Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 4 februarie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
MPphoto
 
 

– Întrebarea nr. 3 adresată de Silvia-Adriana Ţicău (H-1038/08)

Subiect: Măsuri de îmbunătăţire a eficientizării energetice a clădirilor.

Consiliul şi-a stabilit ca ţintă realizarea unei reducerii cu 20% a emisiilor de gaze şi o creştere de 20% la eficientizarea energetică până în 2020, cu circa 20% din energia folosită provenind din surse regenerabile. Patruzeci la sută din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră provine din clădiri. În noiembrie, Comisia a propus revizuirea directivei privind eficientizarea energetică a clădirilor.

Reţinând cât este de importantă pentru cetăţenii eficientizarea energetică a clădirilor, având în vedere potenţialul pentru reducerea facturilor lor la electricitate şi căldură, poate preciza Consiliul ce prioritate va fi acordată acestui domeniu în perioada ianuarie-aprilie 2009?

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate