Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 3 ta' Frar 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (dibattitu)
 5.Sanzjonijiet kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.L-estensjoni tal-Ftehim KE/L-Istati Uniti għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (votazzjoni)
  6.2.It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (votazzjoni)
  6.3.In-natura selvaġġa fl-Ewropa (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (votazzjoni)
  6.4.Talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (votazzjoni)
  6.5.Aġenda għal ġejjieni sostenibbli għall-avjazzjoni ġenerali u kummerċjali (A6-0501/2008, Luís Queiró) (votazzjoni)
  6.6.L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (votazzjoni)
  6.7.It-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-enerġija (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (votazzjoni)
  6.8.In-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess u s-solidarjetà interġenerazzjonali (A6-0492/2008, Anna Záborská) (votazzjoni)
  6.9.Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 11.Ripatriazzjoni u ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo - L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni llegali ta' priġunieri (dibattitu)
 12.Sitwazzjoni ta' tħassib fiċ-ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti, b'mod partikolari fil-gżejjer ta' Mayotte u Lampedusa (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Protezzjoni tal-minoranzi tradizzjonali nazzjonali, etniċi u immigranti fl-Ewropa (dibattitu)
 15.Dritt għal vot għal non-ċittadini tal-Latvja fl-elezzjonijiet lokali (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 17.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (928 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1143 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza