Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 4 februari 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (debat)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, wanneer we lid worden van het Parlement, ontvangen we een laissez-passer – net als zo vele andere mensen die voor de instellingen van de Unie werken. Ik vraag me af of het voorzitterschap en de Raad wel begrijpen dat dit document in de lidstaten van generlei waarde is.

Toen ik op terugreis was uit Afrika na werkzaamheden in verband met dit Parlement, kwam ik in Nederland in een uiterst lastige situatie terecht. Ik weet van een ander lid – een Brits lid – die problemen heeft gehad in Dublin. We moeten onze eigen lidstaten echt aan het verstand brengen dat dit een reisdocument is van het Parlement, de Commissie en van de Unie en volledig dient te worden gerespecteerd. Degenen die zich op luchthavens en in havens bezighouden met reisregelingen moeten volledig worden geïnstrueerd over de geldigheid van dit document.

Ik zou u willen vragen dit met elk van de lidstaten te bespreken en ervoor te zorgen dat dit wordt uitgevoerd, omdat dit soort bescherming ook moet gelden voor ambtenaren en voor leden van het Parlement die op reis zijn voor werkzaamheden in verband met het Parlement.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid