Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0063/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0063/2009

Keskustelut :

PV 04/02/2009 - 11
CRE 04/02/2009 - 11

Äänestykset :

PV 05/02/2009 - 5.7
CRE 05/02/2009 - 5.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0052

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. helmikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

11. Kosovo (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission lausunnot Kosovosta.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään Kosovosta esittelijä Joost Lagendijkin hyvin yksityiskohtaisen mietinnön perusteella, ja se tietysti liittyy komission ja neuvoston lausuntoihin.

Tässä tapauksessa esittelijällä ei ole virallista puheaikaa, mikä minun mielestäni on kauhistuttavaa. Jos esittelijän pitäisi vain esitellä valiokunta-aloitteinen mietintö maanantai-iltana, hänellä olisi neljä minuuttia. Minusta tämä on epäoikeudenmukaista. Siksi pyytäisin puhemiehistöä harkitsemaan, eikö myös jollekulle, joka on työskennellyt kuukausien ajan ulkoasiainvaliokunnan esittelijänä, pitäisi antaa virallista puheaikaa.

Nyt Gisela Kallenbach on antanut hänelle oman minuuttinsa, koska hän tuntee yhteenkuuluvuutta Vihreät / Euroopan vapaa allianssi –ryhmään kuuluvan kollegansa kanssa. Ehkä olisi mahdollista, arvoisa puhemies, jos tämä on teidän vallassanne, antaa Gisela Kallenbachille yksi minuutti catch-the-eye-menettelyn nojalla. Haluaisin kuitenkin pyytää teitä miettimään sitä huolellisesti. Meidän on löydettävä toinen ratkaisu tällaisille tapauksille.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) On varmasti asianmukaista, että perusongelmaa pitäisi käsitellä. Tämän kyseessä olevan tapauksen osalta suosittelen, että Gisela Kallenbach pyytää minuuttia catch-the-eye-menettelyn nojalla, koska se yksinkertaistaisi asioita huomattavasti.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, neuvoston puheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen tästä tilaisuudesta tehdä katsaus Kosovon viimeaikaiseen kehitykseen. Kahden viikon päästä – 17. helmikuuta 2009 – Kosovo juhlii ensimmäistä itsenäiseksi julistautumisensa vuosipäivää, ja tämä keskustelu on ehdottomasti oikein ajoitettu. Sen jälkeen Kosovo on hyväksynyt perustuslain ja täysin uudet oikeudelliset ja institutionaaliset puitteet. Itsenäisyysjulistus loi uuden tilanteen ja uudet haasteet kansainväliselle yhteisölle ja erityisesti EU:lle.

Jäsenvaltioiden erilaiset näkemykset vastauksena itsenäisyysjulistukseen eivät mitenkään heikennä unionin yleisiä poliittisia tavoitteita. Olemme edelleen sitoutuneet avustamaan Kosovon taloudellista ja poliittista kehitystä, minkä yleisenä tavoitteena on pitkän aikavälin vakauden varmistaminen koko Balkanilla.

Kosovon tapauksessa se tarkoittaa erityisesti oikeusvaltion, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja vähemmistöjen suojelun vahvistamista sekä taloudellisen kehityksen edistämistä ja työn tekemistä Kosovon rikkaan kulttuurisen ja uskonnollisen perinnön suojelemiseksi.

Se tarkoittaa myös sitä, että Kosovoa käsitellään edelleen Länsi-Balkanille Thessalonikin huippukokouksessa vuonna 2003 laadituissa laajemmissa puitteissa. Kyseisessä tilaisuudessa sovittu tuki kaikkien Länsi-Balkanin maiden mahdolliselle EU:n jäsenyydelle on sittemmin vahvistettu, viimeksi neuvoston kokouksessa 8. joulukuuta 2008.

Todiste sitoutumisestamme on Pieter Feithin nopea nimittäminen viime vuonna EU:n erityislähettilääksi Prištinaan, ja teillä on tilaisuus tavata hänet ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa hyvin pian. Hänen ja hänen ryhmänsä tehtävä on arvokkaan tuen tarjoaminen kentällä, jotta voimme kaikki yhdessä saavuttaa poliittiset tavoitteemme.

Vielä lähempänä, EULEX, tähän mennessä kunnianhimoisin ETPP:n siviilioperaatio, aloitti toimeksiantonsa joulukuun 2008 alussa. Sen päätavoitteena on avustaa ja tukea Kosovon viranomaisia oikeusvaltion alalla, erityisesti poliisitoimen, oikeuslaitoksen ja tullihallinnon kehittämisessä.

Tärkein haasteemme tulevina kuukausina on sitoumuksemme vahvistaminen Kosovossa, erityisesti siirtymällä EULEXin täysimääräiseen käynnistämiseen. Olemme kyllin realistisia tietääksemme, että vuonna 2009 on riittävästi vaikeuksia ja esteitä.

Kosovon laitoksilla on myös monia haasteita, kun ne panevat täytäntöön sitoumuksiaan vakaan monietnisen ja demokraattisen Kosovon kehittämisestä. Kansainvälisen yhteisön tuki on elintärkeää, jos Kosovo aikoo onnistua yhdentymään täysimääräisesti muun alueen kanssa.

Komissio on ilmoittanut, että se esittää myöhemmin tänä vuonna tutkimuksen tavoista, joilla Kosovon poliittista ja sosioekonomista kehitystä voidaan edistää. Neuvosto on pitänyt sitä myönteisenä. Sen pitäisi tarjota uusia mahdollisuuksia ja kehittää sitä, mikä on jo saavutettu, mukautettuna seuraavan muutaman kuukauden aikana hankkimamme kokemuksen mukaisesti.

Pohjois-Kosovon tilanne on varmasti hankala tulevina kuukausina, ja se vaatii erityistä huomiota. Viimeisimmät etnisen väkivallan purkaukset Mitrovicassa tämän vuoden tammikuun alussa olisivat saattaneet olla vakavia, mutta ne saatiin hillittyä. On erityisen rohkaisevaa, että Prištinan viranomaiset toimivat sangen hillitysti. Nämä tapaukset ovat kuitenkin jatkuva muistutus jatkuvasta epävakauden vaarasta alueella. Valvomme edelleen tiiviisti tilannetta erityisesti maan pohjoisosassa.

Puheenjohtajavaltio on kiitollinen parlamentin jäsenten jatkuvasta mielenkiinnosta ja tuestanne unionin asemalle alueella. Pidän erityisen myönteisenä ehdotettua päätöslauselmaa, joka on esitetty tässä täysistunnossa. On rohkaisevaa, että parlamentti voi antaa laajan tukensa ponnisteluillemme alueella ja unionin sitoutumiselle Kosovon vakaudelle laajemman alueen puitteissa.

Tämä puheenjohtajavaltio on sitoutunut tiedottamaan teille sekä säännöllisten täällä täysistunnossa käytyjen keskustelujen kautta että valiokunnissa esitettyjen yksityiskohtaisempien katsausten avulla. Suunnittelemme tänä keväänä erilaisia toimia, muun muassa maaliskuun lopussa järjestettävän Gymnichin kokouksen omistamista Länsi-Balkanille. Tiedän myös, että Pieter Feith tulee ensi viikolla AFET-valiokunnan kokoukseen, ja hän voi antaa kattavan päivityksen itse paikalla tapahtuneesta viimeaikaisesta kehityksestä.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, vain vuosi itsenäisyysjulistuksen jälkeen tilanne Kosovossa ja koko Länsi-Balkanin alueella on yleisesti vakaa ja valvonnassa muutamista välikohtauksista huolimatta.

Euroopan unionin läsnäolo Kosovossa toteutuu asteittain, kun se korvaa Yhdistyneet Kansakunnat. EU:n erityislähettiläs on Prištinassa, ja EU:n oikeusvaltio-operaatio (EULEX) käynnistetään koko Kosovossa, ja se on täysin toiminnassa maaliskuun lopussa.

Vakaa ja monietninen Kosovo on Euroopan unionin ensisijainen painopisteala. Paras tapa Kosovolle edetä Euroopan yhdentymistä kohti on luoda demokraattinen ja monietninen yhteiskunta, jossa oikeusvaltion periaatetta kunnioitetaan täysimääräisesti, tehdään rauhanomaista yhteistyötä naapureiden kanssa ja edistetään alueellista ja eurooppalaista vakautta. Se sisältää myös kattavat toimenpiteet kaikkien yhteisöjen tulevaisuuden turvaamiseksi Kosovossa ja luo siten perustan kestävälle taloudelliselle ja poliittiselle kehitykselle.

Viranomaiset pitivät komission marraskuun 2008 tilannekatsausta puolueettomana ja oikeudenmukaisena arviointina siitä, mitä on saavutettu, ja tulevista haasteista. Kosovon viranomaiset ovat sitoutuneet työskentelemään ja tekemään yhteistyötä komission kanssa näihin haasteisiin vastaamiseksi. Me osoitamme huomattavaa rahoitusta Kosovolle liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) nojalla osana yleistä 1,2 miljardin euron sitoumusta, joka saatiin aikaan heinäkuussa 2008 järjestetyssä avunantajien konferenssissa.

Vuonna 2008 liittymistä valmistelevasta tukivälineestä tuettiin hankkeita 185 miljoonan euron arvosta Kosovossa, kolme kertaa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Osoitamme edelleen 106 miljoonaa euroa vuonna 2009. Tämän rahoituksen hallinnosta vastaa yksinomaisesti komissiomme Prištinan yhteystoimisto, joka on nyt täysin toiminnassa ja jossa kaikki asiaankuuluvat valvontajärjestelmät ovat käytössä. Se ottaa vastuun Euroopan jälleenrakennusvirastolta.

Komissio pitää myönteisenä päätöslauselmaluonnosta, jota käsitellään tänään täällä Euroopan parlamentissa. Siinä käsitellään monia asioita, joiden olennaisesta merkityksestä olemme samaa mieltä, kuten Kosovon kulttuuriperinnön säilyttäminen, sen julkishallinnon valmiuksien parantaminen, sen yhteisöjen parempi integroituminen, monietnisen opetuksen merkitys ja romaniperheiden ahdinko lyijyn saastuttamissa pakolaisleireissä pohjoisessa.

Komissio suhtautuu kaikkiin näihin kysymyksiin hyvin vakavasti. Ehkä voin sanoa niistä jokaisesta vuorollaan muutaman sanan.

Vuodesta 2004 alkaen komissio on rahoittanut uskonnolliseen ja kulttuuriseen perintöön kuuluvia alueita – ohjelmallaan, jonka talousarvio on kymmenen miljoonaa euroa – tiiviissä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa. Vuonna 2008 ja 2009 rahoitus jatkuu, ja muille hankkeille osoitetaan 2,5 miljoonaa euroa. Me pidämme tätä hyvin merkittävänä sovintoa koskevana näkökohtana ja olemme tukeneet Kosovon kulttuuriperinnön tietokannan perustamista. Hautausmaat voitaisiin myös sisällyttää tähän keskusteluun, jotta voitaisiin varmistaa niiden asianmukainen kunnostaminen ja säilyttäminen.

Haluaisin ilmaista kiitollisuutemme Euroopan parlamentille täydentävästä kolmen miljoonan määrästä EU:n vuoden 2008 talousarviossa kulttuuriperinnön jälleenrakentamiseen sodasta kärsineillä alueilla Länsi-Balkanilla. Komissio on osoittanut puolet tästä määrästä – 1,5 miljoonaa euroa – Kosovolle yhteishankkeessa kulttuuriministeriön kanssa Prizrenin monietnisessä kaupungissa.

Olemme kiitollisia tämän otsakkeen täydentävästä määrästä, joka osoitettiin myös tämän vuoden talousarviossa. Vuoden 2007 liittymistä valmistelevan välineen nojalla komissio panee täytäntöön hankkeita helpottaakseen sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisten ja pakolaisten paluuta ja uudelleensijoittamista Kosovossa yhteensä 3,3 miljoonan euron arvosta. Olemme suunnitelleet täydentävää rahoitusta – neljä miljoonaa euroa vuoden 2008 liittymistä valmistelevan välineen nojalla ja kaksi miljoonaa euroa vuoden 2009 liittymistä valmistelevan välineen nojalla. Näitä rahoja käytetään myös edistämään paikallisten valmiuksien parantamista paluumuuttajien uudelleensijoittamisessa paikalliseen sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöön.

Sukupuolten tasa-arvo on myös korkealla asialistallamme. Komissio on antanut teknistä tukea Kosovon sukupuolten tasa-arvoa käsittelevälle virastolle. Se on myös tukenut sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien alalla työskentelevien monien paikallisten kansalaisjärjestöjen toimia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla.

Julkishallinnon valmiuksien osalta komissio valvoo Kosovon julkishallinnon uudistusstrategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Olemme korostaneet viranomaisille virkamiehiä koskevan lainsäädännön antamisen kiireellisyyttä. Sitoutumalla julkishallinnon alueellisen koulun perustamiseen teemme myös yhteistyötä Kosovon julkishallinnon instituutin kanssa. Paikallishallituksista ja -hallinnosta vastaavaan ministeriöön kiinnitetään erityistä huomiota miltei yhden miljoonan euron arvoisen tukihankkeen avulla.

Komissio toteuttaa huomattavia ponnisteluja auttaakseen opetusjärjestelmän uudistusta Kosovossa. Taloudellinen tukemme on kattavaa. Sillä pyritään parantamaan sekä aineellisia oloja että opetuksen laatua ensimmäisellä, toisella ja kolmannella asteella ja ammattikoulutusalalla sekä vahvistamaan monikulttuurisia näkökulmia sovinnon perusedellytyksenä.

Heinäkuussa pidetyn avunantajien konferenssin jälkeen Maailmanpankki perusti monenvälisen rahaston laajemmalle yhteiskunnalliselle alalle, mukaan luettuna koulutus. Viidellä miljoonalla eurolla komissio on rahaston tärkeimpien lahjoittajien joukossa. Kaiken kaikkiaan EU:n tuki koulutukselle Kosovossa vuosien 2006−2010 aikana on 30,5 miljoonaa euroa. Annamme tukeamme monietnisen Euroopan korkeakoulun avaamiselle heti, kun kaikki paikalliset sidosryhmät pääsevät sopimukseen siitä, että tästä ponnistuksesta tehdään kestävä hanke.

Romaniperheiden ahdinko lyijyn saastuttamilla pakolaisleireillä pohjoisessa on vakavaa huolta aiheuttava asia. Komissio avustaa aktiivisesti kaikkien hyväksyttävissä olevan nopean ja kestävän ratkaisun löytämisessä. Olemme toistuvasti kehottaneet kaikkia osapuolia pidättäytymään kysymyksen politisoinnista ja toimimaan vain romaniperheiden etujen mukaisesti.

Lopuksi, Kosovo hyötyy myös usean edunsaajan ohjelmistamme, jotka kattavat Länsi-Balkanin ja Turkin ja joista rahoitetaan romanien siviilirekisteriä koskevaa prosessia. Tukemme romaneille Kosovossa sisältää myös opetuksen. Tuemme yhdessä Euroopan neuvoston kanssa laadukasta opetusta romanilapsille, mukaan luettuna heidän äidinkielensä.

Minun mielestäni kaikki tämä vastaa hyvin paljon ehdotuksianne. Kiitän kaikkia tämän parlamentin arvoisia jäseniä hyvin paljon heidän mielenkiinnostaan ja odotan kysymyksiänne.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, PPE-DE-ryhmän puolesta. − (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä, koska minun mielestäni olemme yhdessä saaneet aikaan erittäin hyvän päätöslauselman.

Päätöslauselmassa kehotetaan neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että Kosovossa pannan täytäntöön yhteinen toiminta, että EULEX toimii yhdessä EU:n korkean edustajan kanssa ja että luodaan Kosovon taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän etujen mukaista vuorovaikutusta, jota on parannettava.

EULEX-operaatiolla on myös varmistettava, että vuosia oikeudessa käsiteltävinä olleet asiat käsitellään viimein ja saatetaan päätökseen. Edelleen on monia kauhutekoja, joita ei ole paljastettu ja tuotu oikeuteen. Korruption torjunta Kosovossa on myös tärkeää, koska siellä on edelleen vapaana ja rankaisematta monia rikollisia.

Sen lisäksi, mitä olemme jo kuulleet, Euroopan unionin pitäisi harkita laajamittaisiin toimiin ryhtymisen lisäksi myös keskittymistä tiiviimmin siellä asuvien ihmisten jokapäiväiseen elämään ja paikalliset ihmiset osallistavia paikallisia hankkeita koskeviin mahdollisuuksiin. Tämä työ on hyvin tärkeää.

Meidän on kehotettava Kosovon hallitusta viimeinkin aloittamaan sen perustuslain käytännön täytäntöönpano, mihin kuuluu Martti Ahtisaaren suunnitelma. Kosovon kansan on tiedostettava jokapäiväisessä elämässään, että he kaikki elävät yhdessä. Serbejä, albaaneja ja kaikkia muita Kosovon vähemmistöjä on lisäksi pidettävä kansalaisina, joilla on yhdenvertaiset oikeudet.

Kosovon hallituksen on myös edettävä hajauttamisohjelmassaan. Minä kannatan tietysti lujasti monietnisen Euroopan korkeakoulun perustamista, sillä se voisi olla uusi yhteinen yhteiseen tulevaisuuteen keskittyvä laitos Prištinan yliopiston ja Mitrovican yliopiston rinnalla.

Haluaisin lisäksi, että Serbia tajuaa viimein, että Kosovon serbit eivät halua, että heitä rohkaistaan olemaan osallistumatta hallitukseen. Heidän on annettava osallistua hallitukseen, parlamentaariseen työhön ja siviilielämään. Vain näin Kosovo voi kukoistaa.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, PSE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, puhun Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän puolesta. Voimme vahvistaa, että tilanne Kosovossa on paranemassa. Olemme kiitollisia puheenjohtajavaltio Tšekille ja komissiolle hyvästä yhteistyöstä. Olen täysin samaa mieltä Doris Packin kanssa sen vahvistamisesta, että EULEX-operaatio on hyvin suuri haaste Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle, yksi suurimmista haasteista Euroopan unionin historiassa oikeusvaltion periaatteeseen perustuvana yhteisönä.

On hyvä, että turvallisuusneuvoston puheenjohtajan lausunnon perusteella on jo saatu aikaan oikeusperusta, jota Serbian hallitus on pitänyt myönteisenä. Aiemmin kaikenlaisen konfliktin sovittelun torjuneet Kiina ja Venäjä antoivat hiljaisen suostumuksen.

On olennaista, että EULEX tekee hyvää yhteistyötä asiaankuuluvien osapuolten kanssa Kosovossa. Emme saa toistaa MINUKin tekemiä virheitä, joissa hukattiin paljon rahaa ja vieraannutettiin Kosovon kansa. Doris Pack käsitteli myös tätä aihetta. On hyvin tärkeää selkeyttää toisaalta Kosovon hallituksen ja parlamentin ja toisaalta EULEXin välisen toimivallan jakoa.

Emme voi ottaa vastuuta Kosovon kehityksestä. EULEXin läsnäolo Pohjois-Kosovossa on hyvin tärkeää tämän alueen jaon välttämiseksi. Lopuksi, perustuslain säännösten täysimääräinen täytäntöönpano Ahtisaaren suunnitelman mukaisesti on olennainen asia vähemmistöille.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech, ALDE-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin ilmaista suuren tyytyväisyyteni tähän päätöslauselmaesitykseen ja kiittää Joost Lagendijkia erinomaisesta työstä. Tuloksena on tasapainoinen ja ytimekäs teksti, jossa samaan aikaan onnistutaan käsittelemään kaikkia merkittäviä ongelmia. Tällä päätöslauselmalla me Euroopan parlamentissa ennen kaikkea lähetämme Kosovon kansalle ja muiden Länsi-Balkanin maiden kansoille viestin, joka kuuluu näin: "teitä ei ole unohdettu, te olette osa Eurooppaa". Ne eivät ole pelkkiä tyhjiä sanoja ilman todellista sisältöä. EULEX-operaatio, Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tähän asti laajin operaatio, on jo käynnissä. On ilahduttavaa, että YK tukee operaatiota ja että se kattaa koko maan.

Päätöslauselmallamme me Euroopan parlamentissa tuemme Kosovoa tässä operaatiossa. Kiinnitämme myös huomion aloihin, joilla EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa Kosovoa. Tämä liittyy erityistukeen julkishallinnon luomiselle, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiselle ja koulutushankkeille. Kun panemme merkille aloja, joilla Kosovon johtajien on saatava aikaan parannuksia, esimerkiksi vähemmistöjen suojelun osalta, se johtuu siitä, että olemme vakavissamme sanoessamme, että tuemme Kosovoa sen ponnisteluissa luoda demokraattinen yhteiskunta. Demokraattinen yhteiskunta, jossa kunnioitetaan vähemmistöjä ja joka elää rauhallisesti yhdessä naapurimaidensa kanssa. Kyseessä ei ole vain Kosovon tulevaisuus vaan myös koko Balkanin ja koko Euroopan tulevaisuus. Edessämme oleva tie on pitkä, ja se on vaikea. On vain yksi tie, ja se on kohti EU:ta ja Kosovon sekä muun Länsi-Balkanin täysimääräistä ja täydellistä yhdentymistä eurooppalaisen yhteistyön puitteisiin.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, perussynti, johon syyllistyttiin, kun tämä uusi maa eli Kosovo syntyi, oli Kosovon ja Metohijan serbivähemmistössä sekä itse Serbiassa vallitseva tunne, että uusi valtio ja koko muslimienemmistö oli serbien vastainen. Tämän on täytynyt vaikuttaa Belgradin ja Prištinan välisiin suhteisiin ja varmasti myös Kosovon kansan ja etnisten serbien erillisalueilla elävien serbien välisiin suhteisiin.

Jos serbivähemmistön kulttuuriin, opetukseen ja uskontoon liittyviä oikeuksia ei kunnioiteta, Kosovon ja Serbian ja Balkanin muiden osien väliset kahdenväliset suhteet huononevat, ja sen lisäksi Prištinan tie Euroopan unionin jäseneksi pitenee.

Olen samaa mieltä minua ennen puhuneen Johannes Lebechin kanssa siitä, että Kosovon hallituksen on ymmärrettävä, että vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen on eurooppalainen normi. Meidän on noudatettava kyseisiä periaatteita tiukasti ja tässä yhteydessä pidettävä huolellisesti silmällä kumppaneitamme Kosovossa.

 
  
MPphoto
 

  Joost Lagendijk, Verts/ALE-ryhmän puolesta. − (NL) Vei melkein vuoden ennen kuin EULEX-operaatio pystyi aloittamaan alkuperäisen toimeksiantonsa. On hyvä muistuttaa itseämme lyhyesti tänään siitä, mitä tähän alkuperäiseen toimeksiantoon kuului.

EULEX, tähän mennessä suurin EU:n operaatio – kuten joku jo huomautti – luotiin kehittämään Kosovoa ja olemaan aktiivinen kaikkialla Kosovossa, sekä Ibar-joen pohjois- että eteläpuolella. EULEXin oli myös määrä ottaa vastuu kolmella alalla: tullissa, poliisitoimessa ja oikeuslaitoksessa, ja mikä tärkeintä, EULEXin ja YK:n järjestön UNMIKin välillä ei pitänyt olla minkäänlaista – ja tarkoitan ei minkäänlaista – epäselvää suhdetta. Eikä ainakaan niin, että EULEXin toiminta johtaisi maan jakautumiseen pohjoiseen ja etelään. Se ei missään nimessä ollut aikomus.

Hyvin kauan aikaa näytti siltä, että alkuperäisen toimeksiannon suorittaminen olisi mahdotonta turvallisuusneuvoston pahamaineisen esteen takia. Itse asiassa vasta viime vuoden marraskuusta alkaen on alkanut näyttää siltä, että se kuitenkin onnistuisi. On asianmukaista – kaksi, kolme kuukautta sen jälkeen, kun toimet todella alkoivat – tehdä katsaus ja nähdä, toimivatko asiat, tai sallikaa minun ilmaista tämä varovaisemmin, näyttävätkö asiat toimivan.

Kosovon poliisi on tyytyväinen EULEXin kanssa tekemäänsä erinomaiseen yhteistyöhön. Tullitoimipaikat ovat myös lopulta jälleen pystyssä ja toiminnassa, erityisesti Kosovon pohjoisosassa sen jälkeen, kun Kosovon serbit polttivat ne viime vuonna. Lopuksi, kansanryhmien välistä väkivaltaa ja korruptiota koskevien oikeusjuttujen valtavaa sumaa on alettu purkaa, mikä osoittaa jälleen kerran, että EULEXin toiminta on kaikkien yhteisöjen etujen mukaista, ei vain albaanien tai serbien.

Toivon todella, että EULEXin viime kuukausien aikana saavuttama edistys on kestävää myönteisellä tavalla. Toivon myös vilpittömästi, että Belgrad ymmärtää, että sen nykyinen toimintatapa rakentavasta yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa on huomattavasti tehokkaampi kuin yrittää kirjoittaa koko ajan historiaa uudelleen. Ennen kaikkea toivon, että Kosovon viranomaiset onnistuvat ratkaisemaan tämän niiden edessä vielä olevien ongelmien pinon. Vihdoin viimein selvitään korruptiosta sekä järjestäytyneestä rikollisuudesta, jotka ovat edelleen aivan liian hallitsevia Kosovossa. Vihdoin viimein Kosovolla on EU:n lainsäädäntöön perustuva kestävä energiahuolto, ja vihdoin viimein Kosovon talous lähtee nousuun.

Kosovo on itsenäinen valtio, ja takaisin ei ole menemistä, pitääpä tämä parlamentti siitä tai ei. Me, Euroopan unioni, pysymme lujina saadaksemme Kosovon kehittymään elinkelpoiseksi valtioksi. Siksi olemme siellä ja siksi meidän on pysyttävä siellä.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger, GUE/NGL-ryhmän puolesta. − (DE) Arvoisa puhemies, ryhmäni, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, torjuu Kosovosta esitetyn päätöslauselman. Jäsenvaltioiden enemmistö, mutta eivät kaikki, on tunnustanut Kosovon kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Ryhmäni vaatii, että kaikkien Kosovoa koskevien asetusten on vastattava kansainvälistä oikeutta ja että kaikkien asianosaisten osapuolten, myös Serbian, on oltava niistä samaa mieltä. Kosovon tunnustaminen on luonut kauhistuttavan ennakkotapauksen, jota nyt seurataan muilla alueilla, kuten Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa.

EU on käynnistänyt EULEX-operaation Kosovossa. GUE/NGL-ryhmä torjuu tämän operaation, koska se perustuu Kosovon tunnustamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja koska sillä luodaan jotakin EU:n suojelualuetta muistuttavaa. EULEXilla on, lainaan, "eräitä toimeenpanotehtäviä". Se tarkoittaa, että EULEXin virkailijat voivat peruuttaa Kosovon viranomaisten tekemiä yksinkertaisia päätöksiä. EULEX-operaatioon kuuluu jo 500 poliisia, jotka torjuvat kapinaa. EULEX ja KFOR järjestivät 26. tammikuuta yhteisen harjoituksen kapinan torjunnasta. Tämä osoittaa valitettavasti EU:n ja Naton välillä Kosovossa harjoitettavan tiiviin yhteistyön.

Samalla EU ja muut järjestöt edistävät uusliberalistista talouden jälleenrakentamista Kosovossa, mutta paikalliset ihmiset eivät halua sitä. Tämän takia kehotamme, että tehdään kansainvälistä oikeutta vastaavia ratkaisuja ja että äänestetään selkeästi EU:n EULEX-operaatiota vastaan. Jos todella haluamme tukea paikallisia ihmisiä, EULEX-operaation avulla emme voi tehdä niin.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, IND/DEM-ryhmän puolesta. − (NL) Kun tein Kosovoon kaksi kuukautta sitten työvierailun, pystyin ymmärtämään, miksi monen mielestä on vaikeaa päästä perille kansainvälisestä läsnäolosta kyseisessä maassa. Sain lisäksi vaikutelman, että eri tasot eivät aina työskennelleet kovinkaan hyvin yhdessä.

EU:n toimielinten ei pitäisi vain kohautella olkapäitään. Me olemme keskellä tätä. EULEX-operaation nojalla EU vastaa tilanteesta itse paikalla. EULEXin pitäisi omaksua vakuuttavampi kanta, ja sen pitäisi avustaa Kosovon viranomaisia missä vain voi, pyydettiinpä sitä tai ei.

Haluaisin korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin kehotan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovoa, harkitsemaan uudelleen kantaansa. Kosovolle ei ole paluuta Serbian rajojen sisäpuolelle. Toiseksi kehotan laatimaan Länsi-Balkanille yleissuunnitelman, jonka pitäisi toimia käytännön tasolla kaikissa asianosaisissa maissa, jotta niitä voitaisiin auttaa valmistautumaan Euroopan unioniin liittymiseen. Tämä on EU:n sitoumus Länsi-Balkanin osalta.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän varjoesittelijänä haluaisin onnitella Joost Lagendijkiä erinomaisesta tekstistä. Tuemme uudistusohjelmaa Serbiassa ja kunnioitamme tietysti sitä EU:n jäsenvaltioiden vähemmistöä, joka ei ole vielä tunnustanut Kosovoa kansainvälisen oikeuden nojalla.

Haluamme kuitenkin estää ihmisiä uskomasta, että tämä kehitys voitaisiin kääntää. Kolme neljäsosaa tämän parlamentin jäsenistä äänesti Kosovon tunnustamisen puolesta. Komissio on myös julistanut kannattavansa sitä, samoin 23 Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta, kaikki G7-maat, neljä kuudesta entisen Jugoslavian tasavallasta ja kolme neljästä Kosovon naapurimaasta.

Se osoittaa, että tämä kehitys on peruuttamatonta. Siksi on tärkeää katsoa tulevaisuuteen, johon kuuluu monia uhkia. Ensimmäinen suuri uhka on Kosovon jakautuminen. Tähän asti entinen Jugoslavia oli jaettu vanhojen tasavaltojen rajojen mukaisesti tai autonomisten alueiden vanhojen sisärajojen mukaisesti. Jos kartta piirretään uudelleen esimerkiksi Mitrovicassa, se johtaisi siihen, että esimerkiksi Serbian Preševon laakson albaanit, ihmiset Novi Pazarin Sandžakissa ja muut alkaisivat kyseenalaistaa sen, mistä rajojen pitäisi kulkea. Se aiheuttaisi erittäin vaarallisen tilanteen.

Tämän takia on järkevää noudattaa Ahtisaaren suunnitelmaa, jossa noudatetaan Jugoslavian vanhoja sisärajoja ja tarjotaan keskinäistä ja kattavaa suojelua vähemmistöille. Kosovon perustuslakiin nyt kuuluvassa entisessä Ahtisaaren suunnitelmassa tarjottu vähemmistöjen tuki on maailman kattavin suojeluohjelma. Kosovon serbien pitäisi tarttua tähän tilaisuuteen ja hyödyntää tätä vähemmistöjen suojelua.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te tiedätte, että minä tulen itse vähemmistöstä, jota aiemmin käytettiin hyväksi muiden tarkoituksiin sopivasti. Kosovon serbien on varmistettava, että he välttävät tällaisen tilanteen. Toinen uhka Kosovolle on kaaoksen ja korruption uhka. Tässä tapauksessa voin vain sanoa, että meidän on vahvistettava EULEXia, koska UNMIK ei ollut ratkaisu vaan itse asiassa osa ongelmaa.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, kollegani Joost Lagendijk on samassa tilanteessa kuin Kosovo. Hän on olemassa, mutta kaikki eivät ole tunnustaneet häntä esittelijänä, vaikka hän itse asiassa on sellainen. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää häntä yhdessä Csaba Sándor Tabajdin kanssa hyvin paljon mietinnöstä.

Emme tietenkään ole edistyneet niin paljon Kosovon tunnustamisessa kuin monet ihmiset, myös Kosovossa, olisivat halunneet. Meidän on tunnustettava, että tämä on ollut tuskallinen tapaus Serbialle. Emme saa lisätä vettä myllyyn. Sen sijaan meidän pitäisi tehdä kaikki voitavamme varmistaaksemme, että prosessi on rauhallinen. Olen hyvin tyytyväinen, että Serbian johtajat ovat monista alussa esittämistään kovista puheista huolimatta yrittäneet laillistaa ja neutralisoida tilanteen antaakseen EULEX-operaatiolle mahdollisuuden. Kysyisin kaikilta EULEX-operaatiota vastustavilta, missä tilanteessa serbit ja muut maan vähemmistöt olisivat, jos EULEX-operaatiota ei olisi olemassa.

Serbivähemmistön tai Serbian kannalta on järjetöntä tuomita EULEX-operaatio. Minun mielestäni on yksinkertaisesti irvokasta, että täällä parlamentissa Serbiaa tukevat ovat tuominneet EULEX-operaation. On kuitenkin totta, että joihinkin kysymyksiin ei ole edelleenkään saatu vastausta. Kosovon poliittisten johtajien on ponnisteltava saadakseen asiat tehdyksi. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme ja pyynnöistämme on Ahtisaaren suunnitelman kaikkien näkökohtien täytäntöönpano, ja siitä äänestämme huomenna osana tätä päätöslauselmaa.

Lopuksi, meidän pitäisi edistää koko alueen yhdentymistä. Kaikkien maiden on tietysti tehtävä läksynsä. Mitä enemmän Serbia ja Makedonia edistyvät yhdentymisprosessissa, sitä nopeammin me pystymme ratkaisemaan Kosovon kysymyksen ja muut siihen liittyvät avoimet kysymykset. Vain alueen kaikkien maiden yhdentymisellä luodaan Kosovon rauhalliseen kehitykseen tarvittavat edellytykset.

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE).(NL) Koska kaikki puheenvuoron käyttäneet tuntevat hyvin tai poikkeuksellisen hyvin Kosovon tilanteen, ei ole tarpeen käsitellä tätä laajasti sen takia, että vain yritettäisiin vakuuttaa itsellemme, miten hyvin tunnemme tilanteen.

Meidän pitäisi ennen kaikkea iloita siitä, että Kosovon ensimmäinen itsenäinen vuosi päättyi lopuksi sangen hyvin, ja paremmin kuin monet pelkäsivät. Haluaisin myös ilmaista iloni ja tyytyväisyyteni siitä, että EULEX-operaatio on viimein lähtenyt todella käyntiin, monien YK:n turvallisuusneuvostossa istuvien hyvän tahdon ja taitojen ansiosta. Tämän EULEX-operaation onnistumisesta riippuu paljon, koska Kosovo oli suojelualue kymmenen itsenäistymistään edeltävän vuoden ajan. Nyt on tärkeää, että me kaikki ohjaamme Kosovoa kypsyyteen.

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, albaaniyhteisön tekemä yksipuolinen päätös johti siihen, että Serbian Kosovon provinssi erotettiin Serbiasta. Minun mielestäni tämä liike oli ennennäkemätön kansainvälisen oikeuden loukkaus. Tällä päätöksellä on lisäksi muita seurauksia, kuten Kaukasuksen tapahtumat viime vuonna osoittivat.

Haluaisin muistuttaa teitä, että Yhdistyneet Kansakunnat ei tunnustanut Kosovon albaanien tekemää päätöstä. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244 pysyy voimassa.

Siksi haluaisin varoittaa tekemästä mitään päätöksiä ennen kuin Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin antaa asiasta tuomion.

Vasta sitten tiedämme, mikä on sen provinssin todellinen oikeusasema, joka kansainvälisen oikeuden nojalla on edelleen olennainen osa Serbian tasavaltaa.

Haluaisin kiinnittää huomionne dramaattiseen tilanteeseen, jossa serbiyhteisö edelleen on itse itsenäiseksi julistautuneessa Kosovon tasavallassa. Myönnetäänpä avoimesti, että tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tekemä päätös tuon maan tunnustamisesta oli kohtalokas virhe. Se on sangen yksinkertaista: Kosovo kuuluu Serbiaan.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer (GUE/NGL).(NL) Siitä asti, kun Kosovo julistautui itsenäiseksi miltei vuosi sitten, Euroopan unioni on ollut sen osalta toivottoman jakautunut. Kreikka ei ole vielä tehnyt päätöstään, kun taas Espanja, Romania, Slovakia ja Kypros torjuivat itsenäisyyden kansallisista syistä. Yhteinen EULEX-hanke, jonka avulla Euroopan unioni toivoo saavansa vaikutusvaltaa Kosovossa, näyttää pikemminkin välineeltä, jolla yritetään peitellä tätä sisäistä jakoa.

EULEX voi hyödyttää Euroopan unionia, mutta voidaanko samaa sanoa Kosovosta? Kosovon kansa on innokas liittymään Euroopan unioniin ja tulemaan yhdenvertaiseksi jäsenvaltioksi. Oltuaan miltei vuosisadan Serbian alaisuudessa, he eivät varmasti halua mitään uutta ulkopuolista puuttumista. EULEXin kaltainen hanke olisi ehkä voinut olla hyödyllinen vähän aikaa vuoden 2008 ensimmäisenä muutamana kuukautena kaiken kaaoksen välttämiseksi.

Tuo vaihe on kuitenkin ohi.

EULEXin myöhäinen saapuminen antaa nyt hyvinkin sellaisen vaikutelman, että Euroopan unioni haluaisi tehdä Kosovosta suojelualueen, jossa se olisi läsnä sotilaallisesti ja johon se vaikuttaisi hallinnollisesti, kuten aiemmin Bosnia ja Hertsegovinassa, jossa tällaisella politiikalla ei ollut juurikaan menestystä.

Rauhallisen ja sopusointuisen tulevaisuuden takaamiseksi Kosovossa on välttämätöntä, että mukaan ei oteta ainoastaan nykyistä hallitusta ja hallitsevia puolueita. Tärkeitä voimia ovat itsemääräämisoikeutta kannattava etelän liike Vetëvendosje, joka katsoo, että EU:n aloite on järjetöntä kolonialismia, ja Ibar-joen pohjoispuolella sijaitsevien kuntien serbien edustajat, jotka tekevät kaiken voitavansa säilyttääkseen pysyvän yhteyden Serbiaan. Ilman näitä EULEXin arvostelijoita emme saa aikaan pitkän aikavälin ratkaisua. Kosovon tulevaisuutta edistävät paremmin laajasti hyväksytyt kansalliset kompromissit kuin Euroopan unionin näytösluontoinen voiman osoitus.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis (IND/DEM).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kymmenen vuotta sitten Nato pommitti Belgradia, epäilemättä juhlistaakseen 50. vuosipäiväänsä ja määritelläkseen uudelleen toimivaltansa, jota rajoitetaan Washingtonin yleissopimuksella. Nämä pommitukset suoritettiin kansainvälisen oikeuden vastaisesti eli ilman YK:n ennakolta antamaa lupaa.

Vuosi sitten Prištinassa julistettiin Kosovo yksipuolisesti itsenäiseksi halveksien räikeästi Jugoslavian liittovaltion riippumattomuutta, vaikka sen riippumattomuus ja alueellinen koskemattomuus oli vahvistettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1244.

Nyt toivotaan, että EU:n EULEX-operaation ja Yhdysvaltojen asiantuntijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla Kosovosta voi kehittyä oikeusvaltion periaatteeseen perustuva valtio. Jos tilanne ei olisi niin kauhea, olisi hauskaa miettiä, miten sellaisista alkuasetelmista saadaan sellainen tulos.

Sillä välin pyydämme operaatiota varmistamaan, että kansallista serbivähemmistöä kunnioitetaan ja arvostetaan heidän esi-isiensä mailla. Meistä tämä näyttää hyvältä alulta oikeusvaltion uudelleen luomiselle.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE).(SV) Synnyin Balkanilla. Seurasin Kosovon levottomuuksia lähietäisyydeltä 1980-luvun lopussa. Näin, miten Slovenia ja Kroatia itsenäistyivät ja kokivat sodan 1990-luvun alussa. Minä koin henkilökohtaisesti sodan Bosniassa ja lopulta lähdin maasta pakolaiseksi. Tiedän, että sodan aloittaminen on erittäin helppoa, mutta tiedän myös, että on paljon vaikeampaa saada aikaan rauha ja palauttaa ihmisten luottamus toinen toisiinsa.

Kosovo on tällä hetkellä tilanteessa, joka on ratkaiseva alueen tulevien sukupolvien kannalta juuri tämän eri kansanryhmien välisen luottamuksen palauttamisen osalta. Olen iloinen, että Joost Lagendijk on ilmaissut päätöslauselmassaan niin selkeästi, että meidän pitäisi jättää keskustelut Kosovon itsenäisyydestä ja siihen liittyvistä konflikteista taaksemme.

Meidän pitäisi nyt panna aikamme ja energiamme keskusteluihin siitä, miten aiomme vahvistaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia elää rauhassa ja työskennellä paremman tulevaisuuden luomiseksi Kosovolle. Meidän on keskityttävä vähemmistöjen tehokkaaseen suojeluun ja taloudellisen tilanteen parantamiseen ja laajalle levinneen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen.

Kaikkien Kosovossa pitäisi ottaa henkilökohtaiseksi tehtäväkseen auttaa kansanryhmien välisen väkivallan lopettamisessa. Tuomioistuinten pitäisi varmistaa, että sotarikoksia käsitellään. Jotkin tämän parlamentin jäsenistä pitävät EU:n läsnäoloa ja osallistumista Kosovossa valitettavana, mutta ne meistä, jotka ovat kokeneet Balkanin sodat, pitävät valitettavana sitä, että EU ei sitoutunut selkeämmin ja kattavammin.

Työtä on tehtävänä vielä suunnattomasti, ja se vie aikaa, mutta loppujen lopuksi kyse on ihmisten välisen luottamuksen palauttamisesta, jotta tulevilla sukupolvilla on tilaisuus saada koulutusta ja elää ja työskennellä yhdessä, rauhassa, toinen toisensa eroja kunnioittaen. Tästä koko Euroopan ajatuksessa on kyse.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Haluaisin puhua lyhyesti erityisesti Serbian asemasta. Vaikeasta kansallisesta tilanteestaan huolimatta Serbian hallitus on omaksunut hyvin rakentavan ja vastuullisen lähestymistavan EULEX-operaation käynnistämiseen Kosovossa. Yhteistyössä YK:n kanssa se on myös edistänyt serbikansallisuutta olevan vanhemman poliisivirkamiehen nimittämistä Kosovon poliisivoimiin. Uskon lujasti, että näin saadaan Kosovon serbit ja myös muut vähemmistöt asteittain integroitua Kosovon poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Tässä yhteydessä haluaisin myös pyytää Euroopan unionin korkeaa edustajaa varmistamaan, että Kosovon viranomaiset osoittavat riittävästi huomiota Mitrovican alueen monenväliseen kehitykseen. Ja olen samaa mieltä Anna Ibrisagicin kanssa siitä, että nyt on kiinnitettävää entistä enemmän huomiota turvallisuus- ja taloustilanteeseen sekä Kosovon talouskehitykseen.

 
  
MPphoto
 

  Nicholson of Winterbourne (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Joost Lagendijkiä, jonka suuret poliittiset taidot ovat tuottaneet käsiteltäväksemme loistavan päätöslauselman.

Kiitän häntä erityisesti 26 kohdan hyväksymisestä, ja siihen haluaisin kiinnittää ministerin ja komission huomion. Tässä me panemme merkille poikkeuksellisen huonossa terveydentilassa olevat 1 500 romania, jotka istuvat lyijykaivoksen reunalla ja jotka ovat olleet siellä yhdeksän vuotta YK:n virhearvioinnin takia. Hyväksyn täysin sen, mitä ministeri Vondra sanoi, että tämä ei välttämättä ole aivan Euroopan unionin tehtävä. Kiitän kuitenkin komission ryhmää siitä, että se tarttui aiheeseen heti, kun nostin sen esille, ja siitä, että se kävi paikalla ja näki lyijypitoisuuksien aiheuttamat tuhot. Näiden ihmisten veren lyijypitoisuus on hirvittävä, tuho on peruuttamaton, ja heidät on välittömästi ja kiireellisesti sijoitettava muualle ja heille on annettava lääkehoitoa.

Arvoisa ministeri Vondra, te lupasitte, että tiedotatte tälle parlamentille täysimääräisesti. Voinko pyytää, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, että kiinnitätte huomionne tähän asiaan mitä perusteellisimmin ja kerrotte minulle, mitä teette.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE).(SL) Onnittelen vilpittömästi esittelijää ja varjoesittelijöitä erinomaisesta mietinnöstä. Sen tarkoituksena on edistää Kosovon vakautumista ja normalisoitumista edelleen.

Viime vuosien edistysaskelet Kosovossa ovat vahvistaneet toivoamme siitä, että monietninen ja monikulttuurinen yhteiselo on mahdollista Kosovossa. EU:n toiveet Kosovossa ja koko Länsi-Balkanilla voivat toteutua vain, jos tämä edellytys täytetään.

Olemme saavuttaneet siinä edistystä, huomattavaa edistystä, ja nyt meidän on edettävä siinä. Pidän erityisen myönteisenä sitä, että EULEXin ponnistelut auttavat myös Kosovon tilanteen normalisoimisessa. Pidän myönteisenä Kosovon turvallisuusjoukkojen äskettäistä perustamista ja serbiyhteisön osan osallistumista Kosovon poliisivoimiin. Jos aiomme edistyä nopeammin, meidän on toimittava politiikan, talouden, turvallisuuden, yhteiskunnan ja muiden alojen rintamilla, ja meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä tapahtuu paikallistasolla, jossa kysymys yhteiselosta on arkaluontoisin. Meidän on tuettava hankkeita, joilla vahvistetaan kansanryhmien välistä yhteiseloa ja yhteistyötä. Tässä hengessä pidän myönteisenä Euroopan komission aikomusta käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja edistyksen aikaansaamiseksi. Juuri sitä Kosovo tarvitsee.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, pidän tämän päivän keskustelua ja päätöslauselmaa myönteisinä, sillä ne ovat yksi vaihe Euroopan unionin ja Kosovon välisten suhteiden normalisoinnissa vuosi itsenäisyysjulistuksen jälkeen.

On tärkeää korostaa, että niiden, jotka vastustavat esitystä, kuten Geoffrey Van Orden ja Charles Tannock Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiiveista, on osoitettu olevan väärässä, sillä nyt 54 maata – mukaan luettuna 22 oman unionimme jäsenvaltiota – tarjoaa laillista tunnustusta ja EU:n oma oikeusvaltio-operaatio on käynnistetty Serbian suostumuksella. Olemme tosiaankin koko ajan todenneet, että Kosovon kysymyksen ratkaiseminen auttaisi Serbian EU:ta koskevissa toiveissa, ja nyt toistamme, että haluamme niiden onnistuvan.

EU:n oikeusoperaatio avasi eilen ensimmäisen sotarikostuomioistuimen Kosovossa. Tänään hänen kuninkaallinen korkeutensa Yhdistyneen kuningaskunnan prinsessa Anne vierailee vammaisten lasten koulussa Gjilanissa, Kosovossa. Molemmat yhdessä kertovat varmasti EU:n sitoutumisesta siihen, että mennyttä epäoikeudenmukaisuutta ei unohdeta mutta tänään työskennellään yhdessä paremman tulevaisuuden varmistamiseksi kaikille.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Haluaisin aivan ensiksi onnitella Joost Lagendijkiä tästä hyvin tasapainoisesta päätöslauselmasta ja käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni Doris Packia ja hänen valtuuskuntaansa, sillä he ovat tehneet tällä alalla huomattavan määrän hyödyllistä työtä.

EU:n tavoitteet ovat selkeät: Kosovosta ei saa tulla mustaa aukkoa. Ensisijainen velvollisuus siitä on Kosovon viranomaisilla. Väestön on pystyttävä luottamaan sekä hallitukseen että oikeusjärjestelmään. Korruptio ja rikollisuus heikentävät valtiota. Naiset ja vähemmistöt on otettava täysimääräisesti mukaan.

Vastuu on mielestäni lisäksi myös naapurimailla, erityisesti Serbian viranomaisilla. Rakentava vuoropuhelu ja alueellinen yhteistyö ovat kaikkien etujen mukaisia tällä alueella.

Lopuksi, Euroopan unionilla on suuri vastuu. EULEXin myötä Euroopan unioni on asettanut tavoitteensa korkealle. On hyvä, että todellinen työ on nyt alkanut. Seuraavat kaksi vuotta osoittavat, pystyykö EULEX todella muuttamaan asioita pitkällä aikavälillä. Toivon todella, että pystyy.

Vakaus, sovinto ja oikeusvaltion kehittäminen Kosovossa ovat äärimmäisen tärkeitä kosovolaisille ja kaikille Kosovon etnisille vähemmistöille, mutta ne ovat myös Euroopan unionin etujen mukaisia. Avun tehokkuuden on tässä oltava ratkaisevaa. Doris Pack ja minä vierailimme Kosovossa vähän aikaa sitten. Avusta ei ole puutetta, mutta sitä voitaisiin luultavasti koordinoida vielä paremmin ja vielä tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, kuinka monta tunnustamista valtio tarvitsee ollakseen itsenäinen? Siitä ei ole kysymys, koska tunnustamisten laatu on tärkeämpää kuin määrä. Itsemääräämisoikeuden julistaminen ei johda itsenäisyyteen, jos ne, joilta valtio haluaa itsemääräämisoikeuden, eivät tunnusta kyseessä olevaa valtiota.

Valtion itsenäisyys ei ole todellista ennen kuin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyy sen. Valtio ei myöskään ole itsenäinen, jos se ei pysty tarjoamaan kaikille alueellaan eläville yhteisöille oikeudenmukaisia mahdollisuuksia todelliseen integroitumiseen kansalaisyhteiskuntaan ja monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja jos se ei pysty huolehtimaan itsestään ja hallinnoimaan itseään.

Kaikkien näiden syiden takia Ahtisaaren suunnitelma epäonnistui. Aiemmin vallinneeseen tilanteeseen kehottaminen ei myöskään ole ratkaisu – pitäisi mennä eteenpäin. Tätä varten Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten on kutsuttava koolle kansainvälinen konferenssi, jossa pitäisi löytää kestävä ratkaisu demokraattiseen turvallisuuteen, geostrategiseen tasapainoon ja yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen vakauteen Länsi-Balkanilla. Näissä puitteissa Kosovo pitäisi palauttaa kansainvälisen laillisuuden tielle, ja alueen pitäisi saada selkeä etenemissuunnitelma jäsenyydelleen EU:ssa.

Joost Lagendijkin mietinnössä ei valitettavasti tutkita kyseisiä tapoja ja siten hylätään kaikki realistiset pyrkimykset parempaan tulevaisuuteen. Romanian sosialidemokraattien on siksi pakko äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . − (RO) Kansainvälisen oikeuden säännösten ja YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 1999 antaman päätöslauselman 1244 mukaan Kosovoa ei voi pitää valtiona. Viisi EU:n jäsenvaltiota ei ole tunnustanut Kosovon yksipuolista itsenäiseksi julistautumista. Kosovo on kuitenkin todellisuutta, ja meidän on siksi käsiteltävä sitä.

Vakaus Länsi-Balkanilla, alueella, jolla on suurimmat mahdollisuudet liittyä lähitulevaisuudessa EU:hun, on olennaista. Siksi EU:lla on oltava johtava asema alueen herkän tilanteen hoidossa. EULEX-operaatio, joka on jo saavuttanut alkuperäiset toiminnalliset valmiutensa, on merkittävä ensimmäinen askel tähän suuntaan, koska tarvitaan apua ja koordinointia ennen kaikkea kansanryhmien välisen yhteistyöympäristön takaamiseksi, minkä avulla voidaan mahdollistaa paluu normaaliin elämään.

Kaikkien vähemmistöjen suojelu Kosovossa on turvattava, mukaan luettuna serbivähemmistö. Toimielimiä on vahvistettava kaaoksen välttämiseksi ja vakaan kehityksen varmistamiseksi. Omaisuus on annettava takaisin ja pakolaisten paluuoikeus taattava. EU:n rahoitusvälineitä, erityisesti liittymistä valmistelevaa välinettä on käytettävä helpottamaan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, lisäämään avoimuutta ja edistämään etnisten yhteisöjen välistä sovintoa. Kosovoa ei saa millään tavalla eristää eurooppalaisista prosesseista. Sillä on oltava mahdollisuudet EU:n jäsenyyteen alueellisissa puitteissa. Meidän on sovellettava samoja normeja kaikilla alueilla. Kaikkea, mitä alueen muilta mailta pyydetään, on sovellettava myös Serbiaan ja Kosovoon.

Euroopan unionin on vaadittava, että vuoropuhelua Prištinan ja Belgradin välillä jatketaan. Mielestäni päätöslauselma ei tällaisenaan esitetä koko näkemystä Kosovoa koskevista kannoista, joita Euroopan unionin 27 jäsenvaltiolla on. Siksi PPE-DE-ryhmän romanialainen valtuuskunta aikoo äänestää tätä päätöslauselmaa vastaan lukuun ottamatta unkarilaista alkuperää olevaa Euroopan parlamentin jäsentä.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) Serbiaa piti pommittaa, jotta se saadaan ymmärtämään: vähemmistöjen oikeuksia on kunnioitettava. Se oli ankara opetus. Sen sijaan, että se olisi myöntänyt Kosovolle autonomian, sen piti hyväksyä Kosovon itsenäisyys. Kosovo on varoitus myös EU:n jäsenvaltioille. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että niiden alueella olevat perinteiset etniset vähemmistöt voivat elää turvallisesti ja tuntea olevansa kotonaan. Tyytyväiset vähemmistöt ovat maan turvallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja talouskehityksen lujin perusta. Osallistuin 17. helmikuuta 2008 henkilökohtaisesti Kosovon itsenäisyysjulistuksen virallisiin juhlallisuuksiin Prištinassa. Toivon, että pystyin myös vakuuttamaan, että serbivähemmistön kulttuurinen ja alueellinen autonomia Kosovon alueella tunnustetaan. Kosovon albaaneille annettiin tilaisuus eurooppalaistyyliseen ratkaisuun. Serbialla on vielä yksi mahdollisuus: Vojvodina. EU:n jäsenvaltiot voivat myös ponnistella antaakseen kulttuurisen ja alueellisen autonomian alueillaan eläville etnisille vähemmistöille. Olisi noloa, jos tietyt EU:n jäsenvaltiot olisivat tässä suhteessa Kosovoa ja Serbiaa jäljessä.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (PSE).(RO) Euroopan parlamentin jäsenenä ja suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaavan valiokunnan jäsenenä odotan "eurooppalaisiksi arvoiksi" ylpeänä kutsumiemme yhteisten arvojen puolesta kuulevani, että Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vaativat kaiken voimansa ja vaikutusvaltansa nojalla, että Kosovon poliittiset puolueet avataan monietniselle edustukselle ja että kaikki tuleva edistyminen Kosovon ja Euroopan unionin välisissä suhteissa riippuu kyseisestä kehityksestä.

Odotin, että tässä mietinnössä meille kerrotaan, että malli, jonka EU aikoo rakentaa Kosovoon eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla muuten, on todella monietninen, monikulttuurinen ja moniarvoinen, eikä se perustu erotteluun. Kosovon parlamentin jäsenten kanssa keskustellessamme he kertoivat meille, että tällaista mallia ei voida vielä tällä hetkellä panna täytäntöön.

Haluaisin päättää puheenvuorooni seuraavaan kysymykseen: jos tätä mallia ei voida soveltaa Kosovossa ja jos eurooppalaisilla arvoillamme ei ole mitään sijaa Kosovossa, mitä mallia Euroopan komissio voi sitten soveltaa?

 
  
MPphoto
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Joost Lagendijkiä sekä ulkoasiainvaliokuntaa siitä, että he ovat tämän päätöslauselman ja tämän keskustelun avulla varmistaneet, että Kosovoa koskeva kysymys pysyy asialistallamme. Minun mielestäni Kosovon kansa on todella ansainnut tämän sen jälkeen, kun Euroopan unioni epäonnistui siellä 1990-luvulla.

Meillä on siellä velka maksettavana nimittäin siinä, että olemme Kosovon ja koko alueen kansalle velkaa sen, että tarjoamme heille sangen intensiivisesti apua heidän matkallaan EU:hun. Tässä yhteydessä painopisteala numero yksi on ehdottomasti edellytykset talouskehityksen parantamiselle, sillä ilman niitä yhteiskunnallisia levottomuuksia ei voida lopettaa.

Haluaisin pyytää komissiota käyttämään vaikutusvaltaansa varmistaakseen, että Keski-Euroopan vapaakauppasopimus todella pannaan täytäntöön kaikissa allekirjoittajavaltioissa. Haluaisin myös pyytää neuvostoa ystävällisesti varmistamaan, että jäsenvaltiot käsittelevät turvapaikanhakijoiden pakkopalauttamista hienotunteisesti.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . − (RO) EULEX on suurin Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa koskaan käynnistetty siviilioperaatio. Haluaisin korostaa, että 1 900 ihmistä käsittävissä vahvoissa kansainvälisissä joukoissa on 200 sotilaspoliisia ja tavallista poliisia Romaniasta. Romania osallistuu siten EULEXiin, koska Bukarestin velvollisuus on tukea kumppaneitaan Euroopan unionissa, vaikka se ei aina olekaan samaa mieltä sen enemmistön tekemistä päätöksistä.

Romania ei ole tunnustanut Kosovon valtion itsenäisyyttä, ja yksi syy siihen on se, että se haluaa välttää kaikkien separatististen levottomuuksien laillistamista. Belgradin ja Prištinan välillä neuvoteltu, mahdollisesti valtioliittoa koskeva ratkaisu olisi tässä tilanteessa ollut suositeltavampi. Näissä olosuhteissa on kuitenkin tärkeää, että Euroopan unioni saa operaationsa onnistuneesti päätökseen. On kuitenkin vältettävä sellaisia tilanteita, joissa EU:n osallistuminen pitkittyy loputtomasti. Kosovosta ei saa tulla Euroopan unionin suojelualuetta, vaan sitä on autettava hoitamaan omat asiansa.

Tämä näkökohta on tärkeä sekä Kosovolle että Euroopan unionille erityisesti nykyisessä talouskriisissä ja käytettävissämme olevien rajallisten resurssien takia.

 
  
  

PUHETTA JOHTI
varapuhemies Luigi COCILOVO

 
  
MPphoto
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) . − (RO) Olen samaa mieltä monista parlamentissa esitetyistä ajatuksista, mutta tämä ongelma on paljon monimutkaisempi. Romania on oikeassa ilmaistessaan, että Kosovon yksipuolisen itsenäiseksi julistautumisen oikeusperusta on erittäin kyseenalainen, koska kansainvälisen oikeuden nojalla vähemmistöillä ei ole kollektiivisia oikeuksia eikä niillä ole oikeutta itsemääräämiseen tai eroamiseen. Haluaisin korostaa, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä on oikeuksia.

Kosovon eroaminen ja se, että muut valtiot ovat tunnustaneet sen valtioksi, luovat vaarallisen ennakkotapauksen, josta oli vain muutaman kuukauden jälkeen seurauksena se, että Venäjä tunnusti yksipuolisesti Etelä-Ossetian ja Abhasian separatistialueiden itsenäisyyden. Molemmissa tapauksissa presidentti Putin viittasi selkeästi Kosovon malliin. Kashmirin, Vuoristo-Karabahin, Transnistrian, Krimin, Pohjois-Kyproksen ja muiden kaltaiset separatistialueet ovat välittömästi todenneet, että nämä alueet ovat aivan yhtä oikeutettuja itsenäisyyteen kuin Kosovo.

Mielestäni Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on tulevaisuudessa tuettava johdonmukaisesti alueellisen koskemattomuuden periaatetta kaikkien valtioiden osalta ja aktiivisesti heikennettävä separatistisia suuntauksia. Euroopan unionin on ponnisteltava erityisesti vakauden säilyttämiseksi koko Länsi-Balkanin alueella ja annettava sisältöä niiden EU:n jäsenyyttä koskeville mahdollisuuksille.

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec (PSE).(SK) Jotkut ovat hyväksyneet Kosovon olemassaolon ja toiset eivät. Vaikka jäsenvaltioiden enemmistö kannattaa sen itsenäisyyttä tai on tunnustanut sen itsenäisyyden, viisi jäsenvaltiota ei ole tehnyt niin – puhumattakaan YK:n turvallisuusneuvostosta.

Jos haluamme, että päätöslauselma vaikuttaa Euroopan unionin ulkopolitiikkaan, sillä on oltava yhdistävä vaikutus. Jos näytämme, että yhteinen ulkopolitiikkamme on enemmistön pakottamaa, oli se sitten neuvostossa tai Euroopan parlamentissa, se vaikuttaa kielteisesti unionin yhtenäisyyteen. Pyrkikäämme yhtenäiseen ratkaisuun eikä yritetä saada läpi päätöksiä, joiden sanamuodot ovat parhaimmillaankin kaksiselitteisiä tai jopa hämmentäviä tai epäselviä.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kansainvälistä ryntäystä Kosovon tunnustamiseen oli minun mielestäni vaikeaa ymmärtää. Ratkaistavana oli paljon vanhempia kiistoja, jotka olisivat olleet EU:n ponnistelujen arvoisia. Esimerkiksi Kashmir tai Taiwan tai jopa Somalimaa Afrikan sarvessa.

Kosovon itsenäisyysjulistus on myös paljastanut jäsenvaltioiden välisen hajaannuksen. Kosovo ei mitenkään voi olla osa Euroopan unionia tai Yhdistyneitä Kansakuntia niin kauan kuin jotkin jäsenvaltiot eivät tunnusta sen itsenäisyyttä. Kosovon ennakkotapaus myös närkästytti Venäjän ja yllytti sen viime kesänä tunnustamaan Georgian alueet, Abhasian ja Etelä-Ossetian, valtioiksi.

Entisen Jugoslavian eri osien ihmisillä on selkeästi oikeus elää rauhassa ja vauraudessa. Meillä Euroopan unionissa on moraalinen velvollisuus auttaa, mutta tämä apu ei saisi koskaan olla loputonta. Kosovossa on tapahduttava todellisia uudistuksia, aitoja ponnisteluja järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi ja siellä on toteutettava serbien kaltaisten vähemmistöjen asianmukainen suojelu ja tasa-arvo.

Komission ja neuvoston on pysyttävä tarkkaavaisina ja vaadittava kouraantuntuvaa edistystä.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, talousarvion valvontavaliokunta antaa itselleen luvan sanoa muutaman sanan korkean tason ulkopolitiikasta. Olemme todenneet, että Kosovossa – suurimman osan avustaan Euroopan unionista saava kolmas maa – on erittäin huolestuttavia korruptiotapauksia, joilla on vakavat seuraukset talousarviomme varmuuteen ja yhteisön taloudellisiin etuihin.

Yhdistyneiden Kansakuntien työryhmä, komission petostentorjunnan virasto ja Guarda di Finanza -poliisi ovat laatineet loppuraportin. Tätä loppuraporttia ei ole vielä pantu täytäntöön. Se on peräisin kesäkuun 2008 lopusta, ja siinä paljastetaan vakavia EU:n varoihin liittyviä korruptiotapauksia. Odotamme selitystä.

Tämä loppuraportti todella on loppuraportti. Seurantajärjestöä ei ole. Kukaan ei tällä hetkellä edusta etujamme tässä asiassa. Myös tämän takia kehottaisin komissiota lopultakin nimittämään jonkun. EULEX ei voi itse tehdä tätä työtä. Vastustan myös sitä, että jatkuvasti esitetään tekosyitä tämän valtion epävarmalle asemalle.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, neuvoston puheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä tämän keskustelun aloittamisesta. Luulen, että oli oikein hyödyntää Kosovon itsenäisyysjulistuksen tulevan ensimmäisen vuosipäivän tehoa. Mielestäni se oli oikea-aikainen esitys etenkin nykyisen talouskriisin osalta, koska on olemassa vaara, että se jotenkin katoaa meidän näkökentästämme, vaikka meillä onkin vielä paljon vastuuta työn loppuun saattamisessa: ei pelkästään Kosovossa vaan myös laajemmalla Länsi-Balkanin alueella. Luulen, että se, mitä te – esimerkiksi Hannes Swoboda ja muut – olette sanoneet, ansaitsee paljon huomiota. Luulen, että neuvoston kanta on täysin sama.

Meillä on edessämme paljon haasteita. Haluaisin korostaa kolmea tärkeintä pilaria Kosovoa koskevassa politiikassamme. Ensimmäinen on Kosovon jakamattomuus ja vakaus. Toinen on hajauttaminen ja kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet. Kolmas – ja luultavasti tärkein ja haastavin – on Kosovon osallistuminen alueen ja Euroopan yhdentymiseen: alueelliseen yhteistyöhön Länsi-Balkanilla. Jonain päivänä meidän pitäisi varmasti saada Kosovo lähemmäksi vakautus- ja assosiaatioprosessia, mutta jäljellä on vielä paljon tehtävää, eikä ole mikään salaisuus, että tietyissä kysymyksissä neuvostossa on hyvin vaikeaa saavuttaa yhtenäisyyttä.

Mielestäni tavoitteenamme pitäisi olla mieluummin tulevaisuuteen kuin menneisyyteen keskittyminen, ja arvostan todella näin tehneiden lausuntoja. Vuoropuhelua Serbian kanssa jäljellä olevista käytännön asioista on tietenkin käytävä täysin avoimesti ja hyvin tehokkaasti, mutta mielestäni realismin pitäisi olla ohjaava periaatteemme.

Taloudellinen tilanne ja sen parantaminen ovat ratkaisevan tärkeitä vakauden tavoittamisessa, joten Kosovon omien resurssien tehokas hallinnointi ja hyödyntäminen on siinä ehdoton edellytys, kuten on myös kansainvälisten resurssien vakaa hallinto ja hyödyntäminen. Myös korruption torjunta ja avoin yksityistäminen ovat tärkeä osa.

Mielestäni parlamentin tuki EULEXille on hyvin tärkeä. Haluaisin onnitella Joost Lagendijkiä hänen tekemästään työstä. Se oli erinomainen. Kun luin tekstin, minulla ei henkilökohtaisesti ollut mitään valitettavaa siitä, vaikka ehkä minun pitäisi olla hieman varovainen: me kaikki tunnemme Kosovon taloustilanteen ja energiapulan Kosovossa sekä yleisesti Balkanilla. Ruskohiilen ja sähkön tuotanto on niille yksi harvoista mahdollisuuksista jotenkin rakentaa kestävää taloutta ja integroida tämä talous alueeseen. Kyllä, ympäristökysymykset ovat tärkeitä, mutta talouden tulevan vakauden edistäminen ei ole vähemmän tärkeää.

Jotkut teistä mainitsivat romaniperheiden tilanteen Trebcan kaivoksilla. Me kaikki tiedämme, että se on tuhoisa tilanne, ja olette varmasti tietoisia komission tätä asiaa koskevasta työstä. Pierre Morelin johtama valtuuskunta vieraili alueella joulukuussa, ja he tarjoutuivat tapaamaan romanileirin johtajia Trebcassa. Helppoa ratkaisua ei ole. Tiedämme, että heille on tarjottu mahdollisuutta muuttaa alueen ulkopuolelle, mutta tähän mennessä he eivät ole olleet valmiita siihen. Itse asiassa he kieltäytyvät tekemästä niin, joten tässä asiassa on vielä paljon tehtävää. Luulen, että seuraavan viikon kokous tässä myös mukana olevan Pieter Feithin kanssa on tilaisuus keskustella tästä enemmän.

Jälleen kerran, kiitos hyvin paljon. Mielestäni meillä oli hyvin hedelmällinen keskustelu, ja toivon, että parlamentti jatkaa kaikkien ponnistelujemme tukemista Kosovossa ja koko alueella.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, komissio onnittelee Joost Lagendijkiä ja pitää hänen päätöslauselmaansa myönteisenä: siinä säädetään Kosovon laajemmasta osallistumisesta meneillään olevaan prosessiin alueen lähentämiseksi Eurooppaan.

Komissio on perustanut tehokkaan yhteistyömuodon kaikkien Kosovossa työskentelevien paikallisten toimijoiden kanssa, mukaan luettuna EULEX ja EU:n erityisedustaja. Jatkamme tätä yhteistyötä. Se on ainoa tapa, jolla työmme Kosovossa voi olla tuloksekasta. Hyvä yhteistyö on tähän mennessä osoittautunut olennaiseksi tekijäksi rauhan säilyttämiseksi tällä alueella.

Komissio rahoitti seitsemän miljoonan arvoista oikeusvaltiohanketta, mukaan luettuna yhden miljoonan euron arvoinen korruption torjuntaa koskeva osa. Ollakseni tarkempi, annoimme joulukuussa 2008 yksityiskohtaisia ja kattavia vastauksia kaikkiin sekä suullisesti että kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajalle Herbert Böschille. Niissä selvennettiin EU:n rahoitusta koskevaa kysymystä ja tapaa, jolla rahoitusta on Kosovossa hallinnoitu. Niissä myös tiedotettiin jäsenille taloushallinnosta ja valvontajärjestelmistä, joita komissiolla on tällä hetkellä käytössä.

Sen jälkeen emme ole saaneet muita tietopyyntöjä. Voimme toimittaa jäsenille jäljennökset talousarvion valvontavaliokunnalle lähetystä aineistosta, jos he haluavat.

Haluaisin viitata Gisela Kallenbachin huomioihin Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksesta (CEFTA). Toivomme, että Serbian ja Kosovon välisten suhteiden parantumisen ansiosta Kosovo voidaan liittää CEFTAan. Komissio tekee parhaansa edistääkseen sitä.

Päätöslauselmassa on mainittu monia tärkeitä kysymyksiä, kuten Kosovon kulttuuriperinnön säilyttäminen, julkishallinnon valmiuksien parantaminen, kaikkien yhteisöjen parempi integroituminen Kosovossa, monietnisen opetuksen tarve ja romaniperheiden ahdinko lyijyn saastuttamissa pakolaisleireissä pohjoisessa. Komissio aikoo seurata näitä kysymyksiä olemassa olevien välineiden avulla ja yhteistyössä muiden avunantajien kanssa.

Teemme tutkimuksen Kosovosta osana laajentumispakettiamme syksyllä. Olen vakuuttunut, että siihen sisältyy monia ajatuksia sen varmistamiseksi, että Kosovo pysyy lujasti ankkuroituneena eurooppalaisiin tulevaisuudennäkymiin, kuten koko Länsi-Balkan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (IT) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen(1) .

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 5. helmikuuta 2009.

 
  

(1)ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö