Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0063/2009

Внесени текстове :

B6-0063/2009

Разисквания :

PV 04/02/2009 - 11
CRE 04/02/2009 - 11

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.7
CRE 05/02/2009 - 5.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0052

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 4 февруари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

11. Косово (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията за Косово.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Г­жо Председател, днес ние обсъждаме Косово на базата на един много подробен доклад на г­н Lagendijk, който, разбира се, е свързан с изявленията на Комисията и Съвета.

В този случай докладчикът няма официално време за изказване, което намирам за безобразно. Ако докладчикът трябваше само да представи доклада по инициативата в понеделник вечер, той щеше да има четири минути. Мисля, че това е несправедливо. Затова бих искал да помоля Бюрото да прецени дали на някой, който е работил в продължение на месеци като докладчик на Комисията по външни работи, не трябва да се даде официално време за изказване.

Сега г­жа Kallenbach му даде своята минута време поради чувство на солидарност с колега от Групата на Зелените/Европейския свободен алианс. Може би ще бъде възможно, г­жо Председател, ако това е във вашите правомощия, да дадете на г­жа Kallenbach една минута съгласно процедурата с вдигане на ръка („catch-the-eye “). Все пак бих искал да ви помоля да помислите за това внимателно. Трябва да намерим друго решение в такива случаи.

 
  
MPphoto
 

  Председател. Определено е вярно, че този основен проблем трябва да бъде решен. Що се отнася до конкретната ситуация, аз препоръчвам г­жа Kallenbach да поиска минутата съгласно процедурата с вдигане на ръка, тъй като това ще значително ще опрости нещата.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Действащ председател на Съвета.(EN) Г­жо Председател, благодарен съм за тази възможност да се направи равносметка на последните събития в Косово. След две седмици – на 17 февруари 2009 г. – Косово ще отпразнува първата годишнина от обявяването на своята независимост и това разискване е определено своевременно. Оттогава Косово прие конституция и изцяло нова правна и институционална рамка. Декларирането на независимост създаде нова ситуация и нови предизвикателства за международната общност, и по­конкретно за Европейския съюз.

Различните мнения на държавите­членки в отговор на обявяването на независимост по никакъв начин не пречат на общите цели на политиката на Европейския съюз. Оставаме ангажирани с подпомагането на икономическото и политическото развитие на Косово в рамките на общата цел за осигуряване на дългосрочна стабилност на Балканите като цяло.

В случая с Косово това означава подпомагане, по­конкретно на укрепването на принципа на правовата държава, спазване на основните права и защита на малцинствата, както и насърчаване на икономическото развитие и работа за опазване на богатото културно и религиозно наследство на Косово.

Означава също да продължи разглеждането на Косово в по­широката рамка, създадена за Западните Балкани на срещата на високо равнище, проведена в Солун през 2003 г. Политиката за подкрепа на европейската перспектива за всички страни от Западните Балкани, договорена по този повод, оттогава се затвърди, като последният пример е заседанието на Съвета от 8 декември 2008 г.

Доказателство за нашия траен ангажимент представлява бързото назначаване в началото на миналата година на Pieter Feith като специален представител на ЕС, който е със седалище в Прищина, и вие ще имате възможност да се срещнете с него в Комисията по външни работи в най­скоро време. Неговата задача, както и тази на екипа му, е да осигури ценна подкрепа на местно равнище, за да ни помогне колективно да постигнем всичките си политически цели.

Съвсем наскоро, в началото на декември 2008 г., започна мандата си EULEX – мисията на Европейския съюз за спазване на принципа на правовата държава в Косово, която понастоящем е най­амбициозната гражданска мисия на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). Нейната основна цел е да подпомага и подкрепя органите на Косово в областта на прилагането на принципа на правовата държава, особено при развиването на полицейската, съдебната и митническата администрация.

Основното предизвикателство за нас през следващите месеци ще бъде да се засили нашето присъствие в Косово най­вече чрез действия за пълното разгръщане на EULEX. Достатъчно големи реалисти сме, за да знаем, че 2009 г. ще донесе със себе си съответните затруднения и пречки.

Косовските институции също ще са изправени пред много предизвикателства при изпълнението на ангажиментите си за развиване на стабилно многоетническо и демократично Косово. Помощта на международната общност е от решаващо значение за това дали Косово ще успее да се интегрира напълно с останалата част от региона.

Комисията обяви, че по­късно тази година ще представи проучване, разглеждащо начините за насърчаване на политическото и социално-икономическото развитие на Косово. Това бе приветствано от Съвета. То трябва да предложи нови възможности и да гради върху това, което вече е било постигнато, като отчита опита, който ще придобием през следващите няколко месеца.

Ситуацията в северната част на Косово със сигурност ще продължи да бъде трудна през идните месеци и ще изисква специално внимание. Най­новите случаи на етническо насилие в Митровица в началото на януари тази година бяха сериозни, но бяха овладени. Особено насърчително е, че органите в Прищина реагираха сдържано. Въпреки това тези инциденти са непрекъснато напомняне за постоянната опасност от дестабилизация там. Ще продължим да следим отблизо ситуацията, особено в северната част на страната.

Председателството изразява своята признателност за продължаващия интерес на членовете на Парламента и за вашата подкрепа за ролята на Европейския съюз в региона. Специално приветствам предложената резолюция, която бе внесена през настоящата месечна сесия. Окуражаващо е, че Парламентът дава своята широка подкрепа на усилията ни в региона, както и на ангажираността на Съюза за стабилността на Косово в рамките на по­широкия регион.

Това председателство се ангажира да ви държи информирани както с редовни обсъждания тук, в залата, така и с по­подробни брифинги чрез комисиите. Планираме различни прояви тази пролет, сред които е и посвещаването на срещата в Gymnich в края на март на страните от Западните Балкани. Зная също така, че Pieter Feith ще се срещне с Комисията по външни работи AFET следващата седмица и той ще бъде в състояние да предостави изцяло актуални данни за настоящата обстановка в района.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, член на Комисията.(EN) Г­жо Председател, само една година след обявяването на независимост ситуацията в Косово и в целия регион на Западните Балкани е, общо взето, стабилна и под контрол въпреки някои инциденти.

Присъствието на Европейския съюз в Косово постепенно се материализира и замества това на Организацията на обединените нации. Специалният представител на Европейския съюз пребивава в Прищина, а мисията на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Косово (EULEX) е разположена в цяло Косово и ще развие пълния си оперативен капацитет в края на март.

Стабилно и многоетническо Косово е ключов приоритет за Европейския съюз. Най­добрият начин за Косово да се движи по пътя към европейската интеграция е създаването на демократично и многоетническо общество при пълно спазване на принципа на правовата държава, в мирно сътрудничество със своите съседи и с принос за регионалната и европейска стабилност. Това включва и обширни мерки за обезпечаване на бъдещето на всички общности в Косово, като по този начин се създава основа за устойчиво икономическо и политическо развитие.

Докладът за напредъка на Комисията от ноември 2008 г. беше приет от органите като обективна и безпристрастна оценка на постигнатото и на бъдещите предизвикателства. Органите в Косово поеха ангажимент да работят и да си сътрудничат с Комисията за справянето с тези предизвикателства. Ние отделяме значителни средства за Косово по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) като част от общата сума в размер на 1,2 милиарда EUR, договорена на конференцията на донорите през юли 2008 г.

През 2008 г. предприсъединителният инструмент подкрепи проекти на стойност 185 милиона EUR в Косово, което е трикратно увеличение в сравнение с предходната година. Ще отделим още 106 милиона EUR през 2009 г. Управлението на тези средства е от изключителната компетентност на бюрото за свръзка на Комисията в Прищина, което вече работи с пълен капацитет и разполага с всички съответни системи за контрол, и поема работата на Европейската агенция за възстановяване.

Комисията приветства проекторезолюцията, която се обсъжда днес в Европейския парламент. Тя засяга много проблеми, за които сме съгласни, че са от решаващо значение, като: опазване на културното наследство на Косово, подобряване на капацитета на публичната му администрация, по­добра интеграция сред общностите там, значението на многоетническото образование, както и тежкото положение на ромските семейства в замърсените с олово бежански лагери на север.

Комисията приема всички тези въпроси много сериозно. Бих искала да кажа по няколко думи за всеки един от тях.

От 2004 г. Комисията финансира възстановяването на обекти на религиозното и културно наследство със своята програма с бюджет от 10 милиона EUR и в тясно сътрудничество със Съвета на Европа. През 2008 г. и 2009 г. финансирането продължава с още 2,5 милиона EUR за нови проекти. Ние считаме това за много важен аспект от процеса на помирението и подкрепихме създаването на база от данни за културното наследство на Косово. Гробищата също биха могли да се включат в това разискване, за да се гарантира правилното им възстановяване и опазване.

Искам да изразя нашата благодарност към Европейския парламент за допълнителната сума от 3 милиона EUR в бюджета на Европейския съюз за 2008 г. за възстановяването на културното наследство в засегнатите от войната райони на Западните Балкани. Комисията е разпределила половината от тази сума – 1,5 милиона EUR– за Косово в съвместен проект с Министерството на културата в многоетническия град Призрен.

Благодарни сме за допълнителната сума по тази глава, която също е отпусната в тазгодишния бюджет. По предприсъединителния инструмент за 2007 г. Комисията изпълнява проекти за улесняване на завръщането и реинтеграцията на вътрешно разселените лица и бежанците в Косово на обща сума в размер на 3,3 милиона EUR. Предвидили сме допълнително финансиране от 4 милиона EUR по предприсъединителния инструмент за 2008 г. и 2 милиона EUR по предприсъединителния инструмент за 2009 г. Тези пари също ще допринесат за подобряване на местния капацитет за реинтегриране на завръщащите се в местната социална и икономическа среда.

Равенството между половете също има висок приоритет в нашия дневен ред. Комисията предостави техническа помощ на Службата на Косово за равенство между половете. Също така подкрепи дейността на няколко местни неправителствени организации, работещи в областта на равенството между половете и правата на жените чрез Европейския инструмент за демокрация и човешки права.

Що се отнася до административния капацитет, Комисията следи за прилагането на стратегията и на плана за действие за реформа в публичната администрация на Косово. Подчертали сме пред органите спешността за приемане на Закона за публичната служба. Чрез нашето участие в създаването на регионална школа за публична администрация също си сътрудничим с Института по публична администрация в Косово. Специално внимание се отделя на Министерството на местното управление и администрацията чрез проект за подкрепа на стойност близо 1 милион EUR.

Комисията полага значителни усилия в помощ на реформата в образователната система на Косово. Нашата финансова помощ е цялостна. Насочена е към подобряване както на материалните условия, така и на качеството на преподаването в началното, средното и висшето образование и в професионалния сектор, а също и към укрепване на многокултурните аспекти като основно условие за помирение.

След конференцията на донорите през юли Световната банка създаде доверителен фонд с няколко донора за по­широкия социален сектор, включително за образованието. Със своите 5 милиона EUR Комисията е сред основните участници във фонда. Общо помощта на Европейския съюз за образованието в Косово през периода 2006–2010 г. възлиза на 30,5 милиона EUR. Откриването на многоетнически европейски университетски колеж ще получи нашата подкрепа веднага щом всички местни заинтересовани страни постигнат споразумение да направят това усилие устойчив проект.

Тежкото положение на ромските семейства в замърсените с олово бежански лагери на север е проблем от изключително сериозно естество. Комисията помага активно за намирането на бързо и устойчиво решение, приемливо за всички. Ние многократно сме призовавали всички страни да се въздържат от политизиране на проблема, както и да работят само в името на най­добрия интерес на ромските семейства.

И накрая, Косово също така се ползва от нашите програми с няколко бенефициери, обхващащи Западните Балкани и Турция, които финансират процеса на гражданската регистрация на ромите. Нашата подкрепа за ромите в Косово включва също така образование. Заедно със Съвета на Европа ние подкрепяме качественото образование за ромските деца, включително и на техния майчин език.

Според мен всичко това е в пълно съответствие с вашите предложения. Благодаря на всички уважаеми членове на Парламента за вниманието и с нетърпение очаквам вашите въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, от името на групата PPE-DE. – (DE) Г­жо Председател, бих искала да поздравя докладчика и докладчика в сянка, защото вярвам, че заедно са създали една много добра резолюция.

Тази резолюция призовава Съвета и Комисията да гарантират предприемането на съвместно действие в Косово, както и че мисията EULEX действа заедно с Върховния представител на Европейския съюз и че се създава синергия в интерес на икономическия и социалния живот на Косово, който се нуждае от подобрение.

Мисията EULEX трябва също да гарантира, че съдебните дела, които се водят там от години, най­накрая ще бъдат разгледани и доведени до край. Продължават да съществуват много жестокости, които още не са разобличени и изправени пред съда. Борбата с корупцията в Косово също е важна, тъй като все още има много престъпници, които остават ненаказани.

В допълнение към това, което вече чухме, Европейският съюз трябва да обмисли не само предприемане на мащабни действия, но също така да се съсредоточи повече върху ежедневието на хората там и възможностите за местни проекти с участието на местните хора. Тази работа е от голямо значение.

Трябва да призовем правителството на Косово най­накрая да започне практическото прилагане на своята конституция, което включва плана на Martti Ahtisaari. Обикновените хора в Косово трябва да осъзнаят, че всички те живеят заедно. Също така сърбите, албанците и останалите малцинства в Косово трябва да се разглеждат като граждани с равни права.

Правителството на Косово трябва също така да продължи енергично със своята програма за децентрализация. Аз, разбира се, съм твърдо за създаването на многоетнически европейски колеж, който да бъде друга съвместна институция заедно с Университета в Прищина и Университета в Митровица, която да се съсредоточи върху едно общо бъдеще.

Също така бих искала Сърбия да разбере най­сетне, че сърбите в Косово не искат да бъдат насърчавани да не взимат участие в правителството. На тях трябва да им бъде позволено да взимат участие в управлението, в работата на парламента и в гражданския живот. Това е единственият начин, по който Косово може да процъфтява.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE. – (FR) Г­жо Председател, говоря от името на Групата на социалистите в Европейския парламент. Можем да потвърдим, че ситуацията в Косово се подобрява. Благодарни сме на чешкото председателство и на Комисията за тяхното добро сътрудничество. Аз съм напълно съгласен с г­жа Pack в потвърждаването на факта, че мисията EULEX е едно много голямо предизвикателство за Европейската политика за сигурност и отбрана, едно от най­големите предизвикателства в цялата история на Европейския съюз като общност, основаваща се на принципа на правовата държава.

Хубаво е, че вече има правна основа след изявлението на Председателя на Съвета за сигурност, която е била приветствана от сръбското правителство. Имаше мълчаливо съгласие от страна на Китай и Русия, които преди отхвърляха всяко решение на конфликта.

От съществено значение е, че EULEX сътрудничи добре с всички заинтересовани страни в Косово. Не трябва да повтаряме грешките, направени от мисията на ООН за временна администрация на Косово (ЮНМИК), която загуби много пари и отчужди хората в Косово. Г­жа Pack също засегна този въпрос. Много е важно да се изясни разделението на компетенциите между правителството и парламента на Косово, от една страна, и EULEX, от друга.

Ние не можем да поемем отговорност за развитието на Косово. Присъствието на EULEX в северната част на Косово е много важно, за да се избегне разкъсването на тази територия. И накрая, пълното прилагане на разпоредбите на конституцията в съответствие с плана „Ahtisaari“ е съществен въпрос за малцинствата.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech, от името на групата ALDE. – (DA) Г­жо Председател, преди всичко бих искал да изразя своето дълбоко удовлетворение от настоящото предложение за резолюция и да благодаря на г­н Lagendijk за ценната му работа. Резултатът е текст, който е добре балансиран и по същество, като в същото време успява да се справи с всички по­важни проблеми. С тази резолюция ние в Европейския парламент на първо място и преди всичко изпращаме сигнал до народа на Косово и до народите на другите страни от Западните Балкани, който казва: „не сте забравени, вие сте част от Европа“. Това не са просто празни думи без реално значение. Мисията EULEX, понастоящем най­голямата мисия по Общата европейска политика за сигурност и отбрана, вече е в ход. Удовлетворително е, че мисията се подкрепя от ООН и че обхваща цялата страна.

С нашата резолюция, ние в Европейския парламент подкрепяме Косово в тази мисия. Също така посочваме областите, в които държавите­членки на ЕС могат да подпомагат Косово. Това се отнася за специална помощ за създаване на публична администрация, укрепване на гражданското общество, както и за образователни проекти. Когато посочваме областите, в които косовските лидери трябва да направят подобрения, например по отношение на защитата на малцинствата, това е така, защото ние сме сериозни, когато казваме, че ще подкрепяме Косово в усилията му за създаване на едно демократично общество. Едно демократично общество с респект към малцинствата и в мирно съжителство със съседните страни. Това не се отнася само за бъдещето на Косово, но и за бъдещето на целия Балкански регион и на Европа като цяло. Очакващият ни път е дълъг и ще бъде труден. Има само един път и той е към Европейския съюз и пълното и цялостно интегриране на Косово, както и на останалата част от Западните Балкани в рамката на европейското сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN. – (PL) Г­жо Председател, първородният грях, извършен със създаването на тази нова страна Косово, включваше усещането, преобладаващо сред сръбското малцинство в Косово и Метохия, както и в самата Сърбия, че новата държава и цялото мюсюлманско мнозинство са настроени против сърбите. Това трябва да е имало влияние върху отношенията между Белград и Прищина, както със сигурност и върху отношенията между народа на Косово и сърбите, живеещи в сръбските етнически анклави.

Ако не се зачитат културните, образователните и религиозните права на сръбското малцинство, не само двустранните отношения между Косово и Сърбия, както и в други части на Балканите, ще стават все по­трудни, но също така това ще направи пътя на Прищина към членство в Европейския съюз по­дълъг.

Съгласен съм с това, което каза уважаемият г­н Lebech, който говори преди мен. Правителството на Косово трябва да разбере, че зачитането на правата на малцинствата е европейски стандарт. Необходимо е да се придържаме стриктно към тези принципи и във връзка с това – да следим внимателно нашите партньори в Косово.

 
  
MPphoto
 

  Joost Lagendijk, от името на групата Verts/ALE. – (NL) Беше необходима почти една година на мисията EULEX, преди да започне да изпълнява първия си мандат. Добре е да си припомним накратко това, което включва този първи мандат.

EULEX, най­голямата европейска мисия до днес – както вече бе изтъкнато, трябваше да се развие и да бъде активна в цяло Косово – както на север, така и на юг от река Ибър. EULEX трябваше също така да отговаря за три области: митници, полиция и правосъдие, и най­вече не трябваше да има никакви – подчертавам никакви – двусмислени отношения между EULEX, от една страна, и ЮНМИК, организацията на ООН, от друга. Да не говорим, че действията на EULEX биха могли да доведат до разцепването на тази страна на северна и на южна част. Това в никакъв случай не беше нейното предназначение.

Много дълго време изглеждаше невъзможно осъществяването на първоначалния мандат поради всеизвестното противопоставяне на Съвета за сигурност. Всъщност едва от ноември миналата година изглежда сякаш нещата ще потръгнат в крайна сметка. Добре е два­три месеца след реалното започване на дейността да се направи равносметка и да се види дали всичко върви гладко или, нека да се изразя с по­предпазливи думи – дали изглежда, че всичко върви гладко.

Косовската полиция се радва на отличното сътрудничество с EULEX. Митническите служби най­накрая работят отново и най­вече в северната част на Косово, където те бяха опожарени миналата година от косовските сърби. И в заключение, стартира разглеждане на безбройните натрупани дела в областта на междуетническото насилие и корупцията, което още веднъж доказва, че действията на EULEX са в интерес на всички общности, а не само на албанците или сърбите.

Това, на което наистина се надявам, е, че напредъкът на EULEX през последните няколко месеца ще бъде запазен по положителен начин. Също така се надявам искрено, че Белград разбира, че сегашният му подход на конструктивна работа с Европейския съюз е далеч по­ефективен, отколкото да се опитва да пренапише историята през цялото време. Преди всичко аз се надявам, че косовските органи ще успеят да разрешат този огромен брой проблеми, пред които те все още са изправени. Най­после ще се вземат мерки срещу корупцията, както и срещу организираната престъпност, която е все още твърде преобладаваща в Косово. Най­после Косово ще има трайни енергийни доставки на базата на правото на Европейския съюз и най­после ще се даде старт на косовската икономика.

Косово е независима държава и – без значение дали това се харесва на Парламента или не – няма връщане назад. Ние, Европейският съюз, имаме интерес Косово да се развие като жизнеспособна държава. Заради това сме там и заради това трябва да останем там.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г­жо Председател, моята група – Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, отхвърля внесената резолюция за Косово. По­голямата част от държавите­членки, но не всички, са признали Косово в нарушение на международното право. Моята група настоява, че всички разпоредби по отношение на Косово трябва да бъдат в съответствие с международното право и трябва да се съгласуват с всички заинтересовани страни, включително Сърбия. Признаването на Косово създаде катастрофален прецедент, който в момента бива последван от други региони, като Южна Осетия и Абхазия.

Европейският съюз стартира мисията EULEX в Косово. Групата GUE/NGL отхвърля тази мисия, тъй като тя се основава на признаването на Косово в нарушение на международното право и поради това създава нещо подобно на протекторат на Европейския съюз. EULEX има – цитирам: „някои изпълнителни функции“. Това означава, че служителите на EULEX могат да отменят нормални решения, направени от органите в Косово. Мисията EULEX също така разполага с 500 полицаи за борба с метежи. На 26 януари EULEX и КФОР проведоха съвместно учение по борба с метежи. Това за съжаление показва, че съществува тясно сътрудничество между ЕС и НАТО в Косово.

В същото време ЕС и други организации насърчават неолиберална икономическа реконструкция в Косово, но не това искат местните хора. Поради тази причина ние призоваваме за решения, които са в съответствие с международното право и ясен вот срещу мисията EULEX на Европейския съюз. Ако наистина искаме да подкрепим местните хора, мисията EULEX няма да ни позволи да направим това.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM. – (NL) Когато бях на работно посещение в Косово преди два месеца, можах да видя защо е толкова трудно за много хора да разберат международното присъствие в тази страна. Нещо повече, останах с впечатлението, че различните нива не винаги работят заедно толкова добре.

Европейските институции трябва не просто да свиват рамене. Ние сме замесени в това. Чрез мисията EULEX Европа поема отговорност за положението в региона. EULEX трябва да приеме по­ясна позиция и трябва да помогне на косовските органи, където може, независимо дали това е поискано или не.

Бих желал да подчертая две неща. Първо, аз призовавам държавите­членки, които все още не са признали Косово, да преразгледат своята позиция. За Косово няма път назад в границите на Сърбия. Второ, призовавам за генерален план за Западните Балкани, който трябва да работи на достъпно ниво с всички участващи страни, за да им помогне да се подготвят за присъединяване към Европейския съюз. Това е ангажиментът на Европа по отношение на Западните Балкани.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Г­жо Председател, като докладчик в сянка за Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, бих искал да поздравя г­н Lagendijk за неговия отличен текст. Ние подкрепяме програмата за реформи в Сърбия и уважаваме, разбира се, съвсем малката част от държавите­членки на ЕС, които не са признали Косово по силата на международното право.

Все пак, ние искаме да разубедим хората, които вярват, че този процес е обратим. Три четвърти от членовете на Парламента гласуваха „за“ признаването на Косово. Комисията също подкрепи вота заедно с 23 от 27­те държави­членки, всички държави от Г7, четири от шестте бивши югославски републики и три от четирите съседни на Косово страни.

Ето доказателство, че процесът е необратим. Ето защо е важно да се гледа към бъдещето, което е свързано с редица рискове. Първият основен риск е разделянето на Косово. Досега бивша Югославия бе разделена по границите на старите републики или по старите вътрешни граници на автономните региони. Ако картата трябва да се преначертае, например в Митровица, резултатът би бил, че например албанците в Прешевската долина в Сърбия, хората в Санджак от Нови Пазар и други ще започнат да се чудят къде трябва да минават границите. Това би могло да доведе до изключително опасна ситуация.

Поради тази причина има смисъл да се следва планът „Ahtisaari“, който отчита старите вътрешни граници на Югославия, като същевременно предоставя взаимна и широка защита на малцинствата. Защитата на малцинствата, предлагана от предишния план „Ahtisaari“, който сега е част от косовската конституция, е най­цялостната програма за защита в света. Сърбите в Косово трябва да се възползват от тази възможност за защита на малцинствата.

Г­н Действащ председател на Съвета, знаете, че самият аз произхождам от малцинство, с което някога се е злоупотребявало в името на чужди цели. Сърбите в Косово трябва да са сигурни, че ще избегнат такава ситуация. Другата опасност, която заплашва Косово, са хаосът и корупцията. В този случай аз мога само да кажа, че трябва да направим мисията EULEX по­силна, защото ЮНМИК не беше решението, а всъщност част от проблема.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Г­жо Председател, моят колега Joost Lagendijk е в същата ситуация като Косово. Той съществува, но не е признат от всички като докладчик, въпреки че той е точно такъв. В този контекст бих искал да изразя благодарността си към него и г­н Tabajdi за доклада му.

Разбира се, ние нямаме голям напредък с признаването на Косово, както биха искали много хора, включително и тези в Косово. Трябва да признаем, че това е болезнена ситуация за Сърбия. Не трябва да наливаме масло в огъня. Вместо това трябва да положим всички усилия да се гарантира, че процесът ще бъде мирен. Аз съм много доволен, че лидерите на Сърбия, независимо от техните много тежки думи в началото, се опитаха да легализират и неутрализират ситуацията с цел да дадат шанс на мисията EULEX. Искам да попитам всички, които се противопоставят на мисията EULEX, в каква ситуация ще бъдат сръбското и другите малцинства в страната, ако EULEX не съществуваше.

Безсмислено е от гледна точка на сръбското малцинство или на Сърбия да се осъжда мисията EULEX. Мисля, че това някой тук, в Парламента, който подкрепя Сърбия, да осъжда мисията EULEX, е просто гротескно. Въпреки това е вярно, че има някои въпроси, които остават без отговор. Политическите лидери в Косово трябва да направят усилие, за да свършат работата си. Една от основните ни задачи и изисквания е да се приложат всички аспекти на плана „Ahtisaari“, който ще гласуваме утре като част от тази резолюция.

В заключение, ние трябва да насърчим интеграцията на целия регион. Разбира се, всички страни трябва да си напишат домашното. Колкото по­голям напредък бележат Сърбия и Македония в процеса на интеграция, толкова по­скоро ние ще бъдем в състояние да разрешим косовския въпрос, както и други свързани с него отворени въпроси. Само интеграцията на всички страни в региона ще създадат условията, необходими на Косово за мирно развитие.

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). – (NL) Тъй като всички тези, които взеха думата, са или запознати, или много запознати, или изключително запознати със ситуацията в Косово, не е необходимо да задълбаваме допълнително по темата в опит да убедим самите себе си колко сме запознати със ситуацията.

Ние трябва на първо място да се радваме на факта, че първата година от независимостта на Косово премина отлично в крайна сметка и дори по­добре, отколкото мнозина очакваха. Бих искала също така да изкажа своята радост и удовлетворение от факта, че мисията EULEX най­накрая е в пълен ход благодарение на добрата воля на мнозина и на професионализма от страна на Съвета за сигурност на ООН. Много ще зависи от успеха на тази мисия EULEX, тъй като Косово беше протекторат в продължение на десет години преди своята независимост. Важното сега е всички ние да насочим Косово към съзряване.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (UEN). – (PL) Г­жо Председател, едно едностранно решение, взето от албанската общност, доведе до това сръбската провинция Косово да се отдели от Сърбия. Лично аз гледам на този ход като на безпрецедентно нарушаване на международното право. Нещо повече, това решение е имало допълнителни последици, както се видя по събитията в Кавказ през миналата година.

Бих искал да ви напомня, че Организацията на обединените нации не призна решението на косовските албанци. Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН остава в сила. Ето защо бих предупредил да не се взимат каквито и да било решения, преди Международният наказателен съд в Хага да отсъди по този въпрос. Само тогава ще знаем реалния правен статут на провинцията, която по силата на международното право все още е неразделна част от Република Сърбия.

Бих искал да насоча вниманието ви към драматичната ситуация, пред която сръбската общност все още е изправена в самопровъзгласилата се Република Косово. Нека открито да се съгласим, че решението на някои държави­членки на Европейския съюз да признаят тази страна беше фатална грешка. Съвсем просто е: Косово принадлежи на Сърбия.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer (GUE/NGL). – (NL) Откакто Косово обяви своята независимост преди почти една година, Европейският съюз е безнадеждно раздвоен по този въпрос. Гърция не е решила, а Испания, Румъния, Словакия и Кипър отхвърлят тази независимост поради вътрешни причини. Съвместният проект EULEX, с който Европейският съюз се надява да получи влияние в Косово, прилича повече на инструмент за прикриване на това вътрешно разделение, отколкото на нещо друго.

EULEX може да е от полза за Европейския съюз, но може ли да се каже същото за Косово? Народът на Косово силно желае скоро да се присъедини към Европейския съюз и да стане равноправна държава­членка. След близо един век подчинение на Сърбия, той със сигурност не иска никаква нова намеса отвън. Проект като EULEX може би е щял да бъде полезен за кратко време през първите няколко месеца на 2008 г. с цел избягване на хаоса. Тази фаза приключи обаче. Късното пристигане на EULEX сега до голяма степен създава впечатлението, че Европейският съюз иска да превърне Косово в протекторат, с военно присъствие и административно влияние, както преди това беше и случаят в Босна и Херцеговина, където тази политика имаше слаб успех.

За да се осигури хармонично и мирно бъдеще за Косово, е необходимо да участват не само сегашното правителство и управляващите партии. Важни сили са Движението за самоопределение Vetëvendosje на юг, което счита инициативата на Европейския съюз за безсмислен колониализъм, както и представителите на сърбите в общините на север от река Ибър, които правят всичко възможно, за да поддържат постоянна връзка със Сърбия. Без тези критици на EULEX ние няма да имаме дългосрочно решение. Бъдещето на Косово се гарантира по­добре от широко приемани вътрешни компромиси, а не с демонстративен показ на власт от страна на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Г­н Председател, госпожи и господа, преди десет години НАТО бомбардира Белград, без съмнение, за да отпразнува своята петдесета годишнина и за да предефинира своята област на компетентност, която се ограничава от Вашингтонската конвенция. Тези бомбени атаки бяха извършени в нарушение на международното право, т.е. без да има предварително споразумение с ООН.

Преди една година независимостта на Косово бе обявена едностранно от Прищина в пълно неуважение на суверенитета на Съюзна република Югославия, чийто суверенитет и териториална цялост въпреки това бяха преутвърдени от Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

Днес европейската мисия EULEX в сътрудничество с американски експерти се надява, че Косово може да стане държава, основана на принципа на правовата държава. Ако положението не беше толкова страшно, щеше да е забавно да си помислим как може да посееш едно, а да получиш друго.

Междувременно ние искаме тази мисия да гарантира, че националното сръбско малцинство е уважавано и ценено на земята на своите предци. Това ни изглежда добро начало за повторното установяване на принципа на правовата държава.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). (SV) Родена съм на Балканите. Следях отблизо проблемите в Косово в края на 80-те години на XX век. Видях как Словения и Хърватия станаха независими държави и как участваха във войната в началото на 90-те. Аз лично бях свидетел на войната в Босна и накрая напуснах страната като бежанец. Знам, че е изключително лесно да се започне война, но също така знам, че е много трудно да се установи мир и да се възстанови доверието на хората един към друг.

Косово в момента е в ситуация, която ще бъде решаваща за бъдещите поколения на този регион именно по отношение на въпроса за възстановяване на доверието между различните етнически групи. Доволна съм, че г­н Lagendijk е толкова ясен в своята резолюция относно факта, че ние трябва да проведем дискусии за независимостта на Косово и за конфликтите от миналото.

Нашето време и енергия трябва да бъдат използвани за дискусии относно това как можем да затвърдим равните права на всички хора, така че да живеят в мир и да работят за създаването на по­добро бъдеще за Косово. Трябва да се концентрираме върху ефективната защита на малцинствата и подобряването на икономическото положение и борбата с ширещата се корупция и организирана престъпност.

Всички в Косово трябва да се ангажират лично за прекратяване на насилието между етническите групи. Съдилищата трябва да гарантират, че военните престъпления ще бъдат разгледани. Някои от членовете на този парламент съжаляват за присъствието и участието на Европейския съюз в Косово, но тези от нас, които са преживели войните на Балканите, съжаляват за факта, че участието на Европейския съюз не беше по­ясно и по­обхватно.

Има огромно количество работа, която все още предстои да бъде свършена, и това ще отнеме време, но в крайна сметка всичко се прави за възстановяване на доверието между хората, така че следващите поколения да имат шанса да бъдат образовани и да живеят и работят заедно в мир, с взаимно зачитане на различията помежду си. Това е и целият смисъл на европейската идея.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Бих искал да спомена накратко за конкретната роля на Сърбия. Въпреки трудната вътрешна ситуация сръбското правителство възприе един много конструктивен и отговорен подход към разполагането на мисията EULEX в Косово. По споразумение с ООН то също така улесни назначаването на висш полицейски служител от сръбска националност в полицията в Косово. Твърдо вярвам, че това е начинът да се постигне постепенна интеграция на косовските сърби, а също и на другите малцинства в политическия, икономическия и социалния живот на Косово. В този контекст също бих искал да приканя Върховния представител на Европейския съюз да гарантира, че косовските органи отделят достатъчно внимание на многостранното развитие в областта Митровица. Също така споделям мнението на Anna Ibrisagic, че сега е необходимо да се отделя много повече внимание, отколкото преди, за сигурността и икономическата ситуация, както и за икономическото развитие на Косово.

 
  
MPphoto
 

  Nicholson of Winterbourne (ALDE). – (EN) Г­жо Председател, искам да благодаря на г­н Lagendijk, чийто значителен политически талант помогна да ни предостави една прекрасна резолюция, върху която да работим.

Специално му благодаря за приемането на параграф 26, към който бих искала да привлека вниманието на Министъра и на Комисията. Тук се отбелязва изключително лошото здравословно състояние на 1 500 роми, които седят на ръба на мина за олово и са там вече девет години поради погрешната преценка на ООН. Напълно приемам, че – както посочи министър Vondra, може би не тази е мисията на Европейския съюз. Независимо от това аз благодаря на екипа на Комисията за своевременното заемане с тази тема непосредствено след като аз я повдигнах и за посещаването и отчитането на вредата, причинена от нивата на олово. Тези хора имат чудовищни нива на олово в кръвта, налице е необратима вреда и се нуждаят от незабавно и спешно преместване и медицинско лечение.

Министър Vondra, вие обещахте, че ще държите парламента информиран. Бих искала да ви помоля в качеството ви на Действащ председател да се отнесете по този въпрос с най­голямо внимание и да ми кажете какво правите.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) Поднасям искрените си комплименти на докладчика и докладчиците в сянка за отличния доклад. Неговата цел е да допринесе за по­нататъшното стабилизиране и нормализиране на Косово.

Успехите на Косово през последните години подсилиха нашите надежди, че е възможно единно многоетническо и многокултурно общество в Косово. Европейските стремежи не само на Косово, но също и на целите Западни Балкани могат да се превърнат в реалност само ако това условие е изпълнено.

Имаме напредък, значителен при това, и сега трябва да вземем допълнителни мерки. По­специално приветствам факта, че усилията на EULEX също помагат за нормализирането на ситуацията в Косово. Приветствам скорошното изграждане на косовски сили за сигурност и участието на част от сръбската общност в полицията на Косово. Ако искаме да бележим по­бърз напредък, ние трябва да действаме на фронтове като политика, икономика, сигурност, социални теми и други, като трябва да обърнем особено внимание на това, което се случва на местно ниво, където въпросът за съвместното съществуване е най­чувствителен. Необходимо е да подпомагаме проекти, които укрепват междуетническото съвместно съществуване и сътрудничество. В този дух аз приветствам намерението на Европейската комисия да използва всички средства, с които разполага, за постигане на напредък. Точно от това има нужда Косово.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Г­жо Председател, приветствам днешното разискване и резолюция като следваща стъпка за нормализиране на отношенията между Европейския съюз и Косово една година след обявяването на независимост.

Важно е да се подчертае, че за тези, които – като г­н Van Orden и г­н Tannock от британските консерватори – се противопоставят на предложението, бе доказано, че грешат; вече 54 страни, включително и 22 от нашите собствени държави­членки на ЕС, предложиха юридическо признаване, а мисията на Европейския съюз за прилагане на принципа на правовата държава в Косово бе разположена със съгласието на Сърбия. Всъщност, през цялото време твърдим, че решаването на косовския проблем помага на стремежите на Сърбия към ЕС, и днес ние повторихме, че искаме те да са успешни.

Вчера правосъдната мисия на ЕС започна своето първо дело за военни престъпления в Косово. Днес Нейно Кралско Височество принцеса Ана от Великобритания е на посещение в училище за деца с увреждания в Gjilan, Косово. Със сигурност двете събития показват ангажимента на Европа никога да не забрави несправедливостите от миналото и да работи днес в името на по­добро бъдеще за всички.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Първо искам да поздравя г-н Lagendijk за изключително безпристрастния тон на резолюцията и да използвам тази възможност, за да благодаря на г-жа Pack, която, заедно с членовете на водената от нея делегация, свърши много и полезна работа в региона.

Целите на ЕС са ясни: Косово не трябва да се превръща в черна дупка. Отговорност за това носят най-вече органите в Косово. Не само правителството, но и правозащитната система трябва да спечелят доверието на народа. Корупцията и престъпленията подкопават устоите на държавата. Жените и малцинствата трябва да станат пълноправни членове на обществото.

По мое мнение отговорност носят и съседните на Косово държави, и по-конкретно сръбските органи. Конструктивният диалог и регионалното сътрудничество са въпроси от общ интерес за всички страни от региона.

И накрая, Европейският съюз също носи голяма отговорност С мисията EULEX Европейският съюз си постави още по-високи цели. Хубаво е, че истинската работа вече започна. Следващите две години ще покажат дали EULEX наистина може да промени нещо и в дългосрочен план. Много се надявам да е така.

Стабилността, съгласуването и развитието на принципа на правовата държава в Косово са от първостепенна важност за косоварите и етническите малцинства в Косово, но също така са и в интерес на Европейския съюз. В този смисъл най-голямо значение има ефективността на помощта. Неотдавна, заедно с г-жа Pack, посетих Косово. Няма недостиг на помощ, но може би има нужда от по-добра координация и повече ефективност по отношение на отпуснатите средства.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (PSE). (EN) Г-жо Председател, колко пъти трябва да бъде призната една държава, за да стане независима? Въпросът е реторичен, защото когато става дума за признаване независимостта на една държава, качеството е по-важно от количеството. Самопровъзгласяването на независимост не води до реална независимост, ако въпросната държава не е призната от страните, от които иска да се отдели.

Независимостта на една държава не може да бъде действителна, докато не бъде призната от Съвета за сигурност на ООН. Освен това никоя страна не може да се нарече независима, ако не е в състояние да осигури на общностите, живеещи на територията й, справедлив шанс за органичното им интегриране в едно многокултурно гражданско общество, и ако не може да се самоиздържа и самоуправлява.

Планът „Athisaari“ се провали именно по тези причини. Призивът за възстановяване на статуквото (status quo ante) също не е решение – трябва да има развитие. На този етап Европейският съюз и постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН трябва да организират международна конференция за намиране на жизнеспособно и балансирано решение, което да гарантира сигурност за демокрацията, геостратегически баланс и социално-икономическа стабилност в Западните Балкани. В рамките на тези условия на Косово трябва да се даде нов шанс за международно призната легитимност, а държавите от региона да получат ясни указания за присъединяването им към ЕС.

За съжаление, докладът на г-н Lagendijk не предлага подобно решение, изключвайки по този начин възможността за реалистичен сценарий за по-добро бъдеще. Затова румънските социалдемократи са длъжни да гласуват против този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Според нормите на международното право и съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, приета през 1999 г., Косово не може да бъде считано за самостоятелна държава. Пет държави-членки на ЕС не са признали едностранната декларация за обявяване на независимост от страна на Косово. Косово обаче е реалност, следователно трябва да обърнем внимание на този въпрос.

Стабилността в Западните Балкани, регионът с най-големи шансове за присъединяване към ЕС в близко бъдеще, е въпрос от първостепенна важност. По тази причина ЕС трябва да има водеща роля в разрешаването на деликатната ситуация в този регион. Мисията EULEX, която вече достигна първоначалния си оперативен капацитет, е важна първа стъпка в тази посока, предвид нуждата от осигуряване на помощ и координация най-вече при създаването на благоприятен климат за изграждането на междуетническо сътрудничество, което ще позволи връщането към нормален начин на живот.

Защитата на всички малцинства в Косово, включително и на сръбското малцинство, трябва да бъде гарантирана. Необходими са по-силни институции, които да предотвратят хаоса и да гарантират стабилното развитие. Трябва да се гарантира правото на бежанците да се завърнат и да им бъде върнато имуществото. Финансовите инструменти, с които разполага ЕС, и по-конкретно предприсъединителните инструменти, трябва да се използват с цел подпомагане на социалното и икономическо развитие, увеличаване на прозрачността и насърчаване на помиряването между етническите общности. Косово не трябва да бъде изолирано от европейските процеси по какъвто и да е начин. Трябва да получи европейска перспектива за развитие в регионален контекст. Длъжни сме да прилагаме един и същ критерий във всички региони. Това, което се изисква от останалите страни в региона, трябва да важи и за Сърбия и Косово.

Европейският съюз трябва да настоява за възобновяването на диалога между Прищина и Белград. Струва ми се, че предложението за резолюция в настоящия му вид не отразява позициите на всичките 27 държави-членки на ЕС спрямо Косово. Затова румънската делегация от Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, с изключение на членовете от Унгария, ще гласува против предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Сърбия трябваше да бъде бомбардирана, за да разбере, че правата на малцинствата трябва да се зачитат. Това беше жесток урок. Вместо да предостави на Косово автономия, Сърбия трябваше да приема независимостта на Косово. Косово е предупреждение и за държавите-членки на ЕС. Всяка държава-членка трябва да се погрижи етническите малцинства на територията й да се чувстват у дома си, като им осигури сигурност и спокойствие. Удовлетворените малцинства са най-здравата основа за сигурността, суверенитета и икономическия напредък на една държава. На 17 февруари 2008 г. присъствах лично на тържествата в Прищина по случай обявяването на независимостта Смятам, успях да видя достатъчно, за да се убедя, че културната и териториална автономия на сръбското малцинство се зачита на територията на Косово. Косовските албанци получиха възможност за решение в европейски стил. Сърбия получи още един шанс: Войводина. Държавите-членки на ЕС също могат да се постараят да предоставят културна и териториална автономия на етническите малцинства на тяхна територия. Доста неловко би било, ако, спрямо Сърбия и Косово, някои държави-членки се окажат в положението на догонващи.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (PSE).(RO) Като член на ЕП и на делегацията за Югоизточна Европа, очаквам да чуя – в името на нашите общи ценности, които с гордост наричаме „европейски ценности“ – че Европейският парламент и Комисията изискват, с цялата си власт и авторитет, от политическите партии в Косово да възприемат принципа на мултиетническо присъствие и че бъдещото развитие на отношенията между Косово и Европейския съюз зависи от действията в тази посока.

Очаквах докладът да ни убеди, че моделът, който ЕС възнамерява да изгради в Косово, с парите на европейския данъкоплатец, както е на практика, е действително многоетнически, многокултурен и съобразен с равнопоставеността на различните вероизповедания, и не се основава на сегрегация. По време на разискванията, които проведохме с членовете на Парламента от Косово, те споделиха, че понастоящем подобен модел е неприложим.

Искам да завърша със следния въпрос: ако този модел не може да бъде приложен в Косово и ако нашите европейски ценности не намират място в Косово, тогава какъв модел може да предложи Европейската комисия?

 
  
MPphoto
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE). – (DE) Г-жо Председател, искам да благодаря на г-н Lagendijk и на комисията по външните работи, които чрез предложението за резолюция и настоящото разискване запазиха въпроса за Косово на дневен ред. Считам, че косовският народ определено си е заслужил това право след провала на Европейския съюз през 90-те години на XX век.

Ние имаме неизплатен дълг, а именно: длъжни сме да подпомогнем усилено народа на Косово и населението в целия регион по пътя им към ЕС. В това отношение абсолютният приоритет е създаването на предпоставки за подобряване на състоянието на икономиката, тъй като без тях социалното безпокойство и напрежението в обществото не могат да бъдат преодолени.

Искам да помоля Комисията да използва влиянието си, за да осигури прилагането на практика на ЦЕФТА от страна на подписалите го държави. Отправям гореща молба и към Съвета да гарантира, че държавите-членки проявяват чувствителност към проблема с насилственото репатриране на търсещите политическо убежище.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . – (RO) EULEX е най-голямата цивилна операция, провеждана някога в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана. Искам да подчертая, че в сплотения състав на международния контингент от 1 900 души влизат и 200 румънски военни и редови полицаи. Румъния участва в мисията EULEX, защото дълг на правителството в Букурещ е да подкрепя своите партньори в Европейския съюз, макар и не винаги да е съгласно с решенията, които мнозинството приема.

Румъния не е признала независимостта на държавата Косово, като една от причините е желанието й да се избегне узаконяването на сепаратистки смутове. С оглед на настоящата ситуация едно решение, постигнато чрез преговори между Белград и Прищина, може би за конфедерация, би било много по-приемлив вариант. При сегашните обстоятелства обаче най-важното е Европейският съюз да приключи успешно мисията. Но трябва да се избягват ситуации, в които участието на ЕС продължава до безкрайност. Косово не трябва да се превръща в протекторат на Европа, а просто да получи помощ, за да се справи със собствените си проблеми.

Този въпрос е важен както за Косово, така и за Европейския съюз, особено като се имат предвид настоящата икономическа криза и ограничените ресурси, с които разполагаме.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г­н COCILOVO
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) . – (RO) Съгласен съм с много от мненията, изказани в залата, но този проблем е доста по-сложен. Румъния има право, заявявайки, че правната основа за едностранната декларация на Косово за независимост е доста съмнителна, тъй като, съгласно нормите на международното право, малцинствата нямат колективни права, нито право на самоопределяне и отделяне. Искам да подчертая обаче, че хората, част от етнически малцинства, имат права.

Отделянето на Косово и признаването му като самостоятелна държава от други страни създаде опасен прецедент, който само няколко месеца по-късно бе последван от едностранното признаване от страна на Русия на независимостта на сепаратистките области Южна Осетия и Абхазия. И в двата случая президентът Путин се позова на Косово. Сепаратистките движения в региони като Кашмир, Нагорни Карабах, Приднестровието, Крим, Северен Кипър и т.н. незабавно заявиха, че тези региони имат същото право на независимост като Косово.

Струва ми се, че в бъдеще Европейският съюз и държавите-членки ще трябва да подкрепят твърдо принципа на териториална цялост по отношение на всички държави и активно да тушират сепаратистките настроения. Европейският съюз трябва да положи специални усилия за поддържането на стабилността в Западните Балкани и да им осигури реална възможност да станат част от Европа.

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec (PSE). – (SK) Съществуването на Косово е факт, който някои приемат, а други отхвърлят. Макар и мнозинството държави-членки да са за независимостта или да признават независимостта на Косово, пет от държавите-членки са на противоположното мнение, да не говорим за Съвета за сигурност на ООН.

Ако искаме тази резолюция да повлияе по някакъв начин върху външната политика на Европейския съюз, то тя трябва да демонстрира единство и обща позиция. Ако покажем, че нашата обща външна политика се диктува от мнозинството, независимо дали става дума за Съвета или Европейския парламент, то тогава тя ще окаже заплаха за единството на Съюза. Нека потърсим обща позиция, вместо да налагаме решения, които в най-добрия случай могат да се определят като амбициозни проекти, противоречиви като съдържание и неубедителни като език.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Г­н Председател, лично за мен тази международна надпревара за признаването на Косово е необяснима. Има достатъчно други въпроси за решаване, които заслужават в по-голяма степен усилията на ЕС: Кашмир например, или Тайван, че дори и Сомалия в Африканския рог.

Обявяването на независимост от страна на Косово предизвика разделение между държавите-членки. Няма никакъв начин Косово да стане част от Европейския съюз или от Обединените нации, докато някои държави-членки не признаят суверенитета му. Косово предизвика недоволството на Русия и послужи като прецедент за признаването от нейна страна на грузинските области Абхазия и Южна Осетия миналото лято.

Населението на различните региони в бивша Югославия категорично има правото да живее в мир и благоденствие. Европейският съюз е морално задължен да им помогне, но тази помощ в никакъв случай не може да бъде безкрайна. Трябва да видим реална реформа в Косово, искрени усилия за борба с организираната престъпност и трафика на хора и адекватна защита и равенство за малцинствата, като сърбите например.

Комисията и Съвета трябва да проявят бдителност и постоянство, настоявайки за постигането на реален прогрес.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Г­н Председател, госпожи и господа, комисията по бюджетен контрол си позволява да каже няколко думи за външната политика на най-високо равнище. Установихме, че в Косово – третата най-подпомагана от Европейския съюз държава – има крайно обезпокоителни случаи на корупция със сериозни последици, застрашаващи стабилността на нашия бюджет и финансовите интереси на Общността.

Има окончателен доклад, изготвен от специализираното звено на ООН, Европейската служба за борба с измамите, действаща в рамките Комисията и Guarda di Finanza (италианската финансова полиция). Този доклад все още не е приложен на практика. Той датира от края на м. юни 2008 г. и разкрива сериозни случаи на корупция с участието на средства на ЕС. Чакаме обяснение.

Този окончателен доклад е наистина окончателен. Няма организация за последващи действия. Понастоящем няма кой да представлява нашите интереси в тази област. В този смисъл също искам да призова Комисията най-накрая да възложи на някого този ангажимент. EULEX не може да свърши тази работа. Възразявам и срещу постоянното намиране на оправдания и търсене на извинения от наша страна за неясния статут на тази държава.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Действащ председател на Съвета. − (EN) Г­н Председател, първо искам да ви благодаря, че открихте това разискване. Смятам, че решението е правилно, за да се използва и настроението около предстоящата първа годишнина от обявяването на независимост на Косово. Мисля, че подобен ход е съвсем навременен, особено като се има предвид, че в настоящата икономическа криза лесно можем да „изгубим от радара“ този проблем, а все още носим много отговорност – трябва да довършим започнатото – не само в Косово, но и в целия регион на Западните Балкани. Считам, че това, което мнозина от вас – като Hannes Swoboda и други – споделиха, заслужава голямо внимание. Мисля, че позицията на Съвета съвпада с моето мнение.

Изправени сме пред множество предизвикателства. Искам да наблегна на трите най-важни опорни точки в нашата политика спрямо Косово. Първата е целостта и стабилността на Косово. Втората – децентрализацията и осигуряването на равни възможности за всички малцинства. Третата, и може би най-важна и най-трудна част, е участието на Косово в европейския процес на интеграция: регионалното сътрудничество в Западните Балкани. Някой ден със сигурност ще успеем да доведем Косово до стабилност и напредък по отношение на процеса на присъединяване, но все още ни предстои много работа, а и за никого не е тайна, че по някои въпроси Съветът трудно ще постигне единство.

Мисля, че наша цел трябва да бъде съсредоточаването върху бъдещето, а не върху миналото и наистина оценявам изявленията, направени в този дух. Разбира се, диалогът със Сърбия по спорните въпроси трябва да бъде проведен при пълна прозрачност и много енергично, но смятам, че наш водещ принцип трябва да бъде реализмът.

Състоянието на икономиката и подобряването й е от изключителна важност за постигането на стабилност, така че ефективното управление и мобилизиране на собствените ресурси на Косово е задължително условие, което важи и за стабилното управление и мобилизация на международните ресурси. Борбата срещу корупцията и прозрачността при приватизацията също са важни елементи.

Мисля, че подкрепата на Парламента за EULEX е много важна точно в този аспект. Позволете ми да поздравя Joost Lagendijk за работата, която свърши. Справи се отлично. След като прочетох текста, лично аз нямах никакви забележки, макар че вероятно би трябвало да съм малко по-внимателен в преценката си: всички знаем в какво положение се намира икономиката на Косово, а и тази на Балканите като цяло. Въгледобивът и производството на електроенергия са сред малкото възможности, с които държавите от региона разполагат за изграждането на устойчива икономическа система и интегрирането й в икономиката на региона. Да, опазването на околната среда е важно, но не по-малко важно е да се създадат и условия за постигането на икономическа стабилност в бъдеще.

Някои от вас споменаха положението на ромските семейства в мините „Trebca“. Всички знаем, че положението там е ужасно и със сигурност сте наясно, че Комисията работи по този въпрос. През м. декември една делегация, водена от Pierre Morel, посети района и отправи предложение за среща с ромските лидери на живущите в селището край „Trebca“. Няма лесно решение. Знаем, че им е отправено предложение да се преместят извън района, но към момента те не са готови на такава стъпка. Всъщност, отказват да го направят, така че в този район все още предстои много работа. Мисля, че по време на срещата следващата седмица с Pieter Feith, който е запознат с въпроса, ще има възможност за продължаване на дискусията по темата.

Още веднъж, много ви благодаря. Смятам, че проведохме ползотворно разискване и се надявам Парламентът да продължи да подкрепя нашите усилия в Косово и региона.

 
  
MPphoto
 

  Меглена Кунева, член на Комисията. − (EN) Г­н Председател, Комисията поздравява г-н Lagendijk и приветства неговото предложение за резолюция; то осигурява на Косово възможност за по-нататъшно участие в процеса на сближаване между региона и Европа.

Комисията установи ефективна форма на сътрудничество с всички местни участници в Косово, в т.ч. EULEX и специалния представител на ЕС. Ние ще продължаваме да развиваме това сътрудничество. Това е единственият начин нашата работа в Косово да даде добри резултати. Досега доброто сътрудничество се доказа като най-важният фактор за поддържането на мира в този район.

Комисията финансира проект в областта на спазването на принципа на правовата държава на стойност 7 милиона EUR, като 1 милион EUR от тази сума е предназначен за борбата с корупцията. За да бъда по-конкретна, през м. декември 2008 г. дадохме подробни и изчерпателни отговори на всички устни и писмени въпроси, отправени към г­н Bösch, председател на комисията по бюджетен контрол. Отговорите изясняват въпросите във връзка със средствата на ЕС и начина, по който са използвани в Косово. Също така информират членовете за финансовото управление и контролните системи, използвани понастоящем от Комисията.

Оттогава не сме получавали други искания за предоставяне на информация. Можем да предоставим на членовете на Парламента копия на материалите, изпратени до комисията по бюджетен контрол, ако проявяват интерес.

Искам да се върна към забележката на г­жа Kallenbach във връзка с Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА). Надяваме се затоплянето на отношенията между Сърбия и Косово да позволят присъединяването на Косово към ЦЕФТА.

Резолюцията изтъква редица важни въпроси, като запазването на културното наследство на Косово, подобряването на публичната администрация, по­пълното интегриране на всички общности в Косово, необходимостта от многоетническо образование и положението на ромските семейства в заразените с олово лагери за бежанци на север. Комисията възнамерява да следи тези въпроси с помощта на наличните инструменти и чрез сътрудничество с други донори.

Ще публикуваме нашето изследване относно Косово като част от пакета от мерки за разширяване през есента. Убедена съм, че документът ще включва множество предложения, гарантиращи запазването на европейския мироглед на Косово, споделян и от Западните Балкани като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Внесено е предложение за резолюция(1) съгласно член 103, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 5 февруари 2009 г.

 
  

(1)Вж. протокола.

Правна информация - Политика за поверителност