Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Προξενική προστασία των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες (συζήτηση)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, όταν γινόμαστε μέλη του Κοινοβουλίου, μας εκδίδεται μια άδεια διέλευσης - όπως για πολλούς υπαλλήλους που εργάζονται για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αναρωτιέμαι εάν η Προεδρία και το Συμβούλιο κατανοούν την έλλειψη αξίας που έχει αυτό το έγγραφο για τα κράτη μέλη.

Έζησα μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην Ολλανδία, καθώς επέστρεφα από εργασίες του παρόντος Κοινοβουλίου από την Αφρική. Γνωρίζω από άλλο μέλος – βρετανό βουλευτή – ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στο Δουβλίνο. Πρέπει πράγματι να ξεκαθαρίσουμε στα κράτη μέλη μας ότι αυτό είναι ταξιδιωτικό έγγραφο του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της Ένωσης και πρέπει να τηρείται καθ’ όλα. Εκείνοι που ασχολούνται με ταξιδιωτικούς διακανονισμούς σε αεροδρόμια και λιμάνια πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι ως προς την αξία αυτού του εγγράφου.

Θα σας ζητούσα να το εφαρμόσετε για κάθε κράτος μέλος και να εγγυηθείτε ότι υλοποιείται, διότι αυτού του είδους η προστασία πρέπει να επεκτείνεται σε υπαλλήλους και σε μέλη του Κοινοβουλίου που ταξιδεύουν για εργασίες του Κοινοβουλίου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου