Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 4. februar 2009 - Strasbourg EUT-udgave

 Konsulær beskyttelse af EU-borgere i tredjelande (forhandling)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Hr. formand! Når vi bliver parlamentsmedlemmer, får vi tildelt en passérseddel i lighed med mange andre ansatte i EU's institutioner. Jeg spekulerer på, om formandskabet og Rådet er klar over, at dette dokument er fuldstændig værdiløst i medlemsstaterne?

Jeg har selv oplevet at befinde mig i en meget vanskelig situation i Nederlandene på en rejse tilbage fra Afrika efter et tjenstligt ærinde for Parlamentet. Jeg er bekendt med, at et andet medlem – et medlem fra Det Forenede Kongerige – stødte på vanskeligheder i Dublin. Det er virkelig nødvendigt, at vi oplyser vores respektive medlemsstater om, at dokumentet er et rejsedokument fra Parlamentet, Kommissionen og EU, og at det skal respekteres fuldt ud. Det personale, der beskæftiger sig med rejsende i lufthavne og i havne bør modtage en udførlig orientering om dette dokuments gangbarhed.

Jeg anmoder formandskabet om at tage spørgsmålet op med hver enkelt medlemsstat og sikre, at det bliver gennemført, da tjenestemænd og parlamentsmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde for Parlamentet, bør nyde denne form for beskyttelse.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik