Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2239(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0013/2009

Keskustelut :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Äänestykset :

PV 03/02/2009 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0038

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 3. helmikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Erämaat ja niiden luonnon monimuotoisuus ovat lahja ja aarre, josta ihmisten on huolehdittava muuallakin kuin Euroopan unionissa. Euroopan unionin ponnistelut jäävät tehottomiksi, jos emme pysäytä trooppisten sademetsien tuhoamista, Aasian, Afrikan ja Amerikan vesistöjen ryöstökalastusta, jos emme levitä tehokkaammin oppia yhteisestä vastuustamme suojella luontoa ihmiseltä koko planeetalla. Näin tämäkin mietintö, jota minäkin kannatin, jää pelkäksi paperinpalaksi.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, jos haluamme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden yhä nopeutuvan katoamisen, on hyvin tärkeää suojella Euroopan metsäerämaa-alueita ja vesien erämaa-alueita. Jotta yhteiset toimemme olisivat tehokkaita, on tärkeää ensinnäkin määritellä yksiselitteisesti erämaa-alueet ja määrittää niiden tarkka sijainti yhteisön kartalla.

On myös tärkeää kehittää asiantuntijoiden riskien ja erämaa-alueiden rappeutumiseen liittyvien prosessien analyyseihin perustuva strategia. Tämä koskee erityisesti kotoperäisten lajien kanssa kilpailevien tulokaslajien ilmaantumista sekä jatkuvan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Toinen keskeinen seikka on matkailu laajassa merkityksessä. Viittaan erityisesti kestävän kehityksen periaatteiden vastaisen tai jopa aggressiivisen matkailun vaikutuksiin. Jos haluamme lisätä yhteisön kansalaisten tietoisuutta näistä asioista, on tärkeää toteuttaa tiedotuskampanjoita, tarjota paikallisviranomaisten kautta erityistä rahoitusta ja tukea ruohonjuuritason aloitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella Gyula Hegyita tästä asiakirjasta ja perusteellisesta tutkimuksesta.

Näinä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien aikoina on selvää, että meidän on tarkasteltava Euroopan erämaa-alueita. Uskon, että meidän on tärkeää koordinoida strategiaa arvokkaiden erämaidemme suojelemiseksi ja elvyttämiseksi. Olemme vastuussa luonnolle asianmukaisesta maan käytöstä.

Kotimaassani Slovakiassa kaarnakuoriaisten lisääntyminen pakotti Tatra-vuorten alueen luonnonpuiston yksiköt käyttämään torjunta-aineita torjuakseen tämän hyönteisen korrosiiviset vaikutukset. Torjunta-aineet sisältävät kuitenkin sypermetriiniä, joka usein tuhoaa tervettä kasvustoa ja asettaa vakavia terveysriskejä alueen ihmisille ja eläimille.

Meidän on kaikkialla Euroopassa löydettävä keinot suojella tehokkaasti luontoamme ja erämaitamme aivan kuten meidän on Slovakiassa löydettävä paremmat torjuntakeinot tämän hyönteispopulaation dramaattiseen lisääntymiseen. Kehotan Euroopan parlamenttia toimimaan vastuullisesti ja nopeasti jäljellä olevien erämaiden suojelemiseksi.

 
  
  

– Mietintö: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Arvoisa puhemies, tuen mielelläni mietintöä esikaupallisista hankinnoista, koska sillä vähennetään suuresti innovaatioinvestointien riskejä. Taantuma-aikana tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Esikaupallisten hankintojen onnistuminen antaa julkisille elimille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä uusien tuotteiden kehittelyssä julkisten palvelujen laadun parantamiseksi. Uskomme tämän lisäävän pk-yritysten kiinnostusta esittää innovatiivisia ratkaisuja julkisen liikenteen ja terveydenhoidon laadun parantamiseksi, julkisten rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi turvallisuusuhkilta joutumatta puuttumaan heidän yksityisyyteensä. Uusi lähestymistapa auttaa Euroopan julkista alaa selviytymään perustavaa laatua olevista julkisista tehtävistä ilman valtiontukea samalla kun lisätään eurooppalaisten yritysten innovointikykyä. Annamme tällä mietinnöllä Euroopan komissiolle voimakkaan signaalin kiirehtiä ja tehdä joitakin erityisiä lainsäädäntömuutoksia.

 
  
  

– Mietintö: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan tässä vaiheessa ilmaista mielipiteeni kaasun tuotanto- ja siirtojärjestelmien eriyttämisestä hyväksytyn lainsäädännön yhteydessä. Kolmansille maille ehdotettu lupamenettely vaikuttaa järkevältä. Tämä on aivan ensimmäinen kerta, kun EU kiinnittää huomiota energiavarmuuteen kaasumarkkinoiden yhteydessä. Vastauksena kokemaamme kaasukriisiin on myös nopeutettava Venäjästä riippumattomien vaihtoehtoisten kaasuputkien rakentamista Eurooppaan. Nabuccon kaasuputken, jonka on määrä yhdistää Kaspianmeren alue Eurooppaan, kaltaiset suuret infrastruktuurihankkeet eivät ole mahdollisia ilman laaja-alaisesti yhdentyneitä yrityksiä ja niiden investointeja. Näitä tuskin on jonoksi asti, jos yläpuolella leijuu eriyttämisen ja näin heikentyneen taloudellisen aseman uhka. Parlamentille mahdollinen ratkaisu olisi säätää eriyttämistä koskevasta poikkeuksesta uusien infrastruktuurien osalta siihen asti, kunnes investoinnit alkavat tuottaa. En tiedä olemmeko hyödyntäneet kaikki käytettävissä olevat mahdollisuudet tässä lainsäädännössä.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, yhteinen energiapolitiikka on tällä hetkellä yksi Euroopan unionin suurimmista haasteista. Vastauksemme haasteeseen on perustuttava solidaarisuuteen.

Me kaikki tiedämme, että Venäjä on edelleen yksi merkittävimmistä mutta myös hankalimmista kauppakumppaneistamme. Se, että Venäjä on pääasiallinen kaasuntoimittajamme, ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että se saisi erityiskohtelun. Esittelijä ehdottaa unionin politiikan höllentämistä Venäjän federaation suhteen. Minusta meidän on edelleen noudatettava tasapuolista mutta tiukkaa politiikkaa sellaista kauppakumppania kohtaan, joka käyttää energiaraaka-aineita aseena harjoittaakseen poliittista painostusta.

Korostamme, että energialähteiden monipuolistaminen on yksi keskeisistä energiavarmuuteen liittyvistä seikoista. Yksi keino tämän ratkaisemiseksi olisi vapautumisemme Venäjän raaka-aineista riippuvuudesta. Nabuccon kaasuputken rakentaminen ja muiden energialähteiden hyödyntäminen ovat askeleita tähän suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, olemme jälleen kerran pöyhkeilleet täällä parlamentissa vihreillä valtuuksillamme, ja puhujat ovat kilpailleet esittämällä yhä korkeampia epärealistisia ainoastaan uusiutuviin lähteisiin liittyviä energiatavoitteita ja hiilidioksidipäästöjen leikkaustavoitteita – kaikki siinä uskossa, että pelastamme planeettamme mitättömillä mutta kalliilla ponnisteluillamme.

Kyllä, meidän pitäisi käyttää ja edistää kestäviä energialähteitä, mutta suurimmalle osalle opinkappaleeksi muodostuneen asian ajaminen piittaamatta kustannuksista tai kannattavuudesta on torjuttava realismilla, myös sillä, ettei ilmastonmuutos ole uutta, se on syklinen prosessi, sekä tosiseikalla, että asettaessamme itsellemme näitä tavoitteita valmistusteollisuus siirtyy yhä voimakkaammin sinne, missä tällaiset rajoitukset eivät sido sitä. Jonain päivänä joudumme tekemään tiliä niistä tavoitteista, joilla EU nyt loistaa.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Laperrouzen mietinnön puolesta, mutta myös useiden tarkistusten puolesta, joissa kaikissa kyseenalaistettiin ydinvoima tulevaisuuden energialähteenä. Niitä ei hyväksytty. Äänestämällä mietinnön puolesta kokonaisuudessaan tuen sen sisältämiä useita erinomaisia tekijöitä, mutta tunnustan myös, että enemmistö näkee ydinenergian osana Euroopan hiilidioksiditonta energiayhdistelmää.

Olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, ettei tämä ole tulevaisuuden ratkaisu. Tulevaisuuden ratkaisu on valtava investoiminen uusiutuvaan energiaan ja sen kehittäminen.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Hyväksyn toisen strategisen energiakatsauksen lausekkeet, mutta haluaisin mainita joitakin kaasukriisiä koskevia näkökohtia. Nykyinen Ukrainan ja Venäjän välinen kaasukriisi ei valitettavasti ole ensimmäinen, ja se on vaikuttanut 15:een Keski-Euroopan ja Balkanin valtioon. En ole nähnyt lukuja kyseisten maiden kärsimien taloudellisten tappioiden määristä, mutta haluan korostaa moraalisia ja merkittäviä tappioita. Mitä EU:n kansalaiset ajattelevat, kun Ukrainan ja Venäjän välinen ilmeisesti poliittinen kriisi tuhoaa EU:n talouden, energiavarmuuden ja poliittisen vakauden eivätkä EU:n jäsenvaltiot kykene mihinkään toimenpiteisiin? Viittaan Slovakian ja Bulgarian aikomuksiin käynnistää uudelleen suljettujen turvallisten ydinvoimaloiden toiminta, mitä monet meistä parlamentin jäsenistä kannattavat. Aina kun keskustelemme EU:n säädöksestä, myös energia-alalla, korostamme, että kuluttaja on kaikkein tärkein, siis maallikko. Koska me alamme kiinnittää huomiota maallikkoon – Euroopan unionin kansalaiseen?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, monista kollegoista hiilidioksidipäästöjen 95 prosentin leikkaustavoite vuoteen 2050 mennessä voi vaikuttaa liialliselta, mutta jos hyväksymme – minä hyväksyn – IPCC:n viimeisimmän raportin vertaisarviointiin perustuvat tulokset, tämän tason leikkauksia tarvitaan, jos aiomme edelleen tähdätä kahden asteen lämpenemiseen.

Toiseksi, vaikka äänestin lukuisia ydinvoimaa koskevia tarkistuksia vastaan ydinfissioon liittyvien jatkuvien huolieni vuoksi, minulla ei ole ongelmia turvallisuusasioita tai ydinvoiman uusia sukupolvia koskevien viittausten kanssa. Monien muiden tavoin seuraan ja mietin, onko ydinfuusio koskaan totta.

Kolmas seikka, jonka haluan merkille pantavaksi on jatkuva huoleni Irlannin tilanteesta ja sähköverkkomme eriyttämisen avoimuuden puutteesta, joka edelleen rajoittaa suuresti muiden tuottajien, varsinkin vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien tuottajien investointeja sillä seurauksella, että sähkön hinnat ovat Irlannissa Euroopan korkeimpia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ennen täällä parlamentissa ollut kollegamme Simon Coveney on käsitellyt Irlannin korkeita energian hintoja, ja toivomme hänelle tässä menestystä.

Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä käsitellään ilmastonmuutokseen liittyviä energiatehokkuuden ja energiavarmuuden kaltaisia järkeviä asioita. Monien irlantilaisten tavoin olen huolestunut ydinenergiasta, mutta minusta meidän on tunnustettava, että liitosyksiköiden ollessa käytössä me todennäköisesti käytämme ydinalan tuottamaa sähköä. Joten kyllä, tarvitaan ydinjätteen turvallista loppusijoittamista ja tämän teknologian uutta kehitystä koskevaa tutkimusta sen turvallisuuden ja varmuuden lisäämiseksi.

Tutkimusten puuttuessa olen edelleen huolissani ja äänestin huolieni mukaisesti tästä mietinnöstä. Erityisesti pahoittelen sitä, että tarkistus 37 hylättiin, sillä minusta se kuvasti varsin tasapuolisesti useita parlamentin huolenaiheita.

 
  
  

– Mietintö: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, olin iloinen voidessani tukea jäsen Luís Queirón mietintöä suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteesta pienten lentokenttien osalta. Olemme aina pyrkineet EU:ssa yhden koon politiikkoihin, mutta EU:n on tunnustettava, että kaikki jäsenvaltiot ja paikalliset olot edellyttävät erilaisia ratkaisuja. Jäsen Queirón mietinnössä tätä tarkastellaan tyhjentävästi.

On olemassa pieniä lentokenttiä, keskikokoisia lentokenttiä ja suuria kansainvälisiä keskuksia. Emme halua EU:sta valtaisaa lentokenttärakennetta. Mietinnössä tasapaino on kohdallaan, ja näin meidän on tarkasteltava infrastruktuuriamme tulevaisuudessa. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi olen hyvin haluton tukemaan omassa vaalipiirissäni Kaakkois-Englannissa kolmannen kiitoradan rakentamista Heathrow'n kentälle, sillä parempi ratkaisu olisi uusi lentokenttä Kentissä Thames-joen suistossa.

 
  
  

– Mietintö: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Käytännössä voidaan havaita, että 45 artiklan 2 kohdan mukaisessa menettelyssä on vakavia puutteita. Sen lisäksi, ettei asian esittelijän lisäksi kukaan muu saa käyttää siitä puheenvuoroa täysistunnossa, jopa esittelijältä riistetään mahdollisuus käsitellä yksittäisiä tarkistusehdotuksia, jotka ovat mietinnön kannalta ongelmallisia.

En äänestänyt vihreiden ryhmän tarkistusehdotuksen puolesta, koska uuden version kahdessa kohdassa esitetään varauksia puheenjohtajavaltio Tšekin tasavallan ehdotuksesta. Koska kyseessä ei ole neuvoston virallinen kanta, tällaiset suositukset ovat ennenaikaisia ja usein niillä on kielteisiä vaikutuksia.

Jos työelämän on oltava yhteensovitettavissa perhe-elämän kanssa, on ammatillinen ura asetettava samanarvoiseksi muun kuin ansiotyön kanssa, jota tehdään sukupolvien välisen solidaarisuuden yhteydessä. Olen vakuuttunut siitä, että mietinnöllä luodaan uusia kannustimia niiden miesten ja naisten kohtaaman moninaisen syrjinnän poistamiseksi, jotka vapaaehtoisesti päättävät huolehtia rakkaista lähimmäisistään.

Haluan kiittää esittelijä Anna Záborskáa hänen työstään, mutta pahoittelen sitä, että käsittelymenettelyn vuoksi emme ole äänestäneet hänen mietintöluonnoksestaan.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, en kannata sukupuoleen perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta laadittuun Záborskán mietintöön juuri esitettyjä tarkistuksia. Kypsän eurooppalaisen yhteiskunnan on opittava näkemään lasten ja muiden hoitoa tarvitsevien kokoaikainen hoivatyö työelämän täysiarvoisena vaihtoehtona. Vihreiden ehdotus, joka on tämän puheenjohtajavaltio Tšekin tasavallan lähestymistavan vastainen ja jossa sitä kutsutaan taantumukselliseksi, on mielestäni virheellinen ja epäkypsä, vaikka Euroopan parlamentin jäsenet ovat valitettavasti äänestäneet sen puolesta. Kyse ei todellakaan ole taantumuksellisesta naisen asettamisesta riippuvuussuhteeseen miehestä, vaan tavasta palauttaa perheen asema yhteiskunnassa tarjoten myös miehille yhtäläiset oikeudet. Nykyisin myös miehet työntävät lastenvaunuja ja hoitavat lapsia sairaaloissa. Ne miehet ja naiset, jotka omistavat osan elämästään lapsista ja sairaalloisista vanhemmistaan huolehtimiselle, tekevät yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä, jota ei tulevaisuudessa saa pitää alempiarvoisena tehtävänä. Olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Tšekin tasavalta on asettanut tämän lähestymistavan painopistealakseen. Meidän on pyrittävä luomaan sellaiset olot, joissa tämän tehtävän valitseva nainen tai mies ei joudu kokemaan syrjintää työmarkkinoilla vaan voi valita useista vaihtoehdoista tasapainottaakseen työ- ja perhe-elämää joustoturvan periaatteiden mukaisesti. Meidän on tuettava vanhemmuutta sekä sukupolvien välistä joustoturvaa sen sijaan, että heikentäisimme sitä työlainsäädännön asettamilla esteillä. Viime vuosisadan ennakkoluulot pahentavat demografista kriisiä. Záborskán mietintö oli askel oikeaan suuntaan, ja vastustan sen tarkistettua versiota, joka hyväksyttiin.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Minäkin haluan ilmaista täyden tukeni jäsen Záborskálle, joka esitteli oma-aloitteisen mietintönsä, jossa todellakin tarkastellaan ja korostetaan sukupolvien välisen solidaarisuuden tarvetta yksittäisten perheenjäsenten kesken. Kyse ei ole vain nuoremman sukupolven, perheen uusien tulokkaiden hoitamisesta. Monissa tapauksissa meidän on myös ratkaistava saman perheen vanhempien jäsenten hoito-ongelmat.

Minusta puheenjohtajavaltio Tšekki on aivan oikein käsittänyt nykyisen demografisen tilanteen edellyttämän kiireellisen toiminnan tarpeen – ja on otettava huomioon myös taloudelliset näkökohdat – ja vastustan vihreiden kantaa. He ovat esittäneet virheellisen tarkistusehdotuksen, jossa aliarvioidaan tätä perusteltua aikomusta. Tuen täysin jäsen Záborskán mietintöä.

Lopullista mietintöä koskevassa äänestyksessä äänestyskoneeni ei toiminut. Kannatin jäsen Záborskán kantaa.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä kärsivällisyydestänne ja suvaitsevaisuudestanne. Käytän mahdollisuuden selittääkseni miksi äänestin vihreitä ja heidän tarkistuksiaan vastaan. En halua äänestää puheenjohtajavaltio Tšekkiä vastaan.

Ensimmäinen huomautukseni on se, ettei puheenjohtajavaltio Tšekki vaadi erityisiä muutoksia niin kutsuttuihin Barcelonan tavoitteisiin, vaan keskustelun käynnistämistä uudelleen näiden tavoitteiden mahdollisesta tarkistamisesta. Toiseksi huomautan olevan selvää, että erilaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja taloudelliset olot tuskin antavat mahdollisuutta saavuttaa yleisesti ja yhtäläisesti Barcelonan tavoitteita kaikkialla EU:ssa. Lisäksi mietinnössä ei oteta huomioon muita tekijöitä, kuten kaikkien perheiden vapauksia ja lasten etuja. Viimeisenä muttei vähäisimpänä Barcelonan tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa myös siksi, että lastenhoito kuuluu aivan perustellusti kansallisten hallitusten toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Minäkin aioin äänestää Záborskán mietinnön puolesta, sillä se oli kaiken kaikkiaan tasapuolinen mietintö, jossa ei sorruttu perinteisiin ja poliittisesti korrekteihin kliseisiin syrjinnän kaltaisen asian tai sen merkityksen suhteen.

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämä tarkistus, jota vastaan äänestin, on itse asiassa täysin mitätöinyt mietinnön ja siihen sisältyy joitakin hyvin kyseenalaisia osatekijöitä, kuten hyökkäys puheenjohtajavaltio Tšekkiä vastaan ja aiheeton väite, jonka mukaan lasten kotihoidolla olisi itse asiassa sukupuolirooleja vahvistava vaikutus. Väite on todella heikko, mutta ilmeisesti mikä tahansa pikkuasia riittää riidankylvämiseen ja keskustelun, todellisten argumenttien esittämisen estämiseen esimerkiksi kotona olevien vanhempien palkasta.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, äänestin Záborskán mietinnön puolesta erityisesti siksi, että siinä tunnustetaan naisten kotona tekemä työ. Luonteeltaan hoitavaa, hoivaavaa ja opettavaa työtä olisi arvostettava asianmukaisesti. Itse asiassa jos tällaista työtä tehdään kodin ulkopuolella, se tunnustetaan ja otetaan huomioon BKT:n laskennassa. Nobelin palkinnon saanut Gary Becker viittaa kotitöitä tekevien henkilöiden merkittävään taloudelliseen panokseen koko yhteiskunnan taloudellisessa kehityksessä. Mitä tulee perheen määritelmään, puolaksi termi merkitsee lisääntymiskykyistä yksikköä, eikä se näin ollen käsitä samaa sukupuolta olevien liittoja.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin Záborskán mietinnön puolesta. Vihreät vastustivat sitä ja aloittivat sitä koskevan vaihtoehtoisen keskustelun. Olen sitä mieltä, että yhteisiin arvoihin perustuvana yhteisönä meidän on Euroopassa varmistettava, että erityisesti perheen perustavilla naisilla on oikeus tehdä valinta joko työn lopettamisesta kokonaan tai osa-aikatyöstä synnytyksen jälkeen, jotta voivat hoitaa lastaan. Olin hyvin onnekas, koska äitini pystyi tekemään tämän valinnan, ja minun on todettava, että siitä on ollut minulle hyötyä.

Jos äitini olisi epäonnekseen joutunut eroamaan 20 vuoden avioliiton jälkeen, hän olisi joutunut hyvin vaikeaan tilanteeseen, sillä hän ei olisi saanut mitään sosiaaliturvaa, varsinkaan eläkettä. Olen taistellut 40 vuoden ajan sen vuoksi, että naisia, jotka päättävät omistautua perheelleen ja lapsilleen, ei syrjittäisi eivätkä he joutuisi kokemaan vääryyttä tämän valintansa vuoksi. En voi äänestää sellaisen ajatusmallin puolesta, jossa lapset ja aikuiset annetaan valtion hoidettaviksi kehdosta hautaan.

Pahoittelen sitä, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietintö hylättiin. Sitä vastaan äänestänyt enemmistö teki karhunpalveluksen naisille, perheille ja yhteiskunnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin kiitollinen Anna Záborskálle tästä mietinnöstä. Vaikka ryhmälläni oli jotakin huomautettavaa siitä, katson hänen käsitelleen jotakin, jolla on EU:n kannalta perustavaa laatua olevaa merkitystä.

EU:n väestönkasvu vähenee nopeasti. Naisten merkitystä perheiden kasvattajina ei monessa jäsenvaltiossa tunnusteta panoksena kansalliseen BKT:een. Naiset ja äidit ovat olennainen osa yhteiskuntamme työelämää, ja vaalipiirissäni Kaakkois-Englannissa miljoonat äidit hoitavat lapsiaan. Heidän panoksensa Yhdistyneen kuningaskunnan BKT:een ja oman alueeni hyvinvointiin on valtiollemme todella tärkeä.

Tässä mietinnössä heidän panoksensa uskoakseni tunnustetaan ensimmäistä kertaa Euroopan unionissa. Meidän on kannustettava parlamenttia tarkastelemaan näitä asioita teknisesti ja yksityiskohtaisesti tulevaisuudessa, jotta taataan sukupuolten välinen tasa-arvo ja solidaarisuus.

 
  
  

– Mietintö: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja järkytymme sen pahuudesta. Käytännössä jokainen puhuja tuomitsi aivan oikeutetusti pedofiiliset teot ja lasten pornografisen hyväksikäytön. Myös Internetin väärinkäyttö sai monet raivostumaan.

On kuitenkin valitettavaa, että tällaisesta yksimielisyydestä huolimatta monissa jäsenvaltioissa ei ole saavutettu samaa lasten hyväksikäytön kriminalisoinnin tasoa. Lasten houkuttelulla, seksuaalisella hyväksikäytöllä tai lapsipornografialla ei ole sijaa missään EU:ssa, eikä meidän pidä sietää sitä. Hiljaisuus on pedofilian paras ystävä. Se on havaittu kirkoissa, perheissä ja yhteisöissä, joissa on katsottu muualle, mikä on johtanut skandaaleihin, joita on paljastunut eri jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, olin iloinen voidessani tukea mietintöä juuri nyt, mutta haluan lisätä aiempiin huomautuksiini, että seitsemän valtiota ei ole vielä sitoutunut Euroopan neuvoston yleissopimukseen tai YK:n valinnaiseen pöytäkirjaan, jotka sisältävät nykyaikaisia välineitä lapsikaupan, prostituution ja pornografian torjumiseen. Valitettavasti minun on kerrottava, että tämä koskee myös kotimaatani Tšekin tasavaltaa, joka tietenkin haluaa torjua tätä entistä tehokkaammin, mutta joka on jo pitkään ratkaissut asian sisällyttämällä lainsäädäntöönsä oikeussubjektien rikosoikeudellisen vastuun. Tietenkin nämä oikeussubjektit organisoivat lapsikauppaa ja saavat siitä valtavia voittoja. Kehotan siis puheenjohtajavaltio Tšekkiä varmistamaan, että tämä kotimainen ongelma ratkaistaan, ja että se toimii esimerkkinä muille EU:n jäsenvaltioille.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tämänkaltaiset sopimukset ovat elintärkeitä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisten siteiden vahvistamisen kannalta. Nyt kun uudet, nousevat markkinat kiristävät kilpailua yhä enemmän, on erittäin tärkeää, että me hallitsemme tilanteen. Mielestäni mietintö tuo tämän näkemyksen esiin erinomaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Angelika Nieblerin mietinnön puolesta, sillä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tieteellinen ja teknologinen yhteistyö on ehdoton välttämättömyys. Tämän sopimuksen on innoitettava molempia osapuolia, sekä Yhdysvaltoja että Euroopan yhteisöä, korjaamaan yhteistä satoa tutkimusohjelmien avulla aikaansaadusta tieteellisestä ja teknisestä kehityksestä. Sopimus hyödyttää niin tiedeyhteisöä, teollisuutta kuin tavallisia kansalaisiakin helpottamalla ideoiden vaihtoa ja asiantuntemuksen siirtämistä. Haluan korostaa, että Yhdysvallat on tieteen ja teknologian alan globaali johtaja.

Meidän on pidettävä mielessä, että sopimus perustuu molemminpuolisen hyödyn periaatteisiin ja että se edistää osallistumista yhteistoimintaan, kuten osallistumista koordinoituihin yhteisiin hanke-ehdotuspyyntöihin ja mukaan pääsyä toinen toistemme ohjelmiin ja toimintoihin. Immateriaalioikeuksien tehokasta suojaamista ja tasapuolista jakamista tukevia periaatteia edistetään aktiivisesti. Ehdotuksessa säädetään myös EU:n asiantuntijoiden ja virkamiesten vierailuista sekä Euroopan yhteisössä ja Yhdysvalloissa järjestettävistä työpajoista, seminaareista ja tapaamisista.

Toivon, että sopimus edistää myös Lissabonin strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on luoda tietopohjainen Eurooppa. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisen jälkeen Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen tieteellinen ja teknologinen yhteistyö tulee synnyttämään uusia mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Jäsen Niebler on esitellyt mietinnön EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen jatkamisesta kolmannen kerran. Mietintö tukee neuvoston päätöstä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta. Kyseessä on molemmille osapuolille hyödyllinen sopimus, joka edistää tieteellistä asiantuntemusta ja teknologian kehitystä. Olen sen vuoksi ehdottomasti sopimuksen kannalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), kirjallinen. (EN) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen on ilman muuta myönteinen askel eurooppalaiselle tutkimukselle. Tästä kertoo myös sopimusta selvästi tukeva äänestystulos.

Kokemus on kuitenkin osoittanut kerta toisensa jälkeen, että hedelmällisintä yhteistyö on silloin, kun kaksi eri instituutioita edustavaa tutkijaa tekee yhteistyötä yhdessä suunnitellun ja yhteisesti rahoitetun hankkeen puitteissa. Jotta Yhdysvaltojen kanssa tehtävä tieteellinen yhteistyö olisi mahdollisimman hedelmällistä, pyydän komissiota laatimaan nimenomaisesti yksinkertaisia, hankekohtaisia rahoitusvälineitä yhteisten tutkimusapurahojen myöntämiseksi yhdysvaltalaisille ja eurooppalaisille tutkijoille. On hyvä, että sopimukseen on sisällytetty selväsanaisesti sellaisia aloja kuin biolääketiede, nanoteknologia ja avaruustutkimus. Toivon, että sopimukseen sisällytettäisiin myös muita huippualoja, kuten kantasolututkimus. Joihinkin tutkimusaloihin liittyvien perusteltujen eettisten ongelmien tulisi innostaa meitä pohtimaan näitä ongelmia yhdessä, ei estää yhteistä tieteellistä kehitystä.

EU kiinnostaa amerikkalaisia tutkijoita yhä enemmän erityisesti Euroopan tutkimusneuvoston apurahojen ansiosta. EU:lla on nyt tarvittavat välineet lisätäkseen EU:hun tulevien tutkijoiden määrää ja heidän oleskelujensa kestoa. EU:n on varmistettava, että sen aivotuonti ylittää aivoviennin määrän.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Yhdysvaltojen kanssa solmitun tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen osoittaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö ja molempien kannalta hyödylliset vaihdot tutkimuksen ja innovaation huippualoilla ovat tarpeen.

Avaruus- ja turvallisuusalojen sisällyttäminen sopimukseen on merkittävä askel kohti EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden lujittamista, joka on PPE-DE-ryhmän keskeinen tavoite. Yhteistyön on katettava myös siviili- ja sotilasyhteistyön muotoja yhteistä etua koskevilla aloilla, myös uraauurtavilla aloilla, kuten uusien avaruusteknologioiden, nanoteknologioiden ja puolustuksen tutkimuksen alalla.

Olen vakuuttunut, että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö voi parantaa tuloksia, jotka on saatu aikaan kansainvälisellä avaruusasemalla sekä viestintäsatelliittien alalla, joka on varsin arka ala. Pidän myös tärkeänä yhteistyötä kolmansien maiden, erityisesti Venäjän, kanssa pääasiassa GPS-, Glonass-, ja Galileo-järjestelmien tyyppisten hankkeiden yhteydessä.

Kaikkien sidosryhmien on voitava hyötyä yhden osapuolen saavuttamista arvokkaista tuloksista, oli kyse sitten siviilialalla tehdystä tai sotilasalalla tehdystä ja siviilikäyttöön sovellettavasta innovaatiosta. Turvallisuus on nimittäin nykyihmisten suurin huolenaihe kaikkialla maailmassa, ja uusien edistysaskelten jakaminen ei ainoastaan kerro molemminpuolisesta luottamuksesta ja kumppanuudesta, vaan se myös takaa, että innovaatioita käytetään ainoastaan ihmiskunnan kannalta myönteisellä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Haluan ilmoittaa tukevani mietintöä, joka koskee EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tiede- ja teknologiayhteistyöstä laaditun sopimuksen jatkamista.

Äänestyslaitteeni ei toiminut, joten haluaisin antaa puoltavan ääneni kirjattavaksi rekisteriin tällä tavoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Vastustin äänestyksessä Angelika Nieblerin mietintöä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta (A6-0006/2009).

Jatketun sopimuksen sisältö poikkeaa aiemman sopimuksen sisällöstä, sillä sopimukseen on lisätty avaruustutkimusta ja turvallisuustutkimusta koskevat kohdat. Koska sekä Yhdysvallat että EU suunnittelevat selvästi käyttävänsä avaruutta sotilaallisiin tarkoituksiin ja koska ne määrittelevät turvallisuuden ensisijaisesti sotilaallisesta näkökulmasta, voidaan perustellusti olettaa, että yhteistyösopimusta tullaan käyttämään myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Yhteistyö tieteen ja tutkimuksen alalla on erittäin tärkeää. Sitä on kuitenkin käytettävä vain siviilitarkoituksiin. Vastustan yhteistyön kanavoimista sotilaallisiin tarkoituksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sopimus, jonka jatkamista mietinnössä ehdotetaan, solmittiin alun perin joulukuussa 1997 ja sitä jatkettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Jatkamisen ansiosta osapuolet saattoivat jatkaa, parantaa ja tiivistää yhteistyötään yhteistä etua koskevilla tieteellisillä ja teknisillä aloilla.

Yhteistyö on hedelmällistä molempien kannalta, sillä molemmat osapuolet voivat hyötyä jomman kumman tutkimusohjelmien aikaansaamista tieteellisistä ja teknologisista edistysaskelista. Lisäksi yrityksemme ja kansalaisemme voivat hyötyä tulevasta asiantuntemuksen siirrosta.

Tämä yhteistyö on osa teknologian tutkimusta ja kehitystä koskevaa eurooppalaista politiikkaa, joka muodostaa merkittävän osan EU:n lainsäädännöstä. Yhteistyön ansiosta voimme lujittaa eurooppalaisen teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa sekä lisätä teollisuutemme kansainvälistä kilpailukykyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), kirjallinen. (CS) En tällä kertaa äänestänyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellisen ja teknologisen yhteistyön jatkamista koskevan mietinnön puolesta. En äänestänyt mietinnön puolesta siitäkään huolimatta, että EU:n ja Yhdysvaltojen panos tällä alalla on maailman suurimpia ja useat keskenään yhteistyötä tekevät tiedeinstituutit johtavat globaalia tieteellistä ja teknologista kehitystä ja edistävät osaltaan monien maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemista. Pitkää aikaväliä ajatellen olen kuitenkin pettynyt komission ja neuvoston haluttomuuteen päästä Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen tiedettä ja tutkimusta koskevista eettisistä perusperiaatteista. Olen pahoillani, että uuteenkaan sopimukseen ei ole sisällytetty niitä koskevia määräyksiä. Tämä on vastuutonta ihmiskuntaa kohtaan ja epähuomaavaista niiden tutkijoiden kannalta, jotka vapaaehtoisesti pitävät yllä tiettyjä eettisiä periaatteita, siinä missä toiset tutkijat kiertävät niitä. Tämä koskee erityisesti bioteknologiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin Angelika Nieblerin Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta laatiman mietinnön puolesta. Tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus tuli voimaan vähän yli 10 vuotta sitten ja sitä on jatkettu jo kerran, viisi vuotta voimaantulon jälkeen. Sopimusta on mielestäni ehdottomasti jatkettava jälleen, jotta voimme tukea tieteellistä ja teknologista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa yhteisillä painopistealueilla molemminpuolisten sosioekonomisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Olen myös tyytyväinen siihen, että sopimuksen ehdot on säilytetty käytännössä katsoen ennallaan, joitain teknisiä muutoksia lukuun ottamatta. Pidän lisäksi onnistuneena päätöstä sisällyttää sopimukseen uusina aloina avaruustutkimus ja turvallisuusala.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta laaditun mietinnön puolesta, sillä mielestäni kaikki tieteellinen yhteistyö voi johtaa uusiin löytöihin, jotka voivat vuorostaan tukea ihmiskunnan kehitystä ja evoluutiota. Yhdysvallat on yksi maailman suurimmista tieteelllisen tutkimuksen vetureista. Katson siksi, että tieteellisen yhteistyön jatkaminen sen kanssa on hyödyllistä jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion kannalta.

 
  
  

– Mietintö: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Sopimuksen uusiminen viideksi vuodeksi eteenpäin olisi hyödyllistä molempien osapuolten kannalta, sillä se mahdollistaisi Venäjän ja Euroopan yhteisön välisen tiede- ja teknologiayhteistyön jatkumisen.

Uusitun sopimuksen sisältö vastaa täysin 20. helmikuuta 2009 raukeavan sopimuksen sisältöä, joten ei olisi mitään järkeä jatkaa keskusteluja sopimuksen uusimisesta tavalliseen tapaan.

Sopimuksen pikainen uusiminen on molempien osapuolten etujen mukaista. Tämän vuoksi ehdotetaan yksivaiheista menettelyä (yksi menettely ja yksi asiakirja, jotka liittyvät sopimuksen allekirjoittamiseen ja laatimiseen). Sopimuksen molemmat osapuolet tekevät parhaansa varmistaakseen yhteistyön jatkumisen, erityisesti sellaisten toimien toteuttamisen osalta, joissa kolmansien osapuolten on oltava osallisina, yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tuen tätä ehdotusta kaikilta osin.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Angelika Nieblerin mietinnön puolesta, sillä EU:n ja Venäjän välinen tieteellinen ja teknologinen yhteistyö on välttämätöntä. EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen on innoitettava sekä Euroopan yhteisöä että Venäjää korjaamaan yhteistä satoa tutkimusohjelmien avulla aikaansaadusta tieteellisestä ja teknisestä kehityksestä.

Sopimus hyödyttää niin tiedeyhteisöä, teollisuutta kuin tavallisia kansalaisiakin helpottamalla ideoiden vaihtoa ja asiantuntemuksen siirtämistä. Huomautan, että tämä sopimus perustuu samankaltaisiin periaatteisiin kuin EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tiedettä ja teknologiaa koskeva sopimus.

Meidän on pidettävä mielessä, että sopimus perustuu molemminpuolisen hyödyn periaatteisiin ja että se edistää osallistumista yhteistoimintaan, kuten osallistumista koordinoituihin yhteisiin hanke-ehdotuspyyntöihin ja mukaan pääsyä toinen toistemme ohjelmiin ja toimintoihin.

Immateriaalioikeuksien tehokasta suojaamista ja tasapuolista jakamista tukevia periaatteia edistetään aktiivisesti. Ehdotuksessa säädetään myös EU:n asiantuntijoiden ja virkamiesten vierailuista sekä Euroopan yhteisössä ja Venäjällä järjestettävistä työpajoista, seminaareista ja tapaamisista. Vuosi 2009 on Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi. Toivon, että tämä sopimus auttaa osaltaan tehostamaan EU:n ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN)Jäsen Niebler on esitellyt mietinnön Euroopan yhteisön ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uudistamisesta. Venäjän ja EU:n välinen rauhanomainen yhteistoiminta ja yhteistyö on hyödyllistä molempien osapuolten kannalta, sillä se edistää tieteellistä osaamista ja tutkimusta. Tuen tätä mietintöä täydestä sydämestäni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Venäjän kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen uusiminen on tärkeä askel EU:n ja Venäjän federaation välisten suhteiden normalisoimisessa ja lujittamisessa samalla, kun se vähentää osapuolten välisiä jännitteitä.

Ei kuitenkaan riitä, että normalisoimme suhteet ainoastaan näiden alojen yhteistyön osalta. EU:n ja Venäjän on ennen kaikkea löydettävä keino lujittaa kumppanuuttaan ja tehdä yhteistyötä turvallisuutta koskevien politiikan alojen suhteen, erityisesti energian toimitusvarmuuden alalla. Hiljattain koettu kaasukriisi teki selväksi, että meidän on löydettävä vakavasti otettava ja yhdenmukainen tapa käsitellä ongelmaa, joka johtuu Euroopan unionin riippuvaisuudesta suhteessa energian toimittajiinsa.

Emme saa myöskään unohtaa Georgian kriisiä, joka vaaransi joksikin aikaa Euroopan koko kylmän sodan jälkeisen rakenteen.

Kaikkien globalisaation ja maailmanlaajuisen kriisin asettamien haasteiden edessä Venäjällä on keskeinen asema, eikä sitä voida sulkea pois neuvotteluista tai jättää huomiotta neuvottelujen kuluessa. Venäjän federaation on kuitenkin noudatettava näitä sopimuksia ja tavanomaisia kansainvälisiä määräyksiä.

Vetoan Euroopan komissioon ja Tšekin puheenjohtajuuteen ratkaisujen löytämiseksi näihin ongelmiin mahdollisimman pian niiden oman edun vuoksi sekä Euroopan kansalaisten ja muiden kumppanivaltioiden, Ukrainan ja Moldovan, parhaaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − Haluan ilmoittaa tukevani mietintöä, joka koskee EU:n ja Venäjän välisestä tiede- ja teknologiayhteistyöstä laadittua sopimusta.

Äänestyslaitteeni ei toiminut, joten haluaisin antaa puoltavan ääneni kirjattavaksi rekisteriin tällä tavoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Äänestin Euroopan yhteisön ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyön puolesta, sillä EU:n on välttämätöntä rakentaa vahvoja, vakaita ja aidosti läheisiä suhteita Venäjän federaation kanssa. Mielestäni tiede- ja teknologiayhteistyö on erinomainen tapa rakentaa tällaista suhdetta. Sekä Euroopan yhteisö että Venäjä ovat saaneet aikaan merkittäviä tieteellisiä edistysaskelia, joista voi olla hyötyä molemmille osapuolille. Euroopan yhteisö voi varmasti hyötyä tällaisesta yhteistyöstä omien tiede- ja teknologiahankkeidensa toteuttamisessa ja hiomisessa. Haluan kuitenkin korostaa, että aitojen, läheisten suhteiden rakentaminen edellyttää myös toisen osapuolen halukkuutta ja luotettavuutta.

Viime päivinä Venäjä on osoittanut olevansa varsin epäluotettava kauppakumppani. Venäjän federaation toimet aiheuttivat useissa Euroopan unionin maissa kaasukriisin, joka uhkasi suoraan jäsenvaltioiden talouksia. Tämä osoitti, mitä haittoja riippuvuus Venäjästä energia-alalla tuo mukanaan. Jotta tiede- ja teknologiayhteistyöstä voi tulla onnistunutta, tällaiset tapahtumat eivät saa toistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), kirjallinen. (CS) Äänestin Yhdysvaltojen kanssa tehtyä sopimusta vastaan ja äänestin myös EU:n ja Venäjän välistä tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevasta sopimuksesta laadittua mietintöä vastaan. Äänestin näitä sopimuksia vastaan aivan samasta syystä. Olen pahoillani, ettei niihin sisälly kappaletta, jossa sovitaan tutkimusta koskevista yhteisistä eettisistä rajoituksista. On valitettavaa, että komissio ja neuvosto aliarvioivat tutkimuksen tätä erittäin tärkeää aspektia, eivätkä edes yritä päästä sitä koskevaan sopimukseen. Ikään kuin ne eivät tietäisi, että eettisillä rajoilla on, enemmän kuin missään muualla, paikkansa tieteessä, missä etukäteinen varovaisuus on todella tarpeen. Kun kyseessä on tiede ja tutkimus, joita rahoitetaan julkisin varoin, kansainvälinen eettisiä periaatteita koskeva sopimus puolustaa erityisen hyvin paikkaansa osana tällaista yhteistyösopimusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin jäsen Nieblerin EU:n ja Venäjän tiedeyhteistyötä koskevan sopimuksen uudistamisesta laatiman mietinnön puolesta. On tosiaankin tarpeen uudistaa sopimus, joka laadittiin neuvostohallituksen kanssa vuosia sitten. Euroopan unionin ja Venäjän välinen yhteistyö on saanut aikaan erinomaisia tuloksia, sillä osapuolet ovat yhdistäneet voimansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: parantaakseen yhteistä hyvinvointia.

Pidän siksi jäsen Nieblerin aloitetta tervetulleena ja korostan, että EU:n ja Venäjän välisten diplomaattisuhteiden jatkuvuudella ja pysyvyydellä on kansainvälisen geopoliittisen tasapainon säilyttämisen kannalta suuri merkitys.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Tämä sopimus vahvistaa EU:n sisämarkkinoita ja standardeja koskevaa yhteistyötä sekä kuluttajan suojaa useista syistä.

Ensinnäkin tiede on globaali ala, ja innovaatiot, jotka voimme jakaa, vievät ihmiskunnan edistystä kokonaisuutena pidemmälle. Tulokset, jotka voimme saavuttaa, ovat erityisesti ja yleisesti myönteisiä.

On kyse sitten autoteollisuudesta, joka pyrkii vähentämään päästöjä, tai yliopistoista, jotka luovat strategisesti tärkeitä suhteita, tätä sopimusta tukemalla voidaan saada aikaan tuntuvia etuja.

Myös kuluttajat hyötyvät siitä välillisesti, sillä yhteistyön ansiosta saamme parhaat tutkijat vastaamaan mahdollisimman luotettavasti kysymyksiin, jotka askarruttavat meitä kaikkia.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Saattaa näyttää siltä, että neuvoston päätösluonnoksen hyväksyminen sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, on vain vähäpätöinen muodollisuus. En kuitenkaan usko niin. On käymässä yhä selvemmäksi, että Venäjä on kiireesti hyväksyttävä EU:n strategiseksi kumppaniksi. Venäjän ikuisen tuomitsemisen ja möröksi leimaamisen on loputtava. Meidän on siksi oltava avoimia kaikelle EU:n ja Venäjän väliselle yhteistyölle eri tasoilla ja eri muodoissa. Yhteistyö Venäjän kanssa voi nousta hyvin merkittävään ja ehdottoman myönteiseen asemaan myös nykyisessä, vakavassa talouskriisissä. Venäjää ei voida erottaa Euroopasta. Se on osa Eurooppaa, halusimme sitä tai emme, ja yhteistyö sen kanssa voi pian osoittautua Euroopalle elintärkeäksi.

 
  
  

– Mietintö: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Kun me puhumme erämaista, tarkoitamme luonnonympäristöä, johon ihminen ei ole vaikuttanut merkittävällä tavalla, toisin sanoen koskemattomia alueita. Erämaa voi viitata sekä maa- että merialueisiin.

Erämaita voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: toisaalta luonnon suojelun ja toisaalta sen säilyttämisen näkökulmasta. Nämä ovat kaksi erillistä käsitettä. Luonnon suojelu voidaan määritellä "luonnon oikeaksi käytöksi", kun säilyttämisellä taas tarkoitetaan "luonnon suojaamista käytöltä". Uskon, että suojelu ja säilyttäminen voivat olla toisistaan erillisiä, mutta niiden soveltaminen riippuu kulloisestakin alueesta. Esimerkiksi Eurooppa on liian pieni sisältääkseen kansalaisiltaan kiellettyjä alueita. Metsät kattavat noin kolmanneksen Euroopan maa-alasta, josta vain noin 5 prosenttia on erämaata.

Useimmat Euroopan erämaat on jo suojattu Natura 2000 -verkoston puitteissa. Natura 2000 on eurooppalainen verkosto, joka kattaa jo EU:n arvokkaimmat ja monimuotoisimmat alueet. Olen yhtä mieltä siitä, että erämaita koskevaa lisälainsäädäntöä ei tarvita, sillä suurin osa erämaista on jo suojattu Natura 2000 –verkostolla. On kuitenkin tärkeää kartoittaa erämaa-alueita ja jakaa ne metsäerämaa-alueisiin, makean veden erämaa-alueisiin ja suolaisen veden erämaa-alueisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta. Euroopalla on useita syitä olla kiinnostunut suojelluista erämaa-alueista. Ne ovat ennen kaikkea turvapaikkoja ja geenivarastoja monille lajeille, jotka eivät selviydy vähänkään muuttuneissa olosuhteissa. On myös monia lajeja, joita ei vielä ole löydetty ja tutkittu. Useimmat niistä elävät maaperässä tai lahopuussa ja ovat hyvin herkkiä muutoksille. Erämaiden kaltaiset häiriöttömät alueet ovat täydellisiä paikkoja luonnossa tapahtuvien muutosten ja luonnon evoluution seuraamiseen. Erämaat ovat kuitenkin äärimmäisen herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille, jotka ihminen saa aikaan niiden ulkopuolella.

On myös monia puhtaasti eettisiä syitä erämaiden säilyttämiseen Euroopassa. Meillä on moraalinen velvollisuus varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat nauttia ja hyötyä Euroopan suojelluista erämaista. Kestävän matkailun kehittämistä käytetään keinona luoda erämaille taloudellista arvoa ja edistää niiden suojelua.

Tästä syystä on tärkeää laatia asiaankuuluvat suositukset, jotta EU:n jäsenvaltiot voisivat löytää parhaan mahdollisen tavan varmistaa nykyisten ja tulevien suojelualueiden sekä erämaa-alueiden ja niiden luontaisten prosessien turvaaminen Natura 2000 -verkoston puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen yhtä mieltä siitä, että meidän on todella ryhdyttävä kartoittamaan Euroopan viimeisiä erämaa-alueita. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä, ennen kuin olemme määritelleet, mitä erämaalla tarkoitetaan. Kehotan sen vuoksi Euroopan komissiota ryhtymään toimiin tässä asiassa. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän on edistettävä kestävää matkailua näillä alueilla ja opetettava kohteiden hallinnoijia säilyttämään ja suojelemaan erämaata.

Yhdyn tästä syystä alan keskeisten kansalaisjärjestöjen pyyntöön ja pyydän Euroopan komissiota antamaan suuntaviivoja Euroopan erämaiden säilyttämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Mietintö osoittaa, että edes Euroopan kaukaisimmat kolkat eivät ole EU:n otteen ulottumattomissa. Mikä tekee erämaasta erämaan on se, että ihminen ei ole muokannut sitä – ei siis myöskään EU. Ympäristöä koskevan eri suunnilta tulevan painostuksen vuoksi komissio on kuitenkin ehdottanut toimia Euroopan kaukaisimpien ja syrjäisimpien alueiden suojelemiseksi ja vaalimiseksi.

Olen sen vuoksi pääasiassa mietinnön puolella sillä varauksella, että jäsenvaltioille jätetään erämaiden hallinnoinnissa, osoittamisessa ja suojelemisessa keskeinen asema.

Suhtaudun jossain määrin skeptisesti EU:n erämaita koskevan strategian hyödyllisyyteen ottaen huomioon, että EU on epäonnistunut surkeasti maa- ja kalatalouden hallinnoinnissa. On erittäin tärkeää, että EU helpottaa parhaiden käytäntöjen laatimista ja välittää niitä koskevaa tietoa, muutoin toimenpiteiden ehdottamisessa ei ehkä ole mitään mieltä.

Edustamaani Koillis-Englannin aluetta on siunattu lukuisilla syrjäisillä, luonnonkauniilla alueilla, joihin ihmiskäsi ei ole juuri kajonnut. Niiden vuoksi tuin tätä mietintöä edellä esittämistäni varauksista huolimatta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Natura 2000 on saanut paljon aikaan koskemattoman ympäristön suojelemiseksi. Mietinnössä painotetaan tällaisten hankkeiden merkitystä, ja olen esittelijän kanssa täysin yhtä mieltä siitä, että erämaa-alueiden suojelemiseksi on käytettävä monia resursseja. Näiden alueiden kartoittaminen on tärkeää, sillä jos lykkäämme sitä liian pitkään, se saattaa olla jo liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Jäsen Hegyin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä korostetaan Euroopan erämaa-alueiden suojelun tärkeyttä voimassaolevia direktiivejä sovellettaessa ja määritellään "erämaa" alustavasti "vielä koskemattomaksi alueeksi" sekä "alueeksi, jolla ihmisen toiminta on vähäistä".

Mietintö on tervetullut, mutta jotkin seikat jäävät siinä epäselviksi, esimerkiksi se, onko kyse olemassaolevista erämaa-alueista vai mahdollisista tulevista erämaa-alueista. Haluaisin myös tietää, onko olemassa erämaa-alueita, jotka eivät tällä hetkellä kuulu Natura 2000 –verkostoon ja jotka voisivat mahdollisesti kuulua mietinnön alaan.

Natura 2000 –verkostoon liitetyt erityissuojelualueet kuuluvat komission eri pääosastojen toimivaltaan. Kunnioitan toki eri pääosastojen tekemää työtä ja niiden tehtävänjakoa. Pääosastojen välisen yhteistyön ja johdonmukaisuuden lisääminen voisi kuitenkin parantaa merkittävästi Natura 2000 –kohteiden suojelua. Tuen jäsen Hegyin mietintöä lämpimästi. Olen kuitenkin pahoillani, että työjärjestyksen 45 artiklan 2 kohdan soveltamisen vuoksi en saanut mahdollisuutta keskustella siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin jäsen Hegyin mietinnön puolesta, sillä mielestäni on tärkeää parantaa Euroopan erämaa-alueiden suojelua ja tunnetuksi tekemistä.

Ihmisen vuosisataisen toiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten vuoksi erämaa-alueet kattavat nykyään vain noin 46 prosenttia maapallon pinta-alasta.

Mielestäni Euroopan komissiolla on velvollisuus antaa jäsenvaltioille suosituksia, joihin on sisällyttävä kartan laatiminen sekä Euroopan erämaa-alueita koskeva strategia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Me äänestimme mietinnön puolesta, sillä mielestämme luontoa on suojeltava – käyttämällä sitä oikein. Metsät peittävät nykyään 33 prosenttia Euroopan talousalueen valtioiden maapinta-alasta. Tämä tarkoittaa 185 miljoonaa hektaaria. Vain noin 9 miljoonaa hektaaria metsää voidaan luokitella erämaaksi; tämä vastaa viittä prosenttia kaikesta metsän peittämästä alasta. Nämä alueet kasvi- ja eläinyhteisöineen sekä ekosysteemi, johon ne kuuluvat, ovat lähes luonnontilassa. Erämaa-alueet ovat turvapaikkoja ja geenivarastoja monille lajeille, jotka eivät selviydy vähänkään muuttuneissa olosuhteissa. Tällaisia ovat erityisesti suuret nisäkkäät kuten karhu, susi ja ilves. Tästä syystä erämaita tulisi suojella tehokkaasti ja niille soveltuvalla tavalla.

Meillä on moraalinen velvollisuus varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat nauttia ja hyötyä Euroopan erämaa-alueista. Kestävän matkailun kehittämistä voidaan käyttää keinona luoda erämaille taloudellista arvoa ja lisätä niiden suojelun kannatusta auttamalla tavallisia ihmisiä löytämään luonnon piilevät arvot aiheuttamatta sille vahinkoa. Kestävä matkailu tekee suojelupolitiikasta hyväksytympää, kun matkailijat ymmärtävät suojelun tarpeen oman kokemuksen kautta. Samalla he tukevat taloudellisesti erämaiden ylläpitoa, mikä voi luoda työmahdollisuuksia paikallisille ihmisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen.(PT) Euroopan erämaat ovat nykypäivänä vain murto-osa siitä, mitä ne olivat menneisyydessä. Siksi meidän on kiinnitettävä niiden suojeluun erityistä huomiota.

Niille on sen vuoksi annettava keskeinen sija eurooppalaisessa monimuotoisuuspolitiikassa, ja Natura 2000 -verkoston on otettava nämä alueet huomioon, jotta niiden tarjoamia ekosysteemipalveluita voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.

Kannatan sen vuoksi jäsen Hegyin mietintöä toivoen, että Euroopan jäljellä olevat erämaat voidaan säilyttää paremmin, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia niistä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN)Kannatan tätä mietintöä, sillä siinä korostetaan tarvetta suojella erämaita, jotka kattavat 46 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja joita ihmisen toiminta ei ole vielä muokannut merkittävällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen.(PT) Ohi ovat ne ajat, jolloin ihmiselämä oli jatkuvaa selviytymistaistelua luonnon voimia vastaan. Meidän on toki yhä suojeltava itseämme luonnon eri tapahtumilta ja mullistuksilta. Meidän osassamme maailmaa on kuitenkin käynyt selväksi, että toisaalta myös luonto tarvitsee suojelua ihmisen läsnäololta ja toiminnalta. Meidän on suojeltava luontoa itsemme tähden: on meidän etujemme mukaista säilyttää luonnon monimuotoisuus ja koko tämä planeetta, jolla olemme saaneet mahdollisuuden elää. Näihin periaatteisiin meidän on tukeuduttava pohtiessamme toimia Euroopan erämaiden suojelemiseksi, erityisesti kaikkein syrjäisimmillä alueilla, missä monimuotoisuudella on niin tärkeä osa. Nämä periaatteet edellyttävät myös, että toimenpiteiden ja lainsäädännön on oltava tasapainoisia ja harkittuja. Jos me haluamme vaalia uutta tapaa käyttää maaseutualueitamme, meidän ei pidä lisätä ihmisen toimia kyseisillä alueilla liiallisesti. Erämaiden suojelun on tarkoitettava tasapainon, säilyttämisen ja kestävyyden edistämistä, erityisesti siellä, missä erämaa elää rinnan ihmisen toiminnan kanssa. Meidän ei pidä sälyttää maaseudulle sietämättömiä taakkoja tai ahdistaa ihmisiä pois jo muutenkin köyhtyneiltä alueilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestän jäsen Hegyin Euroopan erämaita koskevan mietinnön puolesta. Uskon, että Euroopan unionin tulee kiinnittää enemmän huomiota erämaa-alueisiin, sillä ne tarjoavat turvapaikkoja ja geenivarastoja monille lajeille, jotka eivät selviydy muuttuneissa olosuhteissa. Myöskään päätöksen taustalla olevia eettisiä perusteita ei pidä unohtaa.

Meillä Euroopan kansalaisilla on moraalinen velvollisuus varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat hyötyä Euroopan suojelluista erämaista. Kannatan sen vuoksi jäsen Hegyin aloitetta, jonka tavoitteena on edistää kestävää matkailua, sillä kestävä matkailu on erämaan taloudellisen arvon todellinen indikaattori.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Euroopan erämaita koskevan mietinnön puolesta, sillä mielestäni Euroopan on suojeltava erämaa-alueitaan ja osallistuttava kansallispuistojensa ylläpitämiseen. Mietinnön mukaan Euroopan eri alueilla on kaikkiaan 10 kansallispuistoa. Puistojen ylläpitäminen ja suojeleminen tarkoittaa myös niiden alueella elävien eläin- ja lintulajien suojelemista.

Osa näistä lajeista on lähellä sukupuuttoa. Katson sen vuoksi, että Euroopan unionin on osallistuttava aktiivisesti sellaisten ohjelmien kehittämiseen, joiden tavoitteena on elvyttää vaarantuneita eläin- ja kasvilajeja ja palauttaa niitä alueille, joilta ne valitettavasti ovat kadonneet.

Samaan tapaan pidän tarpeellisena maanraivaustöiden tarkempaa analysointia alueilla, joita ei ole nimetty kansallispuistoiksi, sekä erityisten hankkeiden laatimista metsän uudelleen istuttamiseksi raivatuille alueille. Annan täyden henkilökohtaisen tukeni tällaisille hankkeille ja onnittelen esittelijää hänen tekemästään työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Termillä "erämaa" tarkoitetaan luonnonympäristöä, jota ihmisen toiminta ei ole muuttanut merkittävällä tavalla. Vielä nykyäänkin 46 prosenttia maapallon pinta-alasta on luokiteltu erämaaksi.

Suojelu ja säilyttäminen ovat kaksi eri käsitettä. Suojelu merkitsee luonnon oikeaa käyttöä. Säilyttämisellä taas viitataan luonnon suojelemiseen väärinkäytöltä. Mielestäni luontoa on suojeltava, mutta suojelun on tapahduttava ihmisen toimien kautta. Eurooppa on liian pieni, jotta voisimme kieltää kansalaisilta pääsyn tietyille alueille. Kyseiset alueet ovat poikkeuksellisen arvokkaita. Niiden arvoa voidaan hyödyntää ympäristöä säästävällä tavalla kehittämällä uusia matkailutuotteita.

Nämä alueet ovat samaan aikaan erityisen herkkiä ihmisten aiheuttamille ympäristön muutoksille. On meidän moraalinen velvollisuutemme varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat nähdä ja kokea Euroopan aidot erämaat. Kestävän matkailun kehittäminen voi osoittautua tavaksi hyödyntää erämaiden taloudellista arvoa ja kerätä resursseja niiden suojeluun.

Euroopassa on noussut esiin mielenkiintoinen aloite, joka tuo yhteen erämaita ja kestävää matkailua koskevia ohjelmia. Viittaan PAN Parks -säätiöön, jonka tavoitteena on kehittää erämaa-alueiden kestävää matkailua.

Erämaita koskevaa uutta lainsäädäntöä ei ole tarpeen laatia. Euroopan komission tulisi kuitenkin laatia asiaankuuluvia suosituksia varmistaakseen, että EU:n jäsenvaltiot saavat tukea kehittäessään parhaita käytäntöjä suojellakseen nykyisiä erämaa-alueita tai alueita, jotka mahdollisesti myöhemmin liitetään Natura 2000 -verkostoon.

 
  
  

– Mietintö: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yleisilmailu ja liikelentotoiminta on viime vuosina ollut ilmailualan nopeimmin kasvava osa. Vaalipiirissäni Koillis-Englannissa sijaitsevat lentoasemat, kuten Newcastlen Durham Tees Valleyn lentoasemat, ovat harrastelijalentäjien ja yhä enenevissä määrin myös liikematkailijoiden suosiossa. Kyseessä on näin ollen ilmailualan osa, joka tarvitsee tukea ja järkevää lainsäädäntöä.

Olen vaikuttunut komission sitoutuneisuudesta suhteellisuusperiaatteen kunnioittamiseen yleisilmailun ja liikelentotoiminnan säätelyssä. Tällä lähestymistavalla komissio ottaa merkittävästi etäisyyttä moniin aiempiin liikennealaa koskeviin ehdotuksiin, mitä pidän myönteisenä. Meidän on kuitenkin katsottava, että ala voi jatkaa kasvuaan kestävällä tavalla ilman komission ehdotuksille niin tyypillistä liiallista byrokratiaa.

Ilmailuala tulee lyhyellä aikavälillä heikentymään jonkin verran talouskriisin jatkuessa. Yleisilmailu ja liikelentotoiminta parantaa kuitenkin merkittävästi erityisesti alueellista talouskasvua, kuten Koillis-Englannissa on voitu todeta.

Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tiedonkeruun, suhteellisen sääntelyn, lentoasemien ja ilmatilan kapasiteetin sekä ympäristön kestävyyden tarvetta on syytä korostaa, samalla kun tunnustamme yhden aikamme nopeimmin kasvavan toimialan merkityksen. Näiden näkökohtien väliltä on löydettävä tasapaino, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen ja kestävyyden.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Jäsen Queiró on vastannut komission tiedonantoon Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta ja tuonut esiin useita alueita, joilla yleensä ei-kaupallista lentoliikennealaa ja liikelentotoimintaa koskevilla poliittisilla näkökohdilla on lisävaikutusta. Erityisesti on syytä nostaa esiin yhteisön toimivallan lisääminen turvallisuuden alueella sekä yhteisön aloitteiden, kuten yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmän, vaikutus alaan.

Tärkeintä on taata turvallisuus ja se, että ala täyttää ympäristövaatimukset vastuullisella tavalla sekä melusaasteen että päästöjen vähentämisen osalta. Alan kasvunopeus ja moninaisuus tekevät sen säännöstelystä tulevaisuudessa välttämätöntä. Tässä tiedonannossa osoitetaan suunta tulevan politiikan kehittämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. − (DE) Olen äänestänyt Luís Queirón yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta laatimaa mietintöä vastaan.

On epäilemättä totta, että yleisilmailuun ja liikelentotoimintaan lukeutuvat lennot ovat lisääntyneet huomattavasti ja että niiden ympäristövaikutukset ovat kasvaneet vastaavasti.

Investoiminen lentoasemien laajentamiseen on mielestäni kuitenkin väärä ratkaisu, sillä se johtaa vain matkustuskysynnän kasvuun ja lentoliikenteen lisääntymiseen. Meidän on löydettävä vaihtoehtoja, jotta lentoliikenteen kasvu ei riistäydy käsistä ja jotta päästöt pysyvät kohtuullisissa rajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Yleisilmailu ja liikelentotoiminta on kukoistava ala, jolle on ominaista lisääntyvä mukautuvaisuus ja joustavuus ja joka poikkeaa erityisesti suurille lentoasemille tyypillisestä jäykästä järjestyksestä. Tuen tästä syystä Luis Queirón tekemiä suosituksia suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden johdonmukaisesta soveltamisesta tällä alalla tapauskohtaisesti sillä varauksella, että kaikkia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Vetoan jäsenvaltioihin, jotta ne ottaisivat huomioon kaikki komission ja esittelijän tekemät suositukset ja erityisesti ne suositukset, jotka koskevat lentoasemien kapasiteetin nostamista ja kapasiteetin käytön optimoimista, ei ainoastaan suurten lentoasemien kohdalla, vaan myös alueellisten ja paikallisten lentoasemien tapauksessa.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II –paketin ja EASA:n toimivaltuuksien laajentamisen esittelijänä otin huomioon yleisilmailun ja liikelentotoiminnan tarpeen hyötyä kaikista niistä olosuhteista, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen sekä toimialan että lopulta myös matkustajien parhaaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin jäsen Queirón yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta laatiman mietinnön puolesta. Meitä varoitetaan, että yleisilmailun ja liikelentotoiminnan alalla tarvitaan uutta eurooppalaista politiikkaa.

Tämä tarve johtuu siviili-ilmailualan yhtiöiden kokonaisliikevaihdon jatkuvasta kasvusta. On jopa arvioitu, että liikelentojen matkustajamäärä saattaa kaksinkertaistua seuraavien noin kymmenen vuoden kuluessa. Lisäksi on tunnustettava tämän tyyppisen lentoliikenteen edut taloudellisen ja yhteiskunnallisen kokonaishyvinvoinnin kannalta.

Pidän sen vuoksi jäsen Queirón laatimaa mietintöä tervetulleena ja toivon, että nyt kasvussa olevan alan potentiaalia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisimman hyvin.

 
  
  

– Mietintö: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Julkisen sektorin toimintaa ovat hankaloittaneet tutkimus- ja kehityspalveluiden perinteiset hankintamenetelmät . Tämä tilanne voidaan korjata käyttämällä niin kutsuttuja esikaupallisia hankintoja. Esikaupallinen hankinta on erityinen julkisen sektorin keino tutkimus- ja tuotekehitystyön toteuttamiseksi.

EU tarvitsee laajempaa innovaatiostrategiaa ja esikaupallista hankintaa on tarkasteltava osana tätä strategiaa. Tämä on tärkeää unionin innovaatiomahdollisuuksien lujittamiseksi ja Euroopan kansalaisten julkisten palvelujen kehittämiseksi. Yhdysvaltojen julkinen sektori käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen hankintoihin vuosittain 50 miljardia dollaria. Euroopassa vastaava summa on 2,5 miljardia dollaria. On ilmiselvää, mistä syystä esikaupalliset hankinnat auttavat keskeisellä tavalla Euroopan julkista sektoria käsittelemään merkittäviä julkisia haasteita.

Yksi EU:ssa havaituista ongelmista on tietämättömyys siitä, miten EU:n tutkimuksen ja tuotekehityksen hankintaa voidaan optimoida. Ongelma on seurausta niin kutsutusta poissulkevasta kehittämisestä. Yritys, joka on kehittänyt tuotteen tai palvelun julkista toimielintä varten, ei voi käyttää tämän työn tuloksia muiden asiakkaiden eduksi. Esikaupallinen hankinta korjaa tämän epäkohdan. Se mahdollistaa uudenlaisen lähestymistavan, johon liittyy riskien ja hyötyjen jakaminen. Tämän ansiosta innovatiivisia ratkaisuja voidaan lisäksi kehittää kustannustehokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitos, arvoisa puhemies. Äänestän mietinnön puolesta. Mielestäni esikaupalliset hankinnat voivat osoittautua hyvin hyödyllisiksi innovaation kannalta ja tarjota Euroopan unionissa aiempaa laadukkaampia julkisia palveluita.

Eikä siinä kaikki. Esikaupallisia hankintoja koskevat sopimukset tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia pk-yrityksille sekä julkisen alan sopimusten suhteen että yritysten globaalin kehityksen ja kokemuksen kerryttämisen suhteen. Esikaupallinen hankinta on perusluonteensa ansiosta helpommin pk-yritysten käytettävissä kuin suuret, kaupalliset hankintasopimukset.

Tästä kaikesta huolimatta pelkään, että tarjous ei vetoa pk-yrityksiin, ellei näiden sopimusten toimintatapaa tehdä selväksi erityisesti rajatylittävissä tapauksissa ja ellei tiettyjä menettelyyn liittyviä näkökohtia, kuten valtiontukea ja immateriaalioikeuksia koskevia säännöksiä, selvennetä avoimen ja vakaan ympäristön luomiseksi julkisille toimielimille ja yrityksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Tämä mietintö vetää lukijansa vakavaksi: Kaikkien puheiden jälkeen Lissabonin ohjelmasta ja Euroopan nostamisesta maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi ensi vuoteen mennessä oli järkytys lukea, että Yhdysvaltojen julkinen sektori käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen hankintoihin vuosittain 50 miljardia dollaria.

Tämä luku on 20 kertaa suurempi kuin Euroopan vastaava luku. Summa vastaa noin puolta koko Yhdysvaltojen ja Euroopan t&k-investointien erosta.

Olen tyyväinen tähän kollegani Malcolm Harbourin laatimaan mietintöön, jossa tuodaan esiin tapoja, joilla Eurooppa voi ryhtyä kuromaan umpeen Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä tuottavuuseroa. Avain tähän prosessiin löytyy jo mietinnön otsikosta: innovoinnin edistäminen

Mielestäni paras tapa toteuttaa mietinnön tavoitteet on varmistaa, että EU kannustaa innovointia ja teknologista kehitystä sen sijaan, että se asettaisi niiden eteen lainsäädännöllisiä esteitä.

Julkiset hankinnat vaikuttavat uusien teknologioiden edistämiseen ja tukemiseen merkittävällä tavalla. Siitä syystä tuen tätä mietintöä. Toivon, että sen periaatteet osoittautuvat hyödyllisiksi paikallisille viranomaisille vaalipiirissäni Koillis-Englannissa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdyn esittelijän näkemykseen innovaation tärkeydestä erityisesti vaativilla aloilla, kuten terveyttä, ikääntymistä ja turvallisuutta koskevilla aloilla. Esikaupalliset hankinnat minimoivat virheiden todennäköisyyden, ja sen vuoksi niitä tulisi käyttää innovoinnin välineenä.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kollegani jäsen Harbour on esitellyt valiokunta-aloitteisen mietinnön innovoinnin lisäämisestä Euroopassa kestävien ja laadukkaiden julkisten palveluiden takaamiseksi. Mahdollisuus käyttää julkisia palveluita oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla on keskeinen edellytys vapaiden markkinoiden toiminnalle. Tässä tiedonannossa käsitellään ongelmia, jotka liittyvät esikaupallisen tuotteen tutkimus- ja kehitysvaiheeseen (t&k-vaiheeseen).

Esikaupallinen hankinta on erityinen julkisen sektorin keino tutkimus- ja tuotekehitystyön toteuttamiseksi. Sen tavoitteena on kannustaa innovaatiota kestävien, laadukkaiden julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa. Kyse on julkisista palveluista, jotka koskevat terveydenhuoltoa, koulutusta, turvallisuutta, ilmaston muutosta ja energiatehokkuutta – kaikki aiheita, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Tämän strategian hyväksyminen mahdollistaa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kustannustehokkaan ja lisäarvoa tuovan kehittämisen. Siitä syystä tuin tätä ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Tutkimus- ja kehitysalan julkiset hankinnat edustavat Euroopassa häviävän pientä osaa kaikista julkisista hankinnoista. Sen lisäksi Eurooppa häviää kilpailussa Yhdysvalloille, jossa julkinen sektori käyttää vuosittain 50 miljardia dollaria tutkimus- ja kehitysalan julkisiin hankintoihin. Tämä summa on 20 kertaa Euroopan vastaavaa lukua suurempi. Jos todella haluamme parantaa innovointimahdollisuuksiamme, tämä tilanne on varsin valitettava.

On syytä huomata, että monia nykyään saatavilla olevia tuotteita ja palveluita ei olisi olemassa ilman julkisten varojen tukea. GPS-satelliittinavigointijärjestelmä ja puolijohdetekniikka ovat tästä vain esimerkkejä.

Euroopan on tehtävä teknisiä parannuksia monilla aloilla, esimerkiksi terveyden, kestävän kasvun ja turvallisuuden alalla. Monilla näistä aloista ei ole vielä saatavilla kaupallisia sovelluksia tai, jos sellaisia on, ne kaipaavat vielä lisätutkimuksia ja kehittämistä. Esikaupalliset hankinnat voivat osaltaan pienentää tätä tarjonnan ja kysynnän välistä aukkoa julkisella sektorilla tarjoamalla julkisviranomaisille mahdollisuuden parantaa tarjoamiaan palveluja.

Esikaupalliset hankinnat antavat myös pk-yrityksille huomattavia mahdollisuuksia. Pk-yrityksillä on valtavasti innovointipotentiaalia. Julkisten varojen ansiosta ne saavat tilaisuuden tehdä tuotekehitystyötä ja myydä luomansa ratkaisut muille asiakkaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen vilpittömän tyytyväinen jäsen Harbourin mietintöön esikaupallisista hankinnoista: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin niiden edellyttämällä tavalla voidakseen parantaa julkisten palveluiden tarjoamista merkittävästi.

Tässä tilanteessa esikaupalliset hankinnat voivat osaltaan pienentää tarjonnan ja kysynnän välistä aukkoa julkisten palveluiden alalla. Yhdyn esittelijän näkemykseen hänen korostaessaan tarvetta valistaa asiakkaita siitä, miten innovaatioon pitäisi suhtautua julkisia hankintoja koskevissa sopimuksissa, sillä työ on erittäin vaativaa ja edellyttää hyvin koulutettua henkilökuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Esikaupallinen hankinta tapahtuu, kun julkinen sektori antaa tutkimus- ja kehitysalaa koskevan tilauksen ja siten tukee innovointia ja pyrkii takaamaan julkisten palveluiden kestävyyden ja korkean laadun.

Esikaupalliset hankinnat ovat erittäin tärkeitä koko Euroopan unionin innovointipotentiaalin parantamisen kannalta, suoraan kansalaisille tarjottavien julkisten palveluiden kehittämisen kannalta sekä julkisen sektorin kysynnän ja tarjonnan välisen eron pienentämisen kannalta.

Yhtenä esimerkkinä julkisen hankinnan pohjalta kehitetyistä ratkaisuista voidaan mainita GPS-navigointijärjestelmä.

Yhdysvalloissa tutkimus- ja kehitysalan tilauksiin käytetään yli 20 kertaa enemmän varoja kuin Euroopan unionissa.

Pk-yrityksille julkiset hankinnat ovat arvokas tilaisuus kerryttää kokemusta. Esikaupalliset hankintasopimukset ovat kannattavia pienille yrityksille, sillä niiden ei usein tarvitse noudattaa tavallisen kaupallisen julkisen hankinnan vaatimuksia.

Euroopan pitää laatia nopeasti kattavia ratkaisuja kehittääkseen esikaupallisen hankinnan käyttöä sekä valtionviranomaisten että paikallis- ja alueviranomaisten keskuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Haluan ensimmäiseksi onnitella jäsen Harbouria hänen laatimastaan mietinnöstä ja siitä, miten se heijastelee sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan työtä. Jäsen Harbourin laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön hyväksyminen auttaa lisäämään innovointia tutkimuksen ja kehityksen alalla Euroopan unionissa. Meidän on hyödynnettävä edut, joita voimme saavuttaa esikaupallisen hankintakäytännön avulla. Julkiset hankinnat tarjoavat valtavia mahdollisuuksia pk-yrityksille, ja esikaupalliset hankinnat ovat helpommin niiden käytettävissä kuin suuret, kaupalliset hankintasopimukset.

Meidän on seurattava Yhdysvaltojen esimerkkiä ja keskityttävä enemmän tutkimus- ja kehityspalveluiden hankintaan. Meidän on määriteltävä suotuisa esikaupallinen poliittinen väline edistääksemme EU:n innovatiivista perustaa. Tällä hetkellä yritykset, jotka ovat kehittäneet tuotteen tai palvelun julkista toimielintä varten, eivät pysty käyttämään työnsä tuloksia muiden mahdollisten asiakkaiden eduksi, minkä lisäksi tulevat vielä kilpailevien ratkaisujen ostamiseen liittyvät taloudelliset esteet. Esikaupalliset hankinnat mahdollistavat innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen kustannustehokkaasti.

 
  
  

– Mietintö: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. − (SV) Olemme päättäneet äänestää jäsen Laperrouzen mietintöä vastaan. Mielestämme lopullinen mietintö on epätasapainoinen ja loukkaa jäsenvaltioiden oikeutta päättää haluavatko ne käyttää tai kehittää ydinvoimaa tai investoida siihen. Kannatamme esimerkiksi ydinturvallisuutta koskevaa yhteistä tutkimusta, mutta mielestämme mietintö on monilta osin aivan liian ydinenergiamyönteinen. Tällaiset päätökset tulisi tehdä jäsenvaltioissa.

Kannatamme yleensä ottaen investointeja energiainfrastruktuuriin. Epäilemme kuitenkin, onko kaikkia esittelijän ehdottamia hankkeita ja investointeja aiheellista tukea. Olisimme halunneet nähdä selkeämpiä kriteereitä voidaksemme tukea mietinnössä esitettyä kantaa, erityisesti Nord Stream –hanketta koskevan keskustelun valossa.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan on ennen muuta tehtävä kaikkensa auttaakseen jäseniään niiden etsiessä öljyä ja kaasua. Maltalla on mahdollisesti fossiilisia polttoaineita varastoituneena merenpohjansa alle. Niitä ei voida täysin hyödyntää, sillä Maltan ja sen Pohjois-Afrikassa sijaitsevien naapurivaltioiden välisestä rajasta ei ole tarkkaa yksimielisyyttä. Tätä ei pitäisi jättää vain kahdenväliseksi asiaksi. On myös Euroopan etujen mukaista yrittää löytää ratkaisu jäsenvaltionsa puolesta.

Ydinenergiakysymykset ovat jälleen nousseet keskeiseen asemaan. Ydinenergialla on hyvät ja huonot puolensa. Niistä voidaan keskustella loputtomiin. On vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.

Tietojeni mukaan Malta on harkinnut tuovansa maahan Ranskan ydinvoimaloissa tuotettua energiaa. Energia saapuisi Maltalle sähkönä, ja ydinvoimaloihin liitetyistä kielteisistä näkökohdista ei tarvitsisi huolehtia. Tuotettu energia olisi edullisempaa kuin Sisiliasta kaasuputkea pitkin saatava energia. Maltan ei myöskään tarvitsisi huolehtia voimalan rakentamisen vaatimista pääomamenoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Euroopan unioni myönsi tällä viikolla 100 miljoonan euron määrärahan Irlannin itärannikon ja Walesin välisen uuden sähköverkoston rakentamiseen. Olen tähän päätökseen varsin tyytyväinen.

Tämä uusi hanke on osa 3,5 miljardin euron talouden elvytyspakettia, jonka Euroopan komissio julkisti Brysselissä viime viikolla. Sen avulla voidaan rakentaa uudenaikaisia energiaverkostoja, jotka tulevaisuudessa takaavat Irlannin energian toimitusvarmuuden täysin.

Euroopan unioni aikoo myöntää rahoitustukea myös vaihtoehtoisiin energianlähteisiin liittyville hankkeille, ja tämä koskee myös tuulivoimaa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsenenä olen seurannut lisääntyvää keskustelua energian toimitusvarmuudesta.

Meidän kaikkien on otettava huomioon jo useita viikkoja jatkuneet tapahtumat, jotka koskevat energiatoimituksia Venäjältä EU:hun Ukrainan kautta.

Todellisuus on se, että EU:n on katkaistava täydellinen riippuvaisuutensa Venäjän energiatoimituksista. Meidän on kehitettävä muita energiamuotoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitos, arvoisa puhemies. Äänestän mietinnön puolesta. Katson, että uusiutuvat energianlähteet, kuten tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, biomassa, geoterminen energia ja merten resurssit, ovat kaikkein tärkein mahdollinen energianlähde Euroopan unionissa. Ne voivat osaltaan vaikuttaa energian hintojen vakiintumiseen ja hillitä energiariippuvuuden lisääntymistä.

Sen vuoksi on hyvin tärkeää laatia eurooppalainen energiapolitiikka, joka mahdollistaa tehokkaiden ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energiateknologioiden käytön lisäämisen energiatarpeidemme kattamiseksi. Jos energiatehokkuus ja energiansäästö sekä uusiutuvien energialähteiden kehittäminen edelleen säilyvät ensisijaisina tavoitteina, olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että energiantarpeemme pitäisi voida täyttyä matalapäästöisten lähteiden avulla vuoteen 2050 mennessä. Katson esittelijän tavoin myös, että järjestelmällinen lähestymistapa, joka perustuu eri alojen väliseen synergiaan, on välttämättömyys. Lyhyesti sanottuna energiaan ja ilmastoon liittyvät pitkän aikavälin haasteet, jotka koskevat niin Eurooppaa kuin koko maailmaa, tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kannustaa uusiin liiketoiminnan malleihin kaikilla talouden aloilla vihreiden innovaatioiden ja vihreän yrittäjyyden vahvistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Meillä ei ole yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Kukin jäsenvaltio puolustaa omia etujaan. EU:n sähköyhteyksiin ja laajakaistaiseen internetiin on myönnetty 5 miljardia euroa lisää. Kyseessä on historiallinen tapahtuma, sillä ensimmäistä kertaa EU:n historiassa Euroopan komissio keskusteli talousarviosta uudelleen ja ehdotti tällaista hanketta. Tämä on erityisen tärkeää Liettualle, sillä toistaiseksi sillä ei ole sähköyhteyttä Ruotsiin eikä Puolaan, vaan se on sähkön saannin kannalta eristyksissä. Energiayhteydet ovat investointeja, jotka eivät ole rahoituksellisesti kovin palkitsevia. Ne ovat kuitenkin elintärkeitä hankkeita, ja sen vuoksi niitä pitäisi rahoittaa EU-varoin. Liettua maksaa kaasusta tällä hetkellä noin 500 dollaria. Muut EU:n jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat paljon kauempana Venäjästä, maksavat edullisempaa hintaa. Voisimme voittaa paljon osoittamalla solidaarisuutemme ja keskustelemalla Gazpromin kanssa hinnoittelusta yhdellä äänellä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kolme päätavoitetta – toimitusvarmuus ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus; ilmastonmuutoksen torjunta: muistutus tavoitteista eli vuoden 2020 tavoite "kolme kertaa 20" sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 50–80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä; EU:n talouskasvu: parempien hintojen saavuttaminen hintavaihtelua välttämällä – ovat elintärkeitä keskustellessamme eurooppalaisesta energiapolitiikasta. Meidän on pohdittava energian hajauttamisen politiikkaa ja myös kannustettava uudenlaisia uusiutuvia energialähteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani pidämme tervetulleena strategista lähestymistapaa energian toimitusvarmuuteen, joka on esitelty jäsen Laperrouzen mietinnössä toisesta strategisesta energiakatsauksesta.

Äänestimme Lissabonin sopimusta koskevia viittauksia vastaan pitkäaikaisen Lissabonin sopimuksen vastaisen politiikkamme mukaisesti. Koska mietinnössä on kuitenkin Lissabonin sopimusta koskevia viittauksia, joita vastaan emme voineet äänestää erikseen, olemme päättäneet ääänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Laperrouzen EU:n energiatilanteen strategisesta analyysista laatiman mietinnön puolesta, sillä siinä todetaan, että EU:n tulevaan energiapolitiikkaan tulisi sisällyttää hätätilasuunnitelmia, toimituslähteiden monipuolistamiseen tähtäävien hankkeiden toteuttaminen sekä uusia ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Me äänestimme tätä mietintöä vastaan, sillä olemme eri mieltä useista siinä esitetyistä ehdotuksista. Vastustamamme ehdotukset pohjautuvat vapaaseen kilpailuun ja markkinoiden vapauttamiseen strategisella alalla, jolla julkiset politiikat ja tärkeimpien energian tuotantokeinojen julkinen omistus olivat oleellisessa asemassa.

Äänestimme kuitenkin useiden ehdotusten puolesta. Myös me olemme huolestuneita esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kaasun, turvallisuudesta, ja esittelijän toteamuksesta, jonka mukaan maailmanlaajuinen tuotanto ei todennäköisesti voi ylittää edes 100 miljoonaa barrelia päivässä (tällä hetkellä 87 miljoonaa), kun vuoden 2030 tarpeeksi on arvioitu 120 miljoonaa barrelia päivässä, sekä ensi vuosisadalla mahdollisesti koittavasta suuresta energiakriisistä.

Olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä myös siitä, että energia-alalla tarvitaan enemmän erityisesti ydinjätteiden transmutaatiota ja ydinfuusiota koskevaa tutkimusta.

Vastustamme kuitenkin pyrkimystä asettaa Euroopan unionin taloudelliset ryhmät vahvaan asemaan kolmansien maiden osakeyhtiöihin nähden ja tämän mietinnön käyttämistä Lissabonin sopimuksen puolustamiseksi ja sen ratifioinnin vaatimiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin jäsen Laperrouzen toisesta strategisesta energiakatsauksesta laatiman mietinnön puolesta, vaikka siinä mielestäni suhtaudutaankin ydinenergiaan liian innokkaasti. En kannata turvallisten ydinvoimaloiden ennenaikaista sulkemista, mutta suhtaudun penseästi uusien voimaloiden avaamiseen. Vaalipiirissäni Lounais-Englannissa on mahdollisuus rakentaa Severn-joen poikki vuorovesipato, joka voisi tuottaa energiaa kahden ydinvoimalan tuotantoa vastaavan määrän ja tyydyttää 5 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan energiatarpeesta tavalla, joka normaalisti kuormittaa ympäristöä huomattavasti ydinvoimaa vähemmän.

Tuin äänestyksessä myös vihreää tarkistusta numero 22, jossa tuodaan esiin fuusiota koskevan ITER-hankkeen viivästyminen ja kasvavat kustannukset. En kannattanut tämän yhteishankkeen perustamista Eurooppaan, sillä hankkeen isännöitsijän on maksettava kohtuuton osuus kokonaismäärärahoista. Kannatin siksi Japania, joka oli halukas isännöimään tätä ylettömän kallista hanketta. Epäilykseni ovat osoittautuneet oikeiksi paljon odottamaani aiemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) On yleisessä tiedossa, että energia on tärkeä haaste jäsenvaltioille. Energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, taloudellisesti kannattavia uusiutuvia energialähteitä koskeva tutkimus, uusi liikenneteknologia sekä tarjonnan monipuolisuus ovat kaikki keinoja vähentää jäsenvaltioiden riippuvuutta. Me emme kyseenalaista tarvetta tehdä yhteistyötä tai jopa järjestäytyä hallitusten välillä jäsenvaltioiden solidaarisuuden luomiseksi.

Todellisuudessa mietinnön perusteella näyttää kuitenkin siltä, että energiastrategian suunnittelu ja energian toimitusvarmuus eivät ole läheskään yhtä tärkeitä kuin yhteisen energiapolitiikan laatiminen tai yhteisen kaasu- ja sähköverkoston luominen kunkin alan eurooppalaisen säätelijän johdolla. Eri valtioiden mahdollisuudet, tarpeet, vaihtoehdot ja kyvyt eroavat kuitenkin toisistaan huomattavasti.

Tämä arka aihe on todellakin strateginen kysymys ja sellaisena sen voivat ratkaista ainoastaan suvereenit jäsenvaltiot, kukin omien etujensa mukaisesti. Tavoitteena on kuitenkin, jälleen kerran, Brysselin byrokratian vallan lisääminen. Me tiedämme, että sitä meidän on kiittäminen monituisista ongelmista, kuten sähkönhintojen räjähdysmäisestä kasvusta ja säännöllisistä sähkönjakelun häiriöistä.

Näistä syistä me äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), kirjallinen.(FR) Mietinnössä ehdotetaan jälleen ydinvoimavaihtoehtoa, vaikka ydinenergia ei ole kilpailukykyistä ja uraania louhitaan vaarallisissa olosuhteissa, jotka aiheuttavat etnistä syrjintää ja kohtuuttomia terveyshaittoja.

Ilmaston lämpenemisen vuoksi hiiltä ei voida pitää siirtymävaiheen ratkaisuna.

Uskon, että niin kutsuttu EU:n energialähteiden monipuolistaminen on yhteydessä Kaspianmeren fossiilisten varantojen hyödyntämiseen. Kashaganin alueen kaasu- ja öljykentät aiheuttavat painetta alueen väestölle ja heidän ympäristölleen: sulfidipitoisen öljyn tuottaminen maaperästä uhkaa asukkaiden terveyttä ja alueen biodiversiteettiä.

Energiahuollon monipuolistaminen edellyttää kaasu- ja öljyputkia polttoaineiden siirtämiseksi EU:hun. TBC- ja Nabucco-hankkeet vaikuttavat naapurimaidemme poliittiseen tasapainoon. On meidän velvollisuutemme katsoa, että meidän energiatarpeemme eivät uhkaa naapureidemme vakautta. Etelä-Kaukasuksen asukkaiden on saatava taloudellista ja sosiaalista hyötyä energian tuottamisesta niiden maaperästä.

Euroopalle aurinkovoimaa tuottavien Afrikan valtioiden on saatava asianmukainen korvaus.

Miksei mietinnössä voitaisi todeta, että uusiutuvat energiamuodot ja energian säästäminen ovat tulevaisuuden ratkaisuja? Vastustan mietintöä nykyisessä muodossaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. (LT) EU:n energiavarmuuden takaamiseksi tarvitaan EU:n yhteisiä energiamarkkinoita, joihin kaikki yhteisön jäsenet voisivat kuulua, Baltian maat erityisesti. Baltian maiden riippuvuus Venäjästä niiden ainoana energian toimittajana haittaa energiavarmuutta ei vain Baltian maissa, vaan myös koko yhteisön alueella. Sen vuoksi Baltian maat on liitettävä EU:n verkostoihin prioriteettien ja riittävästi rahoitettujen EU:n hankkeiden avulla. Energialähteiden ja –toimittajien monipuolistaminen ei voi olla vain jäsenvaltioiden asia. Siitä on päätettävä EU:n tasolla. Tästä syystä tuen esittelijää erityisesti hänen kehottaessaan komissiota laatimaan Euroopan unionin strategian, jossa esitettäisiin pitkän aikavälin investointeja tulevan sähköenergian tuotannon tarpeiden tyydyttämiseksi sekä käytännöllisiä ohjeita ydinenergiaan investoimisesta. Rahoituskriisi koettelee erityisen ankarasti rakennusalaa, niin Liettuassa kuin muuallakin. Sen vuoksi esittelijän jäsenvaltioille esittämä vaatimus lisätä "ponnistelujaan löytääkseen ratkaisun kaiken radioaktiivisen jätteen, erityisesti korkea-aktiivisen ydinjätteen, loppuvarastointiin" on erityisen relevantti Ignalinan ydinvoimalan sulkemisen yhteydessä.

Erityisesti Venäjän kanssa solmittujen kumppanuus- ja yhteistyösopimusten on turvattava jäsenvaltioiden edut, ja jäsenvaltioiden on noudatettava solidaarisuuden ja yksimielisyyden periaatteita neuvotteluissaan kolmansien maiden energiantoimittajien kanssa. Vain yksimielinen ja yhtenäinen Eurooppa voi olla vahva ja kilpailukykyinen nopean globalisaation aikakaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Euroopan unionin energiavarmuuteen liittyvät kysymykset ovat säännöllisesti toistuva ja enenevissä määrin keskeinen aihe, mikä osoittaa, että kyse on syvällejuurtuneista, ratkaisemattomista ongelmista. Viimeaikainen kaasukriisi on osoittanut, että jäsenvaltioiden on ehdottomasti yhdistettävä voimansa yhteisön tasolla ja osoitettava solidaarisuutta sekä kriisitilanteissa että laadittaessa ja toteutettaessa kaikkia hyödyttäviä yhteisiä ratkaisuja.

EU:n itärajalla sijaitseva Romania on tietoinen niin maantieteellis-strategisen sijaintinsa riskeistä kuin sen hyödyistäkin. Tästä syystä Romania tukee ja edistää toisaalta vaihtoehtoisten energian kuljetusreittien, erityisesti Nabucco-kaasuputken, rakentamista ja toisaalta se kannattaa kumppanuussuhteiden selventämistä ja lujittamista Venäjään, joka on merkittävä kansainvälinen vaikuttaja, eikä pelkästään energian toimitusvarmuuden alalla.

Tässä tilanteessa esittelijän suositukset, jotka koskevat eteläistä kaasulinjaa ja erityisesti Nabucco-hanketta sekä Kaakkois-Euroopassa pohjoisesta etelään suuntautuvien kaasu- ja sähköverkostojen yhteenliittämistä, on otettava vakavasti huomioon ja pantava täytäntöön mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kaasukriisi, joka koetteli meitä hiljattain, osoitti jälleen kerran selvästi, miten tärkeää varma, luotettava ja edullinen energiahuolto EU:lle on. On järkyttävää, että osana energiakeskustelua ydinvoimaa markkinoidaan yhtäkkiä "ilmastoystävällisenä" ja että matkansa päähän tulleita reaktoreita, joiden käytöstä poistamiseen on käytetty miljoonia euroja tukea, ollaan nyt ottamassa uudelleen käyttöön. Tämä on todennäköisesti seurausta siitä, että EU ei ollut tietoinen kaasukiistasta ja jätti itäiset jäsenvaltiot oman onnensa nojaan. Tässä piilee opetus tulevaisuutta varten. Meidän on vähennettävä energiankulutustamme, vaikka kriitikot epäilevätkin saako energiansäästölamppujen pakollisuus säästöjä aikaan, ja meidän on kannustettava vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä. Niin kauan kuin talousarvio perustuu pääasiassa ydinvoimaan, näin ei tule kuitenkaan tapahtumaan ja uudet energiateknologiat jäävät marginaalisiksi.

EU:n energiavarmuutta koskevat kysymykset ovat toki tärkeitä, mutta niiden ei saa antaa johtaa Turkin liittymiseen EU:hun energiapoliittisten syiden takia. Suunnitellut öljyputket voivat kulkea Turkin läpi ja kaasuinfrastruktuurihankkeet voidaan panna täytäntöön myös ilman Turkin jäsenyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), kirjallinen. (IT) Pidin jäsen Laperrouzen työtä erinomaisena ja äänestin sen vuoksi sen hyväksymisen puolesta. Toivon ainoastaan, että komissio arvioi mietinnössä esitetyt ajatukset ja ehdotukset asianmukaisesti ja tulkitsee niitä mahdollisimman myönteisellä ja laajakantoisella tavalla.

Toivon siksi, että infrastruktuurihankkeet voidaan määritellä mahdollisimman nopeasti ja esteettä ja että niiden arvioinnissa huomioidaan ainoastaan kehitysaikoja, rahoitusjärjestelmiä, saatavilla olevaa tarjontaa sekä julkisen ja yksityisen tuen välistä suhdetta koskevat tavoitteet.

Komission ehdotuksessa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaksi, johon sisältyy rahoitustukea tietyille hankkeille, laiminlyödään Tässä yhteydessä Välimeren aluetta sulkemalla Algerian, Sardinian ja Italian yhdistävä maakaasuputki, Italian sisäinen osuus mukaan luettuna, tärkeimpien eurooppalaisten hankkeiden ulkopuolelle.

Toivon silti, että lähteiden ja toimitusreittien monipuolistamisen puitteissa voimme edistyä vähitellen hyödyntäen tilaisuuksia luoda infrastruktuuria siellä, missä se on puutteellista.

Toivon myös, että solidaarisuusmekanismit eivät salli markkinoiden vääristymistä tai saa aikaan tarpeettoman työläitä menettelyjä. Toivon, että energiaperuskirja pääsee energiayhteisön laajenemisen ohella keskeiseen asemaan erityisesti läpikulkumaiden suhteen, uusiutuvien energialähteiden ala mukaan luettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen.(PT) Tilanne, jossa pitkäaikaiseksi tarkoitettua strategiaa käsitellään, vaikuttaa keskeisellä tavalla analyysin tulokseen ja ehdotusten sisältöön. Strategista energiakatsausta koskeva keskustelu ei tee tästä poikkeusta. Tässä tilanteessa on kuitenkin toistuvia indikaattoreita, jotka viittaavat siihen, että tilanne on pikemmin pysyvä kuin väliaikainen. Näitä indikaattoreita ovat energiariippuvuus Venäjästä tai tärkeimmistä öljyntuottajavaltioista ja sen seuraukset, kasvavat energiakustannukset, johtuivat ne sitten lisääntyvän globaalin kysynnän nostamista hinnoista tai vakavan talouskriisin köyhdyttämien valtioiden ostovoiman laskusta, sekä erilaiset ympäristövaikutukset, jotka johtuvat globaalin energiankulutuksen jatkuvasta kasvusta, jota talouskriisi tuskin pysäyttää. Nämä tekijät osoittavat, että me tarvitsemme strategista lähestymistapaa, joka perustuu vähäisempään riippuvuuteen ja sitä kautta suurempaan toimittajien tai energian monipuolisuuteen; me tarvitsemme myös suurempaa tehokkuutta, vaihtoehtoisia energiamuotoja koskevaa pitkäjänteistä tutkimusta, korkeampaa integraatiota ja samanaikaisesti etenkin vaihtoehtoisia energialähteitä hyödyntävän paikallisen tuotantokapasiteetin kehittämistä. Kyseessä on valtava haaste, mutta samalla strateginen kysymys, jota me emme voi lakaista maton alle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin jäsen Laperrouzen toisesta strategisesta energiakatsauksesta laatiman mietinnön puolesta. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän on luotava todellinen perusta Euroopan tulevaisuuden energiapolitiikalle, jonka tavoitteena on taata energian toimitusvarmuus, torjua ilmastonmuutosta ja tukea Euroopan unionin talouskasvua.

Esittelijän tavoin kannatan painokkaasti sellaisen eurooppalaisen rahaston perustamista, jolla pyritään takaamaan joihinkin Euroopan unionia koskettaviin energiantuotanto- ja kuljetushankkeisiin liittyvät muut kuin kaupalliset uhat investointien kannustamiseksi kaikissa verkostoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) EU:lla on kunnianhimoisia suunnitelmia tilanteessa, jossa on vaarana, että resurssit käyvät varsin rajallisiksi energian kysynnän kasvaessa ympäri maailman. Ratkaisut nykyisen energiavarmuuden ylläpitämiseksi ja tehokkaan ei-hiilipohjaisen energian kehittämiseksi eivät ole toisiaan poissulkevia.

Myös ympäristön turvallisuus ja rajallisilla tuloilla elävien ihmisten energiaköyhyyden torjuminen erityisesti Kaakkois-Englannissa ovat tärkeitä tavoitteita.

Sen vuoksi kannatan EU:n energiahuollon perustamista useisiin teknologisiin ratkaisuihin. Suhtaudun ydinvoimaan sen aiheuttamien turvallisuusriskien vuoksi varauksella. Katson kuitenkin, että sen avulla voidaan taata jonkinlainen vakaus. Jos me jäämme paitsi tästä prosessista nyt, rajallisilla tuloilla elävät äänestäjäni joutuvat kärsimään siitä raskaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Mietintö toisesta strategisesta energiakatsauksesta osoittaa aivan liian vähän koheesion suuntaan. Mielestäni EU:n energiapolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi tulisi asettaa täydellinen sitoutuminen energiatehokkaan talouden luomiseen. Energiankulutuksen rajoittamisesta tulisi tehdä tärkein painopiste pyrittäessä saavuttamaan ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä, innovaatiota, työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä koskevia tavoitteita. Tällainen lähestymistapa on itse asiassa varsin tehokas ja edullinen tapa taata energiatoimitusten jatkuvuus. Kuten on jo todettu, se luo valtavasti työpaikkoja sekä korkeasti koulutetuille että kouluttamattomille työntekijöille.

EU:n energiapolitiikkaa laadittaessa on otettava huomioon energiankulutuksen ja –tuotannon muuttuvat tavat sekä niiden tulevaisuuden näkymät. Hajautettuihin energiajärjestelmiin on yhdistettävä laajoja uusiutuvien energiamuotojen lähteitä. Energiatehokkuuden ohella energian säästötoimet ovat avainasemassa. Meidän on siksi painotettava eristyksen ja muiden toimien merkitystä rakennusteollisuudessa. Ydinvoiman merkitystä on tässä mietinnössä yliarvioitu. Se voi kattaa noin kolmanneksen sähkön kokonaiskysynnästä, mikä kuitenkin vastaa vain kuutta prosenttia energian kokonaiskysynnästä. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa, että radioaktiivisten jätteiden ongelmaan ei ole löydetty kestävää ratkaisua.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Energiaomavaraisuudelle pitää antaa EU:n poliittisella asialistalla nykyistä keskeisempi asema. On myös tärkeää, että energiaköyhyys määritellään selkeästi kaikkialla Euroopan unionissa. Meiltä vaaditaan myös enemmän johdonmukaista ajattelua sen suhteen, miten voimme valjastaa vihreän talouden luomaan työpaikkoja ja siten auttamaan meidät ulos tämänhetkisestä rahoituskriisistä, mutta myös antamaan EU:lle sen tarvitseman energiaomavaraisuuden. EU:n sähköverkkoon tehtäviin investointeihin on tartuttava.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjallinen. (PL) Jäsen Lapperouzen mietintö toisesta strategisesta energiakatsauksesta sisältää kohdan, jossa puolustetaan South Stream –putken rakentamista. South Stream -putki on North Strean -putken rinnakkaishanke, jonka tavoitteena on tehdä Nabucco-hankkeen toteuttamisesta mahdotonta. South Stream -putki vahvistaa Venäjän asemaa energiahuollon suhteen, eikä sitä sen vuoksi voida pitää hankkeena, joka edesauttaa energia-alan monipuolistamista.

 
  
  

– Mietintö: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. (SV) Suhtaudumme jäsen Záborskán mietintöön erittäin kriittisesti ja aioimme äänestää sitä vastaan, sillä pidimme sitä erittäin naisvastaisena. Sen perusteella naisten tehtävänä on huolehtia kodista, lapsista ja vanhuksista sen sijaan, että tekisivät palkkatyötä. Onneksemme meidän ei tarvinnut äänestää päätöslauselmaa vastaan, sillä Verts/Ale-ryhmän laatima tarkistettu päätöslauselma hyväksyttiin.

Vaikka loppujen lopuksi päätimme kannattaa päätöslauselmaa, siihen sisältyi muotoiluja, joita vastustimme tai joiden suhteen olimme epäileväisiä, ja sen vuoksi meille ei ollut selvää, miten äänestäisimme.

Ruotsalaisina sosiaalidemokraatteina katsomme, että kaikilla tulee olla oikeus työhön. Yhteiskunnan on siitä syystä tarjottava välineet ja olosuhteet, jotka mahdollistavat naisten työssäkäynnin ja sitä kautta heidän itsenäistymisensä. Toimiva lastenhoito ja vanhusten huolto ovat tärkeimpiä edellytyksiä naisten työssäkäynnille. Sukupolvien välistä solidaarisuutta tarvitaan tietenkin, mutta tämä solidaarisuus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa naiset ovat pakotettuja jäämään kotiin huolehtimaan vanhuksista ja lapsista.

Uskomme kuitenkin, että enemmistön hyväksymä päätöslauselma lähettää Tšekin puheenjohtajuudelle selkeän viestin, joka kertoo, että puheenjohtajuuden tavoite sälyttää vastuu lasten ja vanhusten hoidosta perheille ja tehdä se vaihtoehtoiseksi palkkatyön kanssa on sekä vanhanaikainen että erittäin naisvastainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), kirjallinen. (EN)Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani tuemme useita tässä mietinnössä esiin tuotuja yleisiä periaatteita, kuten tukea hoivan tarjoajille, työelämän tasapainoa ja vanhempainlomaa.

Mietintöön sisältyy kuitenkin joitain sellaisia viittauksia erityisesti työaikadirektiivin, joiden vuoksi olemme päättäneet äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Lissabonin strategiassa käsitteellä "työ" tarkoitetaan virallista ansiotoimintaa. Työn käsitteelle on annettava laajempi määritelmä. Sekä miehet että naiset harjoittavat toimintaa, jota ei voida tulkita viralliseksi ansiotoiminnaksi, mutta joka ilmiselvästi on työtä. Esimerkiksi vapaaehtoistyö sekä kotiin ja perheeseen liittyvä työ ovat tämän käsitteen eri ilmentymiä, jotka eivät kuitenkaan täytä perinteisen ansiotoiminnan tunnusmerkkejä.

Nykyinen työn käsite on liian talouskeskeinen. Monet ihmiset sukupuoleen katsomatta huolehtivat lähipiiriinsä kuuluvista lapsista, vanhuksista tai vammaisista, mutta heidän työpanostaan ei huomioida työtilastoissa. Mielestäni kotityö on kotitalouksien tuotantoa ja sillä pitäisi olla keskeinen asema maan taloudellista tuotantoa kuvaavissa tilastoissa.

Sitä ei kuitenkaan huomioida laskettaessa maan BKT:n muodostavia tuotteita ja palveluita. Tämän seurauksena kotitalouksien tuotannosta pääasiallisesti vastaavien naisten panos aliarvioidaan. Kotitalouksien tuotantoon käytetyt työtunnit tulisi näin ollen ottaa huomioon laskettaessa maan kokonaistuotantoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Äänestin jäsen Záborskán mietinnön puolesta. Mielestäni etenkään naisia, jotka hoitavat kotia ja kasvattavat lapsia, ei pidä syrjiä työmarkkinoilla. Kodin hoitaminen ja lasten kasvattaminen on suurelta osin näkymätöntä työtä. Sitä ei arvosteta korkealle, mutta silti se on koko yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä. Puolassa on noin 6 miljoonaa kotiäitiä. EU:n politiikassa työn käsite olisi määriteltävä tavalla, joka mahdollistaisi helpotusten myöntämisen työuraansa lykkääville naisille, naisille, jotka omistavat itsensä perheelleen ja myös naisille, jotka huolehtivat perheestään ansiotyönsä ohessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Naisten, joilla on huollettavia lapsia, työllisyysaste on Euroopassa vain 62,4 prosenttia verrattuna miesten 91,4 prosenttiin. Lisäksi 76,5 prosenttia osa-aikatyöntekijöistä on naisia. Riittämättömät palvelut, alhaiset palkat, viiveet työmarkkinoille pääsyssä, peräkkäiset määräaikaiset sopimukset ja riittämättömät kannustimet nuorille pareille ovat syitä, joiden vuoksi nuoret siirtävät naimisiinmenoa ja lasten hankkimista myöhemmäksi. Kehotan EU:n jäsenvaltioita laatimaan säännöksiä äitiysloman kustannuksen kattamiseksi ei vain työnantajan, vaan myös yhteiskunnan varoista, ja lisämahdollisuuksien tarjoamiseksi vanhemmille ansiotyön joustavuuden lisäämiseksi sekä lastenhoitolaitosten mahdollisuuksien parantamista työajan joustavuuden lisäämiseksi, jotta sekä naiset että miehet voivat yhdistää työn ja perhe-elämän tasapainoisemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa tarkastellaan perheenjäsenistään huolehtiviin naisiin ja miehiin kohdistuvan suoran ja välillisen syrjinnän eri näkökohtia. Mietinnössä todetaan, että ansiotyön ja perhevelvoitteiden (palkattoman työn) välisen suhteen parempi ymmärtäminen on oleellista naisten taloudellisen itsenäisyyden ja sitä kautta sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta.

Jos naiset ja miehet muutoin kuin ansiotyönä tekevät lastenkasvatukseen, vanhusten kotihoitoon, sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen ja yhteiseen hyvään liittyvää työtä, sitä ei edelleenkään pidetä tuottavana työnä.

Mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotta perinteisen virallisen ansiotyön ohella tunnustettaisiin myös muun kuin ansiotyön lukuisat muodot, kuten vapaaehtoistyö sekä kotona ja perhepiirissä tehty työ, tutkimaan, miten ne tulisi sisällyttää jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpitoon sekä arvioimaan niiden vaikutus BKT:oon

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − Jäsen Záborskán mietinnössä esitellään käsitteen "työ" määritelmä, johon on sisällytetty myös epävirallinen työ ja muu kuin ansiotyö ja joka ulottaa käsitteen koskemaan myös markkinoiden ulkopuolista ja palkatonta työtä. Vaikka tällainen työ on kaikissa jäsenvaltioissa varsin yleistä, työvoimaa koskevat tilastolliset analyysit eivät normaalisti ota sitä huomioon, minkä vuoksi muuta kuin ansiotyötä ei ole tutkittu riittävästi, sitä ei arvosteta ja sen arvoa ei ole tunnustettu. Vähintäänkin kaikkien kokopäiväisten kotiäitien työ on huomioitava maksuihin perustavan eläkkeen saamiseksi.

Äänestin mietinnön puolesta, vaikka en tuekaan täysin sen mahdollisia vaikuttimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen.(PT) Me äänestimme Verts/Ale-ryhmän laatiman vaihtoehtoisen kannan puolesta, vaikka emme täysin allekirjoitakaan kaikkia sen kohtia, sillä se paranee esittelijän ehdotuksessa.

Tässä on kyseessä alue, jolla sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen pyrkivät politiikat ovat keskeisessä asemassa. On tärkeää, että julkisia palveluita on tarjolla ja että laadukkaita palveluita on jokaisen saatavilla taloudellisesta asemasta ja sukupuolesta huolimatta ja ilman syrjintää. Tämä edellyttää kansallisia julkisia terveyspalveluita, jotka ovat maksuttomia tai pääasiassa maksuttomia, sekä kaikkien saatavilla olevaa laadukasta ja maksutonta julkista koulutusta.

On myös erittäin tärkeää luoda ja ylläpitää laadukkaita, edullisia julkisia terveyspalveluita, joiden aukioloajat vastaavat vanhempien ja lasten tarpeita, sekä laadukkaita, edullisia hoitopalveluita vanhuksille ja muille hoitoa tarvitseville perheenjäsenille. Nämä toimenpiteet ovat oleellisia suuren yleisön elinolojen parantamiseksi sekä naisten työmarkkinoille ja ansiotyöhön pääsyn helpottamiseksi, jotta naiset voisivat itsenäistyä taloudellisesti, mikä on heidän emansipaationsa perusedellytys.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Jäsen Záborskán perustelut osoittavat, että hänen mietintönsä tavoitteena on edistää tiettyjen "virallisten työmarkkinoiden" ulkopuolisten toimien asianmukaista yhteiskunnallista ja taloudellista tunnustamista. Lyhyesti sanottuna kyse on pääasiassa lasten kasvattamisesta ja ikääntyvissä yhteiskunnissamme myös muiden hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten hoitamisesta. Tämä selvennys on tarpeen, sillä nämä seikat eivät käy ilmi mietinnön otsikosta, jossa puhutaan syrjinnästä, eivätkä ensi lukemalla myöskään muusta tekstistä, joka on paikoin kirjoitettu varsin omintakeisella tyylillä.

Mietinnössä puhutaan oikeutetusti yhteiskunnan tunnustuksesta, kaiken, myös näkymättömän, vaurauden luomisen sisällyttämisestä kansallisiin tilastoihin, valinnan vapaudesta ja jopa henkilökohtaisten sosiaaliturvaa ja eläkettä koskevien oikeuksien myöntämisestä niille, jotka ovat päättäneet omistautua uran sijasta perheelleen.

On surullista, että jäsen Záborská ei kuitenkaan seurannut ajatustaan loppuun asti, vaan unohti ainoan toimenpiteen, joka olisi voinut todella sekä taata valinnan vapauden että lisätä syntyvyyttä poistamalla taloudelliset rajoitteet. Tarkoitan tällä vanhempainpalkkaa, jota Front National on ajanut jo vuosien ajan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. − (DE) Äänestin jäsen Záborskán syrjinnän vastaisen mietinnön puolesta.

Meidän on tehtävä kaikkemme sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.

Miesten on toisaalta osallistuttava enemmän kotityöhön ja lasten hoitoon, ja naisille on toisaalta annettava mahdollisuus luoda täysin itsenäistä uraa. Me emme kuitenkaan saa unohtaa lasten hyvinvointia, vaan meidän on varmistettava asianmukaisten ja edullisten lastenhoitopalveluiden saatavuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu työmarkkinoilla samoin kuin muillakin elämän aloilla ovat ilman muuta osa demokraattista yhteiskuntaa. Siinä mielessä esittelijä on luonnollisesti oikeassa.

Kuten tavallista, näyttää kuitenkin siltä, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien erehdystemme korjaamiseksi ehdotetut toimenpiteet pyrkivät lisäämään EU:n poliittista vaikutusvaltaa jäsenvaltioiden kustannuksella. Lopputuloksena on aina toissijaisuusperiaatteen loukkaus. Käytännössä mietinnössä ehdotetaan, että EU:n tulisi ottaa harteilleen vastuu jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikasta ja laatia lainsäädäntöä aiheista, jotka ovat läheisesti sidoksissa työmarkkinapolitiikkaan. Mietintöön sisältyy myös muotoiluja, jotka tekevät tietä yhteiselle veropolitiikalle. Nämä kaikki ovat poliittisia kysymyksiä, joiden tulisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Useista hyvistä aikeista huolimatta olen näistä syistä päättänyt äänestää sekä valiokunta-aloitteista mietintöä että vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Jäsen Záborskán mietinnössä tehdään selväksi, että naisille päätös kotiin jäämisestä tai lähtemisestä töihin kodin ulkopuolelle on yhä valinta kahden eriarvoisen vaihtoehdon välillä.

Mielestäni miesten ja naisten kotona tekemä työ, kuten kodinhoito, lasten kasvattaminen sekä ikääntyneistä ja vammaisista sukulaisista huolehtiminen, ansaitsee tulla paremmin tunnustetuksi ja siitä olisi saatava parempi korvaus. Kotitaloudet ansaitsevat nykyistä keskeisemmän aseman taloudessa. Nämä velvoitteet on otettava huomioon erityisesti kansallisten sosiaaliturvaa ja eläkkeitä koskevien politiikkojen yhteydessä.

On hyvä, että "sukupolvien välisen yhteisvastuun" vaatimus on otettu esiin. Me tuemme yhteiskunnallista vastuuta ikääntyneitä kohtaan, ja vastustamme ryhmiin kohdistuvaa syrjintää ja tietyn ryhmän sulkemista ulkopuolelle. Tämän osallistavan työn arvo vastaa lähes kolmasosaa Saksan kansantulosta. Tästä esimerkistä pitäisi muodostua hyväksytty lähestymistapa kaikkialla Euroopassa.

Meidän on myös tunnustettava yli 50-vuotiaiden kansalaisten yhteisen hyvän vuoksi antama panos. Nuoret eläkeläiset ovat tänä päivänä vaikeassa tilanteessa, sillä he ovat lopettaneet työnteon liian aikaisin, useimmiten pakosta. Me tarvitsemme enemmän vanhemmille ihmisille sopivia työpaikkoja. Heidän mahdollisuutensa työmarkkinoilla ovat hyvät, sillä heillä on kokemusta, osaamista ja halua kokeilla uusia asioita.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa puolustetaan työntekijöiden oikeuksia vanhempainlomaan ja hoitajien lomaan sekä vedotaan hoitajien syrjinnän torjumisen ja heidän työnsä tunnustamisen lisäämisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kateutta ja närkästystä aiheuttavien kiintiöiden asettamisen sijaan meidän olisi ennemmin syytä tukea nuoria naisia heidän koulutusvalinnoissaan ja urasuunnittelussaan, jotta he eivät suuntautuisi ainoastaan perinteisiin naisten ammatteihin. Jos nainen haluaa mieluummin työskennellä työtovereiden tai perheen tarjoamassa turvallisessa piirissä kuin yksinäisissä ja stressaavissa johtotehtävissä, meidän on hyväksyttävä hänen valintansa. Sama palkka samasta työstä –periaatteen toteutumista on odotettu jo aivan liian kauan. Jos se ei toteudu, niin kaikki yritykset isyys- tai vanhempainloman tarjoamiseksi kaatuvat taloudellisiin esteisiin.

Yksinhuoltajat elävät erityisen suuren köyhyysriskin alaisina, ja yhteiskunnan on siksi osoitettava enemmän yhteisvastuuta heidän suhteensa. Toinen ongelma on se, että naisten tekemää työtä, kuten kotitöitä, lasten kasvattamista tai sukulaisista huolehtimista, ei usein katsota oikeaksi työksi. Meidän on saatava tähän asiaan muutos. Jos me haluamme perhe-elämän jatkuvan, meidän on tarjottava perheystävällisiä työaikoja, mutta EU vastustaa tätä. Ei riitä, että vaadimme sukupolvien välistä yhteisvastuuta. Meidän on toteutettava se käytännössä. Tänään käsittelemämme mietintö näyttää olevan askel oikeaan suuntaan, minkä vuoksi olen äänestänyt sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), kirjallinen. (ES) Äänestin Verts/Ale-ryhmän laatiman ja jäsen Záborskán mietinnölle vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Mielestäni Verts/Ale-ryhmän päätöslauselmaesitys vastaa paremmin todellisiin ja yhä jatkuviin ongelmiin, jotka koskevat miesten ja naisten aidon tasa-arvon saavuttamista, perhemallin muutosten tunnustamista, yksityiselämän ja työn yhteensovittamista sekä myönteisiä toimenpiteitä, joita me sosialistit olemme aina tukeneet.

Me emme voi ylläpitää stereotypioita, emmekä ratkaista taloudellisia ongelmiamme pakottamalla naiset jäämään kotiin huolehtimaan vanhuksista ja lapsista, kuten jäsen Záborskán mietinnössä todetaan. Mietinnössä naiset esitetään "potentiaalisina äiteinä", jotka lisääntyvät ja tuovat lapsia maailmaan sekä kasvattavat lapsensa pääasiassa yhdessä lasten isän kanssa.

Äänestämällä Verts/Ale-ryhmän päätöslauselmaesityksen puolesta haluan myös välittää selkeän viestin Tšekin puheenjohtajuudelle, joka puheenjohtajuuskautensa ohjelmassa kertoi pyrkivänsä edistämään naisten imagoa huolenpitäjinä ja kannustamaan työelämässä mukana olevia naisia jättämään uransa huolehtiakseen perheestään. Nähtävästi Tšekin puheenjohtajuus ei ole täysin ymmärtänyt, mitä miesten ja naisten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan. Toivon, että voimme puheenjohtajuuskauden aikana selventää sille asiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestän jäsen Záborskán sukupolvien välistä yhteisvastuuta koskevan mietinnön puolesta. Mielestäni Euroopan unionin nykyinen määritelmä "työn" käsitteestä ei kata asianmukaisesti kaikkia työn muotoja. Syrjintä sellaisia naisia tai miehiä vastaan, jotka vapaasta tahdostaan päättävät hoivata huolenpitoa tarvitsevia läheisiään tai kasvattaa tulevia sukupolvia, ei kuulu nyky-yhteiskuntaan.

Yhdyn siksi esittelijän näkemykseen, jonka mukaan meidän on tehtävä työn käsitteestä kestävä sekä tunnustettava naisten ja miesten tekemä, sukupolvien välistä yhteisvastuuta osoittava palkaton työ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Euroopan parlamentin tämänpäiväisessä Strasbourgin täysistunnossa hyväksyttiin mietintö sukupuoleen perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta.

Sukupolvien välinen solidaarisuus on yksi Euroopan sosiaalisen mallin rakenteellisista avainratkaisuista. Jäsenvaltiot ovat velvoitettuja ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten tekijöiden poistamiseksi, jotka estävät naisia pääsemästä työmarkkinoille samoilla ehdoin kuin miehet. Euroopan komission pitäisi tarkistaa perheen ja ammatillisen elämän yhteensovittamiseen pyrkivät poliittiset strategiat yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

Naisten työllisyyttä kuvaavat mittarit vahvistavat, että naisten ja miesten välillä on yhä monia huomattavia eroja yksityiselämän ja työn yhteensovittamisen suhteen. Lissabonin strategian mukaisesti jäsenvaltiot ovat velvoitettuja löytämään työtä 60 prosentille työkykyisistä naisista.

Komission pitäisi esittää näkemyksensä uudesta direktiivistä, joka koskee perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyviä erityisiä oikeuksia ja suojaa perheissä, joissa osa perheenjäsenistä tarvitsee hoivaa. Tarkoitan esimerkiksi lapsiperheitä sekä perheitä, joihin kuuluu vanhuksia tai vammaisia perheenjäseniä.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä puhutaan nykytilanteen parantamisesta osoittamalla lisäarvostusta työlle, jota naiset tekevät sukupolvien välisen yhteisvastuun vuoksi huolehtiessaan lapsista, vanhuksista ja muista riippuvaisista perheenjäsenistä. Esittelemäni mietintö oli todella vallankumouksellinen, sillä se oli ensimmäinen parlamentin aloite, jossa vaadittiin naisten taloudelle ja BKT:lle antaman "näkymättömän" panoksen tunnustamista.

Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti naisten oikeuksien valiokunnassa. Edes vihreiden ryhmä ei äänestänyt sitä vastaan. Tänään samat parlamentin jäsenet ovat jättäneet vaihtoehtoisen päätöslauselman ehdottamatta minkäänlaista neuvottelua etukäteen. Euroopan parlamentin kaikki vasemmistoryhmät äänestivät vaihtoehtoisen päätöslauselman puolesta. Olen tehnyt tästä kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin vasemmisto on osoittanut, että se ei kunnioita naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työtä, vaikka se näennäisesti tunnustaakin valiokunnan tärkeyden. Toiseksi vasemmisto on saattanut miesten ja naisten tasa-arvon ja syrjimättömyyden kyseenalaiseen valoon ja herättänyt epäilyksiä, joiden mukaan vasemmisto käyttää näitä kysymyksiä ainoastaan kiinnittääkseen tiedotusvälineiden huomion.

Minä äänestin päätöslauselmaa vastaan. Pidin sitä ehdottomasti askeleena väärään suuntaan. Vaikka päätöslauselma sisältää kohtia alkuperäisestä mietinnöstäni, se osoittaa, että vasemmisto ei kunnioita työtä, jota tekevät miljoonat naiset kaikkialla EU:ssa. Päätöslauselman laatijat ovat osoittaneet, että he ovat yhä kiinni aikansaeläneissä ideologioissa, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia. Lisäksi päätöslauselmassa asetetaan ennen kuulumattomalla tavalla kyseenalaiseksi Tšekin puheenjohtajuus vain, koska se on ehdottanut keskustelua Barcelonan tavoitteista.

 
  
  

– Mietintö: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitos, arvoisa puhemies. Äänestin mietinnön puolesta. Lapsipornografia leviää internetissä kiihtyvällä vauhdilla ja, mikä pahinta, siinä käytetään yhä nuorempia lapsia. Pidän tätä erittäin hälyttävänä. Alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia ovat vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia.

Pidän siksi tärkeänä, että tiivistämme kansainvälistä yhteistyötä lapsipornografiaa sisältävien verkkosivustojen suodattamiseksi ja sulkemiseksi, jotta internetpalveluntarjoajien olisi pakko estää pääsy tällaisille lainvastaisille sivustoille.

Jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä on säädetty rangaistuksista sekä kohtuullisen hyvästä suojasta seksuaalista hyväksikäyttöä, lasten hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa vastaan. Siitä huolimatta meidän on kuitenkin parannettava lastensuojelua, sillä internet ja muu teknologia kehittyy jatkuvasti ja koska pedofiilit käyttävät lasten houkutteluun verkossa yhä uusia tapoja.

Lyhyesti sanottuna meidän on laadittava vanhemmille ja nuorille tiedotuskampanjoita internetin lapsipornografian vaaroista ja erityisesti chat-huoneissa ja internetfoorumeilla tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön riskeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Äänestin mietinnön puolesta. Haluan onnitella jäsen Angelillia siitä, että hän on onnistunut käsittelemään näin vaikeaa ja samalla tärkeää aihetta. Lapsipornografia on kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Meidän on tehtävä kaikkemme sen torjumiseksi kansainvälisellä tasolla. Eri jäsenvaltioiden poliisivoimien tulisi vaihtaa keskenään tietoja ja tehdä yhteistyötä tällaisten rikosten ehkäisemiseksi mahdollisimman kattavasti. Lisäksi on erittäin tärkeää kehittää toimivia menetelmiä pedofiilien uhreiksi joutuneiden lasten auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Mielestäni kaikkien EU:n jäsenvaltioiden pitäisi kriminalisoida alle 18-vuotiaisiin alaikäisiin solmitut sukupuolisuhteet, joissa on käytetty väkivaltaa tai uhkailua tai joissa on tapahtunut raiskaus. Myös lapsen luottamuksen tai oman määräysvallan tai vaikutusvallan väärinkäyttäminen mukaan luettuna perheen piirissä tai lapsen haavoittuvan tilanteen, kuten henkisen tai fyysisen vamman tai riippuvuusaseman, hyödyntäminen tulisi kriminalisoida.

EU:n jäsenvaltioiden tulee vaatia internetpalveluntarjoajia estämään pääsy sellaisille verkkosivuille, jotka edistävät lasten hyväksikäyttöä. Vastaavasti pankkien ja muiden luottokorttiyhtiöiden tulisi estää maksut lapsipornografiasivustoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tulee kriminalisoida "kaikki lasten seksuaalisen hyväksikäytön muodot", mukaan luettuna lasten houkuttelu verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

Seksuaalirikollisia on estettävä pääsemästä tekemisiin lasten kanssa säännöllistä kontaktia lapsiin sisältävän työpaikan tai vapaaehtoistyön kautta. Jäsenvaltiot on velvoitettava varmistamaan, että tiettyihin lasten kanssa toimimista sisältäviin työpaikkoihin hakevilta tarkistetaan rikosrekisteriote, esimerkiksi laatimalla selkeitä sääntöjä tai ohjeita työnantajille näiden velvoitteista tähän liittyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) EU pyrkii usein yhteisiin toimenpiteisiin asioissa, jotka olisi parempi jättää jäsenvaltioiden huoleksi. Tässä tapauksessa voimme uskoakseni kuitenkin saada jotain aikaan tekemällä yhteistyötä.

Lapsipornografia ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yhteiskuntamme vitsaus, josta kärsivät ennen kaikkea haavoittuvaisimmat ja eniten suojelua tarvitsevat kansalaisemme.

EU:n luonteen ja ihmisten vapaan liikkuvuuden vuoksi on elintärkeää, että me hyödynnämme kaikkia käytössämme olevia keinoja näiden kuvottavien rikosten torjumiseksi tapahtuivat ne sitten missä hyvänsä. On erityisen tärkeää, että rikoksentekijöitä koskevia tietoja koordinoidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Meidän on myös lisättävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta EU:n kansalaiset, jotka matkustavat EU:n ulkopuolelle hyväksikäyttääkseen lapsia, voidaan tunnistaa, pysäyttää, asettaa syytteeseen ja luovuttaa tarvittavalla tavalla. EU:n globaali asema tarjoaa merkittävän tilaisuuden edistää arvojamme valtioissa ja alueilla, joissa ja joilla lasten oikeuksia ei ole turvattu yhtä hyvin.

Äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Euroopan parlamentin ruotsalaiset konservatiivijäsenet ovat tänään äänestäneet jäsen Angelillin (Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä, Italia) mietinnöstä (A6-0012/2009), jossa käsitellään lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumista. Lapsipornografian levittämisen torjumisesta on tehtävä keskeinen tavoitteemme. Eurooppalaisella yhteistyöllä on tässä asiassa monin tavoin erittäin tärkeä asema. Sen vuoksi me konservatiivit äänestimme mietinnön puolesta.

Haluamme kuitenkin samalla huomauttaa, että emme ole esittelijän kanssa yhtä mieltä kahdesta mietinnössä esitetyistä monista ehdotuksista. Vastoin esittelijän ehdotusta me emme kannata tiettyjen ammattien harjoittajien, kuten lakimiesten, pappien ja psykologien, tiukan vaitiolovelvollisuuden rikkomista.

Mielestämme ei ole myöskään perusteltua pitää internetsivuston omistajaa vastuullisena kaikista verkkosivustolla käydyistä keskusteluista, suljetuissa huoneissa käydyt yksityiset keskustelut mukaan luettuina. Tavoitteesta huolimatta on kohtuutonta vaatia kaikkia internetsivustojen omistajia valvomaan kaikkia sivulla käytyjä yksityisiä keskusteluja sen varmistamiseksi, että sivusto täyttää tämän ehdotuksen vaatimukset. Sen sijaan meidän on keskityttävä torjumaan lapsipornografiaa levittäviä verkostoja tehokkaammilla menetelmillä, jotka eivät loukkaa yhtä räikeästi tavallisten internetin käyttäjien yksityisyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Angelillin mietinnön puolesta, sillä mielestäni lasten oikeuksien suojelemisen tulee olla EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskeinen tavoite. Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava siten, että siinä otetaan huomioon uusien teknologioiden ja erityisesti internetin kehittyminen sekä pedofiilien löytämät uudet tavat houkutella lapsia verkossa.

Mielestäni EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on keskityttävä erityisesti näiden rikosten torjumisen edellyttämän institutionaalisen kapasiteetin lisäämiseen.

Koska tällaiset rikokset eivät kunnioita valtioiden välisiä rajoja, EU:n on luotava lasten hyväksikäyttöä torjuva kansainvälinen verkosto. Tässä mielessä kannatan Europolille suunnattua kehotusta perustaa eri alojen asiantuntijoista koostuva, lapsipornografiaa ja lapsiprostituutiota torjuva erityisyksikkö. Yksikön on tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden asiaan perehtyneiden poliisiviranomaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kannatan täysin jäsen Angelillin valiokunta-aloitteista mietintöä ja suositusta neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta. Aiempia yhteisiä kantoja ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, samalla kun lasten turvallisuus vaarantuu entistä enemmän teknologian kehityksen myötä. Tällä mietinnöllä voitaisiin päivittää ja vahvistaa olemassaolevia toimenpiteitä tällaisten hirvittävien käyttäytymismuotojen torjumiseksi ja niiden kriminalisoimiseksi, jotta niihin syyllistyneitä voidaan rangaista lain nojalla. Jäsen Angelillin mietinnön täytäntöön panemisen ansiosta lasten suojeleminen hyväksikäytöltä lisääntyy teknologian kehitystä vastaavalla tavalla ja erityisesti lasten houkuttelua seksuaalisessa tarkoituksessa voidaan torjua.

Lisäksi mietinnössä ehdotetaan ansiokkaasti muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittuja henkilöitä koskevien tietojen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan estää heidän pääsynsä muissa jäsenvaltioissa sellaisiin työtehtäviin, joihin kuuluvat suorat kontaktit alaikäisiin, sekä uhrien suojelun parantamista tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

Internet on elintärkeä osa tietoyhteiskuntaamme. Lapset ovat aiempaa taitavampia tietokoneen käyttäjiä, mutta lisääntyneen osaamisen ja itseluottamuksen vuoksi he eivät osaa ottaa huomioon häikäilemättömien internetin käyttäjien aiheuttamia vaaroja, eivätkä niitä havaitse heidän vähemmän tietokonetta käyttävät vanhempansakaan. Näillä käytännön järkeen perustuvilla ehdotuksilla pyritään suojelemaan yhteiskuntamme haavoittuvaisimpia jäseniä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin jäsen Angelillin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laatiman mietinnön puolesta. Mielestäni on ehdottoman tärkeää ajantasaistaa keinot lasten kaikenlaisen hyväksikäytön torjumiseksi, jotta lastensuojelun laatu Euroopan unionissa voidaan taata.

Siitä syystä tuen mietinnön suosituksia. Kannatan erityisesti ehdotuksia kriminalisoida kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset kaikissa jäsenvaltioissa, lisätä tarkkaavaisuutta ja alaikäisten uusien houkuttelukeinojen valvontaa erityisesti internetissä sekä parantaa eurooppalaista yhteistyötä perustamalla hälytysjärjestelmä kadonneiden lasten löytämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia ovat erityisen vastenmielisiä rikoksia, jotka edellyttävät nykyisellä internetin ja seksimatkailun aikakaudella vahvempaa lainsäädäntöä, tehokkaampaa poliisin ja oikeusjärjestelmän välistä yhteistyötä sekä parempaa uhrien tukea. Jäsen Angelillin mietintö ansaitsee meidän tukemme.

Haluan kuitenkin huomauttaa, että teknologian kehitys, joka tarjoaa pedofiileille uusia mahdollisuuksia toteuttaa perversioitaan, ei varmaankaan ole ainoa syy tämäntyyppisten rikosten yleistymiselle. Meidän on syytä pohtia myös moraalisen rappion ja arvojen turmeltumisen vaikutusta tähän muutokseen.

Kolme vuosikymmentä sitten tapojen vapautumisen, kaikille avoimen nautinnon etsimisen ja yksilön kuvitellun, jo varhaisina vuosina alkavan henkilökohtaisen kasvun nimissä tietyt poliittiset trendit tukivat alaikäisten seksuaalista aktiivisuutta. Näitä muutoksen tuulia saatiin lukea jopa trendikkäiden vasemmistolaisten äänitorven, ranskalaisen Le Monde -lehden kolumneista. Nämä typerät johtopäätökset on toivoakseni jo tyrmätty, mutta niiden laatijat jatkavat yhä saarnaamistaan ja heidän poliittinen suuntauksensa levittää yhä oppejaan myöntämättä syyllisyyttään.

Lopuksi haluaisin tietää, miksi ainoa oikeus, jota lapsille ei ole useimmissa jäsenvaltioissa myönnetty, on oikeus syntyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Kuten käsittelemässämme ehdotuksessa Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle todetaan, Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, jonka on allekirjoittanut jo 20 Euroopan unionin jäsenvaltiota, on ensimmäinen kansainvälinen oikeusväline, jossa luokitellaan rikokseksi erilaiset lapsen seksuaalisen hyväksikäytön muodot, jotka on tehty esimerkiksi väkivaltaa, pakottamista tai uhkailua käyttäen, mukaan luettuna myös perheen piirissä tapahtuva hyväksikäyttö.

Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita allekirjoittamaan, ratifioimaan ja toteuttamaan kaikki asiaa koskevat kansainväliset sopimukset, jos ne eivät ole vielä tehneet niin, edellä mainitusta yleissopimuksesta aloittaen. Muiden suositusten ohella Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita parantamaan lainsäädäntöään ja yhteistyötään tällä alalla, varmistamaan, että alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneet seksuaaliset rikokset määritellään aina alaikäisen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi kaikkialla Euroopan unionissa sekä kriminalisoimaan lasten hyväksikäytön kaikki muodot.

Kukin jäsenvaltio tarkastelee Euroopan parlamentin päätöksiä itsenäisesti ja tekee niiden perusteella suvereenit päätöksensä. Me kuitenkin kannatamme päätöslauselman keskeistä tavoitetta, joka on suojata ja taata lasten oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia ovat hirvittäviä rikoksia, ja niiden torjumiseksi on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Tästä syystä äänestimme jäsen Angelillin mietinnön puolesta. Mietinnössä on kuitenkin kohtia, joita me emme voi tukea. Tällaisia kohtia ovat koko EU:ssa sovellettavan, yhdenmukaisen ja rajatylittävän rikoslainsäädännön laatiminen sekä rikoksen ja raskauttavien olosuhteiden määritteleminen EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. − (DE) Äänestän jäsen Angelillin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laatiman mietinnön puolesta.

Nykypäivänä lasten kehityksen ja koskemattomuuden suojeleminen kaikin mahdollisin tavoin on tärkeämpää kuin koskaan. Useimmissa perheissä molemmat vanhemmat käyvät töissä, eivätkä isovanhemmat ole läsnä huolehtimassa lapsista. Internet on usein lasten ainoa viihdyke. Näissä oloissa riskit ovat kiistattomat.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia ovat hirvittäviä rikoksia, ja niiden torjumiseksi on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Tästä syystä äänestin jäsen Angelillin mietinnön puolesta. Mietinnössä on kuitenkin kohtia, joita en voi tukea. Tällaisia kohtia ovat koko EU:ssa sovellettavan, yhdenmukaisen ja rajatylittävän rikoslainsäädännön laatiminen sekä rikoksen ja raskauttavien olosuhteiden määritteleminen EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja lapsipornografia ovat kamalimpia rikoksia, joihin ihminen voi syyllistyä. Rikostentekijöille tulisi langettaa ankarat rangaistukset tai heidät tulisi tarvittaessa ohjata tehokkaaseen ja luotettavaan psykiatriseen hoitoon.

Mietinnössä ehdotetaan useita rakentavia tapoja näiden kauhistuttavien yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn kehittämiseksi. Jäsenvaltioita kehotetaan ratifioimaan ja toteuttamaan kaikki asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset, niiden tulisi saada tukea asiaa koskevan lainsäädäntönsä parantamiseksi, ja seksimatkailu pitäisi kriminalisoida kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä ehdotukset tukevat täysin näkemystäni EU:sta arvojen unionina. Tuen useita mietinnön kohtia ja olen äänestänyt sen puolesta monissa yksittäisissä äänestyksissä.

Mietinnössä pyritään kuitenkin lisäksi yhdenmukaistamaan rikoslainsäädäntöä EU:n sisällä ja perustamaan ehkäisevä järjestelmä, joka on tarkoitus rahoittaa EU:n varoin, vaikka kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, johon olisi vastattava YK:n yleissopimusten ja sopimusten välityksellä. On vaikea olla ajattelematta, että jälleen kerran järkyttävää yhteiskunnallista ongelmaa käytetään kyynisesti EU:n aseman korottamiseksi jäsenvaltioiden itsenäisyyden kustannuksella. Rikoslainsäädäntö on suvereenin valtion toimivallan ehdottoman elintärkeä osa. Olen siksi äänestänyt mietintöä vastaan sen kokonaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Angelillin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä laatiman mietinnön puolesta, sillä lasten hyväksikäyttö on yksi alhaisimmista ja epäinhimillisimmistä teoista, mitä voi kuvitella, ja siitä on rangaistava kaikissa jäsenvaltioissa hyväksytyillä toimenpiteillä.

Romaniassa tähän ongelmaan liittyy vielä paljon epätietoisuutta. Meillä on vain vähän tietoa sen yleisyydestä. Siksi katson, että tämän mietinnön hyväksyminen voi auttaa levittämään tiedotuskampanjoita, joilla pyritään erityisesti kiinnittämään huomiota asiaan ja varoittamaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lisäämään seksuaalisesti hyväksikäytettyjen alaikäisten tunnistamiseen tähtäävien toimien lukumäärää ja kattavuutta, perustamaan kuntoutuspalveluita ja seuraamaan säännöllisesti kuntoutettavien tilannetta sekä parantamaan lasten hyväksikäyttötapausten rekisteröinti- ja valvontajärjestelmää.

Lisäksi katson, että alaikäisille ihmiskaupan uhreille tulee tarjota kauttakulkukeskuksissa asiantuntijapalveluita mukaan luettuna tukea ja kuntoutusta kaikissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa kehotetaan niitä kolmea jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä panneet täytäntöön lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa neuvoston puitepäätöstä, tekemään niin. Tuen lastensuojelun tason parantamista erityisesti internetissä ja myös muissa kehittyvissä teknologiamuodoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Samaan aikaan, kun Euroopan parlamentti keskustelee lastensuojelun parantamisesta, islamilainen maailma ottaa askeleita päinvastaiseen suuntaan. Saudi-Arabian korkea-arvoisin hengellinen johtaja on kuvannut 10- tai 12-vuotiaita tyttöjä "naimakelpoisiksi" ja pyytänyt lupaa lapsiavioliitoille. Islaminuskoisten maahanmuuton seurauksena tämä tulee vaikuttamaan myös Eurooppaan, ja meidän on valmistauduttava tähän mahdollisuuteen.

Meidän lastemme on saatava paras mahdollinen suoja. Seksuaalirikolliset, joiden teot kohdistuvat lapsiin, uusivat tekonsa useissa tapauksissa. Sen vuoksi meidän on perustettava EU:n kattava rekisteri, johon syötetään potentiaalisten seksuaalirikollisten, pedofiilien ja vastaavista käyttäytymishäiriöistä kärsivien henkilöiden nimet. Meidän on torjuttava lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lasten hyväksikäyttöä kaikissa muodoissaan tehokkaammin ja tiukennettava lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsipornografian hallussapidosta annettavia rangaistuksia. Olen äänestänyt jäsen Angelillin mietinnön puolesta, sillä se parantaa lastemme saamaa suojaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), kirjallinen. (GA) Tietotekniikka kehittyy ja laajenee Euroopan unionissa nykyisenä digitaaliaikana. Tietotekniikka ja siihen liittyvät palvelut tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää niin työn ja koulutuksen kuin yhteiskuntaelämän ja tutkimuksenkin yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi sulkea silmämme tietotekniikkaan liittyviltä vaaroilta.

Internetiin liittyy harvinaisen suuri vapaus, jota eivät rajoita fyysiset tai käytännölliset esteet. Useimmissa tapauksissa tämä vapaus on hyvä asia, mutta sitä voidaan myös käyttää lasten seksuaalisen hyväksikäytön tai lapsipornografian välineenä.

Mikään ei ole lastemme terveyttä, hyvinvointia ja tulevaisuutta tärkeämpää. Meidän on tehtävä kaikkemme lasten suojelemiseksi vahingoilta. Tästä syystä annan täyden tukeni jäsen Angelillin mietinnölle ja kiitän häntä kaikesta tämän aiheen osalta tekemästään työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin jäsen Angelillin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laatiman mietinnön puolesta. Mietinnössä kehotetaan oikeutetusti kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälistä lainsäädäntöä ja vaaditaan neuvoston puitepäätöksen tarkistamista lastensuojelun parantamiseksi Euroopan unionissa.

YK:n tilastotiedot ovat hätkähdyttäviä. Valtaosa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tarkoitetuista ihmiskaupan uhreista on lapsia ja nuoria. Tällaisten rikosten torjuminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, ja kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä rikoksentekijät joutuvat oikeuden eteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Angelillin mietinnön puolesta, sillä me tarvitsemme NOPEITA ja TEHOKKAITA toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian syiden ja ennen kaikkea niiden seurausten torjumiseen.

Lapsemme joutuvat viettämään yhä enemmän aikaa oman onnensa nojassa, kun me olemme yhä kiireisempiä. Näin he joutuvat alttiiksi vaarallisille houkutuksille. Komission jäsen Barrot’n esittelemät EU:n sitoumukset takaavat, että maaliskuusta lähtien meillä on käytössämme erinomainen oikeudellinen kehys.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jolla pyritään mukauttamaan ja vahvistamaan vuoden 2004 puitepäätöstä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Internetin ja muun teknologian kehittymisen myötä joudumme toteamaan, että puitepäätöksen suojelukynnyksiä on korotettava. Lasten houkuttelu seksuaalisessa tarkoituksessa pitää kriminalisoida. Jäsenvaltioiden yhteistyötä pitää vahvistaa lisäämällä seksuaalirikollisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtamista, jotta seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut eivät voisi päästä työhön, jossa he ovat suorassa kosketuksessa lapsiin. Myös uhrien suojelua on kehitettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Angelillin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laatiman mietinnön puolesta. Mietinnössä painotetaan ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon laatiessaan lainsäädäntöä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumiseksi.

Mietinnössä tuodaan myös esiin se hälyttävä tosiasia, että olemassaolevan puitepäätöksen ja asiaa koskevien kansainvälisten välineiden, erityisesti Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, täytäntöönpano on puutteellista. Romania on noudattanut yleissopimusta vuodesta 2007 lähtien ja sinä aikana pyytänyt myös lisäämään sopimukseen uusia seksuaalirikoksia. Jäsenvaltioiden on rohkaistava seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ottamaan yhteyttä poliisiin sekä rikos- ja siviiliasioissa toimivaltaisiin, asianmukaisiin tuomioistuimiin. Jäsenvaltioiden on myös saatettava syylliset vastuuseen teoistaan ja tiedotettava sekä alaikäisten laillisia edustajia että alaikäisten parissa työskenteleviä henkilöitä vaaroista, joita liittyy verkossa tapahtuvaan lasten houkutteluun seksuaalisessa tarkoituksessa.

Näitä vaaroja voidaan rajoittaa perustamalla kansallisia valvontaelimiä ja tekemällä yhteistyötä internetpalveluntarjoajien kanssa pääsyn estämiseksi lapsipornografiaa sisältäville sivustoille ja materiaaliin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestän jäsen Angelillin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laatiman mietinnön puolesta. Kyse on erittäin vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joiden kitkemiseksi niiden pelkkä tuomitseminen ei riitä.

On kuitenkin huolestuttavaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet 22. joulukuuta 2003 annetun neuvoston puitepäätöksen 2004/68/JHA määräyksiä. Puitepäätöstä on eräiden muiden päätösten tavoin ajantasaistettava lastensuojelun parantamiseksi, sillä internet ja muu teknologia kehittyy jatkuvasti ja koska pedofiilit käyttävät lasten houkutteluun verkossa yhä uusia tapoja.

Yhdyn täysin esittelijän näkemyksiin. Mietintö on yksityiskohtainen ja rakentava ja osoittaa näiden ongelmien erinomaista tuntemusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. (RO) Lapsipornografia on vaikea ongelma, jonka torjumisen tulisi aina kuulua EU:n ja jäsenvaltioiden viranomaisten päätavoitteisiin. Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi langettaa ankaria rangaistuksia kaikenlaisesta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja houkuttelusta verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin päätökseen pyytää jäsenvaltioita sitoutumaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan erityisesti tietäen, kuinka alttiita lapset ovat hyväksikäytölle chat-huoneissa ja verkkofoorumeilla vieraillessaan.

Tästä syystä me tarvitsemme kansallisten viranomaisten ja internetpalveluntarjoajien välistä yhteistyötä, jotta voimme, paitsi estää lasten pääsyn pornografisille sivustoille, myös estää heidän pääsynsä sivustoille, joilla mainostetaan mahdollisuutta tehdä seksuaalirikoksia. Päätöksessä esitetään myös suosituksia perustaa kansallisia ohjelmia psykologisen avun tarjoamiseksi sekä seksuaalirikollisille että seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

Haluan korostaa, että jokaisen jäsenvaltion on pidettävä yllä omaa rekisteriään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomituista henkilöistä ja estää heidän palkkaamisensa aloille, joilla työskennellään lasten parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Äänestin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta laaditun mietinnön puolesta ja tuen sitä ehdottomasti. On päivän selvää, että lasten houkuttelu seksuaalisessa tarkoituksessa ja pedofiilien chat-huoneet on kriminalisoitava. Lisäksi lapsiin kohdistuvien siveellisyysrikosten tulisi kuulua rajatylittävän rikoslainsäädännön alaan. Euroopan unionin pitäisi voida rahoittaa seksuaalirikollisten rikoksen uusimisen ehkäisyyn pyrkiviä EU:n ohjelmia yleisestä talousarviostaan. Kannatan myös ehdotusta, jonka mukaan komission pitäisi yhdessä tärkeimpien luottokorttiyhtiöiden kanssa tutkia teknistä mahdollisuutta sulkea lapsipornografiaa myyvien sivustojen internetmaksujärjestelmät tai estää niihin pääsy.

Lopuksi kehotan niitä seitsemää jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet Euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, allekirjoittamaan sen pikaisesti. Tämä koskee myös niitä kahdeksaa jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä ratifioineet vuonna 2000 hyväksyttyä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Poliittiset voimat, jotka tukevat imperialistista raakalaismaisuutta, sotaa, vaurautta luovien luonnonvarojen ryöstämistä ja kansojen hyväksikäyttöä, ovat yhdessä vastuussa rikoksista, joiden kohteeksi miljoonat lapset ympäri mailman joutuvat päivittäin. Ne ovat vastuussa miljoonista lapsista, jotka ovat nälkäisiä, jotka ovat aliravittuja, jotka on pakotettu raatamaan ja jotka elävät köyhyysrajan alapuolella "sivistyneissä länsimaissa", miljoonista lapsista, jotka joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, sekä kukoistavasta lapsipornografiateollisuudesta, joka pelkästään internetissä tuottaa jo yli 3 miljardin euron voitot.

Mietinnössä ehdotetut rikosten torjuntatoimet eivät riitä suojelemaan lapsia, sillä ne eivät vaikuta hyväksikäytön ja pornografian pääaiheuttajaan, joka saa aikaan ennen näkemätöntä korruptiota ja rappiota: voiton tavoitteluun ja mädäntyneeseen, hyväksikäyttävään kapitalistiseen järjestelmään. Lastensuojelua ei paranneta tehokkaasti myöskään non bis in idem -periaatteen poistamisen, viestinnän valvomisen tai syyttäjäviranomaisten internetissä tekemien keinotekoisten toimien avulla. Kokemus on osoittanut päinvastoin, että tällaiset toimenpiteet hyväksytään yleensä poikkeuksellisesti rikosten torjunnan nimissä ja yleisen paheksunnan turvin, jotta ne saisivat ruohonjuuritason tuen ja jotta niitä myöhemmin voitaisiin käyttää henkilökohtaisten oikeuksien ja demokraattisten vapauksien rajoittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. – (SV) Vastustin äänestyksessä mietintöä EU:n rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten yhteydessä. Kannatan EU:n sisäistä tiivistä yhteistyötä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumiseksi, mutta mielestäni rikoslainsäädännön kuuluu olla kansallinen asia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Lasten ja nuorten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä on tärkeä kysymys ja todellakin meidän aikamme ongelma.

Olen aina kannattanut vanhempien ensijaisia oikeuksia kasvattaa lapsiaan, mutta tässä tapauksessa myös valtion tulee tehdä osansa lasten ja nuorten suojelemiseksi. Tämä suojelu ei koske vain internetiä. Se koskee myös tiedotusvälineissä käytettyä mainontaa, jonka tulisi olla säädyllistä ja moraalisten arvojen mukaista ja joka ei saa loukata nuorten oikeutta viattomuuteen.

Vanhemmilla on erityinen asema lastensa suojelemisessa seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 26 artiklan 3 kohdassa todetaan selvästi, että "[v]anhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu." Vanhempien antama opetus kattaa myös tiedotusvälineiden vastuullisen käytön. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi täyttää kasvatustehtäväänsä jatkuvasti, jos heillä ei ole riittävästi aikaa omistautua perheelleen ja lapsilleen. Valtion tulisi mahdollistaa vanhemmille tämä vapaa-aika. Internet ei voi koskaan korvata vanhempien ja lasten väliseen keskusteluun käytettyä aikaa. Tietokonepeli ei voi korvata isoäidin juttuseuraa. Peliohjain ei vastaa isoisän kanssa autotallissa vietettyjä hetkiä.

Perhe on lapsen turvapaikka, ja vanhemmat ovat lapsen tärkein suoja. Tästä syystä olen käynnistänyt Slovakiassa erityisesti vanhemmille suunnatun hankkeen, jonka nimi on "Tiedätkö, missä lapsesi on juuri nyt?"

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Sivistyneessä yhteiskunnassa lasten turvallisuus on asetettava kaiken muun edelle. Seksuaalinen hyväksikäyttö loukkaa lapsen oikeutta hoivaan ja turvaan. Seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa lapselle psyykkisiä ja joskus myös fyysisiä vammoja, jotka vähentävät hänen mahdollisuuksiaan elää ihmisarvoista elämää.

Tuen mietinnön esittelijän, jäsen Angelillin, esittämää ajatusta voimassa olevan vuoden 2004 puitepäätöksen ajantasaistamisesta. Me olemme tyytyväisiä päätökseen, jonka mukaan puitepäätös on päivitettävä lastensuojelun tason parantamiseksi erityisesti internetin ja muiden uusien viestintäjärjestelmien luomien uhkien osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädäntöä muutetaan, jotta pääsy rikollista sisältöä tarjoaville verkkosivustoille estetään.

Meidän on kannustettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tällaisen rikollisuuden torjumiseksi sekä lapsipornografian ja lasten hyväksikäytön muiden kaupallisten muotojen kitkemiseksi. Me tarvitsemme kattavaa maailmanlaajuista strategiaa sekä diplomaattista ja viranomaisten yhteistyötä varmistaaksemme, että tämä lainsäädäntö pannaan täytäntöön lasten parhaaksi. Meidän on tarjottava suojelua hyväksikäytön uhreille. Meidän on myös tehtävä loppu seksimatkailusta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö