Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 4 февруари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Консулска защита на гражданите на Европейския съюз в трети страни (разискване)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Г­н Председател, когато станем членове на Парламента, ни се издава пасаван – както и на други лица, които работят за институциите на Съюза. Чудя се дали председателството и Съветът разбират безполезността на този документ в държавите-членки.

Бях попаднал в изключително трудна ситуация в Нидерландия, когато се връщах от командировка от Африка, на която бях изпратен от Парламента. Познавам друг член на ЕП, британски гражданин, който е имал проблеми в Дъблин. Трябва да покажем в нашите страни, че това е документ за пътуване на Парламента, Комисията и Съюза, и трябва да се зачита. Формалностите при пътуванията на летищата и пристанищата трябва да бъдат съкратени, за да има смисъл от този документ.

Ще ви помоля да запознаете с този документ всяка държава-членка и да гарантирате, че той се признава, тъй като този вид защита би трябвало да се приложи и към длъжностни лица, и към членове на Парламента, изпратени в командировка от Парламента.

 
Правна информация - Политика за поверителност