Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 3. veebruar 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (arutelu)
 5.Karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (hääletus)
  6.2.EÜ ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (hääletus)
  6.3.Euroopa põlisloodus (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (hääletus)
  6.4.Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (hääletus)
  6.5.Üld- ja teenistusliku lennunduse säästvat tulevikku hõlmav kava (A6-0501/2008, Luís Queiró) (hääletus)
  6.6.Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (hääletus)
  6.7.Teine strateegiline energiaülevaade(A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (hääletus)
  6.8.Soolisest diskrimineerimisest hoidumine ja põlvkondadevaheline solidaarsus (A6-0492/2008, Anna Záborská) (hääletus)
  6.9.Laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno vastu võitlemine (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (hääletus)
 7.Hääletuse kohta selgituste andmine
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Kinnipeetavate Guantánamost kodumaale tagasitoomine ja nende sisseseadmine – LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)
 12.Murettekitav olukord immigrantide kinnipidamiskeskustes, eriti Mayotte ja Lampedusa saartel (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Traditsiooniliste rahvus-, etniliste ja sisserändajatest vähemuste kaitse Euroopas (arutelu)
 15.Läti mittekodanike hääletamisõigus kohalikel valimistel (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (767 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1659 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika