Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 3 februari 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)
 5.Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (stemming)
  6.2.Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (stemming)
  6.3.Wilde natuur in Europa (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (stemming)
  6.4.Opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (stemming)
  6.5.Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart (A6-0501/2008, Luís Queiró) (stemming)
  6.6.Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (stemming)
  6.7.Tweede strategische toetsing van het energiebeleid (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (stemming)
  6.8.Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties (A6-0492/2008, Anna Záborská) (stemming)
  6.9.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo - Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoeren illegaal vasthouden van gevangenen (debat)
 12.Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (debat)
 15.Stemrecht van niet-Letse burgers bij lokale verkiezingen (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (851 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (2079 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid