Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. helmikuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.− Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 3.− 2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia (keskustelu)
 4.Alzheimerin taudin torjunnan prioriteetit (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 5.Äänestykset
  5.1.1 − 2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia (A6-0495/2008, Karl-Heinz Florenz) (äänestys)
 6.Juhlaistunto − Palestiinalaishallinto
 7.Äänestykset (jatkoa)
  7.1.Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset (A6-0026/2009, Claudio Fava) (äänestys)
  7.2.Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla (äänestys)
  7.3.Guantánamon vankien palauttaminen ja uudelleensijoittaminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kosovo (keskustelu)
 12.Rahoituskriisin vaikutus autoteollisuuteen (keskustelu)
 13.Konsuliviranomaisten antama suojelu Euroopan unionin kansalaisille kolmansissa maissa (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Etelä-Euroopassa raivonneen Klaus-myrskyn dramaattiset seuraukset (keskustelu)
 16.Käytettyjen PCB-öljyjen käyttö eräässä elintarvikkeiden kierrätyslaitoksessa Irlannissa (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (712 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1588 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö