Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 4. februar 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 3.2050: Fremtiden begynder i dag – henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer (forhandling)
 4.Prioriteringerne i bekæmpelsen af Alzheimers sygdom (skriftlig erklæring): se protokollen
 5.Afstemningstid
  5.1.2050: Fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer (A6-0495/2008, Karl-Heinz Florenz) (afstemning)
 6.Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed
 7.Afstemningstid (fortsat)
  7.1.Sanktioner mod arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (A6-0026/2009, Claudio Fava) (afstemning)
  7.2.Håndtering af energieffektivitet ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi (afstemning)
  7.3.Hjemsendelse og genbosættelse af fangerne fra Guantánamo (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde
 11.Kosovo (forhandling)
 12.Virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien (forhandling)
 13. Konsulær beskyttelse af EU-borgere i tredjelande (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.De betydelige følger af orkanen "Klaus"' hærgen i Sydeuropa (forhandling)
 16.Genbrug af PCB-olier i en fabrik til genanvendelse af fødevarer i Irland (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (677 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1640 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik