Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1467k
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)
 5. Κυρώσεις στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (συζήτηση)
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Ηνωμένων Πολιτειών (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  6.2. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Ρωσίας (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  6.3. Άγρια φύση στην Ευρώπη (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (ψηφοφορία)
  6.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (ψηφοφορία)
  6.5. Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία (A6-0501/2008, Luís Queiró) (ψηφοφορία)
  6.6. Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (ψηφοφορία)
  6.7. Δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (ψηφοφορία)
  6.8. Η αμεροληψία με βάση το φύλο και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (A6-0492/2008, Anna Záborská) (ψηφοφορία)
  6.9. Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Επαναπατρισμός και επανεγκατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο – Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (συζήτηση)
 12. Ανησυχητική κατάσταση στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, και συγκεκριμένα στα νησιά Mayotte και Lampedusa (συζήτηση)
 13. Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 14. Η προστασία των μειονοτήτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 15. Εκλογικά δικαιώματα ψήφου των άνευ ιθαγενείας κατοίκων της Λετονίας στις δημοτικές εκλογές (συζήτηση)
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση A6-0012/2009 της κυρίας Angelilli, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με πρόταση για σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (2008/2144(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους βουλευτές για την εξαιρετική συνεργασία τους, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να συντάξουμε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό κείμενο. Είμαι επίσης ευγνώμων προς όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους οργανισμούς που παρακολούθησαν στενά την εργασία μας. Οι πολύτιμες προτάσεις τους βελτίωσαν την έκθεση.

Ξεκινήσαμε με δύο βασικούς στόχους, ο πρώτος να ελέγξουμε προσεκτικά το βαθμό εφαρμογής της απόφασης-πλαίσιο του 2003 στα 27 κράτη-μέλη, και ο δεύτερος να προτείνουμε βελτιώσεις, εάν χρειάζεται. Το γεγονός είναι ότι η απόφαση-πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων, ενόψει της αύξησης νέων και ανησυχητικών περιπτώσεων εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Η πρώτη από τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν είναι η καταπολέμηση του σεξουαλικού τουρισμού, ο οποίος παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση, εν μέρει λόγω του μειωμένου κόστους των ταξιδιών. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να βελτιωθεί η εξωεδαφική συνεργασία και θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να αποκλείουν την αρχή του διττού αξιοποίνου όσον αφορά εγκλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και την κακοποίηση παιδιών.

Δεύτερον, το αδίκημα που αποκαλείται «ηλεκτρονική παρενόχληση» (grooming), ήτοι, η ψυχολογική χειραγώγηση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω του Ίντερνετ, θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη.

Τρίτον, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμεύονται για την ανταλλαγή των πληροφοριών που περιέχονται στα ποινικά μητρώα που σχετίζονται με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Στόχος αυτού είναι η κατηγορηματική εξάλειψη της δυνατότητας για τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης να κατέχουν θέσεις εργασίας που σχετίζονται με παιδιά.

Μεταξύ των προτάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό είναι η εγκαινίαση του συστήματος ταχείας ειδοποίησης αγνοουμένων παιδιών. Αυτό το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί, αν και από μικρό μόνο αριθμό κρατών μελών και μόνο σε δοκιμαστικό επίπεδο, αλλά τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Συνεπώς, πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλα τα 27 κράτη μέλη. Αξίζει, πράγματι, να θυμόμαστε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη, χιλιάδες και χιλιάδες παιδιά εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνος.

Θα ήθελα να επισημάνω και μια άλλη πτυχή: γενικά, οι εθνικές νομοθετικές αρχές πρέπει να δεσμευτούν ότι θα καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών θυμάτων στη διάρκεια των ερευνών καθώς και πριν και μετά από οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση στην οποία εμπλέκονται παιδιά. Αυτό θα αποτρέψει να θυματοποιούνται τα παιδιά δύο φορές, πρώτα ως θύματα της βίας, και μετά ως θύματα των μέσων ενημέρωσης ή της παραβίασης των νομικών δικαιωμάτων τους.

Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη της επείγουσας ποινικοποίησης των καταναγκαστικών γάμων, που στην πλειοψηφία τους αφορούν παιδιά.

Ολοκληρώνοντας, κύριε πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ζητήσω από όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν την πλέον πρόσφατη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Πρόκειται για τη σύμβαση του Οκτωβρίου 2007 που αποτελεί το ορόσημο που αντιπροσωπεύει την πλέον καινοτόμο και επικαιροποιημένη πράξη για την προστασία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς την κυρία Angelilli για την αξιοσημείωτη έκθεση της. Θα ήθελα επίσης να την ευχαριστήσω για τον τρόπο που συνεργάστηκε με την Επιτροπή σε ένα πολύ λεπτό, ευαίσθητο θέμα για το οποίο είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι.

Τα παιδιά είναι ευάλωτα και δικαιούνται προστασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η αρμονική ανάπτυξή τους. Η σεξουαλική κακοποίηση και οι διάφοροι τύποι εκμετάλλευσης, ιδίως η παιδική πορνογραφία, είναι να αχαρακτήριστα εγκλήματα με βαθιές και μακροχρόνιες συνέπειες για τα νεαρά θύματά τους.

Πρόκειται για ένα τρομακτικό φαινόμενο του οποίου το μέγεθος είναι άγνωστο. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ 10 και 20% των παιδιών στην Ευρώπη έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας.

Η ΕΕ έχει εξοπλιστεί με νομοθεσία επί του θέματος. Η απόφαση-πλαίσιο του 2004 καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση και τη δικαιοδοσία. Παρά τις ελλείψεις στις πληροφορίες, η Επιτροπή αποφάνθηκε, σε μια έκθεση του 2007, ότι η απόφαση-πλαίσιο είχε, σε γενικές γραμμές, εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι αρκετό.

Η ανάπτυξη του Ίντερνετ συμβάλει στην αύξηση των νέων απειλών για τα παιδιά μας. Η παιδική πορνογραφία είναι μία από αυτές, ενώ υπάρχουν και άλλες, όπως η άγρα παιδιών, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Angelilli. Ο σεξουαλικός τουρισμός σε τρίτες χώρες με σκοπό την κακοποίηση παιδιών αποτελεί μια πραγματικότητα, ενώ δεν είναι άγνωστη και η κακοποίηση που διαπράττεται από άτομα που έχουν καταδικασθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη δεν είναι ικανοποιημένα. Στο τέλος του 2007, διαπραγματεύτηκαν μια σύμβαση με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εισαγωγή ενός πολύ υψηλού προτύπου προστασίας. Στη διάρκεια του πρώτου έτους, 20 από τα 27 κράτη μέλη υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση.

Δεδομένων των παραπάνω, το Ευρωκοινοβούλιο συνεχίζει να μην είναι ικανοποιημένο, και η έκθεση της κυρίας Angelilli αποτελεί απόδειξη γι' αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί βελτιωμένη εφαρμογή και ιδίως την ουσιαστική βελτίωση του ευρωπαϊκού πλαισίου, με ένα σύνολο στοιχείων για την ενίσχυση της καταπολέμησης αυτών των εγκλημάτων.

Πρέπει να πω ότι ούτε κι εγώ είμαι ικανοποιημένος. Έχω ανακοινώσει αναθεώρηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και θα υποβάλω πρόταση προς έγκριση από τους Επιτρόπους το Μάρτιο. Θέλω να υποβάλω ένα φιλόδοξο κείμενο προς συζήτηση που δεν ασχολείται μόνο με την επιβολή της νομοθεσίας αλλά και με την προστασία των θυμάτων και την πρόληψη.

Οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση. Το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων της έκθεσης αναμένεται ότι θα βρουν τη θέση τους στη νέα απόφαση-πλαίσιο, αλλά σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, για τεχνικούς ή νομικούς λόγους, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα καταλληλότερα εργαλεία για την εφαρμογή τυχόν προτάσεων που θα μείνουν έξω από αυτή την απόφαση-πλαίσιο. Θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα πολιτικών πρωτοβουλιών, ιδίως της χρήσης διαλόγου με τρίτες χώρες, ή ακόμη και τις δυνατότητες να παρέχουμε στους εαυτούς μας χρηματοδοτικά μέσα, όπως συμβαίνει και για τα υφιστάμενα προγράμματα.

Ορίστε λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνω με ικανοποίηση την επιθυμία του Ευρωκοινοβουλίου να προχωρήσει στην έγκριση της παροχής μηχανισμών ‘ειδοποίησης απαγωγών’ σε κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να πω ότι, στην τελευταία συνάντηση των υπουργών εσωτερικών και δικαιοσύνης, υποστήριξα αποφασιστικά την άποψη ότι είναι απαραίτητο να παρέχουμε σε κάθε κράτος μέλος ένα σύστημα ‘προειδοποίησης απαγωγών’. Για να είναι πλήρως αποτελεσματικά, αυτά τα συστήματα θα πρέπει, φυσικά, να είναι αλληλοσυνδεόμενα.

Θα ήθελα, και πάλι, να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο για την αποφασιστική δέσμευσή του. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Angelilli, η οποία μας έδωσε αναμφισβήτητα μια έκθεση υψηλής ποιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η νέα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή μάς χρειάζεται επειγόντως. Τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων έχουν να υποβάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα και προτάσεις σε σχέση με την πρόταση. Είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσουμε πέρα από τα όρια του προγράμματος Daphne και να ξεκινήσουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της παιδικής πορνογραφίας. Φυσικά, αυτό αποτελεί επίσης ευθύνη των χρηστών, αλλά τα κράτη πρέπει να αναλάβουν δράση.. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι η Ευρωπόλ αποτελεί σημαντικό εργαλείο το οποίο, σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και μια ειδική μονάδα της οποίας τα μέλη θα έχουν εκπαιδευτεί σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και πορνείας. Πρέπει επίσης να επιλύσουμε το ζήτημα της ετεροδικίας υιοθετώντας μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Χρειαζόμαστε περισσότερες βασικές πληροφορίες με τη μορφή ειδικών μελετών σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των θυμάτων, διότι συχνά είναι τα ίδια τα μέλη της οικογένειας που ευθύνονται για την κακοποίηση των παιδιών και την έκθεσή τους στο Ίντερνετ. Είναι σημαντικό για μας να πραγματοποιήσουμε οριστική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση του 2006 της Ευρωπόλ για το οργανωμένο έγκλημα αναφέρεται ότι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Ίντερνετ από την άποψη της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών είναι εξαιρετικά επωφελή για το οργανωμένο έγκλημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, από αυτή την άποψη, τα παιδιά είναι η πιο ευπαθής ομάδα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το 90% περίπου των παιδιών ηλικίας από 12 έως 17 ετών συζητούν στο Ίντερνετ. Πέραν των συζητήσεών τους με συμμαθητές και το παίξιμο παιχνιδιών, χρησιμοποιούν δίκτυα ‘άγνωστων χρηστών’ μέσω χώρων συζητήσεων (chatrooms) σε δικτυακούς τόπους, τα οποία αποτελούν τέλεια σημεία επαφής για τους παιδόφιλους που χρησιμοποιούν ψευδείς ταυτότητες για να δελεάσουν ενδεχόμενα θύματα.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Ίντερνετ, που επεξεργάστηκε πάνω από 30.000 εκθέσεις το 2006, το 91% των θυμάτων ήταν κάτω από 12 ετών. Το ογδόντα τοις εκατό ήταν κορίτσια, ενώ οι δικτυακοί τόποι κακοποίησης παιδιών ανέρχονταν σε πάνω από 3.000. Επίσης, το 55% του συνόλου των δικτυακών τομέων κακοποίησης παιδιών φιλοξενούνταν στις ΗΠΑ, το 28% στη Ρωσία και μόνο το 8% στην Ευρώπη. Θα πρέπει, στο πλαίσιο της ατζέντας μιας συνάντησης ΕΕ-ΗΠΑ, να συμπεριληφθεί η συνεργασία στον τομέα της απενεργοποίησης δικτυακών τόπων που κακοποιούν παιδιά.

Είμαστε μάρτυρες ενός καλά οργανωμένου διεθνούς δικτύου παιδόφιλων και οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με την βιομηχανία του σεξ, όπως ανέφερε η κυρία Angelilli. Από την άλλη μεριά, η διεθνής συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου είναι περιορισμένη. Είναι σχεδόν απίστευτο το γεγονός ότι οκτώ ακυρώσεις λείπουν ακόμη στην περίπτωση του Προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·. τέσσερις στην περίπτωση του πρωτοκόλλου του Παλέρμο, που είναι το βασικό έγγραφο για τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Λίγο λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμη σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, είναι καιρός να στείλουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο για να αναθεωρήσει την απόφασή-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (SV), Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Barrot, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Angelilli και όλους τους άλλους για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία τους. Θα θυμάστε σίγουρα πόσο λίγα είχαν γίνει κατά την έναρξη αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, αλλά με τη στρατηγική για τα παιδιά ένα χρόνο πριν, το ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών σημείωσε σημαντική πρόοδο. Η απόφαση που πρέπει να λάβουμε εδώ αφορά το δικαίωμα των παιδιών να μην υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας.

Είμαι, φυσικά, ιδιαίτερα ευτυχής με τις τρεις προτάσεις που κατάφερα να γίνουν αποδεκτές στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και οι οποίες πιστεύω ότι θα περάσουν από τη σημερινή ψηφοφορία. Η πρώτη πρόταση είναι ότι ένα παιδί θα πρέπει να θεωρείται ως τέτοιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο τα νεαρά κορίτσια όσο και τα αγόρια από σεξουαλικά εγκλήματα, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση σε όλη την ΕΕ.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την προστασία των παιδιών από τον σεξουαλικό τουρισμό εις βάρος παιδιών από όλα τα κράτη μέλη μέσω της ποινικοποίησης των σεξουαλικών εγκλημάτων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα δεν θα μπορούν ποτέ να γίνουν σεξουαλικοί τουρίστες και να εκμεταλλεύονται τα φτωχότερα και νεαρότερα παιδιά και νέους σε άλλες χώρες, διότι κατά την επιστροφή στη χώρα τους, οπουδήποτε στην ΕΕ, θα τους περιμένει δίωξη και τιμωρία.

Η τρίτη πρόταση είναι ότι πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το Ίντερνετ και, μαζί με τις μεγάλες πιστωτικές εταιρείες, να αναπτύξουμε τα τεχνικά μέσα, με τη βοήθεια των τραπεζών και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ και τους παροχείς υπηρεσιών μηχανών αναζήτησης και, φυσικά, τη βιομηχανία ταξιδίων, ώστε να είναι δυνατό το κλείσιμο των συστημάτων πληρωμής, όταν η πληρωμή πραγματοποιείται για σεξουαλικά εγκλήματα και παραβάσεις ή για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νεαρών ατόμων. Την ίδια γνώμη συμμερίζονται παντού οι άνθρωποι που προσπαθούν να κλείσουν δικτυακούς τόπους, και αυτή είναι ότι τα παιδιά έχουν προτεραιότητα έναντι της εμπιστευτικότητας και ότι η κακοποίηση παιδιών και νεαρών ατόμων πρέπει να αναφέρεται.

Με αυτή την έκθεση μπορούμε να είμαστε πλέον ικανοποιημένοι ότι, στο Ευρωκοινοβούλιο, κάναμε το πρώτο βήμα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, και όταν θα έχουμε μια νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας, τα δικαιώματα των παιδιών θα αποτελούν επίσης νομική βάση και στόχο εντός της ΕΕ, και αυτό δεν είναι πρόωρο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της και την πρωτοβουλία της για αυτή την έκθεση. Η προστασία των παιδιών ενώ χρησιμοποιούν το Ίντερνετ και η καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας είναι δύο από τα πλέον επείγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για μένα, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι αυτή η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας παρέχει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η κακοποίηση παιδιών μέσω του Ίντερνετ μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο ως κοινή πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι το Ίντερνετ δεν υπόκειται σε εθνικά σύνορα.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τρία σημεία τα οποία, πιστεύω, ότι χρειάζονται βελτίωση. Πρώτον, πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των παιδιών και της προστασίας των δεδομένων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων και το περιεχόμενο που είναι συναφές με το σκοπό της παροχής αυτής της προστασίας στα παιδιά. Ταυτόχρονα με τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων για τους χρήστες του Ίντερνετ και τους παροχείς παιδικής πορνογραφίας, πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτές τις τρομερές δραστηριότητες και να τους συλλάβουμε. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτήν την κακοποίηση με επιτυχία μόνο χτυπώντας την στις ρίζες. Πρέπει επίσης να στοχοποιήσουμε τους ανθρώπους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, αυτές τις φρικτές εγκληματικές δραστηριότητες, σε άλλους και από τις οποίες επωφελούνται οικονομικά.

Μαζί με την ποινικοποίηση των παραβατών, όπως περιγράφεται στην έκθεση της κυρίας Angelilli, πρέπει επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν παιδιά και να τους εξηγήσουμε τους κινδύνους που ενέχονται στη χρήση του Ίντερνετ. Πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθόδων και να καθιερώσουμε την αρχή της ιδιωτικότητας στον σχεδιασμό. Επιπλέον, πρέπει να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μεμονωμένων αρχών στα κράτη μέλη. Οι αρχές προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί ενδιάμεσοι από αυτή την άποψη. Μόνο μια συνολική προσέγγιση θα είναι επιτυχής.

Ωστόσο, δεν συμμερίζομαι την ιδέα να καταστούν οι παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ προέκταση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Μια πολύ καλύτερη λύση είναι η εφαρμογή συμφωνιών που επιτρέπουν στους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ να συνεργάζονται προαιρετικά με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως ήδη συμβαίνει.

Η παιδική πορνογραφία, σε όλες τις εκδηλώσεις της, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτε λιγότερο από έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεργασία των κρατών μελών με μας καθώς και ότι όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Σε αυτή τη βάση, τα μέλη της Ομάδας Συμμαχίας των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη θα στηρίξουν την έκθεση της κυρίας Angelilli.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, αν και τα νομικά συστήματα των κρατών μελών προβλέπουν κυρώσεις κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, υπάρχει ακόμη ανάγκη να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των παιδιών μας.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, και ειδικά το Ίντερνετ, διατρέχουν τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή με εν δυνάμει δράστες σεξουαλικών αδικημάτων. Σε σχέση με τον εν λόγω υφιστάμενο κίνδυνο, τα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν να απαγορεύουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους στο Ίντερνετ που περιέχουν παιδική πορνογραφία. Αυτή πρέπει να είναι μια νομικά δεσμευτική υποχρέωση.

Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη να διεξαχθεί μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των γονέων και των εφήβων σχετικά με τους κινδύνους της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ. Ένα σημαντικό θέμα είναι και η στήριξη των θυμάτων, και των οικογενειών τους, αυτής της αξιοκατάκριτης δραστηριότητας. Συνήθως εγκαταλείπονται χωρίς βοήθεια. Αποτελεί υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά μας.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εξ ονόματός της Ομάδας Verts/ALE. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Angelilli για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε η συνάδελφός μας, κυρία Bauer, σχετικά με το ότι πρέπει τα κράτη μέλη μας να υπογράψουν και να επικυρώσουν τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που λείπουν αυτή τη στιγμή. Εάν αναζητούμε ένα κοινό πλαίσιο και μια κοινή προσέγγιση, αυτά είναι πολύ βασικά σημεία αναφοράς που βοηθούν επίσης τα κράτη μέλη να στείλουν το μήνυμα ότι ανησυχούν και αυτά για τα εν λόγω ζητήματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουν, και θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε γιατί ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και τα πρωτόκολλα.

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έκθεση διότι υιοθετεί μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα, η οποία θα επιθυμούσα να έχει ως αποτέλεσμα να προχωρήσουμε πέρα από την αντίληψη ότι το εν λόγω θέμα αφορά μόνο την ποινική δικαιοσύνη. Το θέμα αφορά, στην πραγματικότητα, τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Χρειαζόμαστε αυτά τα σαφή μέτρα για τη στήριξη των παιδιών που έχουν πέσει θύματα – είτε μέσω δικαστικών διαδικασιών, όπου προφανώς το βασικό είναι η ανεύρεση της αλήθειας αλλά όχι κατά τρόπο που να τραυματίζει τα παιδιά περισσότερο από ό,τι ήταν στην αρχή της δίκης, ή μέσω της συλλογικής εργασίας για τον εντοπισμό των παιδιών.

Ωστόσο, στην προστασία πρέπει να συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την εκμάθηση του Ίντερνετ από τα παιδιά, και πρέπει να τα βοηθήσουμε να κατανοούν μόνα τους τους κινδύνους καθώς και το τι να αναζητούν, ούτως ώστε να μπορούν και αυτά να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων.

Σκοπεύουμε να στηρίξουμε κάποιες από τις τροπολογίες σήμερα το πρωί, ιδιαίτερα σε σημεία όπου πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιες αρχές στις οποίες παρεμβαίνουμε με δικό μας κίνδυνο –, όπως το διττό αξιόποινο και η εμπιστευτικότητα σε ορισμένα επαγγέλματα – και σε ένα ή δύο άλλα σημεία όπου πιστεύουμε ότι η σύλληψη χρήζει μεγαλύτερης διασαφήνισης. Στηρίζουμε, ωστόσο, γενικά, ιδιαίτερα αυτή την έκθεση και περιμένουμε την περαιτέρω πρόοδο της.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (SV) Αυτή η έκθεση έχει τη στήριξη της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι φρικτά εγκλήματα, για την πρόληψη των οποίων απαιτείται διεθνής συνεργασία. Τα παιδιά κακοποιούνται εξαναγκαζόμενα να ποζάρουν σε σεξουαλικά σκηνικά, να φωτογραφίζονται ή να κινηματογραφούνται και να εκτίθενται στο Ίντερνετ. Αυτές τις ταινίες και τις εικόνες μπορεί να τις δει κανείς σε όλο τον κόσμο και, ως εκ τούτου, απαιτείται αυξημένη διεθνή συνεργασία για τον τερματισμό αυτών των παραβάσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δεσμοί μεταξύ του σεξουαλικού δουλεμπορίου και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι το 85% των θυμάτων του σεξουαλικού δουλεμπορίου είναι παιδιά κάτω των 18.

Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των παιδιών που αγοράζονται και πωλούνται ως προϊόντα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλος, και γνωρίζουμε ότι και ένα παιδί να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης είναι ήδη πολύ. Ο κόσμος των ενηλίκων πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της προστασίας των παιδιών μας από αυτά τα εγκλήματα, που είναι από τα χειρότερα εγκλήματα των οποίων μπορεί να την πέσει θύμα ένα παιδί.

Σε αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από τα εγκλήματα κατά των παιδιών πραγματοποιούνται εντός της οικογένειας ή εντός του οικογενειακού κύκλου των φίλων και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η κοινωνία να διασφαλίσει ότι τα παιδιά έχουν και άλλες επαφές με ενήλικους ούτως ώστε να έχουν κάποιον ο οποίος μπορεί να τα βοηθήσει.

Κάθε είδους σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι έγκλημα και πρέπει να θεωρείται ως έγκλημα σε όλα τα κράτη μέλη. Κάθε πολίτης που διαπράττει σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών πρέπει να τιμωρείται, ανεξαρτήτως του εάν το έγκλημα διαπράττεται εντός ή εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Angelilli για αυτή τη σαφή έκθεση. Είναι καταφανές ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών θα πρέπει να τερματιστεί. Η εκρηκτική αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων μέσω του Ίντερνετ απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση.

Θα πρέπει, ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί όταν πρόκειται για την θέσπιση συγκεκριμένων ποινών για αυτού του είδους την κατάχρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει τα ίδια τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της κατάχρησης των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης. Η παιδική πορνογραφία στο Ίντερνετ θα πρέπει να ρυθμιστεί στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Το Συμβούλιο θα πρέπει, σε ευθυγράμμιση με την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, να δεσμευτεί να κλείσει τα παραθυράκια που υφίστανται στο νομικό δίκτυο, ούτως ώστε η εκμετάλλευση και η μετάδοση μέσω Ίντερνετ να μην μετακινηθούν σε χώρες όπου η νομοθεσία είναι ανεπαρκής. Θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή εάν θα ήταν επίσης δυνατόν να συζητηθεί αυτό το θέμα με χώρες εκτός ΕΕ, αλλά, δυστυχώς, το Συμβούλιο απουσιάζει.

Επιπλέον, θα ήθελα να στηρίξω την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπόλ και τη Eurojust. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, στους οργανισμούς τους, στην καταπολέμηση των δικτύων παιδικής πορνογραφίας, διότι κάτι τέτοιο ενδυναμώνει, πράγματι, το πεδίο εφαρμογής ανάληψης κατάλληλης δράσης εκτός της ΕΕ.

Εφόσον συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, προτείνω να συζητήσουμε επίσης την εκμετάλλευση των ενηλίκων. Οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της πορνείας στο πλαίσιο εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, όπως τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και οι Ολυμπιακοί αγώνες, αξίζουν περισσότερης στήριξης στο Ευρωκοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι οργανώσεις παιδόφιλων είναι απειλή για τους πολίτες και, ως τέτοια, θα πρέπει να τις μεταχειριζόμαστε όπως η μαφία για τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με ειδικούς, αυστηρούς νόμους.

Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι χιλιάδες ανθρώπων έχουν κατηγορηθεί για αδικήματα παιδικής πορνογραφίας και δεν έχουν περάσει ούτε μια μέρα στη φυλακή. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στην εισηγήτρια, κυρία Angelilli, την ποιότητα της εργασίας της οποίας έχουν όλοι θαυμάσει, ότι, στην πόλη της πέρυσι, υπήρχε μια υπόθεση γνωστή ως ‘Lotus flower’ (Άνθος του Λωτού), στην οποία εμπλέκονταν 200 παιδιά Ρομ. Όταν η υπόθεση έκλεισε, αυτά τα παιδιά Ρομ κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν· κανείς δεν γνωρίζει εάν στην πραγματικότητα επέστρεψαν στους ίδιους καταυλισμούς όπου πραγματοποιήθηκε η κακοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επαγρυπνούν, πρέπει να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία, και αυτό το αίσχος, αυτή η φρικτή απειλή για την κοινωνία, πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικούς και ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE-DE). - (HU) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωκοινοβούλιο συζητά σήμερα ένα θέμα που δικαίως εξοργίζει κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Καταδικάζουμε το φαινόμενο και, στη συνέχεια, πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο κακό μπορεί να συμβεί μόνο στα παιδιά των άλλων. Ωστόσο, όλα τα παιδιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας πολλαπλασιάζονται. Πρέπει, συνεπώς, να αγωνιστούμε να αποτρέψουμε τέτοιες πράξεις χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων που θεσπίζονται στα εθνικά νομικά συστήματα, καθώς και ότι αυτός ο αγώνας αντικατοπτρίζεται στην καθημερινή πράξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξαλείψουν ολοκληρωτικά τη ζήτηση.

Πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαρκή πρόκληση που αποτελεί, από αυτή την άποψη, η χρήση νέων επιγραμμικών τεχνολογιών – δικτυακών καμερών, κινητών τηλεφώνων και, ιδίως, η χρήση του Ίντερνετ –. Ένας τρόπος για να το πράξουμε, πέραν της ευαισθητοποίησης των οικογενειών και των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους, είναι η χρήση τεχνολογιών που απαγορεύουν την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά είναι σοβαρά εγκλήματα, και ότι προκειμένου να τα εντοπίσουμε είναι απαραίτητο να καταργήσουμε κάθε εμπόδιο στην ομαλή ανταλλαγή των αρχείων των αρχών επιβολής του νόμου μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κεντρικοποιημένων βάσεων δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με παραβάτες.

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και απολύτως απαραίτητο να κυρωθούν τα υφιστάμενα διεθνή έγγραφα από τα κράτη μέλη και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το περιεχόμενό τους. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε η ασφάλεια των παιδιών να καταστεί κεντρικό ζήτημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εξαιρετική έκθεση της κυρίας Angelilli συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουμε με την ψήφο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (PSE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια πραγματικότητα την οποία υφίστανται αγόρια και κορίτσια σε όλο τον κόσμο, δεδομένου ότι υπάρχει προσφορά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ιδίως στις φτωχές χώρες, και ζήτηση για πορνογραφία στο Ίντερνετ και σεξουαλικό τουρισμό από την πλευρά των πλούσιων χωρών.

Με αυτή τη σύσταση, τασσόμαστε υπέρ της λήψης πραγματικών μέτρων: ζητούμε ευρωπαϊκή εναρμόνιση των διαφορών στην ηλικία συναίνεσης· αυστηρότερες ποινές για τη σεξουαλική κακοποίηση· και ενισχυμένα και αυξημένα εθνικά προγράμματα και συστήματα παρέμβασης. Για την επίτευξη των παραπάνω, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα κράτη μέλη ούτως ώστε – όπως έπραξε η Ισπανία, πέραν της μεταφοράς της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου επί αυτού του θέματος, – να μπορούμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε σχέδια δράσης στα οποία συμμετέχουν οι ομάδες συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων δημόσιας ευαισθητοποίησης και κοινωνικής κινητοποίησης, χωρίς να παραμελούμε την εργασία για τη διεθνή συνεργασία.

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω και τη δική μου φωνή στις εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρία Angelilli, κυρίες και κύριοι, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών έχει δημιουργήσει ένα νέο δίαυλο όπου οι εγκληματίες μπορούν να διαπράττουν ή να παρουσιάζουν τα εγκλήματά τους. Τα εγκλήματα που αποτελούν το αντικείμενο της έκθεσης έχουν συζητηθεί σε διάφορα παγκόσμια και ευρωπαϊκά φόρα.

Το 2003, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισε ένα δεσμευτικό ψήφισμα-πλαίσιο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών κα τον αγώνα κατά της παιδικής πορνογραφίας, και τα περιεχόμενα αυτού του ψηφίσματος έχουν σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί σήμερα στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Ωστόσο, σε σχέση με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών, το ψήφισμα αυτό πρέπει να επικαιροποιηθεί και, φυσικά, δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε. Εκφράζω τη χαρά μου για το ότι η Επιτροπή θα έχει σύντομα ολοκληρώσει ένα νέο επικαιροποιημένο ψήφισμα-πλαίσιο.

Πολλά κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν την έννοια της ‘παιδικής πορνογραφίας’ και να χαρακτηρίσουν την σεξουαλική άγρα παιδιών μέσω του Ίντερνετ έγκλημα. Οι παρενοχλούντες που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ είναι δύσκολο να συλληφθούν, αλλά όχι αδύνατον. Ταυτόχρονα, αρκετοί εθνικοί νόμοι περιορίζουν τον έλεγχο του Ίντερνετ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση εγκλημάτων δεύτερου βαθμού, ενώ η προστασία των δεδομένων αποτελεί συχνά εμπόδιο.

Στη χώρα μου, υπήρξαν περιπτώσεις, ακόμη και πρόσφατα, ανηλίκου που αυτοκτόνησε λόγω των δραστηριοτήτων ενός παρενοχλούντα στο Ίντερνετ. Παρόμοιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν και σε άλλα κράτη μέλη. Πρέπει να μπορέσουν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πριν γίνουν θύματα. Πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή για την παιδοφιλία και την παιδική πορνογραφία στην ΕΕ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών αποτελεί ένα φοβερό πρόβλημα. Αποτελεί ντροπή του σημερινού κόσμου και σοβαρή ένδειξη της παρακμής μας.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί οξεία επιδείνωση του φαινομένου, λόγω της ιλιγγιώδους διάδοσης του Ίντερνετ και των νέων και προηγμένων τεχνολογιών στις οποίες εκτίθενται τα παιδιά και στις οποίες έχουν πρόσβαση, χωρίς κανένα όριο, κανόνες, ελέγχους ή κυρώσεις. Όλα αυτά είναι πλέον επειγόντως απαραίτητα και πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται κατά τρόπο όλο και περισσότερο επαρκή και παραδειγματικό.

Η εξαιρετική έκθεση της κυρίας Angelilli, για την οποία την συγχαίρω θερμά, και οι ειδικές συστάσεις που θα υποβάλει το Ευρωκοινοβούλιο προς την Επιτροπή, υποδεικνύουν και προτείνουν μέτρα που μπορούν πραγματικά να μετριάσουν τη διάδοση της παιδικής πορνογραφίας, της ηλεκτρονικής παρενόχλησης παιδιών, του σεξουαλικού τουρισμού και κάθε μορφής κακοποίησης των παιδιών.

Πρόσφατα ανησυχητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών, υποδεικνύουν ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και ότι, μαζί με την εμπορία ανθρώπων, καθίσταται μια από τις βασικές πηγές κέρδους και ένα από τα ταχύτερα αυξανόμενα εγκλήματα σε διεθνές επίπεδο, με ετήσιο τζίρο κατά προσέγγιση 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπων είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας, 1 εκατομμύριο εκ των οποίων σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ ένα ποσοστό μεταξύ 45% και 50% είναι παιδιά.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση για σύσταση του Ευρωκοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας γενικά οφείλεται στη σαφή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών.

Είναι βέβαιο ότι οι μορφές ηλεκτρονικής παρενόχλησης παιδιών έχουν αυξηθεί, αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να αποδοκιμάσω και την εκμετάλλευση εικόνων γυναικών. Στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, αναπαράγεται μια συχνά αποκρουστική εικόνα της γυναικείας ιδιότητας, καθώς ο εμπορικός στόχος επιδιώκεται όχι μόνο με χυδαιότητα αλλά και με πραγματική περιφρόνηση για την αξιοπρέπεια των γυναικών, για να μην αναφερθώ στη χρήση της παρασυνειδησιακής διαφήμισης και στα τηλεοπτικά προγράμματα –, κυρίως στη χώρα μου, πρέπει να πω.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η απόφαση-πλαίσιο 2004/68 του Συμβουλίου πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των παιδιών και να καταπολεμηθεί καλύτερα η σεξουαλική εκμετάλλευση γενικά. Η κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το ίδιο σημαντική, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί: πρέπει επίσης να ποινικοποιήσουμε την ηλεκτρονική παρενόχληση παιδιών και να πιέσουμε προς την κατεύθυνση διασυνοριακής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Κατά τη γνώμη μου, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεώνονται να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ποινικά μητρώα που σχετίζονται με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση – και πιστεύω ότι το σύστημα ECRIS αποτελεί οπωσδήποτε μία πρόοδο σε αυτό το μέτωπο – προκειμένου να αποτρέψουμε αυτούς που έχουν διαπράξει ορισμένα εγκλήματα να έρχονται σε επαφή με παιδιά, και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουμε την προστασία των θυμάτων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ερευνών, αλλά και μετά την ολοκλήρωση των δικών.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι στις μορφές παιδικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται, δυστυχώς, και άλλα αδικήματα εκτός της σεξουαλικής κακοποίησης, και θα ήθελα να δω μεγαλύτερη δέσμευση από τα θεσμικά όργανα μας σε αυτούς τους άλλους τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Μανόλης Μαυρομάτης (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατ' αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Angelilli για την εξαιρετική δουλειά της πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που αφορά όλους μας. Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να σοκάρει τις κοινωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η παιδική πορνογραφία στο Ίντερνετ αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα εφόσον υπολογίζεται ότι στο διάστημα 1997-2007 ο αριθμός των ιστοσελίδων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έχει αυξηθεί κατά χίλια τοις εκατό. Η ενισχυμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό των ιστοσελίδων που φιλοξενούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να προαχθεί η συνεργασία με τις εταιρείες πιστωτικών καρτών για την καταπολέμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ μέσω της χρησιμοποίησης των συστημάτων τους για πληρωμές σε εμπορικές ιστοσελίδες που πωλούν φωτογραφίες παιδιών.

Επιπλέον, το νέο κοινοτικό πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Ίντερνετ θα βοηθήσει στην προώθηση ενός ασφαλέστερου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει υπογραφεί από 20 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την πρώτη διεθνή νομική πράξη που χαρακτηρίζει τις διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ως ποινικό αδίκημα. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, θα πρέπει, κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν κάθε είδους εξαναγκασμού παιδιών για συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα ποινικά μητρώα παιδόφιλων και να απαγορεύεται η πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας ή σε εθελοντικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με ανηλίκους.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Lévai (PSE). - (HU) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο, 40 περίπου εκατομμύρια παιδιά κάτω των 12 είναι θύματα κάποιας μορφής βίαιης πράξης. Δεδομένων των νέων τεχνολογιών και, ειδικότερα, της διαρκούς ανάπτυξης του Ίντερνετ και των νέων ηλεκτρονικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι παιδόφιλοι, είναι απόλυτη ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο της προστασίας των παιδιών. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 74% των ανήλικων παιδιών χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σε καθημερινή βάση, και, ως εκ τούτου, πολλά από αυτά εκτίθενται σε στοιχεία βίας ή πορνογραφίας.

Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας, θα ήθελα να προτείνω την εισαγωγή των αποκαλούμενων δωρεάν οικογενειακών πακέτων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Αυτά τα πακέτα χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως από ορισμένους ευρωπαίους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ, και πιστεύω ότι και άλλοι μπορούν να συνεργαστούν σε αυτή την προσπάθεια. Τα εν λόγω πακέτα αφορούν τέσσερα βασικά θέματα ασφάλειας – ασφάλεια και επικοινωνία, ψυχαγωγία, μεταφόρτωση, εικονική βία, και παρέχουν, με έναν ευχάριστο τρόπο, στις οικογένειες βοήθεια για την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ. Προτείνω, επιπλέον, αυτά τα πακέτα να περιλαμβάνουν ένα δωρεάν, φιλικό προς τα παιδιά πρόγραμμα πλοήγησης στο Ίντερνετ που θα μπορούσε να λειτουργεί ως δικτυακό φίλτρο, ούτως ώστε τα παιδιά να παραμένουν μακριά από ανεπιθύμητο περιεχόμενο στον παγκόσμιο ιστό. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή, όχι μόνο στο Ίντερνετ, αλλά και στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο κάθε άτομο του οποίου η εργασία περιλαμβάνει τακτική επαφή με παιδιά να είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) . – (RO) Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία αποτελούν πολύ σοβαρά εγκλήματα. Αν και η νομοθεσία σε πολλές χώρες της ΕΕ είναι επαρκώς αυστηρή, υπάρχουν ακόμη πολλά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των παιδιών. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση-πλαίσιο προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

Παράνομο υλικό που περιλαμβάνει κακοποίηση παιδιών θα πρέπει να αφαιρείται από το Ίντερνετ στην πηγή του ενώ οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να κλείνουν από τους παροχείς. Πράγματι, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες που συζητούμε αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, προσφέρει μια καλή ευκαιρία για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με παιδιά. Στην πραγματικότητα, τα ειδικά ορφανοτροφεία θα πρέπει να επιτηρούνται πολύ στενότερα από τις τοπικές αρχές.

Τέλος, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη για τις εκστρατείες που στοχεύουν στους γονείς και στα παιδιά.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάρει σοβαρά το ζήτημα της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι, μέχρι τώρα, πολλές αριστερές ομάδες στην Ευρώπη αγωνίζονταν ανοιχτά για την μεγαλύτερη δυνατή σεξουαλική ελευθερία, χωρίς να δίνουν προσοχή στις συνέπειες αυτής της δράσης σε σχέση με τα παιδιά. Υπήρξαν ακόμη και προσπάθειες σχηματισμού πολιτικών κομμάτων παιδόφιλων. Αυτό πρέπει να γεμίζει με φρίκη κάθε αξιοπρεπή πολίτη της ΕΕ. Το μέγεθος αυτού του φαινομένου είναι τεράστιο, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς κοιτώντας απλώς τις καθημερινές εφημερίδες.

Με ευκαιρία αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών μεταναστών από χώρες εκτός της Ευρώπης. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται στις πατρίδες τους είναι ένα θέμα, αλλά όταν ζουν στις χώρες της ΕE πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία ή να εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Δεν μπορούν να υπάρχουν κάποιοι νόμοι που ισχύουν για τους παραδοσιακούς λαούς της Ευρώπης και άλλοι νόμοι για τους μετανάστες. Αυτό αφορά κάθε πτυχή της ζωής.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται αναμφισβήτητα για σημαντικό θέμα που απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία όλων των κρατών μελών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία έχει εξασθενήσει από πολλές απόψεις. Οι λόγοι γι' αυτό ποικίλλουν από την αύξηση των διαλυμένων οικογενειών και τον αυξανόμενο αριθμό παιδιών που μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, έως τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών και τη διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον τάσσομαι έντονα υπέρ της έκθεσης.

Πιστεύω ότι η ειλικρινής σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετίζεται με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αλλά θα πρέπει να απευθύνεται και στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας. Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν κατάλληλα όλοι σχετικά με αυτού του είδους τα εγκλήματα, αναγνωρίζοντας καταρχήν την ύπαρξή τους, ούτως ώστε να μπορούν να εντοπίζουν ενδεχόμενους παραβάτες και να αποτρέπουν την κακοποίηση.

Θα ήθελε να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων εις βάρος παιδιών παρουσιάζουν υψηλό βαθμό υποτροπής. Σε κάποιο βαθμό, ισχύει εδώ η παροιμία των φίλων μας των Γερμανών, μια φορά ίσον καμιά φορά. Ωστόσο, εάν κάποιος διαπράξει ένα τέτοιο αδίκημα δύο ή περισσότερες φορές, τότε θα πρέπει να μπορούμε να τον αποτρέψουμε από τη διάπραξη και άλλων εγκλημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θεραπευτικά και ποικίλα προληπτικά μέτρα, όπως η απαγόρευση εργασίας με παιδιά και εφήβους. Δεδομένου ότι μπορεί να μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ της επανειλημμένης διάπραξης αδικημάτων, θα πρέπει να τηρούνται μακροπρόθεσμα αρχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την τάση διάπραξης τέτοιων εγκλημάτων. Θα πρότεινα επίσης την υποχρεωτική εξέταση των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ως εκπαιδευτικοί, προπονητές και επόπτες νεαρών ατόμων για την ύπαρξη τυχόν σεξουαλικών αδικημάτων κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με την πείρα μου, οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων εις βάρος παιδιών προσπαθούν να παρακάμπτουν την απαγόρευση εργασίας με παιδιά χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψευδών ταυτοτήτων, προκειμένου να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στους στόχους τους. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην ΕΕ τους παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες να το πράξουν.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Roberta Angelilli για αυτή την εξαιρετική έκθεση.

Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα έγκλημα που στρέφεται κατά του πλέον ευάλωτου τμήματος της κοινωνίας μας και, ως εκ τούτου, είμαι σοκαρισμένος από το γεγονός ότι επτά από τα κράτη μέλη μας στην ΕΕ δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης· επίσης, οκτώ από αυτά τα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει το Προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

Το γεγονός είναι ότι τώρα το Ίντερνετ παρέχει νέες διαδρομές για τα εγκλήματα, και, ως εκ τούτου, έχουμε ηθική υποχρέωση να παροτρύνουμε να καταστούν ποινικά αδικήματα οι πράξεις χρήσης του Ίντερνετ για σκοπούς παιδικής πορνογραφίας και παρενόχλησης παιδιών. Δεν αρκεί τα κράτη να επικαλούνται τη δυσκολία εφαρμογής αυτού του μέτρου. Πρέπει να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να μπορέσουμε να το πράξουμε. Θα πρέπει, πράγματι, σε όλα τα κράτη μέλη να είναι εφικτή η παράδοση στα δικαστήρια κάθε πολίτη ή ατόμου που ζει στην ΕΕ και διαπράττει έγκλημα εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). - Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ την κυρία Angelilli για την πολύ καλή έκθεση της Νομίζω ότι όλοι θα στηρίξουμε μια τέτοια έκθεση.

Όπως ειπώθηκε, πρόκειται για έγκλημα, και οποιοσδήποτε επιτίθεται ή με οιονδήποτε τρόπο βλάπτει τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στο Ίντερνετ. Το Ίντερνετ είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο, πηγή πληροφοριών για όλους μας και ένα μέσο που θα αποτελέσει μέρος της ζωής μας στο μέλλον. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που λυμαίνονται τα παιδιά και θα χρησιμοποιήσουν το Ίντερνετ όπως μπορούν για να βλάψουν τα παιδιά.

Περίπου 8 στα 10 παιδιά στην ΕΕ χρησιμοποιούν το Ίντερνετ και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των περισσότερο ευάλωτων παιδιών από την παρενόχληση και τον εκφοβισμό. Πρέπει να προάγουμε τη δημόσια ευαισθητοποίηση και την ηλεκτρονική ασφάλεια, ιδίως μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ των γονέων ούτως ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί στο Ίντερνετ.

Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων επαφής για το κοινό ούτως ώστε να αναφέρεται η ύπαρξη παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό οι γονείς και τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια όταν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ και να έχουν ένα σημείο επαφής για την αναφορά τυχόν αδικημάτων. Για να καταστήσουμε υπόλογους όσους είναι υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική παρενόχληση και την πορνογραφία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στις πραγματικές διαστάσεις. Πρόκειται για έγκλημα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι: η απόφαση-πλαίσιο του 2003 στοχεύει στον περιορισμό του νομοθετικού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Γι' αυτό το σκοπό, η απόφαση υιοθετούσε ένα κοινό πλαίσιο διατάξεων για τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, της ποινικοποίησης, των ισχυουσών κυρώσεων και της προστασίας και της παροχής βοήθειας στα θύματα. Θεωρώ ότι είναι λυπηρό ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή αυτής της απόφασης-πλαίσιο, παρά το ότι έχει πλέον παρέλθει η προθεσμία για να το πράξουν.

Είναι ουσιαστικής σημασίας όλα τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, και όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που διαπράττουν σεξουαλικό έγκλημα εις βάρος παιδιών σε οποιαδήποτε χώρα εντός και εκτός της ΕΕ να υπόκεινται σε ομοιόμορφη ετερόδικη ποινική νομοθεσία που θα ισχύει σε όλη την Ένωση. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων δεν μπορούν να διαφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου. Στηρίζω επίσης την αναθεώρηση της απόφασης-πλαίσιο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό της σύμβασης του 2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη σύμβαση.

Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί αυτή η απόφαση-πλαίσιο, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών. Τα παιδιά κάνουν ακόμη μεγαλύτερη χρήση του Ίντερνετ που οποίο έχει καταστεί ένα από τα προτιμώμενα εργαλεία των εν δυνάμει και των υφιστάμενων παραβατών, ιδίως μέσω της παρενόχλησης και της δόλιας προσέγγισης παιδιών για αθέμιτους σκοπούς στις οποίες έχει ήδη αναφερθεί η κυρία Angelilli. Δράττομαι της ευκαιρίας για να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία της και για την έκθεση που μας υπέβαλε.

Γνωρίζω την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία αυτού του αγώνα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών με ενότητα δράσης και κοινή προσπάθεια. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, μέσω της προώθησης εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της παιδικής πορνογραφίας, ειδικά στο Ίντερνετ και, ειδικότερα, σχετικά με τον κίνδυνο σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονικούς χώρους συζητήσεων (chat rooms) και φόρουμ.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ήταν ο ποιητής Zbigniew Herbert που είπε, «Πρέπει να μάθουμε να λέμε «όχι» (...), το «όχι» είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του λόγου. Είναι η διαφωνία με το κακό.» Σήμερα πρέπει να πούμε ‘όχι’ στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, «όχι» στην κακοποίηση και στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, ‘όχι’ στην εξαχρείωση και στην πορνογραφία στο Ίντερνετ και «όχι» στον σεξουαλικό τουρισμό.

Ως εκ τούτου, ευχαριστώ την κυρία Angelilli για την έκθεση της. Έχω θίξει και ο ίδιος πολλές φορές αυτό το θέμα. Σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ των γονέων και των ατόμων που τα φροντίζουν. Ο ταχύς εντοπισμός των εγκλημάτων και η αυστηρή εφαρμογή των ποινών είναι επιβεβλημένα. Απαραίτητη είναι η συνεργασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, διότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν οργανώσεις που αμφισβητούν την ποινικοποίηση της σεξουαλικής επαφής με παιδιά. Υπάρχουν, πράγματι, ακόμη και παραπειστικές ιδέες περί της αποκαλούμενης ‘καλής παιδοφιλίας’. Δεν θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι στον υποβιβασμό των παιδιών μας, η στον πόνο και τον εξευτελισμό τους. Αυτό αποτελεί μια μομφή για την εποχή μας.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - (EL) Κύριε Αντιπρόεδρε, η σημερινή σύσταση, την οποία παρουσίασε τόσο τέλεια η κ. Angelilli και υποστήριξαν οι συνάδελφοί μου, απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο Συμβούλιο. Όμως, επειδή είπατε ότι τον Μάρτιο θα προτείνετε μια δική σας πρόταση, θα ήθελα να ζητήσω η πρόταση αυτή να συνδυάζει πολλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο προς μια κατεύθυνση: θα πρέπει στην πρόταση αυτή να προβλέπονται ποινικοποίηση, αυστηρά μέτρα και συνεργασία με την Ευρωπόλ, στη σύμβαση της οποίας αναφέρεται για πρώτη αφορά η εμπορία ανθρώπων. Ας μην ξεχνούμε ότι εκτός από την απειλή, τη βία, τον δόλο, την κατάχρηση της σχέσης εξάρτησης, κυρίως στις σχέσεις συγγένειας, έχουμε και εκμετάλλευση που προέρχεται από την ηθελημένη προβολή κυρίως ατόμων που βρίσκονται σε τέτοια ηλικία ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν. Αναφέρομαι στο φαινόμενο της εμπορίας των έκθετων βρεφών που είδαμε να εμφανίζεται στο Ίντερνετ. Και, όταν λέω Διαδίκτυο, δεν εννοώ μόνο το σταθερό 'Ίντερνετ' και τις διαδικτυακές συζητήσεις που έχουν τα παιδιά από το δωμάτιό τους, αλλά και τα πολλά άλλα μέσα, ακόμη και κινητά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλέψουμε όλες τις παραμέτρους.

Όταν μιλούμε για ποινικό αδίκημα πρέπει να σκεφτούμε και την κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα και στις φυλακές. Όταν κάνουμε αποσυμφόρηση στα ιδρύματα αυτά έχουμε αυξημένο κίνδυνο παρουσίασης τέτοιων φαινομένων. Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των θυμάτων, πρέπει να προστατέψουμε τα θύματα και τις οικογένειές τους δεδομένου ότι η βία των καταχραστών απλώνεται και τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι ισχυρότερα από τα μέσα άμυνας που διαθέτουν τα θύματα γιατί είναι κυρίως οικονομικά. Ελπίζω λοιπόν ότι η καινούργια σας πρόταση θα χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και από μέσα υψηλών προδιαγραφών.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κυρίας Angelilli θα βοηθήσει όλους τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τους παιδόφιλους που λυμαίνονται το Ίντερνετ. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οποιοδήποτε βοήθημα έχουμε με τη μορφή φίλτρων και παρόχων υπηρεσιών παρακολούθησης στο Ίντερνετ δεν μας απαλλάσσει, ως γονείς, από την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε και να προειδοποιούμε τα παιδιά μας.

Ζω σε ένα μικρό χωριό όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει γύρω τους. Η παρουσία ενός ξένου τραβάει το ενδιαφέρον. Σε ένα μικρό χωριό στη νότια Πολωνία θα ήταν δύσκολο για κάποιον να έρθει σε επαφή με παιδιά, χωρίς να τον παρατηρήσουν, αλλά τολμώ να πω ότι ακριβώς σε τέτοια φιλειρηνικά και ασφαλή μέρη σε όλη την Ευρώπη, όταν οι γονείς διαβάζουν ήσυχα την εφημερίδα ή παρακολουθούν τηλεόραση, κάποιος ανεπιθύμητος άγνωστος βρίσκεται στο δωμάτιο των παιδιών τους και έρχεται σε επαφή μαζί τους μέσω του Ίντερνετ. Είμαστε, ως γονείς, αβοήθητοι; Όχι, δεν είμαστε αβοήθητοι. Ίσως τα παιδιά μας είναι ικανότερα στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ίσως είναι δύσκολο να τα απομακρύνουμε από τους υπολογιστές τους.

Αγαπητοί γονείς, κάντε κάτι σήμερα για να προστατεύσετε τα παιδιά σας. Θυμίστε τους κάτι που εμείς είχαμε διδαχθεί, δηλαδή: ‘μην μιλάτε σε αγνώστους’. το μήνυμα είναι τόσο απλό. Σήμερα, αυτοί οι άγνωστοι δεν καραδοκούν έξω από το σχολείο με μια σακούλα γλυκά, μπαίνουν στους χώρους συζήτησης (chatrooms) στο Ίντερνετ και αναζητούν εκεί τα θύματά τους. Είναι πιο επικίνδυνοι, διότι δεν μπορούμε να τους δούμε να γλιστρούν από το ένα παιδικό υπνοδωμάτιο στο άλλο. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας να μην μιλούν σε αγνώστους και να τους κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα και στο Ίντερνετ.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική συμφωνία σε αυτό το ζήτημα είναι τόσο μεγάλη που είναι παράδοξο το πόσο λίγα συμβαίνουν στα κράτη μέλη.

Η επικέντρωση της προσοχής μας στο Ίντερνετ είναι προφανώς πολύ σημαντική, αλλά υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα νέο πρόβλημα, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα πολύ παλαιό και καλά κρυμμένο πρόβλημα. Συνέβαινε όχι μόνο έξω από τα σχολεία με σακούλες με γλυκά, αλλά συνέβαινε και στα σπίτια, σε όλα τα κράτη μέλη μας, στις εκκλησίες και στα νοσοκομεία.

Ίσως το Ίντερνετ ρίξει κάποιο φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας με την οποία ακόμη παλεύουμε, και παλεύουμε πολύ ανεπαρκώς. Είναι ιδιαιτέρως επείγον τα κράτη μέλη να πάρουν στα σοβαρά τα πολλά καλά λόγια τους για την προστασία των παιδιών, όπως ακριβώς και εμείς, στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε μιλήσει πολύ για το πόσο αγαπούμε και προστατεύουμε τα παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα, οι ενέργειές μας είναι πολύ πιο αδύναμες από τις μεγάλες λέξεις μας.

Ανέφερα ότι μερικές φορές το σπίτι είναι το πιο επικίνδυνο μέρος για τα παιδιά. Πρόσφατα στην Ιρλανδία είχαμε μια υπόθεση που ανέδειξε αυτό το γεγονός. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι όσοι πιστεύουν ότι οι μικρές πόλεις, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι ασφαλή μέρη για παιδιά, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Στις μικρές πόλεις, οι άνθρωποι πολύ συχνά κλείνουν τα μάτια τους διότι δεν θέλουν να μιλήσουν για ‘ευαίσθητες πληροφορίες’ που γνωρίζουν, και ίσως φοβούνται να ενημερώσουν τις αρχές.

Πρόκειται για κάτι που πρέπει όλοι να εξετάσουμε και να είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε, διότι η σιωπή προκαλεί την αύξηση της κακοποίησης, και προκαλεί τρομακτικές βλάβες στα παιδιά που εμπλέκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Καλώ την ιρλανδική κυβέρνηση να καταθέσει νομοσχέδιο για ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε και το σύνταγμα μας, το οποίο θέτει την οικογένεια πριν από τα δικαιώματα του παιδιού. Τα δύο αυτά ζητήματα δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση: και τα δύο αξίζουν της προστασίας του συντάγματος μας.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση και, σε ευθυγράμμιση με την συνοδευτική πρόταση ψηφίσματος, ενθαρρύνω όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Παροτρύνω επίσης όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν το Προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το πρώτο διεθνές νομικό μέσο για την κατηγοριοποίηση των διαφόρων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών ως ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράττεται με τη χρήση βίας, καταναγκασμού ή απειλών, ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Ωστόσο, επτά κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη σύμβαση, ενώ οκτώ κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Προαιρετικό πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ίντερνετ χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από εν δυνάμει και υφιστάμενους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ιδίως μέσω της παρενόχλησης και της παιδικής πορνογραφίας.

Παρότι δέχομαι ότι το ιρλανδικό ποινικό δίκαιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση είναι αρκετά περιεκτικό, θα παρότρυνα, εν τούτοις, την ιρλανδική κυβέρνηση να καταθέσει επικαιροποιημένη νομοθεσία, το συντομότερο δυνατό, για την αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού των νέων τρόπων με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Η έκθεση της κυρίας Angelilli είναι πολύ επίκαιρη και σημαντική. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι κίνδυνοι για τα παιδιά τους εφήβους αυξάνονται συνεχώς.

Η εκμετάλλευση των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δεινά. Η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου απαιτεί σε μεγάλο βαθμό κοινή προσπάθεια και ενοποίηση των μέτρων, των μεθόδων και των πόρων. Τα δικαστικά και ποινικά μέτρα είναι πολύ σημαντικά, όπως η ποινικοποίηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ιδίως η νομοθεσία σχετικά με την τεχνολογία του Ίντερνετ που χρησιμοποιείται εις βάρος των παιδιών.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αγνοηθεί το γεγονός ότι η πρόληψη αυτού του φαινομένου αποτελεί μέρος της καταπολέμησης του: η εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να αποφύγουν την επαφή με αυτό το φαινόμενο και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό· ο περιορισμός κάθε είδους διαφήμισης που προκαλεί ανοικτή και επιθετική σεξουαλικότητα· η μεγαλύτερη μέριμνα για παιδιά που βρίσκονται σε διάφορα ιδρύματα και τα οποία γίνονται συχνά θύματα σεξουαλικής βίας· η ενοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη της εμπορίας παιδιών – μια από τις βασικές αιτίες της εμπορίας είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση· και η δημιουργία δικτύων μη κυβερνητικών και κυβερνητικών δομών ως αντίμετρο.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, είναι πραγματικά αδιανόητο και επαίσχυντο το γεγονός ότι, στον 21ο αιώνα και σε ό,τι αφορά τα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών, το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών εντός ενός κράτους – αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών – δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Συγχαίρω τον Επίτροπο και την εισηγήτρια για τις τόσο σαφείς ομιλίες τους και για το ότι τόνισαν την ανάγκη πραγματικής βελτίωσης.

Επίσης, τους ζητώ να ονομάσουν δημόσια τα κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία είναι ανεπαρκής από αυτήν την άποψη. Ένα μέτρο το οποίο προτείνω ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού – ή, ακόμη καλύτερα, διεθνούς – δημόσιου καταλόγου των δραστών που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών. Προτείνω αυτός ο κατάλογος να είναι μόνιμος, χωρίς δυνατότητα διαγραφής του ονόματος κανενός, εκτός εάν υπάρχει δικαστική απόφαση που ανατρέπει την αρχική καταδίκη. Ένα σεξουαλικό αδίκημα εις βάρος παιδιών προκαλεί μόνιμη βλάβη στο θύμα και θα πρέπει να έχει επίσης ως αποτέλεσμα το ομώνυμο στιγματισμό του δράστη. Αυτό θα είναι ένα πρόσθετο μέτρο τιμωρίας, αλλά θα λειτουργήσει και προληπτικά.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, 20 κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι το πρώτο διεθνές νομικό έγγραφο που ταξινομεί την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ως έγκλημα.

Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας καθώς και οι νέες μέθοδοι επικοινωνιών, και ιδίως το Ίντερνετ και η κινητή τηλεφωνία, έχουν επίσης αποκαλύψει ένα νέο τρόπο δελεασμού των παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και έναν νέο τρόπο διανομής της παιδικής πορνογραφίας. Η θέσπιση ποινών για αυτού του είδους τη δραστηριότητα στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου όλων των κρατών μελών είναι απολύτως απαραίτητη. Ωστόσο, η θέσπιση ποινικής ευθύνης για αυτού του είδους τις πράξεις δεν επαρκεί. Επιβάλλεται επίσης η δημιουργία συστημάτων που θα αποτρέπουν τη διαμόρφωση συνθηκών στις οποίες μπορεί να ενυπάρχει ο κίνδυνος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενός παιδιού, όπως η εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών και ο εντοπισμός οργανώσεων παιδόφιλων που δραστηριοποιούνται στο Ίντερνετ.

Ευχαριστώ την κυρία Angelilli για την πολύ σημαντική και καλά προετοιμασμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Συμφωνώ με αυτό το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Η προστασία των παιδιών πρέπει να αποτελεί πάντα ζήτημα προτεραιότητας σε όλες τις χώρες της ΕΕ δεδομένου ότι τα παιδιά είναι η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας θα συνέβαλε σημαντικά στην αποτροπή των εγκλημάτων αυτού του είδους και θα βοηθούσε στην αποτελεσματικότερη ποινική δίωξη των δραστών σε όλα τα κράτη μέλη. Επακολούθως, η εναρμονισμένη νομοθεσία μπορεί να αποτρέψει τον σεξουαλικό τουρισμό εις βάρος παιδιών, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει στην ΕΕ λόγω των διαφορετικών νομοθεσιών.

Απαραίτητη είναι επίσης η προστασία των παιδιών σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στο Ίντερνετ, όπου εκτίθενται σε κάθε μορφής περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κακοποίησης από παιδόφιλους, και στην παρενόχληση. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και η παιδική πορνογραφία αντιβαίνουν στον παγκόσμιο κώδικα των δικαιωμάτων των παιδιών των Ηνωμένων Εθνών και, ταυτόχρονα, αντιβαίνουν στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (PSE) . – (RO) Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι πολύ σοβαρά εγκλήματα που σημειώνουν αύξηση, αλλά τα οποία μπορούν να καταπολεμηθούν μέσω της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Ως μητέρα και η ίδια και βουλευτής από μια χώρα που είναι από τις κύριες τοποθεσίες φιλοξενίας δικτυακών τόπων με πορνογραφικό περιεχόμενο, έχω την αίσθηση ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται σαφή νομοθεσία που διασφαλίζει την απαγόρευση της παιδικής πορνογραφίας από το Ίντερνετ, και η οποία υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ να απαγορεύουν τη δημόσια πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που αναρτούν τέτοιες εικόνες.

Δεδομένου ότι η πρόσβαση και η διάδοση του πορνογραφικού υλικού δεν εξαρτώνται από το χρόνο και τον τόπο, χαιρετίζω την επίκαιρη πρόταση σύστασης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και πορνείας και προτείνω τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να παρέχουν οικονομική στήριξη για τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτή την έκθεση για την οποία διατηρώ δύο μόνο επιφυλάξεις. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι η ποινική δίωξη γονέων που εξαναγκάζουν τα παιδιά τους σε καταναγκαστικό γάμο είναι αποτελεσματική. Αν δούμε το ζήτημα ρεαλιστικά, είναι αδύνατο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια όπου υφίσταται επίσης κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα σιωπής. Δεύτερον, η διάταξη σχετικά με την υπερπήδηση του εμποδίου του επαγγελματικού απορρήτου θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης επεξεργασίας. Πέραν αυτών των δύο επιφυλάξεων, καλώ τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Προεδρίας, να προβούν επειγόντως στην επικαιροποίηση της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και να κυρώσουν τις διεθνείς συμφωνίες με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδοφιλίας. Πρέπει να συσταθεί το συντομότερο δυνατό μια ευρωπαϊκής κλίμακας βάση δεδομένων παιδόφιλων, ούτως ώστε να αποτρέπεται η απασχόληση αυτών των ανθρώπων στην εκπαίδευση ή σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών σε άλλα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να εναρμονιστεί το ηλικιακό όριο για το έγκλημα με κίνητρο το σεξ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων που θα βοηθούν τους γονείς να προστατεύουν τα παιδιά τους από την παρενόχληση στο Ίντερνετ.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση έδειξε την ομόφωνη δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των παιδιών.

Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν σαφέστερος: θα επισήμαινα ότι πρόκειται να αναθεωρήσουμε την απόφαση-πλαίσιο που σχετίζεται με την προστασία των παιδιών. Επιθυμούμε να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε την προστασία των παιδιών στην ΕΕ στο επίπεδο των υψηλότερων διεθνών προτύπων, ιδίως της νέας σύμβασης του 2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης, και των βέλτιστων εθνικών πρακτικών.

Από την άποψη της διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, η νομοθετική πρόταση θα περιλαμβάνει νέα ποινικά αδικήματα για την αντιμετώπιση των νέων μορφών κακοποίησης που διευκολύνουν οι νέες τεχνολογίες. Η διεξαγωγή της διερεύνησης και η απαγγελία κατηγοριών θα είναι ευκολότερες. Δεν θα πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα, θα διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.

Επιπλέον, και ειδικότερα, θα οργανώσουμε την πρόληψη μεταχειριζόμενοι τους δράστες βάσει ατομικής διάγνωσης και αξιολόγησης κινδύνου για κάθε δράστη. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους της υποτροπής και να εγκαινιάσουμε μέτρα διασφάλισης της βέλτιστης αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση. Από αυτή την άποψη, το σύστημα ECRIS, που θα επιτρέψει τη δικτύωση των ποινικών μητρώων, θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμο.

Μου τέθηκαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την ετεροδικία. Θα εκμεταλλευτούμε επίσης την ευκαιρία να προτείνουμε αυστηρότερα μέτρα σε αυτό το επίπεδο για την ποινική δίωξη εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που διαπράττονται σε τρίτες χώρες από πολίτες των χωρών της ΕΕ, ακόμη και αν η τρίτη χώρα στην οποία διαπράττεται το έγκλημα δεν μπορεί να το πράξει.

Αυτή είναι η τρέχουσα συλλογιστική. Προφανώς, κυρία Angelilli, θα ακολουθήσουμε όλες τις συστάσεις της έκθεσής σας με τον πλέον προσεκτικό τρόπο καθώς θα αναπτύσσουμε αυτή την οδηγία-πλαίσιο.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να πω προς το Κοινοβούλιο ότι δεν αρκεί να έχουμε ένα καλό νομικό πλαίσιο. Χρειάζονται και τα αντίστοιχα εργαλεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γύρω από την Ευρωπόλ, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, καθώς και τη διανομή εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από τις εθνικές πλατφόρμες. Αρκετές χώρες της ΕΕ διαθέτουν τέτοιες πλατφόρμες, αλλά υπάρχει πλέον η ανάγκη σε κοινοτικό επίπεδο να διασφαλιστεί ότι μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, Σε αυτό το θέμα, η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουμε να δημιουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα γύρω από την Ευρωπόλ.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι διαθέτουμε ένα ακόμη εργαλείο στο οποίο έχω επενδύσει πολλές ελπίδες, με άλλα λόγια, την ανεπίσημη δημόσια-ιδιωτική ομάδα που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και η οποία έχει δημιουργήσει μια οικονομική συμμαχία κατά των εμπορικών εικόνων παιδικής πορνογραφίας. Δεδομένου του τετραπλασιασμού του αριθμού δικτυακών τόπων μεταξύ 2003 και 2007, πρέπει να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ελέγχει μεγάλο μέρος των υποδομών τεχνολογίας των πληροφοριών. Ειδικότερα, πρέπει να κινητοποιηθούν οι πάροχοι πρόσβασης. Αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο.

Η συμμαχία θα συνενώσει όλους τους ενδιαφερόμενους: τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις τράπεζες, τις εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, τους οργανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών, τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ και άλλους ιδιωτικούς φορείς με παρουσία στο Ίντερνετ. Θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό και την κατάσχεση των κερδών που αποκτώνται από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον τερματισμό μιας σειράς εμπορικών πρακτικών που εκμεταλλεύονται αυτού του είδους την παιδική πορνογραφία.

Αυτή, εν συντομία, είναι η απάντησή μου, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το μείζον θέμα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι, την περασμένη βδομάδα, είχαμε μια πολύ καλή ημέρα προστασίας δεδομένων. Νεαρά άτομα έστειλαν αξιοσημείωτα μηνύματα προειδοποίησης σε άλλα νερά άτομα να είναι προσεκτικά όταν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ.

Γνωρίζετε ότι υπάρχει πλέον ένας αυξανόμενος αριθμός μηχανισμών παρακολούθησης τους οποίους οι οικογένειες μπορούν να χρησιμοποιούν για να καταστήσουν το Ίντερνετ ασφαλέστερο για χρήση από τα παιδιά τους. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι τέλεια, αλλά καταβάλλεται μια μείζων προσπάθεια και, φυσικά, πρέπει να κινητοποιήσουμε ολόκληρη την κοινότητα του Ίντερνετ.

Θα ήθελα να τονίσω την έννοια των ‘προειδοποιήσεων απαγωγής’, διότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ομιλιών. Είναι πραγματικά σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, όπως το έπραξε με τη δήλωση του της 2ης Σεπτεμβρίου 2008, να εξοπλιστούν με συστήματα προειδοποίησης και να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας με τη δημιουργία διασυνοριακών μηχανισμών ενεργοποίησης.

Επιπλέον, έχετε επίσης, πολύ γενναιόδωρα, δημιουργήσει μια γραμμή προϋπολογισμού για να ενθαρρύνετε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αυτούς τους μηχανισμούς, ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους για την αντιμετώπιση των ‘συναγερμών απαγωγής’. Γνωρίζουμε ότι ένας ‘συναγερμός απαγωγής’ μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός, εάν ενεργοποιηθεί γρήγορα. Τώρα, ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη φρίκη που αποτελεί η απαγωγή παιδιών, η οποία συχνά πραγματοποιείται για τους σκοπούς της πορνογραφίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωκοινοβούλιο για τη στήριξή του στον αγώνα για την προστασία των παιδιών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι έλαβα υπόψη μου τις ομιλίες για την προστασία των δεδομένων στη διάρκεια νομικών διαδικασιών που αφορούν παιδιά. Δεν μπορώ να επεκταθώ επί του θέματος, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι το Μάρτιο θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε στην ΕΕ ένα παραδειγματικό νομικό πλαίσιο σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα προστασία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους μου για τις σκέψεις τους και τη στήριξή τους στη διάρκεια της συζήτησης και, συμπερασματικά, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργό συνεργασία της. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον κ. Barrot, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα το πρωί επέδειξε εξαιρετικά ισχυρή πολιτική και νομοθετική βούληση σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών. Παρέσχε πραγματικά πολλή τροφή για σκέψη και, πάνω απ' όλα, πρακτική δέσμευση.

Θα ήθελα, επί τη ευκαιρία, να πω κάποια ακόμη πράγματα. Πρώτον, υπάρχει έλλειψη δεδομένων. Πολύ συχνά μας λείπουν επαρκή δεδομένα, στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα ως βάση για την εργασία μας όσον αφορά την καλύτερη παρακολούθηση, την καλύτερη κατανόηση και, φυσικά, την καλύτερη καταπολέμηση της κακοποίησης των παιδιών. Αυτή η έλλειψη δεδομένων αποτελεί – πώς να πω – υποτροπιάζον ζήτημα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίζουμε διότι αποτελεί ανεπάρκεια που πρέπει να εξαλείψουμε.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, ορισμένοι βουλευτές έθιξαν αυτό το θέμα και ο Επίτροπος τούς έχει ήδη απαντήσει πολύ συγκεκριμένα. Θα θέλω να τονίσω ότι γνωρίζω το θέμα της προστασίας των δεδομένων και δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ απορρήτου και δικαιωμάτων των παιδιών, εφόσον, φυσικά, οι θεσμοί λειτουργούν και εφόσον όλοι, από τους παρόχους μέχρι την αστυνομία, σέβονται τους κανόνες.

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι, στην πραγματικότητα, τα παιδιά είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη απορρήτου και προστασίας των δεδομένων. Ο κ. Barrot το ανέφερε και αυτό: συχνά στη διάρκεια των νομικών διαδικασιών, όταν ξεσπά σκάνδαλο στο οποίο, δυστυχώς, το θύμα είναι παιδί, είναι ακριβώς αυτό το παιδί που πέφτει και θύμα των μέσων ενημέρωσης χωρίς καμιά μορφή προστασίας και θα έλεγα χωρίς κανενός είδους συμπόνια είτε για την εικόνα του είτε για το απόρρητό του, ενώ όλα αυτά γίνονται απλώς για την τηλεθέαση και την πώληση μερικών ακόμη εφημερίδων. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι κανένα παιδί δεν είναι προφυλαγμένο από αυτούς τους κινδύνους, διότι τα μη συνοδευόμενα παιδιά και τα παιδιά Ρομ είναι συχνά ακόμη πιο ευάλωτα.

Θα ολοκληρώσω, Κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι χρειάζεται να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια σε πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο από τις οικογένειες, τα σχολεία και τα μέσα ενημέρωσης. Πολλά μπορούν να γίνουν από την άποψη της αυτορρύθμισης, αλλά χωρίς δεσμευτικά, σοβαρά νομοθετικά μέσα, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης πίσω από τις οποίες κρύβονται όχι μόνο άτομα αλλά συχνά πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), γραπτώς.(RO) Ένα από τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι η ταχεία εξάπλωση της με τη βοήθεια του Ίντερνετ, γεγονός που καθιστά την καταπολέμηση της ακόμη δυσκολότερη. Θα πρέπει να καταστεί νομικά υποχρεωτική η απαγόρευση της πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους που διαδίδουν παιδική πορνογραφία. Πράγματι, η παρενόχληση παιδιών πρέπει να θεωρηθεί αδίκημα.

Πρέπει να επαγρυπνούμε πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους παιδόφιλους σε μια περίοδο κατά την οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Ίντερνετ. Δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για το χάσμα των γενεών σε ό,τι αφορά τη χρήση του Ίντερνετ και, κατ' επέκταση, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης από τα παιδιά σε δικτυακούς τόπους που ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εδραιωθεί επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας προκειμένου να εκπαιδεύονται τα παιδιά όσον αφορά τον τρόπο προσδιορισμού των καταστάσεων κινδύνου και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι χρήσιμα τα ειδικά προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, για να μην αναφερθώ σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και σε μια περισσότερο ενεργό συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την σύσταση ενός διακρατικού αστυνομικού δικτύου για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας και πορνείας, και ενός δικτύου διαχείρισης βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους πράξεις.

Από την άποψη της ευρωπαϊκής συνεργασίας, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η διαδικασία κύρωσης της σύμβασης του 2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τόσο αργή.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. Σε αυτή την έκθεση αναγνωρίζεται ότι η κακοποίηση της αξιοπρέπειας ενός παιδιού αποτελεί σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και μια αχαρακτήριστη πράξη, η οποία, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των παιδιών. Παροτρύνω την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για να ασκήσει πίεση στα εν λόγω κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν.

Για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρή νομοθεσία αλλά και να αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης των ανθρώπων επί του θέματος. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προώθηση μεταξύ των γονέων των υφιστάμενων τεχνικών λύσεων για την προστασία των παιδιών, ειδικότερα, των εύχρηστων εργαλείων λογισμικού που διατίθενται δωρεάν ή με χαμηλό κόστος.

Η εύκολη είσοδος και ο ελάχιστος κίνδυνος κάνουν εύκολη την είσοδο των εγκληματικών οργανώσεων στον κυβερνοχώρο. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα απειλή, πρέπει να εναρμονίσουμε τη νομοθεσία και να ενισχύσουμε την επιβολή του νόμου και την αστυνομική συνεργασία. Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία θα έλυνε εν μέρει μόνο το πρόβλημα, εφόσον πρόκειται για ένα πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση και, ως εκ τούτου, χρήζει ενός παγκόσμιου πλαισίου για την επιβολή του νόμου διεθνώς. Από αυτή την άποψη, παροτρύνω την ΕΕ να ηγηθεί της προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. – Η εκμετάλλευση των παιδιών καθ' οιονδήποτε τρόπο είναι απαράδεκτη. Όντας το μέλλον οποιασδήποτε κοινωνίας, τα παιδιά είναι, ταυτόχρονα, η πιο ευάλωτη ομάδα της. Ως εκ τούτου, αποτελεί κατά προτεραιότητα καθήκον των πολιτικών να προστατεύσουν τα παιδιά από οποιαδήποτε κακοποίηση και, ειδικότερα, να τα απαλλάξουν από τους κινδύνους της σεξουαλικής κακοποίησης.

Χαιρετίζω θερμά την περιεκτική έκθεση που καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα με την ύψιστη σοβαρότητα.

Στηρίζω την έκκληση προς τα 7 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης.. Επιπλέον, συμμετέχω στην έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των παιδιών μας.

Παρά ταύτα, η υπογραφή και κύρωση των συμβάσεων παρέχει απλώς ένα πλαίσιο βελτίωσης. Χρειάζονται πρακτικές ενέργειες λόγω των αυξανόμενων αποδείξεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ασφαλές περιβάλλον για το οποίο την κύρια ευθύνη έχουν οι γονείς. Παροτρύνοντας τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις ενέργειές τους, στηρίζω επίσης την ιδέα σύστασης ενός συστήματος ταχείας ειδοποίησης αγνοούμενων παιδιών που θα βελτιώνει τη συνεργασία σε αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), γραπτώς.(ET) Τα παιδιά χρειάζονται την φροντίδα και την προστασία μας ως νομοθετών. Είναι πολύ σημαντικό τα επτά κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες να υπογράψουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης.. Η εφαρμογή του ψηφίσματος-πλαίσιο του Συμβουλίου είναι επίσης σημαντική.

Σε όλους όσοι έχουν πέσει θύματα κακοποίησης σε μικρή ηλικία πρέπει να διασφαλισθεί η πλήρης προστασία στη διάρκεια της ποινικής διερεύνησης, πριν και μετά τη δικαστική διαδικασία. Πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως οι μηχανισμοί προστασίας θυμάτων, όπως η παροχή της κατάλληλης συνδρομής στις οικογένειες των θυμάτων και η μεταχείριση των θυμάτων ως ιδιαιτέρως ανυπεράσπιστων θυμάτων.

Πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της προστασίας. Αυτό που συμβαίνει στο Ίντερνετ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τα παιδιά συχνά δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και τις συνέπειες μιας κατάστασης. Αυτό που συχνά μοιάζει να είναι παιχνίδι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ψυχολογικής βλάβης για μια ολόκληρη ζωή.

Συνεπώς, πρέπει να απαγορεύσουμε τους χώρους συζήτησης (chatrooms) και τα φόρουμ των παιδόφιλων στο Ίντερνετ, και να καταστήσουμε την άγρα παιδιών με χρήση τέτοιων μεθόδων ποινικό αδίκημα. Πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε.

Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τα παιδιά από έναν κόσμο που μπορεί να τα καταστρέψει. Πρέπει να κρατήσουμε τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων μακριά από τα παιδιά, και πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα για αυτό μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), γραπτώς.(ET) Η Εσθονία είναι μια από τις χώρες στις οποίες η διαδικασία αυστηροποίησης των ποινών κατά όσων έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά των παιδιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί καταπολέμηση των επιπτώσεων.

Για την πρόληψη των εγκλημάτων πρέπει να προάγουμε την ‘εκμάθηση του Ίντερνετ’, στην οποία πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τους κινδύνους. Ο κόσμος των υπολογιστών είναι, δυστυχώς, ακριβώς ο χώρος στον οποίο οι γονείς δεν μπόρεσαν να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους.

Για την πρόληψη των εγκλημάτων πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Η μελέτη του 2008 του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων δεν δίνουν προσοχή στο τι κάνουν τα παιδιά τους στο Ίντερνετ. Εγώ, για παράδειγμα, εκπροσωπώ μια χώρα στην οποία η χρήση του Ίντερνετ είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ, αλλά από τις υψηλότερες στην ΕΕ είναι και η αμέλεια των γονέων. Δηλαδή, το 60% των γονέων δεν ανησυχούν μήπως τα παιδιά τους πέσουν θύματα παρενόχλησης· το 47% δεν ανησυχούν για το ότι τα παιδιά τους βλέπουν πορνογραφικό ή βίαιο υλικό· το 62% δεν ανησυχούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα.

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι ενημερωμένοι, και να ξεκινήσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης για τα παιδιά στο Ίντερνετ, διότι μόνο το 10% των παιδιών (της Εσθονίας) δηλώνουν ότι έχουν προσεγγίσει τους γονείς τους για να τους ζητήσουν βοήθεια σε σχέση με δυσάρεστα περιστατικά που έχουν βιώσει στο Ίντερνετ.

 

5. Κυρώσεις στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0026/2009) Claudio Fava σχετικά με τις κυρώσεις στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Fava, εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τέσσερα λεπτά θα είναι αρκετά για να συνοψίσω την εργασία δύο ετών – μια εργασία που υπήρξε σκληρή αλλά, ελπίζω, χρήσιμη – στην οποία συμμετείχε το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή, με την πρόταση της, και το Συμβούλιο. Η ουσία αυτής της εργασίας είναι η προετοιμασία μιας οδηγίας η οποία, για πρώτη φορά, ορίζει τις κυρώσεις για τους εργοδότες που εκμεταλλεύονται την εργασία των παράνομων μεταναστών.

Πιστεύω ότι επιτύχαμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία αυτής της οδηγίας, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Το συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο προβλέπει επίσης κάποια προστασία για τους μετανάστες που εξαναγκάζονται να εργαστούν παράνομα και οι οποίοι συχνά κρατούνται όμηροι από εγκληματικές οργανώσεις. Διαφορετικά, Κυρία Πρόεδρε, θα υπήρχε ο κίνδυνος να τους τιμωρούμε δύο φορές, ως εργαζόμενους που υφίστανται εκμετάλλευση, και οι οποίοι συχνά εξαναγκάζονται να δεχτούν αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και ως παράνομους μετανάστες οι οποίοι πρέπει να επαναπατριστούν, με την απαγόρευση επαναπατρισμού η οποία, σε πολλές χώρες, αντιστοιχεί σε πολλά χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, στα άρθρα 7 και 14, ορίσαμε ότι, σε περίπτωση ανηλίκων, σοβαρής εκμετάλλευσης ή εμπορίας ανθρώπων, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να θεσπίσουν κανόνες για την έκδοση αδειών διαμονής ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων μπορεί να παραταθεί μέχρι την καταβολή της τυχόν οφειλόμενης αμοιβής. Θα θέλαμε αυτή η δυνατότητα να επεκταθεί σε όλους τους παράνομους μετανάστες, αλλά κάτι τέτοιο απαγορεύεται από την Οδηγία σχετικά με την επιστροφή που εκδόθηκε πέρυσι. Δεν ήμουν μεταξύ αυτών που τη στήριξαν.

Καταφέραμε, ωστόσο, να θεσπίσουμε ένα κανόνα που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ευνοϊκά μέτρα για τους μετανάστες σε ό,τι αφορά την έκδοση αδειών διαμονής. Το άρθρο 10 είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό άρθρο. Για πρώτη φορά, προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τις χειρότερες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι τακτικοί εργαζόμενοι είναι ανήλικοι.

Πιστεύω ότι οι συμπληρωματικές κυρώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 8 είναι σημαντικές. Περιλαμβάνουν την αφαίρεση αδειών, το κλείσιμο επιχειρήσεων σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, και τον αποκλεισμό από κρατικές ενισχύσεις που προέρχονται από κοινοτική χρηματοδότηση. Διαφορετικά, θα ήμασταν ένοχοι εξαιρετικής υποκρισίας: θα τιμωρούσαμε τους εργοδότες, από τη μια, και θα συνεχίζαμε να τους επιχορηγούμε γενναιόδωρα, από την άλλη.

Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας ότι επιτύχαμε να συμπεριλάβουμε έναν ορισμό της αμοιβής που εξισώνει την πληρωμή που οφείλεται σε έναν παράνομο μετανάστη με την πληρωμή ενός τακτικού εργαζόμενου, χωρίς καμία διάκριση.

Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας συμπεριλάβαμε τα γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας. Σε ορισμένες χώρες – όπως στη δική μου – ειδικότερα, αυτές είναι οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν πλέον πρόθυμα παράνομους εργαζόμενους υπό τις χειρότερες συνθήκες εκμετάλλευσης. Σκεφτείτε απλώς τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν προσληφθεί παράνομοι γεωργικοί εργάτες, οι οποίες εδώ και καιρό γεμίζουν τις στήλες αστυνομικού ρεπορτάζ.

Ζητήσαμε με επιτυχία από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης των μεταναστών σε διοικητικές και αστικές υποθέσεις. Το κείμενο αναφερόταν στο παρελθόν σε τρίτα μέρη γενικά, ενώ τώρα αναφέρεται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Χρειαζόμαστε μια περίοδο προσαρμογής για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, και ζητήσαμε, γι' αυτό το λόγο, από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, ειδικά για τους κανόνες ελέγχων, αδειών διαμονής, κυρώσεων και υπεργολαβίας.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της υπεργολαβίας – άρθρο 9, το οποίο αποτέλεσε και το αντικείμενο της συζήτησης μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και μέσα στο ίδιο το Συμβούλιο – ο εισηγητής σας θα επιθυμούσε τη διεύρυνση της ευθύνης σε ολόκληρη τη συμβατική αλυσίδα, όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή. Το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, ή, μάλλον, μέρος του Ευρωκοινοβουλίου, τάχθηκε υπέρ του ολοκληρωτικού αποκλεισμού της υπεργολαβίας, αλλά καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση που πιστεύω ότι είναι λειτουργική: τη διττή ευθύνη, η οποία δεν θα μας εμποδίσει να νομοθετήσουμε ξανά επί του θέματος στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αύριο, εγώ και εξ ονόματος των άλλων σκιωδών εισηγητών, τους οποίους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους στη διάρκεια αυτών των δύο ετών, θα ζητήσω από το Συμβούλιο να προσθέσει μια δήλωση στο συμβιβαστικό κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε, που να λέει ότι οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου 9 δεν προκαταλαμβάνουν οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική πράξη σχετικά με την υπεργολαβία.

Συμπερασματικά, Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η Οδηγία μας επιτρέπει να ενατενίζουμε μια Ευρώπη στην οποία η μετανάστευση θα έχει, επιτέλους, καταστεί ζήτημα συλλογικής ευθύνης και αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, και όχι απλώς θέμα κανόνων κατά των μεταναστών.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, φυσικά, να ευχαριστήσω τον κ. Fava και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Κατεβλήθησαν μεγάλες προσπάθειες από διάφορα μέρη για την επίτευξη μιας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση και, δεδομένων των ευρέων πλειοψηφιών υπέρ αυτής στην επιτροπή LIBE αρκετές μέρες πριν και στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε.

Αυτό το κείμενο, φυσικά, δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές φιλοδοξίες από κάθε άποψη. Η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, να στηρίξει ανεπιφύλακτα από το συμβιβασμό. Αυτή η Οδηγία επιτρέπει τη χρήση ενός αποτελεσματικού μέσου, ενός κοινού πλαισίου για την αποθάρρυνση της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες που διαμένουν παράνομα στη χώρα.

Η Επιτροπή θα επαγρυπνεί σχετικά με τους ελέγχους. Το συμβιβαστικό κείμενο προτείνει καλύτερα στοχευμένους, ποιοτικούς ελέγχους, οπότε απομένει να δούμε στα επόμενα χρόνια εάν αυτά τα ποιοτικά κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και εάν η υποχρέωση των κρατών μελών να προσδιορίζουν τακτικά τους τομείς κινδύνου για την παράνομη εργασία στην επικράτειά τους υπήρξε αποτελεσματική. Αυτό είναι που επιθυμούμε, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την απασχόληση ανθρώπων από τρίτες χώρες που διαμένουν παράνομα στη χώρα και, πάνω απ’ όλα, προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, η εξέταση της εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τους ελέγχους θα είναι θέμα προτεραιότητας για την Επιτροπή στις μελλοντικές εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν, φυσικά, θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό το συμβιβασμό, ιδίως από τη συναίνεση που επιτεύχθηκε σχετικά με το δύσκολο ζήτημα της υπεργολαβίας. Επισήμανα ότι ο κ. Fava ήλπιζε σε μία δήλωση από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Προσωπικά, δεν βλέπω κάποια μειονεκτήματα.

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη από το ότι η Οδηγία προτείνει ποινικές κυρώσεις για ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, για τις οποίες οι εν λόγω κυρώσεις είναι οι απαραίτητες και οι δέουσες. Είναι απαραίτητες για την ενίσχυση του αποτρεπτικού αποτελέσματος τους δεδομένου ότι, στις σοβαρότερες υποθέσεις, οι διοικητικές κυρώσεις δεν επαρκούν να αποτρέψουν αδίστακτους εργοδότες. Είναι οι δέουσες στο πλαίσιο ενός μέσου που προορίζεται να ανταποκριθεί στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι η ποινικοποίηση των εργοδοτών των θυμάτων εμπορίας εισήχθη εκ νέου στο κείμενο, στο πλαίσιο του τελικού συμβιβασμού.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η Οδηγία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Στοχεύει τις πρακτικές των αδίστακτων εργοδοτών, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, τους μετανάστες εργαζόμενους οι οποίοι, συνήθως, είναι τα θύματα τέτοιων υποθέσεων.

Αυτή η Οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί και να εφαρμοστεί γρήγορα. Η Επιτροπή θα στηρίξει και θα παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία συγκαλώντας τακτικές συσκέψεις εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια της φάσης μεταφοράς ώστε να ζητηθούν τυχόν ζητήματα που μπορεί να εγερθούν. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο και η Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση του.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το Κοινοβούλιο, τον κ. Fava και την Επιτροπή LIBE.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. (SK) Αναμένεται ότι η ψήφιση νόμου για την καταπολέμηση των εργοδοτών που απασχολούν παράνομους μετανάστες από τρίτες χώρες θα αποτελέσει το μέσο για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, μπορεί κανείς να δει και τις θετικές συνέπειες για τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού και πιστεύω ότι θα συμβάλει και στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Υπάρχει η άποψη ότι αυτός ο νόμος δεν θα προσφέρει προστιθέμενη αξία. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ακόμη παρόμοιο νομοθετικό μέσο σε κοινοτικό επίπεδο, η προστιθέμενη αξία είναι υψηλή, για ορισμένα κράτη μέλη, ενώ για άλλα, όπου η σχετική νομοθεσία υφίσταται ήδη, η προστιθέμενη αξία μπορεί να μην είναι προφανής.

Στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανούς συμβιβασμούς με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς προβλημάτων. Πρώτον: το ζήτημα της ευθύνης του αναδόχου για βάσει του νόμου υποχρεώσεις σχετικά με υπεργολάβους, όπου το σχέδιο πρότασης περιορίζει την ευθύνη για τις πράξεις των απευθείας υπεργολάβων. Δεύτερον, τα μέσα για τη διασφάλιση αποτελεσματικών νομικών διαδικασιών δια των οποίων οι παράνομοι μετανάστες μπορούν να πληρώνονται εκκρεμή ημερομίσθια, θέμα στο πλαίσιο του οποίου επιδιώξαμε την εφαρμογή της τήρησης της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και αναζητήσαμε τρόπο να παρέχουμε τη διαθέσιμη βοήθεια στους παράνομους μετανάστες καθώς και τα εργαλεία ώστε να μπορούν να εισπράττουν εκκρεμή ημερομίσθια ακόμη και μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Τρίτον: η πιθανή αναβολή της εκτέλεσης της επιστροφής ενός παράνομου μετανάστη μέχρις ότου αυτός πληρωθεί τα εκκρεμή ημερομίσθιά του. Εδώ θα έλεγα ότι η αναβολή της εκτέλεσης μιας τέτοιας απόφασης θα υπονόμευε σε μεγάλο βαθμό και ίσως θα ανέτρεπε την επίτευξη του σκοπού του προτεινόμενου νόμου. Και τέλος, το πρόβλημα των ελέγχων αφέθηκε στην ευχέρεια των κρατών μελών, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι οι επιθεωρητές εργασίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο να προσδώσουν αποτελεσματικότητα στη νομοθεσία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν ποικίλες απόψεις σχετικά με την επίλυση αυτού και άλλων προβλημάτων σε αυτό το σχέδιο. Κάποιες από αυτές θα κριθούν κατά την εφαρμογή τους. Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας τον κ. Fava, την Επιτροπή και τη Γαλλική Προεδρία για την επιτυχή ενσωμάτωση των συμβιβασμών.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. (NL) Κι εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, χωρίς να παραβλέπω όμως τις προσπάθειες, του σκιώδους εισηγητή της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κύριο Busuttil και της εισηγήτριας κοινωνικών υποθέσεων, της κυρίας Edit Bauer. Εξάλλου είναι χάρη στις δικές τους προσπάθειες που ο συμβιβασμός που εντέλει επετεύχθη κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ήτοι να αφαιρεί την προοπτική εργασίας ως κίνητρο της λαθρομετανάστευσης ποινικοποιώντας μάλιστα τους εργάτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα.

Σε αντίθεση με τα όσα επεδίωξαν να πετύχουν ορισμένα κόμματα σε αυτό το Σώμα σε πρώτο βαθμό, αυτό το νομοθέτημα δεν έχει καταστεί ένα μέσο για την ακόλουθη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών. Πράγματι, η συζήτηση για τη λαθρομετανάστευση διεξάγεται αλλού. Ως εισηγήτρια της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε να συλλογιστούμε περισσότερο θέματα φύλου, όταν ασχολούμαστε με αυτήν την ομάδα ανθρώπων οι οποίοι διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα και, όπως έχει ήδη δηλωθεί, πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης.

Οι εκτιμήσεις για το πόσοι άνθρωποι από τρίτες χώρες διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρανόμως δεν είναι ακριβείς και ποικίλουν μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων. Επιπλέον, αυτές οι εκτιμήσεις δεν δίνουν κανένα στοιχείο σχετικά με την αναλογία αντρών και γυναικών σε αυτό το σύνολο κι ούτε αποκαλύπτουν προβλήματα συνδεδεμένα με το φύλο τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λαθρομετανάστες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι γυναίκες λαθρομετανάστες είναι πολύ ευάλωτες και ότι συχνά γίνονται θύματα αναγκαστικής εργασίας, εμπορίας ανθρώπων και βίας. Αυτό, επομένως, απαιτεί ειδική εκπαίδευση των σωμάτων που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα.

Όπως πάντα, όμως, το θέμα είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση. Χαίρομαι που το αυθαίρετο επίπεδο παρακολούθησης 10% που προτάθηκε αρχικά έχει πλέον απορριφθεί και ότι στο συμβιβαστικό κείμενο ενσωματώθηκε μια προσέγγιση του κινδύνου. Οι αναφορές που έγιναν από τη βελγική εφημερίδα De Standaard πέρσι το καλοκαίρι για εσωτερικούς σκλάβους σε ορισμένες πρεσβείες στις Βρυξέλλες, μόλις πέντε βήματα από το κτίριο Berlaymont, αποδεικνύουν ότι αυτά τα σενάρια δεν είναι τραβηγμένα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια δοκιμή θα τους πείσει. Αντιμετωπίστε την ευθύνη σας να εξετάσετε αυστηρά με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει η κάθε χώρα αυτήν τη νομοθεσία και κατά πόσο την εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (MT) Αυτός ο νόμος, κυρία Πρόεδρε, είναι πιθανόν ένας από τους πρώτους που αντιμετωπίζουν άμεσα το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης χρησιμοποιώντας νομοθετικά μέσα και τώρα μπορεί να ειπωθεί ότι αυτός ο νόμος επιτέλους είναι εδώ. Τον χρειαζόμασταν επειγόντως και επομένως χαίρομαι βαθύτατα που καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν εξαιρετικό συμβιβασμό εδώ. Τι ακριβώς πετύχαμε μέσω αυτού του νόμου; Αυτό που κάναμε ήταν να πλήξουμε έναν από τους κύριους λόγους που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να στραφούν στην παράνομη μετανάστευση. Χτυπήσαμε τα κίνητρα. Σε ποιο είδος κινήτρων αναφερόμαστε; Το κίνητρο είναι ότι ένας άνθρωπος που μένει, για παράδειγμα, στην Αφρική βάζει πιθανόν σε κίνδυνο την ζωή του προκειμένου να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα, πιστεύοντας ότι ίσως μπορεί να βρει δουλειά εκεί, ακόμα και παράνομα. Από εδώ και στο εξής, στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η παράνομη απασχόληση δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή κι επομένως δεν θα έχει νόημα να περάσει κανείς στην Ευρώπη, ενώ έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχουν δουλειές για να βρει εδώ. Από σήμερα, αυτό θα είναι απόλυτα αδύνατο. Όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, είναι σημαντικό αυτό το νομοθετικό μέσο να μη χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιηθούν παράτυπες καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σαφές μήνυμα ότι η παράνομη απασχόληση δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή. Αυτό υλοποιείται μέσω αποτελεσματικών μέτρων και κυρώσεων: οικονομικών, διοικητικών ακόμα και ποινικών. Αυτές επίσης εξυπηρετούν να περάσουν το κατηγορηματικό μήνυμα στους εργοδότες ότι δεν πρόκειται να δείξουμε άλλη ανοχή στην πρόσληψη εργαζομένων χωρίς άδεια. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(EL) Κυρία Πρόεδρε, πετύχαμε ως Κοινοβούλιο να αλλάξουμε ριζικά τη στόχευση της οδηγίας που συζητάμε σήμερα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Claudio Fava, ιδιαίτερα για αυτό. Πρώτον, καταφέραμε να προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής των δεδουλευμένων ακόμα και στους λαθρομετανάστες που απελαύνονται. Δεύτερον, συμβάλαμε στο να προβλέπονται αυστηρές και δεσμευτικές ποινικές κυρώσεις σε εργοδότες που απασχολούν μετανάστες κάτω από απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης. Τρίτον, κατοχυρώσαμε το δικαίωμα σε συνδικάτα και άλλους φορείς να προσφεύγουν στα δικαστήρια στο όνομα των μεταναστών και, τέταρτον, επιβάλαμε το δικαίωμα χορήγησης άδειας παραμονής μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας σε λαθρομετανάστες που ξεσκεπάζουν εγκληματικά κυκλώματα. Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζουμε πια τους λαθρομετανάστες ως ανθρώπους χωρίς ταυτόχρονα να νομιμοποιούμε τη λαθρομετανάστευση και γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτόν το συμβιβασμό.

Παραμένει ωστόσο μια επικίνδυνη αναντιστοιχία μεταξύ της συνεχιζόμενης αστυνομικής προσέγγισης στη λαθρομετανάστευση και της πραγματικότητας σε πολλά κράτη μέλη. Γι' αυτό και η εφαρμογή της οδηγίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες λαθρομετανάστες στη φτώχεια, στη γκετοποίηση και στην εγκληματικότητα και ενώ αποδεδειγμένα δεν μπορούμε ή δεν επιθυμούμε να τους απελάσουμε μπορεί οι λαθρομετανάστες αυτοί να μείνουν χωρίς. δουλειά. Εάν πράγματι πολλοί λαθρομετανάστες καλύπτουν σήμερα θέσεις εργασίας στην Ευρώπη τις οποίες κανείς Ευρωπαίος δεν θέλει, θα έπρεπε τώρα σε αυτή την αίθουσα να συζητούμε, επιτέλους, για κοινούς κανόνες όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση στην Ευρώπη και τη νομιμοποίηση αυτών των ανθρώπων και όχι νέους κανόνες για την απέλασή τους.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, η απολύτως απαραίτητη καταπολέμηση της μαύρης αγοράς εργασίας προφανώς δεν αφορά μόνο τους λαθρομετανάστες, αφορά κυρίως τους νόμιμους μετανάστες, αφορά εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες των οποίων τα εργατικά δικαιώματα καταπατούνται καθημερινά από τους εργοδότες τους, αφορά το γεγονός ότι καταπατούνται οι εργασιακοί νόμοι, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και ουσιαστικές κυρώσεις. Η σημερινή οδηγία θα έπρεπε επομένως να έχει σαν νομική βάση, κατά την άποψή μου, την καταπολέμηση, γενικά, της αδήλωτης εργασίας στην Ευρώπη και όχι ειδικά τη μετανάστευση. Αυτή η στοχοποίηση της μετανάστευσης, κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά στην Ευρώπη, είναι πολύ επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή των χωρών μας. Σαφώς και πρέπει να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση, αλλά δεν μπορεί να δαιμονοποιούνται οι άνθρωποι που ξεφεύγουν από άθλιες συνθήκες στις χώρες τους αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Επί πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζεται να αντιμετωπίζει την παρουσία εκατομμυρίων λαθρομεταναστών στα εδάφη της και η πίεση για να βρεθεί μια λύση κορυφώνεται. Αυτή η πίεση είναι έντονη και δικαίως, για να είμαστε ειλικρινείς. Πράγματι, εάν επιθυμούμε να θεσπίσουμε μια διαχειρίσιμη και αξιόπιστη πολιτική, στην οποία οι πρόσφυγες θα δικαιούνται προστασία και στην οποία δημιουργούμε διαφανείς ευκαιρίες νόμιμης μετανάστευσης, τότε μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη της όλους τους αποθαρρυντικούς και τους ενθαρρυντικούς παράγοντες που οδηγούν στην παράνομη μετανάστευση αποτελεί ένα απαραίτητο μέτρο.

Πέρσι το καλοκαίρι, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σε αυτό που έγινε γνωστό ως η οδηγία για την επιστροφή των μεταναστών, η οποία εστιάζει κυρίως στους ίδιους τους λαθρομετανάστες, ενώ σήμερα, εξετάζουμε τους εργοδότες οι οποίοι δεν διστάζουν να απασχολούν λαθρομετανάστες. Αυτό δεν είναι μόνο ένα σημαντικό δέλεαρ για τους λαθρομετανάστες, αλλά και δίχως άλλο δημιουργεί περιπτώσεις κακοποίησης και ωμής εκμετάλλευσης.

Η σημασία της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής είναι, κατά την άποψή μου, αδιαμφισβήτητη. Εξάλλου, όταν δεν υφίστανται εσωτερικά σύνορα, το κράτος μέλος Α μπορεί να ανησυχεί μέχρι βλακείας, αλλά εάν το κράτος μέλος Β μόλις και μετά βίας να αντιμετωπίζει την απασχόληση των παράνομων μεταναστών, εάν το κάνει και αυτό, τότε το κράτος μέλος Α δεν θα είναι παρά μια φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Μετά από ένα κάπως αργό ξεκίνημα, υπάρχει πλέον, κατόπιν έντονων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, ένας συμβιβασμός ενώπιον μας που εγώ θεωρώ αποδεκτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το δημιουργικό και ρεαλιστικό τρόπο που εργάζεται. Ήταν σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα κάτι το οποίο, μάλιστα, δεν μπορεί να λεχθεί για ορισμένους από τους συναδέλφους του οι οποίοι τώρα επιμένουν, με κάθε τίμημα, σε αυτήν τη συνοδευτική γραπτή δήλωση, ένα θέαμα για το θέατρο, το οποίο δεν προσφέρει πολλά πράγματα σε αυτό το Κοινοβούλιο. Και αυτό, θα το δεχτεί η ομάδα μου.

Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι, μόλις εγκριθεί η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη είναι αυτά που καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν στη διάθεσή τους το μαγικό ραβδάκι όσον αφορά την αποφασιστικότητα ή την εφαρμογή. Το Συμβούλιο ήταν κατηγορηματικά ενάντια σε ένα δεσμευτικό ποσοστό επιθεωρήσεων και ακριβώς εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα συχνά – όπως έχουν εκφράσει πολλοί σε αυτό το Σώμα, μεταξύ αυτών και ο Επίτροπος. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να σας προτρέψω να κάνετε αυτήν την εφαρμογή πραγματικότητα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αποτελματωθούμε με κενά λόγια στο χαρτί για μία ακόμη φορά, καθώς η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός.

Η πρόταση είναι πάλι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όταν το ζητούμενο είναι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε σήμερα είναι να επιμείνουμε. Σε σχέση με αυτό θα ήθελα να κάνω την ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων η οποία είναι στο μυαλό όλων μας σήμερα: γιατί το Συμβούλιο απουσιάζει από αυτή τη συνεδρίαση; Για να είμαι ειλικρινής, κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα βγάζει πέρα με την παράνομη μετανάστευση. Πολλά γεγονότα το αποδεικνύουν αυτό και το βλέπουμε επίσης στην αιτιολογική έκθεση του κυρίου Fava, όπου διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, ότι «σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των παράνομων μεταναστών στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων, αριθμός που αυξάνεται σταθερά κυρίως λόγω της εύκολης πρόσβασης στην παράνομη εργασία». Το ίδιο το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται οι αριθμοί από 4,5 εκατομμύρια έως 8 εκατομμύρια δείχνει ότι δεν είμαστε καν σε θέση να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την κλίμακα αυτού του προβλήματος και ζητήματος. Και ακόμα, η οικονομική μετανάστευση αφορά επίσης πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά εκείνα τα οποία προσχώρησαν πιο πρόσφατα.

Σήμερα, εκατομμύρια Πολωνοί και πολίτες άλλων χωρών μετακινούνται εντός της ΕΕ προς τα παλιά κράτη μέλη. Αυτοί οι πολίτες υφίστανται τα ίδια προβλήματα και βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τους μετανάστες από τρίτες χώρες. Γιατί η παράνομη απασχόληση σημαίνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων στερώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή σύνταξη, την εκμετάλλευση ανηλίκων ακόμα και την εμπορία ανθρώπων. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το φαινόμενο μόνο όταν υπάρχουν αυστηρές νομικές κυρώσεις κι όταν τις αξιοποιούμε με συνέπεια.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – Κυρία Πρόεδρε, εκτιμούμε βαθύτατα το έργο και του κυρίου Fava στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και του κυρίου Bauer στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι εμείς σε αυτό το Σώμα θα πρέπει να συνηθίσουμε τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας πάνω σε μέτρα τα οποία μάλιστα συνδέουν την απασχόληση και τη μετανάστευση.

Όπως ήδη ειπώθηκε, αυτό υποτίθεται ότι είναι τμήμα της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει τον παράγοντα έλξης της πιθανής εργασίας, συχνά στην παραοικονομία και μεταξύ ευάλωτων και μη οργανωμένων εργαζομένων. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όπου υπάρχουν πραγματικά κενά, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από το εθνικό εργατικό δυναμικό και όπου τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν αρκετές άδειες εργασίας ή όπου υπάρχει μια δαιδαλώδης γραφειοκρατία η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα στις αιτήσεις που αφορούν την αγορά εργασίας. Υπάρχει επίσης ένα κενό το οποίο είναι σε εκκρεμότητα με τους ανθρώπους που δεν είναι εφικτή η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους – για παράδειγμα, στη Ζιμπάμπουε – και οι οποίοι συχνά μένουν νομικά απογυμνωμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε, και, επομένως, χρειάζεται να βρουν κάποιον τρόπο να επιβιώσουν.

Η πλειονότητα των κρατών μελών έχουν ήδη, θεωρητικά, λάβει κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της παράτυπης μετανάστευσης, και ίσως να πιστεύατε ότι αυτό θα σηματοδοτούσε μια προφανή δέσμευση σε δράση. Κι όμως οι προτάσεις της Επιτροπής για την επιθεώρηση στο αρχικό της έγγραφο έχουν ήδη μετριαστεί και το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να παλέψει για να πετύχει ακόμα και αυτό που εξασφαλίζει τώρα το άρθρο 15. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι επιθεωρήσεις δεν θα κτυπήσουν μόνο τις μικρές επιχειρήσεις αλλά θα στραφούν σε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό, ουσιαστικά, σε ευάλωτους εργάτες. Για το λόγο αυτό, το ζήτημα της ευθύνης των υπεργολάβων ήταν εξαιρετικά σημαντικό για πολλούς από εμάς σε αυτό το Σώμα. Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε ότι για μία ακόμα φορά ξεμείναμε με μια μεσοβέζικη έκδοση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Κάποιοι ανέφεραν το ζήτημα της άδειας διαμονής, όπου τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να την διαθέσουν σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί καταγγελίες. Αυτό, υποθέτω, είναι ένα βήμα μπροστά – τουλάχιστον σε σχέση με το πού βρίσκονταν ορισμένα κράτη μέλη.

Ένα από τα ζητήματα που έχει απασχολήσει πολλούς από εμάς είναι η αμοιβή – όταν δεν μπορείς να καθορίσεις ποια ήταν η διάρκεια μιας σύμβασης απασχόλησης – και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταβολή εθνικών ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, τα οποία γνωρίζουμε ότι για πολλούς ευάλωτους εργαζομένους συχνά παρακρατούνται από την αμοιβή τους αλλά δεν αποδίδονται απαραιτήτως στις αρμόδιες αρχές.

Για πολλούς από εμάς, αυτό το θέμα της πληρωμής δεδουλευμένης εργασίας είναι ένα ζήτημα αρχής: επίσης είναι ότι οι εταιρείες και οι οικονομίες επωφελήθηκαν και αυτό δεν πρέπει να είναι ένα νομοθετικό μέτρο για να τιμωρηθεί ο παράτυπος μετανάστης. Αποτελεί επίσης – εάν το βλέπετε ως ένα κομμάτι μια συνολικής πολιτικής – μέρος μιας βιώσιμης επιστροφής και οι άνθρωποι θα μπορούν να επιστρέφουν με τα χρήματα που κέρδισαν.

Δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώνονται. Έχουμε μια διαβεβαίωση ότι θα εφαρμοστούν μηχανισμοί οι οποίοι θα δέχονται καταγγελίες αλλά όχι και ότι θα καταβάλλονται χρήματα. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταβάλλονται τα δεδουλευμένα. Ορισμένοι μπορεί να υιοθετήσουν την άποψη ότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία και ότι αυτό ενέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά εάν θέλουμε να εξετάσουμε θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όπου αυτά έχουν θέση στους γενικούς στόχους μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικές, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα.

Γι’ αυτό, για την πολιτική ομάδα που εκπροσωπώ, η ισορροπία αυτής της πρότασης δεν είναι πλέον ξεκάθαρη ούτε ως προς τις επιθεωρήσεις ούτε ως προς την αμοιβή και άλλα σημεία έχουν επίσης μετριαστεί. Δεν πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη επιδεικνύουν αρκετή δέσμευση και, για το λόγο αυτό, δεν θα υποστηρίξουμε αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μεταξύ τεσσεράμισι και οκτώ εκατομμυρίων μη πολιτών της ΕΕ σε παράτυπο καθεστώς στην Ευρώπη – αυτά είναι τα μεγέθη που δίνει η Επιτροπή.

Πρόκειται για έναν εντελώς αμελητέο αριθμό: Λίγο παραπάνω από το 1% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ολοφάνερο ότι είναι ένα πρόβλημα που έχουμε μεγαλοποιήσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν χρήσιμες υπηρεσίες, όπως προσωπικές υπηρεσίες και οι οποίοι εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία και, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, έχουν απορροφηθεί από την αγορά εργασίας. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την οικονομία μας, αλλά και οι οποίοι γίνονται θύματα εκμετάλλευσης – τους εκμεταλλεύονται για να μειώσουν το κόστος της εργασίας και να πλουτίσουν αδίστακτοι εργοδότες. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι συχνά κάνουν δουλειές που δεν δέχονται να εκτελέσουν οι πολίτες της ΕΕ.

Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έχουν εισέλθει στην Ευρώπη παράνομα για έναν απλό λόγο, ο οποίος είναι ότι δεν υπάρχει κανένας νόμιμος τρόπος για να εισέλθουν. Το ίδιο πράγμα συνέβη στη μεγάλη πλειονότητα πολιτών η οποία έχει πλέον νομιμοποιηθεί αλλά οι οποίοι είχαν εισέλθει παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα ακόμα μέτρο: ένα μέτρο που θα νομιμοποιούσε το καθεστώς αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα μέτρο για να τους απελευθερώσουμε από τη σκλαβιά, τον εκβιασμό και την εκμετάλλευση. Αντί γι’ αυτό έχουμε μια οδηγία η οποία συνεχίζει από εκεί όπου έμεινε η οδηγία για την επιστροφή των μεταναστών. Πρώτα αποφασίσαμε για τις διαδικασίες απελάσεων. Σήμερα, αποφασίζουμε για την πιθανή ζώνη προσέλκυσης απελάσεων και φτάνουμε ακόμα και στο σημείο να προσδιορίσουμε ποιος θα πληρώσει για τις απελάσεις. Με αυτήν την οδηγία, το θύμα της εκμετάλλευσης πληρώνει περισσότερα από αυτούς που τον εκμεταλλεύονται. Δυστυχώς, δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για ένα γενικό μέτρο νομιμοποίησης, ούτε καν για εκείνους οι οποίοι καταγγέλλουν οι ίδιοι το καθεστώς τους ή καταγγέλλουν αυτούς που τους εκμεταλλεύονται ή το έγκλημα που τελείται. Από την εκμετάλλευση στη μαύρη αγορά εργασίας περνάνε κατευθείαν στην απέλαση.

Αυτό που χρειαζόμασταν ήταν κάτι διαφορετικό. Χρειαζόμασταν ένα μέτρο που να ευνοεί τη νομιμότητα και όχι να ποινικοποιεί εκείνους που βρίσκονται σήμερα εδώ παράνομα. Χρειαζόμασταν ένα μέτρο για να κάμψουμε την ξενοφοβία. Χθες, ο ιταλός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε συγκεκριμένα, «Πρέπει να είμαστε σκληροί απέναντι στους λαθρομετανάστες», με άλλα λόγια, πρέπει να είμαστε σκληροί απέναντι στους ευάλωτους ανρθώπους. Πιστεύω ότι με την παρούσα οδηγία καλλιεργούμε αυτού του είδους την ξενοφοβική στάση.

Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε μετανάστες – η ίδια Επιτροπή το παραδέχεται αυτό: 50 εκατομμύρια έως 2060 – γιατί βρισκόμαστε εν μέσω μιας δημογραφικής κρίσης, αλλά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για να τους βοηθήσουμε να έρθουν. Αντιθέτως, εναρμονίζουμε το σύστημα απελάσεων και σήμερα αποφασίζουμε να απελάσουμε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται παράνομα εδώ, αν και μπορεί να είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν απορροφηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Πιστεύω ότι οι επιδράσεις της παρούσας οδηγίας θα είναι ολέθριες, γιατί θα αναγκάσει τους μετανάστες και την αγορά εργασίας να βυθιστούν ακόμα περισσότερο στην παρανομία και θα αυξήσει τα εγκλήματα εκμετάλλευσης αδίστακτων αφεντικών.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, η παράνομη μετανάστευση αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται από την ελεύθερη μετακίνηση των λαών. Εντούτοις, το τρέχον κύμα ανησυχίας που εξαπλώνεται ραγδαία στη Βρετανία προκαλείται, ασφαλώς, από τη νόμιμη μετανάστευση και από τους ίδιους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για 20 χρόνια, τα βρετανικά συνδικάτα, έχοντας σαγηνευτεί από τον Jacques Delors, πίστευαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπέρ των συμφερόντων τους. Λοιπόν, σήμερα η λίρα έχει υποτιμηθεί και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι ανίκανη να θέσει τα συμφέροντα της Βρετανίας σε προτεραιότητα.

Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ περισσότερο. Καθώς ξεκινάμε ένα γύρο μαζικών δημόσιων δαπανών σε έργα, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες και η κατασκευή εργατικών κατοικιών, χιλιάδες ευρωπαίοι εργάτες είναι αποφασισμένοι να επωφεληθούν. Δεν μπορούν να εγγυηθούν τις βρετανικές δουλειές σε βρετανούς εργαζομένους ενώ είμαστε μέλος της ΕΕ. Η προοπτική των βρετανών φορολογουμένων να χρηματοδοτούν ξένους εργάτες είναι, με κάθε ειλικρίνεια, απαράδεκτη.

Αλλά η κυβέρνηση παραμένει ακλόνητη, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θαυμάσιο πράγμα. Λοιπόν, δεν σας προκαλεί έκπληξη έτσι δεν είναι; Ο Λόρδος Mandelson συνεχίζει να λαμβάνει 78 000 λίρες στερλίνες το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ασφαλώς, θα λάβει μια ανάλογη σύνταξη γι’ αυτό σε μόλις λίγα χρόνια – μια σύγκρουση συμφερόντων άνευ προηγουμένου.

Η μεγάλη ανησυχία σήμερα είναι εάν θα επωφεληθεί η ξενοφοβική άκρα δεξιά. Ούτε αυτό το θέλουμε. Εμείς στο UKIP θα θέσουμε μια ατζέντα κατά του ρατσισμού στον βρετανικό λαό στις Ευρωεκλογές, λέγοντας ότι είναι ώρα να βάλουμε τα συμφέροντα της Βρετανίας σε πρώτη προτεραιότητα. Δεν είμαστε υπέρ του προστατευτισμού, αλλά θέλουμε καλή κοινή λογική. Θέλουμε να ελέγχουμε τα ίδια μας τα σύνορα και να αποφασίζουμε ποιος διαμένει, εργάζεται και εγκαθίσταται στη χώρα μας.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σε ολόκληρο τον πλανήτη η ελπίδα της απόκτησης μιας καλά αμειβόμενης εργασίας είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ιδιαίτερα, σε οικονομικά δύσκολες εποχές, η μαύρη οικονομία αρχίζει να μεγεθύνεται το οποίο, ασφαλώς, οδηγεί πολλούς ανθρώπους να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους στην αναζήτηση της γης της επαγγελίας. Είναι σημαντικό για μας να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον την παράνομη εργασία.

Εντούτοις, η πρόσφατη έκθεση για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα από αυτήν την άποψη. Η έκθεση δείχνει ότι οι παραβιάσεις των απαιτήσεων εισόδου στην ΕΕ θα αμειφθούν, καθώς οι μετανάστες θα λάβουν μεγαλύτερη προστασία από τους ίδιους τους λαούς της Ευρώπης, η ταυτότητα και η κοινωνική αρμονία των οποίων απειλούνται από τη μαζική μετανάστευση. Η λαθρομετανάστευση θα καταστεί ασήμαντη εάν, στο μέλλον, κάθε λαθρομετανάστης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άτομο χωρίς έγκυρη άδεια εργασίας.

Εντούτοις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μετανάστες χωρίς άδειες διαμονής θα πρέπει σε τελευταία ανάλυση να απελαύνονται. Είναι σημαντικό για εμάς να ξεφορτωθούμε αυτά τα κίνητρα, όπως τη μαζική νομιμοποίηση και την προοπτική της απασχόλησης. Επιπροσθέτως, πρέπει να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικές συμφωνίες για την απέλαση με τις χώρες προέλευσης. Επίσης, ο οργανισμός συνοριακής ασφάλειας FRONTEX πρέπει επιτέλους να διευρυνθεί ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Η τρέχουσα οδηγία βοηθά στην εδραίωση της κοινής πολιτικής για την παράνομη μετανάστευση και αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις στους εργοδότες. Εντούτοις, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν εθνική νομοθεσία που διέπει την παράνομη εργασία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Η εφαρμογή αυτών των νόμων επίσης βοηθά στον προσδιορισμό της απασχόλησης των παράνομων μεταναστών.

Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε κατάλληλους κανονισμούς, αλλά είναι ακόμα σημαντικότερο τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Χαιρετίζω τις διατάξεις στο τελικό κείμενο για τις κυρώσεις οι οποίες είναι ανάλογες του αριθμού των παράνομων εργαζομένων, καθώς επίσης και για την επιβολή μικρότερων προστίμων όπου ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο και ο εργαζόμενος προσφέρει προσωπικές υπηρεσίες ή οικιακή βοήθεια και οι συνθήκες εργασίας δεν μπορούν να θεωρηθούν εκμετάλλευση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν οδηγήσει στη αποσαφήνιση της έννοιας του υπεργολάβου ο οποίος να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος και στον προσδιορισμό του ποσού των αναδρομικών πληρωμών οι οποίες θα χρειάζεται να γίνουν από τον εργοδότη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα βελτιώσει την κατάσταση ως προς την τήρηση της κοινοτικής προτίμησης όταν ανατίθενται θέσεις εργασίας.

Αισθάνομαι επίσης ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο για τα κράτη μέλη να αφαιρούν τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας που επιβάλλονται στους ευρωπαίους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός του περιορισμού των πιθανοτήτων απασχόλησης παράνομων μεταναστών θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ΕΕ να προσλάβει τους δικούς της πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). – (SV) Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Claudio και όλους τους άλλους οι οποίοι συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτής της έκθεσης. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις για το μέλλον του ασύλου, την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, εστιάσαμε κυρίως σε εκείνους οι οποίοι διαμένουν εδώ παράνομα, σε εκείνους οι οποίοι είναι καλά μορφωμένοι και οι οποίοι επιτρέπεται να έρθουν εδώ ή σε ανθρώπους που απλά είναι φτωχοί κι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην στην οικογένειά τους και θέλουν να μπορούν να έρθουν εδώ.

Τώρα, αποδίδουμε την ευθύνη στους εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ανθρώπους χωρίς χαρτιά. Δεν θα υπήρχαν τόσοι άνθρωποι χωρίς χαρτιά να διαμένουν εδώ, εάν δεν υπήρχαν πάντα κάποιοι ανεύθυνοι εργοδότες που θα τους πλήρωναν και θα τους εκμεταλλεύονταν. Κατά την άποψή μου, θεωρώ αρκετά σωστό να επιβληθούν κυρώσεις και να εισαχθεί μια απαίτηση πληροφόρησης για τους εργοδότες και εάν ένας εργοδότης έχει εκμεταλλευτεί κάποιον, θα πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση αφού το άτομο έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

Εντούτοις, υπάρχει μια πρόταση την οποία θα καταψήφιζα εάν δεν υπήρχε ψηφοφορία στην επιτροπή και πρόκειται για το ότι η πλειοψηφία εγκρίνει λιγότερο αυστηρούς κανόνες για την κατ’ οίκον απασχόληση. Αυτό, για ‘μένα, είναι ένα ζήτημα ισότητας, καθώς είναι κυρίως γυναίκες αυτές που εργάζονται σε σπίτια για χαμηλούς μισθούς. Αυτή η ομάδα το θεώρησε επίσης πιο δύσκολο από εκείνες σε χώρους εργασίας με αρκετούς εργαζομένους, αλλά εγώ το θεωρώ ένα πρώτο βήμα.

Απογοητεύτηκα όταν άκουσα στις ειδήσεις σήμερα ότι η σουηδική Συντηρητική Κυβέρνηση έχει αρνητική γνώμη για την έκθεση, η οποία αποσκοπεί να υποστηρίξει υπεύθυνες επιχειρήσεις και να ποινικοποιήσει τις ανεύθυνες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εργαζομένους χωρίς έγγραφα.

Τέλος, είμαι, ασφαλώς, επίσης προβληματισμένη με τις γνωμοδοτήσεις που λάβαμε από τα εργατικά συνδικάτα όσον αφορά την έκθεση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να λύσουν αυτά τα θέματα προτού ληφθεί μία απόφαση. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους εργοδότες, όπως ο καταμερισμός των ευθυνών σε σχέση με τις συμβάσεις έργων, ειδάλλως θα ενσωματώνουμε παραθυράκια και θα ενθαρρύνουμε την εξαπάτηση.

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο καλύτερος τρόπος να προφυλάξουμε μια ελεγχόμενη μορφή μετανάστευσης την οποία να μπορεί να διαχειριστεί η κοινωνία μας να τη διαχειριστεί και από οικονομική και από κοινωνική άποψη είναι να καταπολεμήσουμε και την παράνομη απασχόληση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να στραφούμε εναντίον των ίδιων των λαθρομεταναστών, καθώς ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του προσωπική τραγωδία, αλλά μάλλον εναντίον του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης ως μοναδικό τρόπο να δικαιολογηθεί και να συστηματικοποιηθεί πραγματικά η ελεγχόμενη μετανάστευση, ιδιαίτερα στο σημερινό κόσμο.

Ασφαλώς, αυτό θα έπρεπε να επιτευχθεί όχι μόνο μέσω εκείνων που αναζητούν εργασία αλλά και μέσω εκείνων που την προσφέρουν. Ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης δεν μπορεί να διεξάγεται μόνο στους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου ή της Μαδρίτης, αλλά θα πρέπει επίσης να διεξαχθεί στα τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού πληθώρας εταιρειών που απασχολούν παράνομους εργάτες, προκειμένου να τους εκμεταλλευτούν και να τους στερήσουν τα δικαιώματά τους.

Αυτή, επομένως, είναι η αιτία που υποδεχόμαστε θερμά την παρούσα οδηγία. Είναι μια οδηγία η οποία ορίζει το γενικό πλαίσιο των υποχρεώσεων των εργοδοτών και, ασφαλώς, τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται στους εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται εργαζομένους χωρίς δικαιώματα που να εξασφαλίζουν τα δικά τους συμφέροντα.

Είναι μια καλά ισορροπημένη οδηγία. Ο εισηγητής αξίζει συγχαρητήρια για το ότι κατέληξε σε έναν δίκαιο συμβιβασμό και πέτυχε μία καλή ισορροπία πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Θα ήθελα να επισημάνω εκείνα τα άρθρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων οι οποίοι υπήρξαν θύματα εκμετάλλευσης. Προστατεύουν τους εργαζομένους ούτως ώστε να μπορούν να καταγγείλουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους προστατεύουν εγγυώμενα ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, χωρίς, ασφαλώς, αυτό να συνεπάγεται δικαίωμα να παραμείνουν. Εντούτοις, οποιαδήποτε εργασία γινόταν παράνομα, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και χωρίς βούληση πληρωμής, ασφαλώς, θα πρέπει να αμείβεται ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης του εργαζομένου ο οποίος εργαζόταν παράνομα.

Οι κυρώσεις είναι ασφαλώς κατάλληλες και ανάλογες. Η συμφωνία για τις υπεργολαβίες, την οποία έχει ήδη αναφερθεί ο εισηγητής στην ομιλία του, είναι πολύ σημαντική. Έχει μεγάλη σημασία στην πράξη και αυτό είναι το ζητούμενο της συζήτησής μας.

Μια τελευταία παρατήρηση: θεωρώ ότι η περίοδος μεταφοράς των 24 μηνών για τη συγκεκριμένη οδηγία είναι υπερβολική. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά οι 24 μήνες είναι πολύ μεγάλο διάστημα και θα πρέπει να μικρύνει εάν είναι εφικτό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά το θεμιτό ανταγωνισμό αδύνατο κι επίσης στερεί από τους εν λόγω εργαζομένους τη δέουσα προστασία.

Σκέφτομαι πρώτα και πάνω απ’ όλα τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Ο αριθμός των παράνομων μεταναστών στην ΕΕ εκτιμάται περί τα 4,5 - 8 εκατομμύρια ανθρώπους και τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται στον κλάδο της οικοδομής, της γεωργίας, του τουρισμού, τον ξενοδοχειακό και αυτόν των υπηρεσιών. Σημειώνονται περιπτώσεις εργασίας σκλάβου υπό συνθήκες εκμετάλλευσης και παιδικής εργασίας. Η παράνομη απασχόληση παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των κανόνων απασχόλησης.

Για το λόγο αυτό το δικαίωμα των συνδικάτων να εκπροσωπήσουν τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων είναι τόσο σημαντικό. Ο εργοδότης είναι αυτός που αποφασίζει να προσλάβει ένα άτομο που διαμένει παράνομα και επομένως είναι ο εργοδότης αυτός που θα πρέπει να κινδυνεύει να υποστεί κυρώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας. Απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των χωρών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πτυχή της παράνομης απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από την εκμετάλλευση αυτήν την εποχή της οικονομικής πληγής και το ζήτημα του να εξασφαλίσουμε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις των ευρωπαίων εργαζομένων δεν υπονομεύονται συστηματικά από την εκμετάλλευση ευάλωτων μεταναστών εργατών δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση. Την ευθύνη για αυτό ειλικρινά την έχουν οι κυβερνήσεις και οι αρχές των κρατών μελών.

Ενώ τα κράτη μέλη χρειάζεται να κάνουν βήματα για να ρυθμίσουν τη μετανάστευση, μετανιώνω σε μεγάλο βαθμό που η νομική βάση αυτής της πρότασης είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ο πραγματικός αγώνας είναι κατά των αχρείων εργοδοτών που εκμεταλλεύονται και αυτό που χρειαζόμαστε αυτήν την εποχή είναι μια ατζέντα υπέρ του εργαζομένου και όχι κατά του μετανάστη.

Η πολιτική και οικονομική επιταγή πρέπει να είναι να σταματήσει η εκμετάλλευση των παράτυπων μεταναστών, να τιμωρηθούν οι αχρείοι εργοδότες και να μην μετατραπούν σε αποδιοπομπαίους τράγους ή να ποινικοποιηθούν οι εργαζόμενοι, οι μετανάστες ή άλλοι. Η χρήση των ποινικών κυρώσεων σε αυτήν την πρόταση δεν θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της ΕΕ και εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απέλαση των μεταναστών εργαζομένων είναι η λύση του προβλήματος της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε πλάνη. Η παρούσα οδηγία δεν πετυχαίνει την απαιτούμενη ισορροπία.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). - (NL) Έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο χρόνια από τότε που ο Επίτροπος Frattini αποκάλυψε τα σχέδια για την αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας η οποία εγγυάται μια σταθερή ροή παράνομων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αναζήτηση εργασίας. Αυτή η κατάσταση είναι ταπεινωτική και θα έπρεπε να μπει ένα τέλος.

Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου όμως να διαφωνήσω με τον εισηγητή όσον αφορά το θέμα του εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί στο ποινικό δίκαιο. Δεν τάσσομαι υπέρ της ενσωμάτωσης του ποινικού δικαίου στις αρμοδιότητες της Ευρώπης. Αντίθετα, μια ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι αυτό που απαιτείται εδώ. Χαίρομαι, επομένως, για το γεγονός ότι η τροποποιημένη πρόταση συμβιβασμού είναι προσεκτική ως προς την εφαρμογή ποινικής νομοθεσίας. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι αρκετό κίνητρο ώστε να είναι κανείς προσεκτικός στην επιλογή εργαζομένων. Ελπίζω οι επιθεωρήσεις επιχειρήσεων να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να στραφούν στο ποινικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Πρέπει να χαιρετιστεί το γεγονός ότι θα εισαχθεί μια οδηγία η οποία θα ποινικοποιεί τους εργοδότες παράνομων μεταναστών. Δηλώνεται, δικαίως, ότι η πιθανότητα εύρεσης δουλειάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ελκυστικό παράγοντα για την παράνομη μετανάστευση. Θα έπρεπε, ωστόσο, να είμαστε συνεπείς και επίσης να αντιμετωπίσουμε τους άλλους παράγοντες που επίσης προσελκύουν τους μετανάστες. Ο πιο σημαντικός από αυτούς τους παράγοντες είναι η ατιμωρησία με την οποία οι αλλοδαποί μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη παράνομα. Υπάρχουν, μάλιστα, κράτη μέλη που ανταμείβουν τους παράνομους αλλοδαπούς, οι μαζικές νομιμοποιήσεις στην Ισπανία, την Ιταλία και το Βέλγιο, μεταξύ άλλων, αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα.

Υπάρχει επίσης η υποκρισία των λεγόμενων εξατομικευμένων νομιμοποιήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Μόλις πέρσι, δεν ήταν λιγότερες από 12 000 σε μια μικρή χώρα όπως το Βέλγιο. Οι παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να απελαύνονται, να μη νομιμοποιούνται, γιατί πραγματικά, κάθε παράνομος μετανάστης που νομιμοποιείται προσελκύει μια πληθώρα νέων μεταναστών. Κάθε κράτος μέλος που τους νομιμοποιεί το κάνει αυτό για λογαριασμό των άλλων κρατών μελών. Επομένως δεν αρκεί να αντιμετωπιστούν οι εργοδότες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση εντός του γενικότερου πλαισίου της.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης της ολομέλειας, εγκρίναμε αρκετά μέτρα που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια συνεπή και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Αυτή η κοινή πολιτική θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να αφορά νόμιμα κανάλια μετανάστευσης καθώς επίσης και την ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών στις κοινωνίες που τους φιλοξενούν. Για το σκοπό αυτό, πριν από δύο μήνες εγκρίναμε την οδηγία για την μπλε κάρτα και την οδηγία για την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην ΕΕ.

Παράλληλα, πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση αποτελεσματικά, καθώς επίσης και όλες τις μορφές εγκληματικότητας που συνδέονται με αυτήν. Αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να καταπολεμήσει τους παράγοντες έλξης για την παράνομη μετανάστευση στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να βάλει ένα τέλος στην εκμετάλλευση των παράνομων εργαζομένων. Είναι σημαντικό για αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια με κάθε τίμημα – ορισμένες φορές πληρώνοντας με την ίδια τους τη ζωή – να κατανοήσουν ότι υπάρχει μόνο ένας εφικτός δρόμος: η νόμιμη μετανάστευση, με όλα τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχουν μεταξύ 5 και 8 εκατομμύρια παράνομα διαμένοντες μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας σημαντικός αριθμός κάνει δουλειές που απαιτούν ελάχιστη εξειδίκευση και αμείβονται πολύ χαμηλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό. Συγχαίρω τον εισηγητή, το κύριο Fava, και, ιδιαίτερα, τη συνάδελφό μου την κυρία Bauer, για το έργο τους και για το συμβιβασμό που επετεύχθη.

Για το λόγο αυτό, συμφωνώ με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόθεση της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι σε θέση να εισάγουν παρόμοιες κυρώσεις για την απασχόληση παράνομων μεταναστών και να τους εφαρμόσει αποτελεσματικά. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιβολής τριών τύπων κυρώσεων: οικονομικών, διοικητικών και ποινικών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Θα υπάρχει επίσης μια απαίτηση οι εργοδότες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να ελέγχουν το μεταναστευτικό καθεστώς αυτών των ανθρώπων προκειμένου να αποφεύγουν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, τον Claudio Fava, για αυτήν την έκθεση και για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία στην τριμερή συνάντηση. Ασφαλώς, πάντα μπορούμε να ζητάμε περισσότερα και να πετυχαίνουμε περισσότερα. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιτέλους αναγνωρίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι παράνομοι μετανάστες που συλλαμβάνονται θα πρέπει να έχουν και δικαιώματα και θα πρέπει να προστατεύονται από την εκμετάλλευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Ασφαλώς, αυτό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μίας γενικότερης πολιτικής για τη μετανάστευση. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ενώ οι Πράσινοι – ο Jean Lambert δεν είναι πλέον εδώ – ή εκείνοι της αριστεράς από τη λεγόμενη κομμουνιστική πλευρά, όπως ο Giusto Catania, ισχυρίζονται ότι αυτό δεν λειτουργεί σωστά, ότι για μία ακόμη φορά δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, ότι τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει, θα ήθελα να πω ότι δεν βοηθάει να υποσχόμαστε στους ανθρώπους ότι θα απολαμβάνουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ένα πλήρες γεύμα κι έπειτα να αποτυγχάνουμε να τους παρέχουμε τον άρτο τον επιούσιο. Αυτό δείχνει δειλία και δεν βοηθά καθόλου. Οφείλω να αναρωτηθώ τι θέλουν πραγματικά οι Πράσινοι, εάν πάντα καταψηφίζουν τα μέτρα τα οποία θα βελτίωναν την κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Αυτό το έχουμε ήδη βιώσει με πολλές εκθέσεις και δράσεις.

Επιπλέον, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αποτρέψει τα εθνικά κράτη από το να καθιερώσουν κατάλληλους ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα και στερώντας τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις από εταιρείες οι οποίες απασχολούν παράνομους μετανάστες.

Θα ήθελα να δω την ίδια σκληρή προσέγγιση που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ορισμένες φορές με τους παράνομους μετανάστες να εφαρμόζεται στους φοροδιαφεύγοντες και σε εκείνους που δουλεύουν στη μαύρη αγορά. Ασφαλώς, πρέπει να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας στα εθνικά κοινοβούλια για να τους προτρέψουμε να απαιτήσουν να δοθούν στους παράνομους μετανάστες τα δικαιώματα που αποφασίσαμε σήμερα εδώ. Υπάρχει, βέβαια, ένα πράγμα για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Εάν κάποιος εργάζεται παράνομα γιατί δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει στη δική του χώρα, δεν έχει την επιλογή να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει ότι είναι θύμα εκμετάλλευσης. Παρομοίως, μια γυναίκα που έχει υποστεί βιασμό δεν μπορεί να καταγγείλει το έγκλημα. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις ανθρώπων γνωρίζουν ότι εάν απευθυνθούν στις αρχές, θα τους απελάσουν.

Για το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης. Αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, πιστεύω ότι ο κύριος Kreissl-Dörfler έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Fava για την έκθεσή του και για την εξαιρετική δουλειά που έκανε.

Αυτή η έκθεση καθιστά σαφές ότι αμφότερες οι εμπλεκόμενες πλευρές στην παράνομη απασχόληση πρέπει να αναλάβουν εξίσου τις ευθύνες τους, κι έτσι θα υπάρχει νομική ισορροπία. Η παράνομη απασχόληση πρέπει να ποινικοποιηθεί και να απαγορευθεί σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι εργοδότες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να σεβαστούν αυτήν την απαγόρευση, αλλά είναι επίσης δουλειά των σχετικών αρχών να παρακολουθούν την τήρηση της απαγόρευσης και να επιβάλλουν κυρώσεις. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να προστατευτούν οι άνθρωποι σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις από την εκμετάλλευση.

Η καθιέρωση νομικών κυρώσεων ασφαλώς αποτελεί ένα βήμα μπροστά. Ωστόσο, οι αρχές πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερους ελέγχους και να ασκήσουν διώξεις σε εκείνους που είναι ύποπτοι για τη διενέργεια αδικημάτων. Η έκθεση είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορίζει ελάχιστους κανόνες.

Παρ’ όλ’ αυτά, η προοπτική των κρατών μελών να ενισχύσουν ή να χαλαρώσουν τις απαιτήσεις δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Κάναμε το πρώτο βήμα μπροστά. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί. Πιστεύω ότι μπορώ να πω, τουλάχιστον για τον εαυτό μου και εκ μέρους κάποιων από την ομάδα μου, εάν όχι για την πλειοψηφία αυτής, ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την έκθεση με καθαρή συνείδηση.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). (EL) Κυρία Πρόεδρε, η οδηγία που εξετάζουμε αφορά μια από τις βασικότερες πτυχές της ανάπτυξης και της οικονομικής βιωσιμότητας των κρατών μας. Αφορά την παράνομη εργοδότηση που συχνά οδηγεί στη συμπίεση των μισθών και στη συρρίκνωση των ταμείων του δημοσίου με όλες τις παρεπόμενες δυσκολίες στην παροχή βοηθημάτων, καθώς και στη συρρίκνωση της λειτουργίας του κράτους πρόνοιας. Αποστερεί από τους εργοδοτούμενους την πρόσβαση σε κοινωνικές και άλλες ασφαλίσεις, σε συντάξεις ή ακόμη και την πρόσβαση σε φορείς προστασίας σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εργασίας τους.

Δυστυχώς, η παράνομη εργοδότηση αποτελεί μέρος του υπάρχοντος συστήματος που οδήγησε στην παγκόσμια οικονομική κρίση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μέσα που να συντείνουν όχι απλά στη διασφάλιση θεραπευτικών αλλά και πραγματικά διορθωτικών μέτρων τα οποία να διασφαλίζουν μια σε βάθος χρόνου ευημερία. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης δεν μπορεί να εξετάζεται αποσπασματικά. Τα μέτρα που προτείνονται για τη διασφάλιση μιας ανθρώπινης αντιμετώπισης των μεταναστών δεν μας ικανοποιούν. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μην τους μετατρέπουμε σε θέματα εις διπλούν.

 
  
MPphoto
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE).(EL) Κυρία Πρόεδρε, ο εισηγητής Claudio Fava και οι σκιώδεις εισηγητές αξίζουν πράγματι θερμών συγχαρητηρίων. Έχουν επιτύχει έναν εξαιρετικό συμβιβασμό με το Συμβούλιο, βεβαίως με τη συνέργια του Αντιπροέδρου, κ. Barrot, τον οποίο επίσης συγχαίρω. Επιτέλους, η οδηγία για επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες παρανόμων μεταναστών προωθείται στο στάδιο της τελικής έγκρισης. Όπως έχει διαμορφωθεί η οδηγία, πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά το στόχο της καταπολέμησης της εργοδότησης παρανόμων μεταναστών. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει προς την ορθή κατεύθυνση την προσοχή της προς τους εκμεταλλευτές των παρανόμων μεταναστών, προς τους παρανομούντες εργοδότες. Ποινικοποιείται, επιτέλους, η εργοδότηση παράνομων μεταναστών. Οι ποινικές και οι άλλες κυρώσεις που προβλέπονται στην οδηγία είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν φόβητρο και αποτρεπτικό εργαλείο για περιορισμό και πρόληψη της απαράδεκτης εκμετάλλευσης των παράνομων μεταναστών. Πολλαπλές, ισορροπημένες και ρεαλιστικές είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οδηγία. Εύχομαι να αποδειχτούν αποτελεσματικές. Παρά το γεγονός ότι οι παράνομοι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως θύματα και προστατεύονται από την οδηγία, γίνονται και οι ίδιοι δέκτες ενός αποτρεπτικού μηνύματος ότι η εργοδότησή τους δεν θα είναι εύκολη πλέον και ότι, συνεπώς, δεν θα υπάρξει έλξη για την εξασφάλιση εργασίας έστω και υπό δυσμενείς όρους. Ειδική μέριμνα όμως πρέπει να ληφθεί για όλους εκείνους τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι ήδη βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πατρίδα μου, την Κύπρο, όπου το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι πολύ μεγάλο, έχει εδώ και καιρό ποινικοποιηθεί η παράνομη εργοδότηση. Δεν έχει εκλείψει βέβαια η παρανομία, αλλά έχει περιοριστεί. Οπωσδήποτε όμως, με τις πολλαπλές κυρώσεις που προβλέπονται στην οδηγία, όπως και με το σύστημα ελέγχου των εργοδοτών που εισάγεται, το πρόβλημα της εργοδότησης παράνομων μεταναστών, αλλά και της παράνομης μετανάστευσης, γενικά θα αμβλυνθεί..

 
  
MPphoto
 

  Catherine Boursier (PSE). γραπτώς. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Fava για την αξιοσημείωτη δουλειά που έκανε τους τελευταίους μήνες για να προκύψει αυτό το ισορροπημένο κείμενο.

Δεν ήταν εύκολη αποστολή και ο δρόμος έκρυβε πολλούς κινδύνους. Εντούτοις, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και θα αναφέρω συγκεκριμένα τρία σημεία.

Η κύρωση ισχύει εν προκειμένω για τον αδικοπρακτόντα εργοδότη, ενώ ο μετανάστης θεωρείται το θύμα. Πέραν των οικονομικών κυρώσεων, οι ποινικές κυρώσεις συνιστώνται για τους κατ’ επανάληψη αδικοπρακτούντες, για την εμπορία ανθρώπων ή την εκμετάλλευση ανηλίκων. Πιστεύω ότι οι ποινικές κυρώσεις έχουν ουσιαστική σημασία και επίσης πιστεύω ότι από εμάς εξαρτάται να εξασφαλίσουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η παρούσα οδηγία.

Ένα άλλο θετικό σημείο που πρέπει να αναφέρω είναι η αυτόματη πληρωμή οφειλόμενων μισθών στους εργαζομένους. Τέλος, σύλλογοι και συνδικάτα υποστηρίζουν την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων που διαμένουν σε μια χώρα παράνομα, ούτως ώστε να μπορούν να καταγγείλουν έναν ανέντιμο εργοδότη χωρίς το φόβο της επακόλουθης δίωξης.

Ασφαλώς, όπως και στην περίπτωση πολλών άλλων κειμένων, θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο, αλλά μπορούμε άραγε να διακινδυνεύσουμε να απειλήσουμε τη συμβιβαστική θέση όταν αυτό το κείμενο ήδη θα επιτρέψει μεγάλες προόδους για την προστασία των εργαζομένων και της αξιοπρέπειάς τους;

Χρειαζόμαστε να υποστηρίξουμε μια ισορροπημένη άποψη του ζητήματος της μετανάστευσης και να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση για την αναζήτηση εργασίας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία και θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαία στο μέλλον δεδομένων των δημογραφικών προβλέψεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επομένως κρίσιμη σημασία να δηλώσουμε ότι το μοντέλο που θέλουμε είναι αυτό στο οποίο οι μετανάστες εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι εργαζόμενοι που απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους από τα κράτη μέλη.

Πρέπει επομένως να κινητοποιηθούμε για να υπερασπιστούμε αυτά τα δικαιώματα και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την έκθεση, γιατί αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την υιοθέτηση ελάχιστων κανόνων και για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και της εκμετάλλευσης των μεταναστών εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Γνωρίζουμε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κρύβονται στα σύνορα της ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι, στο άμεσο μέλλον, η ΕΕ θα χρειαστεί αυξανόμενους αριθμούς μεταναστών εργαζομένων. Γνωρίζουμε επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι κάθε εβδομάδα προσπαθούν να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς πεθαίνουν στο δρόμο προς την ήπειρό μας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι χωρίς χαρτιά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και ζουν σε άθλιες συνθήκες. Αυτό δεν αρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πανανθρώπινες αξίες που η ΕΕ επιθυμεί να διαδώσει σε ολόκληρο τον πλανήτη συμπεριλαμβάνουν και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει ένα επαίσχυντο παράδοξο εν προκειμένω.

Το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να έχει μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης είναι λογικό, αλλά δεν πρέπει να σημαίνει ότι εκείνες οι χώρες που επιθυμούν να υιοθετήσουν σκληρότερα μέτρα και να καταδιώξουν ανθρώπους με διάφορους τρόπους να είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό θα μειώσει τις πιθανότητες εύρεσης μιας αξιοπρεπούς ζωής στην Ευρώπη. Παράλληλα, είναι σημαντικό οι δόλιοι εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση να γνωρίζουν ότι η τιμωρία και οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν οπουδήποτε στην ΕΕ.

Παραδέχομαι ότι η έκθεση αποτελεί ένα δύσκολο ακροβατικό ισορροπίας και συμμερίζομαι το συλλογισμό του κυρίου Catania όσον αφορά τις επιφυλάξεις του. Εντούτοις, ο συμβιβασμός αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμα κι αν έχω ορισμένες απόψεις, για παράδειγμα, για την έκταση των υποχρεώσεων καταγγελίας του εργοδότη.

Θα ήθελα να πω στην κυρία Segelström ότι δεν έχουμε συντηρητική κυβέρνηση στη Σουηδία. Έχουμε κυβέρνηση συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων με έντονα φιλελεύθερα στοιχεία.

 
  
MPphoto
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE). (PT) Η έκθεση Fava εισάγει την πρόοδο και τον εξανθρωπισμό στη μεταναστευτική νομοθεσία. Μας προσφέρει την ηθική διαβεβαίωση την οποία οφείλαμε στους εαυτούς μας από την εποχή της οδηγίας για την επιστροφή των μεταναστών. Η γενική απαγόρευση της απασχόλησης παράνομων μεταναστών όχι μόνο αποφεύγει την ενδημική παρανομία της μετανάστευσης, αλλά πάνω απ’ όλα αποφεύγει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ανθρώπινης μιζέριας που εν γένει συνοδεύει αυτού του τύπου την εργασία.

Το πρώτο ουσιαστικό σημείο στην έκθεση Fava είναι ότι προκαλεί τη σχολή σκέψης για την παράνομη μετανάστευση η οποία συμβιβάζεται με μια εύκολη αλλά απαράδεκτη καταδίκη των μεταναστών, αντί να επιχειρεί μια συστηματική αντίδραση η οποία να καθιστά το κράτος και τον εργοδότη εξίσου υπεύθυνους. Έως τώρα, το κύριο σημείο αποτυχίας των μεταναστευτικών πολιτικών ήταν η έλλειψη δίκαιης αντίδρασης στη φρικτή κατάσταση των παράνομων μεταναστών, με το βάρος του νομικού συστήματος να βαρύνει αυτούς και το καθεστώς τους ως ενόχους παρά ως θύματα.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο στην έκθεση είναι ότι εισάγει στην ευρωπαϊκή δημόσια αρένα μια ηθική καταμερισμού της ευθύνης ανάμεσα στο κράτος και των εταιρειών. Η υποχρέωση των εργοδοτών να διενεργούν εκ των προτέρων εποπτεία ελέγχοντας το καθεστώς διαμονής των εργαζομένων είναι πολύτιμο στο ότι χορηγεί μια αρμοδιότητα στον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιχειρήσει πολλές φορές. Επιδοκιμάζουμε αυτήν την αρμοδιότητα, γιατί η υπεράσπιση της νομιμότητας και των ηθικών κανόνων δεν αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά του κράτους, αλλά όλων. Η έκθεση επομένως χαράσσει νέους δρόμους με μια μέθοδο πολιτικής την οποία θα έπρεπε να μιμηθούν και άλλες εκθέσεις.

Το τρίτο σημείο – και, κατά σύμπτωση, το πιο θεμελιώδες – είναι ο κρίσιμος διαχωρισμός της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από το πρόβλημα της νομιμότητας της διαμονής. Αποτελεί μια απλή δήλωση της καθολικής ηθικής αρχής που θέλει την ανθρωπιά να προηγείται των κανόνων του συστήματος δικαίου και να παίρνει το προβάδισμα έναντι αυτών.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στον κύριο Fava.

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Claudio Fava, για τη σκληρή δουλειά του για την επίτευξη μιας κοινής θέσης με το Συμβούλιο. Το αποτέλεσμα περιέχει πολλές βελτιώσεις που πρότεινε το Σώμα μας.

Με αυτήν την οδηγία, για μία ακόμη φορά δείχνουμε τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής με βάση μια παγκόσμια προσέγγιση. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι σαφής: να καταπολεμήσει ομάδες μαφιόζων, να ποινικοποιήσει αδίστακτους εργοδότες και να προστατέψει τους μετανάστες που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και οι οποίοι δεν έχουν κανένα είδος κοινωνικής προστασίας.

Επιθυμούμε να δούμε την εξαφάνιση των μισθών πείνας, οι οποίοι είναι άδικοι για τους μετανάστες και, πολύ περισσότερο, παραμορφώνουν τους μέσους μισθούς, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η οικοδομή, η γεωργία, οι οικιακές υπηρεσίες και ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Αυτά τα μέτρα απαιτούν πολύ κουράγιο και πολιτική βούληση, καθώς υπάρχουν πολλά έννομα συμφέροντα και πολλά χρήματα που διακινούνται στην παραοικονομία. Ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τις ροές μεταναστών έξυπνα και γενναιόδωρα, αλλά παράλληλα και υπεύθυνα.

Θα ήταν εύκολο να υποκύψουμε στον πειρασμό να μην προσπαθήσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο την παραοικονομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια και να αφήσουμε κάπου 8 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες ανυπεράσπιστους σε συνθήκες εργασίας που λίγο απέχουν από τη σκλαβιά.

Κυρίες και κύριοι, εάν θέλουμε η παρούσα οδηγία να είναι αποτελεσματική, πρέπει να υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι και οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν ως φόβητρο για τους εργοδότες.

Έτσι θα κατορθώσουμε να συρρικνώσουμε την αγορά της παραοικονομίας και να βάλουμε ένα τέλος στα κίνητρα μετανάστευσης που γεννώνται από τις πιθανότητες εύρεσης παράνομης απασχόλησης. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η νόμιμη εργασία αποτελεί το μοναδικό τρόπο εργασίας στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο με μια καθολική προσέγγιση και, Επίτροπε, κύριε Barrot, καλούμε την Επιτροπή να εισάγει τις νέες ‘μπλε κάρτες’ για όλες τις άλλες κατηγορίες απασχόλησης το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). (PL) Το αποτέλεσμα της εύκολης πρόσβασης στην παράνομη εργασία είναι η παρουσία αρκετών εκατομμυρίων παρανόμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράνομη απασχόληση, πολύ συχνά σε συνθήκες εκμετάλλευσης, οδηγεί σε μειώσεις των επιπέδων των μισθών στον κλάδο περί ου ο λόγος κι επίσης συνεπάγεται ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι μη δηλωμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Έχει επομένως ζωτική σημασία να καθιερώσουμε μηχανισμούς οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των εργοδοτών τους είτε προσωπικά είτε με τη διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου.

Θα επιστήσω επίσης την προσοχή σας στο γεγονός ότι η οδηγία θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της τους εργαζόμενους οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, ιδιαίτερα, πολίτες των κρατών μελών τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 και οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται σε μεταβατικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την πρόσβασή τους στη νόμιμη εργασία.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου -Κασσιώτου (PPE-DE). (EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η σημερινή πρόταση είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας να βρεθεί λύση στη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι χαρακτηρίζεται από ανειλικρίνεια. Ανειλικρίνεια γιατί προσπαθούμε να διορθώσουμε ορισμένες πτυχές της πολιτικής αυτής με τη μπλε κάρτα, με την απόφαση για απομάκρυνση των παράνομα εργαζομένων, με τη σημερινή απόφαση για τιμωρία των εργοδοτών παράνομα εισερχομένων μεταναστών, αλλά αυτές είναι μόνο μερικές πτυχές του προβλήματος που προσπαθούμε να διορθώσουμε.

Βέβαια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αναλαμβάνει την εργασία ένας παράνομα εργαζόμενος και τελικά τιμωρείται αυτός που τον προσλαμβάνει για να του καλύψει τα έξοδα παραμονής και διαβίωσής του. Είναι μια λογική αντίφαση που πρέπει να την καλύψουμε από τους όρους που επιβάλλει η αξιοπρεπής εργασία. Γιατί σε όλες τις νομοθεσίες και των 27 κρατών απαγορεύεται η παράνομη και η αδήλωτη εργασία, πολύ περισσότερο βέβαια όταν εδώ έχουμε διπλό ατόπημα: και παράνομη εισαγωγή στο κράτος μέλος και παράνομη εκμετάλλευση. Είναι λοιπόν περίπλοκο το πρόβλημα και, βέβαια, η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε έχει πολλά κενά. Διαπιστώνω ένα κενό στους εργαζομένους που, θα έλεγα, από φιλανθρωπικό σκοπό χρησιμοποιούνται κυρίως από άτομα και προσφέρουν βέβαια εργασία αλλά, παράλληλα, βρίσκουν και έναν τρόπο να ζήσουν. Τί θα γίνουν; Πώς θα ζήσουν στο υπόλοιπο της ζωής τους στο πλαίσιο της αναγκαστικής παραμονής τους, εφόσον οι γειτονικές χώρες δεν έχουν αποδεχθεί την επιστροφή των μεταναστών;

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi (PSE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά σε αυτό το Σώμα, οι συμβιβασμοί πρέπει να αναλύονται διαχωρίζοντας τα υπέρ και τα κατά και κάνοντας μία ευρύτερη κρίση η οποία λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς καθώς επίσης και το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο.

Όσον αφορά τη σφαίρα της απασχόλησης, ένα μείζον στοιχείο στην οδηγία το οποίο θα υποβληθεί στην αυριανή ψηφοφορία, την κρίνουμε θετικά από πολλές πλευρές. Ορισμένα θετικά σημεία είναι η εισαγωγή ενός ορισμού αμοιβής που καθιστά δυνατή τη σύγκριση με τις νόμιμες σχέσεις απασχόλησης, η μείωση των διαδικαστικών εμποδίων για κυρώσεις για οικιακή εργασία και περίθαλψη και η σύνδεση και ενδυνάμωση των κοινοτικών διατάξεων που προστατεύουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Η δέσμευση να μη θεωρηθεί η διάταξη για τις συμβάσεις υπεργολαβίας προηγούμενο είναι επίσης σημαντική.

Ορισμένες αμφιβολίες παραμένουν για την ευθύνη στην αλυσίδα των εργοδοτών και για τις δυσκολίες που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στο να λάβουν οφειλόμενες πληρωμές προτού φύγουν από τη χώρα. Το ζήτημα δεν είναι απόλυτα συγκεχυμένο αλλά, αφού αυτή η οδηγία συνδέεται στενά με την οδηγία για την επιστροφή των μεταναστών, είναι δεμένα τα χέρια της όσον αφορά την κατάσταση των παράνομα εργαζομένων και των εργοδοτών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν νόμιμες οδούς απασχόλησης.

Η πεποίθησή μου ότι θα αποφασίσουμε να εγκρίνουμε αυτό το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση δεν μειώνεται, εάν αναφέρω ορισμένους κινδύνους: τον κίνδυνο το έργο του Κοινοβουλίου να συνεχίσει να δέχεται πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις και τον κίνδυνο ότι θα ενισχύσουμε το πρόσωπο της ‘κακιάς μητριάς’ της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, αυτό το σχέδιο οδηγίας έχει ζωτική σημασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και είναι κρίσιμη για την εισαγωγή μια κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η μαύρη εργασία αποτελεί τον κύριο παράγοντα έλξης για χιλιάδες άντρες και γυναίκες οι οποίοι περνάνε τα σύνορά μας κάθε μέρα σε αναζήτηση μιας αξιοπρεπούς δουλειάς και ενός τρόπου να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Στην πραγματικότητα, συχνά βρίσκουν εργοδότες οι οποίοι χρησιμοποιούν και καταχρώνται την ευάλωτη κατάστασή τους και την άγνοιά τους για τα δικαιώματά τους για να τους εκμεταλλευτούν και να τους χρησιμοποιήσουν ως φτηνά εργατικά χέρια. Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της σκλαβιάς.

Δεν πρέπει να κρύβουμε το γεγονός ότι αυτό το φαινόμενο αφορά επίσης άτομα, είτε είναι ευρωπαίοι πολίτες είτε άνθρωποι από τρίτες χώρες, οι οποίοι εργάζονται και διαμένουν υπό κανονικό καθεστώς, αλλά οι οποίοι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθώς αποτελεί τμήμα του πλαισίου για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Δεν είναι το θέμα μας εδώ να επιπλήξουμε άνδρες και γυναίκες που συχνά από καλή πίστη πέφτουν θύματα ανέντιμων κυκλωμάτων ή εργοδοτών. Σκοπός αυτού του κειμένου πρέπει να είναι ακριβώς να προστατέψει αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους και να εξασφαλίσει ότι τα πιο βασικά, τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά τους τηρούνται. Αυτός είναι ακριβώς ο διακηρυσσόμενος σκοπός και η φιλοδοξία του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε.

Όμως, δεν θα πρέπει να βάζουμε όλους τους εργοδότες στο ίδιο τσουβάλι και, ασφαλώς, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποιον ο οποίος απασχολεί ένα άτομο καλή τη πίστει, πιστεύοντας ότι εργάζονται και διαμένουν νόμιμα, με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνους που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτών των ανθρώπων.

Πρέπει να είμαστε αυστηροί και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Χρειαζόμαστε θαρραλέες διατάξεις οι οποίες να εφαρμόζονται ευσυνείδητα. Η έγκριση αυτού του κειμένου πράγματι θα στείλει δύο σαφή μηνύματα. Το πρώτο είναι προς τους εργοδότες, για να τους πει ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να καταχρώνται αυτό το ευάλωτο εργατικό δυναμικό και έτσι θα αποτρέπονται πραγματικά από το να προσλάβουν έναν παράνομο μετανάστη. Το δεύτερο μήνυμα είναι προς εκείνες τις χιλιάδες εν δυνάμει παράνομους μετανάστες οι οποίοι θα αποθαρρυνθούν από τις αυστηρές συνθήκες απασχόλησης στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές και στον εισηγητή και, όπως πολλοί άλλοι, ελπίζω αυτό το κείμενο να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και, έτσι, της προώθησης της μετανάστευσης...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή. Γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της εθνικής αγοράς εργασίας ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους μετανάστες από την εκμετάλλευση. Ο κύριος Fava αξίζει ασφαλώς επαίνους.

Ταξίδεψα στην Ιταλία, στην Foggia, αμέσως μόλις ανακαλύφθηκαν τα λεγόμενα στρατόπεδα εργασίας. Στο τελευταίο, και πολίτες της Ένωσης και παράνομοι μετανάστες ζούσαν και δούλευαν σε αποκρουστικές συνθήκες. Έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη μου οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν και εργάζονταν. Πράγματι, συχνά πέθαιναν εξαιτίας της πείνας και της σκληρής απάνθρωπης μεταχείρισης. Χαιρετίζω αυτήν την οδηγία γιατί επιτέλους θα βάλει τις σχέσεις εργασίας πάνω σε μία πολιτισμένη βάση. Αποτελεί μια νίκη πάνω στους πλεονέκτες εργοδότες, την επιδίωξη του κέρδους, των φτηνών και συχνά δωρεάν εργατικών χεριών και την εκμετάλλευση των παράνομων μεταναστών.

Προκειμένου αυτή η οδηγία να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη. Το παράδοξο είναι ότι στο εσωτερικό δίκαιο της τελευταίας περίπτωσης, η παράνομη απασχόληση θεωρείται αξιόποινη πράξη και αδίκημα. Παρ’ όλ’ αυτά, ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Πρέπει επομένως να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσουμε αυτήν την οδηγία. Όλοι οι αναγκαίοι νομικοί μηχανισμοί θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, ούτως ώστε να μην μπορούν να επαναληφθούν άλλες ατυχείς περιπτώσεις αυτού του είδους.

Τώρα, θα ήθελα να απευθυνθώ στους Βρετανούς Βουλευτές αυτού του Σώματος και να τους ζητήσω να ενημερώσουν τους εργοδότες τους ότι η παράνομη απασχόληση μεταναστών είναι έγκλημα. Μην παραπονιέστε ότι η Ένωση...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι ότι όχι μόνο οι παρανόμως απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, αλλά και οι εργοδότες τους θα ποινικοποιηθούν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε – και αυτό είναι πραγματικά ένα έγκλημα – ότι αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ακόμα και σε μια προοδευτική συνομοσπονδία κρατών όπως η Ευρώπη. Κάποιος έχει μεγάλο κέρδος από αυτούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή συντάξεις και ζουν με το μόνιμο φόβο ότι θα συλληφθούν και θα απελαθούν στην πατρίδα τους.

Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο είναι η ευκαιρία στο μέλλον να επιβληθούν κυρώσεις σε εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες. Τα μέτρα όπως τα πρόστιμα, η ευθύνη για το κόστος της απέλασης, η στέρηση κρατικών επιχορηγήσεων ή υποστήριξης ή ακόμα και προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο της επιχείρησης απαιτούνται, κατά τη γνώμη μου, επειγόντως ώστε να υπάρξει κάποια αλλαγή της κατάστασης. Τακτικές και αποτελεσματικές επιθεωρήσεις από τα μεμονωμένα κράτη μέλη είναι επίσης, ασφαλώς, ουσιαστικές για το σκοπό αυτό, μαζί με τη δυνατότητα απαίτησης αναδρομικής καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Μια Ευρώπη στην οποία ορισμένοι άνθρωποι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης άλλων δεν είναι μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη. Πεποίθησή μου είναι ότι αυτή η οδηγία αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει το τελευταίο βήμα που θα κάνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Αισθάνομαι ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες αντιπροσωπεύουν ένα μη αμελητέο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας έτσι την παράνομη μετανάστευση μια ανησυχία. Έχοντας αυτό κατά νου, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να καθιερωθεί ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να ορίσουμε πιο ξεκάθαρα τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν σε εργοδότες μεταναστών από τρίτες χώρες που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εργασία είναι ένα ανησυχητικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού των μεταναστών αποτελεί μια πραγματικότητα.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι κάποιος αριθμός εργοδοτών εκτινάσσουν τα κέρδη τους απασχολώντας μετανάστες χωρίς χαρτιά, αποφεύγοντας έτσι να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές ή φόρους στο κράτος. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά τιμωρείται αναλόγως.

Για το λόγο αυτό, κάθε μεμονωμένο κράτος πρέπει να θεσπίσει μέτρα για να καταπολεμήσει την παράνομη απασχόληση, να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους μετανάστες και να οργανώσει τακτικές επιθεωρήσεις, ειδικά σε επιχειρηματικούς κλάδους όπου εικάζεται ότι απασχολούνται παράνομοι μετανάστες. Θέλουμε επίσης να δοθεί πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατά έναν ελεγχόμενο τρόπο και τα δικαιώματα των μεταναστών να γίνονται σεβαστά. Για το λόγο αυτό, ζητάμε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική συνεργασία και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Fava για αυτό το εξαιρετικό έργο που θα επιτρέψει την υιοθέτηση μιας οδηγίας που προβλέπει κυρώσεις για τους εργοδότες παράνομων μεταναστών.

Εντούτοις, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην περιπλοκότητα της σημερινής κατάστασης. Χρειάζεται να καταρτίσουμε νομοθεσία η οποία είναι ανάλογη αυτής της περιπλοκότητας.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εντολείς καταφεύγουν σε μια καταιγίδα υπεργολαβιών, χρησιμοποιώντας υπεργολάβους από τα κράτη μέλη χωρίς να γνωρίζουν εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται νόμιμα ή παράνομα. Προτάθηκε μια τροπολογία για τον έλεγχο της νομιμότητας του καθεστώτος των εργαζομένων τους. Γιατί δεν συμπεριλάβατε αυτήν την τροπολογία;

Επίσης, ορίζεται ότι ο κύριος ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή μισθών, αλλά μόνο εάν γνωρίζει ότι οι υπεργολάβοι απασχολούν παράνομους μετανάστες. Λοιπόν, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε έναν εντολέα ο οποίος αυθόρμητα να παραδεχτεί την ενοχή του.

Τέλος, η καλύτερη οδηγία στον κόσμο μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν συνοδεύεται από πραγματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτούς τους ελέγχους, εάν είχαμε περισσότερους επιθεωρητές εργασίας σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα με ευρύτερα καθήκοντα.

Έχει ζωτική σημασία να σχεδιάσουμε ένα πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε οι εντολείς να καθίστανται απόλυτα υπεύθυνοι σε περίπτωση λαθών από μέρους των υπεργολάβων τους.

Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε γνωστές πρακτικές σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες οργανωμένων δικτύων παράνομης μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, θα ήθελα να επιστήσω της προσοχή σας σε ένα επείγον πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει όσον αφορά την τρέχουσα κρίση. Σε ορισμένες χώρες – συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου – είμαστε μάρτυρες των μαζικών απολύσεων εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, η πλειονότητα των οποίων έρχονται στη χώρα μας από ανατολικές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Έχουν γίνει παράνομοι εργαζόμενοι. Μετά την απόλυσή τους, έχουν μείνει χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης κι έτσι είναι πιόνια στα χέρια των λεγόμενων ‘επιχειρηματιών’ οι οποίοι τους υποβάλλουν σε ακόμα χειρότερη εκμετάλλευση σε σχέση με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επαναλάβω το εξαιρετικά ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι επιθεωρήσεις εργασίας στη διάθεσή τους σε πολλά από τα κράτη μέλη μας. Τίποτα δεν θα αλλάξει εκτός και αν συστήσουμε ένα καλά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο δίκτυο επιθεωρητών οι οποίοι να κατανοούν την εργατική νομοθεσία και να είναι εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ενώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πλέον συμφωνήσει σε ορισμένους κανόνες για τις επιχειρήσεις, συνήθως υπάρχει μια κατακραυγή μεταξύ των κρατών μελών οποτεδήποτε γίνεται έστω και η παραμικρή απόπειρα να γίνει κάτι παρόμοιο στο πεδίο της κοινωνικής νομοθεσίας. Η αναφορά στην παράδοση, την επικουρικότητα και τα παρόμοια σε μία κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται αχαλίνωτη εκμετάλλευση είναι γελοία και υποκριτική. Για το λόγο αυτό, χαιρετίζω οποιαδήποτε απόπειρα δίωξης και τιμωρίας εκείνων που απασχολούν παράνομους μετανάστες και ευχαριστώ τον κύριο Fava.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (PSE) . – (RO) Η παράνομη απασχόληση συγκεντρώνεται σε ορισμένους τομείς όπου η εργασία υποτίθεται ότι είναι ανειδίκευτου χαρακτήρα, όπως οι κατασκευές, η γεωργία, ο καθαρισμός και η βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων. Αυτοί οι κλάδοι χρησιμοποιούν παράνομη εργασία σε ανησυχητικό βαθμό. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, οι εργοδότες μπαίνουν στον πειρασμό να προσπαθήσουν να παρακάμψουν το νόμο και να καταφύγουν σε παράνομους εργαζομένους για να διατηρήσουν τα κέρδη ή απλά να επιβιώσουν στην αγορά.

Το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας σήμερα αποτελεί ένα βήμα προς τη μείωση του φαινομένου της παράνομης απασχόλησης, η οποία έχει τόσο πολλές αρνητικές επιπτώσεις από φορολογική και κοινωνική άποψη. Είναι καλή ιδέα να τιμωρούμε την παράνομη απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια μάστιγα πλήττει τους συμπολίτες μας από λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και οι Ρουμάνοι αντιμετωπίζουν πολυάριθμες παρανομίες εκ μέρους των εργοδοτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά το κείμενο της έκθεσης, θα ήθελα να δω αυστηρότερες κυρώσεις για την τιμωρία των μεσαζόντων στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, συντάκτης της γνώμης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι πραγματευόμαστε αυτό το θέμα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή.

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει ωθήσει ή ωθεί τις χώρες που είναι στη χειρότερη κρίση να χρησιμοποιούν παράνομο εργατικό δυναμικό το οποίο σχεδόν πάντα αφορά παράνομους μετανάστες, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους, μεταξύ των οποίων έχουν αναφερθεί οι κατασκευές, η γεωργία και άλλοι. Αυτό ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση, με αποτέλεσμα τις τραγωδίες που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι η παράνομη μετανάστευση αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και σήμερα το απόγευμα και αύριο θα ασχοληθούμε σε αυτό το Σώμα με τα προβλήματα της Lampedusa και άλλων παραμεθόριων χωρών.

Επομένως, αυτό το μέτρο έρχεται ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους εργοδότες θα λειτουργήσουν σίγουρα ως περαιτέρω αποτρεπτικός παράγοντας, διότι υπάρχουν ήδη κυρώσεις για την παράνομη εργασία, ιδίως εκείνη που αφορά παράνομους μετανάστες. Αυτές οι κυρώσεις θα αποθαρρύνουν περαιτέρω τους εργοδότες από την πρόσληψη εργαζομένων.

Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν 8 εκατομμύρια παράνομοι διαμένοντες που κάνουν παράνομη εργασία. Πρέπει να υποθέσουμε ότι μόλις τεθούν σε ισχύ αυτά τα μέτρα, θα έχουμε 8 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες στους δρόμους και θα πρέπει να τους αναλάβουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε, διότι αλλιώς όσοι επιβιώνουν παράνομα, πάντως επιβιώνουν, θα δηλωθούν επίσημα ως παράνομοι από τους εργοδότες τους, οι οποίοι δεν θα μπορούν πλέον να τους στεγάζουν, και θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα 8 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη τους οποίους θα πρέπει να απελάσουμε και να βοηθήσουμε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων – ολοκληρώνω, αφού τελειώνει ο χρόνος μου. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το πρόβλημα της προσωρινής πρόσληψης εργαζομένων, ιδίως στη γεωργία, και πρέπει να κοπεί η γραφειοκρατία, για να διευκολυνθεί η ένταξη και η αποδοχή τους.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, η παράνομη απασχόληση δεν επηρεάζει μόνο πέντε ως δέκα εκατομμύρια άτομα, αλλά κυρίως εκείνους που τα απασχολούν. Σε αντίθεση με το συντάκτη αυτής της έκθεσης, πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους παράνομους μετανάστες από τρίτες χώρες, αλλά και εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν περιστασιακή εργασία για μισθούς που δεν φορολογούνται και από τους οποίους οι εργοδότες δεν αφαιρούν τις ασφαλιστικές εισφορές. Η αύξηση της παράνομης εργασίας υπονομεύει σοβαρά τον οικονομικό ανταγωνισμό. Μια αποτελεσματική θεραπεία την οποία έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη θα ήταν να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Όμως υποστηρίζω επίσης αυτή την πρόταση της Επιτροπής για την εναρμόνιση των κυρώσεων για τους εργοδότες, διότι πιστεύω ότι οι συνεπείς κυρώσεις που στοχεύουν κυρίως τους εργοδότες που είναι κατ’ εξακολούθηση παραβάτες θα περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της παράνομης εργασίας και κατά συνέπεια και τον αριθμό των παράνομων μεταναστών. Επίσης θα μειώσει την έκταση του κοινωνικού αποκλεισμού και, σε κάποιο βαθμό, επίσης την εκμετάλλευση των πολιτών τρίτων χωρών. Ωστόσο θεωρώ προβληματικό να ανατεθεί στους εργοδότες το βάρος του ελέγχου του δικαιώματος διαμονής των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των κυρώσεων εναντίον εργοδοτών των οποίων οι υπεργολάβοι απασχολούν παράνομα εργαζομένους. Ανησυχώ σοβαρά γι’ αυτή τη διάταξη, διότι ένας εργοδότης δεν έχει τρόπο να ελέγξει αν ο υπεργολάβος απασχολεί τέτοια άτομα ή όχι. Αν ο εργοδότης έχει ακόμη και υπόνοιες ότι αυτό συμβαίνει, ποια δράση πρέπει να αναλάβει τότε; Πρέπει να καταγγείλει το γεγονός στην αστυνομία, ή να λύσει τη σύμβαση; Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, ο εργοδότης κινδυνεύει να τον πάνε στο δικαστήριο, και τότε θα πρέπει να αιτιολογήσει τη λύση της σύμβασης. Ο εργοδότης δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως θα ήθελα να επαναλάβω τη σοβαρή μου ανησυχία γι’ αυτή τη διάταξη. Η διάταξη μπορεί να αποδειχθεί άχρηστη. Εναλλακτικά, μπορεί να συμβεί να χρησιμοποιείται για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες άδικα και αδικαιολόγητα.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση αφού πρέπει να τονίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες. Έχω λάβει διαβήματα διαμαρτυρίας από ψηφοφόρους, γι’ αυτό χαιρετίζω τη δράση σε αυτό το θέμα.

Υπάρχουν πολλές επιβλαβείς συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των μεταναστών μέσω ανεπαρκούς πληρωμής ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μη πληρωμής. Δημιουργεί αρνητικές πιέσεις στους μισθούς των νόμιμα εργαζομένων διαμενόντων και στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την απασχόληση και εκείνων που την παραβιάζουν.

Συμπερασματικά, αν θέλουμε να αγωνιστούμε για να εξαλείψουμε αυτή την παράνομη πρακτική στα κράτη μέλη μας, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και ζήτημα ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω το σχόλιο που έκανα στην κύρια παρέμβασή μου και να εξηγήσω τι θα ήθελα να μεταφέρω στους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι παραπονιούνται ότι αυτή η οδηγία είναι παρεμβατική και ισοδυναμεί με παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, αντί να παρεμβαίνει, βάζει τα πράγματα σε τάξη.

Ήθελα να πω στους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν εκφράσει παράπονα ότι πρέπει να προσεγγίσουν τους εργοδότες στην πατρίδα για να εξασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών και ότι δεν απασχολούνται άτομα που διαμένουν παράνομα στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τότε θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτή είναι καλή οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι ένας τρόπος ελάφρυνσης των αρνητικών συνεπειών της δημογραφικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε πολίτες τρίτων χωρών να εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης, για να προσληφθούν. Όμως ενδιαφερόμαστε μόνο για νόμιμη διαμονή και νόμιμη απασχόληση. Παράνομοι αλλοδαποί εργαζόμενοι σημαίνει απώλειες του προϋπολογισμού και στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Οι εργοδότες επωφελούνται περισσότερο από τις προσπάθειες των παράνομων εργαζομένων. Μπορούν εύκολα να προμηθευτούν φθηνό εργατικό δυναμικό. Αλλοδαποί από τρίτες χώρες απασχολούνται συχνότερα στις βαρύτερες και χαμηλότερα αμειβόμενες εργασίες. Επειδή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, είναι διατεθειμένοι να κάνουν όλα όσα τους ζητούν οι εργοδότες τους. Οι τελευταίοι συχνά εκμεταλλεύονται την απελπισία τους. Όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι κακοπληρώνονται, αλλά εργάζονται και χωρίς κοινωνική προστασία ή ιατρική ασφάλιση και είναι υπό συνεχή απειλή απέλασης από τη χώρα όπου διαμένουν. Η Ένωση πρέπει να διευκολύνει την εξεύρεση απασχόλησης για τους μετανάστες και πρέπει να δράσουμε αναλόγως. Έχω κατά νου, για παράδειγμα, την εργασία στην Πολωνία για τους πολίτες της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, για την οποία ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, έχει δείξει ότι υπάρχει πολύ ευρεία συναίνεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη να στοχευτούν οι εργοδότες, οι οποίοι προσλαμβάνουν και, πολύ συχνά, εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες.

Θα ήθελα να επισημάνω στο Κοινοβούλιο ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή έδειξε ότι οι τρέχουσες κυρώσεις έχουν αποτύχει να εγγυηθούν την τήρηση των κανόνων. Η οδηγία έχει βελτιώσει αυτή την κατάσταση υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισοδύναμες κυρώσεις και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Στην αρχή αυτής της συνεδρίασης τόνισα επίσης ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιθεωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Fava και το Κοινοβούλιο μία ακόμη φορά διότι επέτρεψαν αυτό το συμβιβασμό. Μου φαίνεται ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Πρέπει φυσικά να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα που εξετάζουμε σήμερα, αλλά πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τα οφέλη της νόμιμης μετανάστευσης. Πέρα από τις δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2007, σχετικά με τη μπλε κάρτα για τους εργαζόμενους μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης και για την ενιαία άδεια, που σχετίζεται με τα δικαιώματα των μεταναστών, την άνοιξη του 2009 η Επιτροπή θα παρουσιάσει τρία ακόμη σχέδια οδηγιών για τη νόμιμη μετανάστευση που στοχεύουν στη θέσπιση κοινών κανόνων για εποχικούς εργαζομένους, οι οποίοι είναι γενικά λιγότερο εξειδικευμένοι, για άτομα που μετατίθενται στο εσωτερικό των εταιρειών τους και για αμειβόμενους ασκούμενους.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με τη δέσμευσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος της Στοκχόλμης, θα εξετάσει αν υπάρχει ανάγκη νομοθεσίας για άλλες κατηγορίες εργαζόμενων μεταναστών.

Ορίστε. Αισθάνθηκα ότι ήταν απαραίτητο να τοποθετηθεί αυτή η πρόταση οδηγίας στο γενικό πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ήθελα να τη φέρω ενώπιον του Κοινοβουλίου για να δείξω ότι οι επιθυμίες σας θα φέρουν αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και για την ποιότητα αυτής της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Fava, εισηγητής. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τα σχόλια και τις ελπίδες του Επιτρόπου. Το Κοινοβούλιο έχει, νομίζω, πει ξεκάθαρα – και όχι μόνο σήμερα – ότι τα μέτρα για τη νόμιμη μετανάστευση είναι αναγκαία και η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιδιώκει μόνο να παράγει ποινικά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Έχουμε καθυστερήσει από αυτή την άποψη και φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν σε αυτό το Κοινοβούλιο να μπει σε διαδικασία συναπόφασης με το Συμβούλιο σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση. Η νομική βάση που τώρα μας περιορίζει να μιλάμε μόνο για νομοθεσία για την καταπολέμηση της μετανάστευσης είναι κάτι που κι εγώ βρίσκω απογοητευτικό, αλλά είναι η νομική βάση την οποία πρέπει να τηρούμε.

Κατόπιν τούτου, πιστεύω ότι η έκθεσή μας σήμερα έχει εισαγάγει άρθρα που πραγματικά προστατεύουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων, ακόμη και αν είναι λαθρομετανάστες. Σκέπτομαι την προσωρινή άδεια διαμονής για ανηλίκους που έχουν υποστεί εκμετάλλευση. Σκέπτομαι την αμοιβή: επιτέλους δηλώνεται ρητώς ότι η αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από αυτή που αναγνωρίζει ο νόμος για όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Σκέφτομαι το ρόλο των συνδικάτων που, για πρώτη φορά, μπορούν να υπερασπίζονται και να εκπροσωπούν αλλοδαπούς εργαζομένους, ακόμη και τους παρανόμους, σε διοικητικές και αστικές υποθέσεις.

Αυτοί, πιστεύω, είναι όλοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να μιλάμε για ανακτημένα δικαιώματα, ένα βήμα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω, και μια οδηγία που ασχολείται με ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα, αλλά με αίσθηση ισορροπίας στην οποία αυτό το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Αυτή η έκθεση έχει διάφορα πλεονεκτήματα.

Το πρώτο είναι ότι στοχεύει να είναι ενημερωτική: καταγράφει τα ανησυχητικά γεγονότα της αύξησης της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη, η οποία εκτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Επιτροπής, μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης, προσδιορίζει εκείνους τους τομείς της οικονομίας στους οποίους συγκεντρώνεται περισσότερο η παράνομη εργασία, δηλαδή κατασκευές, γεωργία, καθαρισμός, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι εντείνει τον αγώνα κατά της αδήλωτης εργασίας, ιδιαίτερα με την επιλογή των οικονομικών και ποινικών κυρώσεων για εργοδότες παράνομων εργαζομένων.

Δυστυχώς, η έκθεση έχει πολλούς περιορισμούς. Δεν αναφέρει τίποτα για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να σταματήσουν αυτά τα περιοδικά ρεύματα παράνομης μετανάστευσης. Ούτε καν εξετάζει την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Σε μια εποχή κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και μεγάλης αύξησης της ανεργίας, η πρώτη προϋπόθεση για τις χώρες της Ένωσης είναι η προστασία των θέσεων εργασίας τους. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η θέσπιση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Οι θέσεις εργασίας στη Γαλλία πρέπει να προορίζονται για τους Γάλλους, ενώ οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη προορίζονται για τους Ευρωπαίους.. Η εφαρμογή των αρχών της εθνικής και ευρωπαϊκής προτίμησης και προστασίας είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η χρησιμότητα ή η επικαιρότητα των μέτρων που στοχεύουν στην τιμωρία όσων απασχολούν παράνομους μετανάστες. Η χώρα την οποία εκπροσωπώ είναι λιγότερο επιρρεπής σε αυτές τις ιδιαίτερες ανησυχίες, διότι εξακολουθεί να είναι περισσότερο χώρα διαμετακόμισης για την παράνομη μετανάστευση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να γνωρίζουμε τους μελλοντικούς κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι. Όσον αφορά την έκθεση, χαιρετίζω την πρόταση για την κατάργηση του υποχρεωτικού ποσοστού ελέγχου το οποίο θα ήθελε να επιβάλει η Επιτροπή. Αυτό το ποσοστό είναι υπερβολικό και δεν θα είχε ως αποτέλεσμα παρά τη δημιουργία γραφειοκρατίας και τεράστιων δημόσιων δαπανών, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έκανε. Όλοι γνωρίζουμε ότι μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων παράνομοι μετανάστες εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η γεωργία και ο τουρισμός.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η οδηγία προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών που είναι ένοχοι κατ’ εξακολούθηση παραβάσεων, απασχόλησης ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων των οποίων το καθεστώς είναι παράνομο, αν ο εργαζόμενος είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων και ο εργοδότης γνωρίζει αυτό το γεγονός, ή αν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καθιερώσουν ένα μηχανισμό που να προσφέρει στους παράνομους μετανάστες την ευκαιρία να υποβάλουν καταγγελία, όταν, για παράδειγμα, είναι θύματα εκμετάλλευσης.

Πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι τα άτομα που διαμένουν παράνομα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός παιδιών αφήνεται πίσω: μερικά είναι χωρίς επίβλεψη, ενώ άλλα αφήνονται στη φροντίδα παππούδων και γειτόνων, ακόμη και σε ιδρύματα.

Σε περίπτωση που αυτά τα παιδιά συνοδεύουν τους γονείς τους, πρέπει να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν διαμένουν παράνομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Η έκθεση του Claudio Fava είναι μέρος μιας δέσμης μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης αποθαρρύνοντας τις εταιρείες από την απασχόληση των συγκεκριμένων προσώπων. Δυστυχώς, ο εισηγητής έδωσε υπερβολική έμφαση σε μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες και υποστήριξε την επέκταση των δικαιωμάτων των λαθρομεταναστών.

Καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπία όσον αφορά τις κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στους εργοδότες, προσπάθησα, με τις τροπολογίες που πρότεινα, να αναδείξω τις διατάξεις της έκθεσης, στις οποίες οι κυρώσεις κατά των εργοδοτών είναι υπερβολικά αυστηρές και οι οποίες μπορούν να αφήσουν περιθώριο για μια ερμηνεία που θα οδηγήσει σε καταχρήσεις εις βάρος τους.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανθρωπιστική κατάσταση των εν λόγω μεταναστών. Για τον λόγο αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως όταν ο εργοδότης γνωρίζει ότι ο υπάλληλος είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις ελέγχου και ειδοποίησης που βαρύνουν τους εργοδότες, όπως προσδιορίζονται στην έκθεση, είναι κατάλληλες ώστε να καταστούν οι εργοδότες υπόλογοι σε σχέση με το οξύ αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην ΕΕ με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς.(PL) Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργασθούν στενότερα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης ενισχύοντας τα μέτρα κατά της παράνομης απασχόλησης στο επίπεδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους κύριους παράγοντες ενθάρρυνσης των λαθρομεταναστών να μεταβούν στην ΕΕ είναι η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας χωρίς να νομιμοποιήσουν το καθεστώτος τους. Τα μέτρα κατά της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης διαμονής πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Παρ’ όλα αυτά, η οδηγία για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης πρέπει να εφαρμοσθεί χωρίς να θίγει την εθνική νομοθεσία για την απαγόρευση της παράνομης απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών, αλλά εργάζονται κατά παράβαση του καθεστώτος τους ως κατοίκων με άδεια διαμονής.

Η μείωση των οικονομικών κυρώσεων για τους εργοδότες πολιτών τρίτων χωρών πρέπει επίσης να εξετασθεί στις περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο.

Οι κοινοί ορισμοί, οι κοινές μέθοδοι και τα κοινά πρότυπα στον τομέα της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση στη διαδικασία ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι ενεπλάκησαν στην εκπόνηση της οδηγίας αυτής.

Οι στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των παράνομα εργαζομένων στην Ένωση είναι ανησυχητικές. Απαιτείται αναμφίβολα στενή συνεργασία για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Η αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης.

Το σχέδιο οδηγίας αφήνει ανεκπλήρωτες αρκετές προσδοκίες. Το πεδίο εφαρμογής της θα μπορούσε να είναι ευρύτερο και να καλύπτει πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ, αλλά απασχολούνται υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να διευρυνθεί ο ορισμός του εργοδότη, ώστε να συμπεριληφθούν οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης καθώς και οι πράκτορες εύρεσης εργασίας. Παρά τις ελλείψεις του, το υπό συζήτηση σχέδιο αξίζει συγχαρητηρίων.

Είναι αλήθεια ότι οι εργοδότες έχουν ευθύνη για την παράνομη απασχόληση. Η οδηγία επιβάλλει πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις στους εργοδότες και προβλέπει ένα φάσμα διαφορετικών κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η οδηγία αφορά μόνον την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες.

Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι πρωταρχικός στόχος μας είναι να απαλλαγούμε από καταστάσεις στις οποίες άτομα υφίστανται εκμετάλλευση στην εργασία. Πρέπει να καταστεί αδύνατη η απασχόληση ανθρώπων σε αναξιοπρεπείς και απάνθρωπες συνθήκες, με παράλληλη στέρηση των δικαιωμάτων τους και των βασικών κοινωνικών επιδομάτων. Πιστεύω ότι η υπό εξέταση οδηγία είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση ελάχιστης εναρμόνισης των διατάξεων που απαγορεύουν την παράνομη απασχόληση. Ευελπιστώ, επίσης, ότι οι εν λόγω διατάξεις θα εφαρμοσθούν με αποτελεσματικό τρόπο από τα κράτη μέλη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Τώρα θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

6.1. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Ηνωμένων Πολιτειών (A6-0006/2009, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)

6.2. Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Ρωσίας (A6-0005/2009, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)

6.3. Άγρια φύση στην Ευρώπη (A6-0478/2008, Gyula Hegyi) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην ολομέλεια επί του θέματος αυτού και δεν υπήρξε δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θα πρέπει είτε να εμπιστευτείτε τον εισηγητή –εμένα– είτε να απορρίψετε ολόκληρο το ψήφισμα. Κατά τη γνώμη μου, το σύστημα αυτό δεν είναι καλό, αλλά αυτό είναι το υπάρχον εργαλείο.

Σε κάθε περίπτωση, πολλές πτυχές των οδηγιών Natura 2000 θα πρέπει να επανεξετασθούν στο εγγύς μέλλον και ευελπιστώ ότι η νομοθετική πράξη θα καλύπτει επίσης τις περιοχές άγριας φύσης, παρέχοντας πλήρως τη δυνατότητα στο επόμενο Κοινοβούλιο να προχωρήσει περισσότερο στο ωραίο αυτό θέμα. Ελπίζω το ψήφισμά μου να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω νομοθετικά μέτρα παρέχοντας τη δυνατότητα στους βουλευτές να τη βελτιώσουν στο μέλλον.

 

6.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Miloslav Ransdorf (A6-0008/2009, Aloyzas Sakalas) (ψηφοφορία)

6.5. Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία (A6-0501/2008, Luís Queiró) (ψηφοφορία)

6.6. Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη (A6-0018/2009, Malcolm Harbour) (ψηφοφορία)

6.7. Δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση (A6-0013/2009, Anne Laperrouze) (ψηφοφορία)

6.8. Η αμεροληψία με βάση το φύλο και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (A6-0492/2008, Anna Záborská) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή γλωσσολογική και ενδεχομένως σημασιολογική παρατήρηση.

(PL) Η παράγραφος Α περιέχει τη διατύπωση «...αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των οικογενειακών προτύπων του 21ου αιώνα...», η οποία αποδίδεται σε άλλες γλώσσες ως «a także uznając różnorodność wzorców rodziny...» «...en reconnaissant la diversité de schémas familiaux...» «...Anerkennung der Vielfalt der Familienmodels...». Εάν η διατύπωση αυτή νοείται ως αποδοχή της ποικιλομορφίας σε συνδυασμό με ένα πρότυπο οικογένειας με γονείς του ίδιου φύλου, εάν πράγματι αυτή ήταν η πρόθεση της κ. Záborská, τότε θα καταψηφίσω την έκθεση. Θα ήθελα να διευκρινισθεί κατά πόσον αυτό αφορά απλώς την επισήμανση του γεγονότος ότι έχουν παρατηρηθεί τέτοια πρότυπα ή εάν αφορά την αναγνώριση και την αποδοχή τους. Πρέπει να κατανοούμε το κείμενο επί του οποίου ψηφίζουμε.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, εισηγητής. (SK) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κ. Zaleski. Φυσικά, στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουμε άλλα πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Επομένως, είναι σαφές, κ. Zaleski: επισημαίνουμε ότι υπάρχουν.

 

6.9. Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (A6-0012/2009, Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Η άγρια φύση και η πολυμορφία της αποτελούν δώρο και θησαυρό, τον οποίο η ανθρωπότητα πρέπει να φροντίσει όχι μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνουν αναποτελεσματικές, εάν δεν σταματήσουμε την καταστροφή των τροπικών βροχερών δασών, τη λεηλασία των ασιατικών, αφρικανικών και αμερικανικών υδάτων, εάν δεν διαδώσουμε αποτελεσματικότερη εκπαίδευση σχετικά με την κοινή ευθύνη μας για την προστασία της φύσης από τον άνθρωπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, και θα καταστήσουν την παρούσα έκθεση, την οποία υποστήριξα επίσης σήμερα, ένα απλό κομμάτι χαρτιού.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, εάν επιθυμούμε να σταματήσουμε την επιταχυνόμενη διαδικασία απώλειας βιοποικιλότητας, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα δάση και τις υδάτινες μάζες της άγριας φύσης της Ευρώπης. Για να είναι αποτελεσματικές οι κοινές δράσεις μας, είναι καθοριστικής σημασίας, πρώτον, να εκπονήσουμε σαφείς ορισμούς της άγριας φύσης και να καθορίσουμε την ακριβή τοποθεσία τους στον χάρτη της Κοινότητας.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αναπτύξουμε μια στρατηγική βασισμένη σε αναλύσεις εμπειρογνωμόνων για τους κινδύνους και τις διεργασίες που εμπλέκονται στην υποβάθμιση των περιοχών άγριας φύσης. Αυτό αφορά, ειδικότερα, την εισβολή ξένων ειδών που ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη καθώς και τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης αλλαγής του κλίματος.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι ο τουρισμός, υπό την ευρύτερη έννοια. Αναφέρομαι, ειδικότερα, στις συνέπειες του μη βιώσιμου ή του πραγματικά επιθετικού τουρισμού. Εάν θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Κοινότητας στα ζητήματα αυτά, είναι σημαντικό να διοργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, να παρασχεθούν ειδικά κονδύλια στο πλαίσιο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και να υποστηριχθούν δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Gyula Hegyi για τον φάκελό του και τη διεξοδική του έρευνα.

Σε αυτή την εποχή παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και περιβαλλοντικών προβλημάτων, είναι σαφές ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής άγριας φύσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συντονίσουμε μια στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των πολύτιμων άγριων εκτάσεών μας. Έχουμε ευθύνη απέναντι στη φύση να χρησιμοποιούμε τη γη κατάλληλα.

Στη χώρα μου, τη Σλοβακία, η αύξηση του πληθυσμού των σκολυτών ανάγκασε τις εθνικές υπηρεσίες προστασίας των δασών στην περιοχή Άνω Τάτρα να χρησιμοποιήσουν παρασιτοκτόνα για την καταπολέμηση της διαβρωτικής δράσης του εντόμου. Ωστόσο, τα εν λόγω παρασιτοκτόνα περιέχουν τη χημική ουσία κυπερμεθρίνη, η οποία καταστρέφει συχνά υγιή βλάστηση και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων στην περιοχή.

Όπως πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση στη δραματική αυτή αύξηση του πληθυσμού των εντόμων στη Σλοβακία, είναι αναγκαίο να βρούμε τρόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τις φυσικές και άγριες εκτάσεις μας. Καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσει υπεύθυνα και γρήγορα, προκειμένου να προστατεύσουμε την εναπομείνασα άγρια φύση.

 
  
  

- Έκθεση: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω με χαρά την έκθεση σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των επενδύσεων στην καινοτομία. Η πτυχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο ύφεσης. Η επιτυχία των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων θα επιτρέψει στους δημόσιους φορείς να συνεργασθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ να προτείνουν καινοτόμους λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης, της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και της προστασίας των πολιτών κατά κινδύνων ασφάλειας χωρίς παρεμβάσεις στην προσωπική τους ζωή. Η νέα αυτή προσέγγιση θα βοηθήσει τον δημόσιο τομέα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει θεμελιώδη δημόσια καθήκοντα χωρίς κρατική ενίσχυση, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με την έκθεση αυτή δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ηχηρό μήνυμα για να σπεύσει και να δρομολογήσει συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές.

 
  
  

- Έκθεση: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Κύριε ασκούντα την Προεδρία, θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τον διαχωρισμό των συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου σε σχέση με την εγκριθείσα νομοθεσία. Η προτεινόμενη διαδικασία πιστοποίησης για τις τρίτες χώρες φαίνεται να είναι μια εύλογη λύση. Για πρώτη φορά η ΕΕ δείχνει το ενδιαφέρον της για την ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου. Ως απόκριση στην κρίση του φυσικού αερίου που βιώσαμε, είναι επίσης αναγκαίο να επιταχυνθεί η κατασκευή εναλλακτικών αγωγών προς την Ευρώπη, οι οποίοι δεν θα εξαρτώνται από τη Ρωσία. Τα κύρια έργα υποδομής, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου Nabucco, ο οποίος πρόκειται να συνδέσει την περιοχή της Κασπίας με την Ευρώπη, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς μεγάλης κλίμακας κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις και τις επενδύσεις τους. Ωστόσο, αυτές δεν πρόκειται να εισρεύσουν, εάν ελλοχεύει ο κίνδυνος του διαχωρισμού, και κατ’ επέκταση της αποδυνάμωσης της οικονομικής θέσης τους. Η λύση που θα μπορούσε να εφαρμόσει το Κοινοβούλιο είναι να θεσπίσει εξαίρεση από τον διαχωρισμό για τις νέες υποδομές έως ότου υπάρξει απόδοση των επενδύσεων. Δεν γνωρίζω κατά πόσον εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται στη νομοθεσία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι επί του παρόντος μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόκρισή μας σε αυτήν πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους αλλά και πιο δύσκολους εμπορικούς εταίρους μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ρωσία είναι η κύρια πηγή του εφοδιασμού μας σε φυσικό αέριο δεν μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης. Η εισηγήτρια προτείνει τη χαλάρωση της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε μια δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική απέναντι σε έναν εμπορικό εταίρο ο οποίος χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες της ενέργειας ως όπλο για την άσκηση πολιτικών πιέσεων.

Τονίζεται ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που ανακύπτουν στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού θα ήταν να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση από τις ρωσικές πρώτες ύλες. Η κατασκευή του αγωγού Nabucco και η εκμετάλλευση άλλων πηγών ενέργειας είναι βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο αυτό υπερηφανευτήκαμε για τα πράσινα διαπιστευτήριά μας και οι ομιλητές ανταγωνίστηκαν ο ένας τον άλλο προκειμένου να προωθήσουν ολοένα και περισσότερο τους μη ρεαλιστικούς στόχους για ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και τους στόχους για μειώσεις των εκπομπών CO2 – όλα αυτά με την πεποίθηση ότι οι μικρές αλλά δαπανηρές προσπάθειές μας θα σώσουν τον πλανήτη.

Ναι, πρέπει να χρησιμοποιούμε και να προωθήσουμε βιώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά η επιδίωξη αυτού που για τους περισσότερους έχει γίνει δόγμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το κόστος ούτε η βιωσιμότητα, πρέπει να αντισταθμιστεί από τη συνεκτίμηση της πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικότητας ότι η αλλαγή του κλίματος δεν κάτι καινούριο, αλλά είναι ένα κυκλικό φαινόμενο, καθώς και της πραγματικότητας ότι, ενώ επιβάλλουμε τους στόχους αυτούς στον εαυτό μας, η μεταποιητική βιομηχανία μεταφέρεται εκεί όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Κάποτε θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για τους ίδιους τους στόχους στους οποίους η ΕΕ αριστεύει.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze, αλλά ψήφισα επίσης υπέρ ορισμένων τροπολογιών, όλες εκ των οποίων βάζουν ένα ερωτηματικό στην πυρηνική ενέργεια ως πηγή ενέργειας για το μέλλον. Οι τροπολογίες αυτές καταψηφίσθηκαν. Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης στο σύνολό της, υποστηρίζω τα πολλά θετικά στοιχεία που περιέχει, αλλά αναγνωρίζω επίσης το γεγονός ότι η πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του απαλλαγμένου από εκπομπές CO2 ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης.

Ωστόσο, νιώθω ότι αυτή δεν είναι η λύση για το μέλλον. Η λύση για το μέλλον είναι οι μαζικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Συμφωνώ με τις διατάξεις της δεύτερης στρατηγικής ενεργειακής ανασκόπησης, αλλά θα ήθελα επίσης να αναφέρω ορισμένες πτυχές της κρίσης του φυσικού αερίου. Η παρούσα κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δυστυχώς όχι η πρώτη, επηρέασε 15 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Δεν έχω δει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την έκταση της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν οι θιγόμενες χώρες, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ηθικές και πολύτιμες απώλειες. Πώς πρέπει να νιώθουν οι πολίτες της ΕΕ, όταν η σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία είχε εμφανώς πολιτικό χαρακτήρα, καταστρέφει την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα της ΕΕ, και τα κράτη της ΕΕ δεν είναι σε θέση να λάβουν κανένα μέτρο; Αναφέρομαι στις προθέσεις της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας να ανανεώσουν τη λειτουργία ασφαλέστερων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν κλείσει, κάτι που πολλοί εξ ημών υποστηρίζουμε. Όταν συζητούμε οποιαδήποτε νομική πράξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης κάθε πράξης στον τομέα της ενέργειας, τονίζουμε ότι ο καταναλωτής, δηλαδή ένας μη ειδικός, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πότε θα δώσουμε σημασία σε έναν μη ειδικό – στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς συναδέλφους, ο στόχος μείωσης κατά 95% των εκπομπών CO2 έως το 2050 μπορεί να φαίνεται υπερβολικός, αλλά, εάν δεχθούμε –όπως δέχομαι– τις επιστημονικές αξιολογήσεις, όπως παρουσιάζονται στην τελευταία έκθεση της ΔΕΚΑ, αυτό το επίπεδο μείωσης είναι απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 2 °C.

Δεύτερον, παρότι ψήφισα κατά μιας σειράς τροπολογιών σχετικών με την πυρηνική ενέργεια λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών μου όσον αφορά την πυρηνική σχάση, δεν έχω πρόβλημα με τις αναφορές στην έρευνα σε θέματα ασφάλειας ή σχετικά με νέες γενιές πυρηνικής ενέργειας. Όπως πολλοί άλλοι, παρακολουθώ και αναρωτιέμαι κατά πόσον η πυρηνική σύντηξη θα γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να καταγραφεί είναι η συνεχιζόμενη ανησυχία μου όσον αφορά την κατάσταση της Ιρλανδίας και την απουσία διάφανου και πραγματικού διαχωρισμού της κυριότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που παραμένει σημαντικό αντικίνητρο για τις επενδύσεις άλλων παραγωγών, ιδίως με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, με αποτέλεσμα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία να είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία εξετάζει ένας συνάδελφός μας, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Simon Coveney, και ελπίζουμε ότι το έργο του θα στεφθεί από επιτυχία.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή αναφέρεται σε ευαίσθητα θέματα, όπως η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή ασφάλεια που σχετίζονται με την ατζέντα για την αλλαγή του κλίματος. Προβληματίζομαι σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, όπως πολλοί άνθρωποι στην Ιρλανδία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, όταν οι γραμμές διασύνδεσης θα έχουν τοποθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία, είναι πιθανό να χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από την πυρηνική βιομηχανία. Επομένως, ναι, πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την ασφαλή διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων και σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη συγκεκριμένη τεχνολογία, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλειά της και η προστασία του κοινού.

Ελλείψει αυτών, διατηρώ τους προβληματισμούς μου και ψήφισα σύμφωνα με τους προβληματισμούς αυτούς σχετικά με την παρούσα έκθεση. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί απορρίφθηκε η τροπολογία 37, καθώς πιστεύω ότι αντικατόπτριζε με πολύ δίκαιο τρόπο πολλές από τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου.

 
  
  

- Έκθεση: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, χάρηκα ιδιαίτερα που μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση του κ. Luís Queiró σχετικά με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα των μικρών αερολιμένων. Στην ΕΕ προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε μία πολιτική που να ταιριάζει σε όλους, αλλά η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει ότι κάθε κράτος μέλος και όλες οι τοπικές περιστάσεις απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Η έκθεση του κ. Queiró έλαβε πλήρως υπόψη τον παράγοντα αυτό.

Υπάρχουν μικρά αεροδρόμια, υπάρχουν μεσαίου μεγέθους αεροδρόμια και υπάρχουν μεγάλα διεθνή κεντρικά αεροδρόμια. Δεν θέλουμε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μαζική δομή αεροδρομίων. Στην παρούσα έκθεση επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις υποδομές μας στο μέλλον. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους στην εκλογική μου περιφέρεια, στη νοτιοανατολική Αγγλία, είμαι πραγματικά ιδιαίτερα απρόθυμος να υποστηρίξω έναν τρίτο διάδρομο απο-προσγειώσεων στο Heathrow, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη δομή για το Kent σε ένα νέο αεροδρόμιο στις εκβολές του Τάμεση.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Στην πράξη, βλέπουμε ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισμού εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες. Εκτός από το γεγονός ότι κανένας άλλος, εκτός του εισηγητή, δεν μπορεί να συζητήσει το θέμα στον ολομέλεια, στερεί ακόμη και από τον εισηγητή τη δυνατότητα να συζητήσει μεμονωμένες τροποποιητικές προτάσεις, οι οποίες είναι προβληματικές στην έκθεση.

Δεν ψήφισα υπέρ της τροποποιητικής πρότασης της ομάδας των Πρασίνων, επειδή, σε δύο σημεία, η νέα έκδοση διατυπώνει επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση της τσεχικής προεδρίας. Ωστόσο, καθώς αυτή δεν είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου, οι συστάσεις αυτές είναι πρόωρες και συχνά αντιπαραγωγικές.

Για να είναι η επαγγελματική ζωή συμβατή με την οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική σταδιοδρομία πρέπει να τοποθετηθεί σε ισότιμη θέση με τη μη κερδοφόρα δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Είμαι πεπεισμένη ότι η έκθεση προσφέρει νέα κίνητρα για την κατάργηση των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες που αποφασίζουν ελεύθερα να φροντίσουν τα κοντινά και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Θα ήθελα να τονίσω το έργο της εισηγήτριας Anna Záborská, αλλά λυπάμαι γιατί, λόγω της διαδικασίας, δεν ψηφίσαμε επί του σχεδίου της έκθεσής της.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, αποστασιοποιούμαι από τις τροπολογίες που μόλις ανακοινώθηκαν στην έκθεση Záborská για την αμεροληψία με βάση το φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Μια ώριμη ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να μάθει να θεωρεί την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων ως πλήρως αναγνωρισμένη εναλλακτική δυνατότητα στην επαγγελματική ζωή. Η πρόταση των Πρασίνων, η οποία επικρίνει τη σχετική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας και την χαρακτηρίζει αντιδραστική, είναι, κατά την άποψή μου, εσφαλμένη και ανώριμη, παρότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυστυχώς την υπερψήφισαν. Απέχει πολύ από το να είναι μια αντιδραστική υποβάθμιση της γυναίκας σε ρόλο υποτελή στον άνδρα, είναι ένας τρόπος αποκατάστασης της οικογένειας στην κοινωνία, παρέχοντας ίσα δικαιώματα και στους άνδρες. Σήμερα και οι άνδρες σπρώχνουν καροτσάκια και φροντίζουν παιδιά στο νοσοκομείο. Αυτοί οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες που αφιερώνουν μέρος της ζωής τους στη φροντίδα ενός παιδιού ή ανήμπορων γονέων εκτελούν ένα κοινωνικά σημαντικό έργο, το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί στο μέλλον να θεωρηθεί υποδεέστερη απασχόληση. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η τσεχική προεδρία ενέταξε την προσέγγιση αυτή στις προτεραιότητές της. Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία συνθηκών στις οποίες ένας άνδρας ή μια γυναίκα που αποφασίζει να ακολουθήσει την πορεία αυτή δεν θα υφίσταται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από εναλλακτικές δυνατότητες για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, σύμφωνα με τις αρχές της ευελισφάλειας. Πρέπει να ενισχύσουμε τη γονική ιδιότητα, και επομένως την ευελισφάλεια μεταξύ των γενεών, αντί να την αποδυναμώνουμε με εμπόδια που επιβάλλονται από τους εργατικούς νόμους. Οι προκαταλήψεις του περασμένου αιώνα βαθαίνουν τη δημογραφική κρίση. Η έκθεση Záborská ήταν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, και διαφωνώ με την τροποποιημένη έκδοση που εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(CS) Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου στην κ. Záborská, η οποία παρουσίασε μια έκθεση πρωτοβουλίας που εξετάζει πραγματικά και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών μεταξύ των μεμονωμένων μελών της οικογένειας. Το ζήτημα δεν αφορά μόνον τη φροντίδα της νεότερες γενιάς, των νέων αφίξεων στην οικογένεια. Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει επίσης να επιλυθούν προβλήματα φροντίδας των γηραιότερων μελών της ίδιας οικογένειας.

Νομίζω ότι η τσεχική προεδρία αντιλήφθηκε ορθά τον επείγοντα χαρακτήρα της παρούσας δημογραφικής κατάστασης –και πρέπει επίσης να εξετασθούν τα οικονομικά οφέλη– και απορρίπτω τη θέση των Πρασίνων, οι οποίοι κακώς υπέβαλαν μια τροποποιητική πρόταση που απαξιώνει την ορθή αυτή πρόθεση. Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Záborská.

Κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, η συσκευή μου δεν λειτούργησε. Ήμουν υπέρ της θέσης που πρότεινε η κ. Záborská.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή και την επιείκειά σας. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί ψήφισα κατά της Ομάδας των Πρασίνων και της τροπολογίας τους. Δεν θέλω να ψηφίσω κατά της τσεχικής προεδρίας.

Το πρώτο μου επιχείρημα είναι ότι η τσεχική προεδρία δεν ζητεί κάποια ιδιαίτερη αλλαγή των λεγόμενων στόχων της Βαρκελώνης, αλλά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με μια ενδεχόμενη κα βιώσιμη αναθεώρηση των στόχων. Το δεύτερο επιχείρημά μου είναι ότι είναι προφανές ότι υπάρχουν διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές περιστάσεις που δύσκολα θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης γενικά και εξίσου σε ολόκληρη την ΕΕ. Τρίτον, η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη περαιτέρω παράγοντες, όπως την ελευθερία κάθε οικογένειας καθώς και τα συμφέροντα των παιδιών. Τέλος, και εξίσου σημαντικό, είναι επίσης δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης, επειδή η φροντίδα των παιδιών ανήκει αποκλειστικά, και δικαίως, στις αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Σκόπευα και εγώ να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Záborská, επειδή ήταν γενικά μια αντικειμενική έκθεση, η οποία δεν καταφεύγει στα παραδοσιακά πολιτικώς ορθά στερεότυπα, όσον αφορά τα θέματα των διακρίσεων ή το τι νοείται ως διάκριση.

Η τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων /Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, την οποία καταψήφισα, ακύρωσε εντελώς στην πραγματικότητα την έκθεση και περιέχει ορισμένα πολύ αμφισβητήσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης κατά της τσεχικής προεδρίας και τον άστοχο ισχυρισμό ότι η ανατροφή των παιδιών στο σπίτι θα έχει, στην πραγματικότητα, συνέπειες επιβεβαίωσης ρόλων. Το επιχείρημα αυτό είναι ιδιαίτερα έωλο, αλλά όπως φαίνεται κάθε επιχείρημα είναι καλό προκειμένου να πραγματοποιηθούν συζητήσεις, να παρασχεθούν πραγματικά επιχειρήματα για ένα ζήτημα όπως η αμοιβή για τους γονείς που μένουν στο σπίτι.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská, ειδικότερα επειδή αναγνωρίζει την εργασία που αναλαμβάνεται στο σπίτι από τις γυναίκες. Η εργασία με χαρακτήρα περιποίησης, φροντίδας, ανατροφής και εκπαίδευσης πρέπει να αποτιμάται κατάλληλα. Άλλωστε, όταν αυτή η εργασία αναλαμβάνεται εκτός σπιτιού, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ΑΕγχΠ. Ο νομπελίστας Gary Becker αναφέρεται στη σημασία της οικονομικής συμβολής ανθρώπων που αναλαμβάνουν οικιακά καθήκοντα για την οικονομική πρόοδο της κοινωνίας στο σύνολό της. Όσον αφορά τον ορισμό της οικογένειας, στα πολωνικά, ο όρος αυτός παραπέμπει σε μια ένωση ικανή να αναπαραχθεί και, επομένως, δεν περιλαμβάνει ενώσεις του ίδιου φύλου.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Záborská, στην οποία η Ομάδα των Πρασίνων αντιτάχθηκε και σε σχέση με την οποία εισήγαγε μια εναλλακτική συζήτηση. Είμαι της άποψης ότι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουμε, στη βάση των κοινών αξιών μας, ότι οι γυναίκες ειδικότερα οι οποίες ξεκινούν μια οικογένεια έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ του κατά πόσον θα σταματήσουν πλήρως να εργάζονται ή θα εργάζονται μόνον με καθεστώς μερικής απασχόλησης μετά τη γέννηση του παιδιού τους, προκειμένου να το φροντίσουν. Ήμουν πολύ τυχερή που η μητέρα μου μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο, και πρέπει να πω ότι ωφελήθηκα από αυτό.

Εάν η μητέρα μου είχε την ατυχία να είναι διαζευγμένη, ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου, θα βρισκόταν σε δεινή κατάσταση, καθώς δεν θα λάμβανε καμία στήριξη κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως σε μεγάλη ηλικία. Αγωνίζομαι εδώ και σαράντα χρόνια ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να αφοσιωθούν στην οικογένεια και στα παιδιά τους δεν υφίστανται διακρίσεις και δεν αδικούνται λόγω της επιλογής αυτής. Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας ιδεολογίας, η οποία θέλει να εμπιστευθεί τα παιδιά και τους ενηλίκους στο κράτος από την κούνια έως τον τάφο.

Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων απορρίφθηκε. Η πλειοψηφία των βουλευτών που την καταψήφισαν πρόσφεραν μια κακή υπηρεσία στις γυναίκες, στην οικογένεια και στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Anna Záborská για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης. Παρότι η Ομάδα μου εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με αυτήν, πιστεύω ότι η εισηγήτρια έθιξε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ.

Ο πληθυσμός της ΕΕ εμφανίζει έντονη μείωση. Ο ρόλος των γυναικών στη δημιουργία οικογένειας δεν αναγνωρίζεται σε πολλά κράτη μέλη ως συμβολή στο εθνικό ΑΕγχΠ τους. Οι γυναίκες και οι μητέρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ζωής της κοινωνίας μας, και υπάρχουν πολλά εκατομμύρια μητέρων που φροντίζουν τα παιδιά τους στην εκλογική μου περιφέρεια στη νοτιοανατολική Αγγλία. Η συνεισφορά τους στο ΑΕγχΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και στον πλούτο της περιοχής μου έχει θεμελιώδη σημασία για τη χώρα μας.

Η παρούσα έκθεση, η πρώτη με αυτό το αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω, αναγνωρίζει τη συνεισφορά αυτή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το Κοινοβούλιό μας να εξετάσει τα θέματα αυτά με τεχνικές λεπτομέρειες στο μέλλον, ώστε να επιτύχουμε την ισότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των φύλων.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε και εκφράζουμε τη λύπη μας για τη μάστιγα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Ουσιαστικά κάθε ομιλητής στη συζήτηση καταδίκασε δικαίως τις παιδοφιλικές δραστηριότητες και την πορνογραφική κακοποίηση των παιδιών. Ομοίως, η κατάχρηση του Διαδικτύου προκάλεσε την οργή πολλών.

Είναι, ωστόσο, απογοητευτικό το γεγονός ότι παρά την ομοφωνία αυτή, αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο ποινικοποίησης αυτής της κακοποίησης των παιδιών. Το λεγόμενο grooming (δηλαδή η προσέγγιση ανηλίκων στο Διαδίκτυο για σεξουαλικούς σκοπούς), η σεξουαλική κακοποίηση και η παιδική πορνογραφία δεν πρέπει να έχουν καμία θέση πουθενά στην ΕΕ, ούτε πρέπει να ανεχθούμε καμία πτυχή τους. Η σιωπή είναι ο καλύτερος φίλος της παιδοφιλίας. Το είδαμε αυτό σε εκκλησίες, οικογένειες και κοινότητες, όπου υπήρξε αδιαφορία, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα σκάνδαλα τα οποία γνωρίζουμε στα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα με χαρά την έκθεση μόλις τώρα, αλλά πρέπει να προσθέσω στις προηγούμενες παρατηρήσεις μου το γεγονός ότι επτά χώρες δεν δεσμεύθηκαν ακόμη όσον αφορά τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ή το προαιρετικό πρωτόκολλο του ΟΗΕ που περιλαμβάνουν σύγχρονα μέσα για την καταπολέμηση της εμπορίας, της πορνείας και της πορνογραφίας με αντικείμενο παιδιά. Λυπάμαι που αυτό ισχύει επίσης για τη χώρα μου, την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία, φυσικά, θέλει να καταπολεμήσει το πρόβλημα αυτό με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά εδώ και καιρό προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της ενσωμάτωσης της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων στη νομοθεσία της. Φυσικά, αυτά τα νομικά πρόσωπα οργανώνουν την εμπορία παιδιών και αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από αυτήν. Καλώ, επομένως την τσεχική προεδρία να διασφαλίσει την επίλυση του εσωτερικού αυτού προβλήματος και να αποτελέσει παράδειγμα για τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις νέες αναδυόμενες αγορές, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, και πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση εκφράσει επακριβώς το αίσθημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler, καθώς η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Αυτή η διατλαντική συμφωνία πρέπει να εμπνεύσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ώστε να καρπωθούν τα αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων. Η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των απλών πολιτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ΗΠΑ είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμφωνία βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, προωθεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας, όπως συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής κοινών σχεδίων έργων, πρόσβαση στα προγράμματα και στις δραστηριότητες αλλήλων. Οι αρχές που υποστηρίζουν την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον ισότιμο επιμερισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προωθούνται ενεργά. Η πρόταση προβλέπει επίσης αποστολές εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων της ΕΕ καθώς και εργαστήρια, σεμινάρια και συσκέψεις που θα οργανωθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελπίζω η συμφωνία αυτή να συμβάλει επίσης στην επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης βασισμένης στη γνώση. Μετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, αυτή η διατλαντική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η κ. Niebler παρουσίασε την έκθεση σχετικά με την τρίτη ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καθώς πρόκειται για μια αμοιβαίως επωφελή συμφωνία, η οποία προωθεί την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική πρόοδο, είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστηρίζω το μέτρο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Petru Funeriu (PPE-DE), γραπτώς. − Η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι αναμφίβολα μια θετική πτυχή για την ευρωπαϊκή έρευνα. Η συντριπτική υποστήριξή της στην ψηφοφορία καταδεικνύει αυτό ακριβώς.

Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει κατ’ επανάληψη ότι οι πιο αποδοτικές επιστημονικές συνεργασίες επιτυγχάνονται όταν δύο ερευνητές δύο ιδρυμάτων συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται και χρηματοδοτείται από κοινού. Επομένως, προκειμένου να καταστεί ουσιαστικότερη η επιστημονική συνεργασία με τις ΗΠΑ, καλώ την Επιτροπή να θεσπίσει ρητά απλά χρηματοδοτικά μέσα προσανατολισμένα σε σχέδια, για την επιδότηση κοινής έρευνας μεταξύ ερευνητών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Η ρητή συμπερίληψη στη συμφωνία τομέων όπως η βιοϊατρική, οι νανοτεχνολογίες και η διαστημική έρευνα είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς αιχμής, όπως η έρευνα σε βλαστοκύτταρα. Το γεγονός ότι υπάρχουν εύλογα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με ορισμένους ερευνητικούς τομείς πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για κοινό προβληματισμό σχετικά με τις πτυχές αυτές και όχι εμπόδιο στην κοινή επιστημονική πρόοδο.

Λόγω ειδικότερα των επιδοτήσεων του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή έρευνα, η ΕΕ καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική για τους αμερικανούς ερευνητές. Η ΕΕ διαθέτει πλέον εργαλεία για να επιδιώξει υψηλότερη και μεγαλύτερης διάρκειας εισερχόμενη κινητικότητα επιστημόνων και πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η ΕΕ να επιτύχει την «προσέλκυση εγκεφάλων».

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ανανέωση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια επιβεβαίωση της αναγκαιότητας για συνεργασία και αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους τομείς αιχμής της έρευνας και της καινοτομίας.

Η συμπερίληψη των τομέων του διαστήματος και της ασφάλειας στην εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση των διατλαντικών σχέσεων, η οποία αποτελεί στόχο προτεραιότητας της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ. Η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να καλύπτει μορφές μη στρατιωτικής και στρατιωτικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών τομέων, όπως οι νέες τεχνολογίες του διαστήματος, οι νανοτεχνολογίες και η έρευνα στον τομέα της άμυνας.

Πιστεύω σθεναρά ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στη προώθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή διαστημικό σταθμό καθώς και στον ευαίσθητο τομέα των επικοινωνιακών δορυφόρων. Επιπλέον, πιστεύω ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι σημαντική, ιδίως με τη Ρωσία, κυρίως σε σχέδια του τύπου GPS-Glonass-Galileo.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επωφεληθούν από τα πολύτιμα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από ένα εκ των μερών, είτε στον μη στρατιωτικό τομέα είτε στον στρατιωτικό τομέα με εφαρμογή στον μη στρατιωτικό τομέα, καθώς η ασφάλεια και η προστασία είναι το πρωταρχικό μέλημα των πολιτών του κόσμου σήμερα, και η από κοινού αξιοποίηση της επιτυχίας αυτής δεν είναι απλώς απόδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εταιρικής σχέσης, αλλά αποτελεί επίσης εγγύηση ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το όφελος της ανθρωπότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να σημειωθεί ότι υποστηρίζω την παρούσα έκθεση σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ.

Ωστόσο, η συσκευή μου δεν λειτούργησε κατά την ψηφοφορία και θα ήθελα να καταγραφεί η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Καταψήφισα την έκθεση της Angelika Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (A6-0006/2009).

Το περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας διαφέρει από την προηγούμενη συμφωνία κατά το ότι προστέθηκαν ενότητες σχετικά με τη διαστημική έρευνα και την έρευνα σε θέματα ασφάλειας. Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ σκοπεύουν ρητά να χρησιμοποιήσουν το διάστημα για στρατιωτικούς σκοπούς και καθώς ορίζουν την ασφάλεια κυρίως με στρατιωτικούς όρους, μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι η παρούσα συμφωνία συνεργασίας θα εξυπηρετήσει επίσης στρατιωτικούς σκοπούς.

Η συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Είμαι αντίθετος σε κάθε στρατιωτική χρήση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης που προτείνει την ανανέωση της συμφωνίας του Δεκεμβρίου του 1997, η οποία ανανεώθηκε για πρώτη φορά το 2003, και η οποία θα επιτρέψει στα δύο μέρη να συνεχίσουν, να βελτιώσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία αυτή θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη από την επιστημονική και την τεχνολογική πρόοδο που θα επιτευχθεί από τα αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματά μας. Θα υπάρξει επίσης μεταφορά γνώσεων, η οποία θα είναι επωφελής για τις εταιρείες και για τους πολίτες μας.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να προωθήσουμε την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), γραπτώς. (CS) Σήμερα δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη συνέχιση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Τούτο παρά το γεγονός ότι το επίπεδο των επενδύσεων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στον κόσμο, και πολλά διασυνδεδεμένα ιδρύματα ηγούνται της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στον κόσμο και συμβάλλουν στην επίλυση αρκετών παγκόσμιων προβλημάτων. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θα επέκρινα την απροθυμία της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμφωνήσουν με τις ΗΠΑ σε βασικές κοινές δεοντολογικές αρχές για την επιστήμη και την έρευνα. Με προβληματίζει το γεγονός ότι η παρούσα συμφωνία δεν περιέχει για άλλη μια φορά τέτοιες διατάξεις. Κάτι τέτοιο δείχνει ανευθυνότητα απέναντι στην ανθρωπότητα και έλλειψη σεβασμού προς τους επιστήμονες εκείνους που τηρούν εθελοντικά συγκεκριμένες δεοντολογικές αρχές, ενώ άλλοι όχι. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τη βιοτεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/ΗΠΑ. Η συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τέθηκε σε ισχύ πριν από λίγο περισσότερα από 10 χρόνια και έχει ήδη ανανεωθεί μία φορά, ύστερα από την πρώτη πενταετία. Συμφωνώ απολύτως ότι η συμφωνία πρέπει να ανανεωθεί και πάλι ώστε να συνεχισθεί η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κοινούς τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι παρέχουν σε αμφότερα τα μέρη κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Θεωρώ επίσης ότι οι όροι της συμφωνίας είναι ουσιαστικά ταυτόσημοι με εκείνους που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, με εξαίρεση μερικές τεχνικές τροποποιήσεις. Τέλος, επικροτώ την προσθήκη της διαστημικής έρευνας και της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας στη συμφωνία ΕΚ/ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς πιστεύω ότι κάθε επιστημονική συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους ηγετικούς παράγοντες παγκοσμίως στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, πιστεύω ότι η ανανέωση της επιστημονικής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη χώρα θα είναι επωφελής για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η ανανέωση της συμφωνίας για άλλα πέντε έτη θα είναι επωφελής για αμφότερα τα μέρη, καθώς θα συνεχισθεί η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Καθώς το περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας θα είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο της συμφωνίας που λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2009, δεν θα είχε νόημα να συνεχισθούν οι συνομιλίες σχετικά με την ανανέωση της παρούσας συμφωνίας με τον συνήθη τρόπο.

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων για αμφότερα τα μέρη από την ταχεία ανανέωση της συμφωνίας, προτείνεται μια διαδικασία ενός σταδίου (μία διαδικασία και μία πράξη, η οποία συνδέεται με την υπογραφή και τη σύσταση της συμφωνίας). Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία προσπαθούν να εξασφαλίσουν συνεχή συνεργασία (ιδίως υλοποιώντας δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να συμμετάσχουν τρίτοι, δυνάμει της συμφωνίας συνεργασίας). Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Niebler, καθώς η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας αποτελεί αναγκαιότητα. Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να εμπνεύσει τόσο την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και τη Ρωσία ώστε να καρπωθούν τα αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των απλών πολιτών. Σημειώνω ότι η παρούσα συμφωνία βασίζεται σε παρόμοιες αρχές με εκείνες της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους ίδιους τομείς, δηλαδή την επιστήμη και την τεχνολογία.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμφωνία βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου οφέλους, προωθεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας, όπως συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής κοινών σχεδίων έργων, πρόσβαση στα προγράμματα και στις δραστηριότητες αλλήλων.

Οι αρχές που υποστηρίζουν την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον ισότιμο επιμερισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προωθούνται ενεργά. Η πρόταση προβλέπει επίσης αποστολές εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων της ΕΕ καθώς και εργαστήρια, σεμινάρια και συσκέψεις που θα οργανωθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στη Ρωσία. Σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας, ας ελπίσουμε ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλει ώστε η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας να καταστεί πιο αποτελεσματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η κ. Niebler παρουσίασε την έκθεση σχετικά με την ανανέωση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Ρωσίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Η ειρηνική συνεργασία και εργασία μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ είναι αμοιβαίως επωφελείς για την προώθηση των επιστημονικών γνώσεων και της έρευνας, και είμαι πολύ ευχαριστημένη που υποστηρίζω το συγκεκριμένο μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ανανέωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη Ρωσία είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ομαλοποίησης και παγίωσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πέρα από τον κατευνασμό των πρόσφατων εντάσεων.

Ωστόσο, δεν αρκεί να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις για τη συνεργασία στους τομείς αυτούς. Η ΕΕ και η Ρωσία πρέπει καταρχάς να βρουν έναν τρόπο για να παγιώσουν την εταιρική σχέση τους και να συνεργασθούν στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας, και πρωτίστως στην πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου ανέδειξε την αναγκαιότητα να υιοθετήσουμε μια σοβαρή και ενωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους προμηθευτές πόρων.

Ας μην λησμονούμε επίσης την κρίση στη Γεωργία, η οποία έθεσε, για κάποιο διάστημα, σε κίνδυνο ολόκληρη τη μεταψυχροπολεμική δομή στην Ευρώπη.

Εν όψει όλων των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια κρίση, η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ούτε να αγνοηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να τηρήσει τις συμφωνίες αυτές καθώς και τους πρότυπους διεθνείς κανονισμούς.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τσεχική προεδρία να βρουν συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών, όσο το δυνατόν συντομότερα, για το δικό τους όφελος και προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και των τρίτων χωρών εταίρων (Ουκρανία και Μολδαβία).

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να καταγραφεί ότι υποστηρίζω την παρούσα έκθεση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

Ωστόσο, η συσκευή μου δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και θα ήθελα να καταγραφεί η ψήφος μου υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ψήφισα υπέρ της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας, επειδή είναι αναγκαίο να οικοδομηθούν στέρεες, σταθερές και γνήσιες γειτονικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θεωρώ τη συνεργασία στην επιστήμη και στην τεχνολογία ως εξαιρετικό τρόπο οικοδόμησης μιας τέτοιας σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως και η Ρωσία, έχει επιτύχει σημαντικές επιστημονικές προόδους, οι οποίες μπορεί να είναι αμοιβαίως επωφελείς για αμφότερα τα μέρη. Η Κοινότητα μπορεί οπωσδήποτε να επωφεληθεί από μια τέτοια συνεργασία, υλοποιώντας και τελειοποιώντας τα δικά της επιστημονικά και τεχνολογικά σχέδια. Ωστόσο, θα υπογραμμίσω ότι, για να υπάρχουν γνήσιες γειτονικές σχέσεις, απαιτούνται προθυμία και αξιοπιστία και από τις δύο πλευρές.

Τις τελευταίες ημέρες καταδείχθηκε η σοβαρή αναξιοπιστία της Ρωσίας ως εμπορικού εταίρου. Οι ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκάλεσαν κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτέλεσε άμεση απειλή για τις οικονομίες κρατών μελών, καταδεικνύοντας τα μειονεκτήματα της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Ελπίζω ότι, προς το συμφέρον της καλής συνεργασίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια συμβάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), γραπτώς. (CS) Όπως ψήφισα κατά της συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ψήφισα επίσης κατά της έκθεσης σχετικά με τη συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Το έπραξα αυτό για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Με προβληματίζει το γεγονός ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με κοινώς αποδεκτά δεοντολογικά όρια για την έρευνα. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο υποτιμούν αυτή την πολύ σημαντική πτυχή της έρευνας και δεν επιχειρούν καν να πλαισιώσουν μια τέτοια συμφωνία. Ενεργούν ωσάν να μην γνωρίζουν ότι τα δεοντολογικά όρια έχουν θέση, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στην επιστήμη, όπου η προκαταρκτική προσοχή είναι τόσο αναγκαία. Τουλάχιστον στην περίπτωση της επιστήμης και της έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια, μια διεθνής συμφωνία σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Niebler σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας ΕΕ/Ρωσίας. Είναι πράγματι απαραίτητο να ανανεωθεί η συμφωνία που καταρτίσθηκε με τη σοβιετική κυβέρνηση πριν από χρόνια. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα, επειδή τα δύο μέρη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τον αποκλειστικό στόχο της βελτίωσης της γενικής ευημερίας.

Επομένως, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της κ. Niebler και τονίζω τη σημασία της συνέχειας και της συνέπειας στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της διεθνούς γεωπολιτικής ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η συμφωνία αυτή ενισχύσει την εσωτερική αγορά της ΕΕ και τη συνεργασία σε πρότυπα καθώς και για τη διατήρηση της προστασίας των καταναλωτών.

Καταρχάς, η επιστήμη είναι ένας παγκόσμιος κλάδος και οι πρόοδοι που μπορούμε να μοιραστούμε συμβάλλουν στην αύξηση του συνόλου των ανθρώπινων προσπαθειών. Τα οφέλη για τα οποία μπορούμε να καταβάλουμε προσπάθειες αποτελούν, γενικά και ειδικά, θετικό στοιχείο.

Είτε πρόκειται για τις προσπάθειες της αυτοκινητοβιομηχανίας με στόχο τη μείωση των εκπομπών είτε για τη δημιουργία στρατηγικών δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων, η επιτυχία προώθησης της παρούσας συμφωνίας είναι μετρήσιμη.

Οι καταναλωτές επωφελούνται επίσης έμμεσα, καθώς τα καλύτερα μυαλά μπορούν να συνεργασθούν για την ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στις απαντήσεις στις κοινές μας ανησυχίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι η έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας (ανανέωση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας) είναι στην πραγματικότητα μια τυπική διαδικασία δευτερεύουσας μόνον σημασίας, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Με ολοένα και πιο επιτακτικό τρόπο, καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία πρέπει να είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ μάλλον παρά να είναι καταδικασμένη για πάντα και να θεωρείται φόβητρο. Επομένως, πρέπει να καλωσορίσουμε κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες μορφές. Η συνεργασία με τη Ρωσία μπορεί επίσης να αναμένεται ότι θα διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό, αναμφίβολα θετικό, ρόλο στην παρούσα σοβαρή οικονομική κρίση. Η Ρωσία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την Ευρώπη. Ανήκει στην Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε όχι, και η συνεργασία μαζί της μπορεί να αποκτήσει σύντομα ζωτική σημασία για την Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Όταν κάνουμε λόγο για την άγρια φύση, αναφερόμαστε στην πραγματικότητα σε ένα φυσικό περιβάλλον από το οποίο απουσιάζει κάθε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, με άλλα λόγια, αναφερόμαστε σε παρθένες περιοχές. Η άγρια φύση αφορά τόσο την ξηρά όσο και τη θάλασσα.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: η μία αφορά την έννοια της διατήρησης και η άλλη την έννοια της συντήρησης. Οι έννοιες αυτές είναι διαφορετικές. Η πρώτη μπορεί να περιγραφεί ως «ορθή χρήση της φύσης», η δεύτερη ως «προστασία της φύσης από τη χρήση». Πιστεύω ότι η διατήρηση και η συντήρηση μπορεί να είναι διαφορετικές έννοιες, αλλά η εφαρμογή τους εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, η Ευρώπη είναι πολύ μικρή για να έχει απαγορευμένες περιοχές για τους πολίτες τους. Τα δάση καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της χερσαίας έκτασης, και από αυτά μόνον το 5 % μπορεί να χαρακτηρισθεί άγρια φύση.

Οι περισσότερες περιοχές της Ευρώπης που αποτελούν άγρια φύση προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο καλύπτει ήδη τις πιο πολύτιμες και βιολογικά πολύμορφες περιοχές της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ ότι δεν απαιτείται νέα νομοθεσία σχετικά με τις περιοχές άγριας φύσης, καθώς οι περισσότερες καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν οι περιοχές άγριας φύσης ανά δάση και ζώνες άγρια φύσης γλυκών και θαλάσσιων υδάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη πρέπει να ενδιαφέρεται για τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης. Πρώτον, λειτουργούν ως καταφύγια και απόθεμα γενετικών πόρων για πολλά είδη, τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και σε συνθήκες ελάχιστα αλλαγμένες. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί και περιγραφεί. Τα περισσότερα εξ αυτών ζουν στο χώμα ή σε σάπιο ξύλο και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές. Αυτές οι αμόλυντες περιοχές είναι ιδανικές για τη μελέτη των φυσικών αλλαγών και της εξέλιξης της φύσης. Ταυτόχρονα, οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικά ευπρόσβλητες στις συνέπειες των ανθρωπογενών αλλαγών του κλίματος που συμβαίνουν εκτός των ορίων τους.

Έπειτα, υπάρχουν πολλοί καθαρά δεοντολογικοί λόγοι για τη διατήρηση των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη. Έχουμε ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να απολαύσουν και να ωφεληθούν από τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού χρησιμοποιείται ως μέσο για την απόδοση οικονομικής αξίας σε περιοχές άγριας φύσης και για την προώθηση της διατήρησής τους.

Επομένως, είναι σημαντικό να διατυπωθούν κατάλληλες συστάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να βρουν τον βέλτιστο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπάρχουσες και οι ενδεχόμενες προστατευόμενες περιοχές, καθώς και οι περιοχές άγριας φύσης και οι φυσικές διεργασίες τους, προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, καθώς συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε πραγματικά να προχωρήσουμε στη χαρτογράφηση των τελευταίων περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ορίσουμε την άγρια φύση. Επομένως, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι πρέπει να προωθήσουμε τον βιώσιμο τουρισμό στις συγκεκριμένες περιοχές και να δείξουμε στους διαχειριστές των τοποθεσιών πώς να συντηρήσουν και να προστατεύουν την άγρια φύση.

Επομένως, συντάσσομαι με το αίτημα των κύριων ΜΚΟ του τομέα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη συντήρηση της άγριας φύσης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης υπάγονται στον έλεγχο της ΕΕ. Το νόημα της άγριας φύσης είναι ότι θεωρητικά θεωρείται ανέγγιχτη από τον άνθρωπο – συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, η Επιτροπή πρότεινε τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διαφύλαξη των πλέον απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών της Ευρώπης.

Επομένως, υποστηρίζω γενικά την παρούσα έκθεση, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση, στον ορισμό και στην προστασία της άγριας φύσης.

Είμαι κάπως επιφυλακτικός όσον αφορά την αξία μιας στρατηγικής της ΕΕ για την άγρια φύση, δεδομένου ότι η διαχείριση της γεωργίας και της αλιείας από την ΕΕ αποδείχθηκε τόσο καταστροφική. Είναι ζωτικής σημασίας να ενεργήσει η ΕΕ ως διαμεσολαβητής και θεματοφύλακας βέλτιστων πρακτικών στη διαδικασία αυτή, αλλιώς θα υπονομευθεί η ουσία των προτεινόμενων μέτρων.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η περιοχή μου στη βορειοανατολική Αγγλία διαθέτει απομονωμένες περιοχές εξαιρετικές φυσικής ομορφιάς, σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες από τον άνθρωπο. Επομένως, υποστήριξα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Το δίκτυο Natura 2000 έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία του ανέπαφου ή παρθένου περιβάλλοντος. Η παρούσα έκθεση τονίζει τη σημασία τέτοιων σχεδίων και συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλοί πόροι για τη διασφάλιση της προστασίας των περιοχών αυτών. Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν οι περιοχές αυτές, επειδή κάθε αναβολή μπορεί να είναι επιζήμια.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Hegyi τονίζει τη σημασία της προστασίας των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη κατά την εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών, προτείνοντας έναν ορισμό της «άγριας φύσης» ως περιοχών που είναι ακόμη παρθένες καθώς και «ζωνών όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ελάχιστες».

Παρότι η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη, ορισμένες περιοχές παραμένουν ασαφείς· για παράδειγμα, κατά πόσον εξετάζονται υφιστάμενες περιοχές άγριας φύσης ή δυνητικές μελλοντικές περιοχές άγριας φύσης. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν περιοχές άγριας φύσης οι οποίες δεν είναι χαρακτηρισμένες επί του παρόντος ως τοποθεσίες Natura 2000, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να ληφθούν υπόψη από την παρούσα έκθεση.

Οι περιοχές που λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 υπάγονται στις αρμοδιότητες των διάφορων ΓΔ της Επιτροπής. Παρότι εκτιμώ το έργο που έχουν αναλάβει οι διάφορες αυτές υπηρεσίες καθώς και τις διάφορες εντολές τους, η αύξηση των επιπέδων συνεργασίας και συνεκτικότητας θα βελτίωνε σημαντικά την προστασία που παρέχεται στις τοποθεσίες Natura 2000. Υποστηρίζω με χαρά την έκθεση του κ. Hegyi, αλλά εκφράζω τη λύπη μου γιατί, λόγω της εφαρμογής του άρθρου 45 παράγραφος 2 του Κανονισμού, δεν είχα την ευκαιρία να τη συζητήσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hegyi, καθώς πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η προστασία και η προώθηση των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη.

Λόγω των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον, αποτέλεσμα αιώνων ανθρώπινης δραστηριότητας, οι περιοχές άγριας φύσης καλύπτουν σήμερα μόνον 46% της επιφάνειας της Γης.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν την εκπόνηση ενός χάρτη και μιας στρατηγικής για τις περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση, αλλά μέσω της ανθρώπινης χρήσης. Τα δάση καλύπτουν επί του παρόντος 33% της χερσαίας έκτασης των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ήτοι 185 εκατομμύρια εκτάρια. Μόνον περίπου 9 εκατομμύρια εκτάρια δασών (5% της συνολικής δασικής έκτασης) θεωρούνται «άγρια φύση». Οι περιοχές αυτές, μαζί με τις αυτοχθόνους φυτικές και ζωικές κοινότητές τους και τα οικοσυστήματα στα οποία ανήκουν, βρίσκονται ουσιαστικά σε φυσική κατάσταση. Αυτές οι περιοχές άγριας φύσης πρέπει να απολαμβάνουν αποτελεσματικών και ειδικών συνθηκών προστασίας, ως αποθέματα γενετικών πόρων και καταφύγια για πολλά είδη που δεν είναι σε θέση να επιβιώσουν ακόμη και σε ελάχιστα αλλαγμένες συνθήκες, και ιδίως μεγάλα θηλαστικά, όπως η φαιά αρκούδα, ο λύκος και η λυγξ.

Έχουμε ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να απολαύσουν και να ωφεληθούν από τις περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την απόδοση οικονομικής αξίας στην άγρια φύση και τη δημιουργία στήριξης για τη διατήρηση, ενθαρρύνοντας τους απλούς ανθρώπους να ανακαλύψουν την κρυφή αξία της φύσης χωρίς να την καταστρέφουν. Ο βιώσιμος τουρισμός ενισχύει την αποδοχή των πολιτικών διατήρησης, καθώς οι τουρίστες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα προστασίας ως αποτέλεσμα της προσωπικής τους εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην οικονομική διατήρηση των περιοχών άγριας φύσης οι οποίες μπορούν να παράσχουν ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Σήμερα, η άγρια φύση της Ευρώπης έχει μειωθεί σε κλάσμα αυτής που ήταν στο παρελθόν, επομένως η προστασία της αποτελεί προτεραιότητα.

Πρέπει, επομένως, να κατέχει κεντρική θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιοποικιλότητα, και το δίκτυο Natura 2000 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιοχές αυτές για τη βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχουν.

Επομένως, εγκρίνω την έκθεση Hegyi με την ελπίδα ότι οι περιοχές άγριας φύσης της Ευρώπης μπορούν να συντηρηθούν καλύτερα για να τις απολαύσουν οι επόμενες γενεές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία τονίζει την αναγκαιότητα προστασίας του 46% της χερσαίας έκτασης του κόσμου, η οποία είναι άγρια φύση που δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η ιστορία της επιβίωσης μπροστά στην αντιπαλότητα της φύσης. Στις περιοχές μας, παρότι πρέπει ακόμη να προστατευόμαστε από τη φύση και τις επιθέσεις της, είναι αναγκαίο να προστατεύσουμε τη φύση από την ανθρώπινη παρουσία και κυριαρχία. Αυτό πρέπει να το πράξουμε για τον εαυτό μας: για το συμφέρον μας να διατηρήσουμε τον πλούτο της βιοποικιλότητας και για την ανάγκη μας να συντηρήσουμε τον πλανήτη στον οποίο μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε. Με βάση τις αρχές αυτές, πρέπει να εξετάσουμε τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για τη συντήρηση της άγριας φύσης στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου η πολυμορφία αυτή είναι τόσο σημαντική. Οι ίδιες αρχές απαιτούν ισορροπημένες και συνετές παρεμβάσεις και κανονισμούς. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε έναν νέο τρόπο χρήσης των αγροτικών μας εκτάσεων, δεν πρέπει να αυξήσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές σε μη ανεκτά επίπεδα. Η προστασία της άγριας φύσης, ιδίως όταν συνυπάρχει με την ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει να σημαίνει την προαγωγή της ισορροπίας, της συντήρησης και της βιωσιμότητας. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε μη ανεκτά βάρη στην αγροτική ζωή ούτε να ωθούμε τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν περιοχές που είναι ήδη φτωχές εκ φύσεως.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Hegyi σχετικά με την άγρια φύση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενδιαφερθεί περισσότερο για τις περιοχές άγριας φύσης, επειδή λειτουργούν ως καταφύγια και ως αποθέματα γενετικών πόρων για πολλά είδη που δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αλλαγμένες συνθήκες. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούνται οι δεοντολογικοί λόγοι για την απόφαση αυτή.

Εμείς, οι ευρωπαίοι πολίτες, έχουν ηθική υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να ωφεληθούν από τις προστατευμένες περιοχές άγριας φύσης στην Ευρώπη. Επομένως, επικροτώ την πρωτοβουλία του κ. Hegyi, η οποία στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού, πραγματικού δείκτη της οικονομικής αξίας της άγριας φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, επειδή, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τις περιοχές άγριας φύσης και να συμβάλει στη διατήρηση των εθνικών πάρκων της. Σύμφωνα με την έκθεση για την άγρια φύση στην Ευρώπη, υπάρχουν 10 εθνικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Η συντήρηση και η προστασία των εθνικών αυτών πάρκων σημαίνει επίσης προστασία των ειδών ζώων και πτηνών που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα είδη αυτά κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη προγραμμάτων, τα οποία θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση των ειδών αυτών και στην ανασύσταση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές όπου, δυστυχώς, ορισμένα είδη ζώων και φυτών έχουν εξαφανισθεί.

Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω ότι είναι αναγκαία τα ακόλουθα μέτρα: προσεκτικότερη ανάλυση των δραστηριοτήτων εκχέρσωσης σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα, και ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων με στόχο την αναδάσωση σε περιοχές οι οποίες εκχερσώθηκαν. Προσωπικά παρέχω την έντονη στήριξή μου σε κάθε τέτοιο σχέδιο και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ο όρος άγρια φύση αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον το οποίο δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακόμη και σήμερα, 46% της επιφάνειας της Γης χαρακτηρίζεται άγρια φύση.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών της διατήρησης και της προστασίας. Η πρώτη περιλαμβάνει την ορθή χρήση της φύσης. Η δεύτερη συνεπάγεται την προστασία της φύσης κατά της εκμετάλλευσης. Κατά την άποψή μου, η φύση πρέπει να προστατευθεί, αλλά μέσω ανθρώπινων ενεργειών. Η Ευρώπη είναι πολύ μικρή ώστε να είναι λογικό να απαγορευθεί στους πολίτες της να εισέρχονται σε ορισμένες εκτάσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις έχουν ιδιαίτερη και εξαιρετική αξία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο αναπτύσσοντας νέα προϊόντα στον τομέα του τουρισμού.

Ταυτόχρονα, είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητες στον αντίκτυπο των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών αλλαγών. Έχουμε ηθικό καθήκον να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενεά θα είναι σε θέση να δει και να γνωρίσει πραγματική άγρια φύση στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού μπορεί να αποδειχθεί ένας τρόπος αξιοποίησης της οικονομικής σημασίας των εκτάσεων άγριας φύσης και απόκτησης πόρων για την προστασία τους.

Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία συνδέει προγράμματα με στόχο την άγρια φύση και τον βιώσιμο τουρισμό αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (PAN) του Ιδρύματος Πάρκων, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού στις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Δεν απαιτείται θέσπιση νέας νομοθεσίας για την άγρια φύση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα λάβουν συνδρομή όσον αφορά τους βέλτιστους τρόπους προστασίας της υπάρχουσας ή της δυνητικής άγριας φύσης, η οποία ενδέχεται να περιληφθεί στο δίκτυο Natura 2000.

 
  
  

- Έκθεση: Luís Queiró (A6-0501/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Τα τελευταία χρόνια, η γενική και επαγγελματική αεροπορία υπήρξε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τομέα της αεροπορίας. Τα αεροδρόμια της εκλογικής μου περιφέρειας στη βορειοανατολική Αγγλία, όπως το Newcastle και το Durham Tees Valley, έχουν μεγάλη απήχηση στους ερασιτέχνες πιλότους και ολοένα και περισσότερο στους επιχειρηματίες. Πρόκειται, επομένως, για έναν υποκλάδο, ο οποίος χρειάζεται στήριξη και λογική ρύθμιση.

Εντυπωσιάσθηκα από την προσήλωση της Επιτροπής στην αναλογικότητα στον κανονισμό για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική απόκλιση από πολλές προηγούμενες προτάσεις σχετικές με τις μεταφορές και είναι ευπρόσδεκτη, παρότι πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου με βιώσιμο τρόπο χωρίς το είδος της επαχθούς γραφειοκρατίας η οποία χαρακτηρίζει πολύ συχνά τις προτάσεις της Επιτροπής.

Αναπόφευκτα, ο κλάδος αυτός θα γνωρίσει κάποια ύφεση βραχυπρόθεσμα καθώς η οικονομική κρίση συνεχίζει την επέκτασή της. Ωστόσο, η γενική και επαγγελματική αεροπορία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, όπως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με την αναγκαιότητα υπογράμμισης της σημασίας της συλλογής δεδομένων, της αναλογικής ρύθμισης, της χωρητικότητας αεροδρομίων και εναέριου χώρου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της εποχής μας. Ζητούμε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε να μην εμποδιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να παραμείνει βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο βουλευτής Queiró αποκρίθηκε στην ανακοίνωση της επιτροπής με τίτλο «Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία» και ανέδειξε αρκετούς τομείς στους οποίους οι πολιτικοί παράγοντες για τον μη εμπορικό κλάδο των εναέριων μεταφορών γενικά και την επαγγελματική αεροπορία έχουν πρόσθετο αντίκτυπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επέκταση της αρμοδιότητας της Κοινότητας σε τομείς ασφάλειας και προστασίας, και ο αντίκτυπος στον τομέα κοινοτικών πρωτοβουλιών όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διασφάλιση της ασφάλειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών προβληματισμών από τον κλάδο με υπεύθυνο τρόπο, όσον αφορά τόσο τη μείωση της ηχορύπανσης όσο και τη μείωση του όγκου των παραγόμενων εκπομπών, είναι πρωταρχικό μέλημα. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου και η πολυμορφία του τον καθιστούν έναν κλάδο στον οποίο η ρύθμιση θα είναι αναγκαία στο μέλλον. Η παρούσα ανακοίνωση υποδεικνύει έναν δρόμο για την ανάπτυξη της μελλοντικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα κατά της έκθεσης του Luís Queiró σχετικά με το μέλλον της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας.

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο αριθμός των κινήσεων αεροσκαφών της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας έχει αυξηθεί σημαντικά και, επομένως, ότι έχει αυξηθεί επίσης ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον.

Ωστόσο, κατά την άποψή μου, η επένδυση στην επέκταση των αερολιμένων είναι μια εσφαλμένη προσέγγιση, επειδή κάτι τέτοιο θα οδηγήσει απλώς σε μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια και σε αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην κλιμακωθεί το επίπεδο της εναέριας κυκλοφορίας και να παραμείνει η ρύπανση εντός εύλογων ορίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η γενική και επαγγελματική αεροπορία είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση με την αυστηρή έλλειψη ευελιξίας που χαρακτηρίζει ειδικότερα τους μεγάλους αερολιμένες. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τις συστάσεις του συναδέλφου μου Luis Queiró σχετικά με τη συνεκτική εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, κατά περίπτωση, υπό τον όρο της συμμόρφωσης προς όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας.

Καλώ τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη όλες τις συστάσεις που διατύπωσαν η Επιτροπή και ο εισηγητής, και ιδίως αυτές που αφορούν τρόπους προκειμένου η χωρητικότητα των αερολιμένων να καταστεί πιο αποδοτική και να χρησιμοποιείται για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, όχι μόνον σε σχέση με τους μεγάλους αερολιμένες, αλλά ιδίως σε σχέση με περιφερειακούς και τοπικούς αερολιμένες.

Στην πραγματικότητα, ως εισηγητής της δέσμης μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό II και για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του EASA, έλαβα υπόψη την αναγκαιότητα να απολαύει το συγκεκριμένο τμήμα του κλάδου της αεροπορίας όλων των συνθηκών που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξή του προς όφελος τόσο του κλάδου όσο και, τελικά, των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Queiró σχετικά με μια θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Οπωσδήποτε μας προειδοποιεί ότι απαιτείται μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τη γενική και επαγγελματική αεροπορία.

Και τούτο, επειδή παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας. Πράγματι, εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν την επαγγελματική αεροπορία μπορεί να διπλασιασθεί την επόμενη δεκαετία περίπου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να αναγνωρισθούν τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτός ο τύπος αεροπορίας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία στο σύνολό της.

Επομένως, χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου μου βουλευτή και ελπίζω ότι σταθεί εφικτή η πλήρης αξιοποίηση στο μέλλον των δυνατοτήτων ενός τομέα που εμφανίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη.

 
  
  

- Έκθεση: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Ο δημόσιος τομέας εμποδίζεται από τις παραδοσιακές μεθόδους στις συμβάσεις για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μέσω των λεγόμενων προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια ειδική προσέγγιση για την ανάθεση συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα.

Η ΕΕ χρειάζεται μια ευρύτερη στρατηγική καινοτομία και οι λεγόμενες προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις πρέπει να θεωρηθούν μέρος της στρατηγικής αυτής. Αυτό είναι βασικό για την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας της Ένωσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών για τους ευρωπαίους πολίτες. Ο δημόσιος τομέας των ΗΠΑ δαπανά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Η Ευρώπη δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Είναι προφανές γιατί οι προ-εμπορικές συμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να βοηθηθεί ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη να ανταποκριθεί σε σημαντικές δημόσιες προκλήσεις.

Ένα από τα προβλήματα που παρατηρούνται στην ΕΕ είναι η έλλειψη επίγνωσης τρόπων βελτιστοποίησης των δημόσιων συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης. Το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που είναι γνωστή ως αποκλειστική ανάπτυξη. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για έναν δημόσιο φορέα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά τους για άλλους πελάτες. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις θα αντιμετωπίσουν την ανωμαλία αυτή. Θα επιτρέψουν μια ειδική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον επιμερισμό των οφελών των κινδύνων. Αυτό θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης. Θεωρώ ότι οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελείς για την καινοτομία και ότι μπορούν να παράσχουν επικαιροποιημένες δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και όχι μόνον αυτό. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε σχέση τόσο με τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όσο και με τη συνολική ανάπτυξη και πείρα τους. Πράγματι, λόγω της φύσης τους, είναι πιο προσιτές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι οι παραδοσιακές μεγάλες εμπορικές συμβάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, φοβούμαι ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα καταφέρουν να προσελκύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν ο τρόπος λειτουργίας των εν λόγω συμβάσεων καταστεί σαφής, ιδίως σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, και εκτός εάν παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένες διαδικαστικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να δημιουργηθεί ένα διάφανο και σταθερό περιβάλλον για τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η παρούσα έκθεση είναι ρεαλιστική: παρ’ όλες τις συζητήσεις σχετικά με την ατζέντα της Λισαβόνας και τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη οικονομία ανά την υφήλιο έως τον επόμενο χρόνο, διάβασα εμβρόντητος ότι ο δημόσιος τομέας των ΗΠΑ δαπανά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για δημόσιες συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Το ποσό αυτό είναι εικοσαπλάσιο από αυτό που δαπανά η Ευρώπη και αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της συνολικής διαφοράς επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Χαιρετίζω την παρούσα έκθεση του συναδέλφου μου Malcolm Harbour, ο οποίος προσδιόρισε τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να αρχίσει να μειώνει αυτή τη διαφορά παραγωγικότητας. Ο καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τίτλο: προώθηση της καινοτομίας.

Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της παρούσας έκθεσης είναι να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ ενθαρρύνει την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη αντί να τίθενται κανονιστικά εμπόδια στην πορεία τους.

Λόγω του σημαντικού ρόλου των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση και τη στήριξη νέων τεχνολογιών, υποστήριξα την παρούσα έκθεση. Ευελπιστώ ότι οι αρχές της θα φανούν χρήσιμες στις τοπικές αρχές της περιφέρειάς μου στη βορειοανατολική Αγγλία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με τη σημασία της καινοτομίας, ιδίως σε απαιτητικούς τομείς όπως η υγεία, η γήρανση του πληθυσμού και η ασφάλεια. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις περιορίζουν το περιθώριο σφάλματος και πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιούνται ως καινοτόμα μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Ο συνάδελφός μου κ. Harbour παρουσίασε μια έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την αύξηση της καινοτομίας στην Ευρώπη με σκοπό την εξασφάλιση βιώσιμων και υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών. Η πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες με δίκαιο και ισότιμο τρόπο είναι θεμελιώδους σημασίας για την πλήρη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει το ζήτημα της φάσης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) ενός προ-εμπορικού προϊόντος.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια ειδική προσέγγιση για τη δρομολόγηση Ε&Α από τον δημόσιο τομέα, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Το πεδίο των ενδιαφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών περιλαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, την αλλαγή του κλίματος και την ενεργειακή απόδοση, ζητήματα επωφελή για το σύνολο της κοινωνίας. Η έγκριση της παρούσας στρατηγικής θα επιτρέψει την αποδοτική από άποψη κόστους και με προστιθέμενη αξία ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων, και επομένως υποστήριξα την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν αμελητέο ποσοστό των συνολικών δημόσιων συμβάσεων. Η θέση της Ευρώπης δεν είναι καλή ούτε σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο δημόσιος τομέας διαθέτει 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ποσό εικοσαπλάσιο από αυτό που δαπανάται στην Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα άστοχο, εάν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στον τομέα της καινοτομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σήμερα διαθέσιμα δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δέσμευση δημόσιων πόρων. Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GPS και η τεχνολογία των ημιαγωγών είναι απλώς δύο παραδείγματα.

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την τεχνολογία της σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ασφάλεια. Σε πολλούς από τους τομείς αυτούς, δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικές λύσεις ή, εάν υπάρχουν, απαιτείται περαιτέρω δράση έρευνας και ανάπτυξης. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τρόπος κατάργησης αυτής της διαφοράς μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις αποτελούν επίσης σημαντική ευκαιρία για τις ΜΜΕ. Οι δυνατότητες καινοτομίας των ΜΜΕ είναι τεράστιες και χάρη στη δέσμευση δημόσιων πόρων έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να πωλήσουν σε άλλους πελάτες τις λύσεις που επινόησαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω θερμά την έκθεση του κ. Harbour σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κατάλληλα τις κοινωνικές προκλήσεις, ώστε να εξασφαλισθούν σημαντικές βελτιώσεις στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Από την άποψη αυτή, οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση της διαφοράς μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών. Συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος τονίζει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των πελατών σχετικά με την προσέγγιση της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πολύ εξειδικευμένο τομέα ο οποίος απαιτεί καλά καταρτισμένο προσωπικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις συνάπτονται όταν ο δημόσιος τομέας προβαίνει σε παραγγελίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την καινοτομία και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους πολίτες και επίσης καταργώντας την απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον δημόσιο τομέα.

Ένα παράδειγμα λύσης που αναπτύχθηκε στη βάση δημόσιας σύμβασης είναι το σύστημα πλοήγησης GPS.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χρηματοδότηση που διατίθεται για παραγγελίες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης είναι εικοσαπλάσια από αυτήν που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τις ΜΜΕ, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν πολύτιμη ευκαιρία απόκτησης πείρας. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι επωφελείς για τις μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς αυτές συχνά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονικών εμπορικών δημόσιων συμβάσεων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη συνολικές λύσεις για τη βελτίωση της χρήσης των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων, όχι μόνον από τις εθνικές αλλά και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Harbour για την έκθεση που εκπόνησε, για τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζει το έργο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO). Η έγκριση της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Harbour θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που θα αποκομίσουμε από μια πολιτική προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τομέας ο οποίος παρέχει προοπτική τεράστιων ευκαιριών για τις ΜΜΕ, και η πρόσβαση σε προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι ευκολότερη από την πρόσβαση σε μεγάλης κλίμακας δημόσιες συμβάσεις.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ και να επικεντρωθούμε περισσότερο στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης. Πρέπει να καθορίσουμε ένα επωφελές εργαλείο προ-εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της βάσης καινοτομίας της ΕΕ. Σήμερα, εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για έναν δημόσιο φορέα δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τα ευρήματά τους για άλλους δυνητικούς πελάτες, γεγονός που κατέχει κορυφαία θέση στα οικονομικά εμπόδια προμήθειας ανταγωνιστικών λύσεων. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις επιτρέπουν την αποδοτική από άποψη κόστους ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

 
  
  

- Έκθεση: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. − (SV) Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση της κ. Laperrouze, καθώς πιστεύουμε ότι η τελική έκθεση στερείται ισορροπίας και παραβιάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν κατά πόσον επιθυμούν ή όχι να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν ή να επενδύουν σε πυρηνική ενέργεια. Τασσόμαστε υπέρ της κοινής έρευνας σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, για παράδειγμα, αλλά πιστεύουμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η έκθεση τάσσεται σε υπερβολικό βαθμό υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

Επιπλέον, τασσόμαστε γενικά υπέρ των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τη στήριξη όλων των σχεδίων και των επενδύσεων που η εισηγήτρια θα ήθελε να υποστηριχθούν. Θα θέλαμε να υπάρχουν σαφέστερα κριτήρια προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια θέση, ιδίως ενόψει της συζήτησης σχετικά με τον αγωγό Nord Stream.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Καταρχάς και πρωτίστως, η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει τα μέλη της στην αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχει πιθανότητα η Μάλτα να διαθέτει αποθέματα ορυκτών καυσίμων κάτω από τον βυθό της θάλασσάς της. Η πλήρης εκμετάλλευσή τους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τη μέση γραμμή μεταξύ της Μάλτας και των γειτόνων της στη Βόρεια Αφρική. Το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να έχει μόνον διμερή χαρακτήρα, αλλά είναι επίσης προς το συμφέρον της Ευρώπης να επιδιώξει μια λύση εξ ονόματος ενός κράτους μέλους της.

Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας καταλαμβάνει και πάλι εξέχουσα θέση. Εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια δεν έχει τέλος. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδεχόμενο αξιολόγησης αυτής της πηγής ενέργειας.

Πληροφορούμαι ότι η Μάλτα εξέτασε το ενδεχόμενο εισαγωγής ενέργειας παραγόμενης από πυρηνικές μονάδες στη Γαλλία. Φτάνοντας στη Μάλτα, η ενέργεια αυτή θα έχει τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας και οι αρνητικές πτυχές που σχετίζονται με τις πυρηνικές μονάδες δεν θα αποτελούν ζήτημα. Η παραγόμενη ενέργεια θα είναι φτηνότερη από εκείνη που μεταφέρεται με έναν αγωγό φυσικού αερίου από τη Σικελία. Η Μάλτα δεν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − Χαιρετίζω αυτή την εβδομάδα το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της κατασκευής νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ανατολικής ακτής της Ιρλανδίας και της Ουαλίας.

Το νέο αυτό σχέδιο εντάσσεται στο πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Θα συμβάλει στην κατασκευή πιο σύγχρονων δικτύων ενέργειας, τα οποία θα προστατεύουν πλήρως την ασφάλεια των ενεργειακών εφοδιασμών της Ιρλανδίας στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται επίσης να παράσχει οικονομική στήριξη σε νέα σχέδια στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αιολικής ενέργειας.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω παρακολουθήσει τη διογκούμενη διαμάχη σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πρέπει όλοι να προβληματιστούμε σχετικά με τα όσα συμβαίνουν εδώ και μερικές εβδομάδες όσον αφορά τους ενεργειακούς εφοδιασμούς από τη Ρωσία στην ΕΕ μέσω της Ουκρανίας.

Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς στην ΕΕ πρέπει να καταργήσουμε την αποκλειστική εξάρτησή μας από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει να αναπτύξουμε άλλους τομείς ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης. Θεωρώ ότι οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική ή η γεωθερμική ενέργεια, η βιομάζα ή οι θαλάσσια πόροι, είναι δυνητικά οι σημαντικότερες πηγές ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας και στον περιορισμό της αύξησης της ενεργειακής εξάρτησης.

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να θεσπισθεί μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα επιτρέψει την ουσιαστική μετατόπιση προς ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες είναι αποδοτικές και συνοδεύονται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες. Εάν η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, σε συμφωνία με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμφωνώ ότι πρέπει να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις μας χρησιμοποιώντας πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050. Συμφωνώ επίσης όσον αφορά τη σημασία μιας συστηματικής προσέγγισης βασισμένης σε συνέργειες μεταξύ των διάφορων τομέων. Εν ολίγοις, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών προτύπων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με στόχο την υποκίνηση της καινοτομίας και την ενθάρρυνση της φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Δεν διαθέτουμε ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Κάθε κράτος προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Διατέθηκαν άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές συνδέσεις στην ΕΕ και για το ευρυζωνικό Διαδίκτυο. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε τον προϋπολογισμό εκ νέου και πρότεινε ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Λιθουανία καθώς, έως τώρα, δεν διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση ούτε με τη Σουηδία ούτε με την Πολωνία και είναι εντελώς απομονωμένη ενεργειακά. Οι ενεργειακές συνδέσεις είναι επενδύσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν πολλά κέρδη από οικονομική άποψη. Επομένως, τέτοια ζωτικής σημασίας σχέδια πρέπει να χρηματοδοτούνται από κεφάλαια της ΕΕ. Σήμερα, η Λιθουανία αγοράζει φυσικό αέριο στην τιμή των 500 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ άλλα κράτη της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται πολύ πιο μακριά από τη Ρωσία από ό,τι η Λιθουανία, πληρώνουν λιγότερο για φυσικό αέριο. Θα αποκομίζαμε μεγάλα οφέλη επιδεικνύοντας αλληλεγγύη και μιλώντας με μία φωνή στη Gazprom σχετικά με τα τιμολόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), γραπτώς. − Οι τρεις κύριοι στόχοι –ασφάλεια του εφοδιασμού και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών· καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: υπενθύμιση του στόχου «τρεις φορές 20» για το 2020 και του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως 80% έως το 2050· και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ: εξασφάλιση των καλύτερων τιμών, αποφεύγοντας παράλληλα την αστάθεια των τιμών– είναι ύψιστης σημασίας όταν συζητούμε την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική που συνεπάγεται η αποκέντρωση των πηγών ενέργειας, και πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε νέους τύπους ανανεώσιμης ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί χαιρετίζουμε την στρατηγική προσέγγιση για τον ενεργειακό εφοδιασμό, η οποία περιέχεται στην έκθεση Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση.

Καταψηφίσαμε τις παραπομπές στη συνθήκη της Λισαβόνας, σύμφωνα με την μακροχρόνια πολιτική της αντίθεσής μας σε αυτήν. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν παραπομπές στη συνθήκη της Λισαβόνας τις οποίες δεν μπορέσαμε να καταψηφίσουμε ειδικά, αποφασίσαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze σχετικά με τη στρατηγική ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης της ΕΕ, επειδή προβλέπει ότι η μελλοντική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια επείγουσας δράσης, την υλοποίηση σχεδίων που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού καθώς και νέους στόχους για την αλλαγή του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης, επειδή διαφωνούμε με πολλές από τις προτάσεις που προτείνει, καθώς βασίζονται πάντοτε στον ελεύθερο ανταγωνισμό και στην απελευθέρωση των αγορών σε έναν στρατηγικό τομέα στον οποίο η ύπαρξη δημόσιων πολιτικών και δημόσιας κυριότητας των βασικών μέσων παραγωγής ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας.

Ωστόσο, ψηφίσαμε υπέρ αρκετών προτάσεων. Για παράδειγμα, μας απασχολούν επίσης η ασφάλεια των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και η δήλωση της εισηγήτριας σχετικά με την απουσία πιθανότητας να υπερβεί η παγκόσμια παραγωγή τα 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (επί του παρόντος είναι 87 εκατομμύρια), τη στιγμή που οι απαιτήσεις για το 2030 εκτιμώνται σε 120 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς και ο κίνδυνος μεγάλης κρίσης κατά την επόμενη δεκαετία.

Συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες στον τομέα της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη μεταστοιχείωση των πυρηνικών αποβλήτων και την πυρηνική σύντηξη.

Παρ’ όλα αυτά, διαφωνούμε με την απόπειρα να τεθούν οι οικονομικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέση ισχύος σε σχέση με τις δημόσιες εταιρείες τρίτων χωρών και με τη χρήση της παρούσας έκθεσης για την προάσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας και ως έκκληση για την κύρωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση, παρά τον υπερβολικό (για μένα) ενθουσιασμό της για την πυρηνική ενέργεια. Δεν τάσσομαι υπέρ του πρόωρου κλεισίματος ασφαλών πυρηνικών μονάδων, αλλά ο ενθουσιασμός μου για την κατασκευή νέων μονάδων είναι εξαιρετικά συγκρατημένος. Στην περιφέρειά μου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε ένα παλιρροιακού φράγματος στο Severn, το οποίο θα αποδίδει την παραγωγή δύο πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με πολύ μικρότερη δυνητική βλάβη για το περιβάλλον, και θα καλύπτει με «πράσινο» τρόπο το 5% των ενεργειακών αναγκών της Μεγάλης Βρετανίας.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 22 της Ομάδας των Πρασίνων, η οποία επισημαίνει την καθυστέρηση και το κλιμακούμενο κόστος του σχεδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο της σύνταξης ITER. Δεν ήμουν υπέρ της εγκατάστασης αυτού του κοινού σχεδίου στην Ευρώπη, καθώς η χώρα υποδοχής καταβάλλει δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού. Επομένως, ήμουν υπέρ της εγκατάστασής του στην Ιαπωνία, η οποία ήθελε το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο. Αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο, πολύ νωρίτερα από ό,τι ανέμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ο καθένας γνωρίζει ότι η ενέργεια αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η έρευνα σχετικά με τις εμπορικά βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και οι νέες τεχνολογίες για τη μεταφορά και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού είναι γνωστές μέθοδοι για τη μείωση της εξάρτησης των κρατών μελών. Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα κάποιου βαθμού συνεργασίας, οργάνωσης ακόμη και αλληλεγγύης, σε διακυβερνητικό επίπεδο, μεταξύ των κρατών.

Στην πραγματικότητα, όμως, όπως προκύπτει από την έκθεση, η εκπόνηση μιας ενεργειακής στρατηγικής και η ασφάλεια του εφοδιασμού έχουν πολύ μικρότερη σημασία από τη θέσπιση μιας ενιαίας ενεργειακής πολιτικής ή τη θέσπιση ενός ενιαίου δικτύου για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, υπό την αιγίδα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα για κάθε τομέα. Σήμερα, οι επιλογές, οι ανάγκες, οι εναλλακτικές δυνατότητες και οι ικανότητες των διάφορων κρατών είναι εξαιρετικά διαφορετικές.

Το ευαίσθητο αυτό ζήτημα είναι στην πραγματικότητα ένα στρατηγικό ζήτημα και, για τον λόγο αυτό, μπορεί να αποφασισθεί μόνον από την κυρίαρχη βούληση των κρατών, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Ωστόσο, ο στόχος είναι και πάλι η αύξηση των εξουσιών της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Γνωρίζουμε ότι σε αυτήν οφείλονται προβλήματα που κυμαίνονται από την έξαρση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως τις τακτικές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση εισηγείται και πάλι την εναλλακτική δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας, παρότι η ενέργεια αυτή δεν είναι ανταγωνιστική, το δε ουράνιο αποκτάται σε επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε εθνοτικές διακρίσεις και έχουν απαράδεκτο αντίκτυπο στην υγεία.

Λόγω του ζητήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο άνθρακας δεν μπορεί να θεωρηθεί «μεταβατικό στοιχείο».

Πιστεύω ότι η «διαφοροποίηση των ενεργειακών εφοδιασμών» της ΕΕ συνδέεται με την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων στην Κασπία Θάλασσα. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή Kashagan ασκούν πιέσεις στους πληθυσμούς και στους περιβαλλοντικούς πόρους τους: η εξόρυξη πετρελαίου πλούσιου σε θειούχες ενώσεις απειλεί την υγεία των πληθυσμών και τη βιοποικιλότητα.

Η διαφοροποίηση των ενεργειακών εφοδιασμών προϋποθέτει την ύπαρξη αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου για τη μεταφορά πόρων στην ΕΕ. Τα σχέδια TBC και Nabucco επηρεάζουν την πολιτική σταθερότητα των γειτόνων μας. Έχουμε την υποχρέωση να μην επιτρέψουμε στις ενεργειακές ανάγκες μας να απειλήσουν τη σταθερότητά τους. Οι πληθυσμοί του νότιου Καυκάσου πρέπει να αποκομίσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την εξόρυξη ενέργειας από τα εδάφη τους.

Στην Αφρική, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας που προορίζεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας πρέπει να ανταμειφθεί κατάλληλα.

Γιατί να μην αναφέρεται στην έκθεση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν την απάντηση για το μέλλον; Ψηφίζω κατά της παρούσας έκθεσης, με την τρέχουσα διατύπωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. (LT) Για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ απαιτείται μια κοινή ενεργειακή αγορά της ΕΕ, στην οποία θα ενταχθούν όλα τα μέλη της Κοινότητας, και κυρίως η περιοχή της Βαλτικής. Η εξάρτηση των χωρών της περιοχής αυτής από τη Ρωσία, ως μοναδικό προμηθευτή ενεργειακών πόρων, αποτελεί εμπόδιο στην ενεργειακή ασφάλεια, όχι μόνον για τις χώρες αυτές, αλλά και για την Κοινότητα στο σύνολό της. Επομένως, είναι αναγκαίο να επιτραπεί η σύνδεση των χωρών της Βαλτικής με τα δίκτυα της ΕΕ μέσω σχεδίων προτεραιότητας επαρκώς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Η διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει ένα θέμα που θα αντιμετωπίζεται από τις χώρες μέλη. Πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, υποστηρίζω ιδιαίτερα την εισηγήτρια όταν καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα θεσπίσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που προορίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών της μελλοντικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια. Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα, εξίσου και στη Λιθουανία, η έκκληση της εισηγήτριας προς τα κράτη μέλη «να εντείνουν τις προσπάθειές τους σχετικά με την επίλυση του θέματος της τελικής εναπόθεσης όλων των ειδών ραδιενεργών αποβλήτων, ιδίως δε των εξαιρετικά ραδιενεργών αποβλήτων» αποκτά ιδιαίτερη σημασία με το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ignalina.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ιδίως με τη Ρωσία) πρέπει να είναι ένα μέσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών της ΕΕ, και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να σέβονται τις αρχές της αλληλεγγύης και της ενότητας στις συζητήσεις με τους προμηθευτές ενέργειας από τρίτες χώρες. Μόνον μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι ισχυρή και ανταγωνιστική σε μια εποχή ταχείας παγκοσμιοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που επανέρχεται τακτικά, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία υποδηλώνοντας σαφώς ότι υπάρχουν βαθιά ριζωμένα ανεπίλυτα προβλήματα. Η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου κατέδειξε την απόλυτη αναγκαιότητα για τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κοινοτικό επίπεδο και να επιδείξουν αλληλεγγύη, τόσο σε καταστάσεις κρίσης όσο και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών λύσεων, οι οποίες είναι αμοιβαίως επωφελείς.

Λόγω της θέσης της στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, η Ρουμανία γνωρίζει τόσο τους κινδύνους όσο και τα οφέλη που συνεπάγεται αυτή η γεωστρατηγική θέση. Για τον λόγο αυτό, η Ρουμανία υποστηρίζει και προωθεί αφενός την κατασκευή εναλλακτικών διαδρομών διαμετακόμισης της ενέργειας, και πρωτίστως τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco, ενώ, αφετέρου, υποστηρίζει τη διαδικασία αποσαφήνισης και ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία είναι σημαντικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, και όχι μόνον στον δύσκολο αυτό τομέα που αφορά την προμήθεια ενεργειακών πόρων.

Έχοντας αυτά υπόψη, οι συστάσεις της εισηγήτριας σχετικά με τον νότιο ευρωπαϊκό διάδρομο, και ιδίως τον αγωγό Nabucco, και τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναπτύσσονται από τον βορρά προς τον νότο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να εξετασθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κρίση του φυσικού αερίου, από την οποία μόλις επιζήσαμε, κατέδειξε με σαφήνεια και πάλι πόσο σημαντικός είναι για την ΕΕ ο ασφαλής, αξιόπιστος και φθηνός ενεργειακός εφοδιασμός. Το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια προωθείται ξαφνικά ως «φιλική για το κλίμα», στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενέργεια και ότι αντιδραστήρες, οι οποίοι έφτασαν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής και για τον παροπλισμό των οποίων δαπανήθηκαν εκατομμύρια σε επιδοτήσεις, ξαφνικά επανενεργοποιούνται είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η ΕΕ αγνόησε τη διαφορά γύρω από το φυσικό αέριο και άφησε τα ανατολικά κράτη μέλη σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, παρότι οι επικριτές αμφιβάλλον για το κατά πόσον η υποχρεωτική χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας θα επιτύχει κάτι τέτοιο, και πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ωστόσο, όσο ο προϋπολογισμός επικεντρώνεται στην πυρηνική ενέργεια, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ και οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες θα περιθωριοποιηθούν.

Παρότι οι προβληματισμοί που σχετίζονται με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ είναι σημαντικοί, δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη στήριξη της εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ για λόγους ενεργειακής πολιτικής. Ακόμη και αν η Τουρκία δεν γίνει μέλος, οι προγραμματισμένοι αγωγοί πετρελαίου θα μπορέσουν να διέλθουν από την Τουρκία και η υλοποίηση των σχεδίων υποδομών φυσικού αερίου θα είναι εφικτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Mussa (UEN), γραπτώς. (IT) Εκτίμησα ιδιαίτερα το έργο της κ. Laperrouze και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης. Ελπίζω μόνον ότι οι ιδέες και οι ενδείξεις που παρέσχε στην έκθεσή της θα εκτιμηθούν κατάλληλα από την Επιτροπή και θα ερμηνευθούν με τον πλέον θετικό και ευρύτερα δυνατό τρόπο.

Επομένως, ελπίζω ότι δεν θα τεθεί κανένα εμπόδιο στον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σχεδίων που αφορούν υποδομές και ότι αυτά θα εκτιμηθούν σύμφωνα με προτεραιότητες που συνδέονται αποκλειστικά με χρόνους ανάπτυξης, χρηματοδοτικές δομές, διαθέσιμες προμήθειες και τη σχέση μεταξύ δημόσιας στήριξης και ιδιωτικής ανάληψης υποχρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, με ένα σχέδιο για τη χρηματοδοτική στήριξη ορισμένων έργων, παραμελεί την περιοχή της Μεσογείου αποκλείοντας τον αγωγό φυσικού αερίου Αλγερίας-Σαρδηνίας-Ιταλίας (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που βρίσκεται εντός της Ιταλίας) από τα ευρωπαϊκά σχέδια ύψιστης προτεραιότητας.

Εξακολουθώ να ελπίζω ότι στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρόμων εφοδιασμού, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε βαθμιαία πρόοδο, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες για να ξεκινήσουμε την κατασκευή υποδομών εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Ευελπιστώ ότι οι μηχανισμοί αλληλεγγύης δεν θα επιτρέψουν τις στρεβλώσεις της αγοράς ούτε θα οδηγήσουν σε υπερβολικά επαχθείς διαδικασίες. Ελπίζω ότι ο Ενεργειακός Χάρτης θα μπορέσει να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο μαζί με τη διεύρυνση της ενεργειακής κοινότητας, ιδίως σε σχέση με τις χώρες διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Το πλαίσιο εντός του οποίου εξετάζεται μια στρατηγική η οποία προορίζεται να είναι μακροπρόθεσμη έχει αποφασιστική επίδραση στο αποτέλεσμα της ανάλυσης και στο περιεχόμενο των προτάσεων. Η συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι είναι περισσότερο μόνιμο παρά παροδικό. Στις ενδείξεις αυτές συγκαταλέγονται η ενεργειακή εξάρτηση (είτε από τη Ρωσία είτε από τις κύριες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες) και οι συνέπειές της· η αύξηση του ενεργειακού κόστους, είτε λόγω των υψηλότερων τιμών που συνεπάγεται η μεγαλύτερη παγκόσμια ζήτηση είτε λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης κρατών που κλονίσθηκαν από τη σοβαρή οικονομική κρίση· και οι περιβαλλοντικές συνέπειες σε διάφορα επίπεδα της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, η οποία δεν είναι πιθανό να αναστραφεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Μαζί οι παράγοντες αυτοί υποδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής προσέγγισης βασισμένης σε μικρότερη εξάρτηση και, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ποικιλία (είτε προμηθευτών είτε της ενέργειας που καταναλώνεται)· μεγαλύτερη αποδοτικότητα· διαρκή ερευνητική προσπάθεια σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας· μεγαλύτερη ολοκλήρωση· και ταυτόχρονα την ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής σε τοπικό επίπεδο – ειδικότερα, εκείνων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η πρόκληση είναι τεράστια, αλλά πρόκειται για ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Laperrouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση. Συμφωνώ ότι πρέπει να θέσουμε μια πραγματική βάση για μια μελλοντική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, για την επιδίωξη των στόχων της ασφάλειας του εφοδιασμού, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως και η εισηγήτρια, τονίζω τη σημασία επίτευξης της σύστασης ενός ευρωπαϊκού ταμείου, το οποίο θα εγγυάται τους μη εμπορικούς κινδύνους ορισμένων σχεδίων για την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας που αφορά την Ευρώπη, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε όλα τα δίκτυα.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Η ΕΕ έχει φιλόδοξα σχέδια αντίστοιχα προς τον κίνδυνο της συνεχούς μείωσης των πόρων, καθώς οι πληθυσμοί σε ολόκληρο τον πλανήτη χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Οι απαντήσεις, όσον αφορά τη διατήρηση της τρέχουσας ασφάλειας του εφοδιασμού και την ανάπτυξη αποδοτικής ενέργειας η οποία δεν θα βασίζεται στον άνθρακα, δεν αποκλείουν η μία την άλλη.

Η ασφάλεια του περιβάλλοντός μας και η αποφυγή της ενεργειακής πενίας των πληθυσμών, ιδίως στη νοτιοανατολική Αγγλία, που ζουν με σταθερά εισοδήματα είναι εξίσου σημαντικοί στόχοι.

Για τον λόγο αυτό υποστηρίζω ένα μείγμα τεχνολογικών λύσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ. Παρότι σέβομαι την αναγκαιότητα της προσοχής στην πυρηνική βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια, πιστεύω ότι προσφέρει έναν βαθμό βεβαιότητας: εάν στερηθούμε αυτή τη διαδικασία τώρα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για πολλούς από τους ψηφοφόρους της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι ζουν με σταθερά εισοδήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η έκθεση σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ανασκόπηση της ενεργειακής πολιτικής περιέχει ελάχιστα στοιχεία όσον αφορά τη συνοχή. Κατά την άποψή μου, η πλήρης δέσμευση για την επίτευξη μιας ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια προσέγγιση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για τη διατήρηση συνεχούς ενεργειακού εφοδιασμού. Όπως προαναφέρθηκε, δημιουργεί τεράστιο αριθμό θέσεων απασχόλησης τόσο για εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση όσο και για ανειδίκευτους εργαζομένους.

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική οφείλει να εξετάσει κατάλληλα τον μεταβαλλόμενο τρόπο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα θα πρέπει να συνδυασθούν με εκτενείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα με την ενεργειακή απόδοση, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι καίριας σημασίας. Επομένως, πρέπει να επιμείνουμε στη μόνωση, καθώς και σε άλλα μέτρα, στον κατασκευαστικό τομέα. Στην παρούσα έκθεση, η σημασία που αποδίδεται στην πυρηνική ενέργεια είναι υπερβολική. Μπορεί να καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το μερίδιο αυτό αντιστοιχεί μόλις σε 6% της συνολικής ζήτησης για ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει ακόμη βιώσιμη λύση για το πρόβλημα των (υψηλά) ραδιενεργών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης πρέπει να τοποθετηθεί σε υψηλότερη θέση στην πολιτική ατζέντα. Η αναγκαιότητα σαφών ορισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ενεργειακή πενία είναι επίσης σημαντική. Απαιτείται επίσης περισσότερος από κοινού προβληματισμός όσον αφορά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πράσινη οικονομία, ώστε να μας βοηθήσει στην παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αλλά και για να παράσχουμε στην ΕΕ την ενεργειακή ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε. Πρέπει να εξετασθούν οι επενδύσεις στο δίκτυο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Η έκθεση της κ. Lapperouze σχετικά με τη δεύτερη στρατηγική ενεργειακή ανασκόπηση περιέχει ένα σημείο, στο οποίο υποστηρίζει την κατασκευή του αγωγού South Stream. Πρόκειται για ένα αδελφό σχέδιο του αγωγού North Stream, στόχος του οποίου είναι να καταστήσει πλήρως ανέφικτη την υλοποίηση του σχεδίου Nabucco. Ο αγωγός South Stream ενισχύει τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά την προμήθεια των πηγών ενέργειας και, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί σχέδιο για την επίτευξη διαφοροποίησης στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0492/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Εκφράζουμε την έντονη κριτική μας στην έκθεση της κ. Záborská και σκοπεύαμε να την καταψηφίσουμε, καθώς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά εχθρική απέναντι στις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους αντί να εργάζονται. Ευτυχώς δεν χρειάσθηκε να ψηφίσουμε κατά του ψηφίσματος, καθώς εγκρίθηκε το τροποποιητικό ψήφισμα της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

Παρότι τελικά επιλέξαμε να υποστηρίξουμε το ψήφισμα, υπήρχαν διατυπώσεις με τις οποίες διαφωνούσαμε ή για τις οποίες είχαμε αμφιβολίες και επομένως δεν ήταν σαφές με ποιον τρόπο έπρεπε να ψηφίσουμε.

Ως σουηδοί σοσιαλδημοκράτες, πιστεύουμε ότι το δικαίωμα εργασίας πρέπει να ισχύει για όλους. Η κοινωνία πρέπει, επομένως, να παρέχει τα μέσα και τις συνθήκες που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να εργασθούν, πράγμα το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χειραφέτησή τους. Τα καλά αναπτυγμένα συστήματα φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων είναι από τα πιο σημαντικά προαπαιτούμενα που είναι επίσης αναγκαία ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εργασθούν. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, αλλά η αλληλεγγύη αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι γυναίκες να μένουν στο σπίτι για να προσέχουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Ελπίζουμε, παρ’ όλα αυτά, ότι το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην τσεχική προεδρία, σύμφωνα με το οποίο ο στόχος της να τοποθετήσει τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων στο σπίτι σε ισότιμη βάση με την εργασία είναι αφενός απαρχαιωμένος και αφετέρου εξαιρετικά εχθρικός προς τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε ορισμένες από τις γενικές αρχές που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για τα άτομα που φροντίζουν άλλους, της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της γονικής άδειας.

Ωστόσο, λόγω ορισμένων αναφορών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, ειδικότερα σε σχέση με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, επιλέξαμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Είναι γεγονός ότι στη στρατηγική της Λισαβόνας, η έννοια της «εργασίας» παραπέμπει σε επίσημη επικερδή απασχόληση. Η έννοια της «εργασίας» πρέπει να αποκτήσει ευρύτερη ερμηνεία. Υπάρχουν δραστηριότητες που εκτελούνται τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες οι οποίες δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά της επίσημης επικερδούς απασχόλησης, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν εργασία. Για παράδειγμα, η εθελοντική, η οικιακή και η οικογενειακή εργασία είναι διαφορετικές πτυχές της έννοιας, αλλά δεν υπάγονται στον παραδοσιακό ορισμό της επικερδούς απασχόλησης.

Ο ορισμός της εργασίας σήμερα παραμένει υπερβολικά οικονομικός. Πολλοί άνθρωποι και των δύο φύλων φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα και όμως, παρά το γεγονός αυτό, η εισροή της εργασίας αυτής αγνοείται από τους στατιστικολόγους της απασχόλησης. Κατά την άποψή μου, η οικιακή εργασία είναι οικιακή παραγωγή και πρέπει να αποτελεί σημαντικό τμήμα των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην οικονομική παραγωγή μιας χώρας.

Ωστόσο, αυτό δεν αναγνωρίζεται όταν υπολογίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποτελούν το ΑΕγχΠ μιας χώρας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συμβολή των γυναικών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της οικιακής παραγωγής, υποτιμάται. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ωρών που αφιερώνονται στην οικιακή παραγωγή, πρέπει να δεχθούμε ότι αυτή πρέπει να συνεκτιμάται στον υπολογισμό της συνολικής παραγωγής μιας χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská. Πιστεύω ότι ιδίως οι γυναίκες που διευθύνουν ένα νοικοκυριό και αναθρέφουν παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η ευθύνη για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών είναι σε μεγάλο βαθμό αθέατη εργασία. Δεν διαθέτει γόητρο, και όμως είναι εργασία που εκτελείται προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας. Στην Πολωνία υπάρχουν περίπου έξι εκατομμύρια οικοκυρές. Κατά συνέπεια, η πολιτική της ΕΕ πρέπει να ορίσει την έννοια της εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει μια σειρά από παραχωρήσεις προς όφελος των γυναικών που αναστέλλουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, των γυναικών που αφιερώνονται στην οικογένειά τους καθώς και των γυναικών που φροντίζουν την οικογένειά τους ενώ ταυτόχρονα είναι ενεργές στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Στην Ευρώπη, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών που φροντίζουν παιδιά είναι μόλις 62,4%, ενώ για τους άνδρες είναι 91,4%. Επιπλέον, το 76,5% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες. Έλλειψη υπηρεσιών, χαμηλές αποδοχές, καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, μακρά διαδοχή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ανεπαρκή κίνητρα για τα νεαρά ζευγάρια – αυτοί είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι επιλέγουν να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά αργότερα. Καλώ τα κράτη της ΕΕ να προβλέψουν την κάλυψη του κόστους της άδειας μητρότητας όχι μόνον από τον εργοδότη, αλλά και από την κοινωνία, και να παράσχουν στους γονείς περισσότερες ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας, και στα ιδρύματα φροντίδας των παιδιών περισσότερες ευκαιρίες για ευέλικτα ωράρια εργασίας, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να εξισορροπήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία επικεντρώνεται στις διάφορες πτυχές των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών και των ανδρών που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων. Σύμφωνα με την έκθεση, η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ απασχόλησης (αμειβόμενης εργασίας) και οικογενειακών υποχρεώσεων (μη αμειβόμενης εργασίας) είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και, κατά συνέπεια, για την ισότητα των φύλων.

Η μη επικερδής απασχόληση γυναικών και ανδρών οι οποίοι, για παράδειγμα, αναθρέφουν παιδιά, φροντίζουν ηλικιωμένους στο σπίτι, παρέχουν αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εργασία για το κοινό καλό εξακολουθεί έως σήμερα να μην θεωρείται οικονομική εργασία.

Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με στόχο την αναγνώριση όχι μόνον των παραδοσιακών μορφών επικερδούς απασχόλησης, αλλά και διάφορων άλλων μορφών όπως η εθελοντική, η οικιακή και η οικογενειακή εργασία, και να αξιολογήσουν με ποιον τρόπο πρέπει να περιληφθούν στα συστήματα των εθνικών λογαριασμών των κρατών μελών, καθώς και τον αντίκτυπο της εργασίας αυτής στο ΑΕγχΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η βουλευτής κ. Záborská παρουσίασε μια έκθεση, η οποία παρέχει ένα ορισμό του όρου «εργασία» που περιλαμβάνει τη μη νομισματική και την άτυπη εργασία, επεκτείνοντας την αναγνώριση στην εργασία που δεν βασίζεται στην αγορά και στην εργασία που δεν αμείβεται. Παρά την διάδοση της εργασίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη, οι στατιστικές αξιολογήσεις του «εργατικού δυναμικού» σπάνια τη λαμβάνουν υπόψη, με αποτέλεσμα να αναλύεται ανεπαρκώς, να εκτιμάται εσφαλμένα και να μην αναγνωρίζεται. Τουλάχιστον, η εργασία όλων των μητέρων που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη δραστηριότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται για σκοπούς ανταποδοτικής σύνταξης.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης παρά τις κάποιες αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με τη συνολική ροπή της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Ψηφίσαμε υπέρ της εναλλακτικής αυτής θέσης που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, παρότι υπάρχουν ορισμένα μέρη με τα οποία δεν συμφωνούμε πλήρως, επειδή βελτιώνει την πρόταση της εισηγήτριας.

Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την επίτευξη της ισότητας των φύλων, είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και όλοι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση και το φύλο τους και χωρίς να υφίστανται καμία διάκριση. Κάτι τέτοιο απαιτεί εθνικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας οι οποίες παρέχονται δωρεάν, ή κυρίως δωρεάν, και ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους.

Είναι επίσης βασικό να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν ποιοτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας, με ωράρια εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες γονέων και παιδιών, καθώς και ποιοτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το ευρύτερο κοινό και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην αμειβόμενη εργασία, ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητες, πράγμα που αποτελεί βασικό ζήτημα για τη χειραφέτηση των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η αιτιολόγηση της κ. Záborská μας δείχνει ότι σκοπός της έκθεσής της είναι η κατάλληλη κοινωνική και οικονομική αναγνώριση ορισμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν ως μέρος της «επίσημης αγοράς εργασίας». Για να το θέσουμε με σαφή και περιεκτικό τρόπο, αναφερόμαστε ουσιαστικά στην ανατροφή των παιδιών και, στις γηράσκουσες κοινωνίες μας, στη φροντίδα για τα εξαρτώμενα άτομα. Αυτό πρέπει να ειπωθεί, επειδή δεν είναι προφανές εκ πρώτης όψεως, ούτε από τον τίτλο της έκθεσης, ο οποίος κάνει λόγο για αμεροληψία, ούτε από την πρώτη ανάγνωση ενός κειμένου το οποίο είναι γραμμένο με περιστασιακά παράξενο ύφος.

Τελικώς, το κείμενο αναφέρεται, δικαίως, στην αναγνώριση από την κοινωνία, στη συμπερίληψη στα εθνικά στοιχεία, κάθε δημιουργίας πλούτου, έστω αθέατου, στην ελευθερία της επιλογής, ακόμη και στη χορήγηση προσωπικών δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων σε εκείνους που επιλέγουν να αφοσιωθούν στην οικογένεια και όχι σε μια σταδιοδρομία.

Ωστόσο, δυστυχώς, η κ. Záborská δεν ακολούθησε το σκεπτικό της μέχρι τέλους και παρέλειψε το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να παράσχει πραγματικά ελευθερία επιλογής και να προαγάγει την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων καταργώντας τους οικονομικούς περιορισμούς, δηλαδή τη γονική αμοιβή που υποστηρίζει εδώ και χρόνια το Front National.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Záborská προκειμένου να δοθεί τέλος στις διακρίσεις.

Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων.

Αφενός, οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των παιδιών και, αφετέρου, οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να ακολουθήσουν μια πλήρως ανεξάρτητη σταδιοδρομία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε κατά νου την ευημερία των παιδιών και να μεριμνήσουμε για την ύπαρξη κατάλληλων, οικονομικών εγκαταστάσεων φροντίδας των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η ισότητα και η ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, καθώς και σε άλλα πλαίσια, είναι αυτονόητες σε μια δημοκρατία. Στον βαθμό αυτό, η εισηγήτρια έχει φυσικά δίκιο.

Ωστόσο, ως συνήθως, φαίνεται ότι τα μέτρα που προτείνονται για την επανόρθωση των παραλείψεών μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία επιδιώκουν να αυξήσουν την πολιτική εξουσία της ΕΕ εις βάρος εκείνης των κρατών μελών. Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε ένα πλήγμα στην επικουρικότητα. Στην πράξη, η παρούσα έκθεση προτείνει στην ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη για την κοινωνική πολιτική των κρατών μελών και να νομοθετεί σε θέματα τα οποία συνδέονται στενά με την πολιτική της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν επίσης διατυπώσεις, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για μια κοινή φορολογική πολιτική. Όλα αυτά είναι παραδείγματα πολιτικών ζητημάτων τα οποία πρέπει να τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών.

Παρά τις αρκετές καλές προθέσεις, επέλεξα επομένως να καταψηφίσω τόσο την έκθεση πρωτοβουλίας όσο και την εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η έκθεση Záborská καθιστά σαφές ότι, για τις γυναίκες, η απόφαση του κατά πόσον θα εργασθούν ή όχι εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή μεταξύ δύο άνισων εναλλακτικών δυνατοτήτων.

Είμαι υπέρ της καλύτερης αναγνώρισης και της καλύτερης αμοιβής της εργασίας που εκτελείται τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εργασιών, της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας των ηλικιωμένων ή ανήμπορων συγγενών. Η οικιακή οικονομία αξίζει έναν σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που της απονέμεται επί του παρόντος. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη στις εθνικές πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων.

Δικαίως τίθεται η απαίτηση για «αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Υποστηρίζουμε την κοινωνική ευθύνη απέναντι στους ηλικιωμένους και δεν θα επιτρέψουμε τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων. Η αξία αυτής της εργασίας ενσωμάτωσης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του εθνικού εισοδήματος στη Γερμανία. Το παράδειγμα αυτό πρέπει να καταστεί η αποδεκτή προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τη συμβολή των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών στο κοινό καλό. Οι νεότεροι συνταξιούχοι βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση, επειδή σταμάτησαν να εργάζονται υπερβολικά νωρίς, συνήθως επειδή υποχρεώθηκαν να πράξουν κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης κατάλληλες για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η πείρα, οι λεπτομερείς γνώσεις και η προθυμία τους να δοκιμάσουν νέα πράγματα τους τοποθετούν σε προνομιακή θέση στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά τη γονική άδεια και την άδεια για τα άτομα που φροντίζουν άλλους, απευθύνοντας έκκληση για αμεροληψία απέναντι στα άτομα που φροντίζουν άλλους και για καλύτερη αναγνώριση της εργασίας που επιτελούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αντί για τη θέσπιση ποσοστώσεων, οι οποίες μπορούν εύκολα να προκαλέσουν αισθήματα φθόνου και προσβολής, θα ήταν σκοπιμότερο να παρασχεθεί στήριξη στις νέες γυναίκες στις εκπαιδευτικές επιλογές τους και στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους, ώστε να αποθαρρυνθεί η επικέντρωση σε γυναίκα επαγγέλματα. Εάν μια γυναίκα επιλέγει την ασφάλεια της εργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας ή εντός της οικογένειας αντί του μοναχικού, αγχωτικού ρόλου ενός διευθυντικού στελέχους, πρέπει να αποδεχθούμε την επιλογή αυτή. Η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι κάτι που οφείλεται εδώ και καιρό. Εάν η αρχή αυτή δεν εφαρμοσθεί, όλες οι απόπειρες παροχής άδειας πατρότητας ή γονικής άδειας θα αποτύχουν, λόγω της οικονομικής πραγματικότητας.

Οι μόνοι γονείς διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο φτώχειας και η κοινωνία πρέπει να δείξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη στο θέμα αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η εργασία που εκτελούν οι γυναίκες, όπως οι οικιακές εργασίες, η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα συγγενών, δεν θεωρείται συχνά κανονική εργασία. Πρέπει να επιφέρουμε αλλαγές στον τομέα αυτό. Εάν θέλουμε να συνεχισθεί η οικογενειακή ζωή, πρέπει να θεσπίσουμε ωράρια εργασίας φιλικά προς την οικογένεια, αλλά η ΕΕ αντιτάσσεται σε κάτι τέτοιο. Δεν αρκεί να ζητούμε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πρέπει να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Η σημερινή έκθεση φαίνεται να αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και για τον λόγο αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ως εναλλακτικής πρότασης στην έκθεση της κ. Záborská, καθώς αντιμετωπίζει καλύτερα τα τρέχοντα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την αναγνώριση των αλλαγών στο οικογενειακό πρότυπο, τον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τα θετικά μέτρα δράσης, τα οποία εμείς οι σοσιαλιστές υποστηρίξαμε πάντοτε.

Δεν μπορούμε να διαιωνίζουμε στερεότυπα ούτε να επιλύσουμε τις οικονομικές μας δυσκολίες αναγκάζοντας τις γυναίκες να μένουν στο σπίτι και να φροντίζουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, όπως αναφέρεται στο κείμενο της κ. Záborská, το οποίο παρουσιάζει τις γυναίκες ως «δυνάμει μητέρες», οι οποίες γεννούν και φέρνουν παιδιά στον κόσμο και τα ανατρέφουν κυρίως με τους πατέρες.

Με την ψήφο μου θέλω επίσης να στείλω ένα σαφές μήνυμα στην τσεχική προεδρία, η οποία, όπως εξήγησε στο πρόγραμμά της για το παρόν εξάμηνο, σκοπεύει επίσης να προωθήσει την εικόνα της γυναίκας που είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα, ενθαρρύνοντας πολλές επαγγελματίες γυναίκες να εγκαταλείψουν τη σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Έχω την εντύπωση ότι η τσεχική προεδρία δεν αντιλαμβάνεται τον όρο «ισότητα ανδρών και γυναικών» σε όλη του τη σημασία. Ευελπιστώ ότι στο διάστημα των έξι μηνών θα μπορέσουμε να της τον εξηγήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Záborská σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Θεωρώ ότι η έννοια της «εργασίας», όπως εκφράζεται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτει κατάλληλα όλες τις κατηγορίες. Οι διακρίσεις κατά των γυναικών ή των ανδρών που επιλέγουν ελεύθερα να συνδράμουν εκείνους που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ή να αναθρέψουν τις μελλοντικές γενεές είναι πλέον αναχρονιστικές και απαρχαιωμένες.

Επομένως, συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν ισχυρίζεται ότι είναι απολύτως αναγκαίο να καταστεί η έννοια της εργασίας βιώσιμη και να αναγνωρισθεί η μη αμειβόμενη εργασία που εκτελείται από γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Σήμερα κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο εγκρίθηκε μια έκθεση για την αμεροληψία με βάση το φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι μια από τις διαρθρωτικές και βασικές λύσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα για να καταργήσουν τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους άνδρες. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει ανασκόπηση των πολιτικών στρατηγικών που στοχεύουν στον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής.

Οι δείκτες για την απασχόληση των γυναικών επιβεβαιώνουν ότι, σε πολλές πτυχές της εργασίας, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τον συνδυασμό της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να βρουν απασχόληση για το 60% των γυναικών που είναι σε θέση να εργασθούν.

Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά με τη νέα οδηγία που αφορά συγκεκριμένα δικαιώματα και προστασία όσον αφορά τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε οικογένειες των οποίων ορισμένα μέλη χρειάζονται φροντίδα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η έκθεση πρωτοβουλίας αναφέρεται στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την αποτίμηση του ρόλου των γυναικών στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών – φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κα άλλων εξαρτώμενων ατόμων στην οικογένεια. Η έκθεση που παρουσίασα ήταν πραγματικά επαναστατική, επειδή για πρώτη φορά μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ζήτησε την αναγνώριση της «αθέατης» συνεισφοράς των γυναικών στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στο ΑΕγχΠ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Δεν την καταψήφισε ούτε η Ομάδα των Πρασίνων. Σήμερα, οι ίδιοι αυτοί βουλευτές κατέθεσαν ένα εναλλακτικό ψήφισμα χωρίς να προτείνουν οποιαδήποτε διαβούλευση προηγουμένως. Το σύνολο της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του εναλλακτικού ψηφίσματος. Από αυτό συνάγω δύο συμπεράσματα. Πρώτον, η αριστερά έδειξε ότι δεν σέβεται το έργο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, παρότι φαινομενικά αναγνωρίζει τη σημασία της. Δεύτερον, η αριστερά ήγειρε αμφιβολίες στο ζήτημα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, δημιουργώντας υπόνοιες ότι για την αριστερά το ζήτημα αυτό εξυπηρετεί μόνον επικοινωνιακούς σκοπούς.

Ψήφισα κατά του ψηφίσματος. Ήταν αναμφισβήτητα ένα βήμα προς λάθος κατεύθυνση. Παρότι περιέχει παραγράφους από την αρχική μου έκθεση, δείχνει ότι η αριστερά δεν σέβεται την εργασία εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συντάκτες του ψηφίσματος έδειξαν ότι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι σε παλαιές ιδεολογίες, οι οποίες έχουν χάσει πλέον την αξία τους. Επιπλέον, το ψήφισμα αμφισβητεί, με έναν άνευ προηγουμένου τρόπο, την τσεχική προεδρία απλώς και μόνον επειδή πρότεινε να συζητηθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαπλώνεται με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό και, ειδικότερα, ότι αφορά ολοένα και μικρότερα παιδιά. Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και η παιδική πορνογραφία αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Επομένως, θεωρώ σημαντικό, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, να εντατικοποιηθούν τα μέτρα που λαμβάνονται για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των δικτυακών τόπων που περιέχουν παιδική πορνογραφία, έτσι ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου να υποχρεώνονται να εμποδίζουν την πρόσβαση σε τέτοιους εγκληματικούς δικτυακούς τόπους.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι έννομες τάξεις των κρατών μελών προβλέπουν κυρώσεις και ένα αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των παιδιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα του Διαδικτύου, και τη χρήση νέων μορφών επιγραμμικών συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών από παιδόφιλους.

Εν ολίγοις, πρέπει να αναπτύξουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους γονείς και τους εφήβους όσον αφορά τους κινδύνους της παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, και ιδίως τον κίνδυνο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε δωμάτια συζητήσεων και σε διαδικτυακά φόρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της υπό εξέταση έκθεσης και θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Angelilli, η οποία εξέτασε ένα τόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό θέμα. Η παιδική πορνογραφία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επομένως, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την καταπολέμησή του σε διεθνές επίπεδο. Οι αστυνομικές δυνάμεις των διάφορων κρατών μελών πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται, ώστε να προλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα εγκλήματα του είδους αυτού. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών μεθόδων παροχής συνδρομής σε παιδιά που υπήρξαν θύματα παιδοφιλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Κατά την άποψή μου, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταστήσουν αξιόποινη πράξη τις σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όταν υπάρχει χρήση βίας, βιασμού ή απειλής. Η προφανής εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των παιδιών, χρησιμοποιώντας μια θέση εξουσίας σε σχέση με αυτά ή επιρροής σε αυτά, ακόμη και στο εσωτερικό των οικογενειών, και η κακοποίηση που εκμεταλλεύεται την κατάσταση του παιδιού, ιδίως μια ψυχολογική ή σωματική αναπηρία, πρέπει επίσης να καταστούν αξιόποινες πράξεις.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να απαιτήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου να εμποδίζουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που προωθούν τις σεξουαλικές επαφές με παιδιά, ενώ οι τράπεζες και άλλες εταιρείες πιστωτικών καρτών πρέπει να εμποδίζουν τις πληρωμές σε δικτυακούς τόπους παιδικής πορνογραφίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, επειδή συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να «ποινικοποιήσουν κάθε είδους σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών», συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Οι καταδικασθέντες για σεξουαλικά αδικήματα πρέπει να εμποδίζονται από την απόκτηση πρόσβασης σε παιδιά μέσω απασχόλησης ή εθελοντικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτική επαφή με παιδιά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για ορισμένες θέσεις που περιλαμβάνουν εργασία με παιδιά υποβάλλονται σε έλεγχο του ποινικού μητρώου τους, πράγμα που περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών κανόνων ή κατευθυντήριων γραμμών για τους εργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η ΕΕ επιδιώκει συχνά να αναλάβει κοινή δράση εκεί όπου θα ήταν προτιμότερο να ενεργήσουν τα κράτη μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, πιστεύω ότι ενεργώντας μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Η μάστιγα της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία μας, καταστρέφοντας τη ζωή των πλέον ευάλωτων μελών της που χρήζουν προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ΕΕ και την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών εγκλημάτων όπου και αν διαπράττονται. Ειδικότερα, είναι σημαντικός ο συντονισμός και η τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους δράστες τέτοιων αδικημάτων.

Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ώστε οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ για να διαπράξουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών να μπορούν να εντοπισθούν, να συλληφθούν, να διωχθούν και να εκδοθούν, όπως απαιτείται. Ο παγκόσμιος ρόλος της ΕΕ παρέχει μια σημαντική ευκαιρία προώθησης των αξιών μας σε χώρες και περιοχές στις οποίες τα δικαιώματα των παιδιών απολαύουν λιγότερο καλής προστασίας.

Επομένως, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Η αντιπροσωπεία των σουηδών συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli (Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη τωv Εθνώv, Ιταλία) (A6-0012/2009) σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας. Από την άποψη αυτή, η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς. Επομένως, εμείς οι συντηρητικοί ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης.

Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ταυτόχρονα ότι δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας όσον αφορά δύο από τις πολλές προτάσεις που παρουσιάσθηκαν. Σε αντίθεση με την εισηγήτρια, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να θέσουμε υπό αμφισβήτηση το αυστηρό επαγγελματικό απόρρητο από το οποίο δεσμεύονται ορισμένα επαγγέλματα, όπως δικηγόροι, ιερείς και ψυχολόγοι.

Πιστεύουμε επίσης ότι δύσκολα μπορούμε να καταστήσουμε τον ιδιοκτήτη ενός δικτυακού τόπου αυστηρά υπεύθυνο για όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται σε έναν δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συζητήσεων σε κλειστά δωμάτια. Παρά τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι δυσανάλογο να απαιτείται από όλους τους ιδιοκτήτες δικτυακών τόπων να παρακολουθούν όλες τις ιδιωτικές συζητήσεις που διεξάγονται σε αυτούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα του δικτυακού τόπου, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση. Αντ’ αυτού, πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλες πιο αποτελεσματικές μεθόδους καταπολέμησης των δικτύων διάδοσης παιδικής πορνογραφίας, οι οποίες δεν έχουν τόσο σοβαρές συνέπειες στην ακεραιότητα των κοινών χρηστών του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή πιστεύω ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και ιδίως του Διαδικτύου, καθώς και τη χρήση ορισμένων νέων μορφών επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών από παιδοφίλους.

Πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν, ειδικότερα, στη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας καταπολέμησης των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Καθώς τα αδικήματα αυτά δεν έχουν σύνορα, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ένα διεθνικό δίκτυο για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Από την άποψη αυτή, υποστηρίζω την ιδέα σύστασης από την Ευρωπόλ μιας ειδικής μονάδας με αντικείμενο την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας και της παιδικής πορνείας, η οποία θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η μονάδα αυτή πρέπει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση πρωτοβουλίας της βουλευτή κ. Angelilli και τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Προηγούμενες κοινές θέσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η απειλή για την ασφάλεια των παιδιών που θέτει η συνεχής τεχνολογική πρόοδος εξακολουθεί να αυξάνεται. Η παρούσα έκθεση θα επικαιροποιήσει και θα ενισχύσει τα υπάρχοντα μέτρα για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών συμπεριφορών και θα τις χαρακτηρίσει ποινικά αδικήματα τα οποία τιμωρούνται από τον νόμο. Η εφαρμογή της έκθεσης της κ. Angelilli σημαίνει ότι η προστασία των παιδιών κατά των καταχρηστικών αυτών πρακτικών θα αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, στοχεύοντας ειδικότερα στην απαίσια πρακτική της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών («grooming»).

Άλλες σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνουν τον διασυνοριακό έλεγχο προσώπων που έχουν καταδικασθεί για σεξουαλική κακοποίηση, ώστε να εμποδιστεί η απασχόλησή της σε επαγγέλματα στα οποία θα έχουν άμεση επαφή με παιδιά σε άλλα κράτη μέλη, και την αύξηση της προστασίας των θυμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικών.

Το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας τμήμα της διασυνδεδεμένης κοινωνίας της πληροφορίας. Τα παιδιά είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τους υπολογιστές από ποτέ άλλοτε, αλλά, με αυτές τις αυξημένες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση, οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από ασυνείδητους ανθρώπους δεν είναι σαφώς εμφανείς σε αυτά ή στους γονείς τους που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Αυτές οι προτάσεις κοινής λογικής στοχεύουν στην προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, επειδή θεωρώ βασικό να επικαιροποιηθούν τα μέσα καταπολέμησης όλων των μορφών εκμετάλλευσης παιδιών, ώστε να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τις συστάσεις που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, και ιδίως την πρόταση ποινικοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη όλων των σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών, την αυξημένη επαγρύπνηση και παρακολούθηση όλων των νέων μορφών συναναστροφής ανηλίκων με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδίως στο Διαδίκτυο, και τη δημιουργία του συστήματος έγκαιρης ενημέρωσης για τα εξαφανισμένα παιδιά για τη βελτίωση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι ιδιαίτερα απεχθή εγκλήματα, τα οποία απαιτούν, στην εποχή του Διαδικτύου και του σεξουαλικού τουρισμού, αυστηρότερη νομοθεσία, αυξημένη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των έννομων τάξεων και βελτίωση της στήριξης των θυμάτων. Η έκθεση της κ. Angelilli αξίζει τη στήριξή μας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι, εκτός από τις εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες παρέχουν σε διεστραμμένα άτομα πολύ περισσότερες ευκαιρίες να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ηθική παρακμή και την υποβάθμιση των αξιών ως περαιτέρω λόγους για τη μεγάλη αύξηση αυτού του είδους εγκλήματος.

Πριν από περίπου 30 χρόνια, στο όνομα της λεγόμενης απελευθέρωσης των ηθών, της αχαλίνωτης επιδίωξης των απολαύσεων για όλους και της ψευδο-προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μια ορισμένη πολιτική τάση προώθησε τη σεξουαλική δραστηριότητα των ανηλίκων, ακόμη και από τις στήλες του φερέφωνου της μοντέρνας αριστεράς, της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Παρότι πρέπει να ελπίζουμε ότι το αξιοκαταφρόνητο αυτό επιχείρημα έχει απορριφθεί, οι συντάκτες του εξακολουθούν να κηρύττουν και η πολιτική τάση τους εξακολουθεί να δίνει μαθήματα χωρίς να έχει αναγνωρίσει ποτέ την ενοχή της.

Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω γιατί το μόνο δικαίωμα που δεν παρέχεται στα παιδιά στα περισσότερα από τα κράτη μας είναι το δικαίωμά τους να γεννηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης) –η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης– είναι η πρώτη διεθνής νομική πράξη η οποία χαρακτηρίζει εγκλήματα τις διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων πράξεων κακοποίησης που διαπράττονται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού ή απειλών, ακόμη και εντός της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, αρχής γενομένης από τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων συστάσεων, το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη νομοθεσία και τη συνεργασία τους στον συγκεκριμένο τομέα, να διασφαλίσουν ότι τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών χαρακτηρίζονται πάντοτε σε ολόκληρη την ΕΕ εκμετάλλευση των ανηλίκων και να ποινικοποιήσουν όλες τις μορφές σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Ανεξάρτητα από την αναγκαία ανάλυση και την κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας όσον αφορά καθεμία από τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, συμφωνούμε με τη βασική ώθηση του ψηφίσματος προς την κατεύθυνση της προστασίας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι αποτρόπαια εγκλήματα, και απαιτείται διεθνής συνεργασία για την πάταξή τους. Επομένως, ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης Angelilli. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές της έκθεσης τις οποίες δεν υποστηρίζουμε, όπως τη δημιουργία ομοιόμορφης, εξωεδαφικής ποινικής νομοθεσίας η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τον ορισμό σε επίπεδο ΕΕ του εγκλήματος και των επιβαρυντικών περιστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε για την ανάπτυξη και την ακεραιότητα των παιδιών να προστατεύονται με κάθε δυνατό τρόπο. Καθώς, στις περισσότερες οικογένειες, εργάζονται και οι δύο γονείς, οι παππούδες δεν είναι διαθέσιμοι για να προσέχουν τα παιδιά, και το Διαδίκτυο είναι συχνά η μόνη μορφή ψυχαγωγίας, η έκταση του κινδύνου είναι αναμφισβήτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. − Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία είναι αποτρόπαια εγκλήματα, και απαιτείται διεθνής συνεργασία για την πάταξή τους. Επομένως, ψήφισα σήμερα υπέρ της έκθεσης Angelilli. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές της έκθεσης τις οποίες δεν υποστηρίζω, όπως τη δημιουργία ομοιόμορφης, εξωεδαφικής ποινικής νομοθεσίας η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τον ορισμό σε επίπεδο ΕΕ του εγκλήματος και των επιβαρυντικών περιστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και η παιδική πορνογραφία συγκαταλέγονται στα πλέον απεχθή εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει κάποιος. Πρόκειται για εγκλήματα στα οποία πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές ή εκτενής και αξιόπιστη περίθαλψη, εάν ο δράστης είναι ψυχικά ασθενής.

Η έκθεση προτείνει πολλά εποικοδομητικά μέτρα για τη βελτίωση του χειρισμού των φοβερών αυτών κοινωνικών προβλημάτων. Τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις διεθνείς συμβάσεις στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση της νομοθεσίας τους στον συγκεκριμένο τομέα, και ο σεξουαλικός τουρισμός με αντικείμενο παιδιά πρέπει να ποινικοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Όλα αυτά είναι απολύτως σύμφωνα με την άποψή μου για την ΕΕ ως ένωση αξιών. Υποστηρίζω πολλά από τα όσα περιέχει η έκθεση και ψήφισα υπέρ σε πολλές επιμέρους ψηφοφορίες.

Ωστόσο, η έκθεση επιδιώκει επίσης την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στην ΕΕ και τη θέσπιση ενός συστήματος προληπτικών μέτρων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ρυθμισθεί μέσω συμβάσεων και συμφωνιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Είναι δύσκολο να μην σχηματίσουμε την εντύπωση ότι, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδειγμα της κυνικής χρήσης ενός φοβερού κοινωνικού προβλήματος για την προώθηση της θέσης της ΕΕ εις βάρος της ανεξαρτησίας των κρατών μελών. Το ποινικό δίκαιο είναι ένα απολύτως κρίσιμο τμήμα της αρμοδιότητας ενός κυρίαρχου κράτους. Επομένως, καταψήφισα την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, επειδή το ζήτημα αυτό αφορά μια από τις πιο αποκρουστικές και απάνθρωπες πράξεις, η οποία πρέπει να τιμωρείται με μέτρα που θα θεσπισθούν από όλα τα κράτη μέλη.

Στη Ρουμανία, εξακολουθούμε ακόμη να αγνοούμε πολλά σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Διαθέτουμε ελάχιστα δεδομένα σχετικά με την έκτασή του. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι η έγκριση της παρούσας έκθεσης θα συμβάλει στην επέκταση των εκστρατειών για την παροχή πληροφοριών, στην επικέντρωση της προσοχής και στις προειδοποιήσεις σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, στην αύξηση του αριθμού και του πεδίου των δράσεων που στοχεύουν στον εντοπισμό ανηλίκων που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στη εγκαθίδρυση υπηρεσιών αποκατάστασης και στη μετέπειτα διενέργεια τακτικών ελέγχων σχετικά με την κατάστασή τους, καθώς και στη βελτίωση του συστήματος καταχώρησης και παρακολούθησης των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες από ειδικούς στα ανήλικα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων συνδρομής και αποκατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία ζητεί από τις τρεις εναπομένουσες χώρες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να εφαρμόσουν την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Υποστηρίζω την αύξηση του επιπέδου προστασίας των παιδιών, ιδίως στο Διαδίκτυο, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευθούν καλύτερα τα παιδιά, ο ισλαμικός κόσμος κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο ανώτερος κληρικός του Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε σε κορίτσια ηλικίας 10 ή 12 ετών ως «ικανά για γάμο» και απαίτησε το δικαίωμα τέλεσης παιδικών γάμων. Ως αποτέλεσμα των μουσουλμάνων μεταναστών, αυτό θα έχει επίσης αντίκτυπο στην Ευρώπη και πρέπει να προετοιμασθούμε για το ενδεχόμενο αυτό.

Πρέπει να παράσχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή προστασία. Καθώς οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων με θύματα παιδιά εμφανίζουν υψηλό ποσοστό υποτροπής, πρέπει να θεσπίσουμε σε ολόκληρη την ΕΕ ένα μητρώο με τα ονόματα των δυνητικών δραστών σεξουαλικών αδικημάτων, παιδοφίλων και ατόμων με συναφή προβλήματα συμπεριφοράς. Πρέπει να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη βία κατά των παιδιών και την κακοποίηση των παιδιών σε όλες τις μορφές της και να αυξήσουμε τις ποινές για τη σεξουαλική επαφή με παιδιά και την κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή θα βελτιώσει την προστασία των παιδιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (GA) Η τεχνολογία της πληροφορίας διογκώνεται και επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην «ψηφιακή εποχή». Οπωσδήποτε, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία συνδέονται με την τεχνολογία αυτή και με τις διευκολύνσεις που τη συνοδεύουν από την άποψη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ζωής και της έρευνας. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει να αγνοήσουμε τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία αυτή.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ελευθερία, η οποία συνδέεται με το Διαδίκτυο – μια ελευθερία χωρίς φυσικά ή πρακτικά όρια. Η ελευθερία αυτή μπορεί να είναι θετική, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και για την παιδική πορνογραφία.

Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία, την ευημερία και το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προστατεύσουμε από το κακό. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξα με χαρά την έκθεσης της κ. Angelilli και τη συγχαίρω για το έργο της στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Angelilli για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, διότι ζητά επιτακτικά την αυτονόητη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με το ισχύον διεθνές δίκαιο και την αναθεώρηση της σχετικής απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η προστασία των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι δραματικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι παιδιά και έφηβοι. Η διεθνής συνεργασία για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών είναι απαραίτητη και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι δράστες τους θα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Angelilli, επειδή χρειαζόμαστε ΤΑΧΕΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ δράση για την καταπολέμηση των αιτίων και, κυρίως, των συνεπειών της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Τα παιδιά μας βρίσκονται ολοένα και συχνότερα μόνα, καθώς εμείς είμαστε ολοένα και πιο απασχολημένοι. Έτσι υποκύπτουν σε επικίνδυνους πειρασμούς. Οι δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως τις διατύπωσε ο Επίτροπος Barrot, μας παρέχουν την εγγύηση ότι από τον Μάρτιο θα διαθέτουμε ένα εξαιρετικό νομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης με στόχο την προσαρμογή και την ενίσχυση της απόφασης-πλαισίου του 2004, για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βίας. Λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, τις εξελίξεις των τεχνολογιών (και ιδίως του Διαδικτύου), αποδεικνύεται ότι τα κατώτατα όρια προστασίας της απόφασης-πλαισίου πρέπει να αναβαθμισθούν. Οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών πρέπει να θεωρούνται έγκλημα. Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικά μητρώα που αφορούν καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση, ώστε τα άτομα που καταδικάσθηκαν για τέτοια αδικήματα να εμποδίζονται να εργασθούν σε θέσεις που συνεπάγονται άμεση επαφή με παιδιά. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η προστασία των θυμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Angelilli, η οποία εξέτασε το θέμα της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδικών και της παιδικής πορνογραφίας, δίνοντας έμφαση στα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να εξετασθούν από τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση του νομοθετικού πλαισίου τους για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Η έκθεση κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την πλημμελή εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης-πλαισίου, μαζί με τις συναφείς διεθνείς πράξεις, και ειδικότερα τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, της οποίας η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 2007, ζητώντας επίσης ταυτόχρονα την ενσωμάτωση νέων δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να απευθύνονται στην αστυνομία και τα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Πρέπει επίσης να καταστήσουν υπόλογους και να ενημερώνουν τόσο τους νόμιμους εκπροσώπους των ανηλίκων όσο και το προσωπικό που έχει άμεση επαφή με ανηλίκους σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την επιγραμμική συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να περιορισθούν μέσω της σύστασης εθνικών οργάνων ελέγχου και της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου για την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε δικτυακού τόπους ή υλικό παιδικής πορνογραφίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Στην πραγματικότητα, η καταδίκη των πρακτικών αυτών δεν αρκεί για την εξάλειψη αυτής της εξαιρετικά σοβαρής παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Είναι, ωστόσο, ανησυχητικό ότι δεν έχουν συμμορφωθεί όλα τα κράτη μέλη με τις απαιτήσεις της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2004/68/ΔΕΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2003. Η εν λόγω απόφαση πρέπει, μεταξύ άλλων, να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των παιδιών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, και ιδίως του Διαδικτύου, και τη χρήση νέων μορφών επιγραμμικής συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από παιδοφίλους.

Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια, η οποία μας έδωσε μια λεπτομερή και εποικοδομητική έκθεση που αντικατοπτρίζει εξαιρετική γνώση εμπειρογνώμονα των προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Η παιδική πορνογραφία είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο πρέπει να αποτελεί πάντοτε βασικό αντικείμενο επικέντρωσης των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τιμωρούν αυστηρά κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και κάθε είδους επιγραμμική συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Χαιρετίζω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από τα κράτη μέλη να δεσμευθούν αποφασιστικά για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη πόσο ευάλωτα στην κακοποίηση είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούν αίθουσες συζήτησης και επιγραμμικά φόρα.

Με βάση τα προαναφερθέντα, απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, προκειμένου όχι μόνον να περιορισθεί η πρόσβαση των παιδιών σε πορνογραφικούς δικτυακούς τόπους, αλλά και να εμποδιστεί η πρόσβαση των παιδιών σε δικτυακούς τόπους που διαφημίζουν τη δυνατότητα διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων. Υπάρχουν επίσης συστάσεις για τη δημιουργία εθνικών προγραμμάτων για την παροχή ψυχολογικής αποκατάστασης τόσο στους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων όσο και στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να τηρεί μεμονωμένα ένα μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών και να εμποδίζει τα εν λόγω πρόσωπα να απασχοληθούν σε τομείς που περιλαμβάνουν εργασία με παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα με έμφαση υπέρ της έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Είναι αναμφισβήτητο ότι η προσέγγιση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς (grooming) και οι αίθουσες συζητήσεων παιδοφίλων πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις. Επιπλέον, τα αδικήματα προσβολής της αιδούς που αφορούν παιδιά πρέπει να εμπίπτουν στην εξωεδαφική ποινική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον γενικό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα παρέμβασης της ΕΕ για την πρόληψη της υποτροπής των δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα εξετάσει, μαζί με τις μεγάλες εταιρείες πιστωτικών καρτών, την τεχνική δυνατότητα παρεμπόδισης της πρόσβασης ή κλεισίματος συστημάτων πληρωμών μέσω Διαδικτύου δικτυακών τόπων στους οποίους πωλείται παιδική πορνογραφία.

Τέλος, καλώ τα επτά κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης να το πράξουν σύντομα. Το ίδιο ισχύει για τα οκτώ κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδοπορνογραφία, του 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Oι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα, τους πολέμους, τη ληστεία των πλουτοπαραγωγικών πόρων και την εκμετάλλευση των λαών είναι συνένοχοι στο καθημερινό έγκλημα που συντελείται και σε βάρος εκατομμυρίων παιδιών στο κόσμο. Είναι υπεύθυνες για τα εκατομμύρια παιδιά που πεινάνε, υποσιτίζονται, που αναγκάζονται να δουλεύουν, που στις χώρες της "πολιτισμένης Δύσης" ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα εκατομμύρια παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και αντικείμενα της ανθούσας βιομηχανίας παιδικής πορνογραφίας με τεράστιους τζίρους και κέρδη, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ μόνο από το διαδίκτυο.

Tα ποινικά μέτρα που προτείνει η Έκθεση δεν είναι ικανά να προστατεύσουν τα παιδιά γιατί ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να αντιμετωπίσουν το κύριο αίτιο που γεννάει με πρωτοφανείς ρυθμούς τη διαφθορά και τη διαστροφή: το κέρδος και το βαθιά σαπισμένο εκμεταλλευτικά καπιταλιστικό σύστημα. Ούτε συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην προστασία των παιδιών μέτρα όπως η κατάργηση του διπλού αξιοποίνου, η παρακολούθηση των επικοινωνιών και οι αυθαίρετες επεμβάσεις των διωκτικών αρχών στο Διαδίκτυο. Αντίθετα, η εμπειρία έχει δείξει ότι τέτοια μέτρα, που θεσπίζονται κατ’ αρχήν κατ’ εξαίρεση, στο όνομα της καταπολέμησης εγκλημάτων που συναντούν τη γενική κατακραυγή και αποστροφή, επιχειρείται να νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συνείδηση, ώστε να αποκτήσουν αργότερα γενικευμένο χαρακτήρα περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Ψήφισα κατά της έκθεσης για την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Είμαι υπέρ της έντονης συνεργασίας με την ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, αλλά πιστεύω ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι εθνική υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η προστασία των παιδιών και των νέων κατά της σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένα σημαντικό ζήτημα και, πράγματι, ένα πρόβλημα της εποχής μας.

Τάχθηκα πάντοτε υπέρ της προτεραιότητας των δικαιωμάτων των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το κράτος πρέπει και αυτό να προστατεύσει τα παιδιά και τους εφήβους. Η προστασία αυτή δεν αφορά μόνον το Διαδίκτυο. Αφορά επίσης τις διαφημίσεις των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες πρέπει να είναι αξιοπρεπείς και να σέβονται τις ηθικές αξίες, και να μην προσβάλλουν το δικαίωμα των νέων στην αθωότητα.

Οι γονείς διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην προστασία των παιδιών τους κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει σαφώς, στο άρθρο 26 παράγραφος 3 ότι «οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα όπως εκλέγωσι το είδος της εκπαιδεύσεως ήτις θα δοθή εις τα τέκνα των». Η εκπαίδευση που παρέχεται από τους γονείς περιλαμβάνει την εκπαίδευση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, οι γονείς δεν μπορούν να ασκούν με συνέπεια τον εκπαιδευτικό ρόλο τους, εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένεια και στα παιδιά τους. Το κράτος πρέπει να παράσχει στους γονείς αυτόν τον ελεύθερο χρόνο. Το Διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τον χρόνο που αφιερώνεται στον διάλογο μεταξύ γονέων και παιδιών. Ένα παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συζήτηση με τη γιαγιά. Ο μοχλός του παιχνιδιού δεν είναι ισοδύναμος με μια ώρα στο γκαράζ του παππού.

Η φυσική οικογένεια είναι χώρος προστασίας των παιδιών και οι γονείς είναι οι πρώτοι προστάτες τους. Για τον λόγο αυτό, έχω ξεκινήσει στη Σλοβακία ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως στους γονείς με τίτλο: «Ξέρετε πού βρίσκεται τώρα το παιδί σας;»

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Σε μια πολιτισμένη κοινωνία, πρέπει να θέσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας πάνω από καθετί άλλο. Η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού για φροντίδα και προστασία. Η σεξουαλική εκμετάλλευση αφήνει στα παιδιά ψυχολογικά τραύματα και, ενίοτε, ακόμη και σωματικά τραύματα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις ελπίδες τους να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα που προτείνει η εισηγήτρια κ. Angelilli σχετικά με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης της απόφασης-πλαισίου η οποία ισχύει από το 2004. Χαιρετίζουμε την απόφαση σύμφωνα με την οποία η εν λόγω διαδικασία επικαιροποίησης πρέπει να εφαρμοσθεί για την αύξηση του επιπέδου προστασίας των παιδιών, ιδίως σε σχέση με τις νέες απειλές που εγκυμονούν το Διαδίκτυο και άλλα νέα συστήματα επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία θα τροποποιηθεί, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με εγκληματικό περιεχόμενο.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών ώστε να τεθεί τέλος σε αυτή τη μορφή εγκλήματος και να καταπολεμηθούν ενεργά η παιδική πορνογραφία και άλλες μορφές εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Χρειαζόμαστε μια συνολική παγκόσμια στρατηγική, μαζί με διπλωματική και διοικητική συνεργασία, ώστε να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται προς όφελος των παιδιών. Πρέπει να παράσχουμε προστασία στα θύματα της κακοποίησης. Πρέπει επίσης να θέσουμε τέλος στον σεξουαλικό τουρισμό.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στη 1 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Επαναπατρισμός και επανεγκατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο – Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα αφορά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση κρατουμένων στο Γκουαντάναμο και την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω βεβαίως ότι το ζήτημα του Γκουαντάναμο προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω των διάφορων ψηφισμάτων που ενέκρινε από το 2002, διατύπωσε με συνέπεια την άποψή του σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Επομένως, πιστεύω ότι δεχθήκατε με ικανοποίηση, όπως και το Συμβούλιο, την απόφαση του προέδρου Obama να κλείσει το Γκουαντάναμο εντός προθεσμίας ενός έτους. Η προεδρία εξέφρασε την ικανοποίησή της μέσω δήλωσης η οποία εκδόθηκε λίγο μετά την υπογραφή των εκτελεστικών διαταγμάτων από τον πρόεδρο Obama. Οι υπουργοί χαιρέτισαν την απόφαση αυτή ανεπιφύλακτα στην τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, όπως πιθανότατα γνωρίζετε.

Ο πρόεδρος Obama ανακοίνωσε επίσης την απόφασή του να αναστείλει τις δίκες από στρατιωτικές επιτροπές, να επαναβεβαιώσει την ισχύ της σύμβασης της Γενεύης, να θέσει τέλος στο πρόγραμμα κρατήσεων σε μυστικές τοποθεσίες καθώς και τις λεγόμενες «ενισχυμένες ανακρίσεις». Αυτές οι ευπρόσδεκτες εξελίξεις θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η απόφαση για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο είναι, φυσικά, πρωτίστως, ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό συμφέρον μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί συζήτησαν τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να παράσχουν πρακτική συνδρομή στις ΗΠΑ και, ειδικότερα, κατά πόσον θα μπορούσαν να δεχθούν πρώην κρατουμένους.

Με το εκτελεστικό του διάταγμα σχετικά με το κλείσιμο του Γκουαντάναμο, ο πρόεδρος Obama έδωσε εντολή να επανεξετασθεί το καθεστώς όλων των κρατουμένων. Η επανεξέταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επανεγκατάσταση κρατουμένων θα αφορά εκείνους που θα αποφυλακισθούν στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης. Το ζήτημα του κατά πόσον τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να δεχθούν πρώην κρατουμένους αποτελεί εθνική απόφαση. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα συμφωνήθηκε ότι μια κοινή πολιτική απάντηση θα ήταν επιθυμητή και ότι το ενδεχόμενο συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω.

Το θέμα αυτό εγείρει μια σειρά από πολιτικά και νομικά ζητήματα καθώς και ζητήματα ασφάλειας, τα οποία χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και διαβούλευση και τα οποία –και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό– θα απαιτήσουν την εμπλοκή των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων των κρατών μελών. Η διαδικασία έχει μόλις ξεκινήσει, και το Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό μόλις αποσαφηνισθούν περισσότερο ορισμένα από τα ζητήματα αυτά. Πρόκειται για ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο συνεχούς εξέτασης και συζητιέται σήμερα από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, για παράδειγμα.

Κατανοώ απολύτως το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου, όπως αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε στην παρούσα σύνοδο, και το οποίο διάβασα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η προεδρία θα εξετάσει το ζήτημα αυτό με μεγάλη προσοχή και θα σας τηρεί πλήρως ενήμερους σχετικά με την έκβαση των περαιτέρω συζητήσεων στο Συμβούλιο καθώς και σχετικά με κάθε άλλη εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω θερμά τον κ. Vondra και χαίρομαι που μπορώ να επιβεβαιώσω τα όσα μόλις ανέφερε, καθώς είναι προφανές ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργασθεί στενά με την προεδρία στο δύσκολο αυτό ζήτημα.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω τη στήριξή μου στην κ. Ferrero-Waldner, η οποία την τελευταία στιγμή εμποδίσθηκε να συμμετάσχει στην παρούσα σύνοδο. Επομένως, θα μιλήσω εξ ονόματός της και για λογαριασμό μου.

Η Επιτροπή δέχθηκε πολύ θετικά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο πρόεδρος Obama μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Όλα τα στοιχεία είναι πλέον στη θέση τους για την επαναδρομολόγηση των σχέσεων ΗΠΑ/ΕΕ και η Επιτροπή θα καταβάλει έντονες προσπάθειες για την αναζωογόνηση της εταιρικής αυτής σχέσης.

Το πιο εντυπωσιακό δείγμα της αλλαγής κατεύθυνσης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πρόθεσή τους να εξετάσουν τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε σχέση με τη μεταχείριση ύποπτων τρομοκρατών. Χαιρετίζουμε, φυσικά, τη σπουδή του προέδρου Obama να κλείσει το στρατόπεδο εγκλεισμού του Γκουαντάναμο, να προσεγγίσει τον ισλαμικό κόσμο και να επιβεβαιώσει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνουμε επίσης με ικανοποίηση άλλα εξίσου σημαντικά στοιχεία των διαταγμάτων που υπογράφηκαν στις 22 Ιανουαρίου, και συγκεκριμένο το κλείσιμο των μυστικών φυλακών της CIA, την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, καθώς και την αναστολή των δικών από στρατιωτικές επιτροπές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ενεργό πολιτικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του οποίου, φυσικά, δίνουμε προτεραιότητα στην προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε επίσης ενεργοί εταίροι με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της απειλής της τρομοκρατίας, όμως πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η κράτηση αιχμαλώτων στο Γκουαντάναμο χωρίς δίκη εδώ και αρκετά χρόνια αξιοποιείται από τις τρομοκρατικές ομάδες που προσπαθούν να ριζοσπαστικοποιήσουν και να στρατολογήσουν νέα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δείξει την αντίθεσή της στο Γκουαντάναμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ακατάπαυστα το κλείσιμό του, επειδή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι σημαντικός ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όχι μόνον ως θέμα αρχής, αλλά και για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα που απονέμονται από το διεθνές δίκαιο σε όλους τους κρατουμένους πρέπει να γίνονται σεβαστά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, οι άνθρωποι δεν πρέπει να κρατούνται αυθαίρετα και πρέπει να έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη, νόμιμη δίκη. Θέσαμε τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Θα ήθελα να προσθέσω, συμφωνώντας και πάλι με τον κ. Vondra, ότι η περίπτωση καθενός από τους κρατουμένους στο Γκουαντάναμο πρέπει να επανεξετασθεί από τις αμερικανικές αρχές. Μια ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία του υπουργού Δικαιοσύνης και απαρτιζόμενη από τους υπουργούς Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας καθώς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μόλις ξεκίνησε τις εργασίες της.

Ο πρόεδρος Obama ανακοίνωσε ότι θα καταβληθούν νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα του Γκουαντάναμο.

Στην τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου, όπως θα ανέφερε η κ. Ferrero-Waldner, υπήρξε μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το Γκουαντάναμο. Αρκετά κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να θεσπισθεί ένα κοινό πλαίσιο για μια συντονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι, κ. Vondra, καταρχήν τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν, κατά περίπτωση, πώς θα απαντήσουν σε ενδεχόμενα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προτείναμε, σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία του Συμβουλίου, να διερευνήσουμε τα ζητήματα αυτά προσεκτικότερα. Εξετάζουμε τα θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τρίτες χώρες θα μπορούσαν να δεχθούν πρώην κρατουμένους. Ακόμη και αν, καταρχήν, οι αποφυλακισθέντες κρατούμενοι θα έπρεπε να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, ορισμένοι εξ αυτών που ενδέχεται να αποφυλακισθούν μετά την επανεξέταση του καθεστώς τους μπορεί να μην επιστρέψουν στην πατρίδα τους φοβούμενοι διώξεις, βασανιστήρια ή κακομεταχείριση.

Σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιθυμούμε να εξετάσουμε προσεκτικά τι θα μπορούσε να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλει στην μετεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών σε ασφαλές μέρος. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις θα εγείρουν λεπτά, πολύπλοκα ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξετασθούν εκ των προτέρων. Η αρχή παραμένει αμετάβλητη: πρέπει να πράξουμε ό,τι απαιτείται για να διασφαλίσουμε τον απόλυτο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θέλουμε να υιοθετήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις μια θετική και εποικοδομητική στάση απέναντι στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνη προς τις υποχρεώσεις μας σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και προς τη νομοθεσία μας.

Η προσέγγιση αυτή δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη. Θα αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα ζητήματα που θα απαιτήσουν τον συντονισμό της δράσης των κρατών μελών για την επίτευξη μιας συνεκτικής απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεισφέρουμε στον διάλογο σχετικά με τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο.

Επί του παρόντος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υποβάλει κανένα επίσημο αίτημα. Όπως έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη η κ. Ferrero-Waldner, απαιτείται θετική συνεργασία. Πρέπει να συνεργασθούμε με τα κράτη μέλη για να την καθιερώσουμε.

Στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, θα ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση και θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο της λύσης που εφαρμόσθηκε όταν οι Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη μετά τα γεγονότα στον Ναό της Γέννησης το 2002.

Η Επιτροπή επιθυμεί φυσικά να συνδράμει εκείνα τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να δεχθούν πρώην κρατουμένους από το Γκουαντάναμο στην επικράτειά τους. Όμως, όπως είναι προφανές, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να καθορίσουν το καθεστώς των πρώην κρατουμένων οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών και οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφερθούν στην επικράτειά τους.

Κάθε περίπτωση θα εξετασθεί μεμονωμένα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση κάθε ατόμου, ανθρωπιστικούς παράγοντες και τις συνέπειες για την ασφάλεια. Η απόφαση υποδοχής και απόδοσης ενός καθεστώτος ανήκει, τελικώς, στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή πρέπει να αποτελεί μέρος ενός κοινού πλαισίου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κύριε Πρόεδρε, αυτά έχω να πω για λογαριασμό μου και εξ ονόματος της κ. Ferrero-Waldner. Αναρωτιέμαι εάν θα έπρεπε να προβώ τώρα στη δήλωση σχετικά με τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα συνεχίσω, λοιπόν, και θα προβώ στη δήλωση, η οποία παρότι μάλλον σύντομη, θα απαντήσει πολλές από τις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου.

Αφορά τη χρησιμοποίηση από τη CIA ευρωπαϊκών χωρών για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων. Η γραμμή που υιοθέτησε εξαρχής η Επιτροπή περιστρέφεται γύρω από τρεις ιδέες: πρώτον, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· δεύτερον, η αλήθεια, όποια και αν είναι, πρέπει να εξακριβωθεί· τρίτον, και σημαντικότερο για μένα, οι πράξεις αυτές πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον.

Η Επιτροπή έχει εκφράσει επανειλημμένα την άποψή της ότι οι πρακτικές που αναφέρονται ως «ασυνήθης παράδοση» και κράτηση σε μυστικές τοποθεσίες αποτελούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγγυώνται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να διενεργήσουν συνολικές, ανεξάρτητες, αμερόληπτες έρευνες για την εξακρίβωση της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή. Πρόκειται για μια θετική υποχρέωση, η οποία απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες σε αρκετά κράτη μέλη.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί κρατήσεων σε μυστικές τοποθεσίες στην Πολωνία, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις πολωνικές αρχές κατ’ επανάληψη. Καθώς είμαι αρμόδιος για τα θέματα «δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας», απέστειλα ο ίδιος επιστολή στις πολωνικές αρχές στις 28 Μαΐου 2008 για να τονίσω τη σημασία της διεξαγωγής κατάλληλων ερευνών.

Σε συνέχεια της επιστολής αυτής, τον Αύγουστο του 2008, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης με ενημέρωσε ότι είχε επιτέλους ξεκινήσει μια ποινική έρευνα και ότι θα με ενημερώσει για τα αποτελέσματά της. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη.

Προσέγγισα επίσης τη Ρουμανία όσον αφορά το ζήτημα των κρατήσεων σε μυστικές τοποθεσίες. Τον Ιούνιο του 2008, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας μου διαβίβασε έκθεση της διερευνητικής επιτροπής της ρουμανικής Γερουσίας. Κατόπιν περαιτέρω επαφών, οι ρουμανικές αρχές αποφάσισαν να διεξαγάγουν περαιτέρω έρευνες για να εξετάζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη έκθεση του κ. Marty, ο οποίος επιλέγηκε ως εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μόνον μια τέτοια προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα διεξαγωγής κατάλληλων ερευνών σε εθνικό επίπεδο, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Η Ένωση και η Επιτροπή δεν έχουν ούτε τις εξουσίες ούτε τους πόρους για να αντικαταστήσουν τα κράτη μέλη σε αυτό το καθήκον αποκάλυψης της αλήθειας. Μόνον τα ερευνητικά μέσα και οι πόροι των κρατών μελών θα επαρκέσουν για το καθήκον αυτό.

Είναι προφανές ότι η Επιτροπή, και αυτό είναι μια δέσμευση, ελπίζει ότι οι έρευνες αυτές θα ολοκληρωθούν και θα επιτρέψουν, όπου αρμόζει, την απόδοση ευθυνών και, όπου αρμόζει, την αποζημίωση των θυμάτων.

Επιπλέον των αιτημάτων προς τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή ερευνών, μια από τις πρακτικές συμβολές της Επιτροπής, μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2007, ήταν να αποσαφηνισθεί ο ορισμός του «κρατικού αεροσκάφους» και όταν ήμουν Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές παρουσίασα μια ανακοίνωση σχετικά με τη γενική και επαγγελματική αεροπορία, η οποία αποσαφήνισε τα πράγματα.

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης την αξιολόγηση των εθνικών νομοθεσιών κατά της τρομοκρατίας. Προκειμένου να αποκτήσει γενική εικόνα της παρούσας κατάστασης, η Επιτροπή απέστειλε ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη μέλη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σχέση τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από τα 27 κράτη μέλη, και ένα έγγραφο που θα παρουσιάζει τις απαντήσεις αυτές θα δημοσιευθεί τους επόμενους έξι μήνες. Επί του παρόντος, πρέπει να εξετασθούν αναλυτικά όλες αυτές οι απαντήσεις.

Αυτά είχα να πω, κ. Πρόεδρε· χρησιμοποίησα αρκετό χρόνο, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι αλήθεια ότι, μολονότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ένωση έχει περιορισμένες εξουσίες, η Επιτροπή προσπάθησε να ενθαρρύνει την αποκάλυψη της αλήθειας και να προωθήσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορώ να πω μόνον ένα πράγμα, αλλά με τη δήλωση αυτή αναλαμβάνω μια προσωπική δέσμευση. Θα συνεχίσω φυσικά να επιδιώκω την εξακρίβωση όλης της αλήθειας, πάνω από καθετί, ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοιες λυπηρές πράξεις.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, ανέμενα δύο θέματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους: το Γκουαντάναμο, αφενός, και τις κρατήσεις σε μυστικές τοποθεσίες και τις «ασυνήθεις παραδόσεις», αφετέρου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά τις πρώτες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Obama έλαβε στην πραγματικότητα τρεις αποφάσεις. Για την πρώτη, δηλαδή το Γκουαντάναμο, σας μίλησα ήδη, αλλά υπάρχουν άλλες δύο εξίσου σημαντικές.

Πρώτον, έθεσε τέλος στο πρόγραμμα κρατήσεων σε μυστικές τοποθεσίες της CIA. Έδωσε εντολή ώστε στο μέλλον όλοι οι κρατούμενοι που κρατούνται από τις ΗΠΑ να καταχωρούνται στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Με την απόφαση αυτή, αντιμετώπισε ένα ζήτημα το οποίο προβλημάτιζε τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο καλωσόρισε επίσης θερμά την απόφαση αυτή. Είμαι σίγουρος ότι έγινε δεκτή με την ίδια θέρμη από το Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος Obama έθεσε επίσης τέλος στις τεχνικές των λεγόμενων «ενισχυμένων» ανακρίσεων της CIA. Οι ανακριτές των ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις νομικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες τεχνικές ανακρίσεων που συντάχθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης.

Όσον αφορά την τρίτη απόφαση, ο πρόεδρος Obama έδωσε επίσης εντολή επανεξέτασης των πολιτικών μεταφοράς ή παράδοσης ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι σύμφωνες προς τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ οι οποίες απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στο μέλλον, οι πολιτικές δεν πρέπει, όπως αναφέρεται στην εντολή, να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ατόμων σε άλλες χώρες για να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή διαφορετικά να έχουν ως σκοπό ή ως συνέπεια την υπονόμευση ή την παράκαμψη των δεσμεύσεων ή των υποχρεώσεων των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται η μη βάναυση μεταχείριση ατόμων που τελούν υπό την κράτηση και τον έλεγχό τους.

Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες λήφθηκαν μαζί με την απόφαση κλεισίματος του Γκουαντάναμο που προανέφερα, θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι μπορούν επίσης να αποκαταστήσουν ένα καλύτερο κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις και μπορούν να ανταποκριθούν στα αισθήματα που εκφράσθηκαν ιδιαίτερα έντονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και από σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης στην Ευρώπη.

Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε ένα σημείο εξαρχής: ότι οι συνθήκες της σημερινής συζήτησης έχουν αλλάξει αφάνταστα. Γνωρίζω επίσης ότι η εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων υπήρξε πηγή έντονου προβληματισμού για πολλούς βουλευτές του Ευρ