Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο αντικείμενο αφορά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την οικονομική κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Πρόεδρος της Συνέλευσης του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μεταφερόμαστε τώρα σε ένα πραγματικά σημαντικό θέμα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Για ακόμη μια φορά, είμαστε ευγνώμονες για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε την επίδραση της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

´Οπως πολλοί από εσάς παρακολουθείτε πολύ στενά στις περιφέρειές σας, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Με τα χρόνια, έχουμε προωθήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα καθιερώνοντας μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απαιτώντας πιο δίκαιο ανταγωνισμό στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Πιο πρόσφατα, επικεντρωθήκαμε στη μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων με σκοπό την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής. Το παρόν Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει όλους αυτούς τους τομείς.

Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, και κυρίως την ελαστικότητα και την προσαρμοστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα βρίσκονται σήμερα μεταξύ των καλύτερων, καινοτόμων και πιο ανταγωνιστικών, καθώς και των ασφαλέστερων, περισσότερο αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ρεκόρ της Ευρώπης.

Ωστόσο, παρόλη την ελαστικότητα του, και ως αποτέλεσμα των παραγόντων που είναι έξω από τον έλεγχό του, ο τομέας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επηρεαστεί άσχημα από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι συγκεκριμένες δυσκολίες ήταν ήδη εμφανείς το Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, όταν το Συμβούλιο συμφώνησε για μια προσέγγιση που να βασίζεται στην προώθηση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και αποδοτικών αυτοκινήτων, ρεαλιστικούς στόχους για τους κατασκευαστές και αποτελεσματικά κίνητρα για την τόνωση της ζήτησης.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα από τότε, η κατάσταση έχει γίνει πιο σοβαρή. Η βιομηχανία έχει αναφέρει ότι τον προηγούμενο χρόνο πωλήθηκαν 8% λιγότερα αμάξια στην Ένωση σε σχέση με το 2008 και το 2007. Η κατάσταση πιθανότατα να παραμείνει το ίδιο άσχημη- αν δε χειροτερεύσει- το 2009, πλήττωντας όχι μόνο τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά, επίσης, όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι υπουργοί συνάντησαν το φίλο μου, τον Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις 16 Ιανουαρίου προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για τις τρέχουσες δυσκολίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ένα σημαντικό αριθμό εργασιών και υπογράμμισαν τη σημασία που έδιναν στο μέλλον της βιομηχανίας.

Βέβαια, η πρωταρχική ευθύνη για την απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις έγκειται στην ίδια τη βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να ενθαρρυνθεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει διαρθρωτικά προβλήματα, όπως υπερπροσφορά και έλλειψη επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Ωστόσο, η σημασία της βιομηχανίας αυτής για την ευρωπαϊκή οικονομία, και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τομέας έχει πληγεί πολύ κυρίως από την τρέχουσα κρίση, σημαίνει ότι απαιτείται ένα είδος κρατικής υποστήριξης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας, το οποίο συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και στα κρατικά προγράμματα των κρατών μελών. Βέβαια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βραγχυπρόθεσμη υποστήριξη για τη βιομηχανία να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε καθαρά στην καινοτομία.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι η κρατική υποστήριξη για την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να είναι και στοχευμένη και συντονισμένη. Πρέπει, επίσης, να γίνονται σεβαστοί μερικοί βασικοί παράγοντες, όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι ανοιχτές αγορές. Δε θα πρέπει να είναι ένας αγώνας για επιδοτήσεις και δε θα πρέπει να καταλήξει σε διαστρεβλώσεις της αγοράς. Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, τα κράτη μέλη έχουν επιβεβαιώσει την επιθυμία τους να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή για τα μέτρα προσφοράς και ζήτησης που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή έχει, με τη σειρά της, αναλάβει να παρέχει γρήγορες απαντήσεις όταν απαιτείται να αντιδράσει.

Γενικότερα, η Προεδρία του Συμβουλίου υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή στην ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης της Οικονομίας. Η Επιτροπή έχει, επίσης, προσκληθεί να εξερευνήσει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ποιο τρόπο η χρήση των δανείων που προορίζονται για τον τομέα αυτό μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω όσον αφορά στη γρήγορη διαθεσιμότητα, τη χρηματοδότηση έργων και παροχή δανείων, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των κατασκευαστών και των κρατών μελών.

Όσον αφορά το παγκόσμιο περιβάλλον, πρέπει ξεκάθαρα να ξεκινήσουμε διάλογο με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς και με άλλους παγκόσμιους εταίρους μας.

Η Τσεχική Προεδρία είνα αποφασισμένη να προχωρήσει με όλη αυτή τη συνολική πολιτική υποστήριξης για τη βιομηχανία, σεβόμενη ταυτόχρονα τις αρχές και τις παραμέτρους στις οποίες έχω αναφερθεί. Υπάρχουν, ήδη, πάρα πολλά κοινοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην παροχή υποστήριξης, όχι μόνο στον τομέα της νέας τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη των καθαρών αυτοκινήτων. Το μεγάλο δυναμικό καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλων τεχνολογιών προώθησης - κυψέλες καυσίμων, υβριδική, ηλεκτρική, ηλιακή ενέργεια- πρέπει να εξερευνηθεί πλήρως και να τεθεί σε λειτουργία.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν, επίσης, κάποια πιο πολλά έτοιμα και γρήγορα διαθέσιμα εργαλεία, όπως, για παράδειγμα, η γρήγορη διαλογή παλιών αυτοκινήτων. Τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να συνδυάσουν την ανάγκη για προώθηση νέων αυτοκινήτων με θετικά εξωτερικά στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια μεταφορών, τη μείωση εκπομπών και άλλα. Υπάρχουν τώρα διάφορα κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν ήδη το εργαλείο αυτό. Επομένως, η Προεδρεία θα ήθελε να ζητήσει από την Επιτροπή να προχωρήσει αμέσως σε μια πρόταση για το πώς θα ενθαρρύνει, με συντονισμένο τρόπο, την ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων στον τομέα της ανεύρεσης αυτοκινήτων και ανακύκλωσης, η οποία θα βασίζεται στην ανάλυση της επίδρασης των σχεδίων αυτών σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια πρόταση από την Επιτροπή νωρίτερα από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας το Μάρτιο. Επικεφαλής θα είναι ο συνάδελφός μου Martin Ψνman και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Gόnter Verheugen. Τέτοιου είδους σχέδια ίσως παρέχουν σημαντική ώθηση στη ζήτηση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κοινοτικό επίπεδο και θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα να επισημάνω το δεύτερο σκέλος της πρότασης, επίσης στις παρούσες συνθήκες.

Για να συνοψίσουμε: Δεν πρόκειται απλώς για υποστήριξη ενός βασικού τομέα της οικονομίας μας, αλλά για μια προσέγγιση από την οποία όλοι περιμένουμε να αποκομίσουμε ώφελος μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ο κος Vondra μόλις σας ενημέρωσε για το αποτέλεσμα των συζητήσεων που πραγματοποίησα με τους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη βιομηχανία, στις 16 Ιανουαρίου. Δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω ό,τι έχει ειπωθεί, παρόλο που θα συμβούλευα να δείξουμε προσοχή ταυτόχρονα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα, να μη δημιουργήσουμε ελπίδες ή προσδοκίες στις οποίες απλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην παρούσα θέση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εμπειρία δείχνει ότι τα αυτοκίνητα αποτελούν έναν πρώιμο δείκτη των οικονομικών τάσεων. Συνεπώς, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η πολύ μεγάλη πτώση στη ζήτηση οχημάτων που σημειώθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι ακολουθήθηκε από οικονομική κάμψη σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η πτώση στη ζήτηση αποτελεί σύμπτωμα έλλειψης εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο βαδίζει η οικονομία. Οι καταναλωτές δε συμπεριφέρονται διαφορετικά από τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Σε αβέβαιες οικονομικές συγκυρίες, όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί, κρατούν γερά τα χρήματά τους. Σε ένα ιδιωτικό νοικοκυριό, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για κάτι που μπορεί να αναβληθεί, ωστόσο, καθώς, βέβαια, ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο μπορεί πάντα να κρατήσει ακόμη ένα χρόνο.

Ο καθένας γνωρίζει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο στοιχειωδώς, όταν θα έχουν επιστρέψει η γενική εμπιστοσύνη και πίστη σε όλες τις τάσεις της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που θα λάβουμε μαζί στην Ευρώπη προκειμένου να καταπολεμήσουμε την κρίση αυτή γενικά αποτελούν το πιο σημαντικό πράγμα.

Θα ήθελα να δώσε μερικούς ακόμη αριθμούς προκειμένου να δείξω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί 12 εκατομμύρια άτομα με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Ο αριθμός αυτό αντιπροσωπεύει το 6% των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομίας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Το μεγαλύτερο πλεόνασμα στις εξαγωγές μας βρίσκεται στη βιομηχανία οχημάτων.

Το 2007, παρήχθησαν στην Ευρώπη 19,6 εκατομμύρια οχήματα. Πέρυσι, ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν ένα εκατομμύριο χαμηλότερος και θα πέσει σημαντικά πάλι το 2009. Την παρούσα στιγμή έχουν συσσωρευθεί 2 εκατομμύρια απούλητα οχήματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η βιομηχανία στην Ευρώπη που επενδύει τη μεγαλύτερη αναλογία του κύκλου εργασιών της στην έρευνα και την ανάπτυξη. Κατά μέσο όρο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επενδύουν 4% στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτός ο αριθμός συγκρίνεται με ένα μέσο όρο μόλις 2% για τις ευρωπαϊκές εταιρείες συνολικά. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια βιομηχανία κλειδί για την Ευρώπη.

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τη συγκεκριμένη βιομηχανία σε κάθε τομέα της ταυτόχρονα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο-είναι η πρώτη φορά- και πρέπει να σας πω ότι το κοινό σκέφτεται μόνο την κατάσταση όσον αφορά τα επιβατηγά αυτοκίνητα. Η κατάσταση για τα εμπορικά οχήματα είναι ακόμη χειρότερη. Στο σημείο αυτό, οι νέες παραγγελίες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέσει ουσιαστικά στο μηδέν, και αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ικανότητα παραγωγής σχεδόν 40.000 εμπορικών οχημάτων το μήνα.

Η αρνητική επίδραση στην απασχόληση είναι αναπόφευκτη, και για δύο λόγους. Έχουμε μια σαφή υπερπροσφορά σε μηχανοκίνητα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η βιομηχανία αναγνωρίζει ότι υπάρχει 20% υπερπροσφορά. Υπάρχουν άτομα που ισχυρίζονται ότι το ποσό είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερο. Το είκοσι τοις εκατό είναι, όμως, ακόμη πολύ μεγάλος αριθμός, και όταν το συγκρίνουμε με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία, μιλάμε για περισσότερο από 400.000 θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν γρηγορότερα, κατά τη διάρκεια του έτους αυτού της οικονομικής κρίσης, τα αναδιαρθρωμένα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Θα το εξηγήσω αρκετά καθαρά: Δεν υπάρχει εγγύηση ότι, στο τέλος του έτους αυτού, θα υπάρχουν ακόμη όλες οι μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη που έχουμε τη στιγμή αυτή. Κατά μεγάλη πιθανότητα, μέχρι το τέλος του έτους, μια σειρά από αυτές τις παραγωγικές μονάδες να μην είναι πια σε λειτουργία. Δεν υπάρχει καν εγγύηση ότι μέχρι το τέλος του έτους όλοι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα είναι ακόμη στην αγορά.

Η πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ μεγάλη. Ως ευρωπαίοι νομοθέτες, έχουμε επιτείνει τον ανταγωνισμό ακόμη περισσότερο θέτοντας σημαντικές απαιτήσεις από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία για τα επόμενα χρόνια. Η βιομηχανία απαιτείται να κάνει σημαντικά άλματα όσον αφορά την καινοτομία. Προκειμένου η κα Harms να μην μου κάνει ξανά ευθεία κριτική, θα ήθελα να της ξεκαθαρίσω ότι δεν επικρίνω το γεγονός αυτό- πιστεύω ότι είναι σωστό. Μη με κατηγορείτε για την περιγραφή των γεγονότων ως έχουν. Δεν πρόκειται για κριτική εκ μέρους μου. Πρόκειται απλά για παρατήρηση. Η νομοθεσία μας έχει κάνει τα ευρωπαϊκά αυτοκινήτα πολύ πιο ακριβά και, τα επόμενα χρόνια, θα γίνουν ακόμη ακριβότερα. Οι πρώτες συνέπειες αυξάνουν την πίεση στον ανταγωνισμό, αυξάνουν την πίεση του κόστους και επιτείνουν την αναγκαιότητα για τις εν λόγω εταιρείες να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Είναι ο μονάδικος τρόπος προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτή την ανταγωνιστική κατάσταση.

Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει θετικό αντίκτυπο στους αριθμούς για τις θέσεις εργασίας. Είναι η πραγματικότητα για την τρέχουσα κατάσταση.

Η πολιτική μας τώρα έχει δύο στόχους ταυτόχρονα. Πρώτα από όλα, επιδιώκει να βγάλει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από αυτή την κρίση- και θα τονίσω κάθε λέξη ξεχωριστά εδώ, με στόχο να μη χαθεί ούτε ένας ευρωπαίος κατασκευαστής όπου είναι δυνατόν. Ούτε ένας. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μακροπρόθεσμα και την παρουσία της Ευρώπης ως ηγέτιδας περιοχής στην παραγωγή αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Όσον αφορά τους πρώτους στόχους, δεν έχουμε κάνει ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε δώσει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει πληγεί ιδιαιτέρα άσχημα από την χρηματοπιστωτική κρίση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) διαθέτει 9 δις μόνο για τη συγκεκριμένη βιομηχανία φέτος, και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει λόγο να ζητήσει κανείς περισσότερα σήμερα στο Κοινοβούλιο. Δεδομένης της κεφαλαιουχικής βάσης της ΕΤΕ, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για περισσότερα χρήματα. Ήδη βρίσκονται στο τραπέζι 9 δις Ευρώ.

Χάρη στη σκληρή δουλειά της συναδέλφου μου Επιτρόπου Mrs Kroes ο έλεγχος κρατικής βοήθειας λαμβάνει τώρα μια τόσο ελαστική μορφή, και έχουμε αλλάξει τους κανόνες σε τέτοιο βαθμό που τα κράτη μέλη έχουν σημαντικά μεγαλύτερες ικανότητες να αντιδράσουν γρήγορα και με στοχευμένο τρόπο, όπου χρειάζεται βοήθεια σε ατομικές περιπτώσεις. Η Επιτροπή αναλαμβάνει με αυτό τον τρόπο το ρόλο που έχει αποκτήσει μέσω της νομοθεσίας, δηλ. να διασφαλίσει πως αυτά τα μέτρα δεν προκαλούν καμία διαστρέβλωση στον ανταγωνισμό και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της πολιτικής μας. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα σχετικό παράδειγμα. Είναι αυτονόητο προφανώς ότι βοήθεια προς ευρωπαϊκές θυγατρικές Αμερικανικών εταιρειών θα επιτραπεί μόνο όταν θα είναι ξεκάθαρο πως η εν λόγω βοήθεια αποσκοπεί αποκλειστικά στη διατήρηση ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας.

Έχουμε εφαρμόσει μια σειρά μέτρων με στόχο να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με μέσα τα οποία ταυτόχρονα θα έχουν ως στόχο το θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Δεν πρόκειται όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πληρωμής πριμοδοτήσεων διαλύσεων, αλλά μόνο όσα το πράξουν θα ακολουθήσουν τις συμφωνημένες αρχές, δηλαδή ότι τα μέτρα αυτά δε θα κάνουν διακρίσεις έναντι άλλων κατασκευαστών. Για να αναφέρω ακόμη ένα παράδεγιμα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να πουν ‘’Θα σου δώσω μια πριμοδότηση αν διαλύσεις το παλιό σου αμάξι, αλλά μόνο αν το νέο σου αμάξι είναι γερμανικό’’, αν ζεις στη Γερμανία, ή αν είναι γαλλικό ή τσέχικο. Δεν είναι απλώς δυνατό να γίνει αυτό.

Ένα πράγμα το οποίο είναι πιθανό, ωστόσο- και θα το καλωσόριζα με θέρμη, είναι η σύνδεση των πριματοδοτήσεων διάλυσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, θα λάβουν πληρωμή αν το νέο αυτοκίνητο που αγοράστηκε πληροί ορισμένες προϋποθέσεις όσο αφορά στην εξάτμιση αερίων. Από όσο μπορούμε να διαπιστώσουμε, το σύστημα των πριματοδοτήσεων δουλεύει καλά και έχει το επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επανακάμψει η αγορά εμπορικών οχημάτων. Η διάλυση των πριμοδοτήσεων, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν είναι δυνατή στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο εδώ είναι να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό κάνουμε. Επίσης, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι, όπου επενδύονται κρατικά χρήματα, δίνεται προτίμηση στην προμήθεια φιλικών προς το περιβάλλον εμπορικών οχημάτων, για παράδειγμα στην περίπτωση δημόσιας συγκοινωνίας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών για τα οποία χρειάζονται οχήματα. Τα έχουμε ήδη κάνει όλα αυτά.

Μακροπρόθεσμα- κάτι για το οποίο έχουμε συχνά μιλήσει στο Κοινοβούλιο- αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή των συστάσεων της διαδικασίας Cars 21, κυρίως για να διασφαλιστεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω μεγαλύτερων προσπαθειών όσον αφορά στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του μέλλοντος να κρατάει την ηγετική θέση παγκοσμίως όχι μόνο στον τομέα της τεχνολογίας του, της εμφάνισης και της ασφάλειάς του, αλλά, επίσης, στο βαθμό απόδοσης καυσίμου- κάτι το οποίο σημαίνει χαμηλή κατανάλωση- και φιλικό προς το περιβάλλον, δηλαδή χαμηλές εκπομπές αερίων. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία συμβαδίζει μαζί μας σε αυτό τον τομέα, και υποστηρίζουμε τα σχετικά έργα ως μέρος του ευρωπαϊκού οικονομικού πακέτου ενίσχυσης, όπως γνωρίζετε όλοι.

Επιτρέψτε μου, τελικά, να πω ότι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των συζητήσεων με τα Κράτη Μέλη είναι ότι όλοι αναλάβαμε να εμποδίζουμε την εμφάνιση οποιασδήποτε μορφής αγώνα δρόμου για επιβολή του προστατευτισμού στην Ευρώπη. Ένας τέτοιος αγώνας δρόμου για προστατευτισμό θα κατέληγε στο να βγουν ζημιωμένα τα ασθενέστερα οικονομικά κράτη μέλη και θα έβλαπτε πολύ σοβαρά την παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη.

Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για την τόνωση της ζήτησης, για να βοηθήσουμε καθώς και να βγάλουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μέσα από την κρίση είναι η διασφάλιση, επίσης, ότι δε θα παραβιαστούν οι συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί, κυρίως, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε ποια μέτρα θα λάβει ο Πρόεδρος Ομπάμα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αμερικανική αυτοκινητιοβιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι προς όφελος των Αμερικανών κατασκευαστών να μείνουν πίσω. Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη θα ήταν καταστροφικές αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, κατά τον ίδιο τρόπο οι ΗΠΑ, εις βάρος των συμφερόντων μας, θα μπορούσαν να θεσπίσουν μια πολιτική η οποία θα ευνοούσε την αυτοκινητοβιομηχανία τους σε βάρος των ανταγωνιστών από άλλα μέρη του κόσμου. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό ήρεμα με τους Αμερικανούς φίλους μας.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν ακουμπά την άβυσσο. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά πιστεύουμε ακλόνητα ότι η βιομηχανία μπορεί και είναι δυνατή αρκετά ώστε να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να συνεχίσει, στο μέλλον, να παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και διασφάλιση θέσεων εργασίας καθώς και στην ευημερία στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, φοβούμαι ότι το μήνυμα που μόλις δόθηκε δεν μπορεί, βέβαια, να είναι μήνυμα ελπίδας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Επίτροπε, ενέκρινα την προτελευταία παράγραφο σχετικά με το τι θα έπρεπε να είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Δυστυχώς, φοβούμαι ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν είναι ικανοποιητικές και, ειδικότερα, ενθαρρύνουν ορισμένα κράτη μέλη να διαχειρίζονται την κατάσταση εντελώς μόνα τους, όταν η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να συντονίσει.

Τι προσδοκούν σήμερα οι συμπολίτες μας; Προσδοκούν πολλά από την Ευρώπη, υπερβολικά πολλά οπωσδήποτε, αλλά προσδοκούν από μας να κάνουμε κάτι άλλο. Η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως είπατε, απασχολεί 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ και αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ. Στη Γαλλία, αυτό σημαίνει 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ή 10% των μισθωτών, και 15% των δαπανών για την έρευνα και ανάπτυξη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει σήμερα μια άνευ προηγουμένου κρίση που χαρακτηρίζεται από πτώση της ζήτησης, ανάγκη χρηματοδότησης των κατασκευαστών και των υπεργολάβων αλλά και των καταναλωτών, και από μια διαρθρωτική ανταγωνιστική πρόκληση για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν το διαρκή ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν δεν φοβόμουν μήπως χαρακτηριστώ πολιτικά μη ορθός, θα πρόσθετα ότι στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης συμβάλλουν και οι απαιτήσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία και η παρότρυνση για τη μη χρήση των οχημάτων.

Μια συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απολύτως απαραίτητη και επείγουσα για την ανάληψη του ελέγχου και την ενίσχυση των δράσεων στις οποίες έχουν ήδη προβεί διάφορες κυβερνήσεις. Είναι ουσιαστικό, κατά πρώτον, το τραπεζικό σύστημα να δανείζει κανονικά χρήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή με συνήθη επιτόκια και όρους και σε μεγέθη που αντιστοιχούν στις ανάγκες αυτής της βιομηχανίας. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, γνωρίζουμε ότι οι πιστώσεις δεν έχουν αρχίσει να ρέουν ξανά. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά.

Δεύτερον, δεν είναι μόνο θέμα περιορισμού των επιπτώσεων της κρίσης αλλά και θέμα διαμόρφωσης ενός νέου μέλλοντος για την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μιας αυθεντικής βιομηχανικής πολιτικής. Πρέπει να μπούμε στον κόσμο του αύριο και να επιταχύνουμε τις απαραίτητες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και, ειδικότερα, τις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Πρέπει να αναπτύξουμε μια κουλτούρα επιστημονικής φαντασίας. Επιβάλλεται η ενεργητικότητα για καινοτομία να μην αποβαίνει εις βάρος της κρίσης, ενώ πρέπει οι κρατικές ενισχύσεις να παρέχουν τη δυνατότητα δράσης σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Vondra και τον κ. Verheugen για την ετοιμότητά τους να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους σχεδόν στο σύνολό τους και συμφωνώ με τη ρεαλιστική προσέγγιση που προτείνουν.

Στο κάτω-κάτω, γνωρίζουν όλοι την κατάσταση. Έχω δει μια εκτίμηση η οποία έλεγε ότι 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μπορούσαν πιθανώς να χαθούν στη διάρκεια του έτους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στο σύνολο του, η πλειονότητα των οποίων θα αφορά τον τομέα των ανταλλακτικών. Είμαστε μάρτυρες μιας ασυνήθιστης αντίφασης. Από τη μια, έχουμε ένα στόλο δημοσίων και ιδιωτικών οχημάτων – όπως σωστά είπατε , ο οποίος είναι πολύ παλαιός με υψηλά επίπεδα εκπομπών, ενώ, από την άλλη, η ζήτηση έχει επιβραδυνθεί δραματικά, εάν δεν έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικναοποίηση το σχέδιο ανάκαμψης που αποφάσισε η Επιτροπή, η οποία επιδίωξε να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, παρότι γνωρίζουμε ότι αυτά είναι περιορισμένα, και γνωρίζουμε τους λόγους γι' αυτό. Υπάρχει πραγματική ανάγκη για μια αυθεντική αντι-κυκλική κίνηση για την αναζωογόνηση της ζήτησης και την ισχυρή στήριξη της, σε ευθυγράμμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους για τους οποίους έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες.

Και τι συμβαίνει; Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χώρα δρα ανεξάρτητα. Κάποιες χώρες παρεμβαίνουν, ενώ άλλες δεν κάνουν τίποτα. Για παράδειγμα, η χώρα μου δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Κάποιες χώρες κάνουν αυτό, και κάποιες άλλες κάνουν το άλλο. Συμφωνώ μαζί σας, ωστόσο, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πριν από το Συμβούλιο του ανταγωνισμού την επόμενη Άνοιξη για να μεγιστοποιήσουμε το συντονισμό, τουλάχιστον καταρχήν, συνδέοντας, για παράδειγμα, τα προγράμματα απόσυρσης με συγκεκριμένους στόχους εκπομπών. Πιστεύω ότι η Γαλλία έχει βρει μια καλή λύση που αφορά τη διαφοροποίηση του μπόνους που δίδεται στους αγοραστές σύμφωνα με το επίπεδο των εκπομπών του αυτοκινήτου που αγοράζεται. Αυτή η λύση, πιστεύω, θα δημιουργήσει μια ευνοϊκή κατάσταση από πολλές απόψεις: απασχόληση, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον τομέα, στις συναφείς βιομηχανίες, σε άλλους συναφείς τομείς, στα εμπορικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, στις υπηρεσίες, ενώ οι προοπτικές από την άποψη της απασχόλησης είναι τρομακτικές.

Κατά τη γνώμη μου, η φοβερή πτώση στις τελευταίες ταξινομήσεις – σε μερικά κράτη μέλη αυτό το μήνα η πτώση είναι της τάξης του 33% ή 20%, και ούτω καθεξής – δείχνει ότι η κρίση δεν αφορά έναν τεχνολογικά παρωχημένο τομέα, ούτε είναι μια εσωτερική κρίση που προκαλείται από διαχειριστικά σφάλματα στην τάδε ή στη δείνα εταιρία. Πρόκειται για συστημική κρίηση, και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως και αποφασιστικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Έχουν προταθεί ορισμένες λύσεις, αλλά το σημαντικό είναι ο τρόπος, και με ποιους όρους και ποιες προοπτικές για την καινοτομία, επίτευξής τους. φυσικά, πρέπει να στηρίξουμε τη ζήτηση· η κατανάλωση είναι ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη. Ωστόσο, ενώ εφαρμόζεται αυτό το μέτρο στήριξης της κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα μεσοπρόθεσμο μέτρο, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε άμεση στήριξη των πιστώσεων για την επανέναρξη της παραγωγής, την πληρωμή των πρώτων υλών και τη διατήρηση των εργαζομένων, παρά την πτώση των παραγγελιών και της ζήτησης.

Η πίστωση, λοιπόν, είναι η απάντηση, αλλά όπως είπαμε, το σημαντικό είναι ο τρόπος. Κάνω κι εγώ έκκληση στην Ευρώπη να επιδείξει δυναμικότερη ηγεσία· είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στείλουν ένα σαφές μήνυμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν δράση, όπως και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, και ελπίζω ότι η χώρα μου θα προχωρήσει από τις γενικές προτάσεις στη λήψη πρακτικών μέτρων, αλλά προσδοκώ ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση εντός και εκτός του σχεδίου ανάκαμψης, διότι πιστεύω, και το έχω εξηγήσει εκτενώς στον Επίτροπο, ότι η μοίρα των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών είναι η κοινή μας μοίρα. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς με τη μορφή διαφόρων ειδών κρατικής ενίσχυσης ή ειδικών όρων, αλλά θα πρέπει να δουν την ανταπόκριση μιας ισχυρής, αποφασιστικής και συντονισμένης Ευρώπης, δεδομένου ότι η τύχη της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε μαζί τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Υπάρχει και το άλλο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Sacconi και θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά: αυτή η στήριξη δεν είναι η ενίσχυση, ούτε, χειρότερα, μέτρο ανακούφισης που συντηρεί το κατεστημένο, αλλά είναι ένα κίνητρο για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα του τομέα, από την άποψη της καινοτομίας, της φιλικής προς το περιβάλλον κατασκευής οχημάτων και τεχνολογιών που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και την ασφάλεια των επιβατών και των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (LV) Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως στον κατασκευαστικό τομέα, οι πόροι έχουν επικεντρωθεί στην ταχεία μελλοντική ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα συνδέθηκε κατά το παρελθόν και συνδέεται και σήμερα με τη διαθεσιμότητα πιστώσεων. Ως εκ τούτου η χρηματοπιστωτική κρίση χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά την αυτοκινητοβιομηχανία. Η σταθεροποίηση του τομέα θα είναι εφικτή μόνο όταν εξομαλυνθεί ο τραπεζικός δανεισμός, ενώ αυτό συνδέεται, με τη σειρά του, με το ξεπέρασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η χρηματοπιστωτική κρίση θα δώσει λαβή για σημαντικές διορθώσεις στη μελλοντική δομή της αγοράς αυτοκινήτου. Καθήκον μας αυτή τη στιγμή δεν είναι η διαφύλαξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αλλά η διαφύλαξη της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, οπότε, η κρατική στήριξη στην αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να συνδέεται με δύο βασικούς στόχους: τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τις διακυμάνσεις τιμών που συνδέονται με αυτό, και τη σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και της μείωσης των εκπομπών. Αυτά τα καθήκοντα αλληλοεπικαλύπτονται. Τα καθήκοντα αυτά είναι επίσης, καταρχήν, σημαντικά για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος η αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά την πάροδο της κρίσης, εν μέρει ως αποτέλεσμα του ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την αγορά αυτοκινήτων, να εμποδίσει μια κοινή οικονομική διαδικασία ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συνδυάσουμε τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης με την παγκόσμια πρόκληση που είναι η κρίση του κλίματος. Θα κάνουμε μεγάλο λάθος αν, διά των οικονομικών μέτρων μας, επιδιώξουμε στόχους που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή ασφάλεια τόσο λίγο φιλόδοξους όσο αυτοί που προσδιορίσαμε στο πλαίσιο του κανονισμού του CO2 για τα αυτοκίνητα.

Δεν πρέπει να επαναλάβουμε το σφάλμα να δοθεί προσοχή στους ανακριβείς ψιθύρους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μπορείτε να διαπιστώσετε παντού σήμερα το λάθος που έγινε από αυτήν την άποψη τον περασμένο χειμώνα. Οι δύο όμιλοι που μας εμπόδισαν να εφαρμόσουμε το φιλόδοξο κανονισμό του CO2 για τα αυτοκίνητα, έχουν μείνει τώρα με τις σωρούς των τεράστιων αυτοκινήτων τους που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες καυσίμων και τα οποία δεν μπορούν πλέον να πουλήσουν. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφές στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ότι το μέλλον των αυτοκινήτων βρίσκεται στα μικρά, αποτελεσματικά και φιλικά προς το κλίμα μοντέλα, και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, σε συνδυασμό με μέτρα ενθάρρυνσης, για την προώθηση τέτοιων μοντέλων. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές σε ποιο βαθμό καλύπτονται πραγματικά καινοτομίες όπως οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό μόνο σε συνδυασμό με ένα συντονισμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει την ενεργειακή πολιτική.

Αυτό που θα ήθελα πολύ να επισημάνω σχετικά με αυτό που είπε ένας προηγούμενος ομιλητής από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, και είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι, εάν επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα αυτοκίνητα χωρίς να έχουμε επίγνωση, ταυτόχρονα, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τον τομέα μεταφορών και της εικόνας που θα διαμορφωθεί στον τομέα των δημόσιων μεταφορών σε δέκα χρόνια, θα επιτύχουμε πολύ λίγα από αυτά που πρέπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί, επίσης, να οδηγήσει στη διασφάλιση και τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Υπαινισσόμενος ότι δεν παράγονται μόνο αυτοκίνητα, αλλά και λεωφορεία και σιδηρόδρομοι και ούτω καθεξής, ο Επίτροπος Verheugen έκανε ένα σημαντικό υπαινιγμό.

Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτόμαστε πέρα από το σήμερα και να σχεδιάζουμε και να προωθούμε από τώρα συστήματα μεταφορών με προσανατολισμό το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιδεινωθεί σε τρομερή οικονομική και τώρα κοινωνική κρίση.

Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου, συμφωνώ με τον κ. Sacconi, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κινδυνεύουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υπάρχει ο κίνδυνος η κρίση να έχει ως αποτέλεσμα υπεράριθμους εργαζομένους, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων, δηλαδή των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων και όσων δεν έχουν μόνιμη σύμβαση. Χρειάζεται η ανάληψη ταχείας, σταθερής δράσης. Η βοήθεια είναι διαθέσιμη, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε – και το λέω αυτό με ειλικρίνεια στον Επίτροπο – εάν ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή με διαφορετικό τρόπο, όπως φαίνεται ότι προτείνουν μερικά μεγαλύτερα κράτη.

Θα ισχυριστώ ότι απαιτείται ευρωπαϊκός συντονισμός, ο οποίος πρέπει να κατευθύνεται προς δύο τομείς: στην καινοτομία, σε σχέση με το πακέτο για την κλιματική αλλαγή και, αν μπορώ να το αναφέρω ξανά, στον κανονισμό Sacconi για τις εκπομπές, και στην κοινωνική σφαίρα. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι δεν πρέπει να απολυθεί κανείς εργαζόμενος, από τον παλαιό έως τον έκτακτο εργαζόμενο. Η καινοτομία δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάλειψη των εργαζομένων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να προσαρμοστεί βάσει των παραπάνω· το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – γιατί όχι; – το οποίο επιδιώκει αυτή τη στιγμή τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά θα πρέπει επίσης να επιδιώκει την αποφυγή των υπεράριθμων εργαζομένων. Πρέπει, λοιπόν, η εργασία να επανακτήσει την κεντρική θέση της στην Ευρώπη, να διαδραματίσει τον οφειλόμενο ρόλο της ως θεμέλιο της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε τις δομικές αιτίες της κρίσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των υπεργολάβων της. Αυτός ο τομέας, όπως και στην περίπτωση της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας, πάσχει από κοινωνικές, περιβαλλοντικές και φορολογικές μετεγκαταστάσεις και ντάμπινγκ.

Τι θα κάνουμε όταν οι Αμερικανοί, , ενώ το δολάριο σημειώνει πτώση, πωλούν τα μεγάλης κατανάλωσης καυσίμων επιδοτούμενα και ιδιαίτερα διαφημιζόμενα οχήματά τους 4x4 στην αγορά μας, την οποία πολιορκούν επίσης τα «χαμηλής ποιότητας» οχήματα από την Τουρκία, την Ινδία και την Κίνα;

Υπάρχει λύση. Πρέπει να επαναφέρουμε τους κοινούς εξωτερικούς δασμούς που καταργήθηκαν από τις συμφωνίες του Μάαστριχτ. Μόνο οι αντισταθμιστικοί δασμοί στα σύνορα της ΕΕ μπορούν να καθιερώσουν εκ νέου γνήσια και δίκαιη διεθνή ανταλλαγή. Ας τολμήσουμε να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική πριν να είναι πολύ αργά. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το πρωτόκολλο 27 και το άρθρο 63 της Συνθήκης της Λισσαβόνας απαγορεύουν αυστηρά οποιοδήποτε τελωνειακό προστατευτικό μέτρο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Κυρίες και κύριοι, ας είμαστε συνεπείς. Ας μην επιδιώκουμε σκοπούς που είναι τόσο επιβλαβείς για μας. Ας θάψουμε, επιτέλους, αυτή την επιζήμια συνθήκη και ας σταματήσουμε να παίζουμε τους πυρομανείς πυροσβέστες.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία, αλλά και την Επιτροπή, για τις πολύ σαφείς δηλώσεις τους σχετικά με αυτή την κατάσταση. Συμμερίζομαι την αισιοδοξία του Επιτρόπου Verheugen ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αναγνωρίσει τα σημάδια των καιρών και θα βρει λύσεις προσανατολισμένες προς το μέλλον για πολλούς τομείς.

Φυσικά, ζούμε στον πραγματικό κόσμο, και μετά από πτώση της παραγωγής οχημάτων κατά 5% την περασμένη χρονιά, η βιομηχανία αναμένει μια περαιτέρω πτώση της τάξης του 15% το 2009. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση στην ΕΕ από το 1993 και θα σημάνει 3,8 εκατομμύρια λιγότερα οχήματα σε σχέση με το 2007. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι σε κάθε θέση εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία αντιστοιχούν άλλες πέντε σε συναφείς τομείς και βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είναι σαφές ότι έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, διότι επηρεάζει τους ίδιους τους κατασκευαστές και τους πελάτες τους. Και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη ανάγκη πρόσβασης σε πιστώσεις. Έχει ειπωθεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πρόσβαση σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωστόσο, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές χρειάζονται, στην πραγματικότητα, περισσότερες πιστώσεις για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ πιστώσεις χρειάζονται και οι πελάτες για να χρηματοδοτήσουν την αγορά αυτοκινήτων. Πρέπει, λοιπόν, να βιαστούμε προκειμένου να στηρίξουμε τη ζήτηση, διότι οι ταξινομήσεις των ευρωπαϊκών επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν πτώση 19% το τέταρτο τρίμηνο του 2008, ενώ οι ταξινομήσεις των εμπορικών οχημάτων σημείωσαν πτώση 24%.

Μέχρι στιγμής σε αυτή την κρίση, οι τράπεζες στηρίχθηκαν με δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να σωθεί το σύνολο του συστήματος. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι τράπεζες της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν συμπεριλήφθηκαν στο πακέτο στήριξης. Μέχρι σήμερα, αυτά τα ιδρύματα δεν έχουν πρόσβαση στις κρατικές ενισχύσεις. Σε όλη την Ευρώπη, όπως και στις ΗΠΑ πριν από αυτήν, η αυτοκινητοβιομηχανία έπρεπε να δεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ για τα εναπομένοντα υπόλοιπα λογαριασμών εκμίσθωσης που δεν καλύπτονται. Αυτές οι απώλειες – ιδίως υπό το φως των 2 εκατομμυρίων σωρευμένων οχημάτων – οφείλονται σε σημαντικές απώλειες στη λογιστική αξία των οχημάτων εκμίσθωσης, οι οποίες οδηγούν, στη συνέχεια, σε προβλήματα και από αυτή την άποψη. Με άλλα λόγια, υπάρχει ανάγκη για την ανάληψη ταχείας δράσης σε αυτό το θέμα προκειμένου να διασωθούν οι εν λόγω τράπεζες, , όπως συνέβη με τις άλλες τράπεζες στο σύστημα.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). Κύριε πρόεδρε, η Nissan ανακοίνωσε απώλεια 1.200 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της Sunderland στην εκλογική μου περιφέρεια στη βορειοανατολική Αγγλία. Πρόκειται για το ένα τέταρτο περίπου του εργατικού δυναμικού της, και σε αυτό θα προστεθεί ένας άγνωστος μέχρι τώρα αριθμός θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το εργοστάσιο Sunderland της Nissan είναι ευρέως αποδεκτό ως το πλέον παραγωγικό την Ευρώπη. Αν το εργοστάσιο με την υψηλότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη πρέπει να απολύσει το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού του, τότε ο θεός να μας βοηθήσει όταν η κρίση χτυπήσει για τα καλά τα λιγότερο παραγωγικά εργοστάσια.

Στην περιοχή μου συστάθηκε μια ομάδα εργασίας ανάκαμψης στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι μείζονες παράγοντες της περιοχής. Τα μέτρα που σχεδιάζουν – βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανακατάρτιση, έναρξη μικρών εταιρειών, βοήθεια για την αυτοαπασχόληση – είναι απολύτως κατάλληλα για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Χαιρετίζω τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλοποίηση αυτού του ταμείου. Πρέπει επειγόντως να απλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε μαζική κλίμακα ως μέρος μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πέρσι χρησιμοποιήθηκε πολύ μικρό μόνο μέρος αυτού του ταμείου. Ας μην κάνουμε οικονομίες. Ας το εφαρμόσουμε ώστε να βρει ο κόσμος μας δουλειά.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με άλλους τομείς, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν λειτουργεί βάσει κερδοσκοπίας, αλλά μάλλον λειτουργεί με μικρά περιθώρια τα οποία γίνονται κέρδος εάν πωληθούν πολλές μονάδες.

Φυσικά, τα αυτοκίνητα αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά είναι επίσης αληθές ότι ο εν λόγω τομέας, σε συνδυασμό με τις βιομηχανίες υποστήριξής του, είναι υπεύθυνος για το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και παρέχει 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αντιπροσωπεύουν το 6% της απασχόλησης στην Ένωση.

Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός τομέας για την ευημερία των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να τον εγκαταλείψουμε στην τύχη του και στους σκληρούς και ταχέως μεταβαλλόμενους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης· αυτοί είναι ακριβώς οι λόγοι για τους οποίους έχουμε σήμερα αυτή την κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και, επακολούθως, σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις στήριξης που σέβονται την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ΕΕ και που παρέχουν την απαραίτητη στήριξη για τη διάσωση αυτού του τομέα της βιομηχανίας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασφάλιση της εναρμόνισης σε όλα τα κράτη μέλη. Στις ΗΠΑ και αλλού έχει ήδη εγκριθεί ενίσχυση ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ορισμένες χώρες έχουν προσαρμόσει τις ισοτιμίες τους και έχουν θέσει σε εφαρμογή άλλους μηχανισμούς ώστε να είναι ανταγωνιστικές στις αγορές μας.

Δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να ανησυχούμε για το τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας είναι να τα αντιμετωπίσουμε και τα δύο μαζί. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πράσινο New Deal (Νέα Συμφωνία).

Η κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι καθαρά οικονομική. Η ύφεση που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι επίσης αποτέλεσμα της φιλοσοφίας τους για «μεγαλύτερα-ταχύτερα-βαρύτερα» οχήματα τα τελευταία χρόνια.. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, η General Motors, η Daimler and co επικεντρώνονταν στα οχήματα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, ενώ το μάρκετίνγκ τους ισχυριζόταν ότι τα οχήματά τους SUV ήταν τα νέα αυτοκίνητα πόλης. Απλώς αγνοούσαν την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι που τώρα τους κυνηγάει.

Εάν πρόκειται τώρα να διαθέσουμε δισεκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων, οι όροι πρέπει να είναι σαφείς. Οι εταιρείες αυτοκινήτων πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να μεταβούν σε μια μικρότερη, αποτελεσματικότερη σειρά προϊόντων, σε εναλλακτικά συστήματα προώθησης – όχι μόνο για το περιβάλλον, όχι απλώς για το κλίμα, αλλά και για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Θα σας δώσω ένα αρνητικό παράδειγμα από τη Γερμανία, την πατρίδα μου. Στη Γερμανία, εάν ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Josef Ackermann, αποφασίσει να πετάξει το εννέα ετών τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο αυτοκίνητό του για να αγοράσει μια νέα Porsche Cayenne, θα λάβει 4.000 ευρώ. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι προσανατολισμένη ούτε υπέρ της κοινωνίας, ούτε υπέρ του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, πρόκειται απλώς για μια τρελή συμπεριφορά, την οποία δεν πρέπει να στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV), Όπως πολλές χώρες, η Σουηδία, από την οποία προέρχομαι, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volvo και η Saab είναι γνωστές μάρκες αυτοκινήτων. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία επλήγη σοβαρά από την κρίση, όπως και η υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία. Αρκετοί ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την κρίση, αλλά ένας παράγοντας, ειδικότερα, είναι η αδυναμία της απαραίτητης αλλαγής στην παραγωγή εγκαίρως. Η μετάβαση στην παραγωγή μικρότερων, λιγότερο ενεργοβόρων και φιλικότερων προς το περιβάλλον οχημάτων είναι απαραίτητη.

Η ΕΕ απαιτεί εδώ και πολύ καιρό μονόπλευρη ευελιξία από τους εργαζόμενους. Εγώ και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών απαιτούμε να επιβληθεί η απαίτηση ευελιξίας και από την πλευρά της διαχείρισης των μεγάλων επιχειρήσεων. Η έλλειψη ευελιξίας και ο νέος τρόπος σκέψης συνέβαλαν, στο κάτω-κάτω, στη δημιουργία της κρίσης που βλέπουμε σήμερα στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους τομείς.

Τέλος, θέλω να πω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας σημαντικός χώρος εργασίας όπου εργάζονται κυρίως άνδρες, ο οποίος έχει την πλήρη στήριξή μας. Ελπίζω ότι, σε καιρούς κρίσης και ύφεσης, η ΕΕ θα επιδείξει το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και σε ό,τι αφορά τους θεωρούμενους «γυναικείους» χώρους εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  John Whittaker (IND/DEM). Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε να είχατε μαντέψει το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και η ΕΕ πρέπει να πει τη γνώμη της Πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι ηγείται της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος. Έχουμε, λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας, μέρος του οποίου αποτελεί και η αυτοκινητοβιομηχανία. Στην πραγματικότητα, όμως, κάθε κατασκευαστής θα ενδιαφερθεί όσο είναι δυνατό για τα δικά του συμφέροντα, και κάθε χώρα θα φροντίσει όσο είναι δυνατόν τους δικούς της κατασκευαστές.

Υπάρχει, φυσικά, η πιθανότητα κάποιας στήριξης, κάποιας οικονομικής στήριξης προς την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς, προκειμένου να διατηρηθεί το κεφάλαιο και οι ικανότητες ακέραια. Αυτό, όμως, μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, διότι η στήριξη – πέραν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που ανέφερε ο κ. Verheugen – μπορεί να παρασχεθεί μόνο από τους φορολογούμενους της κάθε χώρας.

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι το οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να πράξει εποικοδομητικά, τουλάχιστον μέχρι να παρέλθει η ύφεση, και αυτό είναι να απαλλάξει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων από τους περιορισμούς για το περιβάλλον. Ο κλάδος αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα. Οι εν λόγω περιορισμοί για το περιβάλλον και για λόγους άλλων προτύπων καθιστούν τα αυτοκίνητα ακριβότερα. Συμβάλετε στην εξόντωση μιας βιομηχανίας που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, χθες στην πόλη μου, το Birmingham, διοργανώθηκε διάσκεψη κορυφής για την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, παρότι θα το ήθελα επειδή εργάζομαι σε αυτόν τον κλάδο για 40 χρόνια. Έχω περάσει πολλές κρίσεις, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με την παρούσα.

Δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση που οι πωλήσεις να καταρρεύσουν τόσο γρήγορα. Θέλω να πω στους Πράσινους συναδέλφους μου ότι εάν ελέγξουν τα απούλητα αυτοκίνητα, θα διαπιστώσουν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι τα μικρότερα, ελαφρότερα, πιο πράσινα μοντέλα. Δεν πρόκειται για αποτυχία των επιχειρηματικών μοντέλων: πρόκειται για αποτυχία ολόκληρου του οικονομικού συστήματος.

Βάσει μιας στατιστικής της διάσκεψής μας – του Καθηγητή David Bailey της Σχολής Επιχειρήσεων του Birmingham – εκτιμάται ότι στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών απορρίφθηκε η αίτηση χορήγησης δανείου για αγορά αυτοκινήτου σε 300.000 καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι από αυτούς θα απορρίπτονταν έτσι και αλλιώς, αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας της κρίσης που αντιμετωπίζουμε.

Σε ό,τι αφορά κάποια από τα πράγματα που συζητήσαμε – και συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο Stephen Hughes για τη Nissan, την οποία γνωρίζει πολύ καλά – μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης. Είναι καλύτερο να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να κρατήσει αυτό το βασικό ανθρώπινο δυναμικό και να τους επανακαταρτίσει, παρά να τους απολύσει και να τους προσλάβει ξανά αργότερα.

Έχουμε τα κίνητρα να επενδύσουμε σε εκείνα τα νέα αυτοκίνητα που επιθυμούν η κυρία Harms και άλλοι. Το γεγονός ότι οι Πράσινοι προτείνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως λύση, δείχνει απλώς το πόσο μακριά βρίσκονται από την πραγματικότητα – αυτού του είδους τα αυτοκίνητα απέχουν ακόμη 10 ή και περισσότερα χρόνια, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι.

Το πρόβλημα είναι, στην πραγματικότητα, η επαναφορά των αγοραστών και της ζήτησης στην οικονομία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πιστώσεις· πρέπει να βοηθήσουμε τους κρατικούς αγοραστές να επιστρέψουν στην αγορά για να αγοράσουν τα πράσινα λεωφορεία, τα πράσινα φορτηγά, τα πράσινα αυτοκίνητα – στο κάτω-κάτω, οι συνέπειες θα είναι θετικές. Δεν επιθυμούμε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο κ. Vondra ήταν απολύτως σαφής ότι αυτή είναι μια ενιαία αγορά στην οποία δεν θέλουμε ανταγωνιστικές δραστηριότητες.

Αλλά, πάνω απ' όλα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων πρέπει να πωλούν και να φροντίζουν αυτοκίνητα.

Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά εσάς, Επίτροπε, και αναφέρατε ότι η κυρία Kroes εργαζόταν επ’ αυτού νωρίτερα: παρακαλώ πείτε στην κυρία Kroes να αποσύρει αυτή την απόλυτα ανεπιθύμητη και αποσταθεροποιητική πρόταση που αποσκοπεί στην αλλαγή ολόκληρης της δομής των συμβάσεων των αντιπροσώπων. Κανείς δεν τη ζήτησε, και δεν την επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συνολική μείωση των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα το 2008 ήταν 8%. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν πλέον χάσει τις εργασίες τους και εξαρτώνται από το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Sacconi μας έδωσε τα στατιστικά στοιχεία νωρίτερα.

Αυτό αφορά όχι μόνο τις μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, αλλά και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Σκέφτομαι την Τοσκάνη, απ' όπου προέρχομαι. Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω πρόσφατα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Αυτοκινήτων, μία στις δέκα εταιρείες θα διατρέξει κίνδυνο πτώχευσης τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι χρειάζεται ταχεία, σίγουρη και ρεαλιστική παρέμβαση, και γνωρίζω ότι ο κ. Verheugen θα επιδείξει προσοχή και κατανόηση.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, Επίτροπε. Ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών είναι απαραίτητος· διαφορετικά, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με μια σειρά διαφορετικών, σκόρπιων μέτρων που δεν αποδίδουν, είτε σε ό,τι αφορά την οικονομία της ΕΕ, είτε από την άποψη της στήριξης των εργαζομένων. Πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα, μεσυντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτά που ανέφερε ο κ Sacconi, που να επιτρέψουν τις επενδύσεις σε καθαρά αυτοκίνητα και να στηρίξουν την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να δράσουμε άμεσα για την αναθεώρηση των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των ευρωπαίων εργαζόμενων, και πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, από ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Επίτροπε, η διάσωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε χρονικό κατά της Ευρώπης. Κάθε κράτος μέλος κάνει το δικό του και εφαρμόζει εθνικά μέτρα στήριξης. Υπάρχουν κράτη μέλη – όπως γνωρίζετε καλύτερα από μας – που υπόσχονται φθηνά δάνεια στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, υπό την προϋπόθεση αυτοί να αγοράσουν ανταλλακτικά από τους τοπικούς προμηθευτές στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό, φυσικά, είναι εντελώς τρελό, και είναι καλό που δηλώσατε πριν από λίγα λεπτά ότι δεν πρόκειται να το ανεχτείτε και ότι προτίθεστε να καταπολεμήσετε αυτή την πρακτική.

Αυτό που χρειάζονται οι κατασκευαστές σήμερα –, όπως δήλωσε ήδη ο κ. Harbour – είναι η λήψη μέτρων σήμερα και η στήριξη των επενδύσεων για το μέλλον για τα νέα φιλικά προς το περιβάλλον και υβριδικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν λύνουν τα σημερινά προβλήματα. Γι' αυτό ακούγεται ως καλό νέο και ως αχτίδα ελπίδας το ότι η Τσεχική Προεδρία ανακοινώνει σήμερα εδώ μια νέα πρωτοβουλία ενόψει της επερχόμενης διάσκεψης κορυφής την Άνοιξη, δηλαδή μια πρόταση για την εφαρμογή μέτρων σε όλη την Ευρώπη που θα παράσχουν σημαντικά κίνητρα για την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων.

Επιπλέον – και αυτό δεν είναι κάτι νέο – υπάρχει ανάγκη για νέες πιστώσεις και εγγυήσεις πιστώσεων για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αποδεσμεύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι σχετικές εταιρείες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη βιομηχανία εφοδιασμού οι οποίες χρειάζονται πιστώσεις τώρα για να επιβιώσουν.

Για να αλλάξω κάπως τον τόνο, Επίτροπε, θα έπρεπε επίσης να εκμεταλλευτούμε αυτή την κρίση ως ευκαιρία για την, επιτέλους, επίλυση του ζητήματος της φορολογίας αυτοκινήτων. Τσακωνόμαστε για χρόνια σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την προσαρμογή της φορολογίας αυτοκινήτων. Έχει έρθει, επιτέλους, ο καιρός να αλλάξουμε τα πράγματα σε ολόκληρη την ΕΕ και να μετατρέψουμε τη φορολογία αυτοκινήτων για πάντα σε ένα σύστημα στο οποίο όσοι καταναλωτές επιλέγουν φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα θα ανταμείβονται.

 
  
MPphoto
 

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ σημαντικός τομέας σε ό,τι αφορά την απασχόληση στο Βέλγιο. Εντός και γύρω από την Opel Antwerp Belgium, υπάρχουν 2.700 άμεσες θέσεις εργασίας που διακυβεύονται σήμερα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Ντητρόιτ, ενώ όλες οι μονάδες της Opel αντιμετωπίζουν υπερπαραγωγή. Δεν χρειάζεται να το πούμε, οι οικείες αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν πακέτα διάσωσης αποτελούμενα από κρατική ενίσχυση και τραπεζικές εγγυήσεις. Προκειμένου, ωστόσο, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτής της ενίσχυσης, θα παρότρυνα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, την οποία εκπροσωπείτε εσείς Επίτροπε Verheugen και η συνάδελφός σας κυρία Kroes, να συζητήσετε με τις αρχές και τις οικείες βιομηχανικές μονάδες για τη διασφάλιση του μέγιστου αριθμού θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τη διασφάλιση μιας συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από τις 17 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία θα ληφθεί η απόφαση στο Ντητρόιτ.. Αυτό πρέπει να γίνει, όπως είπατε ο ίδιος, προκειμένου να αποτραπεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την ενεργοποίηση του προστατευτισμού.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξαναζωντανέψουμε τις μεγάλες βιομηχανικές πολιτικές στις οποίες βασίστηκε η ΕΕ. Μιλάω για τον άνθρακα και το χάλυβα.

Η ισχύς αυτών των πολιτικών βρίσκεται στο γεγονός ότι αποτέλεσαν εργαλεία εκσυγχρονισμού – όπως πρέπει να αποτελέσει η απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της αυτοκινητοβιομηχανίας – ενώ, ταυτόχρονα, αποτέλεσαν κοινωνικές πολιτικές για τη στήριξη, υπεράσπιση, κατάρτιση και προστασία των εργαζόμενων. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να υποβάλω τέσσερις προτάσεις.

Πρώτον, τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Στήριξης των Εργαζόμενων που υπερβαίνει το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, διότι είναι σημαντικό να διατηρούμε τους εργαζόμενους στις εταιρίες, στη διάρκεια αυτών των κρίσιμων περιόδων, στηρίζοντας το επίπεδο αμοιβών τους σε περίπτωση μερικής ανεργίας, και στηρίζοντας την κατάρτισή τους εντός της εταιρίας. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την υποθετική επανακατάρτιση εργαζομένων οι οποίοι κατέστησαν υπεράριθμοι.

Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα γραφείο καινοτομίας και να επιταχύνουμε τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά πολύ γρήγορα και να καλύψουμε το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ καθαρών και ασφαλών οχημάτων.

Τρίτον, πρέπει να επιταχύνουμε την ανανέωση των οχημάτων που βρίσκονται στο δρόμο. Το πριμ για την απόσυρση οχημάτων μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τα πριμ αυτά πρέπει να είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ωστόσο, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι κατανοώ πλήρως το νόημα της λέξης ανταγωνισμός, αλλά είναι επίσης απαραίτητο...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα ο Πρόεδρος να δεχθεί συμπληρωματικά αιτήματα ομιλιών, αλλά έχουμε πρόβλημα, διότι πολλοί βουλευτές ζήτησαν το λόγο. ως εκ τούτου, θα προσκολληθώ πολύ αυστηρά στην απόφαση του Προεδρείου να δοθεί ο λόγος σε πέντε βουλευτές. Οι ομιλητές θα διακοπούν μόλις παρέλθει το λεπτό που παραχωρήθηκε στον καθένα.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Εν μέσω όλων των συζητήσεων για την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία και των αποφάσεων που θα προκύψουν από αυτές, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα προβλήματα των παραγωγών εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Έχουν και αυτοί, με τη σειρά τους, επηρεαστεί από την κρίση, ως αποτέλεσμα του ντόμινο, διότι βρίσκονται στο έλεος των διακοπών παραγωγής των πελατών.

Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερες από 400 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, οι οποίες επέτυχαν συνολικό κύκλο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2008. Τα τρία τέταρτα αυτών των εταιρειών είναι μικρές και συνήθως εργάζονται για έναν μόνο πελάτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνέπειες της κρίσης είναι εξαιρετικά σκληρές για αυτές. Σε αυτές τις περιστάσεις, οι εταιρείες υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε υπεράριθμους ή να βρίσκουν λύσεις όπως η μείωση των ωρών εργασίας ή η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Οι κατασκευαστές ελαστικών πλήττονται το ίδιο σοβαρά.

Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες, έχω την αίσθηση ότι οι κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων και ελαστικών πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε μελλοντική λύση παροχής οικονομικής βοήθειας στη διάρκεια αυτής της κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Verheugen μόλις μας εξέθεσε την δραματική κατάσταση των αριθμών καθώς και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά αυτοκινήτων. Τα δραματικά γεγονότα απαιτούν εναρμονισμένη δράση. Το 2006, εμείς, στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκινήσαμε τη σύνταξη μιας έκθεσης σχετικά με την εναρμόνιση της φορολογίας οχημάτων, η οποία ελπίζαμε ότι θα βασιζόταν στο CO2 και στην κατανάλωση. Πιστεύω ότι αυτό θα αντιπροσώπευε ένα οικονομικό πρόγραμμα μέσω του οποίου το Συμβούλιο θα μπορούσε να δείξει, ομόφωνα – διότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αποφασιστεί ομόφωνα – τον τρόπο με τον οποίον οι φόροι οχημάτων με βάση την κατανάλωση θα μπορούσαν να περαστούν σε ηλεκτρονικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά αυτά στα οποία αναφέρθηκε η συνάδελφός μου, η κυρία De Vits, δηλαδή στο θέμα της General Motors, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν λαμβάνει μέτρα προφύλαξης για το ενδεχόμενο κατάρρευσης της μητρικής εταιρίας. Σε τέτοια περίπτωση, θα ενεργούσε η Επιτροπή εναρμονισμένα προκειμένου να βρει μια ευρωπαϊκή λύση για τις θυγατρικές της General Motors;

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία ζητήματα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης.

Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών μελών παρέχουν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων σημαντική οικονομική στήριξη, που αντιστοιχεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η γερμανική κυβέρνηση, πέραν της στήριξης προς τους γερμανούς κατασκευαστές, έχει αποφασίσει να στηρίξει και τους χρήστες οχημάτων. Οποιοσδήποτε αποφασίσει να αποσύρει το παλαιό αυτοκίνητο του θα λάβει 2.500 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί, μέχρι σήμερα, αυστηρά τη συμμόρφωση με τους κανόνες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες, έδωσε πολύ γρήγορα τη συναίνεση της σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, προσαρμόζοντας γενικά τις αποφάσεις της σε αποφάσεις που είχαν λάβει προηγουμένως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αναφορικά με τα εν λόγω ζητήματα.

Χωρίς να αμφισβητώ τις αρχές που βρίσκονται πίσω από την ενέργεια παροχής στήριξης στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, θα ήθελα, για μια ακόμη φορά, να σας υπενθυμίσω το πόσο οδυνηρά άδικη ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η απόφαση για την επιστροφή της κρατικής ενίσχυσης που χορήγησε η πολωνική κυβέρνηση στα πολωνικά ναυπηγεία. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, χάνονται σήμερα περίπου 50.000 θέσεις εργασίας στον ίδιο τον τομέα ναυπήγησης της Πολωνίας, ενώ πάνω από δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν στις συναφείς βιομηχανίες στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Επίτροπε Verheugen, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ορθοποδήσει ξανά η αυτοκινητοβιομηχανία. Πρώτο και κύριο, πρέπει να αποτρέψουμε τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Τα προστατευτικά μέτρα που προτείνονται από ορισμένα κράτη δεν αποτελούν τρόπο αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης. Καλώ την Επιτροπή να υποβάλει μέτρα για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα απόσυρσης το συντομότερο δυνατόν.

Κύριε Vondra, αναμένω από το Συμβούλιο ότι τα κράτη μέλη στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, θα εγκρίνουν ένα πρόγραμμα απόσυρσης που θα ενισχύσει άμεσα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που σκοπεύουν να αγοράσουν νέα αυτοκίνητα.

Είμαι βέβαιος ότι εάν η ΕΕ επιθυμεί να είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων και, ταυτόχρονα, επικεφαλής σε παγκόσμιο επίπεδο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή, τότε πρέπει να βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία της, που είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας και της ανάπτυξης, μέσω της στήριξης των επενδύσεων...

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα προσεκτικά τη συζήτηση και δεν πρόκειται να προσκομίσω κάτι νέο. Θα ήθελα απλώς να τονίσω μερικές παρατηρήσεις που έγιναν και οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αποτελέσουν το επιστέγασμα όλης της συζήτησης.

Αναφέρομαι στα λόγια του κ. Vondra ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον θεμιτό ανταγωνισμό και να αποφύγουμε τη στρέβλωση της αγοράς, και στις παρατηρήσεις του Επιτρόπου σχετικά με το ότι θα πρέπει να είμαστε έντιμοι και να μη δημιουργούμε ψευδείς προσδοκίες. Πάνω απ' όλα, Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να είναι περισσότερο ευέλικτοι μέσω της μείωσης των ρυθμίσεων, της νομοθεσίας και της υπέρμετρης γραφειοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Επιτρέψτε μου να έχω 30 δευτερόλεπτα για να επεξηγήσω τον κανόνα που όρισε το Προεδρείο για σας, διότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δυσάρεστο να ζητούν οι βουλευτές το λόγο και να μην τους δίδεται.

Το Προεδρείο αποφάσισε ότι ο βασικός χρόνος συζήτησης είναι αυτός που παραχωρείται στους βουλευτές που μιλούν κάνοντας χρήση του χρόνου που κατανέμεται στις διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες. Επακολούθως, βάσει επιλογής ‘με το μάτι’, ο λόγος δίδεται σε πέντε βουλευτές για ένα λεπτό στον καθένα, με σειρά από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη ομάδα. Ωστόσο, εάν υπάρχουν έξι αιτήματα, και έχουμε στη διάθεσή μας έξι λεπτά, μπορούν να ακουστούν όλοι. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί στα 6 λεπτά, ακόμη και στα επτά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ζήτησαν το λόγο 12 βουλευτές. Ικανοποιείται το αίτημα μόνο πέντε εξ αυτών, όπως ορίζεται από το Προεδρείο για αυτό το σημείο της συζήτησης. Το αποσαφηνίζω αυτό ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικές περιπτώσεις.

Το λόγο έχει ο κ. Vondra για να απαντήσει στις διάφορες ομιλίες εξ ονόματος του Συμβουλίου. Υπουργέ, έχετε το λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την πολύ χρήσιμη συζήτηση. Το Συμβούλιο εκτιμά κάθε συμβολή σας στη συζήτηση και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διαδραματίσει το ρόλο του, μαζί με την Επιτροπή, για την επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων προβλημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία και εφαρμόζονται ήδη σε επίπεδο κρατών μελών. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι συμφωνούμε στο ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι ρεαλιστικά βιώσιμα από οικονομικής άποψης, καθώς και από άλλες απόψεις. Θα πρέπει να είναι στοχευμένα, αποτελεσματικά και, πάνω απ' όλα, να εφαρμόζονται κατά τρόπο συμβατό με τους αυστηρούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων βάσει του κοινοτικού δικαίου. Σας ενημέρωσα, για παράδειγμα, σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας για το πρόγραμμα απόσυρσης· ως εκ τούτου, είναι πραγματικά σημαντικό το γεγονός ότι τα μέτρα λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της ταινίας αγοράς.

Η δεύτερη παρατήρηση μου είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ηγείται της παγκόσμιας – είμαστε εξαγωγείς, αυτοί που παράγουν τα αυτοκίνητα – και, από αυτή την άποψη, πρέπει να έχουμε κατά νου την ανάγκη διατήρησης της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, καθώς και της ανταγωνιστικότητας αυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ως εκ τούτου, τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην καινοτομία, τα καθαρά αυτοκίνητα, κ.λπ.

Συνεπώς, το συμβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες για την έρευνα και την ανάπτυξη και τις καινοτομίες στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση, είναι πλήρως συνεκτικά με τους βασικούς στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Η τρίτη παρατήρηση μου είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκτός της Ευρώπης. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι η κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ είναι δομική και βαθιά, και ότι οι παραγωγοί των ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Συνεπώς, είναι προφανές – και ο Günter Verheugen αναφέρθηκε σε αυτό – ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν έτσι απλά η αυτοκινητοβιομηχανία τους να πεθάνει, διότι δεν θα ήταν επωφελές για μας.

Πρέπει, ωστόσο να εργαστούμε στο πολιτικό επίπεδο με τους διεθνείς εταίρους μας, ιδίως μέσω του ΠΟΕ, ώστε να διασφαλίσουμε την, κατά το δυνατόν, επί ίσοις όροις διεξαγωγή του παιχνιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους κατασκευαστές και τις βιομηχανίες αυτοκινήτων στην Ασία. Παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις στην Κορέα και την Ιαπωνία, κ.λπ.

Βρισκόμαστε τώρα ενόψει του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα λάβει χώρα στις αρχές Μαρτίου, και όπου ελπίζουμε να ληφθεί μια υψηλής ποιότητας και, φυσικά, συναινετική απόφαση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Άνοιξη, το οποίο θα αφορά κυρίως οικονομικά θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν οι ομιλητές, ιδίως με την κυρία Harms. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εφαρμόζουμε τώρα δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αντιστρατεύονται των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Αυτή είναι η ουσία.

Όπως είσαστε τόσο ευγενική, θα είμαι κι εγώ ευγενικός και θα πω κάτι που σίγουρα θα σας ευχαριστήσει. Είναι κάτι που είπα εδώ το 2006, δηλαδή ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας ή θα είναι πράσινο ή δεν θα υπάρξει. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Μπορεί κάποιοι να συζητούν για το εάν η επιλογή των μοντέλων που παρήγαγαν οι γερμανοί κατασκευαστές ευθύνονταν για την κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Δεν το γνωρίζω. Υπήρξαν και στο παρελθόν φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα, καθώς και μοντέλα χαμηλής κατανάλωσης – θυμηθείτε το αυτοκίνητο Smart της Mercedes που προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων στην εταιρεία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσπρο και μαύρο όπως μπορεί να νομίζετε. Από περιβαλλοντικής άποψης, η επιλογή των μοντέλων ήταν σαφώς εσφαλμένη και το γεγονός ότι η αλλαγή πραγματοποιείται τώρα, εν μέσω κρίσης, δεν την κάνει ευκολότερη, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η αλλαγή είναι απαραίτητη και πρέπει να πραγματοποιηθεί γρήγορα. Επ’ αυτού, λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.

Το δασμολογικό εμπόδιο εναντίον των αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ, κ. Louis, είναι κάτι που σίγουρα δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε. Εάν κάτι δεν πρόκειται να κάνουμε, είναι αυτό. Τα αμερικανικά αυτοκίνητα δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά των ΗΠΑ. Εάν υπάρχει μια φωνή εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που μας καλεί να προστατεύσουμε την αγορά μας από τα αμερικανικά αυτοκίνητα, φοβούμαι ότι θα υπάρξει και μια φωνή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ που θα καλεί για την προστασία της δικής τους αγοράς από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η θέση μας δεν θα ήταν και πολύ καλή σε μια τέτοια κατάσταση. Θα σας ζητούσα πολύ σοβαρά να μην ακολουθήσετε αυτή την ιδέα περαιτέρω.

Θα ήθελα να στηρίξω πλήρως αυτά που είπε ο κ. Groote για τη φορολογία των οχημάτων. Πιστεύω επίσης ότι οι δηκτικές παρατηρήσεις που έγιναν ειδικά σε αυτό το θέμα ήταν ορθές. Η επαναδιαμόρφωση του φόρου οχημάτων σύμφωνα με μια αρχή που βασίζεται στο CO2 είναι κάτι για το οποίο η Επιτροπή κάνει έκκληση εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και με λυπεί το γεγονός ότι η πρόοδος σε αυτό το θέμα υπήρξε τόσο βραδεία.

Κύριε Groote, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να εκφράσω δημόσια άποψη για το ζήτημα που θέσατε για την General Motors και την Opel. Θα πρέπει να αρκεστείτε στη δήλωσή μου ότι παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή την εξέλιξη και βρισκόμαστε σε συζήτηση με όλα τα οικεία μέρη.

Θα ήθελα να ενημερώσω επίσης όλους όσοι έδωσαν, δικαίως, ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της απασχόλησης, ότι η Επιτροπή έχει, στην πραγματικότητα, ήδη υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να καταστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Εάν οι προτάσεις της Επιτροπής εφαρμοστούν γρήγορα και συνειδητοποιηθούν γρήγορα – και θα ήθελα να το θέσω σε όλους σας ως επείγον αίτημα αυτό – θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε βοήθεια, ιδίως, στους έκτακτους εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και στους ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, εν τέλει, άμεσα το φάσμα της ανεργίας.

Οι κανόνες για τα πριμ απόσυρσης – αυτό το θέμα έχει τεθεί πολλές φορές και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό ακόμη μια φορά – είναι σαφείς. Δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκός κανονισμός που να επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος να συμμετέχει. Αυτό είναι απολύτως αδύνατον. Παρομοίως, δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με το ότι το ύψος του πριμ πρέπει να είναι το ίδιο παντού. Οι τιμές αναφοράς πρέπει να οριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό είναι το θέμα. Συμφωνήσαμε επ’ αυτού στη συνεδρίαση μας στις 16 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω, για μια ακόμη φορά, αυτό που πολλοί από σας είπατε, ότι, δηλαδή, όταν συζητούμε για την τρέχουσα κρίση πρέπει να σκεφτόμαστε πέραν της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι, στην πραγματικότητα, απόλυτα σωστό ότι πρέπει να δημιουργηθούν έξυπνα συστήματα μεταφορών, έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, προηγμένες, καινοτόμες λύσεις για τις ατομικές και μαζικές μεταφορές του μέλλοντος και ότι αυτή η κρίση προσφέρει ίσως μια ευκαιρία για τη δυναμικότερη προώθηση τέτοιων λύσεων. Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά θα επιθυμούσα πολύ να το δω να συμβαίνει.

 
  
MPphoto
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, μόλις κάνατε μια δήλωση για την απόφαση του Προεδρείου, εξηγώντας γιατί το σύστημα συζήτησης ‘με το μάτι’ έχει αλλάξει. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ επίσημα κατά αυτής της αλλαγής. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε με σκοπό την τόνωση των συζητήσεων μας, για την παραγωγή διαλόγου με την Επιτροπή και για την ενδυνάμωση της κουλτούρας του διαλόγου. Αυτό που αποφάσισε τώρα το Προεδρείο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φέρετε το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων και να απαντήσετε σε αυτή τη διαμαρτυρία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ναι, κ. Konrad, φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα και σημειώνουμε τη διαμαρτυρία σας. Ωστόσο, ανήκετε σε μια πολύ υπεύθυνη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου και καταλαβαίνετε ότι αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι οι μεμονωμένοι βουλευτές να έχουν περισσότερο χρόνο από ό,τι οι ομάδες. Οι ομάδες έχουν ευθύνη βάσει του κανονισμού να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Το Προεδρείο αποφάσισε ομόφωνα. Θεωρώ ότι πρόκειται για απόφαση με βάση την κοινή λογική, ακριβώς προκειμένου βουλευτές που δεν έχουν προταθεί από την ομάδα τους για να μιλήσουν – διότι η ομάδα δεν επιθυμεί να μιλήσουν τη συγκεκριμένη στιγμή – να αποτρέπονται από το να μιλούν μετά.. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο χρόνος είναι περιορισμένος: πέντε λεπτά για πέντε ομιλίες, με σειρά από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη ομάδα, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι δεν ανήκουν όλοι οι ομιλητές στην ίδια εθνικότητα.

Αυτό αποφασίστηκε. Φυσικά, αυτός ο κανόνας μπορεί να αλλάξει. Αν η Διάσκεψη των Προέδρων προτείνει αλλαγή της διαδικασίας προς το Προεδρείο, το Προεδρείο θα την εξετάσει με τη δέουσα προσοχή.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Konrad, για τη συμβολή σας· λαμβάνεται υπόψη.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία στις Μαλτέζικες Νήσους επιδεινώνεται λόγω μιας σοβαρής διοικητικής γκάφας. Τα αυτοκίνητα στη Μάλτα υπόκεινται σε βαρύ φόρο ταξινόμησης, επί του οποίου η κυβέρνηση εισέπραττε επίσης ΦΠΑ. Διαπιστώθηκε τώρα ότι η κυβέρνηση ιδιοποιούνταν τα χρήματα χιλιάδων ιδιοκτητών αυτοκινήτων ως μη όφειλε. Η κυβέρνηση αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα στους χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν πληρώσει σημαντικά ποσά που δεν όφειλαν.

Η κυβέρνηση της Μάλτας ισχυρίζεται ότι η επιστροφή αυτών των ποσών θα αντιστοιχεί σε εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς αυτός, όμως, είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση έχει καθήκον και υποχρέωση να επιστρέψει φόρους που επιβλήθηκαν παρανόμως. Πρόκειται για τόσο σοβαρή γκάφα που εάν είχε συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, η κυβέρνηση θα είχε υποχρεωθεί σε παραίτηση. Στη Μάλτα η κυβέρνηση δεν είχε ούτε την αξιοπρέπεια να αποδεχθεί την ευθύνη και να ζητήσει συγνώμη από τους χιλιάδες πολιτών της Μάλτας και της Νήσου Gozo που υπέστησαν τις συνέπειες. Θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις όπως η προσφορά εκπτώσεων προς τους ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων σε θέματα όπως οι ετήσιες άδειες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κωφεύει απόλυτα σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Εάν θεωρήσουμε ότι η ΕΕ είναι ένας ζωντανός οργανισμός, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι η ραχοκοκαλιά της. Αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ και σε εμπορικό πλεόνασμα 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, το 2008 ήταν μια δύσκολη χρονιά για αυτή τη βιομηχανία, διότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν λόγω αύξησης της τιμής των καυσίμων, ενώ το δεύτερο εξάμηνο, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση κατά 19,3% ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εν λόγω τομέας. Μεταξύ 2009 και 2015, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να εφαρμόσει τα νέα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων, την εξοικονόμηση καυσίμων και ούτω καθεξής, ενώ όλα αυτά προσθέτουν δισεκατομμύρια ευρώ στις δαπάνες της βιομηχανίας.

Τα νούμερα που παρατέθηκαν παραπάνω είναι σημαντικά και για το λόγο ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξασφαλίζει τα εισοδήματα πάνω από 12 εκατομμυρίων οικογενειών. Μια θέση εργασίας σε μια εταιρεία αυτοκινήτων σχετίζεται με άλλες τέσσερις θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις προμηθευτών, και άλλες πέντε σε συναφείς τομείς και στις πωλήσεις. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η υγεία αυτού του τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για το σύνολο της οικονομίας της ΕΕ. Σε αυτές τις περιστάσεις, είναι απολύτως απαραίτητη η ταχεία, συντονισμένη παρέμβαση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων έναντι μιας συνεπούς μείωσης σε ό,τι αφορά την τιμή αγοράς νέου αυτοκινήτου, η παροχή χρηματοπιστωτικής στήριξης και ούτω καθεξής.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE), γραπτώς.(PT) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει παραλύσει την πίστωση· έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες· επίσης, έχει μειωθεί κάθετα η ζήτηση, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Μια τέτοια κατάσταση δικαιολογεί τη λήψη εξαιρετικών μέτρων, και ιδίως στην περίπτωση στρατηγικών τομέων, όπως η κατασκευή αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύει το 6% των θέσεων εργασίας.

Παρά ταύτα, σχεδόν το σύνολο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, του οποίου έχω την τιμή να είναι εισηγητής στο Ευρωκοινοβούλιο, βασίζεται ολοκληρωτικά σε εθνικές πρωτοβουλίες.

Στην πραγματικότητα, πώς μπορεί να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι βρίσκεται εκεί έξω, ελέγχοντας τον συντονισμό και ότι οι χώρες δεν αποδύονται σε έναν πόλεμο μέτρων στήριξης;

Ποιοι μηχανισμοί εφαρμόζονται για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε χώρες που δεν διαθέτουν την χρηματοπιστωτική δομή προκειμένου να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας που είναι ζωτικής σημασίας για αυτές;

Για ορισμένες χώρες, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας ή των ηλεκτρονικών μπορεί να είναι το ίδιο σημαντικός με την κατασκευή αυτοκινήτων. Ποια δράση Μπορούμε να αναμένουμε;

Θα επαγρυπνεί η Επιτροπή περισσότερο σχετικά με το ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην επιβίωση της Ευρώπης;

Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα έχουμε έναν προϋπολογισμό στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη φήμη ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Από τη μια, αυτό μας καθιστά ιδιαίτερα υπεύθυνους για οποιαδήποτε δράση από την άποψη της εσωτερικής μας αγοράς. Από την άλλη, μια παγκόσμια οικονομία, με την Ένωση στο προσκήνιό της, έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Μια απ' αυτές τις συνέπειες είναι ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που είναι πράγματι Ευρωπαίοι. Πολυάριθμες συγχωνεύσεις εταιρειών, η δημιουργία παγκοσμίων ομίλων κατασκευής αυτοκινήτων και η παρουσία, για πολλές δεκαετίες, αμερικανικών ή ασιατικών εταιριών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, έχουν θέσει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση ενός ποικιλόμορφου και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τομέα κατασκευής αυτοκινήτων.

Φαίνεται σωστό ότι οι προσπάθειές μας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθοδηγούνται κυρίως από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και της ανταγωνιστικότητάς της. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει πληγεί τόσο σοβαρά από την χρηματοπιστωτική κρίση, είναι ένας από τους πολλούς κρίκους στην αλυσίδα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό μας παρωθεί να εγκρίνουμε το σχέδιο δράσης που προτείνει η Προεδρία, δηλαδή την κατάρτιση μιας γενικής προσέγγισης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εσωτερική αγορά.

Αυτή προσέγγιση θα πρέπει να αναζωογονήσει τη ζήτηση της αγοράς, η οποία και καθορίζει την κατάσταση της οικονομίας. Στο πλαίσιο του μηχανισμού παροχής στήριξης θα πρέπει επίσης να γίνεται χρήση των χρημάτων που προορίζονται για στοχευμένες επενδύσεις στις τεχνολογικές καινοτομίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Η οικονομική κρίση έχει έντονο αντίκτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία, έναν τομέα που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν διαθέτει μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης, πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της κατάρρευσης μιας βιομηχανίας από την οποία εξαρτώνται οι θέσεις εργασίας χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών. Η ρουμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επίσης πληγεί σοβαρά από την κρίση. Δεν χρειάζεται παρά να αναφέρω τις περιπτώσεις της Dacia Renault, που περιορίζει τις δραστηριότητες της, και της Ford, που έχει ζητήσει τη στήριξη του ρουμανικού κράτους.

Η σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την άμεση εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Δεν αναφέρομαι, εν προκειμένω, σε μέτρα προστατευτισμού, που διαστρεβλώνουν την αγορά, αλλά σε μέτρα που παρέχουν ίσες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους σε αυτήν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Δεν αρκεί να αναλάβουμε δράση σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να δράσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι προτείνει νέους κανονισμούς πιστώσεων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που διευκολύνουν την πρόσβαση στις πιστώσεις. Είναι επίσης σημαντικό να είναι εύκολη και ταχεία η πρόσβαση στα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης για τα οποία υποβάλλουν αίτηση τα κράτη μέλη. Αυτή είναι μια βασική πτυχή για τους στρατηγικούς επενδυτές, όπως αυτούς της αγοράς αυτοκινήτων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου