Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 3 февруари 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 4.Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (разискване)
 5.Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и САЩ (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (гласуване)
  6.2.Подновяване действието на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕО и Русия (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (гласуване)
  6.3.Дивата природа в Европа (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (гласуване)
  6.4.Искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (гласуване)
  6.5.Дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията (A6-0501/2008, Luís Queiró) (гласуване)
  6.6.Доставки на развойни продукти: Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и високото качество на обществените услуги в Европа (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (гласуване)
  6.7.Втори стратегически преглед на енергийната политика (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (гласуване)
  6.8.Недискриминация на основание пол и солидарност между поколенията (A6-0492/2008, Anna Záborská) (гласуване)
  6.9.Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Реинтегриране на задържаните от Гуантанамо - Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (разискване)
 12.Тревожна ситуация в центровете за задържане на имигранти и по-специално в тези на островите Майот и Лампедуза (разискване)
 13.Време за въпроси (Въпроси към Комисията)
 14.Закрила на традиционните, национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (разискване)
 15.Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1303 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1369 kb)
Правна информация - Политика за поверителност