιδιά πρέπει να εμπίπτουν στην εξωεδαφική ποινική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον γενικό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα παρέμβασης της ΕΕ για την πρόληψη της υποτροπής των δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα εξετάσει, μαζί με τις μεγάλες εταιρείες πιστωτικών καρτών, την τεχνική δυνατότητα παρεμπόδισης της πρόσβασης ή κλεισίματος συστημάτων πληρωμών μέσω Διαδικτύου δικτυακών τόπων στους οποίους πωλείται παιδική πορνογραφία.

Τέλος, καλώ τα επτά κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης να το πράξουν σύντομα. Το ίδιο ισχύει για τα οκτώ κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδοπορνογραφία, του 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Oι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, τους πολέμους, τη ληστεία των πλουτοπαραγωγικών πόρων και την εκμετάλλευση των λαών είναι συνένοχοι στο καθημερινό έγκλημα που συντελείται και σε βάρος εκατομμυρίων παιδιών στο κόσμο. Είναι υπεύθυνες για τα εκατομμύρια παιδιά που πεινάνε, υποσιτίζονται, που αναγκάζονται να δουλεύουν, που στις χώρες της "πολιτισμένης Δύσης" ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα εκατομμύρια παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και αντικείμενα της ανθούσας βιομηχανίας παιδικής πορνογραφίας με τεράστιους τζίρους και κέρδη, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ μόνο από το διαδίκτυο.

Tα ποινικά μέτρα που προτείνει η Έκθεση δεν είναι ικανά να προστατεύσουν τα παιδιά γιατί ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να αντιμετωπίσουν το κύριο αίτιο που γεννάει με πρωτοφανείς ρυθμούς τη διαφθορά και τη διαστροφή: το κέρδος και το βαθιά σαπισμένο εκμεταλλευτικά καπιταλιστικό σύστημα. Ούτε συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προστασία των παιδιών μέτρα όπως η κατάργηση του διπλού αξιοποίνου, η παρακολούθηση των επικοινωνιών και οι αυθαίρετες επεμβάσεις των διωκτικών αρχών στο Διαδίκτυο. Αντίθετα, η εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοια μέτρα, που θεσπίζονται κατ’ αρχήν κατ’ εξαίρεση, στο όνομα της καταπολέμησης εγκλημάτων που συναντούν τη γενική κατακραυγή και αποστροφή, επιχειρείται να νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συνείδηση, ώστε να αποκτήσουν αργότερα γενικευμένο χαρακτήρα περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Ψήφισα κατά της έκθεσης για την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Είμαι υπέρ της έντονης συνεργασίας με την ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, αλλά πιστεύω ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι εθνική υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η προστασία των παιδιών και των νέων κατά της σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένα σημαντικό ζήτημα και, πράγματι, ένα πρόβλημα της εποχής μας.

Τάχθηκα πάντοτε υπέρ της προτεραιότητας των δικαιωμάτων των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το κράτος πρέπει και αυτό να προστατεύσει τα παιδιά και τους εφήβους. Η προστασία αυτή δεν αφορά μόνον το Διαδίκτυο. Αφορά επίσης τις διαφημίσεις των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και να σέβονται τις ηθικές αξίες, και να μην προσβάλλουν το δικαίωμα των νέων στην αθωότητα.

Οι γονείς διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην προστασία των παιδιών τους κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει σαφώς, στο άρθρο 26 παράγραφος 3 ότι «οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα όπως εκλέγωσι το είδος της εκπαιδεύσεως ήτις θα δοθή εις τα τέκνα των». Η εκπαίδευση που παρέχεται από τους γονείς περιλαμβάνει την εκπαίδευση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, οι γονείς δεν μπορούν να ασκούν με συνέπεια τον εκπαιδευτικό ρόλο τους, εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένεια και στα παιδιά τους. Το κράτος πρέπει να παράσχει στους γονείς αυτόν τον ελεύθερο χρόνο. Το Διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τον χρόνο που αφιερώνεται στον διάλογο μεταξύ γονέων και παιδιών. Ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συζήτηση με τη γιαγιά. Ο μοχλός του παιχνιδιού δεν είναι ισοδύναμος με μια ώρα στο γκαράζ του παππού.

Η φυσική οικογένεια είναι χώρος προστασίας των παιδιών και οι γονείς είναι οι πρώτοι προστάτες τους. Για τον λόγο αυτό, έχω ξεκινήσει στη Σλοβακία ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως στους γονείς με τίτλο: «Ξέρετε πού βρίσκεται τώρα το παιδί σας;»

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Σε μια πολιτισμένη κοινωνία, πρέπει να θέσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας πάνω από καθετί άλλο. Η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού για φροντίδα και προστασία. Η σεξουαλική εκμετάλλευση αφήνει στα παιδιά ψυχολογικά τραύματα και, ενίοτε, ακόμη και σωματικά τραύματα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις ελπίδες τους να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα που προτείνει η εισηγήτρια κ. Angelilli σχετικά με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης της απόφασης-πλαισίου η οποία ισχύει από το 2004. Χαιρετίζουμε την απόφαση σύμφωνα με την οποία η εν λόγω διαδικασία επικαιροποίησης πρέπει να εφαρμοσθεί για την αύξηση του επιπέδου προστασίας των παιδιών, ιδίως σε σχέση με τις νέες απειλές που εγκυμονούν το Διαδίκτυο και άλλα νέα συστήματα επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία θα τροποποιηθεί, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με εγκληματικό περιεχόμενο.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών ώστε να τεθεί τέλος σε αυτή τη μορφή εγκλήματος και να καταπολεμηθούν ενεργά η παιδική πορνογραφία και άλλες μορφές εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Χρειαζόμαστε μια συνολική παγκόσμια στρατηγική, μαζί με διπλωματική και διοικητική συνεργασία, ώστε να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται προς όφελος των παιδιών. Πρέπει να παράσχουμε προστασία στα θύματα της κακοποίησης. Πρέπει επίσης να θέσουμε τέλος στον σεξουαλικό τουρισμό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου